BGU Physics Department logo

יועצים לתכניות לימוד

 

ההרשמה לקורסים לסמסטר ב' תשפ"ד תתקיים בתאריכים 28.03.24, 01.04.24, 11.04.24

תקופת השינויים תתקיים בין התאריכים: 30.04.24-12.05.24


למקרים חריגים בלבד: הרשמה לקורס ללא קדם, הרשמה פעם שנייה, קורס שאינו בתכנית הלימודים
וקורסים ממחלקות אחרות לרבות מסלול ראשי/משני – הרישום ייעשה במזכירות המחלקה.
בכל קורס/ים שהנכם נדרשים להירשם דרך המזכירות, נא מלאו את בקשתכם על גבי טופס רישום לקורס הנמצא באתר המחלקה.

להלן פרוט היועצים- נא לתאם פגישות ייעוץ מראש באמצעות דוא"ל.
באופן כללי אנו ממליצים שהפניה תתבצע קודם אל רכזת הסטודנטים.

תפקיד שם יועץ
רכזת הסטודנטים אנה יאנסון
יו"ר ועדת הוראה לתואר ראשון פרופ' מיכאל לובלינסקי
יועץ לתואר ראשון פרופ' עדי ציטרין
יו"ר ועדת הוראה לתואר שני פרופ' איתן גרוספלד
יועץ לתכנית דקלים פרופ' אורי קשת
יועץ לתכנית אשלים פרופ' משה שכטר
יועץ לתכניות משולבות ד"ר יוג'ין פרומקר
מסלול פיסיקה וחומרים ד"ר משה חרץ *
מסלול פיסיקה ומדעי המחשב פרופ' אנדרי שרף *
מסלול פיסיקה וחשמל פרופ' גיל שלו *
מסלול פיסיקה ומכונות פרופ' אורן שדות *
מסלול פיזיקה ופסיכולוגיה פרופ' יואב קסלר*

(*),חברי סגל במחלקות אחרות
אנא התעדכנו במחלקת האם של המרצה.

רשימת חברי הסגל במחלקה לפיסיקה

על כל תלמיד לבדוק את תכנית הלימודים שלו המפורטת בשנתון התחלת לימודיו. מערכת השעות מעודכנת בקיוסק המידע.

Updated on March 11, 2024
Updated by Yanson, Anna (annayan)
Created on June 5, 2020
Created by Bar Lev, Yevgeny (ybarlev)