שנתון המחלקה לפיזיקה
Physics Catalog


מבחינת זכאות לתואר הסטודנט מחויב לשנתון של "שנת החוזה" שלו (השנה שבו התקבל הסטודנט ללימודים).
השנתון הנוכחי כולל "תכנית מומלצת" מעודכנת שכוללת את כל הקורסים שנפתחים בפועל.
במקרה של אי תאימות בין "התכנית המומלצת" של השנתון הנוכחי, וזאת של "שנת החוזה", יש לשאול את רכזת הסטודנטים.