שנתון המחלקה לפיזיקה
Physics Catalog

שנתון נוכחי -- כולל טבלאות קורסים ותכניות מומלצות על פי מגמות ומסלולים
מבחינת זכאות לתואר הסטודנט מחויב לשנתון של "שנת החוזה" שלו (השנה שבו התקבל הסטודנט ללימודים).
השנתון הנוכחי כולל "תכנית מומלצת" מעודכנת שכוללת את כל הקורסים שנפתחים בפועל.
במקרה של אי תאימות בין "התכנית המומלצת" של השנתון הנוכחי, וזאת של "שנת החוזה", יש לשאול את רכזת הסטודנטים.


רשימת כל המגמות ומסלולי הלימוד של המחלקה לפיזיקה -- הופק בתחילת השנה בעת פרסום השנתון הנוכחי
רשימת כל הקורסים של המחלקה לפיזיקה -- הופק בתחילת השנה בעת פרסום השנתון הנוכחי
רשימת כל הקורסים של המחלקה לפיזיקה -- מופק בזמן אמיתי (בעת ההקלקה) מתוך בסיס הנתונים של קובץ הקורסים המוסדי


אדמיניסטרציה