BGU Physics Department logo

מסלול דוקטורט בין-תחומי

המחלקה לפיזיקה פתוחה להרשמה במסלול דוקטורט עם אורינטציה בינתחומית (אינטרדיסיפלינרית) עבור בוגרים מצטיינים בעלי תואר שני בהנדסה או במדעים. הנישות שבהן מדובר:

  • טכנולוגיה קוונטית / חומרים קוונטיים / אלקטרואופטיקה / AMO / ליזרים - בקבוצות מחקר של ניסיונאים
  • ביופיזיקה, פיזיקה של חומר רך, ויישומים של פיזיקה רפואית 
  • נומריקה / סימולציות / ביג דאטה - בעיקר בהקשר של אסטרופיזיקה ואנרגיות גבוהות 

אם אחד מהתחומים האלה מעניין אותך - נא לשלוח דוא"ל אל הממונה על המינהל במחלקה:
אינה אביב   inaviv@bgu.ac.il
המועמד יופנה לחברי הסגל הרלוונטיים לצורך התייעצות, בחירת מנחה, ובניית תכנית מחקר. 

הרישום מתבצע, בהתאם לכללי האוניברסיטה, דרך ביה"ס קרייטמן. תנאי הרישום לתואר שלישי הם:

  • ממוצע תואר שני 85 לפחות - ההנחה שמדובר בתואר במדעים או הנדסה.
  • ציון תזה 90 לפחות (באוניברסיטה מוכרת בארץ).
  • הסכמת המנחה המיועד - קביעת תכנית מחקר טנטטיבית.
  • אישור על ידי יו"ר ועדת תואר שלישי של המחלקה - תפקידו לודא שהרקע של המועמד מתאים לתכנית המחקר המוצעת. 

כללי המלגות הם כמקובל במחלקה: Fellowships for research. אם ההשכלה והכישורים של הדוקטורנט מתאימים להוראת קורסים שבאחריות המחלקה, יש אפשרות להעסקה במשרת הוראה. האוניברסיטה מציעה לעיתים מלגות מיוחדות (הפרסום באתר בית ספר קרייטמן). לדוגמה Nano PhD track

גילוי נאות: בית הספר ללימודי מתקדמים ע"ש קרייטמן מהווה את הגורם המלווה את הדוקטורנטים החל מרישומם ללימודים, דרך כל שלבי לימודיהם וביצוע מחקריהם, ועד לסיום לימודיהם והענקת התואר דוקטור לפילוסופיה(PhD) . צריך לשים לב שלא מדובר בתואר דיסציפלינרי. המסלול אינו כולל באופן מובנה השלמות בפיזיקה. מי שמעוניין להרחיב את השכלתו, ולהתעמק בפיזיקה כדיסציפלינה, יכול לבצע השלמות. אבל במקרה כזה סטטוס הקבלה יהיה תלוי בכמות ההשלמות. אם מדובר במספר גדול של קורסים - התלמיד יתקבל במעמד "משלים". זהו אינו תלמיד מן המניין, וזכאותו למלגות מטעם המחלקה לפיזיקה תיקבע באופן פרטני.

Updated on July 15, 2021
Updated by Cohen, Doron (dcohen)
Created on July 14, 2021
Created by Cohen, Doron (dcohen)