BGU Physics Department logo

מלגות ושכר לתלמידי מחקר עבור שנה"ל 2023 (תשפ"ג)

המחלקה והפקולטה מעודדות את הסטודנטים שמסיימים תואר ראשון להצטרף לסגל הזוטר, לבצע מחקר, ולשרת כעוזרי הוראה. דרכי התמיכה ותנאים לקבלתה מתוארים מטה. אנו ממליצים לבחור מנחה בשלב מוקדם ככל האפשר. סגירת תנאי המלגה מתבצעת מול המנחה, כיוון שהמימון מגיע בעיקר מתקציבי מחקר. עם זאת גם המחלקה והפקולטה נותנים תמיכה מסוימת (מוגבלת). לסטודנטים מצטיינים אנו מציעים להצטרף לתכנית דקלים בסוף תואר ראשון. יש לזה יתרונות בהיבטי מלגה ותעסוקה (מדיניות להלן). לכל הסטודנטים שיש להם פוטנציאל לקבלת מלגת הצטינות פקולטית אנו ממליצים להרשם טנטטיבית בתחילת השנה האקדמית, גם אם הם עדיין לא סיימו את חובות התואר הראשון, ומתכוונים לבצע את הרישום בפועל רק בסמסטר ב (הדרוג הפקולטי מתבצע בתחילת השנה האקדמית בלבד).

מידע אוניברסיטאי 

אנא שימו לב כי המידע שמופיע מטה הוא ריכוז דברים עיקריים. מה שקובע נמצא בנהלים מעלה, בצורה מפורטת.

חובת רישום 

 • לצורך קבלת מלגה / מינוי כמתרגל ו/או מדריך במעבדות הסטודנט חייב להיות רשום במערכת.
 • סטודנטים חדשים לתארים שני ושלישי בוגרי המחלקה צריכים לפנות למזכירות הפקולטה למדעי הטבע ולבקש "לסגור תואר".
 • יש למלא ערכת טפסים של משאבי אנוש – נשלח בדואל ממשרד הפיזיקה
 • הסטודנט צריך לודא שמערך המחשוב שדרג את מעמדו לסטטוס "סגל פיזיקה" - פרטים כאן
 • הסטודנט חייב להזין את פרטיו במערכת המחלקתית - פרטים באותו קישור
 • הערה: גם הקצאת מקום ישיבה (בחדר במחלקה) מתבסס על הרישום במערכת המחלקתית.

מלגות - מידע כללי

 • הטיפול בחלוקת מלגות ומינויים מרוכז ע"י הממונה על המינהל במחלקה – אינה אביב
 • מלגת שכר לימוד ומלגת קיום ממומנות ע"י המחלקה לסטודנטים העומדים בקריטריונים לקבלת מלגות.
 • השלמה למלגת קיום ע"י המנחה בהתאם ליכולתו, עד היקף מרבי של 25 מנות.
 • 1 מנה = 351 ₪ עבור מסטרנט; 462 ₪ עבור דוקטורנט; 514 ₪ עבור פוסט-דוקטורנט.
 • תנאי לקבלת מלגה - עמידה בדרישות השנתון.
 • תזכורת - סטודנטים לתואר שני מחויבים לקחת את מקצועות החובה בשנה הראשונה:
  • 203-2-4121 תורת הקוונטים 3
  • 203-2-4171 מכניקה סטטיסטית

מלגת שכר לימוד

 • המחלקה שואפת לממן את שכר הלימוד של כל סטודנט שמתקבל אוטומטית (ציון 80).
 • המחלקה מתחייבת לממן את שכר הלימוד של כל סטודנט שמתקבל עם ציון ממוצע תואר ראשון 84 ומעלה.
 • התנאי להמשך קבלת המלגה בשנה השניה הוא ממוצע תואר שני 85.
 • המחלקה תממן מלגת שכר לימוד אך ורק על פי תכנית הלימודים המפורטת בשנתון.
 • סטודנט שילמד פחות מ 5.5 נקודות לא יקבל מלגת שכר לימוד לאותו סמסטר.
 • מלגת שכר לימוד אינה מכסה עלות בחינת גמר – 5% משכר הלימוד ועלות הנלווים.
 • מלגת שכר הלימוד לסטודנטים חדשים תינתן רק לאחר תקופת השינויים, ולפיכך יש לשלם את המקדמה.
 • המשך קבלת מלגה יהיה תלוי בעמידה בתנאים שנקבעים ע"י הפקולטה.

מלגת קיום רגילה לתואר שני - מחלקתית

 • גובה המלגה המחלקתית: 6 מנות מלגה לחודש.
 • המלגה המחלקתית מובטחת לתלמידי תואר שני אשר מתקבלים עם ציון ממוצע של תואר ראשון 84 לפחות.
 • התנאים להמשך קבלת מלגה מחלקתית בשנה השניה הם: ממוצע של 85 ומעלה בשנה א' של התואר השני, צבירת לפחות 21 נק"ז, הגשת הצעת מחקר.
 • תזכורת: כל מי שעומד בתנאי הקבלה (מעל ממוצע 80) יכול לנסות למצוא (מראש) מנחה ולקבל בכל מהלך התואר מלגת קיום בהתאם לתנאים שהמנחה יגדיר.

מלגות הצטיינות לתואר שני - פקולטית

 • במסלול זה סטודנט לתואר שני יקבל לפחות 12 מנות מלגת קיום (10 מהמחלקה והשלמה של לפחות 2 מנות נוספות ע"י המנחה)
 • במידה ועדיין לא נקבע מנחה - המחלקה תממן עד לקביעת מנחה
 • התנאי לקבלת מלגת הצטיינות הוא ממוצע 88 בתואר ראשון.

פרסי הצטיינות 

 • בתואר ראשון פרסי הצטינות מבוססים על מדרג הציונים.
 • בתארים שני/שלישי הקריטריון העיקרי הוא מאמרים שפורסמו או התקבלו לפירסום.
 • הדרוג הראשוני מתבצע באמצעות הטבלה כאן - באחריות תלמידי המחקר לעדכן בה את הנתונים.
 • לצורך הדרוג הסופי הוועדה יכולה לבקש המלצות ממנחים וגורמים חיצונים.

מלגת קיום לתואר שלישי

 • לדוקטורנטים מובטח 6 מנות מלגה בלי קשר לציונים.
 • ככלל, קבלת המלגה כרוכה בהתחייבות שאחוז התעסוקה יהיה פחות מ-50%
 • המחלקה תעודד דוקטורנטים מצטיינים (פרסמו מאמר) להשיג את מלגת הנגב של קרייטמן
 • מידע על מלגות קרייטמן כאן. שימו לב שרישום לפני מאי חיוני על מנת להיות זכאים למלגות מיוחדות/הצטינות - אחרת מקבלים מלגה רגילה בלבד - נא לבדוק זכאות עם הממונה על המינהל.
 • המנחה מורשה להגדיל את מלגת הקיום עד להיקף מרבי של 25 מנות.

מלגת סעד: בהתאם לזמינות תקציבים, המחלקה תשקול לארגן לסטודנטים מסוימים יותר מ-6 מנות. כדי לקבל מילגה מוגדלת הסטודנט צריך להגיש בקשה שכוללת: (א) הסבר של המנחה מדוע הוא לא מסוגל לספק השלמת מלגה לרמה המקובלת; (ב) הסבר של הסטודנט לגבי האספקט הסוציו-אקונומי שמצדיק לדעתו את הבקשה החריגה.

נוהל מינוי עוזר הוראה (תואר שני) ואסיסטנט (תואר שלישי) 

 • שכר עבור עבודה כעוזר הוראה (תואר שני) או אסיסטנט א'/ב' (תואר שלישי) נקבע על פי אחוז משרה.
 • משאבי ההוראה הם מוגבלים, ונקבעים על ידי הפקולטה לפי היקף ההרשמה ללימודים.
 • מבחינה חוזית האוניברסיטה כפופה להסכם הארצי עם ארגון הסגל האקדמי הזוטר. קישור
 • חלוקת המשרות מבוצעת על ידי ועדת השיבוצים המחלקתית.
 • שיבוצים בסמסטר א מתבצעים לגבי סטודנטים שכבר רשומים במערכת בתקופת הקיץ.
 • השיבוצים מתבצעים בהתאם לצרכי המחלקה ובהתחשב ברצון תלמידי המחקר. אין חובת הוראה.
 • ניתנת עדיפות לסטודנטים מצטיינים. ניתנת עדיפות גבוהה לתלמידי דקלים.
 • המשך העסקה כעוזר הוראה תלוי באיכות ההוראה ובהצלחה במילוי התפקיד.
 • ניתנת קדימות בשיבוץ מתרגלים לקורסי ליבה על בסיס בקשות של מרצים.
 • כדי לאפשר התמקצעות ולמנוע עבודה מיותרת, יעשה מאמץ לשמר את השיבוץ של השנה הקודמת.
 • המחלקה שואפת (אך לא יכולה להתחייב) להעסיק תלמידי מחקר באחוזי משרה כדלהלן:
  • תואר שני: מינימום 25% (דקלים 50%); רצוי 50% (דקלים 60%).
  • תואר שלישי: מינימום 35% (מצטיינים 50%); רצוי 50% (מצטיינים 60%).
  • כרגע, בגלל אילוצים אקדמיים וחוזיים, מדריכי מעבדה מועסקים בהיקף משרה של 8 שעות שבועיות (73% משרה).
  • קורסי קיץ יכולים לשמש כחלופה לקורסים במהלך שנת הלימודים, בהסכמת המועסק.
  • סטודנט שמבקש הארכה של ההעסקה מעבר לתקופה הנורמטיבית של התואר, חייב להגיש בקשה חצי שנה מראש לצורך בירור זכאות.


לתשומת לבכם – ההחלטה הסופית על זכאות וגובה המלגה תלויה במשאבים שיעמדו לרשות המחלקה באותה שנה. כנ"ל לגבי הוצאת מינוי לצורך העסקה.

Updated on Oct. 26, 2022
Updated by Aviv, Ina (inaviv)
Created on June 5, 2020
Created by Bar Lev, Yevgeny (ybarlev)