BGU Physics Department logo

מידע על רישום לקורסים

כל ההודעות הרלבנטיות נשלחות במייל ה-BGU. אנא בדקו את תיבת המייל שלכם בתדירות גבוהה.

בתחילת כל סמסטר הסטודנטים יקבלו הודעה מהפקולטה למדעי הטבע לגבי רישום לקורסים לשנת הלימודים הקרובה.
על מנת להקל עליך את תהליך ההרשמה, להלן פירוט השלבים שעליך לבצע:

עיין בתכנית הלימודים המומלצת לתואר ראשון על פי מגמות/מסלולים בהתאם לשנתון שלך. תכנית זו מחייבת אותך לאורך כל התואר.
המידע האדמינסטרטיבי לגבי הקורסים השונים זמין בקיוסק המידע וגם בקובץ הקורסים.

לא כל הקורסים שיופיעו במערכת השעות רלבנטיים לגביך, עליך להיצמד לתכנית הלימודים.
בכל קורס יש הרצאה אחת עבור כל התלמידים ומספר קבוצות תרגול, עליך לבחור קבוצה אחת מתוכן.

מערכת שעות לקורסים על פי המגמה/מסלול/שנה הרלבנטיים ע"פ הפירוט:
מסלול רגיל חד מחלקתי (01) הכולל חמש מגמות:

 • מגמה כללית
 • מגמת פוטוניקה 
 • מגמת טכנולוגיה קוונטית
 • מגמת מדעי המוח
 • מגמת אסטרונומיה ואסטרופיסיקה

בחירת המגמה מתבטאת בהצמדות לתוכנית הלימודים שלה.
 

מסלולים משולבים:
תלמידים שיחלו לימודיהם בתשפ"א מבצעים רישום בשתי המחלקות/פקולטות. לכל הקורסים הקשורים לפקולטה למדעי הטבע (מתחילים בספרה 2) נרשמים דרך פיסיקה ולכל השאר דרך המחלקה האחרת.
 

 • מסלול פיסיקה והנדסת חשמל (2) מגמה (3) הינך תלמיד שתי מחלקות במקביל 203 ו-361, עליך לבצע רישום בשתי המחלקות, לקורסים המתחילים בספרה 2 דרך פיסיקה ולקורסים המתחילים בספרה 3 דרך הנדסה. אנא דאג להתעדכן מול המחלקה הנוספת.
 • מסלול פיסיקה והנדסת חומרים (2) מגמה (5) הינך תלמיד שתי מחלקות במקביל 203 ו-365, עליך לבצע רישום בשתי המחלקות, לקורסים המתחילים בספרה 2 דרך פיסיקה ולקורסים המתחילים בספרה 3 דרך הנדסה. אנא דאג להתעדכן מול המחלקה הנוספת.
 • מסלול פיסיקה והנדסת מכונות (2) מגמה (8) הינך תלמיד שתי מחלקות במקביל 203 ו362, עליך לבצע רישום בשתי המחלקות, לקורסים המתחילים בספרה 2 דרך הנדסה ולקורסים המתחילים בספרה 3 דרך הנדסה. אנא דאג להתעדכן מול המחלקה הנוספת.
 •  
 • מסלול פיסיקה ומדעי המחשב (3) מגמה (10) הינך תלמיד שתי מחלקות במקביל 203 ו202, עליך לבצע רישום בשתי המחלקות, כל הקורסים הרלבנטים למדעי המחשב דרך מדעי המחשב (לוגיקה למשל) ולכל השאר דרך פיסיקה. אנא דאג להתעדכן מול המחלקה הנוספת.
 • פיסיקה מתמטיקה (6) מגמה (31) הינך תלמיד שתי מחלקות במקביל 203 ו201, עליך לבצע רישום בשתי המחלקות, לקורסים המתחילים ב 203 דרך פיסיקה ולקורסים המתחילים ב201 דרך מתמטיקה. אנא דאג להתעדכן מול המחלקה הנוספת.
 • פיסיקה ומדעי החיים (6) מגמה (34) הינך תלמיד שתי מלקות במקביל 203 ו205. עליך לבצע רישום בשתי המחלקות, לקורסים המתחילים ב-203 ו-201 דרך פיסיקה ולקורסים המתחילים ב-205 דרך מדעי החיים. אנא דאג להתעדכן מול המחלקה הנוספת.
 • פיסיקה ומדעי כדור הארץ והסביבה (6) מגמה (36) הינך תלמיד שתי מלקות במקביל 203 ו206. עליך לבצע רישום בשתי המחלקות, לקורסים המתחילים ב-203 ו-201 דרך פיסיקה ולקורסים המתחילים ב-206 דרך מדעי החיים. אנא דאג להתעדכן מול המחלקה הנוספת.

בתאריכי הרישום תוכל לבצע רישום לקורסים על פי חלון הזמן מפורסם
מומלץ להפיק תדפיס ייעוץ, הכולל גם אישור לימודים ולשמור אותו - בסוף השנה תזדקקו לו לצורך הנחה בתשלום הארנונה.
תוכלו להתיעץ עם יועצי המחלקה.

בשבועיים הראשונים של כל סמסטר מתקיימת תקופת שינויים בה תוכלו שוב להירשם, לשנות או לבטל קורסים - כרצונכם.
לאחר מכן לא יתאפשר רישום לקורסים. ביטול קורסים אפשרי עד חודש לפני תום הסמסטר וכרוך בתשלום מלא על הקורס ותוספת של קנס.

עליך להגיע לשיעורים על פי הזמנים והחדרים המופיעים במערכת השעות. מאחר וכל הזמן מתבצעים שינויי חדרים, אנא דאגו להתעדכן בקובץ הקורסים סמוך לתחילת השיעור.

 

שנת לימודים מוצלחת,

אנה יאנסון
רכזת לענייני תלמידים
המחלקה פיסיקה

Updated on Nov. 26, 2023
Updated by Yanson, Anna (annayan)
Created on June 5, 2020
Created by Bar Lev, Yevgeny (ybarlev)