BGU Physics Department logo

דרישות אפיק המעבר

יש ללמוד באו"פ לפחות חמישה קורסים מאלה המופיעים בטבלת ההקבלות שלהלן בממוצע ציונים מעל 80.

 

בכל אחד מהקורסים נדרש ציון 70  לפחות.

סטודנטים שלמדו באו"פ את הקורסים הסתברות למדעי המחשב (‏20425) ומבוא למדעי המחשב בשפת JAVA (‏20441) עד סמסטר א2018 או את הקורס השלמות בחשבון איטגרלי (‏20492) עד סמסטר ב2019 יוכלו להשתמש בהם לחישוב הממוצע לצורך קבלה לאפיק, אך לא יקבלו פטורים בגין לימוד קורסים אלה.

 

טבלת הקבלות

האוניברסיטה הפתוחה

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

מספר

שם (מקוצר)

נ"ז

מספר

שם (מקוצר)

נ"ז

20109

אלגברה 1

7

201-1-9511

אלגברה ליניארית להנדסת חשמל 1

3.5

201-1-9521

אלגברה לינארית להנדסת חשמל 2

2.5

20474

חשבון אינפיניטסימלי 11

7

201-1-9671

חשבון דפרנציאלי להנדסת חשמל

5

20423

חדו"א ב

6

201-1-9631

חדו"א וקטורי להנדסת חשמל

5

20416

תורת ההסתברות

5

201-1-9691

הסתברות וסטטיסטיקה יישומית לפיסיקה

3.5

20215

מכניקה2

7

203-1-1281

פיסיקה 1

5

20250

חשמל ומגנטיות2

7

203-1-2371

פיסיקה 2

5

הערה:

מי שסיימו באו"פ את הקורס חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20474‎) או את הקורס חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20106, שאינו מוצע עוד‎‏‎)‏ בציון גבוה מ 75- ואת הקורס חדו"א ב (‏‏20423‎‎)‏‏ בציון 70 לפחות, יהיו פטורים במחלקה לפיסיקה מלימוד הקורס מבוא לשיטות מתמטיות (‏‏203-1-1141‎‎)‏‏, אך לא יזוכו במחלקה בנקודות זכות נוספות בגין פטור זה.

1   או הקורס אינפי 1 (‏20106‎)‏, שאינו מוצע עוד באו"פ.

2   פטור ינתן בתנאי שהציון גבוה מ-75.

Updated on Sept. 6, 2022
Updated by Bar Lev, Yevgeny (ybarlev)
Created on Sept. 6, 2022
Created by Bar Lev, Yevgeny (ybarlev)