BGU Physics Department logo

המחלקה לפיסיקה - רשימת ועדות המחלקה (שנה"ל 2023 - 2024 / תשפ"ד)

רמ"ח

אולג קריצבסקי

מ"מ רמ"ח

משה שכטר

ועדת היגוי

רמ"ח
יו"ר ועדת שיבוצים (מ"מ רמח)
יו"ר ועדת הוראה תואר ראשון
יו"ר ועדת הוראה תואר שני
יו"ר ועדת מעבדות

ועדת מינויים מחלקתית

הרמ"ח (בתוקף תפקידו) - יו"ר
מיכאל לובלינסקי
יורי ליוברסקי
משה שכטר
רון פולמן
מריו פינגולד
...

ועדת שטחים

הרמ"ח (בתוקף תפקידו) - יו"ר
מונתסר נעאמנה

ועדת השיבוצים

מ"מ רמ"ח (בתוקף תפקידו) - יו"ר
עילי קובץ
אורי קשת
משה שכטר

ועדת מחשוב

יבגני בר לב - יו"ר
דורון כהן - שנתון

ועדת הוראה

מיכאל לובלינסקי - יו"ר, אחראי על השנתון
איתן גרוספלד - יו"ר תואר שני
מריו פיינגולד - יו"ר תואר שלישי
עדי ציטרין – יועץ תלמידי תואר ראשון
יוג'ין פרומקר – יועץ מסלולים משולבים

ועדת קבלה לתואר ראשון / שני

עדי ציטרין – יו"ר, אחראי על קשרים עם בתי ספר תיכוניים
אורי קשת – יו"ר קליטה תואר שני ואחראי תכנית דקלים
שירה צ'פמן – אחראי על ימים פתוחים, חגיגת פיסיקה, וקולוקוויה
עילי קובץ – יועץ למועמדים ומתקבלים (תואר ראשון)
משה שכטר – יועץ תכנית אשלים, ואיש קשר למרכז חוסידמן

תפקידים נלווים לועדת הוראה

רם ברושטין – מתאם מול המחלקה למתמטיקה
רם ברושטין – מתאם קורסים בפיזיקה מול מחלקות מקבלות שרות
מונתסר נעמנה - מתאם מסלול טכנולוגיה קוונטית
איתן גרוספלד - אחראי על תיקי מועמדים למלגות ופרסים
צבי ציטרון – ועדת סיפריה

ועדת מעבדות

צבי ציטרון  – יו"ר
האחראים האקדמיים של המעבדות
יעקב ביטון – מנהל אדמינסטרטיבי
ישי מנסן – ועדת בטיחות
רון פולמן – פיתוח תשתיות

תפקידים חוץ - מחלקתיים

חברי ועדת הוראה פקולטיות - יו"רים של ועדת הוראה תואר ראשון+שני
חבר בועדת מינויים פקולטית - מיכאל גדלין [מ"מ מריו פיינגולד]
חבר / נבחר סנאט – דורון כהן, משה שכטר
חבר בועדת ארוח פקולטית – ישי מנסן
חבר בועדת היגוי של הפאב – רון פולמן
נציג בועדת מיחשוב מחקרי באוניברסיטה – יבגני בר לב
נציג בחברה הישראלית לפיזיקה - דגנית מידן
נציג במשרד לקידום נשים - דגנית מידן

Updated on Sept. 27, 2023
Updated by Aviv, Ina (inaviv)
Created on July 7, 2022
Created by Cohen, Doron (dcohen)