https://physics.bgu.ac.il/SHNATON
Printout of Chapter 1 -- BSc tracks

שנתון המחלקה לפיזיקה
שנה"ל 2022-2023

חברי סגל המחלקה:1 פרופ' אמריטוס
2 פרופ׳ מחקר אמריטוס
3 חבר סגל נלווה

תואר ראשון בפיזיקה

כללי

תוכנית הלימודים בפיזיקה ללימודי הסמכה לתואר .B.Sc מכוונת להכשרת הסטודנטים לעבודת מחקר בפיזיקה ניסויית ועיונית, הן בנושאים בסיסיים והן בנושאים שימושיים, כהכנה להשתלבות בתעשיה עתירת הידע, במחקר ובהוראה. לימודי הפיזיקה באוניברסיטת בן-גוריון מתנהלים ברמה גבוהה המשתווה לרמת הלימודים באוניברסיטאות הטובות בעולם. המאמץ הנדרש כדי להצליח בלימודים ובמיוחד בקורסי הליבה של שנה א' מציב אתגר לא פשוט בפני הסטודנטים המתקבלים ללימודים. סף הקבלה למחלקה לפיזיקה אינו משקף את רמת הקושי היחסי בלימודי הפיזיקה, אלא מבטא את רצונה של המחלקה לתת הזדמנות לסטודנטים המעוניינים לרכוש השכלה מדעית בפיזיקה. בהתאם, הצלחה בלימודים בשנה א' היא התנאי בפועל להמשך הלימודים.

מסלולים חד מחלקתיים

המחלקה לפיזיקה מציעה לתלמידיה לימודים תלת שנתיים במסלול חד-מחלקתי, אשר מקנים תואר ראשון בפיזיקה במגמות הלימוד המפורטות להלן:

מסלולים משולבים לתואר כפול

המחלקה לפיזיקה מציעה ארבעה מסלולים משולבים לתואר כפול

הרישום והקבלה צריכים להיות מראש לשתי המחלקות. הלימודים נמשכים ארבע שנים ומקנים שני תארים, תואר ראשון בפיזיקה ותואר ראשון נוסף במחלקה המשולבת. במסלול משולב הסטודנט מטופל אדמינסטרטיבית על ידי שתי המחלקות לאורך כל התואר.

סטודנט המבקש ללמוד לקראת תואר ראשון נוסף במקביל ללימודיו הרגילים, יורשה לעשות זאת רק לאחר שסיים בהצלחה סמסטר שלישי ללימודיו, וממוצע ציוניו המצטבר הינו 80 ומעלה. לימודים אלה טעונים אישור שתי המחלקות. הבקשה להירשם למחלקה נוספת תעשה באמצעות מדור רישום של האוניברסיטה כמקובל. קורסים חופפים לא יוכרו בשני התארים. על התלמיד יהיה ללמוד קורסים חלופיים במחלקה כדי להשלים את הנק"ז לסיום התואר.

לתלמידי מסלול משולב פיזיקה והנדסת חשמל יש אופציה למסלול מהיר לתואר שני.

מסלולים דו-מחלקתיים

המחלקה לפיזיקה מציעה מסלולים דו-מחלקתיים המאפשרים לשלב לימודים בשתי מחלקות:

מסלול המיועד להכשיר פיזיקאים עם ידע נרחב במתמטיקה. משך הלימודים הוא שלוש שנים והתלמידים יקבלו תואר בוגר במתמטיקה ופיזיקה. התואר מבוסס על קורסים שמוצעים במסגרת התארים החד-מחלקתיים בכל אחת מהמחלקות. כעיקרון התואר מאפשר המשך לימודי תואר שני בכל אחת מן המחלקות ללא צורך בהשלמות.

התואר יעניק לסטודנטים אפשרות ללמוד ולשלב בצורה מיטבית בין התחומים של מדעי כדור הארץ, הסביבה, והפיזיקה. התואר יכשיר סטודנטים מצטיינים בעלי ידע רחב ויכולות גבוהות בתחומים הללו, אשר יוכלו להמשיך במחלקה למדעי כדור הארץ והסביבה ובמחלקה לפיזיקה לתארים מתקדמים ללא צורך בקורסי השלמה, ולתרום רבות למחקר שנעשה בשתי המחלקות.

תחומי מחקר רבים במדעי החיים נושקים ללימודי הפיזיקה ולעתים אף תלויים בהם. תחומים אלה כוללים עקרונות פיזיקלים להבנת הולכה עצבית ורשתות נוירונים, פיתוח מודלים ביופיזיקלים להבנת מנגנוני פעולה של מכונות ביולוגיות, פיתוח כלים אופטיים בתחום המיקרוסקופיה לדימות תאים ברזולוציות גבוהות, הבנת ההשפעה של ביומכניקה של תאים ורקמות על ההתנהגות שלהם, ופיתוח מודלים כמותיים לחיזוי הדינמיקה של מערכות אקולוגיות מורכבות תחת תנאי סביבה משתנים. מחקר המשלב בתוכו פיזיקה ומדעי החיים תלוי ברובו בהבנה יסודית של שני התחומים וביכולת לנהל שיח עם חוקרים משני התחומים. רכישת השכלה רחבה במדעי החיים ובפיזיקה תעניק לבוגרי התוכנית ידע עשיר שיאפשר להם לקדם מחקר בתחומים אלה ולשאול שאלות חדשות הנוגעות להבנה פיזיקלית של מערכות ביולוגית ופיתוח טכנולוגיות חדשות. התוכנית המוצעת ללימודי תואר ראשון, מעניקה לסטודנט לימודי ליבה חזקים בפיזיקה לצד השכלה רחבה במדעי החיים.

תקנון הפקולטה מאפשר מסלול מחלקה ראשית-חטיבה המאפשר לשלב לימודים בשתי מחלקות שונות האחת ראשית והשנייה חטיבה. המחלקה לפיזיקה יכולה להופיע כמחלקה ראשית וכחטיבה. מחלקות המאפשרות תכנית כזו מגדירות קבוצת קורסים שאותם חייבים לקחת. כעיקרון, הלימודים במסלול אמורים להימשך שלוש שנים, אך עקב התנגשויות בין קורסי חובה הניתנים במחלקות השונות הלימודים עלולים להתפרס על ארבע שנים. מספר נקודות הזכות שיש לצבור הוא 120 נקודות לפחות. במסלול ראשי בפיזיקה יש לצבור 92 נקודות. בחטיבה בפיזיקה יש לצבור 28 נק"ז לפחות. במקרה של חפיפה חלקית בין טבלאות מקצועות החובה של המחלקות על הסטודנט להשלים את יתרת הנקודות מתוך מקצועות הבחירה במחלקה הראשית, או בחטיבה, בכפוף לאישור ועדת הוראה במחלקה הראשית. מי שלומד פיזיקה כחטיבה צריך להשלים את מקצועות החובה אם ברצונו להמשיך לתואר שני.

להלן עקרונות המסלול כפי שנקבעו על ידי הפקולטה למדעי הטבע:

 1. תוכנית הלימודים הכוללת תהיה בהיקף של מינימום 120 נק"ז, ותימשך 3 שנים במידת האפשר.
 2. תוכנית הלימודים במחלקה הראשית הינה בהיקף של 92 נק"ז.
 3. תוכנית הלימודים בחטיבה הינה בהיקף של 28 נק"ז - החטיבה אינה לרישום בתעודת הבוגר.
 4. דרישות הקבלה במסלול זה הינן זהות לדרישות הקבלה למסלול החד מחלקתי במחלקה הרלוונטית.
 5. קבלה ללימודים במסלול זה מחייבת קבלה הן למחלקה הראשית והן לחטיבה. לא ניתן להירשם ולהתקבל רק לאחת מהן.
 6. התואר שיוענק למסיימי התוכנית הינו תואר "בוגר" .B.A או .B.Sc ע"פ התואר המוענק במחלקה הראשית.
 7. תוכנית הלימודים במחלקה הראשית תאפשר למסיימים המשך לימודים לתואר שני באותה מחלקה.
 8. תוכנית הלימודים בחטיבה תחייב בהשלמות לצורך המשך לימודים וקבלה לתואר שני.

השילובים האפשריים כיום הם עם מחלקות מהפקולטה למדעי הטבע (לדוגמה: עם מדעי החיים) או עם מחלקות מהפקולטה למדעי הרוח והחברה שבהן קיימת תוכנית לימודים של מחלקה ראשית עם חטיבה, שילוב של מסלול ראשי בפיזיקה עם חטיבה בניהול. ראה שנתון מדעי הרוח (פרק 20 סעיף: 'עקרונות תכנית הלימודים המשותפת עם הפקולטה למדעי הטבע'). ראוי להבהיר שבהתאם לעקרונות הניהול שקבעה הפקולטה, התכנית "פיזיקה כחטיבה" מתבססת על ההנחה שהסטודנט מגיע מהמחלקה הראשית עם הרקע המתמטי הנדרש, ועומד בדרישות הקדם של הקורסים בפיזיקה.

שילוב זה לימודי פיזיקה מתקיימים לפי תכנית ״פיזיקה כמחלקה ראשית״ ללא נק״ז בחירה חופשית.

תכניות למצטיינים

התכנית מיועדת למועמדים מצטיינים לתואר ראשון עם נתוני קבלה גבוהים ביותר (סטודנטים שיצטיינו בהמשך לימודיהם יוכלו להצטרף), הלומדים בפקולטה למדעי הטבע באוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

למצטייני "אשלים" תיבנה מסגרת לימודים מיוחדת שתאפשר להם למצות את יכולותיהם הגבוהות. עיקרי התכנית מפורטים בחלק הכללי של השנתון.

התכנית מיועדת לתלמידים מצטיינים, הלומדים בפקולטה למדעי הטבע באוניברסיטת בן-גוריון בנגב, הנמצאים בשנת הלימודים השנייה  לתואר.

הפקולטה למדעי הטבע מובילה ומקדמת את המחקר בתחומי מדעי הטבע: מתמטיקה, מדעי המחשב, פיזיקה, כימיה, מדעי החיים ומדעי כדור הארץ והסביבה. מטרת התכנית היא לתת כלים לסטודנטים מצטיינים בתואר ראשון, ולשלבם במחקר, לקראת לימודים לתארים מתקדמים. כמו כן, החשיפה לפעילות מחקרית, במהלך לימודי תואר ראשון, תוך הצטרפות לקבוצות מחקר של חברי סגל בפקולטה, תקדם את הפעילות המחקרית בפקולטה למדעי הטבע.התכנית מאפשרת לתלמידים מצטיינים להמשיך את לימודיהם לתואר שני בפקולטה למדעי הטבע ולסיים תואר ראשון ושני ב- 9 סמסטרים. תלמיד שיתקבל לתכנית יירשם ע"י מזכירות מוסמכים לקורס "התנסות מחקרית לסטודנטים מצטיינים - תכנית דקלים".בשנה ראשונה הקורס יקנה 1 נק"ז בכל סמסטר.בשנה שניה היקף הקורס יקבע ע"י המנחה ויו"ר מוסמכים מחלקתית.תלמיד שיתקבל לתכנית יזכה במלגה (הלוואה עומדת). פרטים נוספים באתר הפקולטה למדעי הטבע.

תכניות הלימודים ודרישות התואר

 • טבלה 1 כוללת את דרישות התואר בהיבט נק"ז בכל אחד מהמגמות והמסלולים.
 • יש לשים לב להערות הספציפיות שמופיעות בטבלה 1 לגבי חלק מהמגמות והמסלולים.
 • תכנית הלימודים המומלצת של כל אחד מהמסלולים, מופיעה בנספח א', והיא כוללת את קורסי החובה בלבד.
 • בתכנון מערכת השעות ולוח הבחינות המחלקה נסמכת על התוכניות המומלצות שמופיעות בנספח א.
 • בחירה בתכנית לימודים (מגמה/מסלול) מחייבת את התלמיד להצמד לרשימת הקורסים שמופיעה בטבלה 2.   
 • בתוכניות של תואר ראשון (רגיל) בפיזיקה, בחירת המגמה הופכת להיות רלונטית החל מהשנה השנייה.
 • לפי התכנית המומלצת, קורסי החובה של שנה א' במסלול כלשהו מהווים קדם לקורסים בשנה ב' באותו מסלול, גם אם לא צוין במפורש ברשימת קורסי הקדם.
 • קורסי 'בחירה במחלקה' - כל מקצועות הפיזיקה (203) המופיעים בטבלה ב' כקורסי חובה, וגם כל הקורסים המתקדמים לתלמידי מחקר.
 • ניתן לקחת את הקורסים 470-2-8273 ו-470-2-8008 כקורסי בחירה במחלקה.
 • יתכן כי חלק מהקורסים ברמת תואר שני שניתנים לתלמידי תואר ראשון כקורסי בחירה ילמדו בשפה האנגלית, גם אם זה לא הוצהר מראש.
 • קיום קורס במקצוע בחירה מותנה במספר משתתפים מינימלי.
 • קורסי 'בחירה חופשית' - כל קורס אשר ניתן ע״י מחלקה אחרת.
 • במסלולים משולבים עם הפקולטה להנדסה חלוקת נק״ז הבחירה החופשית כדלקמן: 2 נק״ז תחת הפקולטה למדעי הטבע ו-2 נק״ז תחת הפקולטה להנדסה.
 • לא ניתן לקחת קורס שירות של המחלקה כקורס בחירה.
 • במקרים חריגים, ניתן למלא בקשה לאישור קורס אחר, שלא מוגדר כקורס בחירה בשנתון זה, כקורס בחירה חליפי. אישור להחלפה זו בסמכות יו״ר ועדת הוראה מחלקתית.
 • ניתן להעביר נק"ז עודף מבחירה במחלקה לבחירה חופשית.
 • במעבדות ג לניסויים מתקדמים בפיסיקה 20313163 ו-20313263 יאושר פטור על סמך מעבדה מקוצרת ופרוייקט נסיוני על ידי ועדת הוראה, פרטים באתר המעבדה.
 • הקורס ״תרמודינמיקה ומכניקה סטטיסטית 2״ 203-1-2261 ינתן בשפה האנגלית.
 • הקורס ״מבוא לפיסיקה חישובית״ 203-1-3451 ינתן בשפה האנגלית.

טבלה 1 - דרישות לימודי תואר ראשון

 • חובה על הסטודנט לצבור מספר נקודות בהתאם לפירוט בטבלא להלן.
 • במקרים חריגים המחלקה רשאית לשנות את התוכנית המוצעת במידה ויחולו שינויים בהיקף המקצועות.
 • הסימנים א׳/ ב׳/ ג׳ מתייחסים לקטגוריות המוגדרות בטבלה 2 - קורסים לתואר ראשון.
 • הערות מופיעות בהמשך לטבלה (ממוספרות בהתאם לקוד המסלול שמופיע בסוגריים בעמודת הסימון).
מסלולים חד-חוגיים (מגמות)
שם מסלול ומגמה סימון מקצועות חובה בפיזיקה (א׳+ב׳) מקצועות חובה נוספים הניתנים ע״י מחלקות אחרות במסלול/מגמה (ג׳-ז׳) מקצועות בחירה במחלקה לפיזיקה מקצועות בחירה במחלקות אחרות מקצועות בחירה חופשית ס״כ נקודות
מגמת פיזיקה כללית (01)-1 80.5 33.5 8 - 2.0 124.0
מגמת פוטניקה (04)-1 83 33.5 5.5 - 2.0 124.0
מגמת טכנולוגילה קוונטית (09)-1 76.5 37.5 8 - 2.0 124.0
מגמת מדעי המוח (12)-1 59 44 8.5 10.5 2.0 124.0
מגמת אסטרונומיה ואסטרופיזיקה (13)-1 70 33.5 17 - 3.5 124.0
 
מסלולים דו-חוגיים
שם מסלול ומגמה סימון מקצועות חובה בפיזיקה (א׳+ב׳) מקצועות חובה נוספים הניתנים ע״י מחלקות אחרות במסלול/מגמה (ג׳-ז׳) מקצועות בחירה במחלקה לפיזיקה מקצועות בחירה במחלקות אחרות מקצועות בחירה חופשית ס״כ נקודות
פיזיקה כמחלקה ראשית [*]  ()-10 58 30 2 - 2.0 92.0
פיזיקה כמחלקה ראשית בשילוב פסיכולוגיה (20)-7 58 30 - - 2.0 90.0
פיזיקה כחטיבה (00)-8 23.5 - 4.5 - - 28.0
מתמטיקה ופיזיקה (31)-6 50 58.0 5 8+1 2.0 124.0
מדעי כדור הארץ והסביבה ופיזיקה (36)-6 55.5 79.5 - - - 135
מדעי החיים ופיזיקה (34)-6 58 73.5 - 4 - 135.5
 
מסלולים משולבים  [**]
שם מסלול ומגמה סימון מקצועות חובה בפיזיקה (א׳+ב׳) מקצועות חובה נוספים הניתנים ע״י מחלקות אחרות במסלול/מגמה (ג׳-ז׳) מקצועות בחירה במחלקה לפיזיקה מקצועות בחירה במחלקות אחרות מקצועות בחירה חופשית ס״כ נקודות
פיזיקה והנדסת מכונות (08)-2 55 126.0 16 9 4.0 210.0
פיזיקה והנדסת חשמל ומחשבים (03)-2 60.5 98.0 13.5 14.0+20.0 4.0 210.0
פיזיקה והנדסת חומרים (05)-2 66 102.5 19.5 18.0 4.0 210.0
פיזיקה ומדעי המחשב (10)-3 55 101.5 11.5 10.0 2.0 180.0
 

[*] מסלול עם פיזיקה כמחלקה ראשית זהה לתכנית הלימודים במסלול "פיזיקה כמחלקה ראשית בשילוב עם פסיכולוגיה".

[**] במסלולים משולבים יתכנו חפיפות בין קורסי החובה שניתנים במחלקות השונות. כנ"ל לגבי מסלולים מטיפוס "ראשי+חטיבה".

[**] במסלולים משולבים עם הפקולטה להנדסה כל הקורסים של מדעי הטבע משוקללים במדעי הטבע וכל שאר הקורסים משוקללים במדעי ההנדסה.

[**] במסלול משולב עם מדעי המחשב כל הקורסים של פיזיקה (203) וכל הקורסים של מתמטיקה (201), למעט הקורס 201-1-0201 ״מבוא ללוגיקה ותורת הקבוצות״, משוקללים במחלקה לפיזיקה. כל שאר הקורסים משוקללים במחלקה למדעי המחשב.

[00] התכנית "פיזיקה כחטיבה" מתבססת על ההנחה שהסטודנט מגיע מהמחלקה הראשית עם הרקע המתמטי הנדרש, ועומד בדרישות הקדם של הקורסים בפיזיקה. סטודנט ללא רקע מתמטי נדרש מחוייב להשלים את קורסי הקדם הרלוונטיים.

[01] אין הערות.

[03] על הסטודנט לבחור 14 נק"ז מתוך קורסי ליבה של חשמל. המשך הלימודים בתכנית מותנה בהשגת ממוצע מעל 80 בסיכום של השנה הראשונה וממוצע סמסטריאלי מעל 80 בהמשך.
[03] לא ניתן לקחת את הקורס אלקטרוניקה 203-1-2631 כקורס בחירה במסלול זה.

[04] אין הערות.

[05] במקום ״מעבדה למוליכים למחצה״ 365-1-4153 ניתן לקחת קורס ״מעבדת חומרים מתקדמת 6״ 361-1-4023
[05] בסמסטר התשיעי ניתן לקחת קורסי בחירה.

[06] יש לקחת שני קורסים מהמחלקה לפיסיקה. מומלץ לקחת את הקורסים  203-1-3421 ו203-1-4181.
[06] יתכנו חפיפות בין קורסי החובה שניתנים במחלקות השונות
[06] יש  לקחת שני קורסים מהמחלקה למתמטיקה. הקורסים המומלצים הם 201-1-7041 ו 201-1-0081 שהם הכרחיים לקבלה ללימודי תואר שני במתמטיקה.

[08] על מנת להמשיך בתוכנית על הסטודנט לשמור על ממוצע מצטבר מעל 80.

[09] במגמה טכנולוגיה קוונטית יש לבחור שלושה קורסים בהיקף של עד 10.5 נק"ז (מתוך טבלה שמצורפת לתכנית הלימודים המומלצת). במידה ויחסר נק"ז יש להשלים מבחירה בפיסיקה.

[10] חלוקת נק״ז בחירה במסלול זה היא מומלצת ולא מחייבת. תלמיד רשאי להעדיף חלוקה אחרת ללא אישור מיוחד ובתנאי שמלוא נק״ז הבחירה ישאר ללא שינוי.

[12] יש להשלים 10 נק״ז מטבלת הקורסים המצורפת לתכנית המסלול. במקום ״מבוא לנוירוביולוגיה״ 205-1-1671 (סמססטר א׳) ו״פיזיולוגיה של בעלי חיים״ 205-1-9161 (סמססטר ב׳), ס״כ 5.5 נק״ז, ניתן לקחת קורס ״פיזיולוגיה הומנית ב׳״ 411-1-3616 (סמסטר ב׳), 4.5 נק״ז. במקרה זה יש להשלים 11.5 מהטבלה המצורפת לתכנית הלימודים המומלצת.

[13] במגמת אסטרונומיה יש לבחור ארבעה קורסים בהיקף של עד 14.5 נק"ז (מתוך טבלה שמצורפת לתכנית הלימודים המומלצת). יש להשלים נק״ז מבחירה בפיסיקה.

[14] ניתן להחליף קורס חובה אחד במחלקה למדעי כדור הארץ בשנים ב ו ג בקורסי בחירה באישור יושב ראש ועדת ההוראה.

[15] ניתן לקחת פרוייקט מחקר במדעי החיים בהיקף של 4 נק"ז ( 205-15032 או 205-15042) כבחירה במקום מעבדה במיקרוביולוגיה (2 נק"ז) ומעבדה ג2 בהיקף מצומצם (2 במקום 4 נק"ז, מספר 203-1-3162). לחילופין ניתן לקחת 3 נק"ז 203-2-5351  physics of the living cell
[15] בסמסטר ו' יש לקחת את הקורס דינמיות בתאים. לחילופין ניתן לקחת 205-1-7924 מבוא לרשתות נוירונים 2 נק"ז ו-205.1.9622 פילוסופיה של המדע וחשיבה ביקורתית 1 נק"ז.

[20] סה"כ נק"ז בתואר 144, התלמידים נדרשים ללמוד במחלקה לפיסיקה את תכנית 'פיסיקה כמחלקה ראשית' ללא בחירה במחלקה, ובמחלקה לפסיכולוגיה 54 נק"ז בהתאם לתכנת המפורטת בשנתון מדה"ר.

[31] קורסי הבחירה מומלצים מהמחלקה למתמטיקה לתכנית הם: תורת השדות ותורת הגלואה (201.1.7041) ויסודות תורת המידה (201.1.0081), בהיקף של 4 נקודות זכות כל אחד, קורסים אלה הכרחיים לקבלה ללימודי תואר שני במתמטיקה.
[31] קורס בחירה נוסף מהמחלקה למתמטיקה בהיקף 1 נקודות זכות ״סדנא בכתיבת הוכחות״ (201.1.2241) מומלץ לכל לתלמידי שנה א׳. במידה וסטודנט יבחר לא ללמוד את הסדנא יהיה עליו להשלים נקודת זכות אחת נוספת שתווסף לנק״ז בחירה בפיזיקה.

[34] אין הערות.

[36] במסלול הדו-חוגי מדעי כדור הארץ והסביבה ופיסיקה יש לבחור קורסי חובת-בחירה בהיקף של עד 11 נק"ז (מתוך טבלה שמצורפת לתכנית הלימודים המומלצת).


Table 2

Undergraduate Courses

קורסים לתלמידי תואר ראשון

סימון המסלולים:

א) מקצועות חובה בפיזיקה משותפים לכל המסלולים והמגמות

מס׳ שם course-name נק״ז ש״ש group / website / teacher0001030405080910121320313436 קדם
203-1-1281 פיסיקה 1 - לתלמידי פיסיקה
Physics 1 for Students of Physics
Physics 1 for Students of Physics 5 3.5-3-0 2023A-1: ברושטין רמי

2023A-11: רימון אמונה
2023A-12: רימון אמונה
xxxxxxxxxxxxxx ,,,,
203-1-2121 פיסיקה 3
Physics 3
Physics 3 4 3-2-0 2023A-1: קריצבסקי אולג
2023A-11: אליקשוילי אלכסנדר
2023A-12: אליקשוילי אלכסנדר
xxxxxxxxxxxxxx 203-1-2371, 201-1-9631, 201-1-9681, 201-1-1021, 203-1-1281 ,,
203-1-2161 תרמודינמיקה ומכניקה סטטיסטית 1
Thermodynamics and Statistical Mechanics 1
Thermodynamics and Statistical Mechanics 1 3.5 3-1-0 2023A-1: גדלין מיכאל
2023A-11: ברמן רתם
2023A-12: ברמן רתם
xxxxxxxxxxxxxx 201-1-9821, 201-1-9831, 203-1-2371, 201-1-9631, 201-1-9671, 201-1-1021 ,,
203-1-2281 מכניקה אנליטית
Analytical Mechanics
Analytical Mechanics 4 3-2-0 2023A-1: קובץ עילי
2023A-11: עדי טל
2023A-12: עדי טל
xxxxxxxxxxxxxx 203-1-2371, 201-1-9821, 201-1-9631, 201-1-9681, 201-1-9521, 203-1-1281, 201-1-1221 הפסקה של שעה בין 13-14,,
203-1-2371 פיסיקה 2 - לתלמידי פיסיקה
Physics 2 for Students of Physics
Physics 2 for Students of Physics 5 4-2-0 2022B-1: גרוספלד איתן
2022B-11: אליקשוילי אלכסנדר
2022B-12: אליקשוילי אלכסנדר
xxxxxxxxxxxxxx 203-1-1281, 203-1-1141, 201-1-9671, 201-1-1011 שעה אחת תינתן כתרגול עזר על ידי המרצה.,,
points points   21.521.521.521.521.521.521.521.521.521.521.521.521.521.5

ב) מקצועות חובה נוספים בפיזיקה לפי מסלול/מגמה

מס׳ שם course-name נק״ז ש״ש group / website / teacher0001030405080910121320313436 קדם
203-1-1101 אסטרופיסיקה כללית 1
General Astrophysics 1
General Astrophysics 1 3.5 3-1-0 2022B-1: קשת אורי
2022B-11: אילני גדעון
x x 203-1-3141, 203-1-2381, 203-1-2161 ,
203-1-1141 מבוא לשיטות מתמטיות בפיסיקה
Introduction to Mathematical Methods in Physics
Introduction to Mathematical Methods in Physics 4 3-2-0 2023A-1: כץ אבגני

2023A-11: דולברג תומר
2023A-12: דולברג תומר
xxxxxxxxxxxxx ,חוסידמן,,,אופציה,חוסידמן
203-1-1181 תגליות ואתגרים בפיסיקה מודרנית
Modern Physics Discoveries and Challenges
Modern Physics Discoveries and Challenges .5 0-0-0 2023A-1: קובץ עילי xxxxxxxxxxxx x
203-1-1623 מעבדה א בפיסיקה לתלמידי פיסיקה
Physics Laboratory A for Students of Physics
Physics Laboratory A for Students of Physics 1.5 0-0-3 2022B-1: ביטון יעקב
2022B-2: ביטון יעקב
2022B-3: ביטון יעקב
2022B-4: ביטון יעקב
2022B-5: ביטון יעקב
2022B-6: רחמילוב דוד
xxxxx xxxxxxxx 203-1-1281 המעבדה מתקיימת בחדר מינוס 102 בנין 54,המעבדה מתקיימת בחדר מינוס 102 בנין 54 54,המעבדה מתקיימת בחדר מינוס 102 בנין 54,המעבדה מתקיימת בחדר מינוס 102 בנין 54,המעבדה מתקיימת בחדר מינוס 102 בנין 54,המעבדה מתקיימת בחדר מינוס 102 בנין 54
203-1-2181 אופטיקה קלסית ומודרנית
Classical and Modern Optics
Classical and Modern Optics 3.5 3-1-0 2022B-1: שמיר מעוז
2022B-11: סוקולובסקי גבי
x 203-1-2121 הקורס חובה למגמת אלקטרואופטיקה בחירה לשאר.,
203-1-2261 תרמודינמיקה ומכניקה סטטיסטית 2
Thermodynamics and Statistical Mechanics 2
Thermodynamics and Statistical Mechanics 2 3.5 3-1-0 2022B-1: בר לב יבגני
2022B-11: דולברג תומר
xxxxxxxxxxxxx 203-1-2161 ,
203-1-2291 סמינר על נושאי מחקר במחלקה סתיו
Research Topics Seminar Fall
Research Topics Seminar Fall .5 0-0-0 2023A-1: מידן דגנית xxxxxxxxx 203-1-2121, 203-1-2281
203-1-2292 סמינר על נושאי מחקר במחלקה 2,סמינר על נושאי מחקר במחלקה אביב
Research Topics Seminar 2,Research Topics Seminar Spring
Research Topics Seminar 2,Research Topics Seminar Spring .5 0-0-0 2023A-1: מידן דגנית
xxxxxxxxx x 203-1-2291
203-1-2121, 203-1-2281
הקורס מתקיים בחדר 207 בנין 54,הקורס מתקיים בחדר 207 בנין 54
203-1-2381 אלקטרודינמיקה 1
Electrodynamics 1
Electrodynamics 1 5 4-2-0 2022B-1: ליובלינסקי מיכאל
2022B-11: שינדלמן תום
2022B-12: שינדלמן תום
xxxxxxxxxxxxx 203-1-2371, 203-1-2281, 201-1-9681, 201-1-1021, 201-1-2021, 201-1-1051, 203-1-2121 ,,
203-1-2551 בטיחות במעבדה ב'
Laboratory Safety B
Laboratory Safety B 0 0-0-0 xxxxxxxxxxxxx
203-1-2553 מעבדה ב1
Lab B1
Lab B1 2 0-0-4 2023A-1: ביטון יעקב
2023A-2: ביטון יעקב
xxxxxxxxxxxxx 203-1-1623, 203-1-2371, 203-1-1281 ,
203-1-2631 אלקטרוניקה והתקנים קוונטים
Electronics and quantum devices
Electronics and quantum devices 4 3-2-0 2022B-1: נעאמנה מונתסר
2022B-11: חסון ראובן
x 203-1-2371 ,
203-1-2653 מעבדה ב2 בפיסיקה לתלמידי פיסיקה
Physics Laboratory B2 for Students of Physics
Physics Laboratory B2 for Students of Physics 2 0-0-4 2023A-1: ביטון יעקב
2023A-2: ביטון יעקב
x xx xxxxx 203-1-2553 מתקיימת ביחד עם מעבדה 2553,
203-1-3111 פיסיקת מצב מוצק 1
Solid State Physics 1
Solid State Physics 1 3.5 3-1-0 2023A-1: נעאמנה מונתסר
2023A-11: ולרשטיין עידן
xxxxxx 203-1-3141, 203-1-2261 ,
203-1-3141 תורת הקוונטים 1
Quantum Theory 1
Quantum Theory 1 4.5 3-3-0 xxxxxxxxxxxxx 203-1-2281, 203-1-2121, 201-1-9511, 201-1-2021, 201-1-9521, 201-1-9901, 203-1-2371, 203-1-1281 ,
203-1-3161 בטיחות במעבדה ג'
Laboratory Safety
Laboratory Safety 0 0-0-0 xxxxxxxxxxxxx 203-1-2653
203-1-3162 מעבדה ג1 לניסויים מתקדמים בפיסיקה למבצעי פרויקט ניסויי
Physics Laboratory C1 for Advanced Physics Experiments - for Experimental Project Students
Physics Laboratory C1 for Advanced Physics Experiments - for Experimental Project Students 2 0-0-4 2023A-1: חדד בנימין x 203-1-2653, 203-1-2553, 203-1-2281, 203-1-3141 מתקיימת ביחד עם מעבדה 3163
203-1-3163 מעבדה ג1 לניסויים מתקדמים בפיסיקה
Physics Laboratory C1 for Advanced Physics Experiments
Physics Laboratory C1 for Advanced Physics Experiments 4 0-0-8 2023A-1: ביטון יעקב xxxxxxxxxx 203-1-2281, 203-1-2553, 203-1-2121, 203-1-3141, 203-1-2653
203-1-3241 תורת הקוונטים 2
Quantum Theory 2
Quantum Theory 2 5 4-2-0 2023A-1: כהן דורון
2023A-11: אביטן שני
2023A-12: אביטן שני
xxxxxxxxxxxxx 203-1-3141, 201-1-9521, 201-1-9511 ,,
203-1-3263 מעבדה ג2 לניסויים מתקדמים בפיסיקה
Physics Laboratory C2 for Advanced Physics Experiments
Physics Laboratory C2 for Advanced Physics Experiments 4 0-0-8 2023A-1: ביטון יעקב x x x x xx 203-1-3163, 203-1-3141 מתקיימת ביחד עם מעבדה 3163
203-1-3271 סמינר סטודנטים
Students Seminar
Students Seminar .5 0-0-0 2023A-1: בן-אברהם ש"י
2023A-2: בן-אברהם ש"י
xxxxxxxxxx 203-1-2381, 203-1-3141 ,
203-1-3401 פרויקט 1
Project 1
Project 1 4 0-0-0 2023A-1: קובץ עילי x or
3691
יש להירשם לקורס רק לאחר מציאת מנחה + אישורו בכתב, ולאחר מכן יש להירשים באתר הפרוייקטים https://physics.bgu.ac.il/teaching/course/project/
203-1-3421 מבוא לחלקיקים ושדות
Introduction to Particles and Fields
Introduction to Particles and Fields 3.5 3-1-0 2022B-1: כץ אבגני
2022B-11: פליטר ירדן ברק
x 203-1-3241 ,
203-1-3451 מבוא לפיסיקה חישובית
Introduction to Computational Method in Physics
Introduction to Computational Method in Physics 4 3-2-0 2022B-1: קשת אורי
2022B-11: אוזן דוד
x xx x xxx xx 203-1-1141, 203-1-1281, 203-1-2371, 203-1-2121 ,
203-1-3461 אסטרונומיה כללית 1
General Astronomy 1
General Astronomy 1 3.5 3-1-0 2023A-1: ציטרין עדי
2023A-11: אופיר עידו
x 203-1-2371, 203-1-2121 ,
203-1-4181 תורת הכבידה 1
Gravitation Theory 1
Gravitation Theory 1 3.5 3-1-0 2023A-1: צ'פמן שירה
2023A-11: ארזי אסף
x 203-1-2281, 203-1-2381 ,
203-2-4321 אופטיקה קוונטית
Quantum Optics
Quantum Optics 3 3-0-0 2021B-1: פרומקר יבגני יוג'ין or
4331
203-2-4331 לייזרים ואופטיקה אולטרא-מהירה
Lasers, nonlinear and ultrafast optics
Lasers, nonlinear and ultrafast optics 3 3-0-0 2022B-1: פרומקר יבגני יוג'ין or
4321
203-1-2381
203-2-5121 פיסיקה של מצב רך
Soft Matter Physics
Soft Matter Physics 3 3-0-0 2022B-1: קריצבסקי אולג x
203-2-5251 פיסיקת מצב מוצק 2
Solid State Physics 2
Solid State Physics 2 3.5 3-1-0 2022B-1: שכטר משה
2022B-11: סיטון יוסף
x x 203-1-3111 ,
203-2-5311 תורת הקרינה
Radiation Theory
Radiation Theory 2.5 2-1-0 2023A-1: ברמשנקו בוריס
x 203-1-2381, 203-1-3141 ,
203-2-5321 פיסיקה אטומית ומולקולרית
Atomic and Molecular Physics
Atomic and Molecular Physics 3.5 3-1-0 2022B-1: מנסן ישי
2022B-11: שבצ'וק טטיאנה
x x 203-1-3141, 203-1-2371 ,
points points   2593961.544.533.548.533.537.548.536.528.536.534

ג) מקצועות חובה במתמטיקה לפי מסלול/מגמה

מס׳ שם course-name נק״ז ש״ש group / website / teacher0001030405080910121320313436 קדם
201-1-0061 משוואות דיפרנציאליות רגילות
Ordinary Differential Equations
Ordinary Differential Equations 4 4-0-0 2022B-1: שמוביץ' אלי x 201-1-1051, 201-1-1031
201-1-0071 פונקציות מרוכבות להנדסת חשמל
Complex Analysis for EE
Complex Analysis for EE 3.5 3-1-0 2022B-1: שטראוס יוסף
2022B-2: זלצמן בוריס
2022B-3: אוחלוב אלכסנדר
2022B-4: לוין מיכאיל
2022B-11: שגב עומר
2022B-12: נוריאליאן יהונתן
2022B-13: נוריאליאן יהונתן
2022B-21: נוריאליאן יהונתן
2022B-22: נוריאליאן יהונתן
2022B-23: דיקשטיין יותם
2022B-24: נוריאליאן יהונתן
2022B-31: דיקשטיין יותם
2022B-32: דיקשטיין יותם
2022B-33: שגב עומר
2022B-41: דיקשטיין יותם
2022B-42: שגב עומר
2022B-43: שגב עומר
xxxxxxxxx 201-1-9631, 201-1-9681 ,,,,,,,203,203+367,367,,,,,,,
201-1-0091 מבוא לטופולוגיה
Introduction to Topology
Introduction to Topology 4 4-0-0 2022B-1: לוין מיכאיל x 201-1-1051
201-1-0101 משואות דיפרנציאליות חלקיות להנדסת חשמל
Partial Differential Equations for EE
Partial Differential Equations for EE 2.5 2-1-0 2022B-1: זלצמן בוריס
2022B-11: פיקובסקי אלכסנדר
2022B-12: פיקובסקי אלכסנדר
x 201-1-61, 201-1-9631, 201-1-1021, 201-1-2021 ,,
201-1-0201 מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות למדעי המחשב והנדסת תכנה
Introduction to Logic and Set Theory for CS & SE
Introduction to Logic and Set Theory for CS & SE 5 4-2-0 2023A-1: קמנסקי משה
2023A-2: לנדסמן גיא
2023A-3: קמנסקי משה
2023A-4: מייזל יונה

2023A-11: גופן מאי
2023A-12: שמרת עמית
2023A-13: גוריון אמיר
2023A-21: שמרת עמית
2023A-22: קגלובסקי טל
2023A-23: גוריון אמיר
2023A-31: גוריון אמיר
2023A-32: קגלובסקי טל
2023A-33: גופן מאי
2023A-41: שמרת עמית
2023A-42: קגלובסקי טל
2023A-43: שמרת עמית
x ,,,,חוסידמן,,,,,,,,,,,,,,חוסידמן,
201-1-0251 תורת הפונקציות המרוכבות
Theory of Functions of a Complex Variable
Theory of Functions of a Complex Variable 4 4-0-0 2022B-1: שמוביץ' אלי x 201-1-1051, 201-1-1031
201-1-0291 התמרות אינטגרליות ומשוואות דיפרנציאליות חלקיות
Integral Transforms and Partial Differential Equations
Integral Transforms and Partial Differential Equations 4 4-0-0 2023A-1: פוליאקובסקי ארקדי x 201-1-1031, 201-1-1051
201-1-1011 חשבון אינפיניטסימלי 1
Infinitesimal Calculus 1
Infinitesimal Calculus 1 5 4-2-0 2023A-1: הירשברג אילן
2023A-11: רון לירן
2023A-12: רון לירן
x חובה,,,לא פתוח לרישום
201-1-1021 חשבון אינפיניטסימלי 2
Infinitesimal Calculus 2
Infinitesimal Calculus 2 5 4-2-0 2022B-1: סייג איתן שמעון
2022B-11: רון לירן
2022B-12: רון לירן
x 201-1-1011 ,,, לא פתוח לרישום
201-1-1031 חשבון אינפיניטסימלי גיאומטרי 1
Geometric Calculus 1
Geometric Calculus 1 4 4-0-0 2023A-1: דיסני דניאל x 201-1-1021, 201-1-7021
201-1-1041 חשבון אינפיניטסימלי גיאומטרי 2
Geometrics Calculus 2
Geometrics Calculus 2 4 4-0-0 2022B-1: קרנר דמיטרי x 201-1-1031
201-1-1051 מבוא לאנליזה
Introduction to Analysis
Introduction to Analysis 4 4-0-0 2023A-1: אופנהיים יזהר x 201-1-7021, 201-1-1021
201-1-1211 אלגברה לינארית 1
Linear algebra 1
Linear algebra 1 5 4-2-0 2023A-1: סולומון יער
2023A-11: אברמוב מישל
2023A-12: אברמוב מישל
x ,,
201-1-1221 אלגברה לינארית 2
Linear algebra 2
Linear algebra 2 5 4-2-0 2022B-1: הרטמן יאיר
2022B-11: אלמכיאס אור חיים
2022B-12: אלמכיאס אור חיים
x 201-1-1211 ,,
201-1-2021 אנליזת פורייה ומערכות אורתונורמליות לתלמידי פיסיקה
Fourier Analysis and Orthonormal Systems for Physics Students
Fourier Analysis and Orthonormal Systems for Physics Students 3.5 3-1-0 2023A-1: שטראוס יוסף
2023A-11: בנגיאט עמית
2023A-12: בנגיאט עמית
2023A-13: בנגיאט עמית
x xxxxxxxx xx 201-1-9681, 201-1-9521 ,203,203+367,367
201-1-6201 מתמטיקה דיסקרטית להנדסת תקשורת
Discrete Mathematics for Communication Engineering
Discrete Mathematics for Communication Engineering 3.5 3-1-0 2023A-1: סמורודינסקי שחר
2023A-2: סמורודינסקי שחר
2023A-11: שמרת עמית
2023A-12: כהן שקד
2023A-13: שמרת עמית
2023A-21: שמרת עמית
2023A-22: גוריון אמיר
2023A-23: שמרת עמית
2023A-24: שמרת עמית
2023A-25: גוריון אמיר
x ,,,,,,,,,,אופציה
201-1-7031 מבנים אלגבריים
Algebraic Structures
Algebraic Structures 4 4-0-0 2023A-1: טיומקין איליה x 201-1-7021
201-1-8001 הסתברות
Probability
Probability 4 4-0-0 2023A-1: מאירוביץ תם x 201-1-1021, 201-1-7021
201-1-9511 אלגברה לינארית להנדסת חשמל 1
Linear Algebra for Electrical Engineering 1
Linear Algebra for Electrical Engineering 1 3.5 3-1-0 2023A-1: גולקו דניס
2023A-2: מוזיצ'וק מיכאל
2023A-3: מייזל יונה
2023A-4: חלאוי חזי
2023A-11: שריקי אופז
2023A-12: שריקי אופז
2023A-13: שריקי אופז
2023A-21: בן איון גל
2023A-22: שריקי אופז
2023A-23: שריקי אופז
2023A-31: שריקי אופז
2023A-32: בן איון גל
2023A-33: שריקי אופז
2023A-41: בן איון גל
2023A-42: בן איון גל
2023A-43: שריקי אופז
xxxxxxxxxx xx ,,,,חשמל,367,367,,,,,,,203,203+19,חשמל
201-1-9521 אלגברה לינארית להנדסת חשמל 2
Linear Algebra for Electrical Engineering 2
Linear Algebra for Electrical Engineering 2 2.5 2-1-0 2022B-1: סולומון יער
20223-1: חלאוי חזי
2022B-2: סולומון יער
2022B-3: גלזנר יאיר יעקב
2022B-4: איידלשטין נעה
2022B-11: בנגיאט עמית
20223-11: בנגיאט עמית
20223-12: בנגיאט עמית
2022B-12: שמרת עמית
2022B-13: פנקס מתן
2022B-21: פנקס מתן
2022B-22: פנקס מתן
2022B-23: שמרת עמית
2022B-31: בנגיאט עמית
2022B-32: פנקס מתן

2022B-41: בנגיאט עמית
2022B-42: בנגיאט עמית
xxxxxxxxxx xx 201-1-9511 ,פתיחת הקורס מותנית במספר הרשומים.,,,,203,,,367,203+367,,,,,,אופציה,,
201-1-9631 חדו"א וקטורי להנדסת חשמל
Vector Calculus for EE
Vector Calculus for EE 5 4-2-0 2023A-1: דן-כהן ישי
2023A-2: איידלשטין נעה
2023A-3: גולקו דניס
2023A-11: ולדימירסקי אנה
2023A-12: ברש מיכאל
2023A-13: השאש פז
2023A-21: ולדימירסקי אנה
2023A-22: ולדימירסקי אנה
2023A-23: ברש מיכאל
2023A-31: ברש מיכאל
2023A-32: השאש פז
2023A-33: השאש פז
xxxxxxxxxx xx 201-1-9671, 201-1-9681, 201-1-9521, 201-1-9511 ,,,367,367,חשמל,,,,,,
201-1-9671 חשבון דיפרנציאלי להנדסת חשמל
Differential Calculus for EE
Differential Calculus for EE 5 4-2-0 2023A-1: פורת מרדכי
2023A-2: ויניקוב ויקטור
2023A-3: ברנדנבורסקי מיכאל
2023A-4: ברנדנבורסקי מיכאל
2023A-11: רפופורט מרינה
2023A-12: רפופורט מרינה
2023A-13: כהן שירן
2023A-21: מנשה ליאור
2023A-22: מנשה ליאור
2023A-23: כהן שירן
2023A-31: רפופורט מרינה
2023A-32: כהן שירן
2023A-33: רפופורט מרינה
2023A-41: רפופורט מרינה
2023A-42: רפופורט מרינה
2023A-43: כהן שירן
xxxxxxxxxx xx ,,,,,,,,,,361+371+381+202,367,367,203+19,203,חשמל
201-1-9681 חשבון אינטגרלי ומשוואות דיפרנציאליות רגילות להנדסת חשמל
Integral Calculus and Ordinary Differential Equations for EE
Integral Calculus and Ordinary Differential Equations for EE 5 4-2-0 2022B-1: גולקו דניס
20223-1: גולקו דניס
2022B-2: פורת מרדכי
2022B-3: מרקייביץ דניאל וולף
2022B-4: איידלשטין נעה
2022B-11: הופרט זיו

20223-12: רפופורט מרינה
2022B-12: יובל רחל
2022B-13: יובל רחל
20223-13: רפופורט מרינה
2022B-21: השאש פז
2022B-22: רפופורט מרינה
2022B-23: רפופורט מרינה
2022B-31: השאש פז
2022B-32: רפופורט מרינה
2022B-33: רפופורט מרינה
2022B-41: השאש פז
2022B-42: הופרט זיו
xxxxxxxxxx xx 201-1-9671, 201-1-9511 ,פתיחת הקורס מותנית במספר הרשומים.,,,,203,אופציה,,367,203+367,,,,,,,202- 3 מקומות,,,אופציה
201-1-9691 הסתברות וסטטיסטיקה יישומית לפיזיקה
Applied probability and statistics for physics
Applied probability and statistics for physics 3.5 3-1-0 2023A-1: שטראוס יוסף
2023A-11: חייטין אלבינה
xxxx xxxxx xx 201-1-9521, 201-1-9681, 203-1-1141 ,,אופציה
201-1-9901 אנליזת פורייה להנדסת חשמל
Fourier analysis for Electrical Engineering
Fourier analysis for Electrical Engineering 3.5 3-1-0 2023A-1: ליידרמן ארקדי
2023A-2: סייג איתן שמעון
2023A-11: בנגיאט עמית
2023A-12: בנגיאט עמית
2023A-13: נוריאליאן יהונתן
2023A-21: בנגיאט עמית
2023A-22: נוריאליאן יהונתן

2023A-24: נוריאליאן יהונתן
2023A-25: נוריאליאן יהונתן
x 201-1-9521, 201-1-9681 ,,,,,,,אופציה,,
points points   031.53531.531.530.531.536.531.531.528562828

ד) מקצועות חובה נוספים בפקולטה למדעי הטבע לפי מסלול/מגמה

מס׳ שם course-name נק״ז ש״ש group / website / teacher0001030405080910121320313436 קדם
202-1-0011 בקיאות במתמטיקה
Math Proficiency
Math Proficiency 0 0-0-0 x ,,
202-1-0021 מבוא לאלגוריתמים: יסודות ההסתברות
Introduction to Algorithms: Foundations of Probability
Introduction to Algorithms: Foundations of Probability 0 0-0-0 x
202-1-1011 מבוא למדעי המחשב
Introduction to Computer Science
Introduction to Computer Science 5 4-2-0 2023A-1: קיסר חן

2023A-2: קיסר חן
2023A-3: קיסר חן
2023A-4: קיסר חן
2023A-7: סמוליאנסקי יקטרינה
2023B-11: לפיד רז
2023A-11: אמזלג דור
2023A-12: אמזלג דור
2023A-13: ממן מיטל
2023A-14: ניימן אילן
2023A-21: אשכנזי יותם
2023A-22: גגולשבילי אופיר
2023A-23: אשכנזי יותם
2023A-31: ברגר קרן
2023A-32: כוכבי גורליק הדר
2023A-33: לפיד רז
2023A-34: ברגר קרן
2023A-41: ממן מיטל
2023A-42: יעיר חנה
2023A-43: יעיר חנה
2023A-44: לפיד רז
2023A-71: ממן מיטל
x שיבוץ המרצה הסופי יקבע בתקופת השינויים,קורס חוזר,שיבוץ המרצה הסופי יקבע בתקופת השינויים,שיבוץ המרצה הסופי יקבע בתקופת השינויים,שיבוץ המרצה הסופי יקבע בתקופת השינויים,,,,,,,,חסומה לרישום,,,,,,,,התרגול יועבר בזום,,,,,התרגול מועבר בזום,,,
202-1-1031 מבני נתונים
Data Structures
Data Structures 5 4-2-0
2023A-9: דולב שלמה
2023B-11: אמזלג דור
2023B-12: אמזלג דור
2023B-13: אשכנזי יותם
2023B-14: אשכנזי יותם
2023B-21: ברגר קרן
2023B-22: ברגר קרן
2023B-23: ניימן אילן
2023B-24: ניימן אילן
2023B-31: קאופמן איליה
2023B-32: קאופמן איליה
2023B-33: גורן מתן מלאכי
2023B-34: תומר עידן
2023B-41: תומר עידן
2023A-99: אביטל אריאל
x 202-1-1011 ,,קבוצה זו נלמדת בזום,,,,,,,,,,,,,,,,,,,באופציה,,,
202-1-1061 מבנים בדידים וקומבינטוריקה
Discrete Structures and Combinatorics
Discrete Structures and Combinatorics 5 4-2-0
2023A-9: גולקו דניס
2023B-11: אביטל אריאל
2023B-12: אביטל אריאל
2023B-13: ממן מיטל
2023B-14: ממן מיטל
2023B-21: שבת עידן
2023B-22: שבת עידן
2023B-31: פרנקל סבן רחל
2023B-32: פרנקל סבן רחל
2023B-33: חוזמן אריאל
2023B-34: חוזמן אריאל
2023B-41: לוי מתן
2023B-43: פורטל לידור
2023B-44: פורטל לידור
2023A-99: אביטל אריאל
2023B-99: אביטל אריאל
x 201-1-201 ,,,,,,,,,,,,,,,,באופציה,,,,,,,
202-1-2011 מודלים חישוביים
Computational Models
Computational Models 5 4-2-0
2023B-11: אטיאס עידן
2023B-12: אטיאס עידן
2023B-13: אלבוחר עמיחי משה
2023B-14: אלבוחר עמיחי משה
2023B-21: ואקנין יאיר
2023B-22: ואקנין יאיר
2023B-23: פינדר שחף
2023B-24: פינדר שחף
2023B-31: שלי עירית
2023B-32: שלי עירית
2023B-33: יעיר חנה
2023B-34: איזק נועה
x 202-1-1061, 201-1-2201, 201-1-171, 201-1-201, 202-1-2041 ,,,,,,,,,,,,לתוכנה בלבד,,,,,,,,באופציה,
202-1-2031 תכנות מערכות
Systems Programming
Systems Programming 5 4-2-0 2023A-1: אדלר מנחם
2023A-2: אדלר מנחם
2023A-3: קוגן-סדצקי מרינה
2023A-4: קוגן-סדצקי מרינה
2023A-5: המחלקה מורי
2023A-9: אינציגר גיל

2023A-11: צרויה איתי
2023A-12: וייס-ליפשיץ רעי
2023A-13: ואקנין יאיר
2023A-14: ואקנין יאיר
2023A-21: אייל פן
2023A-22: רוה טל
2023A-23: ציזלינג הדי
2023A-24: וייס-ליפשיץ רעי
2023A-31: כהן דורון
2023A-32: כהן דורון
2023A-33: ציזלינג הדי
2023A-34: בראל ניר אופיר
2023A-41: רוה טל
2023A-42: בראל ניר אופיר
2023A-43: צרויה איתי
2023A-44: אייל פן
2023A-99: הללה נתאי
x 202-1-1031 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
202-1-2041 תכנון אלגוריתמים
Design of Algorithms
Design of Algorithms 5 4-2-0 2023A-1: בן דניאל סבסטיאן
2023A-2: ביימל עמוס
2023A-3: בן דניאל סבסטיאן
2023A-4: שטיין יעל

2023A-11: סער גיא
2023A-12: אלבוחר עמיחי משה
2023A-13: חוזמן אריאל
2023A-14: פרהנה צורי
2023A-21: סער גיא
2023A-22: שלי עירית
2023A-23: שלי עירית
2023A-24: חסון עמוס חביב
2023A-31: פינדר שחף
2023A-32: פורטל לידור
2023A-33: פורטל לידור
2023A-41: פרידמן שחר עודד
2023A-42: פרידמן אורי
2023A-43: פרהנה צורי
2023A-44: חוזמן אריאל
x 202-1-1031, 201-1-9861, 202-1-1061, 201-1-2201, 201-1-7021, 201-1-9531, 201-1-9521, 201-1-9321 ,,,,,,,,,,,,,,,,,אופציה,,,,,,
202-1-2051 עקרונות שפות תכנות
Principles of Programming Languages
Principles of Programming Languages 5 4-2-0 x 202-1-1031, 202-1-2031 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
202-1-2081 מעבדה מורחבת בתכנות מערכות
extended System Programming Laboratory
extended System Programming Laboratory 2 .5-0-3
2023A-1: שמעוני איל
2023A-2: שמעוני איל
2023A-9: קוגן-סדצקי מרינה
2023B-11: זך רמי
2023A-11: בראון גל
2023B-12: זך רמי
2023A-12: מאדי בוראק
2023B-13: כהן דורון
2023A-13: זך רמי
2023B-14: כהן דורון
2023A-14: זך רמי
2023B-15: סואיסה דן
2023A-15: הלפרין תומר
2023B-16: סואיסה דן
2023A-16: מאדי בוראק
2023A-17: הלפרין תומר
2023A-18: בדש אילה זלדה
2023A-20: גורן מתן מלאכי
2023A-21: מועלם ניר
2023A-22: מועלם ניר
2023A-23: גורן מתן מלאכי
2023A-24: כהן שחר
2023A-25: כהן שחר
2023A-26: נעאמנה סעיד
2023A-99: גורן מתן מלאכי
x 202-1-2031 ,,,,,,,90/142,,90/142,,90/121,,90/121,,90/121,,34/316,,34/316,אושר באופן חריג 24 מקומות ע"י מרינה,34/314,,34/307,,34/302,,92/004,,92/003,,90/142,,90/142,,90/142,,ניתן בכיתה 121 בניין 90 יחד עם 202-1-2091,ניתן בכיתה 121 בניין 90 יחד עם 202-1-2091,,
202-1-3011 מבוא לאנליזה נומרית
Introduction to Numerical Analysis
Introduction to Numerical Analysis 5,4.5 4-2-0 2023A-1: ספיר ליובוב

2023A-11: בן-יאיר עדו
2023A-12: בן-יאיר עדו
2023A-13: יובל רחל
2023A-14: יובל רחל
2023A-21: יובל רחל
x 202-1-1011, 201-1-2371, 201-1-9541, 201-1-9631, 201-1-1021 חובה/בחירה,,,,,,,,לא פתוח לרישום,
202-1-3021 עקרונות הקומפילציה
Compiler Principles
Compiler Principles 5 4-2-0 2023A-1: גולדברג מאיר
2023A-2: גולדברג מאיר

2023A-12: רודוב סטניסלב
2023A-13: לוי מתן
2023A-14: לוי מתן
2023A-21: לוי מתן
2023A-22: רודוב סטניסלב
x 202-1-2051, 361-1-3363, 202-1-2091, 202-1-2071 ,,חסום לרישום,,,,,,חסום לרישום,חסום לרישום
202-1-3031 מערכות הפעלה
Operating Systems
Operating Systems 5 4-2-0
2023B-11: בן-יאיר עדו
2023B-12: בן-יאיר עדו
2023B-13: וייס-ליפשיץ רעי
2023B-14: וייס-ליפשיץ רעי
2023B-21: ציזלינג הדי
2023B-22: ציזלינג הדי
x 202-1-2031, 202-1-2081, 202-1-2091, 202-1-2071 ,,ההרצאה מועברת בזום,,,,,,,,אושר בזום,אושר בזום,,,,,
202-1-4001 פרוייקט
Research Project
Research Project 4 0-0-8
2023A-1: גלבוע ניב
x ,
204-1-1231 כימיה כללית למדעי כדור הארץ והסביבה
General Chemistry for Earth and Environmental Sciences
General Chemistry for Earth and Environmental Sciences 2.5 2-1-0 2023A-1: סיון אורית
2023A-11: טיק זהר
x ,
204-1-1571 כימיה בסיסית לתלמידי הנדסה
Basic Chemistry for Engineering Students
Basic Chemistry for Engineering Students 4.5 4-1-0 2023A-1: דיטקוביץ' יוליה
2023A-2: יגנה זהבית
2023A-11: גור תומר
2023A-12: גור תומר
2023A-21: גור תומר
2023A-22: גור תומר
xx מכונות בלבד,,מכונות,מכונות,מכונות בלבד,חומרים בלבד
204-1-1611 מבוא לכימיה אנליטית ב
Introduction to Analytical Chemistry B
Introduction to Analytical Chemistry B 3 2-2-0
2023A-2: ניימן אלבטינה
2023A-21: לפלר ניתאי
2023A-22: לפלר ניתאי
2023A-23: וולבוטר איתמר
2023A-24: וולבוטר איתמר
2023A-25: כהן מעין
x 204-1-1531, 201-1-2361, 201-1-9141, 201-1-9811, 204-1-1131, 201-1-9431, 204-1-1543 ,,,,,,,
204-1-1621 מבוא לכימיה פיזיקלית 1
Introduction to Physical Chemistry 1
Introduction to Physical Chemistry 1 3 2-2-0
2023A-1: פינס דינה
2023B-11: מוזיקה מיכאל
2023A-11: מראואני אוריה אסתר
2023B-12: ברנוב מרק
2023A-12: מראואני אוריה אסתר
2023B-13: ברנוב מרק
2023B-14: מוזיקה מיכאל
2023B-15: בן חיים אביתר
2023B-16: בן חיים אביתר
2023B-31: ליברמן איתמר
2023B-32: ליברמן איתמר
x 201-1-9431, 204-1-1131, 201-1-9811, 201-1-9141, 201-1-2361, 204-1-5081, 201-1-9711, 374-1-1103 ,,,205,,202+206,,205,206+205,205,205,,
204-1-5042 כימיה אורגנית למדעי החיים ולמדעי הגיאולוגיה והסביבה
Introduction to Organic Chemistry - for Life Sciences and Geology students
Introduction to Organic Chemistry - for Life Sciences and Geology students 5 4-2-0
2023B-11: ונטורה יעל
2023B-12: ניב רוני
2023B-13: ניב רוני
2023B-14: ניב רוני
2023B-15: חנוך חיה חוה
x 204-1-5081 ,,,,,
204-1-5081 כימיה כללית ואנליטית
General and Analytical Chemistry
General and Analytical Chemistry 5.5 4-3-0 2023A-1: אלפונטה ליטל
2023A-11: אברמוביץ שיר
2023A-12: שביט קשת
2023A-13: פרייז אנה
2023A-14: בויארסקי אנסטסיה
2023A-15: יפרח אסנת
2023A-18: סבתי עומר
x ,205 +פסיכולוגיה,202 בלבד,205בלבד,205 בלבד,205 בלבד,205+פסיכולוגיה
205-1-1071 מיקרוביולוגיה
Microbiology
Microbiology 2 2-0-0 2023A-1: גור אייל x 205-1-9011, 204-1-5081
205-1-1611 יסודות הגנטיקה
Genetics A
Genetics A 3 2-2-0 2023A-1: בירנבאום רמאון
2023A-11: זילבר ליזה
2023A-12: שטולץ נועם
2023A-13: מדיני הדר
2023A-14: גמליאל עדן
2023A-15: זילבר ליזה
2023A-16: שטולץ נועם
2023A-17: גמליאל עדן
x 201-1-9101, 205-1-9011, 205-1-9401 ,,,,,,,
205-1-1671 מבוא לנוירוביולוגיה
Introduction to Neurobiology
Introduction to Neurobiology 2 2-0-0 2023A-1: ליברסאט פרדריק x 205-1-9011, 205-1-9161 הקורס יינתן בשפה האנגלית חייב קורס קדם פיזיולוגיה של בעלי חיים
205-1-3111 מבוא לאקולוגיה
Introduction to Ecology
Introduction to Ecology 3.5 2-2-0 2023A-1: רותם גיא
2023A-11: לוי יובל
2023A-12: שקד שי אברהם
2023A-13: לוי יובל
2023A-14: בר רן
2023A-15: מרקפלד מתן
2023A-16: רותם גיא
x 205-1-9401, 201-1-9101 ייתקיימו 2 סיורים 11.11.2022 13.01.2023,,,,,,
205-1-3171 אבולוציה
Evolution
Evolution 3 2-2-0 2023A-1: ברשטיין שמעון
2023A-11: סמואל שרון
2023A-12: סמואל שרון
2023A-13: לוי אדריאן ישראל
2023A-14: שפרמן מיכאל
2023A-15: לוי אדריאן ישראל
x 205-1-9171, 205-1-9181 ,,,,,,
205-1-3491 ביולוגיה מולקולרית
Molecular Biology
Molecular Biology 2.5 2-1-0 2023A-1: פרנק גבריאל
2023A-11: פרנק גבריאל
2023A-12: בירנבאום רמאון
2023A-13: טוייבר-לוי דבורה

2023A-15: כהן עמית
2023A-16: דבילנסקי ענבר
x 204-1-1531, 204-1-5081, 205-1-3493 ,,,,,,,
205-1-3493 מעבדה ביולוגיה מולקולרית
Molecular Biology - Laboratory
Molecular Biology - Laboratory 1.5 0-0-3 2023A-1: רבוח יובל
2023A-2: סורסקי יובל
2023A-3: רבוח יובל
2023A-4: פרנק גבריאל
2023A-5: פרנק גבריאל
2023A-6: פרנק גבריאל
x ,,,,,,
205-1-7924 מבוא לרשתות נוירונים
Introduction to Neural Networks
Introduction to Neural Networks 2 1.5-1-0 2023B-1: שגב רונן
2023B-11: גבעון שחר
2023B-12: אורינג נעמה
x ,,
205-1-9011 התא
The Cell
The Cell 2.5 2-0-1 2023A-1: שגיא אמיר
2023A-2: תורגמן גרזון יעל
2023A-11: אגבאריה עאיד
2023A-12: אגבאריה עאיד
2023A-13: אגבאריה עאיד
2023A-14: אגבאריה עאיד
2023A-21: תורגמן גרזון יעל
x ,,,,,,
205-1-9161 פיזיולוגיה של בע"ח
Animal Physiology
Animal Physiology 3.5 3-1-0 2023B-1: ליברסאט פרדריק
2023B-11: רסניק ג'ניפר
2023B-12: גמליאל עדן
2023B-13: רון עתי
2023B-14: רון עתי
2023B-15: קזנוביץ איתי
x x 205-1-9011, 900-5-2022 חייב הדרכת בטיחות,,,,,
205-1-9171 ביוכימיה א
Biochemistry A
Biochemistry A 3 2-2-0 2023A-1: יפרח עופר
2023A-11: קמנצקי ניקיטה
2023A-12: קליוקין אלינה
2023A-13: עוזרי רחל
2023A-14: שטיין דניאל
2023A-15: קמנצקי ניקיטה
2023A-16: שטיין דניאל
2023A-17: קליוקין אלינה
x 205-1-9011, 204-1-5042, 204-1-1721, 205-1-9811 ,,,,,,,
205-1-9191 הנדסה גנטית
Genetic Engineering
Genetic Engineering 2.5 2-1-0 2023B-1: עבדו אורי
2023B-11: ותד נור
2023B-12: קליוקין אלינה
2023B-13: זרצקי אדם
2023B-14: זרצקי אדם
2023B-15: ותד נור
x 205-1-9401 ,,,,,
205-1-9811 התא
The Cell
The Cell 2.5 2-1-0 2023A-1: שגיא אמיר
2023A-11: בן דוד בוטבול הילה
x השיעור יינתן באו' 05 בנ' 26,
206-1-1011 כדור הארץ שלנו
Our Earth
Our Earth 1 1-0-0 2023A-1: בונה יובל x
206-1-1021 שינויים גלובליים
Global changes
Global changes 1 2-0-0 2023B-1: אנטלר גלעד x
206-1-1031 חומרי כדור הארץ
Earth Materials
Earth Materials 4.25 2-1-2 2023A-1: גנאור יבחר
2023A-11: לוי עמית
2023A-12: גנאור יבחר
2023A-13: גנאור יבחר
2023A-15: גנאור יבחר
x ,,,,שלושה ימי סיור יתקיימו בימי חמישי
206-1-1041 מבוא לגיאולוגיה דינמית
Introduction to Dynamic Geology
Introduction to Dynamic Geology 3.5 2-0-2 2023B-1: צסרסקי מיכאל
2023B-11: צסרסקי מיכאל
2023B-12: צסרסקי מיכאל
2023B-14: צסרסקי מיכאל
x 206-1-1031 ,,,
206-1-1134 חומרי כדור הארץ בשדה
Earth materials in the Field
Earth materials in the Field .75 0-0-0 2023A-1: גנאור יבחר x הסיור לאילת יתקיים בתקופת מועדי ב
206-1-2181 סדימנטולוגיה ימית ויבשתית
Terrestrial and marine Sedimentology
Terrestrial and marine Sedimentology 3 2-2-0 2023A-1: וינבוים חפץ מנחם
2023A-11: וינבוים חפץ מנחם
2023A-12: מנדה סנהה
x 206-1-1041, 206-1-1031, 206-1-1121 ,,
206-1-2191 מבוא לגיאוכימיה
Introduction to Geochemistry
Introduction to Geochemistry 2.5 2-1-0 2023B-1: אנטלר גלעד
2023B-11: קזס קסם
x 206-1-1041, 204-1-1621 ,
206-1-2251 מיפוי
Mapping
Mapping 4.5 3-0-0 2023B-1: חביב איתי
2023B-14: חביב איתי
x 206-1-2181 ,
206-1-2284 סיור נגב
Geological Excursion to the Negev
Geological Excursion to the Negev 1 0-0-0 2023A-1: חביב איתי x 206-1-1041
206-1-2311 גיאולוגיה סטרוקטורלית
Structural Geology
Structural Geology 3.5 2-2-0 2023A-1: גורן לירן
2023A-12: גורן לירן
2023A-13: גורן לירן
2023A-14: גורן לירן
x 206-1-1041, 206-1-2071, 201-1-9141, 201-1-9281, 206-1-7171, 201-1-9041, 203-1-1391, 201-1-9711, 201-1-9531, 203-1-1331 ,,,
206-1-2341 תכנות בסיסי למדעי הגיאולוגיה והסביבה
Basic Programming for Geological and Environmental Sciences
Basic Programming for Geological and Environmental Sciences 2 1-2-0 2023B-1: גורן לירן
2023B-12: גרנות רועי
2023B-13: גרנות רועי
x 201-1-9281, 201-1-9531 ,,
206-1-3041 מבוא לגיאופיסיקה
Introduction to Geophysics
Introduction to Geophysics 2.5 2-1-0 2023A-1: גרנות רועי
2023A-11: גרנות רועי
2023A-12: גרנות רועי
x 206-1-1041, 203-1-1331, 371-1-1681, 206-1-2341 ,,
206-1-3091 טקטוניקת הלוחות
Plate tectonics
Plate tectonics 2.5 2-1-0 2023B-1: גרנות רועי
2023B-11: גרנות רועי
2023B-12: גרנות רועי
x 206-1-3041 ,,
206-1-3691 פרויקט מחקר
Research Project
Research Project 4 0-0-0 2023B-1: טל יובל
2023A-1: טל יובל
or
3401
ניתן להירשם לקורס רק לאחר אישור של ד"ר יובל טל, אחראי פרוייקטים,ניתן להירשם לקורס רק לאחר קבלת אישור של אחראי פרוייקטים: ד"ר יובל טל
299-1-1121 הכרת הספריה
Library Orientation
Library Orientation 0 0-0-0 xxxxxxxxxxxx
points points   00004.54.50561000040.537.5

ה) מקצועות חובה נוספים בפקולטה למדעי ההנדסה לפי מסלול/מגמה

מס׳ שם course-name נק״ז ש״ש group / website / teacher0001030405080910121320313436 קדם
361-1-1021 מבוא להנדסת חשמל
Introduction to Electrical Engineering
Introduction to Electrical Engineering 5 4-2-0
2023A-1: כהן גיא
2023A-2: כהן גיא
2023A-11: לוגסי מרדכי מוטי
2023A-12: לוגסי מרדכי מוטי
2023A-13: עטיה עדו
2023A-14: עטיה עדו
2023A-15: פיירשטיין חן
2023A-21: לוגסי מרדכי מוטי
2023A-22: לוגסי מרדכי מוטי
2023A-23: פיירשטיין חן
x 201-1-9671, 201-1-9681, 201-1-9521, 203-1-1471 קורס חוזר!,היברידי,היברידי,,,,,,היברידי,,,,
361-1-1061 סדנה לכתיבה אקדמית
Academic Writing workshop
Academic Writing workshop .5 1-0-0 2023A-1: לינדה סיון

2023A-2: לינדה סיון
2023A-3: לינדה סיון
2023A-4: לינדה סיון
x 153-1-5051 ,,,,,,לומדים ביום ג' בין 16-18 עם מחשבים
361-1-2011 מבוא למערכות ליניאריות
Introduction to Linear Systems
Introduction to Linear Systems 3.5 3-1-0 2023B-1: יצחקי יצחק
2023A-1: ווליך דב
2023B-2: יצחקי יצחק

2023A-11: הדדי יוגב
2023A-12: הדדי יוגב
x 361-1-1021, 201-1-9901 ,קורס חוזר!,,,,,אופציה,,,,,,
361-1-2063 מעבדת מבוא בחשמל
Introductory Electricity Laboratory
Introductory Electricity Laboratory 1.5 0-0-3 x 361-1-1021 ,,,,,,,אופציה!
361-1-2171 מבוא להתקני מוליכים למחצה
Introduction to Semiconductor Devices
Introduction to Semiconductor Devices 4.5 4-1-0 2023B-1: שליש אילן
2023B-2: שליש אילן
x 361-1-1021, 203-1-2391 ,,,,אופציה !,,,
361-1-2251 מבוא לשיטות חישוביות
Introduction to Computational Methods
Introduction to Computational Methods 3.5 3-1-0 2023A-1: שיטרית ניר
2023B-1: שליבינסקי אמיר
2023B-2: שליבינסקי אמיר
2023A-11: פישל בן כנען איל

2023A-12: פישל בן כנען איל
x 201-1-9671, 201-1-9521, 201-1-9681, 371-1-1601 באנגלית!!,,,,,,,,,,,,
361-1-3021 מבוא למעגלים אלקטרוניים סיפרתיים
Introduction to Digital Electronic Circuits
Introduction to Digital Electronic Circuits 3.5 3-1-0 2023B-1: בלנקי אלכסנדר
2023A-1: בלנקי אלכסנדר
2023B-2: בלנקי אלכסנדר

2023A-11: אלמקיאס יהודה הוד
2023A-12: אלמקיאס יהודה הוד
2023A-13: אלמקיאס יהודה הוד
x 361-1-2171 ,,,,,,,אופציה!,,
361-1-3061 מבוא לתהליכים אקראיים
Introduction to Stochastic Processes
Introduction to Stochastic Processes 4 3-2-0 2023B-1: כהן אסף
2023A-1: פרנצוס יוסף

2023A-11: גפני תומר
2023A-12: גפני תומר
2023A-13: גפני תומר
2023A-14: אהרוני זיו
2023A-15: אהרוני זיו
2023A-16: אהרוני זיו
x 201-1-9831, 201-1-71, 361-1-2011, 201-1-9521, 371-1-1251 ,היברידי,,,,,זום!,,,זום!
361-1-3093 מעבדה למעגלים אלקטרוניים
Electronic Circuits Laboratory
Electronic Circuits Laboratory 2 0-0-4 2023A-1: בויום ישראל
2023A-2: בויום ישראל
2023A-3: בויום ישראל
2023A-4: בויום ישראל
2023A-5: בויום ישראל
2023A-6: בויום ישראל
2023A-7: בויום ישראל
2023A-8: בויום ישראל
x 361-1-2063, 361-1-2171, 361-1-2011 ,,,,,,,אופצייה
361-1-3131 מערכות ספרתיות
Digital Systems
Digital Systems 3.5 3-1-0 2023A-1: סויסה אורי
2023A-2: סויסה אורי
2023A-9: סויסה אורי
2023A-11: גוטין רינת
2023A-12: גוטין רינת
2023A-13: גוטין רינת
2023A-21: סגל יורם
2023A-22: סגל יורם
2023A-23: סגל יורם
2023A-99: אפרים עמית
x ,,,,,,,,,
361-1-3201 מבוא למחשבים
Introduction to Computers
Introduction to Computers 4.5 3-1-2 2023A-1: סויסה אורי
2023A-2: סויסה אורי
2023A-11: רבוא חנניה
2023A-12: סגל יורם
2023A-21: פלדמן אורי
2023A-22: פלדמן אורי
2023A-23: פלדמן אורי
2023A-24: רבוא חנניה
2023A-31: דקה מוראד
2023A-32: שקד תומר
2023A-41: שקד תומר
2023A-42: לקבישוילי איגור
2023A-43: בריקמן נעם
2023A-44: לקבישוילי איגור
x 361-1-3231, 371-1-1601 ,,מעבדה 31,מעבדה 32,מעבדה 41,מעבדה 42,מעבדה 43,מעבדה 44,,,,,,
361-1-3231 מערכות ספרתיות להנדסת חשמל ומחשבים
Digital Systems for Electrical and Computer Engineering
Digital Systems for Electrical and Computer Engineering 3.5 3-1-0 2023B-1: אלישקו אוהד
2023B-2: שורץ משה
x 201-1-6201 ,,,,,,,,,
361-1-3301 מבוא למחשבים למדעי המחשב
Introduction to computers to Computer science
Introduction to computers to Computer science 3.5 3-1-0 2023A-9: סויסה אורי
2023A-99: אפרים עמית
x 361-1-3131 ,
361-1-3321 מבוא לעבוד אותות
Introduction to Signal Processing
Introduction to Signal Processing 4 3-2-0 2023B-1: קרבצ'בסקי אלינה
2023A-1: שלזינגר ניר

2023A-11: מורגנשטרן גל
2023A-12: מורגנשטרן גל
2023A-13: מורגנשטרן גל
2023A-14: מורגנשטרן גל
2023A-15: מורגנשטרן גל
x 361-1-2011 ,ההרצאות יתקיימו באנגלית,,,,,,,
361-1-3651 מבוא לאלקטרומגנטיות וגלים
Introduction to Electromagnetics & Waves
Introduction to Electromagnetics & Waves 3.5 3-1-0 2023A-1: בריק יניב
2023A-11: קפלן מידן
2023A-12: קפלן מידן
x 201-1-9901, 361-1-1021, 361-1-3011 ,,
361-1-3661 מבוא למעגלים אלקטרוניים אנלוגיים
Introduction to Analog Electronic Circuits
Introduction to Analog Electronic Circuits 3.5 3-1-0 2023A-1: לוצאטו אריאל
2023A-11: הלבני בר
2023A-12: הלבני בר
2023A-13: הלבני בר
2023A-14: הלבני בר
2023A-15: הלבני בר
2023A-16: הלבני בר
x 361-1-2063, 361-1-2011, 361-1-2171 ,,,,,,
361-1-4013 פרויקט הנדסי 1
Engineering Project 1
Engineering Project 1 4 0-0-0 or
4090
153-1-5051, 201-1-101, 361-1-2171, 361-1-2063, 361-1-3011, 361-1-3353, 203-1-2391, 361-1-3093, 360-1-11, 361-1-1061, 361-1-3061, 361-1-3661, 202-1-9011, 361-1-3201, 361-1-2251, 361-1-3321, 361-1-3021, 500-5-1013
361-1-4023 פרויקט הנדסי 2
Engineering Project 2
Engineering Project 2 5 0-0-0 2022B-1: ספיר יהוא or
4100
361-1-4013
361-1-4090 פרויקט הנדסי 1 מית"ר להנדסה תארים כפולים (הנדסת חשמל ופיסיקה, הנדסת חשמל ומתמטיקה)
Engineering project 1 for MEITAR program (TEARIM KFULIM)
Engineering project 1 for MEITAR program (TEARIM KFULIM) 4 0-0-0 or
4013
מית"ר- תואר כפול
361-1-4100 פרויקט הנדסי מית"ר להנדסה 2 לתלמידי התואר הכפול (מתמטיקה והנדסת חשמל ומחשבים, פיסיקה והנדסת חשמל )
poject
poject 5 0-0-0 or
4023
361-1-4090 מית"ר - תואר כפול
362-1-1011 גרפיקה הנדסית
Engineering Graphics 1 for Mechanical Engineering
Engineering Graphics 1 for Mechanical Engineering 5 4-2-0 2023A-1: ברונשטיין ישראל
2023A-2: דולגר מארק
2023A-11: בובליל טל
2023A-12: בובליל טל
2023A-13: אלבוטיאנו גיא
2023A-21: אלבוטיאנו גיא
2023A-22: שורץ אורי
2023A-23: שורץ אורי
x ,,,,,,,
362-1-1133 מעבדה להנדסת מכונות 2
Mechanical Engineering - Laboratory 2
Mechanical Engineering - Laboratory 2 2 0-0-4 x 362-1-3471, 362-1-2331, 362-1-3261, 362-1-2151 כל שינוי רישום /ביטול יש לפנות לדוד אלמקייס במחלקה,כל שינוי רישום /ביטול יש לפנות לדוד אלמקייס במחלקה,כל שינוי רישום /ביטול יש לפנות לדוד אלמקייס במחלקה,כל שינוי רישום /ביטול יש לפנות לדוד אלמקייס במחלקה,כל שינוי רישום /ביטול יש לפנות לדוד אלמקייס במחלקה,כל שינוי רישום /ביטול יש לפנות לדוד אלמקייס במחלקה,כל שינוי רישום /ביטול יש לפנות לדוד אלמקייס במחלקה,כל שינוי רישום /ביטול יש לפנות לדוד אלמקייס במחלקה
362-1-1143 מעבדה לגרפיקה ממוחשבת מעשית
Computer Graphics
Computer Graphics 2 0-0-4 x 362-1-1011 נדרש קורס קדם גרפיקה הנדסית, נדרש קורס קדם גרפיקה הנדסית
362-1-1153 מעבדה להנדסת מכונות 1
Mechanical Engineering - Laboratory 1
Mechanical Engineering - Laboratory 1 2 0-0-4 2023A-1: וויס ישעיהו
2023A-2: וויס ישעיהו
2023A-3: וויס ישעיהו
2023A-4: וויס ישעיהו
2023A-5: וויס ישעיהו
2023A-6: וויס ישעיהו
2023A-7: וויס ישעיהו
2023A-8: וויס ישעיהו
2023A-9: וויס ישעיהו
2023A-10: וויס ישעיהו
x 362-1-2151, 362-1-2121, 362-1-2241 רישום / ביטול/ שיוני יש לפנות ישירות לדוד אלמקיס במחלקה במאצעות המייל . קורסי קדם מכשור ומדידות חוזק חומרים ותרמודינמיקה,רישום / ביטול/ שיוני יש לפנות ישירות לדוד אלמקיס במחלקה במאצעות המייל . קורסי קדם מכשור ומדידות חוזק חומרים ותרמודינמיקה,רישום / ביטול/ שיוני יש לפנות ישירות לדוד אלמקיס במחלקה במאצעות המייל . קורסי קדם מכשור ומדידות חוזק חומרים ותרמודינמיקה,רישום / ביטול/ שיוני יש לפנות ישירות לדוד אלמקיס במחלקה במאצעות המייל . קורסי קדם מכשור ומדידות חוזק חומרים ותרמודינמיקה,רישום / ביטול/ שיוני יש לפנות ישירות לדוד אלמקיס במחלקה במאצעות המייל . קורסי קדם מכשור ומדידות חוזק חומרים ותרמודינמיקה,רישום / ביטול/ שיוני יש לפנות ישירות לדוד אלמקיס במחלקה במאצעות המייל . קורסי קדם מכשור ומדידות חוזק חומרים ותרמודינמיקה,רישום / ביטול/ שיוני יש לפנות ישירות לדוד אלמקיס במחלקה במאצעות המייל . קורסי קדם מכשור ומדידות חוזק חומרים ותרמודינמיקה,רישום / ביטול/ שיוני יש לפנות ישירות לדוד אלמקיס במחלקה במאצעות המייל . קורסי קדם מכשור ומדידות חוזק חומרים ותרמודינמיקה,רישום / ביטול/ שיוני יש לפנות ישירות לדוד אלמקיס במחלקה במאצעות המייל . קורסי קדם מכשור ומדידות חוזק חומרים ותרמודינמיקה,רישום / ביטול/ שיוני יש לפנות ישירות לדוד אלמקיס במחלקה במאצעות המייל . קורסי קדם מכשור ומדידות חוזק חומרים ותרמודינמיקה
362-1-1163 מבוא להנדסת מכונות
Introduction to Mechanical Engineering
Introduction to Mechanical Engineering 1.5 0-0-3 2023A-1: גאן ירדן מזל
2023A-2: גאן ירדן מזל
2023A-4: גאן ירדן מזל
2023A-5: גאן ירדן מזל
2023A-6: גאן ירדן מזל
2023A-7: גאן ירדן מזל
2023A-8: גאן ירדן מזל
2023A-9: גאן ירדן מזל
x ,,,,,,,
362-1-2121 חוזק חומרים
Strength of Materials
Strength of Materials 6 5-2-0 x 201-1-9321, 362-1-1061, 201-1-9771, 201-1-9631 נדרש קורסי קדם אלגברה לינארית חדוא 3 וסטטיקה,,,,,
362-1-2151 מיכשור ומדידות
Measurement and Experimental Methods
Measurement and Experimental Methods 2.5 2-0-1 x כל שינוי רישום /ביטול יש לפנות לדוד אלמקייס במחלקה,כל שינוי רישום /ביטול יש לפנות לדוד אלמקייס במחלקה,כל שינוי רישום /ביטול יש לפנות לדוד אלמקייס במחלקה,כל שינוי רישום /ביטול יש לפנות לדוד אלמקייס במחלקה,כל שינוי רישום /ביטול יש לפנות לדוד אלמקייס במחלקה,כל שינוי רישום /ביטול יש לפנות לדוד אלמקייס במחלקה,כל שינוי רישום /ביטול יש לפנות לדוד אלמקייס במחלקה,כל שינוי רישום /ביטול יש לפנות לדוד אלמקייס במחלקה,כל שינוי רישום /ביטול יש לפנות לדוד אלמקייס במחלקה,כל שינוי רישום /ביטול יש לפנות לדוד אלמקייס במחלקה,כל שינוי רישום /ביטול יש לפנות לדוד אלמקייס במחלקה
362-1-2181 תכונות מכניות של חומרים
Mechanical Properties of Materials
Mechanical Properties of Materials 4 3-2-0 x חובה,חובה,,,,
362-1-2191 מבוא להנדסת חשמל למהנדסי מכונות
Introduction to Electrical Engineering for Mechanical Engineers
Introduction to Electrical Engineering for Mechanical Engineers 4 3-2-0 2023A-1: עזרא זנבה
2023A-2: עזרא זנבה
2023A-11: רצבי ארנון
2023A-12: רצבי ארנון
2023A-21: מתניה עמרי
2023A-22: מתניה עמרי
x 203-1-1721, 201-1-9771 קורסי קדם חדוא 3 ופיסיקה 2,קורסי קדם חדוא 3 ופיסיקה 2,,,,
362-1-2221 דינמיקה
Dynamics
Dynamics 5 4-2-0 2023A-1: אושרי עוז
2023A-2: שושני אוריאל
2023A-11: שריקי אופז
2023A-12: שריקי אופז
2023A-21: אסולין אריה
2023A-22: אסולין אריה
x 362-1-1061 קורס קדם סטטיקה,,,,,
362-1-2232 תכנות למהנדסי מכונות
Mechanical engineers programming
Mechanical engineers programming 4 3-2-0 x ,,,,,
362-1-2241 תרמודינמיקה
Thermodynamics
Thermodynamics 6 5-2-0 2023A-1: לוי אברהם
2023A-11: שטרן יותם
2023A-12: שטרן יותם
2023A-13: אלמקייס אלעד
2023A-14: אלמקייס אלעד
x ,,,,
362-1-2242 תיכון מכונות
Machine Design
Machine Design 6 5-2-0 2023A-1: זרוק דוד
2023A-2: כהן שי
2023A-11: שחף דן
2023A-12: שחף דן
2023A-21: כהן רועי יצחק
2023A-22: כהן רועי יצחק
x 362-1-1011, 362-1-2121 קורסי קדם חוזק חומרים וגרפיקה הנדסית,קורסי קדם חוזק חומרים וגרפיקה הנדסית,,,,
362-1-2331 תורת הזרימה
Fluid Mechanics
Fluid Mechanics 6 5-2-0 x 201-1-9721, 362-1-2241 נדרש קורסי קדם חדוא 3 ותרמודינמיקה 2,נדרש קורסי קדם חדוא 3 ותרמודינמיקה 2,,,,
362-1-3071 שיטות סטטיסטיות בהנדסה
Statistical Methods in Engineering
Statistical Methods in Engineering 4 3-2-0 x 201-1-9721 ,,,,,,
362-1-3261 מעבר חום
Heat Transfer
Heat Transfer 6 5-2-0 2023A-1: זיסקינד גנדי
2023A-11: שוקנר תומר
2023A-12: שוקנר תומר
2023A-13: עמיר בן
2023A-14: עמיר בן
x 362-1-2331 קורס קדם תורת הזרימה,,,,
362-1-3321 תורת המכונות 1
Theory of Machines 1
Theory of Machines 1 3.5 3-1-0 x 362-1-1061 נדרש קורס קדם סטטיקה,נדרש קורס קדם סטטיקה,,,,
362-1-3341 שיטות נומריות בהנדסה
Numerical Methods in Engineering
Numerical Methods in Engineering 4 3-2-0 x 201-1-9721, 362-1-2232 נדרש קורסי קדם חדוא 2 ותכנות,נדרש קורסי קדם חדוא 2 ותכנות,,,,
362-1-3471 מערכות בקרה
Control Systems
Control Systems 6 5-2-0 2023A-1: כרמי אבישי
2023A-2: שוקרון דניאל
2023A-11: ניסני אופיר
2023A-12: ניסני אופיר
2023A-21: זילברשטיין יוגב
2023A-22: בכר ליאור
x 362-1-3401 קורס קדם מערכות לינאריות,קורס קדם מערכות לינאריות,,,,
362-1-4503 פרויקט הנדסי 1
Engineering Project 1
Engineering Project 1 3.5 3-0-0 2023A-1: וויס ישעיהו x 201-1-9711, 204-1-1571, 362-1-1163, 204-1-1593, 201-1-9321, 362-1-1011, 201-1-9721, 362-1-1061, 362-1-1143, 362-1-2181, 203-1-1721, 362-1-3341, 362-1-2221, 362-1-2151, 362-1-2173, 362-1-1153, 362-1-1133, 362-1-2161, 153-1-5051, 360-1-11, 203-1-111, 362-1-2242, 362-1-3261, 362-1-3321, 362-1-3471, 362-1-4663, 362-1-4791, 201-1-9471, 362-1-2241, 362-1-2331, 362-1-3401, 362-1-2121, 362-1-2232, 362-1-3071, 201-1-9771 חובת מעבר כל קורסי החובה שנים א' עד ג' כולל, וקורסי אנגלית מתקדמים ב' ומבוא לפיסיקה
362-1-4603 פרויקט הנדסי 2
Engineering Project 2
Engineering Project 2 6 0-0-0
2023A-1: וויס ישעיהו
x 362-1-4503, 360-1-11, 153-1-5051 נדרש קדם פרויקט 1,נדרש קדם פרויקט 1
365-1-1021 תורת החומרים 1
Materials Science 1
Materials Science 1 3.5 3-1-0 2023A-1: גולן יובל
2023A-11: פפר סער
2023A-12: פפר סער
x ,,
365-1-2011 תורת החומרים 2
Materials Science 2
Materials Science 2 3.5 3-1-0 2022B-1: טמפלמן יעל
2022B-11: גרינבאום אוהד
2022B-13: גרינבאום אוהד
x 365-1-1021 ,,
365-1-2111 תרמודינמיקה 1
Thermodynamics 1
Thermodynamics 1 4 3-2-0 2023A-1: שנק רוני
2023A-11: הלל גיא
2023A-12: הלל גיא
x ,,
365-1-2121 תרמודינמיקה 2
Thermodynamics 2
Thermodynamics 2 4 3-2-0 2022B-1: שנק רוני
2022B-11: הלל גיא
2022B-12: הלל גיא
x 362-1-2241 ,,
365-1-2211 תהליכים 1
Materials Processing 1
Materials Processing 1 3.5 3-1-0 2023A-1: גרוה דניאל
2023A-11: שור פלד סער
2023A-12: שור פלד סער
x 365-1-2111, 365-1-2121 ,,
365-1-2323 מעבדת חומרים 2
Materials Laboratory 2
Materials Laboratory 2 1.5 0-0-3 2022B-1: וסרבלט אילה
2022B-2: וסרבלט אילה
2022B-3: וסרבלט אילה
2022B-4: וסרבלט אילה
x 365-1-2313 ,,,
365-1-3011 מטלורגיה פיסיקלית 1
Physical Metallurgy 1
Physical Metallurgy 1 3.5 3-1-0 2023A-1: רקיטה שלפשטיין יבגני
2023A-11: רון תומר
2023A-12: רון תומר
x 365-1-2111, 365-1-1021, 365-1-2011 ,,
365-1-3021 מטלורגיה פיסיקאלית 2
Physical Metallurgy 2
Physical Metallurgy 2 3.5 3-1-0 2022B-1: לאון אברהם
2022B-11: רון תומר
2022B-12: רון תומר
x 365-1-3011 ,,
365-1-3111 תכונות מכניות של חומרים 1
Mechanical properties of materials 1
Mechanical properties of materials 1 3.5 3-1-0 2023A-1: שנק רוני
2023A-11: קוסטיוקובץ סביאטוסלב
2023A-12: קוסטיוקובץ סביאטוסלב
x ,,
365-1-3121 תכונות מכניות של חומרים 2
Mechanical properties of materials 2
Mechanical properties of materials 2 3.5 3-1-0 2022B-1: שנק רוני
2022B-11: קוסטיוקובץ סביאטוסלב
2022B-12: קוסטיוקובץ סביאטוסלב
x 365-1-3111, 365-1-2011 ,,
365-1-3313 מעבדת חומרים 3
Materials Laboratory 3
Materials Laboratory 3 1.5 0-0-3 2023A-1: וסרבלט אילה
2023A-2: וסרבלט אילה
2023A-3: וסרבלט אילה
x 365-1-2323 ,,
365-1-3323 מעבדת חומרים 4
Materials Laboratory 4
Materials Laboratory 4 1.5 0-0-3 2022B-1: וסרבלט אילה
2022B-2: וסרבלט אילה
2022B-3: וסרבלט אילה
x 365-1-3313 ,,,לא תיפתח
365-1-3471 אפיון חומרים
Materials Characterization
Materials Characterization 3.5 3-1-0 2022B-1: גולן יובל
2022B-11: מוסקוביץ שחר
2022B-12: מוסקוביץ שחר
x 365-1-1021, 365-1-2011, 365-1-4441 ,,
365-1-3842 מעבר חום וחומר
Heat & Mass Transfer
Heat & Mass Transfer 3.5 3-1-0 2023A-1: חרץ משה
2023A-11: קוסטיוקובץ סביאטוסלב
2023A-12: קוסטיוקובץ סביאטוסלב
x 201-1-9171, 365-1-2121, 203-1-2421 ,,
365-1-4013 מעבדת חומרים מתקדמת 5
Advanced Materials Laboratory 5
Advanced Materials Laboratory 5 1.5 0-0-4 2023A-1: וסרבלט אילה
2023A-2: וסרבלט אילה
x 365-1-3323, 365-1-3471, 365-1-4441 ,
365-1-4115 פרוייקט מחקרי פיסיקה חומרים
Research project Physical Materials
Research project Physical Materials 5 0-0-0 2023A-1: גלבשטיין יניב x 201-1-9241, 201-1-9811, 203-1-1281, 204-1-1571, 299-1-1121, 365-1-1021, 201-1-9821, 201-1-9841, 203-1-1623, 203-1-2371, 365-1-2011, 201-1-71, 201-1-131, 203-1-2121, 203-1-2281, 365-1-2111, 153-1-5051, 203-1-2381, 203-1-2553, 203-1-3141, 365-1-2121, 203-1-2161, 203-1-2653, 203-1-3241, 203-1-3271, 365-1-2211, 365-1-3011, 365-1-3111, 365-1-3313, 203-1-2291, 365-1-3021, 365-1-3121, 365-1-3323, 365-1-3471, 203-1-111
365-1-4125 פרוייקט מחקרי 2 - פיסיקה חומרים
Research project Physical Materials 2
Research project Physical Materials 2 5 0-0-0 2022B-1: אגיון ארנסט אליהו x 201-1-9811, 203-1-1141, 203-1-1281, 204-1-1571, 365-1-1021, 299-1-1121, 201-1-9841, 203-1-1623, 203-1-2371, 365-1-2011, 201-1-71, 201-1-131, 203-1-2121, 203-1-2281, 365-1-2111, 153-1-5051, 203-1-2381, 203-1-2553, 203-1-3141, 365-1-2121, 365-1-2021, 203-1-2161, 203-1-2653, 203-1-3241, 203-1-3271, 365-1-2211, 365-1-3011, 365-1-3111, 365-1-3313, 203-1-2291, 365-1-3842, 365-1-3021, 365-1-3121, 365-1-3323, 365-1-3471, 203-1-2292, 203-1-3111, 203-1-3163, 365-1-4013, 365-1-4441, 201-1-9641, 203-1-111, 203-1-9081, 201-1-9631, 201-1-9541
365-1-4141 התקני מוליכים למחצה
semiconductor devices
semiconductor devices 3.5 3-1-0 2022B-1: אשכנזי נורית
2022B-11: גפן שיר שלום
x 365-1-3141, 203-1-2121, 203-1-3111, 203-1-2421 ,
365-1-4153 מעבדה למוליכים למחצה
Semiconducting Devices and Structure Properties - Laboratory
Semiconducting Devices and Structure Properties - Laboratory 1.5 0-0-3 2023A-1: שוורצמן מארק
2023A-2: שוורצמן מארק
x ,
365-1-4441 דיפרקצית קרני איקס
Crystallography and X-Ray Diffraction
Crystallography and X-Ray Diffraction 3.5 3-1-0 2023B-1: משי לואיזה
2023B-11: גרינבאום אוהד
2023B-12: גרינבאום אוהד
x 365-1-1021 ,,,
371-1-1601 יסודות מדעי המחשב
Foundations of Computer Science
Foundations of Computer Science 5 4-2-0 2023B-1: סיקסיק ציון
2023B-2: סיקסיק ציון
2023B-3: סיקסיק ציון
x ,,בזום !,,,,,,,בזום !,בזום !
points points   00610648907000000

ו) מקצועות חובה אחרים לפי מסלול/מגמה

מס׳ שם course-name נק״ז ש״ש group / website / teacher0001030405080910121320313436 קדם
900-5-2002 הדרכת בטיחות כימית וביולוגית
Training in Chemical & Biological Safety
Training in Chemical & Biological Safety 0 2-0-0 x קורס ממוחשב במודל
900-5-5001 לומדה להכרת החוק והנהלים למניעת הטרדה מינית
Prevention of Sexual Harassment: The Israeli Law and the University Regulations
Prevention of Sexual Harassment: The Israeli Law and the University Regulations 0 0-0-0 2023A-1: אברמוב מרינה
2023B-1: אברמוב מרינה
xxxxxxxxxxxx ,,,,,,,,,,,,,
points points   00000000000000

ז) מקצועות חובה אוניברסיטאיים

מס׳ שם course-name נק״ז ש״ש group / website / teacher0001030405080910121320313436 קדם
153-1-5051 אנגלית מתקדמים ב - טבע והנדסה
English Advanced B
English Advanced B 2 4-0-0 2023A-1: סופר איל
2023A-2: נוסי קרן
2023A-3: אברהם מילנה
2023A-4: נוסי קרן
2023A-5: דרייר איגור
2023A-6: לרר ביתן סטפני
2023A-7: סופינסקי ירדן
2023A-8: סופינסקי ירדן
2023A-9: דרייר איגור
2023A-10: בייטנברט אלכסנדרה
2023A-11: בייטנברט אלכסנדרה
2023A-12: לרר ביתן סטפני
2023A-13: נוסי קרן
2023A-14: סופר איל
2023A-15: סופינסקי ירדן
2023A-16: מיכאלן רומן
2023A-99: סופר איל
xxxxxxxxxxxxx ,,,,,,,,,,,,,,,,חיל אויר
900-5-2002 הדרכת בטיחות כימית וביולוגית
Training in Chemical & Biological Safety
Training in Chemical & Biological Safety 0 2-0-0 x קורס ממוחשב במודל
900-5-5001 לומדה להכרת החוק והנהלים למניעת הטרדה מינית
Prevention of Sexual Harassment: The Israeli Law and the University Regulations
Prevention of Sexual Harassment: The Israeli Law and the University Regulations 0 0-0-0 2023A-1: אברמוב מרינה
2023B-1: אברמוב מרינה
xxxxxxxxxxxx ,,,,,,,,,,,,,
points points   02222222222222


Table 3

קורסי שירות

 • קורס מוגבר - אותו סילבוס, אותה רמת הרצאות, רמת תרגילים מוגברת
 • קורס מתוגבר - אותו סילבוס, אותה רמת הרצאות, רמת תרגילים רגילה עם תוספת שעת תרגול/חזרה
course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
203-1-1233 מעבדה בפיסיקה א1 לתלמידי כימיה Physics Laboratory A1 for Students of Chemistry 1.5 0-0-3 2021B-1: פיינגולד מריו
2021B-2: פיינגולד מריו
2021B-3: פיינגולד מריו
203-1-1391 המעבדה מתקיימת בחדר מינוס 102 בנין 54,המעבדה מתקיימת בחדר מינוס 102 בניין 54,המעבדה מתקיימת בחדר מינוס 102 בנין 54
203-1-1241 פיסיקה 1ג למדעי הבריאות Physics 1 c for Health Sciences 4 3-2-0 2022B-1: ציטרון צבי הירש
2022B-11: אייזקס עידו טל
2022B-12: אייזקס עידו טל
2022B-13: ברמן רתם
2022B-14: אייזקס עידו טל
201-1-9431 ,477,477,19,19+477
203-1-1331 פיסיקה 1ג למדעי הטבע Physics 1 c Natural Sciences 4 3-2-0 2022B-1: באר אברהם
2022B-11: רימון אמונה
2022B-12: ארזי אסף
2022B-13: סאיג ליליאן
2022B-14: סאיג ליליאן
2022B-15: ארזי אסף
2022B-16: רימון אמונה
201-1-9141, 201-1-9811, 201-1-9431 ,,,,,גאולוגיה,
203-1-1341 מבוא למכניקה לכימאים Introduction To Mechanics for Chemistry students 2 0-0-0 2023A-1: סודיט ליאון
203-1-1361 פיסיקה 1ב מוגבר Physics 1B Enhanced 3.5 3-1-0 2019B-1: יגאל תומר
2019B-11: אילני גדעון
2019B-12: אילני גדעון
581-5-2035, 500-5-6, 201-1-9711 ,,
203-1-1371 פיסיקה 1א - הנדסת חשמל Physics 1A for Students of Electrical Engineering 3.5 3-1-0 2023A-1: ציטרין עדי
2023A-2: גולברייך יפים

2023A-21: שי ליאור
500-5-6, 201-1-9671 ,,,,,,,,,,
203-1-1383 מעבדה בפיסיקה א1 לתלמידי הנדסת חומרים Physics Labratory A1 for Students of Material Engineering 1.5 0-0-3 2022B-1: ביטון יעקב
2022B-2: ביטון יעקב
2022B-3: פיינגולד מריו
2022B-4: ביטון יעקב
2022B-5: ביטון יעקב
2022B-6: ביטון יעקב
המעבדה מתקיימת בחדר מינוס 102 בנין 54,המעבדה מתקיימת בחדר מינוס 102 בנין,המעבדה מתקיימת בחדר מינוס 102 בנין 54,המעבדה מתקיימת בחדר מינוס 102 בנין,המעבדה מתקיימת בחדר מינוס 102 בנין,המעבדה מתקיימת בחדר מינוס 102 בנין
203-1-1391 פיסיקה 1ב Physics 1B 3.5 3-1-0 2023A-1: בל גולן
2023A-11: ארזי אסף
2023A-12: שינדלמן תום
2023A-13: שינדלמן תום
2023A-14: ארזי אסף
201-1-9711, 203-1-1341, 201-1-9141, 500-5-6, 201-1-2361, 201-1-9671 ,תעון,תעון,תעון,תעון
203-1-1431 פיסיקה 2 ג' Physics 2C 4 3-2-0 2023A-1: מרדכי שאול

2023A-12: שמחון תמר
203-1-1331, 203-1-1391 ,,ג"ג,,מדעי המוח,+מדעי המוח,
203-1-1471 פיסיקה 2א Physics 2A 3.5 3-1-0 2022B-1: גדלין מיכאל
20223-1: ברמשנקו בוריס
2022B-2: סייג רועי
2022B-11: שבצ'וק טטיאנה
20223-11: ולרשטיין עידן
2022B-12: אביטן שני
20223-12: ולרשטיין עידן
2022B-21: אביטן שני
2022B-22: שבצ'וק טטיאנה
203-1-1371, 201-1-11, 201-1-9671, 361-1-1081 ,,,,,,,,
203-1-1483 מעבדה א2 בפיסיקה לתלמידי הנדסת חומרים Physics Labratory A2 for Students of Material Engineering 1.5 0-0-3 2022B-1: ביטון יעקב
2022B-2: ביטון יעקב
2022B-3: ביטון יעקב
2022B-4: ביטון יעקב
2022B-5: ביטון יעקב
203-1-1383 המעבדה מתקיימת בחדר מינוס 102 בנין,המעבדה מתקיימת בחדר מינוס 102 בנין,המעבדה מתקיימת בחדר מינוס 102 בנין,המעבדה מתקיימת בחדר מינוס 102 בנין,המעבדה מתקיימת בחדר מינוס 102 בנין
203-1-1491 פיסיקה 2ב Physics 2B 3.5 3-1-0 2023A-1: מידן דגנית
2023A-2: ליובלינסקי מיכאל
2023A-3: בר לב יבגני
203-1-1391, 362-1-1061 ,,,כימית,חומרים,תעו"ן,תעון +ביורפואית,,
203-1-1563 מעבדה א1 בפיסיקה לתלמידי הנדסה כימית Physics Laboratory A1 for Students of Chemical Engineering 1.5 0-0-3 2023A-1: ביטון יעקב
2023A-2: ביטון יעקב
2023A-3: ביטון יעקב
2023A-4: ביטון יעקב
2023A-5: ביטון יעקב
203-1-1391 המעבדה מתקיימת בחדר מינוס 102 בנין 54,המעבדה מתקיימת בחדר מינוס 102 בנין 54,המעבדה מתקיימת בחדר מינוס 102 בנין 54,המעבדה מתקיימת בחדר מינוס 102 בנין 54,המעבדה מתקיימת בחדר מינוס 102 בנין 54
203-1-1593 מעבדה בפיסיקה א1 לתלמידי ביורפואה Physics Laboratory A1 for Students of Biomedical Engineering 1.5 0-0-3 2023A-1: ביטון יעקב
2023A-2: ביטון יעקב
2023A-3: ביטון יעקב
2023A-4: ביטון יעקב
2023A-5: ביטון יעקב
203-1-1391 המעבדה מתקיימת בחדר מינוס 102 בנין 54,המעבדה מתקיימת בחדר מינוס 102 בנין 54,המעבדה מתקיימת בחדר מינוס 102 בנין 54,המעבדה מתקיימת בחדר מינוס 102 בנין 54,המעבדה מתקיימת בחדר מינוס 102 בנין 54
203-1-1641 פיסיקה 2ב מתוגבר Physics 2B reinforced 4 3-2-0 2023A-1: בר לב יבגני
2023A-11: שמואלי גלי
203-1-1391 מצטרפים להרצאה בקורס 20311491,
203-1-1651 פיסיקה מודרנית להנדסת תוכנה Modern Physics for Software Engineering 3.5 3-1-0 2022B-1: כהן דורון
2022B-11: ווינשטין יהושע
2022B-12: ווינשטין יהושע
2022B-13: ווינשטין יהושע
2022B-14: ווינשטין יהושע
2022B-15: ווינשטין יהושע
2022B-16: ווינשטין יהושע
201-1-9321, 201-1-2361 ,,,,,,
203-1-1721 פיסיקה 2ב מוגבר Physics 2B enhanced 3.5 3-1-0 2021A-1: בר לב יבגני
2021A-11: עשת לילה
2021A-12: סאיג ליליאן
2021A-13: סיטון יוסף
2021A-14: סאיג ליליאן
2021A-15: אליס גיא
362-1-1061 ,,,,,
203-1-2391 פיסיקה 3א Physics 3A 3.5 3-1-0 2023A-1: בל גולן
2023A-2: בל גולן
203-1-1471, 201-1-21, 201-1-9681 ,,,מחשבים,,,,,,
203-1-2421 פיסיקה 3ב Physics 3B 2.5 2-1-0 2022B-1: פולמן רון
2022B-11: דובקובסקי אור
2022B-12: דובקובסקי אור
203-1-1721, 203-1-1491 ,,
total points total points 56

נספח א׳

פיזיקה כחטיבה

 • מידע כללי: ראה שנתון ואתר המחלקה.
 • התכנית "פיזיקה כחטיבה" מתבססת על ההנחה שהסטודנט מגיע מהמחלקה הראשית עם הרקע המתמטי הנדרש, ועומד בדרישות הקדם של הקורסים בפיזיקה. סטודנט ללא רקע מתמטי נדרש מחוייב להשלים את קורסי הקדם הרלוונטיים.

Semester 1

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
203-1-1181 תגליות ואתגרים בפיסיקה מודרנית Modern Physics Discoveries and Challenges .5 0-0-0 2023A-1: קובץ עילי
203-1-1281 פיסיקה 1 - לתלמידי פיסיקה Physics 1 for Students of Physics 5 3.5-3-0 2023A-1: ברושטין רמי

2023A-11: רימון אמונה
2023A-12: רימון אמונה
,,,,
total points total points 5.5

Semester 2

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
203-1-1623 מעבדה א בפיסיקה לתלמידי פיסיקה Physics Laboratory A for Students of Physics 1.5 0-0-3 2022B-1: ביטון יעקב
2022B-2: ביטון יעקב
2022B-3: ביטון יעקב
2022B-4: ביטון יעקב
2022B-5: ביטון יעקב
2022B-6: רחמילוב דוד
203-1-1281 המעבדה מתקיימת בחדר מינוס 102 בנין 54,המעבדה מתקיימת בחדר מינוס 102 בנין 54 54,המעבדה מתקיימת בחדר מינוס 102 בנין 54,המעבדה מתקיימת בחדר מינוס 102 בנין 54,המעבדה מתקיימת בחדר מינוס 102 בנין 54,המעבדה מתקיימת בחדר מינוס 102 בנין 54
203-1-2371 פיסיקה 2 - לתלמידי פיסיקה Physics 2 for Students of Physics 5 4-2-0 2022B-1: גרוספלד איתן
2022B-11: אליקשוילי אלכסנדר
2022B-12: אליקשוילי אלכסנדר
203-1-1281, 203-1-1141, 201-1-9671, 201-1-1011 שעה אחת תינתן כתרגול עזר על ידי המרצה.,,
total points total points 6.5

Semester 3

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
203-1-2121 פיסיקה 3 Physics 3 4 3-2-0 2023A-1: קריצבסקי אולג
2023A-11: אליקשוילי אלכסנדר
2023A-12: אליקשוילי אלכסנדר
203-1-2371, 201-1-9631, 201-1-9681, 201-1-1021, 203-1-1281 ,,
203-1-2161 תרמודינמיקה ומכניקה סטטיסטית 1 Thermodynamics and Statistical Mechanics 1 3.5 3-1-0 2023A-1: גדלין מיכאל
2023A-11: ברמן רתם
2023A-12: ברמן רתם
201-1-9821, 201-1-9831, 203-1-2371, 201-1-9631, 201-1-9671, 201-1-1021 ,,
203-1-2281 מכניקה אנליטית Analytical Mechanics 4 3-2-0 2023A-1: קובץ עילי
2023A-11: עדי טל
2023A-12: עדי טל
203-1-2371, 201-1-9821, 201-1-9631, 201-1-9681, 201-1-9521, 203-1-1281, 201-1-1221 הפסקה של שעה בין 13-14,,
total points total points 11.5

נספח א׳

מגמת פיזיקה כללית

 • מידע כללי: ראה שנתון ואתר המחלקה.
 • אין הערות.

Semester 1

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
153-1-5051 אנגלית מתקדמים ב - טבע והנדסה English Advanced B 2 4-0-0 2023A-1: סופר איל
2023A-2: נוסי קרן
2023A-3: אברהם מילנה
2023A-4: נוסי קרן
2023A-5: דרייר איגור
2023A-6: לרר ביתן סטפני
2023A-7: סופינסקי ירדן
2023A-8: סופינסקי ירדן
2023A-9: דרייר איגור
2023A-10: בייטנברט אלכסנדרה
2023A-11: בייטנברט אלכסנדרה
2023A-12: לרר ביתן סטפני
2023A-13: נוסי קרן
2023A-14: סופר איל
2023A-15: סופינסקי ירדן
2023A-16: מיכאלן רומן
2023A-99: סופר איל
,,,,,,,,,,,,,,,,חיל אויר
201-1-9511 אלגברה לינארית להנדסת חשמל 1 Linear Algebra for Electrical Engineering 1 3.5 3-1-0 2023A-1: גולקו דניס
2023A-2: מוזיצ'וק מיכאל
2023A-3: מייזל יונה
2023A-4: חלאוי חזי
2023A-11: שריקי אופז
2023A-12: שריקי אופז
2023A-13: שריקי אופז
2023A-21: בן איון גל
2023A-22: שריקי אופז
2023A-23: שריקי אופז
2023A-31: שריקי אופז
2023A-32: בן איון גל
2023A-33: שריקי אופז
2023A-41: בן איון גל
2023A-42: בן איון גל
2023A-43: שריקי אופז
,,,,חשמל,367,367,,,,,,,203,203+19,חשמל
201-1-9671 חשבון דיפרנציאלי להנדסת חשמל Differential Calculus for EE 5 4-2-0 2023A-1: פורת מרדכי
2023A-2: ויניקוב ויקטור
2023A-3: ברנדנבורסקי מיכאל
2023A-4: ברנדנבורסקי מיכאל
2023A-11: רפופורט מרינה
2023A-12: רפופורט מרינה
2023A-13: כהן שירן
2023A-21: מנשה ליאור
2023A-22: מנשה ליאור
2023A-23: כהן שירן
2023A-31: רפופורט מרינה
2023A-32: כהן שירן
2023A-33: רפופורט מרינה
2023A-41: רפופורט מרינה
2023A-42: רפופורט מרינה
2023A-43: כהן שירן
,,,,,,,,,,361+371+381+202,367,367,203+19,203,חשמל
203-1-1141 מבוא לשיטות מתמטיות בפיסיקה Introduction to Mathematical Methods in Physics 4 3-2-0 2023A-1: כץ אבגני

2023A-11: דולברג תומר
2023A-12: דולברג תומר
,חוסידמן,,,אופציה,חוסידמן
203-1-1181 תגליות ואתגרים בפיסיקה מודרנית Modern Physics Discoveries and Challenges .5 0-0-0 2023A-1: קובץ עילי
203-1-1281 פיסיקה 1 - לתלמידי פיסיקה Physics 1 for Students of Physics 5 3.5-3-0 2023A-1: ברושטין רמי

2023A-11: רימון אמונה
2023A-12: רימון אמונה
,,,,
299-1-1121 הכרת הספריה Library Orientation 0 0-0-0
900-5-5001 לומדה להכרת החוק והנהלים למניעת הטרדה מינית Prevention of Sexual Harassment: The Israeli Law and the University Regulations 0 0-0-0 2023A-1: אברמוב מרינה
2023B-1: אברמוב מרינה
,,,,,,,,,,,,,
total points total points 20

Semester 2

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
201-1-9521 אלגברה לינארית להנדסת חשמל 2 Linear Algebra for Electrical Engineering 2 2.5 2-1-0 2022B-1: סולומון יער
20223-1: חלאוי חזי
2022B-2: סולומון יער
2022B-3: גלזנר יאיר יעקב
2022B-4: איידלשטין נעה
2022B-11: בנגיאט עמית
20223-11: בנגיאט עמית
20223-12: בנגיאט עמית
2022B-12: שמרת עמית
2022B-13: פנקס מתן
2022B-21: פנקס מתן
2022B-22: פנקס מתן
2022B-23: שמרת עמית
2022B-31: בנגיאט עמית
2022B-32: פנקס מתן

2022B-41: בנגיאט עמית
2022B-42: בנגיאט עמית
201-1-9511 ,פתיחת הקורס מותנית במספר הרשומים.,,,,203,,,367,203+367,,,,,,אופציה,,
201-1-9631 חדו"א וקטורי להנדסת חשמל Vector Calculus for EE 5 4-2-0 2023A-1: דן-כהן ישי
2023A-2: איידלשטין נעה
2023A-3: גולקו דניס
2023A-11: ולדימירסקי אנה
2023A-12: ברש מיכאל
2023A-13: השאש פז
2023A-21: ולדימירסקי אנה
2023A-22: ולדימירסקי אנה
2023A-23: ברש מיכאל
2023A-31: ברש מיכאל
2023A-32: השאש פז
2023A-33: השאש פז
201-1-9671, 201-1-9681, 201-1-9521, 201-1-9511 ,,,367,367,חשמל,,,,,,
201-1-9681 חשבון אינטגרלי ומשוואות דיפרנציאליות רגילות להנדסת חשמל Integral Calculus and Ordinary Differential Equations for EE 5 4-2-0 2022B-1: גולקו דניס
20223-1: גולקו דניס
2022B-2: פורת מרדכי
2022B-3: מרקייביץ דניאל וולף
2022B-4: איידלשטין נעה
2022B-11: הופרט זיו

20223-12: רפופורט מרינה
2022B-12: יובל רחל
2022B-13: יובל רחל
20223-13: רפופורט מרינה
2022B-21: השאש פז
2022B-22: רפופורט מרינה
2022B-23: רפופורט מרינה
2022B-31: השאש פז
2022B-32: רפופורט מרינה
2022B-33: רפופורט מרינה
2022B-41: השאש פז
2022B-42: הופרט זיו
201-1-9671, 201-1-9511 ,פתיחת הקורס מותנית במספר הרשומים.,,,,203,אופציה,,367,203+367,,,,,,,202- 3 מקומות,,,אופציה
203-1-1623 מעבדה א בפיסיקה לתלמידי פיסיקה Physics Laboratory A for Students of Physics 1.5 0-0-3 2022B-1: ביטון יעקב
2022B-2: ביטון יעקב
2022B-3: ביטון יעקב
2022B-4: ביטון יעקב
2022B-5: ביטון יעקב
2022B-6: רחמילוב דוד
203-1-1281 המעבדה מתקיימת בחדר מינוס 102 בנין 54,המעבדה מתקיימת בחדר מינוס 102 בנין 54 54,המעבדה מתקיימת בחדר מינוס 102 בנין 54,המעבדה מתקיימת בחדר מינוס 102 בנין 54,המעבדה מתקיימת בחדר מינוס 102 בנין 54,המעבדה מתקיימת בחדר מינוס 102 בנין 54
203-1-2371 פיסיקה 2 - לתלמידי פיסיקה Physics 2 for Students of Physics 5 4-2-0 2022B-1: גרוספלד איתן
2022B-11: אליקשוילי אלכסנדר
2022B-12: אליקשוילי אלכסנדר
203-1-1281, 203-1-1141, 201-1-9671, 201-1-1011 שעה אחת תינתן כתרגול עזר על ידי המרצה.,,
total points total points 19

Semester 3

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
201-1-2021 אנליזת פורייה ומערכות אורתונורמליות לתלמידי פיסיקה Fourier Analysis and Orthonormal Systems for Physics Students 3.5 3-1-0 2023A-1: שטראוס יוסף
2023A-11: בנגיאט עמית
2023A-12: בנגיאט עמית
2023A-13: בנגיאט עמית
201-1-9681, 201-1-9521 ,203,203+367,367
201-1-9691 הסתברות וסטטיסטיקה יישומית לפיזיקה Applied probability and statistics for physics 3.5 3-1-0 2023A-1: שטראוס יוסף
2023A-11: חייטין אלבינה
201-1-9521, 201-1-9681, 203-1-1141 ,,אופציה
203-1-2121 פיסיקה 3 Physics 3 4 3-2-0 2023A-1: קריצבסקי אולג
2023A-11: אליקשוילי אלכסנדר
2023A-12: אליקשוילי אלכסנדר
203-1-2371, 201-1-9631, 201-1-9681, 201-1-1021, 203-1-1281 ,,
203-1-2161 תרמודינמיקה ומכניקה סטטיסטית 1 Thermodynamics and Statistical Mechanics 1 3.5 3-1-0 2023A-1: גדלין מיכאל
2023A-11: ברמן רתם
2023A-12: ברמן רתם
201-1-9821, 201-1-9831, 203-1-2371, 201-1-9631, 201-1-9671, 201-1-1021 ,,
203-1-2281 מכניקה אנליטית Analytical Mechanics 4 3-2-0 2023A-1: קובץ עילי
2023A-11: עדי טל
2023A-12: עדי טל
203-1-2371, 201-1-9821, 201-1-9631, 201-1-9681, 201-1-9521, 203-1-1281, 201-1-1221 הפסקה של שעה בין 13-14,,
203-1-2551 בטיחות במעבדה ב' Laboratory Safety B 0 0-0-0
203-1-2553 מעבדה ב1 Lab B1 2 0-0-4 2023A-1: ביטון יעקב
2023A-2: ביטון יעקב
203-1-1623, 203-1-2371, 203-1-1281 ,
total points total points 20.5

Semester 4

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
201-1-0071 פונקציות מרוכבות להנדסת חשמל Complex Analysis for EE 3.5 3-1-0 2022B-1: שטראוס יוסף
2022B-2: זלצמן בוריס
2022B-3: אוחלוב אלכסנדר
2022B-4: לוין מיכאיל
2022B-11: שגב עומר
2022B-12: נוריאליאן יהונתן
2022B-13: נוריאליאן יהונתן
2022B-21: נוריאליאן יהונתן
2022B-22: נוריאליאן יהונתן
2022B-23: דיקשטיין יותם
2022B-24: נוריאליאן יהונתן
2022B-31: דיקשטיין יותם
2022B-32: דיקשטיין יותם
2022B-33: שגב עומר
2022B-41: דיקשטיין יותם
2022B-42: שגב עומר
2022B-43: שגב עומר
201-1-9631, 201-1-9681 ,,,,,,,203,203+367,367,,,,,,,
203-1-2261 תרמודינמיקה ומכניקה סטטיסטית 2 Thermodynamics and Statistical Mechanics 2 3.5 3-1-0 2022B-1: בר לב יבגני
2022B-11: דולברג תומר
203-1-2161 ,
203-1-2292 סמינר על נושאי מחקר במחלקה 2,סמינר על נושאי מחקר במחלקה אביב Research Topics Seminar 2,Research Topics Seminar Spring .5 0-0-0 2023A-1: מידן דגנית
203-1-2291
203-1-2121, 203-1-2281
הקורס מתקיים בחדר 207 בנין 54,הקורס מתקיים בחדר 207 בנין 54
203-1-2381 אלקטרודינמיקה 1 Electrodynamics 1 5 4-2-0 2022B-1: ליובלינסקי מיכאל
2022B-11: שינדלמן תום
2022B-12: שינדלמן תום
203-1-2371, 203-1-2281, 201-1-9681, 201-1-1021, 201-1-2021, 201-1-1051, 203-1-2121 ,,
203-1-2653 מעבדה ב2 בפיסיקה לתלמידי פיסיקה Physics Laboratory B2 for Students of Physics 2 0-0-4 2023A-1: ביטון יעקב
2023A-2: ביטון יעקב
203-1-2553 מתקיימת ביחד עם מעבדה 2553,
203-1-3141 תורת הקוונטים 1 Quantum Theory 1 4.5 3-3-0 203-1-2281, 203-1-2121, 201-1-9511, 201-1-2021, 201-1-9521, 201-1-9901, 203-1-2371, 203-1-1281 ,
203-1-3451 מבוא לפיסיקה חישובית Introduction to Computational Method in Physics 4 3-2-0 2022B-1: קשת אורי
2022B-11: אוזן דוד
203-1-1141, 203-1-1281, 203-1-2371, 203-1-2121 ,
total points total points 23

Semester 5

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
203-1-2291 סמינר על נושאי מחקר במחלקה סתיו Research Topics Seminar Fall .5 0-0-0 2023A-1: מידן דגנית 203-1-2121, 203-1-2281
203-1-3111 פיסיקת מצב מוצק 1 Solid State Physics 1 3.5 3-1-0 2023A-1: נעאמנה מונתסר
2023A-11: ולרשטיין עידן
203-1-3141, 203-1-2261 ,
203-1-3161 בטיחות במעבדה ג' Laboratory Safety 0 0-0-0 203-1-2653
203-1-3163 מעבדה ג1 לניסויים מתקדמים בפיסיקה Physics Laboratory C1 for Advanced Physics Experiments 4 0-0-8 2023A-1: ביטון יעקב 203-1-2281, 203-1-2553, 203-1-2121, 203-1-3141, 203-1-2653
203-1-3241 תורת הקוונטים 2 Quantum Theory 2 5 4-2-0 2023A-1: כהן דורון
2023A-11: אביטן שני
2023A-12: אביטן שני
203-1-3141, 201-1-9521, 201-1-9511 ,,
203-1-3271 סמינר סטודנטים Students Seminar .5 0-0-0 2023A-1: בן-אברהם ש"י
2023A-2: בן-אברהם ש"י
203-1-2381, 203-1-3141 ,
203-1-4181 תורת הכבידה 1 Gravitation Theory 1 3.5 3-1-0 2023A-1: צ'פמן שירה
2023A-11: ארזי אסף
203-1-2281, 203-1-2381 ,
total points total points 17

Semester 6

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
203-1-1101 אסטרופיסיקה כללית 1 General Astrophysics 1 3.5 3-1-0 2022B-1: קשת אורי
2022B-11: אילני גדעון
203-1-3141, 203-1-2381, 203-1-2161 ,
203-1-3263 מעבדה ג2 לניסויים מתקדמים בפיסיקה Physics Laboratory C2 for Advanced Physics Experiments 4 0-0-8 2023A-1: ביטון יעקב 203-1-3163, 203-1-3141 מתקיימת ביחד עם מעבדה 3163
203-1-3421 מבוא לחלקיקים ושדות Introduction to Particles and Fields 3.5 3-1-0 2022B-1: כץ אבגני
2022B-11: פליטר ירדן ברק
203-1-3241 ,
203-2-5321 פיסיקה אטומית ומולקולרית Atomic and Molecular Physics 3.5 3-1-0 2022B-1: מנסן ישי
2022B-11: שבצ'וק טטיאנה
203-1-3141, 203-1-2371 ,
total points total points 14.5

נספח א׳

מסלול משולב - פיזיקה והנדסת חשמל ומחשבים

 • מידע כללי: ראה שנתון ואתר המחלקה.
 • על הסטודנט לבחור 14 נק"ז מתוך קורסי ליבה של חשמל. המשך הלימודים בתכנית מותנה בהשגת ממוצע מעל 80 בסיכום של השנה הראשונה וממוצע סמסטריאלי מעל 80 בהמשך.
 • לא ניתן לקחת את הקורס אלקטרוניקה 203-1-2631 כקורס בחירה במסלול זה.

Semester 1

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
153-1-5051 אנגלית מתקדמים ב - טבע והנדסה English Advanced B 2 4-0-0 2023A-1: סופר איל
2023A-2: נוסי קרן
2023A-3: אברהם מילנה
2023A-4: נוסי קרן
2023A-5: דרייר איגור
2023A-6: לרר ביתן סטפני
2023A-7: סופינסקי ירדן
2023A-8: סופינסקי ירדן
2023A-9: דרייר איגור
2023A-10: בייטנברט אלכסנדרה
2023A-11: בייטנברט אלכסנדרה
2023A-12: לרר ביתן סטפני
2023A-13: נוסי קרן
2023A-14: סופר איל
2023A-15: סופינסקי ירדן
2023A-16: מיכאלן רומן
2023A-99: סופר איל
,,,,,,,,,,,,,,,,חיל אויר
201-1-6201 מתמטיקה דיסקרטית להנדסת תקשורת Discrete Mathematics for Communication Engineering 3.5 3-1-0 2023A-1: סמורודינסקי שחר
2023A-2: סמורודינסקי שחר
2023A-11: שמרת עמית
2023A-12: כהן שקד
2023A-13: שמרת עמית
2023A-21: שמרת עמית
2023A-22: גוריון אמיר
2023A-23: שמרת עמית
2023A-24: שמרת עמית
2023A-25: גוריון אמיר
,,,,,,,,,,אופציה
201-1-9511 אלגברה לינארית להנדסת חשמל 1 Linear Algebra for Electrical Engineering 1 3.5 3-1-0 2023A-1: גולקו דניס
2023A-2: מוזיצ'וק מיכאל
2023A-3: מייזל יונה
2023A-4: חלאוי חזי
2023A-11: שריקי אופז
2023A-12: שריקי אופז
2023A-13: שריקי אופז
2023A-21: בן איון גל
2023A-22: שריקי אופז
2023A-23: שריקי אופז
2023A-31: שריקי אופז
2023A-32: בן איון גל
2023A-33: שריקי אופז
2023A-41: בן איון גל
2023A-42: בן איון גל
2023A-43: שריקי אופז
,,,,חשמל,367,367,,,,,,,203,203+19,חשמל
201-1-9671 חשבון דיפרנציאלי להנדסת חשמל Differential Calculus for EE 5 4-2-0 2023A-1: פורת מרדכי
2023A-2: ויניקוב ויקטור
2023A-3: ברנדנבורסקי מיכאל
2023A-4: ברנדנבורסקי מיכאל
2023A-11: רפופורט מרינה
2023A-12: רפופורט מרינה
2023A-13: כהן שירן
2023A-21: מנשה ליאור
2023A-22: מנשה ליאור
2023A-23: כהן שירן
2023A-31: רפופורט מרינה
2023A-32: כהן שירן
2023A-33: רפופורט מרינה
2023A-41: רפופורט מרינה
2023A-42: רפופורט מרינה
2023A-43: כהן שירן
,,,,,,,,,,361+371+381+202,367,367,203+19,203,חשמל
203-1-1141 מבוא לשיטות מתמטיות בפיסיקה Introduction to Mathematical Methods in Physics 4 3-2-0 2023A-1: כץ אבגני

2023A-11: דולברג תומר
2023A-12: דולברג תומר
,חוסידמן,,,אופציה,חוסידמן
203-1-1181 תגליות ואתגרים בפיסיקה מודרנית Modern Physics Discoveries and Challenges .5 0-0-0 2023A-1: קובץ עילי
203-1-1281 פיסיקה 1 - לתלמידי פיסיקה Physics 1 for Students of Physics 5 3.5-3-0 2023A-1: ברושטין רמי

2023A-11: רימון אמונה
2023A-12: רימון אמונה
,,,,
299-1-1121 הכרת הספריה Library Orientation 0 0-0-0
900-5-5001 לומדה להכרת החוק והנהלים למניעת הטרדה מינית Prevention of Sexual Harassment: The Israeli Law and the University Regulations 0 0-0-0 2023A-1: אברמוב מרינה
2023B-1: אברמוב מרינה
,,,,,,,,,,,,,
total points total points 23.5

Semester 2

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
201-1-9521 אלגברה לינארית להנדסת חשמל 2 Linear Algebra for Electrical Engineering 2 2.5 2-1-0 2022B-1: סולומון יער
20223-1: חלאוי חזי
2022B-2: סולומון יער
2022B-3: גלזנר יאיר יעקב
2022B-4: איידלשטין נעה
2022B-11: בנגיאט עמית
20223-11: בנגיאט עמית
20223-12: בנגיאט עמית
2022B-12: שמרת עמית
2022B-13: פנקס מתן
2022B-21: פנקס מתן
2022B-22: פנקס מתן
2022B-23: שמרת עמית
2022B-31: בנגיאט עמית
2022B-32: פנקס מתן

2022B-41: בנגיאט עמית
2022B-42: בנגיאט עמית
201-1-9511 ,פתיחת הקורס מותנית במספר הרשומים.,,,,203,,,367,203+367,,,,,,אופציה,,
201-1-9681 חשבון אינטגרלי ומשוואות דיפרנציאליות רגילות להנדסת חשמל Integral Calculus and Ordinary Differential Equations for EE 5 4-2-0 2022B-1: גולקו דניס
20223-1: גולקו דניס
2022B-2: פורת מרדכי
2022B-3: מרקייביץ דניאל וולף
2022B-4: איידלשטין נעה
2022B-11: הופרט זיו

20223-12: רפופורט מרינה
2022B-12: יובל רחל
2022B-13: יובל רחל
20223-13: רפופורט מרינה
2022B-21: השאש פז
2022B-22: רפופורט מרינה
2022B-23: רפופורט מרינה
2022B-31: השאש פז
2022B-32: רפופורט מרינה
2022B-33: רפופורט מרינה
2022B-41: השאש פז
2022B-42: הופרט זיו
201-1-9671, 201-1-9511 ,פתיחת הקורס מותנית במספר הרשומים.,,,,203,אופציה,,367,203+367,,,,,,,202- 3 מקומות,,,אופציה
203-1-1623 מעבדה א בפיסיקה לתלמידי פיסיקה Physics Laboratory A for Students of Physics 1.5 0-0-3 2022B-1: ביטון יעקב
2022B-2: ביטון יעקב
2022B-3: ביטון יעקב
2022B-4: ביטון יעקב
2022B-5: ביטון יעקב
2022B-6: רחמילוב דוד
203-1-1281 המעבדה מתקיימת בחדר מינוס 102 בנין 54,המעבדה מתקיימת בחדר מינוס 102 בנין 54 54,המעבדה מתקיימת בחדר מינוס 102 בנין 54,המעבדה מתקיימת בחדר מינוס 102 בנין 54,המעבדה מתקיימת בחדר מינוס 102 בנין 54,המעבדה מתקיימת בחדר מינוס 102 בנין 54
203-1-2371 פיסיקה 2 - לתלמידי פיסיקה Physics 2 for Students of Physics 5 4-2-0 2022B-1: גרוספלד איתן
2022B-11: אליקשוילי אלכסנדר
2022B-12: אליקשוילי אלכסנדר
203-1-1281, 203-1-1141, 201-1-9671, 201-1-1011 שעה אחת תינתן כתרגול עזר על ידי המרצה.,,
361-1-3231 מערכות ספרתיות להנדסת חשמל ומחשבים Digital Systems for Electrical and Computer Engineering 3.5 3-1-0 2023B-1: אלישקו אוהד
2023B-2: שורץ משה
201-1-6201 ,,,,,,,,,
371-1-1601 יסודות מדעי המחשב Foundations of Computer Science 5 4-2-0 2023B-1: סיקסיק ציון
2023B-2: סיקסיק ציון
2023B-3: סיקסיק ציון
,,בזום !,,,,,,,בזום !,בזום !
total points total points 22.5

Semester 3

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
201-1-9631 חדו"א וקטורי להנדסת חשמל Vector Calculus for EE 5 4-2-0 2023A-1: דן-כהן ישי
2023A-2: איידלשטין נעה
2023A-3: גולקו דניס
2023A-11: ולדימירסקי אנה
2023A-12: ברש מיכאל
2023A-13: השאש פז
2023A-21: ולדימירסקי אנה
2023A-22: ולדימירסקי אנה
2023A-23: ברש מיכאל
2023A-31: ברש מיכאל
2023A-32: השאש פז
2023A-33: השאש פז
201-1-9671, 201-1-9681, 201-1-9521, 201-1-9511 ,,,367,367,חשמל,,,,,,
201-1-9691 הסתברות וסטטיסטיקה יישומית לפיזיקה Applied probability and statistics for physics 3.5 3-1-0 2023A-1: שטראוס יוסף
2023A-11: חייטין אלבינה
201-1-9521, 201-1-9681, 203-1-1141 ,,אופציה
201-1-9901 אנליזת פורייה להנדסת חשמל Fourier analysis for Electrical Engineering 3.5 3-1-0 2023A-1: ליידרמן ארקדי
2023A-2: סייג איתן שמעון
2023A-11: בנגיאט עמית
2023A-12: בנגיאט עמית
2023A-13: נוריאליאן יהונתן
2023A-21: בנגיאט עמית
2023A-22: נוריאליאן יהונתן

2023A-24: נוריאליאן יהונתן
2023A-25: נוריאליאן יהונתן
201-1-9521, 201-1-9681 ,,,,,,,אופציה,,
203-1-2121 פיסיקה 3 Physics 3 4 3-2-0 2023A-1: קריצבסקי אולג
2023A-11: אליקשוילי אלכסנדר
2023A-12: אליקשוילי אלכסנדר
203-1-2371, 201-1-9631, 201-1-9681, 201-1-1021, 203-1-1281 ,,
203-1-2281 מכניקה אנליטית Analytical Mechanics 4 3-2-0 2023A-1: קובץ עילי
2023A-11: עדי טל
2023A-12: עדי טל
203-1-2371, 201-1-9821, 201-1-9631, 201-1-9681, 201-1-9521, 203-1-1281, 201-1-1221 הפסקה של שעה בין 13-14,,
361-1-1021 מבוא להנדסת חשמל Introduction to Electrical Engineering 5 4-2-0
2023A-1: כהן גיא
2023A-2: כהן גיא
2023A-11: לוגסי מרדכי מוטי
2023A-12: לוגסי מרדכי מוטי
2023A-13: עטיה עדו
2023A-14: עטיה עדו
2023A-15: פיירשטיין חן
2023A-21: לוגסי מרדכי מוטי
2023A-22: לוגסי מרדכי מוטי
2023A-23: פיירשטיין חן
201-1-9671, 201-1-9681, 201-1-9521, 203-1-1471 קורס חוזר!,היברידי,היברידי,,,,,,היברידי,,,,
361-1-3201 מבוא למחשבים Introduction to Computers 4.5 3-1-2 2023A-1: סויסה אורי
2023A-2: סויסה אורי
2023A-11: רבוא חנניה
2023A-12: סגל יורם
2023A-21: פלדמן אורי
2023A-22: פלדמן אורי
2023A-23: פלדמן אורי
2023A-24: רבוא חנניה
2023A-31: דקה מוראד
2023A-32: שקד תומר
2023A-41: שקד תומר
2023A-42: לקבישוילי איגור
2023A-43: בריקמן נעם
2023A-44: לקבישוילי איגור
361-1-3231, 371-1-1601 ,,מעבדה 31,מעבדה 32,מעבדה 41,מעבדה 42,מעבדה 43,מעבדה 44,,,,,,
total points total points 29.5

Semester 4

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
201-1-0071 פונקציות מרוכבות להנדסת חשמל Complex Analysis for EE 3.5 3-1-0 2022B-1: שטראוס יוסף
2022B-2: זלצמן בוריס
2022B-3: אוחלוב אלכסנדר
2022B-4: לוין מיכאיל
2022B-11: שגב עומר
2022B-12: נוריאליאן יהונתן
2022B-13: נוריאליאן יהונתן
2022B-21: נוריאליאן יהונתן
2022B-22: נוריאליאן יהונתן
2022B-23: דיקשטיין יותם
2022B-24: נוריאליאן יהונתן
2022B-31: דיקשטיין יותם
2022B-32: דיקשטיין יותם
2022B-33: שגב עומר
2022B-41: דיקשטיין יותם
2022B-42: שגב עומר
2022B-43: שגב עומר
201-1-9631, 201-1-9681 ,,,,,,,203,203+367,367,,,,,,,
203-1-2381 אלקטרודינמיקה 1 Electrodynamics 1 5 4-2-0 2022B-1: ליובלינסקי מיכאל
2022B-11: שינדלמן תום
2022B-12: שינדלמן תום
203-1-2371, 203-1-2281, 201-1-9681, 201-1-1021, 201-1-2021, 201-1-1051, 203-1-2121 ,,
203-1-2551 בטיחות במעבדה ב' Laboratory Safety B 0 0-0-0
203-1-2553 מעבדה ב1 Lab B1 2 0-0-4 2023A-1: ביטון יעקב
2023A-2: ביטון יעקב
203-1-1623, 203-1-2371, 203-1-1281 ,
203-1-3141 תורת הקוונטים 1 Quantum Theory 1 4.5 3-3-0 203-1-2281, 203-1-2121, 201-1-9511, 201-1-2021, 201-1-9521, 201-1-9901, 203-1-2371, 203-1-1281 ,
361-1-2011 מבוא למערכות ליניאריות Introduction to Linear Systems 3.5 3-1-0 2023B-1: יצחקי יצחק
2023A-1: ווליך דב
2023B-2: יצחקי יצחק

2023A-11: הדדי יוגב
2023A-12: הדדי יוגב
361-1-1021, 201-1-9901 ,קורס חוזר!,,,,,אופציה,,,,,,
361-1-2063 מעבדת מבוא בחשמל Introductory Electricity Laboratory 1.5 0-0-3 361-1-1021 ,,,,,,,אופציה!
361-1-2171 מבוא להתקני מוליכים למחצה Introduction to Semiconductor Devices 4.5 4-1-0 2023B-1: שליש אילן
2023B-2: שליש אילן
361-1-1021, 203-1-2391 ,,,,אופציה !,,,
361-1-2251 מבוא לשיטות חישוביות Introduction to Computational Methods 3.5 3-1-0 2023A-1: שיטרית ניר
2023B-1: שליבינסקי אמיר
2023B-2: שליבינסקי אמיר
2023A-11: פישל בן כנען איל

2023A-12: פישל בן כנען איל
201-1-9671, 201-1-9521, 201-1-9681, 371-1-1601 באנגלית!!,,,,,,,,,,,,
total points total points 28

Semester 5

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
203-1-2161 תרמודינמיקה ומכניקה סטטיסטית 1 Thermodynamics and Statistical Mechanics 1 3.5 3-1-0 2023A-1: גדלין מיכאל
2023A-11: ברמן רתם
2023A-12: ברמן רתם
201-1-9821, 201-1-9831, 203-1-2371, 201-1-9631, 201-1-9671, 201-1-1021 ,,
361-1-1061 סדנה לכתיבה אקדמית Academic Writing workshop .5 1-0-0 2023A-1: לינדה סיון

2023A-2: לינדה סיון
2023A-3: לינדה סיון
2023A-4: לינדה סיון
153-1-5051 ,,,,,,לומדים ביום ג' בין 16-18 עם מחשבים
361-1-3061 מבוא לתהליכים אקראיים Introduction to Stochastic Processes 4 3-2-0 2023B-1: כהן אסף
2023A-1: פרנצוס יוסף

2023A-11: גפני תומר
2023A-12: גפני תומר
2023A-13: גפני תומר
2023A-14: אהרוני זיו
2023A-15: אהרוני זיו
2023A-16: אהרוני זיו
201-1-9831, 201-1-71, 361-1-2011, 201-1-9521, 371-1-1251 ,היברידי,,,,,זום!,,,זום!
361-1-3093 מעבדה למעגלים אלקטרוניים Electronic Circuits Laboratory 2 0-0-4 2023A-1: בויום ישראל
2023A-2: בויום ישראל
2023A-3: בויום ישראל
2023A-4: בויום ישראל
2023A-5: בויום ישראל
2023A-6: בויום ישראל
2023A-7: בויום ישראל
2023A-8: בויום ישראל
361-1-2063, 361-1-2171, 361-1-2011 ,,,,,,,אופצייה
361-1-3321 מבוא לעבוד אותות Introduction to Signal Processing 4 3-2-0 2023B-1: קרבצ'בסקי אלינה
2023A-1: שלזינגר ניר

2023A-11: מורגנשטרן גל
2023A-12: מורגנשטרן גל
2023A-13: מורגנשטרן גל
2023A-14: מורגנשטרן גל
2023A-15: מורגנשטרן גל
361-1-2011 ,ההרצאות יתקיימו באנגלית,,,,,,,
361-1-3651 מבוא לאלקטרומגנטיות וגלים Introduction to Electromagnetics & Waves 3.5 3-1-0 2023A-1: בריק יניב
2023A-11: קפלן מידן
2023A-12: קפלן מידן
201-1-9901, 361-1-1021, 361-1-3011 ,,
361-1-3661 מבוא למעגלים אלקטרוניים אנלוגיים Introduction to Analog Electronic Circuits 3.5 3-1-0 2023A-1: לוצאטו אריאל
2023A-11: הלבני בר
2023A-12: הלבני בר
2023A-13: הלבני בר
2023A-14: הלבני בר
2023A-15: הלבני בר
2023A-16: הלבני בר
361-1-2063, 361-1-2011, 361-1-2171 ,,,,,,
total points total points 21

Semester 6

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
203-1-2261 תרמודינמיקה ומכניקה סטטיסטית 2 Thermodynamics and Statistical Mechanics 2 3.5 3-1-0 2022B-1: בר לב יבגני
2022B-11: דולברג תומר
203-1-2161 ,
361-1-3021 מבוא למעגלים אלקטרוניים סיפרתיים Introduction to Digital Electronic Circuits 3.5 3-1-0 2023B-1: בלנקי אלכסנדר
2023A-1: בלנקי אלכסנדר
2023B-2: בלנקי אלכסנדר

2023A-11: אלמקיאס יהודה הוד
2023A-12: אלמקיאס יהודה הוד
2023A-13: אלמקיאס יהודה הוד
361-1-2171 ,,,,,,,אופציה!,,
total points total points 7

Semester 7

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
203-1-2291 סמינר על נושאי מחקר במחלקה סתיו Research Topics Seminar Fall .5 0-0-0 2023A-1: מידן דגנית 203-1-2121, 203-1-2281
203-1-3111 פיסיקת מצב מוצק 1 Solid State Physics 1 3.5 3-1-0 2023A-1: נעאמנה מונתסר
2023A-11: ולרשטיין עידן
203-1-3141, 203-1-2261 ,
203-1-3241 תורת הקוונטים 2 Quantum Theory 2 5 4-2-0 2023A-1: כהן דורון
2023A-11: אביטן שני
2023A-12: אביטן שני
203-1-3141, 201-1-9521, 201-1-9511 ,,
203-1-3271 סמינר סטודנטים Students Seminar .5 0-0-0 2023A-1: בן-אברהם ש"י
2023A-2: בן-אברהם ש"י
203-1-2381, 203-1-3141 ,
203-1-3401 פרויקט 1 Project 1 4 0-0-0 2023A-1: קובץ עילי יש להירשם לקורס רק לאחר מציאת מנחה + אישורו בכתב, ולאחר מכן יש להירשים באתר הפרוייקטים https://physics.bgu.ac.il/teaching/course/project/
361-1-4013 פרויקט הנדסי 1 Engineering Project 1 4 0-0-0 153-1-5051, 201-1-101, 361-1-2171, 361-1-2063, 361-1-3011, 361-1-3353, 203-1-2391, 361-1-3093, 360-1-11, 361-1-1061, 361-1-3061, 361-1-3661, 202-1-9011, 361-1-3201, 361-1-2251, 361-1-3321, 361-1-3021, 500-5-1013
או or
361-1-4090 פרויקט הנדסי 1 מית"ר להנדסה תארים כפולים (הנדסת חשמל ופיסיקה, הנדסת חשמל ומתמטיקה) Engineering project 1 for MEITAR program (TEARIM KFULIM) 4 0-0-0 מית"ר- תואר כפול
total points total points 17.5

Semester 8

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
203-1-2292 סמינר על נושאי מחקר במחלקה 2,סמינר על נושאי מחקר במחלקה אביב Research Topics Seminar 2,Research Topics Seminar Spring .5 0-0-0 2023A-1: מידן דגנית
203-1-2291
203-1-2121, 203-1-2281
הקורס מתקיים בחדר 207 בנין 54,הקורס מתקיים בחדר 207 בנין 54
203-1-3161 בטיחות במעבדה ג' Laboratory Safety 0 0-0-0 203-1-2653
203-1-3163 מעבדה ג1 לניסויים מתקדמים בפיסיקה Physics Laboratory C1 for Advanced Physics Experiments 4 0-0-8 2023A-1: ביטון יעקב 203-1-2281, 203-1-2553, 203-1-2121, 203-1-3141, 203-1-2653
361-1-4023 פרויקט הנדסי 2 Engineering Project 2 5 0-0-0 2022B-1: ספיר יהוא 361-1-4013
או or
361-1-4100 פרויקט הנדסי מית"ר להנדסה 2 לתלמידי התואר הכפול (מתמטיקה והנדסת חשמל ומחשבים, פיסיקה והנדסת חשמל ) poject 5 0-0-0 361-1-4090 מית"ר - תואר כפול
total points total points 9.5

נספח א׳

מגמת פוטוניקה

 • מידע כללי: ראה שנתון ואתר המחלקה.
 • אין הערות.

Semester 1

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
153-1-5051 אנגלית מתקדמים ב - טבע והנדסה English Advanced B 2 4-0-0 2023A-1: סופר איל
2023A-2: נוסי קרן
2023A-3: אברהם מילנה
2023A-4: נוסי קרן
2023A-5: דרייר איגור
2023A-6: לרר ביתן סטפני
2023A-7: סופינסקי ירדן
2023A-8: סופינסקי ירדן
2023A-9: דרייר איגור
2023A-10: בייטנברט אלכסנדרה
2023A-11: בייטנברט אלכסנדרה
2023A-12: לרר ביתן סטפני
2023A-13: נוסי קרן
2023A-14: סופר איל
2023A-15: סופינסקי ירדן
2023A-16: מיכאלן רומן
2023A-99: סופר איל
,,,,,,,,,,,,,,,,חיל אויר
201-1-9511 אלגברה לינארית להנדסת חשמל 1 Linear Algebra for Electrical Engineering 1 3.5 3-1-0 2023A-1: גולקו דניס
2023A-2: מוזיצ'וק מיכאל
2023A-3: מייזל יונה
2023A-4: חלאוי חזי
2023A-11: שריקי אופז
2023A-12: שריקי אופז
2023A-13: שריקי אופז
2023A-21: בן איון גל
2023A-22: שריקי אופז
2023A-23: שריקי אופז
2023A-31: שריקי אופז
2023A-32: בן איון גל
2023A-33: שריקי אופז
2023A-41: בן איון גל
2023A-42: בן איון גל
2023A-43: שריקי אופז
,,,,חשמל,367,367,,,,,,,203,203+19,חשמל
201-1-9671 חשבון דיפרנציאלי להנדסת חשמל Differential Calculus for EE 5 4-2-0 2023A-1: פורת מרדכי
2023A-2: ויניקוב ויקטור
2023A-3: ברנדנבורסקי מיכאל
2023A-4: ברנדנבורסקי מיכאל
2023A-11: רפופורט מרינה
2023A-12: רפופורט מרינה
2023A-13: כהן שירן
2023A-21: מנשה ליאור
2023A-22: מנשה ליאור
2023A-23: כהן שירן
2023A-31: רפופורט מרינה
2023A-32: כהן שירן
2023A-33: רפופורט מרינה
2023A-41: רפופורט מרינה
2023A-42: רפופורט מרינה
2023A-43: כהן שירן
,,,,,,,,,,361+371+381+202,367,367,203+19,203,חשמל
203-1-1141 מבוא לשיטות מתמטיות בפיסיקה Introduction to Mathematical Methods in Physics 4 3-2-0 2023A-1: כץ אבגני

2023A-11: דולברג תומר
2023A-12: דולברג תומר
,חוסידמן,,,אופציה,חוסידמן
203-1-1181 תגליות ואתגרים בפיסיקה מודרנית Modern Physics Discoveries and Challenges .5 0-0-0 2023A-1: קובץ עילי
203-1-1281 פיסיקה 1 - לתלמידי פיסיקה Physics 1 for Students of Physics 5 3.5-3-0 2023A-1: ברושטין רמי

2023A-11: רימון אמונה
2023A-12: רימון אמונה
,,,,
299-1-1121 הכרת הספריה Library Orientation 0 0-0-0
900-5-5001 לומדה להכרת החוק והנהלים למניעת הטרדה מינית Prevention of Sexual Harassment: The Israeli Law and the University Regulations 0 0-0-0 2023A-1: אברמוב מרינה
2023B-1: אברמוב מרינה
,,,,,,,,,,,,,
total points total points 20

Semester 2

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
201-1-9521 אלגברה לינארית להנדסת חשמל 2 Linear Algebra for Electrical Engineering 2 2.5 2-1-0 2022B-1: סולומון יער
20223-1: חלאוי חזי
2022B-2: סולומון יער
2022B-3: גלזנר יאיר יעקב
2022B-4: איידלשטין נעה
2022B-11: בנגיאט עמית
20223-11: בנגיאט עמית
20223-12: בנגיאט עמית
2022B-12: שמרת עמית
2022B-13: פנקס מתן
2022B-21: פנקס מתן
2022B-22: פנקס מתן
2022B-23: שמרת עמית
2022B-31: בנגיאט עמית
2022B-32: פנקס מתן

2022B-41: בנגיאט עמית
2022B-42: בנגיאט עמית
201-1-9511 ,פתיחת הקורס מותנית במספר הרשומים.,,,,203,,,367,203+367,,,,,,אופציה,,
201-1-9631 חדו"א וקטורי להנדסת חשמל Vector Calculus for EE 5 4-2-0 2023A-1: דן-כהן ישי
2023A-2: איידלשטין נעה
2023A-3: גולקו דניס
2023A-11: ולדימירסקי אנה
2023A-12: ברש מיכאל
2023A-13: השאש פז
2023A-21: ולדימירסקי אנה
2023A-22: ולדימירסקי אנה
2023A-23: ברש מיכאל
2023A-31: ברש מיכאל
2023A-32: השאש פז
2023A-33: השאש פז
201-1-9671, 201-1-9681, 201-1-9521, 201-1-9511 ,,,367,367,חשמל,,,,,,
201-1-9681 חשבון אינטגרלי ומשוואות דיפרנציאליות רגילות להנדסת חשמל Integral Calculus and Ordinary Differential Equations for EE 5 4-2-0 2022B-1: גולקו דניס
20223-1: גולקו דניס
2022B-2: פורת מרדכי
2022B-3: מרקייביץ דניאל וולף
2022B-4: איידלשטין נעה
2022B-11: הופרט זיו

20223-12: רפופורט מרינה
2022B-12: יובל רחל
2022B-13: יובל רחל
20223-13: רפופורט מרינה
2022B-21: השאש פז
2022B-22: רפופורט מרינה
2022B-23: רפופורט מרינה
2022B-31: השאש פז
2022B-32: רפופורט מרינה
2022B-33: רפופורט מרינה
2022B-41: השאש פז
2022B-42: הופרט זיו
201-1-9671, 201-1-9511 ,פתיחת הקורס מותנית במספר הרשומים.,,,,203,אופציה,,367,203+367,,,,,,,202- 3 מקומות,,,אופציה
203-1-1623 מעבדה א בפיסיקה לתלמידי פיסיקה Physics Laboratory A for Students of Physics 1.5 0-0-3 2022B-1: ביטון יעקב
2022B-2: ביטון יעקב
2022B-3: ביטון יעקב
2022B-4: ביטון יעקב
2022B-5: ביטון יעקב
2022B-6: רחמילוב דוד
203-1-1281 המעבדה מתקיימת בחדר מינוס 102 בנין 54,המעבדה מתקיימת בחדר מינוס 102 בנין 54 54,המעבדה מתקיימת בחדר מינוס 102 בנין 54,המעבדה מתקיימת בחדר מינוס 102 בנין 54,המעבדה מתקיימת בחדר מינוס 102 בנין 54,המעבדה מתקיימת בחדר מינוס 102 בנין 54
203-1-2371 פיסיקה 2 - לתלמידי פיסיקה Physics 2 for Students of Physics 5 4-2-0 2022B-1: גרוספלד איתן
2022B-11: אליקשוילי אלכסנדר
2022B-12: אליקשוילי אלכסנדר
203-1-1281, 203-1-1141, 201-1-9671, 201-1-1011 שעה אחת תינתן כתרגול עזר על ידי המרצה.,,
total points total points 19

Semester 3

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
201-1-2021 אנליזת פורייה ומערכות אורתונורמליות לתלמידי פיסיקה Fourier Analysis and Orthonormal Systems for Physics Students 3.5 3-1-0 2023A-1: שטראוס יוסף
2023A-11: בנגיאט עמית
2023A-12: בנגיאט עמית
2023A-13: בנגיאט עמית
201-1-9681, 201-1-9521 ,203,203+367,367
201-1-9691 הסתברות וסטטיסטיקה יישומית לפיזיקה Applied probability and statistics for physics 3.5 3-1-0 2023A-1: שטראוס יוסף
2023A-11: חייטין אלבינה
201-1-9521, 201-1-9681, 203-1-1141 ,,אופציה
203-1-2121 פיסיקה 3 Physics 3 4 3-2-0 2023A-1: קריצבסקי אולג
2023A-11: אליקשוילי אלכסנדר
2023A-12: אליקשוילי אלכסנדר
203-1-2371, 201-1-9631, 201-1-9681, 201-1-1021, 203-1-1281 ,,
203-1-2161 תרמודינמיקה ומכניקה סטטיסטית 1 Thermodynamics and Statistical Mechanics 1 3.5 3-1-0 2023A-1: גדלין מיכאל
2023A-11: ברמן רתם
2023A-12: ברמן רתם
201-1-9821, 201-1-9831, 203-1-2371, 201-1-9631, 201-1-9671, 201-1-1021 ,,
203-1-2281 מכניקה אנליטית Analytical Mechanics 4 3-2-0 2023A-1: קובץ עילי
2023A-11: עדי טל
2023A-12: עדי טל
203-1-2371, 201-1-9821, 201-1-9631, 201-1-9681, 201-1-9521, 203-1-1281, 201-1-1221 הפסקה של שעה בין 13-14,,
203-1-2551 בטיחות במעבדה ב' Laboratory Safety B 0 0-0-0
203-1-2553 מעבדה ב1 Lab B1 2 0-0-4 2023A-1: ביטון יעקב
2023A-2: ביטון יעקב
203-1-1623, 203-1-2371, 203-1-1281 ,
total points total points 20.5

Semester 4

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
201-1-0071 פונקציות מרוכבות להנדסת חשמל Complex Analysis for EE 3.5 3-1-0 2022B-1: שטראוס יוסף
2022B-2: זלצמן בוריס
2022B-3: אוחלוב אלכסנדר
2022B-4: לוין מיכאיל
2022B-11: שגב עומר
2022B-12: נוריאליאן יהונתן
2022B-13: נוריאליאן יהונתן
2022B-21: נוריאליאן יהונתן
2022B-22: נוריאליאן יהונתן
2022B-23: דיקשטיין יותם
2022B-24: נוריאליאן יהונתן
2022B-31: דיקשטיין יותם
2022B-32: דיקשטיין יותם
2022B-33: שגב עומר
2022B-41: דיקשטיין יותם
2022B-42: שגב עומר
2022B-43: שגב עומר
201-1-9631, 201-1-9681 ,,,,,,,203,203+367,367,,,,,,,
203-1-2181 אופטיקה קלסית ומודרנית Classical and Modern Optics 3.5 3-1-0 2022B-1: שמיר מעוז
2022B-11: סוקולובסקי גבי
203-1-2121 הקורס חובה למגמת אלקטרואופטיקה בחירה לשאר.,
203-1-2261 תרמודינמיקה ומכניקה סטטיסטית 2 Thermodynamics and Statistical Mechanics 2 3.5 3-1-0 2022B-1: בר לב יבגני
2022B-11: דולברג תומר
203-1-2161 ,
203-1-2381 אלקטרודינמיקה 1 Electrodynamics 1 5 4-2-0 2022B-1: ליובלינסקי מיכאל
2022B-11: שינדלמן תום
2022B-12: שינדלמן תום
203-1-2371, 203-1-2281, 201-1-9681, 201-1-1021, 201-1-2021, 201-1-1051, 203-1-2121 ,,
203-1-2631 אלקטרוניקה והתקנים קוונטים Electronics and quantum devices 4 3-2-0 2022B-1: נעאמנה מונתסר
2022B-11: חסון ראובן
203-1-2371 ,
203-1-2653 מעבדה ב2 בפיסיקה לתלמידי פיסיקה Physics Laboratory B2 for Students of Physics 2 0-0-4 2023A-1: ביטון יעקב
2023A-2: ביטון יעקב
203-1-2553 מתקיימת ביחד עם מעבדה 2553,
203-1-3141 תורת הקוונטים 1 Quantum Theory 1 4.5 3-3-0 203-1-2281, 203-1-2121, 201-1-9511, 201-1-2021, 201-1-9521, 201-1-9901, 203-1-2371, 203-1-1281 ,
total points total points 26

Semester 5

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
203-1-2291 סמינר על נושאי מחקר במחלקה סתיו Research Topics Seminar Fall .5 0-0-0 2023A-1: מידן דגנית 203-1-2121, 203-1-2281
203-1-3111 פיסיקת מצב מוצק 1 Solid State Physics 1 3.5 3-1-0 2023A-1: נעאמנה מונתסר
2023A-11: ולרשטיין עידן
203-1-3141, 203-1-2261 ,
203-1-3161 בטיחות במעבדה ג' Laboratory Safety 0 0-0-0 203-1-2653
203-1-3163 מעבדה ג1 לניסויים מתקדמים בפיסיקה Physics Laboratory C1 for Advanced Physics Experiments 4 0-0-8 2023A-1: ביטון יעקב 203-1-2281, 203-1-2553, 203-1-2121, 203-1-3141, 203-1-2653
203-1-3241 תורת הקוונטים 2 Quantum Theory 2 5 4-2-0 2023A-1: כהן דורון
2023A-11: אביטן שני
2023A-12: אביטן שני
203-1-3141, 201-1-9521, 201-1-9511 ,,
203-1-3271 סמינר סטודנטים Students Seminar .5 0-0-0 2023A-1: בן-אברהם ש"י
2023A-2: בן-אברהם ש"י
203-1-2381, 203-1-3141 ,
203-2-5311 תורת הקרינה Radiation Theory 2.5 2-1-0 2023A-1: ברמשנקו בוריס
203-1-2381, 203-1-3141 ,
total points total points 16

Semester 6

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
203-1-2292 סמינר על נושאי מחקר במחלקה 2,סמינר על נושאי מחקר במחלקה אביב Research Topics Seminar 2,Research Topics Seminar Spring .5 0-0-0 2023A-1: מידן דגנית
203-1-2291
203-1-2121, 203-1-2281
הקורס מתקיים בחדר 207 בנין 54,הקורס מתקיים בחדר 207 בנין 54
203-1-3263 מעבדה ג2 לניסויים מתקדמים בפיסיקה Physics Laboratory C2 for Advanced Physics Experiments 4 0-0-8 2023A-1: ביטון יעקב 203-1-3163, 203-1-3141 מתקיימת ביחד עם מעבדה 3163
203-1-3451 מבוא לפיסיקה חישובית Introduction to Computational Method in Physics 4 3-2-0 2022B-1: קשת אורי
2022B-11: אוזן דוד
203-1-1141, 203-1-1281, 203-1-2371, 203-1-2121 ,
203-2-5321 פיסיקה אטומית ומולקולרית Atomic and Molecular Physics 3.5 3-1-0 2022B-1: מנסן ישי
2022B-11: שבצ'וק טטיאנה
203-1-3141, 203-1-2371 ,
203-2-4331 לייזרים ואופטיקה אולטרא-מהירה Lasers, nonlinear and ultrafast optics 3 3-0-0 2022B-1: פרומקר יבגני יוג'ין 203-1-2381
או or
203-2-4321 אופטיקה קוונטית Quantum Optics 3 3-0-0 2021B-1: פרומקר יבגני יוג'ין
total points total points 15

נספח א׳

מסלול משולב - פיזיקה והנדסת חומרים

 • מידע כללי: ראה שנתון ואתר המחלקה.
 • במקום ״מעבדה למוליכים למחצה״ 365-1-4153 ניתן לקחת קורס ״מעבדת חומרים מתקדמת 6״ 361-1-4023
 • בסמסטר התשיעי ניתן לקחת קורסי בחירה.

Semester 1

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
201-1-9511 אלגברה לינארית להנדסת חשמל 1 Linear Algebra for Electrical Engineering 1 3.5 3-1-0 2023A-1: גולקו דניס
2023A-2: מוזיצ'וק מיכאל
2023A-3: מייזל יונה
2023A-4: חלאוי חזי
2023A-11: שריקי אופז
2023A-12: שריקי אופז
2023A-13: שריקי אופז
2023A-21: בן איון גל
2023A-22: שריקי אופז
2023A-23: שריקי אופז
2023A-31: שריקי אופז
2023A-32: בן איון גל
2023A-33: שריקי אופז
2023A-41: בן איון גל
2023A-42: בן איון גל
2023A-43: שריקי אופז
,,,,חשמל,367,367,,,,,,,203,203+19,חשמל
201-1-9671 חשבון דיפרנציאלי להנדסת חשמל Differential Calculus for EE 5 4-2-0 2023A-1: פורת מרדכי
2023A-2: ויניקוב ויקטור
2023A-3: ברנדנבורסקי מיכאל
2023A-4: ברנדנבורסקי מיכאל
2023A-11: רפופורט מרינה
2023A-12: רפופורט מרינה
2023A-13: כהן שירן
2023A-21: מנשה ליאור
2023A-22: מנשה ליאור
2023A-23: כהן שירן
2023A-31: רפופורט מרינה
2023A-32: כהן שירן
2023A-33: רפופורט מרינה
2023A-41: רפופורט מרינה
2023A-42: רפופורט מרינה
2023A-43: כהן שירן
,,,,,,,,,,361+371+381+202,367,367,203+19,203,חשמל
203-1-1141 מבוא לשיטות מתמטיות בפיסיקה Introduction to Mathematical Methods in Physics 4 3-2-0 2023A-1: כץ אבגני

2023A-11: דולברג תומר
2023A-12: דולברג תומר
,חוסידמן,,,אופציה,חוסידמן
203-1-1181 תגליות ואתגרים בפיסיקה מודרנית Modern Physics Discoveries and Challenges .5 0-0-0 2023A-1: קובץ עילי
203-1-1281 פיסיקה 1 - לתלמידי פיסיקה Physics 1 for Students of Physics 5 3.5-3-0 2023A-1: ברושטין רמי

2023A-11: רימון אמונה
2023A-12: רימון אמונה
,,,,
299-1-1121 הכרת הספריה Library Orientation 0 0-0-0
365-1-1021 תורת החומרים 1 Materials Science 1 3.5 3-1-0 2023A-1: גולן יובל
2023A-11: פפר סער
2023A-12: פפר סער
,,
900-5-5001 לומדה להכרת החוק והנהלים למניעת הטרדה מינית Prevention of Sexual Harassment: The Israeli Law and the University Regulations 0 0-0-0 2023A-1: אברמוב מרינה
2023B-1: אברמוב מרינה
,,,,,,,,,,,,,
total points total points 21.5

Semester 2

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
201-1-9521 אלגברה לינארית להנדסת חשמל 2 Linear Algebra for Electrical Engineering 2 2.5 2-1-0 2022B-1: סולומון יער
20223-1: חלאוי חזי
2022B-2: סולומון יער
2022B-3: גלזנר יאיר יעקב
2022B-4: איידלשטין נעה
2022B-11: בנגיאט עמית
20223-11: בנגיאט עמית
20223-12: בנגיאט עמית
2022B-12: שמרת עמית
2022B-13: פנקס מתן
2022B-21: פנקס מתן
2022B-22: פנקס מתן
2022B-23: שמרת עמית
2022B-31: בנגיאט עמית
2022B-32: פנקס מתן

2022B-41: בנגיאט עמית
2022B-42: בנגיאט עמית
201-1-9511 ,פתיחת הקורס מותנית במספר הרשומים.,,,,203,,,367,203+367,,,,,,אופציה,,
201-1-9631 חדו"א וקטורי להנדסת חשמל Vector Calculus for EE 5 4-2-0 2023A-1: דן-כהן ישי
2023A-2: איידלשטין נעה
2023A-3: גולקו דניס
2023A-11: ולדימירסקי אנה
2023A-12: ברש מיכאל
2023A-13: השאש פז
2023A-21: ולדימירסקי אנה
2023A-22: ולדימירסקי אנה
2023A-23: ברש מיכאל
2023A-31: ברש מיכאל
2023A-32: השאש פז
2023A-33: השאש פז
201-1-9671, 201-1-9681, 201-1-9521, 201-1-9511 ,,,367,367,חשמל,,,,,,
201-1-9681 חשבון אינטגרלי ומשוואות דיפרנציאליות רגילות להנדסת חשמל Integral Calculus and Ordinary Differential Equations for EE 5 4-2-0 2022B-1: גולקו דניס
20223-1: גולקו דניס
2022B-2: פורת מרדכי
2022B-3: מרקייביץ דניאל וולף
2022B-4: איידלשטין נעה
2022B-11: הופרט זיו

20223-12: רפופורט מרינה
2022B-12: יובל רחל
2022B-13: יובל רחל
20223-13: רפופורט מרינה
2022B-21: השאש פז
2022B-22: רפופורט מרינה
2022B-23: רפופורט מרינה
2022B-31: השאש פז
2022B-32: רפופורט מרינה
2022B-33: רפופורט מרינה
2022B-41: השאש פז
2022B-42: הופרט זיו
201-1-9671, 201-1-9511 ,פתיחת הקורס מותנית במספר הרשומים.,,,,203,אופציה,,367,203+367,,,,,,,202- 3 מקומות,,,אופציה
203-1-1623 מעבדה א בפיסיקה לתלמידי פיסיקה Physics Laboratory A for Students of Physics 1.5 0-0-3 2022B-1: ביטון יעקב
2022B-2: ביטון יעקב
2022B-3: ביטון יעקב
2022B-4: ביטון יעקב
2022B-5: ביטון יעקב
2022B-6: רחמילוב דוד
203-1-1281 המעבדה מתקיימת בחדר מינוס 102 בנין 54,המעבדה מתקיימת בחדר מינוס 102 בנין 54 54,המעבדה מתקיימת בחדר מינוס 102 בנין 54,המעבדה מתקיימת בחדר מינוס 102 בנין 54,המעבדה מתקיימת בחדר מינוס 102 בנין 54,המעבדה מתקיימת בחדר מינוס 102 בנין 54
203-1-2371 פיסיקה 2 - לתלמידי פיסיקה Physics 2 for Students of Physics 5 4-2-0 2022B-1: גרוספלד איתן
2022B-11: אליקשוילי אלכסנדר
2022B-12: אליקשוילי אלכסנדר
203-1-1281, 203-1-1141, 201-1-9671, 201-1-1011 שעה אחת תינתן כתרגול עזר על ידי המרצה.,,
365-1-2011 תורת החומרים 2 Materials Science 2 3.5 3-1-0 2022B-1: טמפלמן יעל
2022B-11: גרינבאום אוהד
2022B-13: גרינבאום אוהד
365-1-1021 ,,
total points total points 22.5

Semester 3

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
201-1-2021 אנליזת פורייה ומערכות אורתונורמליות לתלמידי פיסיקה Fourier Analysis and Orthonormal Systems for Physics Students 3.5 3-1-0 2023A-1: שטראוס יוסף
2023A-11: בנגיאט עמית
2023A-12: בנגיאט עמית
2023A-13: בנגיאט עמית
201-1-9681, 201-1-9521 ,203,203+367,367
201-1-9691 הסתברות וסטטיסטיקה יישומית לפיזיקה Applied probability and statistics for physics 3.5 3-1-0 2023A-1: שטראוס יוסף
2023A-11: חייטין אלבינה
201-1-9521, 201-1-9681, 203-1-1141 ,,אופציה
203-1-2121 פיסיקה 3 Physics 3 4 3-2-0 2023A-1: קריצבסקי אולג
2023A-11: אליקשוילי אלכסנדר
2023A-12: אליקשוילי אלכסנדר
203-1-2371, 201-1-9631, 201-1-9681, 201-1-1021, 203-1-1281 ,,
203-1-2281 מכניקה אנליטית Analytical Mechanics 4 3-2-0 2023A-1: קובץ עילי
2023A-11: עדי טל
2023A-12: עדי טל
203-1-2371, 201-1-9821, 201-1-9631, 201-1-9681, 201-1-9521, 203-1-1281, 201-1-1221 הפסקה של שעה בין 13-14,,
204-1-1571 כימיה בסיסית לתלמידי הנדסה Basic Chemistry for Engineering Students 4.5 4-1-0 2023A-1: דיטקוביץ' יוליה
2023A-2: יגנה זהבית
2023A-11: גור תומר
2023A-12: גור תומר
2023A-21: גור תומר
2023A-22: גור תומר
מכונות בלבד,,מכונות,מכונות,מכונות בלבד,חומרים בלבד
365-1-2111 תרמודינמיקה 1 Thermodynamics 1 4 3-2-0 2023A-1: שנק רוני
2023A-11: הלל גיא
2023A-12: הלל גיא
,,
365-1-3111 תכונות מכניות של חומרים 1 Mechanical properties of materials 1 3.5 3-1-0 2023A-1: שנק רוני
2023A-11: קוסטיוקובץ סביאטוסלב
2023A-12: קוסטיוקובץ סביאטוסלב
,,
900-5-2002 הדרכת בטיחות כימית וביולוגית Training in Chemical & Biological Safety 0 2-0-0 קורס ממוחשב במודל
total points total points 27

Semester 4

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
153-1-5051 אנגלית מתקדמים ב - טבע והנדסה English Advanced B 2 4-0-0 2023A-1: סופר איל
2023A-2: נוסי קרן
2023A-3: אברהם מילנה
2023A-4: נוסי קרן
2023A-5: דרייר איגור
2023A-6: לרר ביתן סטפני
2023A-7: סופינסקי ירדן
2023A-8: סופינסקי ירדן
2023A-9: דרייר איגור
2023A-10: בייטנברט אלכסנדרה
2023A-11: בייטנברט אלכסנדרה
2023A-12: לרר ביתן סטפני
2023A-13: נוסי קרן
2023A-14: סופר איל
2023A-15: סופינסקי ירדן
2023A-16: מיכאלן רומן
2023A-99: סופר איל
,,,,,,,,,,,,,,,,חיל אויר
201-1-0071 פונקציות מרוכבות להנדסת חשמל Complex Analysis for EE 3.5 3-1-0 2022B-1: שטראוס יוסף
2022B-2: זלצמן בוריס
2022B-3: אוחלוב אלכסנדר
2022B-4: לוין מיכאיל
2022B-11: שגב עומר
2022B-12: נוריאליאן יהונתן
2022B-13: נוריאליאן יהונתן
2022B-21: נוריאליאן יהונתן
2022B-22: נוריאליאן יהונתן
2022B-23: דיקשטיין יותם
2022B-24: נוריאליאן יהונתן
2022B-31: דיקשטיין יותם
2022B-32: דיקשטיין יותם
2022B-33: שגב עומר
2022B-41: דיקשטיין יותם
2022B-42: שגב עומר
2022B-43: שגב עומר
201-1-9631, 201-1-9681 ,,,,,,,203,203+367,367,,,,,,,
203-1-2381 אלקטרודינמיקה 1 Electrodynamics 1 5 4-2-0 2022B-1: ליובלינסקי מיכאל
2022B-11: שינדלמן תום
2022B-12: שינדלמן תום
203-1-2371, 203-1-2281, 201-1-9681, 201-1-1021, 201-1-2021, 201-1-1051, 203-1-2121 ,,
203-1-2551 בטיחות במעבדה ב' Laboratory Safety B 0 0-0-0
203-1-2553 מעבדה ב1 Lab B1 2 0-0-4 2023A-1: ביטון יעקב
2023A-2: ביטון יעקב
203-1-1623, 203-1-2371, 203-1-1281 ,
203-1-3141 תורת הקוונטים 1 Quantum Theory 1 4.5 3-3-0 203-1-2281, 203-1-2121, 201-1-9511, 201-1-2021, 201-1-9521, 201-1-9901, 203-1-2371, 203-1-1281 ,
203-1-3451 מבוא לפיסיקה חישובית Introduction to Computational Method in Physics 4 3-2-0 2022B-1: קשת אורי
2022B-11: אוזן דוד
203-1-1141, 203-1-1281, 203-1-2371, 203-1-2121 ,
365-1-2121 תרמודינמיקה 2 Thermodynamics 2 4 3-2-0 2022B-1: שנק רוני
2022B-11: הלל גיא
2022B-12: הלל גיא
362-1-2241 ,,
365-1-2323 מעבדת חומרים 2 Materials Laboratory 2 1.5 0-0-3 2022B-1: וסרבלט אילה
2022B-2: וסרבלט אילה
2022B-3: וסרבלט אילה
2022B-4: וסרבלט אילה
365-1-2313 ,,,
total points total points 26.5

Semester 5

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
203-1-2161 תרמודינמיקה ומכניקה סטטיסטית 1 Thermodynamics and Statistical Mechanics 1 3.5 3-1-0 2023A-1: גדלין מיכאל
2023A-11: ברמן רתם
2023A-12: ברמן רתם
201-1-9821, 201-1-9831, 203-1-2371, 201-1-9631, 201-1-9671, 201-1-1021 ,,
203-1-2653 מעבדה ב2 בפיסיקה לתלמידי פיסיקה Physics Laboratory B2 for Students of Physics 2 0-0-4 2023A-1: ביטון יעקב
2023A-2: ביטון יעקב
203-1-2553 מתקיימת ביחד עם מעבדה 2553,
203-1-3241 תורת הקוונטים 2 Quantum Theory 2 5 4-2-0 2023A-1: כהן דורון
2023A-11: אביטן שני
2023A-12: אביטן שני
203-1-3141, 201-1-9521, 201-1-9511 ,,
203-1-3271 סמינר סטודנטים Students Seminar .5 0-0-0 2023A-1: בן-אברהם ש"י
2023A-2: בן-אברהם ש"י
203-1-2381, 203-1-3141 ,
365-1-3011 מטלורגיה פיסיקלית 1 Physical Metallurgy 1 3.5 3-1-0 2023A-1: רקיטה שלפשטיין יבגני
2023A-11: רון תומר
2023A-12: רון תומר
365-1-2111, 365-1-1021, 365-1-2011 ,,
365-1-3313 מעבדת חומרים 3 Materials Laboratory 3 1.5 0-0-3 2023A-1: וסרבלט אילה
2023A-2: וסרבלט אילה
2023A-3: וסרבלט אילה
365-1-2323 ,,
365-1-3842 מעבר חום וחומר Heat & Mass Transfer 3.5 3-1-0 2023A-1: חרץ משה
2023A-11: קוסטיוקובץ סביאטוסלב
2023A-12: קוסטיוקובץ סביאטוסלב
201-1-9171, 365-1-2121, 203-1-2421 ,,
365-1-4441 דיפרקצית קרני איקס Crystallography and X-Ray Diffraction 3.5 3-1-0 2023B-1: משי לואיזה
2023B-11: גרינבאום אוהד
2023B-12: גרינבאום אוהד
365-1-1021 ,,,
total points total points 23

Semester 6

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
203-1-2261 תרמודינמיקה ומכניקה סטטיסטית 2 Thermodynamics and Statistical Mechanics 2 3.5 3-1-0 2022B-1: בר לב יבגני
2022B-11: דולברג תומר
203-1-2161 ,
203-1-2292 סמינר על נושאי מחקר במחלקה 2,סמינר על נושאי מחקר במחלקה אביב Research Topics Seminar 2,Research Topics Seminar Spring .5 0-0-0 2023A-1: מידן דגנית
203-1-2291
203-1-2121, 203-1-2281
הקורס מתקיים בחדר 207 בנין 54,הקורס מתקיים בחדר 207 בנין 54
365-1-3021 מטלורגיה פיסיקאלית 2 Physical Metallurgy 2 3.5 3-1-0 2022B-1: לאון אברהם
2022B-11: רון תומר
2022B-12: רון תומר
365-1-3011 ,,
365-1-3121 תכונות מכניות של חומרים 2 Mechanical properties of materials 2 3.5 3-1-0 2022B-1: שנק רוני
2022B-11: קוסטיוקובץ סביאטוסלב
2022B-12: קוסטיוקובץ סביאטוסלב
365-1-3111, 365-1-2011 ,,
365-1-3323 מעבדת חומרים 4 Materials Laboratory 4 1.5 0-0-3 2022B-1: וסרבלט אילה
2022B-2: וסרבלט אילה
2022B-3: וסרבלט אילה
365-1-3313 ,,,לא תיפתח
365-1-3471 אפיון חומרים Materials Characterization 3.5 3-1-0 2022B-1: גולן יובל
2022B-11: מוסקוביץ שחר
2022B-12: מוסקוביץ שחר
365-1-1021, 365-1-2011, 365-1-4441 ,,
total points total points 16

Semester 7

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
203-1-2291 סמינר על נושאי מחקר במחלקה סתיו Research Topics Seminar Fall .5 0-0-0 2023A-1: מידן דגנית 203-1-2121, 203-1-2281
203-1-3111 פיסיקת מצב מוצק 1 Solid State Physics 1 3.5 3-1-0 2023A-1: נעאמנה מונתסר
2023A-11: ולרשטיין עידן
203-1-3141, 203-1-2261 ,
203-1-3161 בטיחות במעבדה ג' Laboratory Safety 0 0-0-0 203-1-2653
203-1-3163 מעבדה ג1 לניסויים מתקדמים בפיסיקה Physics Laboratory C1 for Advanced Physics Experiments 4 0-0-8 2023A-1: ביטון יעקב 203-1-2281, 203-1-2553, 203-1-2121, 203-1-3141, 203-1-2653
365-1-2211 תהליכים 1 Materials Processing 1 3.5 3-1-0 2023A-1: גרוה דניאל
2023A-11: שור פלד סער
2023A-12: שור פלד סער
365-1-2111, 365-1-2121 ,,
365-1-4013 מעבדת חומרים מתקדמת 5 Advanced Materials Laboratory 5 1.5 0-0-4 2023A-1: וסרבלט אילה
2023A-2: וסרבלט אילה
365-1-3323, 365-1-3471, 365-1-4441 ,
365-1-4115 פרוייקט מחקרי פיסיקה חומרים Research project Physical Materials 5 0-0-0 2023A-1: גלבשטיין יניב 201-1-9241, 201-1-9811, 203-1-1281, 204-1-1571, 299-1-1121, 365-1-1021, 201-1-9821, 201-1-9841, 203-1-1623, 203-1-2371, 365-1-2011, 201-1-71, 201-1-131, 203-1-2121, 203-1-2281, 365-1-2111, 153-1-5051, 203-1-2381, 203-1-2553, 203-1-3141, 365-1-2121, 203-1-2161, 203-1-2653, 203-1-3241, 203-1-3271, 365-1-2211, 365-1-3011, 365-1-3111, 365-1-3313, 203-1-2291, 365-1-3021, 365-1-3121, 365-1-3323, 365-1-3471, 203-1-111
total points total points 18

Semester 8

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
203-2-5251 פיסיקת מצב מוצק 2 Solid State Physics 2 3.5 3-1-0 2022B-1: שכטר משה
2022B-11: סיטון יוסף
203-1-3111 ,
365-1-4125 פרוייקט מחקרי 2 - פיסיקה חומרים Research project Physical Materials 2 5 0-0-0 2022B-1: אגיון ארנסט אליהו 201-1-9811, 203-1-1141, 203-1-1281, 204-1-1571, 365-1-1021, 299-1-1121, 201-1-9841, 203-1-1623, 203-1-2371, 365-1-2011, 201-1-71, 201-1-131, 203-1-2121, 203-1-2281, 365-1-2111, 153-1-5051, 203-1-2381, 203-1-2553, 203-1-3141, 365-1-2121, 365-1-2021, 203-1-2161, 203-1-2653, 203-1-3241, 203-1-3271, 365-1-2211, 365-1-3011, 365-1-3111, 365-1-3313, 203-1-2291, 365-1-3842, 365-1-3021, 365-1-3121, 365-1-3323, 365-1-3471, 203-1-2292, 203-1-3111, 203-1-3163, 365-1-4013, 365-1-4441, 201-1-9641, 203-1-111, 203-1-9081, 201-1-9631, 201-1-9541
365-1-4141 התקני מוליכים למחצה semiconductor devices 3.5 3-1-0 2022B-1: אשכנזי נורית
2022B-11: גפן שיר שלום
365-1-3141, 203-1-2121, 203-1-3111, 203-1-2421 ,
365-1-4153 מעבדה למוליכים למחצה Semiconducting Devices and Structure Properties - Laboratory 1.5 0-0-3 2023A-1: שוורצמן מארק
2023A-2: שוורצמן מארק
,
total points total points 13.5

Semester 9

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
total points total points 0

נספח א׳

מסלול משולב - פיזיקה והנדסת מכונות

 • מידע כללי: ראה שנתון ואתר המחלקה.
 • על מנת להמשיך בתוכנית על הסטודנט לשמור על ממוצע מצטבר מעל 80.

Semester 1

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
201-1-9511 אלגברה לינארית להנדסת חשמל 1 Linear Algebra for Electrical Engineering 1 3.5 3-1-0 2023A-1: גולקו דניס
2023A-2: מוזיצ'וק מיכאל
2023A-3: מייזל יונה
2023A-4: חלאוי חזי
2023A-11: שריקי אופז
2023A-12: שריקי אופז
2023A-13: שריקי אופז
2023A-21: בן איון גל
2023A-22: שריקי אופז
2023A-23: שריקי אופז
2023A-31: שריקי אופז
2023A-32: בן איון גל
2023A-33: שריקי אופז
2023A-41: בן איון גל
2023A-42: בן איון גל
2023A-43: שריקי אופז
,,,,חשמל,367,367,,,,,,,203,203+19,חשמל
201-1-9671 חשבון דיפרנציאלי להנדסת חשמל Differential Calculus for EE 5 4-2-0 2023A-1: פורת מרדכי
2023A-2: ויניקוב ויקטור
2023A-3: ברנדנבורסקי מיכאל
2023A-4: ברנדנבורסקי מיכאל
2023A-11: רפופורט מרינה
2023A-12: רפופורט מרינה
2023A-13: כהן שירן
2023A-21: מנשה ליאור
2023A-22: מנשה ליאור
2023A-23: כהן שירן
2023A-31: רפופורט מרינה
2023A-32: כהן שירן
2023A-33: רפופורט מרינה
2023A-41: רפופורט מרינה
2023A-42: רפופורט מרינה
2023A-43: כהן שירן
,,,,,,,,,,361+371+381+202,367,367,203+19,203,חשמל
203-1-1141 מבוא לשיטות מתמטיות בפיסיקה Introduction to Mathematical Methods in Physics 4 3-2-0 2023A-1: כץ אבגני

2023A-11: דולברג תומר
2023A-12: דולברג תומר
,חוסידמן,,,אופציה,חוסידמן
203-1-1181 תגליות ואתגרים בפיסיקה מודרנית Modern Physics Discoveries and Challenges .5 0-0-0 2023A-1: קובץ עילי
203-1-1281 פיסיקה 1 - לתלמידי פיסיקה Physics 1 for Students of Physics 5 3.5-3-0 2023A-1: ברושטין רמי

2023A-11: רימון אמונה
2023A-12: רימון אמונה
,,,,
299-1-1121 הכרת הספריה Library Orientation 0 0-0-0
362-1-1011 גרפיקה הנדסית Engineering Graphics 1 for Mechanical Engineering 5 4-2-0 2023A-1: ברונשטיין ישראל
2023A-2: דולגר מארק
2023A-11: בובליל טל
2023A-12: בובליל טל
2023A-13: אלבוטיאנו גיא
2023A-21: אלבוטיאנו גיא
2023A-22: שורץ אורי
2023A-23: שורץ אורי
,,,,,,,
362-1-1163 מבוא להנדסת מכונות Introduction to Mechanical Engineering 1.5 0-0-3 2023A-1: גאן ירדן מזל
2023A-2: גאן ירדן מזל
2023A-4: גאן ירדן מזל
2023A-5: גאן ירדן מזל
2023A-6: גאן ירדן מזל
2023A-7: גאן ירדן מזל
2023A-8: גאן ירדן מזל
2023A-9: גאן ירדן מזל
,,,,,,,
900-5-5001 לומדה להכרת החוק והנהלים למניעת הטרדה מינית Prevention of Sexual Harassment: The Israeli Law and the University Regulations 0 0-0-0 2023A-1: אברמוב מרינה
2023B-1: אברמוב מרינה
,,,,,,,,,,,,,
total points total points 24.5

Semester 2

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
153-1-5051 אנגלית מתקדמים ב - טבע והנדסה English Advanced B 2 4-0-0 2023A-1: סופר איל
2023A-2: נוסי קרן
2023A-3: אברהם מילנה
2023A-4: נוסי קרן
2023A-5: דרייר איגור
2023A-6: לרר ביתן סטפני
2023A-7: סופינסקי ירדן
2023A-8: סופינסקי ירדן
2023A-9: דרייר איגור
2023A-10: בייטנברט אלכסנדרה
2023A-11: בייטנברט אלכסנדרה
2023A-12: לרר ביתן סטפני
2023A-13: נוסי קרן
2023A-14: סופר איל
2023A-15: סופינסקי ירדן
2023A-16: מיכאלן רומן
2023A-99: סופר איל
,,,,,,,,,,,,,,,,חיל אויר
201-1-9521 אלגברה לינארית להנדסת חשמל 2 Linear Algebra for Electrical Engineering 2 2.5 2-1-0 2022B-1: סולומון יער
20223-1: חלאוי חזי
2022B-2: סולומון יער
2022B-3: גלזנר יאיר יעקב
2022B-4: איידלשטין נעה
2022B-11: בנגיאט עמית
20223-11: בנגיאט עמית
20223-12: בנגיאט עמית
2022B-12: שמרת עמית
2022B-13: פנקס מתן
2022B-21: פנקס מתן
2022B-22: פנקס מתן
2022B-23: שמרת עמית
2022B-31: בנגיאט עמית
2022B-32: פנקס מתן

2022B-41: בנגיאט עמית
2022B-42: בנגיאט עמית
201-1-9511 ,פתיחת הקורס מותנית במספר הרשומים.,,,,203,,,367,203+367,,,,,,אופציה,,
201-1-9631 חדו"א וקטורי להנדסת חשמל Vector Calculus for EE 5 4-2-0 2023A-1: דן-כהן ישי
2023A-2: איידלשטין נעה
2023A-3: גולקו דניס
2023A-11: ולדימירסקי אנה
2023A-12: ברש מיכאל
2023A-13: השאש פז
2023A-21: ולדימירסקי אנה
2023A-22: ולדימירסקי אנה
2023A-23: ברש מיכאל
2023A-31: ברש מיכאל
2023A-32: השאש פז
2023A-33: השאש פז
201-1-9671, 201-1-9681, 201-1-9521, 201-1-9511 ,,,367,367,חשמל,,,,,,
201-1-9681 חשבון אינטגרלי ומשוואות דיפרנציאליות רגילות להנדסת חשמל Integral Calculus and Ordinary Differential Equations for EE 5 4-2-0 2022B-1: גולקו דניס
20223-1: גולקו דניס
2022B-2: פורת מרדכי
2022B-3: מרקייביץ דניאל וולף
2022B-4: איידלשטין נעה
2022B-11: הופרט זיו

20223-12: רפופורט מרינה
2022B-12: יובל רחל
2022B-13: יובל רחל
20223-13: רפופורט מרינה
2022B-21: השאש פז
2022B-22: רפופורט מרינה
2022B-23: רפופורט מרינה
2022B-31: השאש פז
2022B-32: רפופורט מרינה
2022B-33: רפופורט מרינה
2022B-41: השאש פז
2022B-42: הופרט זיו
201-1-9671, 201-1-9511 ,פתיחת הקורס מותנית במספר הרשומים.,,,,203,אופציה,,367,203+367,,,,,,,202- 3 מקומות,,,אופציה
203-1-2371 פיסיקה 2 - לתלמידי פיסיקה Physics 2 for Students of Physics 5 4-2-0 2022B-1: גרוספלד איתן
2022B-11: אליקשוילי אלכסנדר
2022B-12: אליקשוילי אלכסנדר
203-1-1281, 203-1-1141, 201-1-9671, 201-1-1011 שעה אחת תינתן כתרגול עזר על ידי המרצה.,,
362-1-1143 מעבדה לגרפיקה ממוחשבת מעשית Computer Graphics 2 0-0-4 362-1-1011 נדרש קורס קדם גרפיקה הנדסית, נדרש קורס קדם גרפיקה הנדסית
362-1-2181 תכונות מכניות של חומרים Mechanical Properties of Materials 4 3-2-0 חובה,חובה,,,,
362-1-2232 תכנות למהנדסי מכונות Mechanical engineers programming 4 3-2-0 ,,,,,
total points total points 29.5

Semester 3

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
201-1-2021 אנליזת פורייה ומערכות אורתונורמליות לתלמידי פיסיקה Fourier Analysis and Orthonormal Systems for Physics Students 3.5 3-1-0 2023A-1: שטראוס יוסף
2023A-11: בנגיאט עמית
2023A-12: בנגיאט עמית
2023A-13: בנגיאט עמית
201-1-9681, 201-1-9521 ,203,203+367,367
203-1-2121 פיסיקה 3 Physics 3 4 3-2-0 2023A-1: קריצבסקי אולג
2023A-11: אליקשוילי אלכסנדר
2023A-12: אליקשוילי אלכסנדר
203-1-2371, 201-1-9631, 201-1-9681, 201-1-1021, 203-1-1281 ,,
203-1-2281 מכניקה אנליטית Analytical Mechanics 4 3-2-0 2023A-1: קובץ עילי
2023A-11: עדי טל
2023A-12: עדי טל
203-1-2371, 201-1-9821, 201-1-9631, 201-1-9681, 201-1-9521, 203-1-1281, 201-1-1221 הפסקה של שעה בין 13-14,,
203-1-2551 בטיחות במעבדה ב' Laboratory Safety B 0 0-0-0
203-1-2553 מעבדה ב1 Lab B1 2 0-0-4 2023A-1: ביטון יעקב
2023A-2: ביטון יעקב
203-1-1623, 203-1-2371, 203-1-1281 ,
204-1-1571 כימיה בסיסית לתלמידי הנדסה Basic Chemistry for Engineering Students 4.5 4-1-0 2023A-1: דיטקוביץ' יוליה
2023A-2: יגנה זהבית
2023A-11: גור תומר
2023A-12: גור תומר
2023A-21: גור תומר
2023A-22: גור תומר
מכונות בלבד,,מכונות,מכונות,מכונות בלבד,חומרים בלבד
362-1-2241 תרמודינמיקה Thermodynamics 6 5-2-0 2023A-1: לוי אברהם
2023A-11: שטרן יותם
2023A-12: שטרן יותם
2023A-13: אלמקייס אלעד
2023A-14: אלמקייס אלעד
,,,,
total points total points 24

Semester 4

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
201-1-0071 פונקציות מרוכבות להנדסת חשמל Complex Analysis for EE 3.5 3-1-0 2022B-1: שטראוס יוסף
2022B-2: זלצמן בוריס
2022B-3: אוחלוב אלכסנדר
2022B-4: לוין מיכאיל
2022B-11: שגב עומר
2022B-12: נוריאליאן יהונתן
2022B-13: נוריאליאן יהונתן
2022B-21: נוריאליאן יהונתן
2022B-22: נוריאליאן יהונתן
2022B-23: דיקשטיין יותם
2022B-24: נוריאליאן יהונתן
2022B-31: דיקשטיין יותם
2022B-32: דיקשטיין יותם
2022B-33: שגב עומר
2022B-41: דיקשטיין יותם
2022B-42: שגב עומר
2022B-43: שגב עומר
201-1-9631, 201-1-9681 ,,,,,,,203,203+367,367,,,,,,,
201-1-0101 משואות דיפרנציאליות חלקיות להנדסת חשמל Partial Differential Equations for EE 2.5 2-1-0 2022B-1: זלצמן בוריס
2022B-11: פיקובסקי אלכסנדר
2022B-12: פיקובסקי אלכסנדר
201-1-61, 201-1-9631, 201-1-1021, 201-1-2021 ,,
203-1-2381 אלקטרודינמיקה 1 Electrodynamics 1 5 4-2-0 2022B-1: ליובלינסקי מיכאל
2022B-11: שינדלמן תום
2022B-12: שינדלמן תום
203-1-2371, 203-1-2281, 201-1-9681, 201-1-1021, 201-1-2021, 201-1-1051, 203-1-2121 ,,
203-1-3141 תורת הקוונטים 1 Quantum Theory 1 4.5 3-3-0 203-1-2281, 203-1-2121, 201-1-9511, 201-1-2021, 201-1-9521, 201-1-9901, 203-1-2371, 203-1-1281 ,
362-1-2151 מיכשור ומדידות Measurement and Experimental Methods 2.5 2-0-1 כל שינוי רישום /ביטול יש לפנות לדוד אלמקייס במחלקה,כל שינוי רישום /ביטול יש לפנות לדוד אלמקייס במחלקה,כל שינוי רישום /ביטול יש לפנות לדוד אלמקייס במחלקה,כל שינוי רישום /ביטול יש לפנות לדוד אלמקייס במחלקה,כל שינוי רישום /ביטול יש לפנות לדוד אלמקייס במחלקה,כל שינוי רישום /ביטול יש לפנות לדוד אלמקייס במחלקה,כל שינוי רישום /ביטול יש לפנות לדוד אלמקייס במחלקה,כל שינוי רישום /ביטול יש לפנות לדוד אלמקייס במחלקה,כל שינוי רישום /ביטול יש לפנות לדוד אלמקייס במחלקה,כל שינוי רישום /ביטול יש לפנות לדוד אלמקייס במחלקה,כל שינוי רישום /ביטול יש לפנות לדוד אלמקייס במחלקה
362-1-2331 תורת הזרימה Fluid Mechanics 6 5-2-0 201-1-9721, 362-1-2241 נדרש קורסי קדם חדוא 3 ותרמודינמיקה 2,נדרש קורסי קדם חדוא 3 ותרמודינמיקה 2,,,,
total points total points 24

Semester 5

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
203-1-2161 תרמודינמיקה ומכניקה סטטיסטית 1 Thermodynamics and Statistical Mechanics 1 3.5 3-1-0 2023A-1: גדלין מיכאל
2023A-11: ברמן רתם
2023A-12: ברמן רתם
201-1-9821, 201-1-9831, 203-1-2371, 201-1-9631, 201-1-9671, 201-1-1021 ,,
203-1-3241 תורת הקוונטים 2 Quantum Theory 2 5 4-2-0 2023A-1: כהן דורון
2023A-11: אביטן שני
2023A-12: אביטן שני
203-1-3141, 201-1-9521, 201-1-9511 ,,
203-1-3271 סמינר סטודנטים Students Seminar .5 0-0-0 2023A-1: בן-אברהם ש"י
2023A-2: בן-אברהם ש"י
203-1-2381, 203-1-3141 ,
362-1-2221 דינמיקה Dynamics 5 4-2-0 2023A-1: אושרי עוז
2023A-2: שושני אוריאל
2023A-11: שריקי אופז
2023A-12: שריקי אופז
2023A-21: אסולין אריה
2023A-22: אסולין אריה
362-1-1061 קורס קדם סטטיקה,,,,,
362-1-3261 מעבר חום Heat Transfer 6 5-2-0 2023A-1: זיסקינד גנדי
2023A-11: שוקנר תומר
2023A-12: שוקנר תומר
2023A-13: עמיר בן
2023A-14: עמיר בן
362-1-2331 קורס קדם תורת הזרימה,,,,
362-1-3471 מערכות בקרה Control Systems 6 5-2-0 2023A-1: כרמי אבישי
2023A-2: שוקרון דניאל
2023A-11: ניסני אופיר
2023A-12: ניסני אופיר
2023A-21: זילברשטיין יוגב
2023A-22: בכר ליאור
362-1-3401 קורס קדם מערכות לינאריות,קורס קדם מערכות לינאריות,,,,
total points total points 26

Semester 6

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
203-1-2292 סמינר על נושאי מחקר במחלקה 2,סמינר על נושאי מחקר במחלקה אביב Research Topics Seminar 2,Research Topics Seminar Spring .5 0-0-0 2023A-1: מידן דגנית
203-1-2291
203-1-2121, 203-1-2281
הקורס מתקיים בחדר 207 בנין 54,הקורס מתקיים בחדר 207 בנין 54
362-1-1133 מעבדה להנדסת מכונות 2 Mechanical Engineering - Laboratory 2 2 0-0-4 362-1-3471, 362-1-2331, 362-1-3261, 362-1-2151 כל שינוי רישום /ביטול יש לפנות לדוד אלמקייס במחלקה,כל שינוי רישום /ביטול יש לפנות לדוד אלמקייס במחלקה,כל שינוי רישום /ביטול יש לפנות לדוד אלמקייס במחלקה,כל שינוי רישום /ביטול יש לפנות לדוד אלמקייס במחלקה,כל שינוי רישום /ביטול יש לפנות לדוד אלמקייס במחלקה,כל שינוי רישום /ביטול יש לפנות לדוד אלמקייס במחלקה,כל שינוי רישום /ביטול יש לפנות לדוד אלמקייס במחלקה,כל שינוי רישום /ביטול יש לפנות לדוד אלמקייס במחלקה
362-1-2121 חוזק חומרים Strength of Materials 6 5-2-0 201-1-9321, 362-1-1061, 201-1-9771, 201-1-9631 נדרש קורסי קדם אלגברה לינארית חדוא 3 וסטטיקה,,,,,
362-1-3321 תורת המכונות 1 Theory of Machines 1 3.5 3-1-0 362-1-1061 נדרש קורס קדם סטטיקה,נדרש קורס קדם סטטיקה,,,,
362-1-3341 שיטות נומריות בהנדסה Numerical Methods in Engineering 4 3-2-0 201-1-9721, 362-1-2232 נדרש קורסי קדם חדוא 2 ותכנות,נדרש קורסי קדם חדוא 2 ותכנות,,,,
total points total points 16

Semester 7

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
203-1-2291 סמינר על נושאי מחקר במחלקה סתיו Research Topics Seminar Fall .5 0-0-0 2023A-1: מידן דגנית 203-1-2121, 203-1-2281
203-1-3111 פיסיקת מצב מוצק 1 Solid State Physics 1 3.5 3-1-0 2023A-1: נעאמנה מונתסר
2023A-11: ולרשטיין עידן
203-1-3141, 203-1-2261 ,
362-1-1153 מעבדה להנדסת מכונות 1 Mechanical Engineering - Laboratory 1 2 0-0-4 2023A-1: וויס ישעיהו
2023A-2: וויס ישעיהו
2023A-3: וויס ישעיהו
2023A-4: וויס ישעיהו
2023A-5: וויס ישעיהו
2023A-6: וויס ישעיהו
2023A-7: וויס ישעיהו
2023A-8: וויס ישעיהו
2023A-9: וויס ישעיהו
2023A-10: וויס ישעיהו
362-1-2151, 362-1-2121, 362-1-2241 רישום / ביטול/ שיוני יש לפנות ישירות לדוד אלמקיס במחלקה במאצעות המייל . קורסי קדם מכשור ומדידות חוזק חומרים ותרמודינמיקה,רישום / ביטול/ שיוני יש לפנות ישירות לדוד אלמקיס במחלקה במאצעות המייל . קורסי קדם מכשור ומדידות חוזק חומרים ותרמודינמיקה,רישום / ביטול/ שיוני יש לפנות ישירות לדוד אלמקיס במחלקה במאצעות המייל . קורסי קדם מכשור ומדידות חוזק חומרים ותרמודינמיקה,רישום / ביטול/ שיוני יש לפנות ישירות לדוד אלמקיס במחלקה במאצעות המייל . קורסי קדם מכשור ומדידות חוזק חומרים ותרמודינמיקה,רישום / ביטול/ שיוני יש לפנות ישירות לדוד אלמקיס במחלקה במאצעות המייל . קורסי קדם מכשור ומדידות חוזק חומרים ותרמודינמיקה,רישום / ביטול/ שיוני יש לפנות ישירות לדוד אלמקיס במחלקה במאצעות המייל . קורסי קדם מכשור ומדידות חוזק חומרים ותרמודינמיקה,רישום / ביטול/ שיוני יש לפנות ישירות לדוד אלמקיס במחלקה במאצעות המייל . קורסי קדם מכשור ומדידות חוזק חומרים ותרמודינמיקה,רישום / ביטול/ שיוני יש לפנות ישירות לדוד אלמקיס במחלקה במאצעות המייל . קורסי קדם מכשור ומדידות חוזק חומרים ותרמודינמיקה,רישום / ביטול/ שיוני יש לפנות ישירות לדוד אלמקיס במחלקה במאצעות המייל . קורסי קדם מכשור ומדידות חוזק חומרים ותרמודינמיקה,רישום / ביטול/ שיוני יש לפנות ישירות לדוד אלמקיס במחלקה במאצעות המייל . קורסי קדם מכשור ומדידות חוזק חומרים ותרמודינמיקה
362-1-2191 מבוא להנדסת חשמל למהנדסי מכונות Introduction to Electrical Engineering for Mechanical Engineers 4 3-2-0 2023A-1: עזרא זנבה
2023A-2: עזרא זנבה
2023A-11: רצבי ארנון
2023A-12: רצבי ארנון
2023A-21: מתניה עמרי
2023A-22: מתניה עמרי
203-1-1721, 201-1-9771 קורסי קדם חדוא 3 ופיסיקה 2,קורסי קדם חדוא 3 ופיסיקה 2,,,,
362-1-2242 תיכון מכונות Machine Design 6 5-2-0 2023A-1: זרוק דוד
2023A-2: כהן שי
2023A-11: שחף דן
2023A-12: שחף דן
2023A-21: כהן רועי יצחק
2023A-22: כהן רועי יצחק
362-1-1011, 362-1-2121 קורסי קדם חוזק חומרים וגרפיקה הנדסית,קורסי קדם חוזק חומרים וגרפיקה הנדסית,,,,
362-1-4503 פרויקט הנדסי 1 Engineering Project 1 3.5 3-0-0 2023A-1: וויס ישעיהו 201-1-9711, 204-1-1571, 362-1-1163, 204-1-1593, 201-1-9321, 362-1-1011, 201-1-9721, 362-1-1061, 362-1-1143, 362-1-2181, 203-1-1721, 362-1-3341, 362-1-2221, 362-1-2151, 362-1-2173, 362-1-1153, 362-1-1133, 362-1-2161, 153-1-5051, 360-1-11, 203-1-111, 362-1-2242, 362-1-3261, 362-1-3321, 362-1-3471, 362-1-4663, 362-1-4791, 201-1-9471, 362-1-2241, 362-1-2331, 362-1-3401, 362-1-2121, 362-1-2232, 362-1-3071, 201-1-9771 חובת מעבר כל קורסי החובה שנים א' עד ג' כולל, וקורסי אנגלית מתקדמים ב' ומבוא לפיסיקה
total points total points 19.5

Semester 8

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
203-1-2261 תרמודינמיקה ומכניקה סטטיסטית 2 Thermodynamics and Statistical Mechanics 2 3.5 3-1-0 2022B-1: בר לב יבגני
2022B-11: דולברג תומר
203-1-2161 ,
203-1-3161 בטיחות במעבדה ג' Laboratory Safety 0 0-0-0 203-1-2653
203-1-3163 מעבדה ג1 לניסויים מתקדמים בפיסיקה Physics Laboratory C1 for Advanced Physics Experiments 4 0-0-8 2023A-1: ביטון יעקב 203-1-2281, 203-1-2553, 203-1-2121, 203-1-3141, 203-1-2653
362-1-3071 שיטות סטטיסטיות בהנדסה Statistical Methods in Engineering 4 3-2-0 201-1-9721 ,,,,,,
362-1-4603 פרויקט הנדסי 2 Engineering Project 2 6 0-0-0
2023A-1: וויס ישעיהו
362-1-4503, 360-1-11, 153-1-5051 נדרש קדם פרויקט 1,נדרש קדם פרויקט 1
total points total points 17.5

נספח א׳

מגמת טכנולוגיה קוונטית

 • מידע כללי: ראה שנתון ואתר המחלקה.
 • במגמה טכנולוגיה קוונטית יש לבחור שלושה קורסים בהיקף של עד 10.5 נק"ז (מתוך טבלה שמצורפת לתכנית הלימודים המומלצת). במידה ויחסר נק"ז יש להשלים מבחירה בפיסיקה.

Semester 1

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
153-1-5051 אנגלית מתקדמים ב - טבע והנדסה English Advanced B 2 4-0-0 2023A-1: סופר איל
2023A-2: נוסי קרן
2023A-3: אברהם מילנה
2023A-4: נוסי קרן
2023A-5: דרייר איגור
2023A-6: לרר ביתן סטפני
2023A-7: סופינסקי ירדן
2023A-8: סופינסקי ירדן
2023A-9: דרייר איגור
2023A-10: בייטנברט אלכסנדרה
2023A-11: בייטנברט אלכסנדרה
2023A-12: לרר ביתן סטפני
2023A-13: נוסי קרן
2023A-14: סופר איל
2023A-15: סופינסקי ירדן
2023A-16: מיכאלן רומן
2023A-99: סופר איל
,,,,,,,,,,,,,,,,חיל אויר
201-1-9511 אלגברה לינארית להנדסת חשמל 1 Linear Algebra for Electrical Engineering 1 3.5 3-1-0 2023A-1: גולקו דניס
2023A-2: מוזיצ'וק מיכאל
2023A-3: מייזל יונה
2023A-4: חלאוי חזי
2023A-11: שריקי אופז
2023A-12: שריקי אופז
2023A-13: שריקי אופז
2023A-21: בן איון גל
2023A-22: שריקי אופז
2023A-23: שריקי אופז
2023A-31: שריקי אופז
2023A-32: בן איון גל
2023A-33: שריקי אופז
2023A-41: בן איון גל
2023A-42: בן איון גל
2023A-43: שריקי אופז
,,,,חשמל,367,367,,,,,,,203,203+19,חשמל
201-1-9671 חשבון דיפרנציאלי להנדסת חשמל Differential Calculus for EE 5 4-2-0 2023A-1: פורת מרדכי
2023A-2: ויניקוב ויקטור
2023A-3: ברנדנבורסקי מיכאל
2023A-4: ברנדנבורסקי מיכאל
2023A-11: רפופורט מרינה
2023A-12: רפופורט מרינה
2023A-13: כהן שירן
2023A-21: מנשה ליאור
2023A-22: מנשה ליאור
2023A-23: כהן שירן
2023A-31: רפופורט מרינה
2023A-32: כהן שירן
2023A-33: רפופורט מרינה
2023A-41: רפופורט מרינה
2023A-42: רפופורט מרינה
2023A-43: כהן שירן
,,,,,,,,,,361+371+381+202,367,367,203+19,203,חשמל
203-1-1141 מבוא לשיטות מתמטיות בפיסיקה Introduction to Mathematical Methods in Physics 4 3-2-0 2023A-1: כץ אבגני

2023A-11: דולברג תומר
2023A-12: דולברג תומר
,חוסידמן,,,אופציה,חוסידמן
203-1-1181 תגליות ואתגרים בפיסיקה מודרנית Modern Physics Discoveries and Challenges .5 0-0-0 2023A-1: קובץ עילי
203-1-1281 פיסיקה 1 - לתלמידי פיסיקה Physics 1 for Students of Physics 5 3.5-3-0 2023A-1: ברושטין רמי

2023A-11: רימון אמונה
2023A-12: רימון אמונה
,,,,
299-1-1121 הכרת הספריה Library Orientation 0 0-0-0
900-5-5001 לומדה להכרת החוק והנהלים למניעת הטרדה מינית Prevention of Sexual Harassment: The Israeli Law and the University Regulations 0 0-0-0 2023A-1: אברמוב מרינה
2023B-1: אברמוב מרינה
,,,,,,,,,,,,,
total points total points 20

Semester 2

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
201-1-9521 אלגברה לינארית להנדסת חשמל 2 Linear Algebra for Electrical Engineering 2 2.5 2-1-0 2022B-1: סולומון יער
20223-1: חלאוי חזי
2022B-2: סולומון יער
2022B-3: גלזנר יאיר יעקב
2022B-4: איידלשטין נעה
2022B-11: בנגיאט עמית
20223-11: בנגיאט עמית
20223-12: בנגיאט עמית
2022B-12: שמרת עמית
2022B-13: פנקס מתן
2022B-21: פנקס מתן
2022B-22: פנקס מתן
2022B-23: שמרת עמית
2022B-31: בנגיאט עמית
2022B-32: פנקס מתן

2022B-41: בנגיאט עמית
2022B-42: בנגיאט עמית
201-1-9511 ,פתיחת הקורס מותנית במספר הרשומים.,,,,203,,,367,203+367,,,,,,אופציה,,
201-1-9631 חדו"א וקטורי להנדסת חשמל Vector Calculus for EE 5 4-2-0 2023A-1: דן-כהן ישי
2023A-2: איידלשטין נעה
2023A-3: גולקו דניס
2023A-11: ולדימירסקי אנה
2023A-12: ברש מיכאל
2023A-13: השאש פז
2023A-21: ולדימירסקי אנה
2023A-22: ולדימירסקי אנה
2023A-23: ברש מיכאל
2023A-31: ברש מיכאל
2023A-32: השאש פז
2023A-33: השאש פז
201-1-9671, 201-1-9681, 201-1-9521, 201-1-9511 ,,,367,367,חשמל,,,,,,
201-1-9681 חשבון אינטגרלי ומשוואות דיפרנציאליות רגילות להנדסת חשמל Integral Calculus and Ordinary Differential Equations for EE 5 4-2-0 2022B-1: גולקו דניס
20223-1: גולקו דניס
2022B-2: פורת מרדכי
2022B-3: מרקייביץ דניאל וולף
2022B-4: איידלשטין נעה
2022B-11: הופרט זיו

20223-12: רפופורט מרינה
2022B-12: יובל רחל
2022B-13: יובל רחל
20223-13: רפופורט מרינה
2022B-21: השאש פז
2022B-22: רפופורט מרינה
2022B-23: רפופורט מרינה
2022B-31: השאש פז
2022B-32: רפופורט מרינה
2022B-33: רפופורט מרינה
2022B-41: השאש פז
2022B-42: הופרט זיו
201-1-9671, 201-1-9511 ,פתיחת הקורס מותנית במספר הרשומים.,,,,203,אופציה,,367,203+367,,,,,,,202- 3 מקומות,,,אופציה
203-1-1623 מעבדה א בפיסיקה לתלמידי פיסיקה Physics Laboratory A for Students of Physics 1.5 0-0-3 2022B-1: ביטון יעקב
2022B-2: ביטון יעקב
2022B-3: ביטון יעקב
2022B-4: ביטון יעקב
2022B-5: ביטון יעקב
2022B-6: רחמילוב דוד
203-1-1281 המעבדה מתקיימת בחדר מינוס 102 בנין 54,המעבדה מתקיימת בחדר מינוס 102 בנין 54 54,המעבדה מתקיימת בחדר מינוס 102 בנין 54,המעבדה מתקיימת בחדר מינוס 102 בנין 54,המעבדה מתקיימת בחדר מינוס 102 בנין 54,המעבדה מתקיימת בחדר מינוס 102 בנין 54
203-1-2371 פיסיקה 2 - לתלמידי פיסיקה Physics 2 for Students of Physics 5 4-2-0 2022B-1: גרוספלד איתן
2022B-11: אליקשוילי אלכסנדר
2022B-12: אליקשוילי אלכסנדר
203-1-1281, 203-1-1141, 201-1-9671, 201-1-1011 שעה אחת תינתן כתרגול עזר על ידי המרצה.,,
total points total points 19

Semester 3

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
201-1-2021 אנליזת פורייה ומערכות אורתונורמליות לתלמידי פיסיקה Fourier Analysis and Orthonormal Systems for Physics Students 3.5 3-1-0 2023A-1: שטראוס יוסף
2023A-11: בנגיאט עמית
2023A-12: בנגיאט עמית
2023A-13: בנגיאט עמית
201-1-9681, 201-1-9521 ,203,203+367,367
201-1-9691 הסתברות וסטטיסטיקה יישומית לפיזיקה Applied probability and statistics for physics 3.5 3-1-0 2023A-1: שטראוס יוסף
2023A-11: חייטין אלבינה
201-1-9521, 201-1-9681, 203-1-1141 ,,אופציה
203-1-2121 פיסיקה 3 Physics 3 4 3-2-0 2023A-1: קריצבסקי אולג
2023A-11: אליקשוילי אלכסנדר
2023A-12: אליקשוילי אלכסנדר
203-1-2371, 201-1-9631, 201-1-9681, 201-1-1021, 203-1-1281 ,,
203-1-2161 תרמודינמיקה ומכניקה סטטיסטית 1 Thermodynamics and Statistical Mechanics 1 3.5 3-1-0 2023A-1: גדלין מיכאל
2023A-11: ברמן רתם
2023A-12: ברמן רתם
201-1-9821, 201-1-9831, 203-1-2371, 201-1-9631, 201-1-9671, 201-1-1021 ,,
203-1-2281 מכניקה אנליטית Analytical Mechanics 4 3-2-0 2023A-1: קובץ עילי
2023A-11: עדי טל
2023A-12: עדי טל
203-1-2371, 201-1-9821, 201-1-9631, 201-1-9681, 201-1-9521, 203-1-1281, 201-1-1221 הפסקה של שעה בין 13-14,,
203-1-2551 בטיחות במעבדה ב' Laboratory Safety B 0 0-0-0
203-1-2553 מעבדה ב1 Lab B1 2 0-0-4 2023A-1: ביטון יעקב
2023A-2: ביטון יעקב
203-1-1623, 203-1-2371, 203-1-1281 ,
total points total points 20.5

Semester 4

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
201-1-0071 פונקציות מרוכבות להנדסת חשמל Complex Analysis for EE 3.5 3-1-0 2022B-1: שטראוס יוסף
2022B-2: זלצמן בוריס
2022B-3: אוחלוב אלכסנדר
2022B-4: לוין מיכאיל
2022B-11: שגב עומר
2022B-12: נוריאליאן יהונתן
2022B-13: נוריאליאן יהונתן
2022B-21: נוריאליאן יהונתן
2022B-22: נוריאליאן יהונתן
2022B-23: דיקשטיין יותם
2022B-24: נוריאליאן יהונתן
2022B-31: דיקשטיין יותם
2022B-32: דיקשטיין יותם
2022B-33: שגב עומר
2022B-41: דיקשטיין יותם
2022B-42: שגב עומר
2022B-43: שגב עומר
201-1-9631, 201-1-9681 ,,,,,,,203,203+367,367,,,,,,,
203-1-2261 תרמודינמיקה ומכניקה סטטיסטית 2 Thermodynamics and Statistical Mechanics 2 3.5 3-1-0 2022B-1: בר לב יבגני
2022B-11: דולברג תומר
203-1-2161 ,
203-1-2292 סמינר על נושאי מחקר במחלקה 2,סמינר על נושאי מחקר במחלקה אביב Research Topics Seminar 2,Research Topics Seminar Spring .5 0-0-0 2023A-1: מידן דגנית
203-1-2291
203-1-2121, 203-1-2281
הקורס מתקיים בחדר 207 בנין 54,הקורס מתקיים בחדר 207 בנין 54
203-1-2381 אלקטרודינמיקה 1 Electrodynamics 1 5 4-2-0 2022B-1: ליובלינסקי מיכאל
2022B-11: שינדלמן תום
2022B-12: שינדלמן תום
203-1-2371, 203-1-2281, 201-1-9681, 201-1-1021, 201-1-2021, 201-1-1051, 203-1-2121 ,,
203-