נספח א׳

מסלול משולב - פיזיקה והנדסת חשמל ומחשבים

Semester 1

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
153-1-5051 אנגלית מתקדמים ב - טבע והנדסה English Advanced B 2 4-0-0 2023A-1: סופר איל
2023A-2: נוסי קרן
2023A-3: אברהם מילנה
2023A-4: נוסי קרן
2023A-5: דרייר איגור
2023A-6: לרר ביתן סטפני
2023A-7: סופינסקי ירדן
2023A-8: סופינסקי ירדן
2023A-9: דרייר איגור
2023A-10: בייטנברט אלכסנדרה
2023A-11: בייטנברט אלכסנדרה
2023A-12: לרר ביתן סטפני
2023A-13: נוסי קרן
2023A-14: סופר איל
2023A-15: סופינסקי ירדן
2023A-16: מיכאלן רומן
2023A-99: דנינו אלן
,,,,,,,,,,,,,,,,חיל אויר 188
201-1-6201 מתמטיקה דיסקרטית להנדסת תקשורת Discrete Mathematics for Communication Engineering 3.5 3-1-0 2023A-1: סמורודינסקי שחר
2023A-2: סמורודינסקי שחר
2023A-11: שמרת עמית
2023A-12: כהן שקד
2023A-13: שמרת עמית
2023A-21: שמרת עמית
2023A-22: גוריון אמיר
2023A-23: שמרת עמית
2023A-24: שמרת עמית
2023A-25: גוריון אמיר
2023A-26: כהן שקד
,,,,,,,,,,
201-1-9511 אלגברה לינארית להנדסת חשמל 1 Linear Algebra for Electrical Engineering 1 3.5 3-1-0
2023A-1: גולקו דניס
2023A-2: מוזיצ'וק מיכאל
2023A-3: מייזל יונה
2023A-4: חלאוי חזי
2023A-11: שריקי אופז
2023A-12: שריקי אופז
2023A-13: שריקי אופז
2023A-21: בן איון גל
2023A-22: שריקי אופז
2023A-23: שריקי אופז
2023A-31: שריקי אופז
2023A-32: בן איון גל
2023A-33: שריקי אופז
2023A-41: בן איון גל
2023A-42: בן איון גל
2023A-43: שריקי אופז
קורס חוזר,,,,,,חשמל,,367,367,,,,,,,203,203+19,חשמל
201-1-9671 חשבון דיפרנציאלי להנדסת חשמל Differential Calculus for EE 5 4-2-0
2023A-1: פורת מרדכי
2023A-2: ויניקוב ויקטור
2023A-3: ברנדנבורסקי מיכאל
2023A-4: ברנדנבורסקי מיכאל
2023A-11: רפופורט מרינה
2023A-12: רפופורט מרינה
2023A-13: כהן שירן
2023A-21: מנשה ליאור
2023A-22: מנשה ליאור
2023A-23: כהן שירן
2023A-31: רפופורט מרינה
2023A-32: כהן שירן
2023A-33: רפופורט מרינה
2023A-41: רפופורט מרינה
2023A-42: רפופורט מרינה
2023A-43: כהן שירן
קורס חוזר,,,,,,,,,,,,,361+371+381+202,367,367,203+19,203,חשמל
203-1-1141 מבוא לשיטות מתמטיות בפיסיקה Introduction to Mathematical Methods in Physics 4 3-2-0 2023A-1: כץ אבגני

2023A-11: דולברג תומר
2023A-12: דולברג תומר
,חוסידמן,,,אופציה,חוסידמן
203-1-1181 תגליות ואתגרים בפיסיקה מודרנית Modern Physics Discoveries and Challenges .5 0-0-0 2023A-1: קובץ עילי
203-1-1281 פיסיקה 1 - לתלמידי פיסיקה Physics 1 for Students of Physics 5 3.5-3-0 2023A-1: ברושטין רמי
2023A-2: יוסף אמנון
2023A-11: רימון אמונה
2023A-12: רימון אמונה
,,,,
299-1-1121 הכרת הספריה Library Orientation 0 0-0-0
900-5-5001 לומדה להכרת החוק והנהלים למניעת הטרדה מינית Prevention of Sexual Harassment: The Israeli Law and the University Regulations 0 0-0-0 2023B-1: אברמוב מרינה
2023A-1: אברמוב מרינה
,,,,,,,,,,,,,
total points total points 23.5

Semester 2

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
201-1-9521 אלגברה לינארית להנדסת חשמל 2 Linear Algebra for Electrical Engineering 2 2.5 2-1-0 201-1-9511 ,,,,203,367,203+367,,,,,,אופציה,,,
201-1-9681 חשבון אינטגרלי ומשוואות דיפרנציאליות רגילות להנדסת חשמל Integral Calculus and Ordinary Differential Equations for EE 5 4-2-0 201-1-9671, 201-1-9511 ,,,,203,367,203+367,,,,,,,,
203-1-1623 מעבדה א בפיסיקה לתלמידי פיסיקה Physics Laboratory A for Students of Physics 1.5 0-0-3 2022B-1: ביטון יעקב
2022B-2: ביטון יעקב
2022B-3: ביטון יעקב
2022B-4: ביטון יעקב
2022B-5: ביטון יעקב
2022B-6: רחמילוב דוד
203-1-1281 המעבדה מתקיימת בחדר מינוס 102 בנין 54,המעבדה מתקיימת בחדר מינוס 102 בנין 54 54,המעבדה מתקיימת בחדר מינוס 102 בנין 54,המעבדה מתקיימת בחדר מינוס 102 בנין 54,המעבדה מתקיימת בחדר מינוס 102 בנין 54,המעבדה מתקיימת בחדר מינוס 102 בנין 54
203-1-2371 פיסיקה 2 - לתלמידי פיסיקה Physics 2 for Students of Physics 5 4-2-0 2022B-1: גרוספלד איתן
2022B-11: אליקשוילי אלכסנדר
2022B-12: אליקשוילי אלכסנדר
203-1-1281, 203-1-1141, 201-1-9671, 201-1-1011 שעה אחת תינתן כתרגול עזר על ידי המרצה.,,
361-1-3231 מערכות ספרתיות להנדסת חשמל ומחשבים Digital Systems for Electrical and Computer Engineering 3.5 3-1-0 2023B-1: שורץ משה
2023B-2: אלישקו אוהד
2023B-11: כהן שקד
2023B-12: כהן שקד
2023B-13: כהן שקד
2023B-14: כהן שקד
2023B-21: כהן שקד
2023B-22: רימון ענבל
2023B-23: רימון ענבל
2023B-24: רימון ענבל
2023B-25: רימון ענבל
201-1-6201 ,,,,,,,,,,
371-1-1601 יסודות מדעי המחשב Foundations of Computer Science 5 4-2-0 2023B-1: סיקסיק ציון
2023B-2: סיקסיק ציון
2023B-3: סיקסיק ציון
,,בזום !,,,,,,,בזום !,בזום !
total points total points 22.5

Semester 3

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
201-1-9631 חדו"א וקטורי להנדסת חשמל Vector Calculus for EE 5 4-2-0
2023A-1: דן-כהן ישי
2023A-2: איידלשטין נעה
2023A-3: גולקו דניס
2023A-11: ולדימירסקי אנה
2023A-12: ברש מיכאל
2023A-13: השאש פז
2023A-21: ולדימירסקי אנה
2023A-22: ולדימירסקי אנה
2023A-23: ברש מיכאל
2023A-31: ברש מיכאל
2023A-32: השאש פז
2023A-33: השאש פז
201-1-9671, 201-1-9681, 201-1-9521, 201-1-9511 ,,,,203,367,203 אופציה,367,חשמל,,,,,,
201-1-9691 הסתברות וסטטיסטיקה יישומית לפיזיקה Applied probability and statistics for physics 3.5 3-1-0 2023A-1: שטראוס יוסף
2023A-11: חייטין אלבינה
2023A-12: חייטין אלבינה
201-1-9521, 201-1-9681, 203-1-1141 ,,
201-1-9901 אנליזת פורייה להנדסת חשמל Fourier analysis for Electrical Engineering 3.5 3-1-0 2023A-1: ליידרמן ארקדי
2023A-2: סייג איתן שמעון
2023A-11: בנגיאט עמית
2023A-12: בנגיאט עמית
2023A-13: נוריאליאן יהונתן
2023A-21: בנגיאט עמית
2023A-22: נוריאליאן יהונתן

2023A-24: נוריאליאן יהונתן
2023A-25: נוריאליאן יהונתן
201-1-9521, 201-1-9681 ,,,,,,,אופציה,,
203-1-2121 פיסיקה 3 Physics 3 4 3-2-0 2023A-1: קריצבסקי אולג
2023A-11: אליקשוילי אלכסנדר
2023A-12: אליקשוילי אלכסנדר
203-1-2371, 201-1-9631, 201-1-9681, 201-1-1021, 203-1-1281 ,,
203-1-2281 מכניקה אנליטית Analytical Mechanics 4 3-2-0 2023A-1: קובץ עילי
2023A-11: עדי טל
2023A-12: עדי טל
203-1-2371, 201-1-9821, 201-1-9631, 201-1-9681, 201-1-9521, 203-1-1281, 201-1-1221 הפסקה של שעה בין 13-14,,
361-1-1021 מבוא להנדסת חשמל Introduction to Electrical Engineering 5 4-2-0
2023A-1: כהן גיא
2023A-2: כהן גיא
2023A-11: לוגסי מרדכי מוטי
2023A-12: לוגסי מרדכי מוטי
2023A-13: עטיה עדו
2023A-14: עטיה עדו
2023A-15: פיירשטיין חן
2023A-21: לוגסי מרדכי מוטי
2023A-22: לוגסי מרדכי מוטי
2023A-23: פיירשטיין חן
201-1-9671, 201-1-9681, 201-1-9521, 203-1-1471 קורס חוזר!,היברידי,היברידי,,,,,,היברידי,היברידי,,,היברידי
361-1-3201 מבוא למחשבים Introduction to Computers 4.5 3-1-2 2023A-1: סויסה אורי
2023A-2: סויסה אורי
2023A-11: רבוא חנניה
2023A-12: סגל יורם
2023A-21: פלדמן אורי
2023A-22: פלדמן אורי
2023A-23: פלדמן אורי
2023A-24: רבוא חנניה
2023A-31: דקה מוראד
2023A-32: רבוא חנניה
2023A-41: רבוא חנניה
2023A-42: לקבישוילי איגור
2023A-43: רבוא חנניה
2023A-44: לקבישוילי איגור
361-1-3231, 371-1-1601 ,,במקביל למעבדה 31,במקביל למעבדה 32,במקביל למעבדה 41,במקביל למעבדה 42,במקביל למעבדה 43,במקביל למעבדה 44,,,,,,
total points total points 29.5

Semester 4

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
201-1-0071 פונקציות מרוכבות להנדסת חשמל Complex Analysis for EE 3.5 3-1-0 201-1-9631, 201-1-9681 ,,,,,,,203,203+367,367,,,,,,
203-1-2381 אלקטרודינמיקה 1 Electrodynamics 1 5 4-2-0 2022B-1: ליובלינסקי מיכאל
2022B-11: שינדלמן תום
2022B-12: שינדלמן תום
203-1-2371, 203-1-2281, 201-1-9681, 201-1-1021, 201-1-2021, 201-1-1051, 203-1-2121 ,,
203-1-2551 בטיחות במעבדה ב' Laboratory Safety B 0 0-0-0 2023A-1: ביטון יעקב
203-1-2553 מעבדה ב1 Lab B1 2 0-0-4 2023A-1: ביטון יעקב
2023A-2: ביטון יעקב
203-1-1623, 203-1-2371, 203-1-1281 ,
203-1-3141 תורת הקוונטים 1 Quantum Theory 1 4.5 3-3-0 203-1-2281, 203-1-2121, 201-1-9511, 201-1-2021, 201-1-9521, 201-1-9901, 203-1-2371, 203-1-1281 ,
361-1-2011 מבוא למערכות ליניאריות Introduction to Linear Systems 3.5 3-1-0 2023B-1: יצחקי יצחק
2023A-1: ווליך דב
2023B-2: יצחקי יצחק

2023A-11: הדדי יוגב
2023A-12: הדדי יוגב
361-1-1021, 201-1-9901 מחצית פרונטלי אח"כ יועבר לזום,קורס חוזר!,מחצית פרונטלי ואח"כ יעבור לזום !,,היברידי!,,היברידי !,,,,,
361-1-2063 מעבדת מבוא בחשמל Introductory Electricity Laboratory 1.5 0-0-3 361-1-1021 ,,,,,,,אופציה!
361-1-2171 מבוא להתקני מוליכים למחצה Introduction to Semiconductor Devices 4.5 4-1-0 2023B-1: שליש אילן
2023B-2: שליש אילן
361-1-1021, 203-1-2391 ,,,,,,,,אופצייה !
361-1-2251 מבוא לשיטות חישוביות Introduction to Computational Methods 3.5 3-1-0 2023A-1: שיטרית ניר
2023B-1: שליבינסקי אמיר
2023B-2: שליבינסקי אמיר
2023A-11: פישל בן כנען איל

2023A-12: פישל בן כנען איל
201-1-9671, 201-1-9521, 201-1-9681, 371-1-1601 באנגלית!!,,אחכ להקטין ל50,,,,,,,,,
total points total points 28

Semester 5

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
203-1-2161 תרמודינמיקה ומכניקה סטטיסטית 1 Thermodynamics and Statistical Mechanics 1 3.5 3-1-0 2023A-1: גדלין מיכאל
2023A-11: ברמן רתם
2023A-12: ברמן רתם
201-1-9821, 201-1-9831, 203-1-2371, 201-1-9631, 201-1-9671, 201-1-1021 ,,
361-1-1061 סדנה לכתיבה אקדמית Academic Writing workshop .5 1-0-0 2023A-1: לינדה סיון

2023A-2: לינדה סיון
2023A-3: לינדה סיון
2023A-4: לינדה סיון
153-1-5051 ,,,,,,לומדים ביום ג' בין 16-1 בבנין 34/5,קבוצה מקיבלה עם מחשבים
361-1-3061 מבוא לתהליכים אקראיים Introduction to Stochastic Processes 4 3-2-0 2023B-1: כהן אסף
2023A-1: פרנצוס יוסף

2023A-11: גפני תומר
2023A-12: גפני תומר
2023A-13: גפני תומר
2023A-14: אהרוני זיו
2023A-15: אהרוני זיו
2023A-16: אהרוני זיו
201-1-9831, 201-1-71, 361-1-2011, 201-1-9521, 371-1-1251 ,היברידי,,,,,זום!,,,זום!
361-1-3093 מעבדה למעגלים אלקטרוניים Electronic Circuits Laboratory 2 0-0-4 2023A-1: בויום ישראל
2023A-2: בויום ישראל
2023A-3: בויום ישראל
2023A-4: בויום ישראל
2023A-5: בויום ישראל
2023A-6: בויום ישראל
2023A-7: בויום ישראל
2023A-8: בויום ישראל
361-1-2063, 361-1-2171, 361-1-2011 ,,,,,נסגרה!,,
361-1-3321 מבוא לעבוד אותות Introduction to Signal Processing 4 3-2-0 2023B-1: קרבצ'בסקי אלינה
2023A-1: שלזינגר ניר

2023A-11: מורגנשטרן גל
2023A-12: מורגנשטרן גל
2023A-13: מורגנשטרן גל
2023A-14: מורגנשטרן גל
2023A-15: מורגנשטרן גל
361-1-2011 קור ס חוזר!,ההרצאות יתקיימו באנגלית,,,,,,,
361-1-3651 מבוא לאלקטרומגנטיות וגלים Introduction to Electromagnetics & Waves 3.5 3-1-0 2023A-1: בריק יניב
2023A-11: קפלן מידן
2023A-12: קפלן מידן
201-1-9901, 361-1-1021, 361-1-3011 ,,
361-1-3661 מבוא למעגלים אלקטרוניים אנלוגיים Introduction to Analog Electronic Circuits 3.5 3-1-0 2023A-1: לוצאטו אריאל
2023A-11: הלבני בר
2023A-12: הלבני בר
2023A-13: הלבני בר
2023A-14: הלבני בר
2023A-15: הלבני בר
2023A-16: הלבני בר
361-1-2063, 361-1-2011, 361-1-2171 ,,,,,,
total points total points 21

Semester 6

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
203-1-2261 תרמודינמיקה ומכניקה סטטיסטית 2 Thermodynamics and Statistical Mechanics 2 3.5 3-1-0 2022B-1: בר לב יבגני
2022B-11: דולברג תומר
203-1-2161 ,
361-1-3021 מבוא למעגלים אלקטרוניים סיפרתיים Introduction to Digital Electronic Circuits 3.5 3-1-0 2023B-1: בלנקי אלכסנדר
2023A-1: בלנקי אלכסנדר
2023B-2: בלנקי אלכסנדר

2023A-11: אלמקיאס יהודה הוד
2023A-12: אלמקיאס יהודה הוד
2023A-13: אלמקיאס יהודה הוד
361-1-2171 ,,,,,,,,,
total points total points 7

Semester 7

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
203-1-2291 סמינר על נושאי מחקר במחלקה סתיו Research Topics Seminar Fall .5 0-0-0 2023A-1: מידן דגנית 203-1-2121, 203-1-2281
203-1-3111 פיסיקת מצב מוצק 1 Solid State Physics 1 3.5 3-1-0 2023A-1: נעאמנה מונתסר
2023A-11: ולרשטין עידן
203-1-3141, 203-1-2261 ,
203-1-3241 תורת הקוונטים 2 Quantum Theory 2 5 4-2-0 2023A-1: כהן דורון
2023A-11: אביטן שני
2023A-12: אביטן שני
203-1-3141, 201-1-9521, 201-1-9511 ,,
203-1-3271 סמינר סטודנטים Students Seminar .5 0-0-0 2023A-1: קריצבסקי אולג
2023A-2: קריצבסקי אולג
203-1-2381, 203-1-3141 ,
203-1-3401 פרויקט 1 Project 1 4 0-0-0 2023A-1: קובץ עילי יש להירשם לקורס רק לאחר מציאת מנחה + אישורו בכתב, ולאחר מכן יש להירשים באתר הפרוייקטים https://physics.bgu.ac.il/teaching/course/project/
361-1-4013 פרויקט הנדסי 1 Engineering Project 1 4 0-0-0 153-1-5051, 201-1-101, 361-1-2171, 361-1-2063, 361-1-3011, 361-1-3353, 203-1-2391, 361-1-3093, 360-1-11, 361-1-1061, 361-1-3061, 361-1-3661, 202-1-9011, 361-1-3201, 361-1-2251, 361-1-3321, 361-1-3021, 500-5-1013
או or
361-1-4090 פרויקט הנדסי 1 מית"ר להנדסה תארים כפולים (הנדסת חשמל ופיסיקה, הנדסת חשמל ומתמטיקה) Engineering project 1 for MEITAR program (TEARIM KFULIM) 4 0-0-0 מית"ר- תואר כפול
total points total points 17.5

Semester 8

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
203-1-2292 סמינר על נושאי מחקר במחלקה 2,סמינר על נושאי מחקר במחלקה אביב Research Topics Seminar 2,Research Topics Seminar Spring .5 0-0-0 2023A-1: מידן דגנית
203-1-2291
203-1-2121, 203-1-2281
הקורס מתקיים בחדר 207 בנין 54,הקורס מתקיים בחדר 207 בנין 54
203-1-3161 בטיחות במעבדה ג' Laboratory Safety 0 0-0-0 2023A-1: ביטון יעקב 203-1-2653
203-1-3163 מעבדה ג1 לניסויים מתקדמים בפיסיקה Physics Laboratory C1 for Advanced Physics Experiments 4 0-0-8 2023A-1: ביטון יעקב 203-1-2281, 203-1-2553, 203-1-2121, 203-1-3141, 203-1-2653
361-1-4023 פרויקט הנדסי 2 Engineering Project 2 5 0-0-0 361-1-4013
או or
361-1-4100 פרויקט הנדסי מית"ר להנדסה 2 לתלמידי התואר הכפול (מתמטיקה והנדסת חשמל ומחשבים, פיסיקה והנדסת חשמל ) poject 5 0-0-0 361-1-4090 מית"ר - תואר כפול
total points total points 9.5