נספח א׳

מסלול משולב - פיזיקה והנדסת חשמל ומחשבים

Semester 1

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
153-1-5051 אנגלית מתקדמים ב - טבע והנדסה English Advanced B 2 4-0-0 2024A-1: נוסי קרן
2024A-2: דרייר איגור
2024A-3: סופר אייל
2024A-4: דרייר איגור
2024A-5: לרר ביתן סטפני
2024A-6: בייטנברט אלכסנדרה
2024A-7: בייטנברט אלכסנדרה
2024A-8: סופינסקי ירדן
2024A-9: לרר ביתן סטפני
2024A-10: סופינסקי ירדן
2024A-11: סופר אייל
,,,,,,,,,,
201-1-6201 מתמטיקה דיסקרטית להנדסת תקשורת Discrete Mathematics for Communication Engineering 3.5 3-1-0 2024A-1: מייזל יונה
2024A-2: קוגמן מנחם
2024A-3: מייזל יונה
2024A-11: שמרת עמית
2024A-12: שמרת עמית
2024A-13: שמרת עמית
2024A-21: גוריון אמיר
2024A-22: גוריון אמיר
2024A-23: שמרת עמית
2024A-31: שמרת עמית
2024A-32: שמרת עמית
2024A-33: שמרת עמית
,,,,,,,,,,,
201-1-9511 אלגברה לינארית להנדסת חשמל 1 Linear Algebra for Electrical Engineering 1 3.5 3-1-0 2024A-1: מוזיצ'וק מיכאל
2024A-2: גולקו דניס
2024A-3: מוזיצ'וק מיכאל
2024A-4: גולקו דניס

2024A-13: הימלהוך גיל
2024A-21: בן איון גל
2024A-22: הימלהוך גיל
2024A-23: הימלהוך גיל
2024A-31: בן איון גל
2024A-32: לוינזון-סלע עמית
2024A-33: לוינזון-סלע עמית
2024A-41: לוינזון-סלע עמית
2024A-42: לוינזון-סלע עמית
2024A-43: הימלהוך גיל
2023A-1: גולקו דניס
2023A-11: ניקולאייבסקי ויקטור
,,,,חשמל,367,367+חשמל,,,,,,,203,203+19,חשמל,בתאריכים הבאים המפגשים יתקיימו באופן מקוון: 6.11 27.11 18.12 8.1,
201-1-9671 חשבון דיפרנציאלי להנדסת חשמל Differential Calculus for EE 5 4-2-0 2024A-1: ברנדנבורסקי מיכאל
2024A-2: גורן אבי
2024A-3: ברנדנבורסקי מיכאל
2024A-4: לרמן אירינה
2024A-11: רפופורט מרינה
2024A-12: רפופורט מרינה
2024A-13: כהן שירן
2024A-21: מנשה ליאור
2024A-22: מנשה ליאור
2024A-23: כהן שירן
2024A-31: רפופורט מרינה
2024A-32: כהן שירן
2024A-33: רפופורט מרינה
2024A-41: רפופורט מרינה
2024A-42: המחלקה מורי
2024A-43: כהן שירן
2024A-11: פורטנוב איגור
,,,,,,,,,,361+371+381+202,367+202+19,367,203,אופציה,חשמל,,
203-1-1141 מבוא לשיטות מתמטיות בפיסיקה Introduction to Mathematical Methods in Physics 4.5 3-3-0 2024A-1: כץ אבגני
,חוסידמן,,,חוסידמן
203-1-1181 תגליות ואתגרים בפיסיקה מודרנית Modern Physics Discoveries and Challenges .5 0-0-0 2024A-1: קובץ עילי
203-1-1281 פיסיקה 1 - לתלמידי פיסיקה Physics 1 for Students of Physics 5.5 4-3-0 2024A-1: ברושטין רמי
,חוסידמן,,,
299-1-1121 הכרת הספריה Library Orientation 0 0-0-0
900-5-5001 לומדה להכרת החוק והנהלים למניעת הטרדה מינית Prevention of Sexual Harassment: The Israeli Law and the University Regulations 0 0-0-0 2024A-1: אברמוב מרינה
,,,,,,,
total points total points 24.5

Semester 2

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
201-1-9521 אלגברה לינארית להנדסת חשמל 2 Linear Algebra for Electrical Engineering 2 2.5 2-1-0 2023B-1: סולומון יער
20233-1: בסר אמנון
2023B-2: אופנהיים יזהר
2023B-3: סולומון יער
2023B-4: גורביץ נדז'דה
2023B-11: מנשה ליאור
20233-11: בן איון גל
20233-12: בן איון גל
2023B-12: שמרת עמית
2023B-13: שמרת עמית
2023B-21: ספיר איתן
2023B-22: ספיר איתן
2023B-23: שמרת עמית
2023B-31: מנשה ליאור
2023B-32: מנשה ליאור

2023B-42: מנשה ליאור
2023B-43: שמרת עמית
2023B-11: ניקולאייבסקי ויקטור
201-1-9511 ,פתיחת הקורס מותנית במספר הרשומים.,,,,203,,,367,203+367,,,,,,אופציה,,,,
201-1-9681 חשבון אינטגרלי ומשוואות דיפרנציאליות רגילות להנדסת חשמל Integral Calculus and Ordinary Differential Equations for EE 5 4-2-0 20233-1: גולקו דניס
2023B-1: גולקו דניס
2023B-2: גולן גילי
2023B-3: שמוביץ' אלי
2023B-4: זיו-אב מתן
20233-11: כהן שירן
2023B-11: רפופורט מרינה
20233-12: כהן שירן
2023B-12: השאש פז
20233-13: כהן שירן
2023B-21: רפופורט מרינה
2023B-22: רפופורט מרינה
2023B-23: כהן שירן
2023B-31: כהן שירן
2023B-32: רפופורט מרינה
2023B-33: כהן שירן
2023B-41: רפופורט מרינה
2023B-42: השאש פז
2023B-11: ניקולאייבסקי ויקטור
201-1-9671, 201-1-9511 פתיחת הקורס מותנית במספר הרשומים.,,,,,,203,,367,אופציה,,,,,,,,,,
203-1-1623 מעבדה א בפיסיקה לתלמידי פיסיקה Physics Laboratory A for Students of Physics 2 0-0-4 203-1-1281 ,,,,חוסידמן
203-1-2371 פיסיקה 2 - לתלמידי פיסיקה Physics 2 for Students of Physics 5.5 4-3-0 203-1-1281, 203-1-1141, 201-1-9671, 201-1-1011 ,,,,
361-1-3231 מערכות ספרתיות להנדסת חשמל ומחשבים Digital Systems for Electrical and Computer Engineering 3.5,4 3-1-0 2023B-1: שורץ משה
2023B-2: אלישקו אוהד

2023B-12: כהן שקד
2023B-13: כהן שקד
2023B-14: כהן שקד
2023B-21: כהן שקד
2023B-22: כהן שקד
2023B-23: כהן שקד
2023B-24: כהן שקד
2023B-25: כהן שקד
201-1-6201 ,,אופצייה,,,,,,,,,,
371-1-1601 יסודות מדעי המחשב Foundations of Computer Science 5 4-2-0 2023B-1: סיקסיק ציון
2023B-2: סיקסיק ציון
2023B-3: סיקסיק ציון
2023B-11: דוידיאן משה
2023B-12: דוידיאן משה
2023B-13: ביר שריאל
2023B-21: שמאי דור אהרון
2023B-22: שמאי דור אהרון
2023B-23: ביר שריאל
2023B-31: יעיש אופיר
2023B-32: יעיש אופיר
2024A-1: ארז אייל
2024A-11: ארז אייל
,,בזום !,היברידי,היברידי,,,,,בזום !,בזום !,,
total points total points 23.5

Semester 3

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
201-1-9631 חדו"א וקטורי להנדסת חשמל Vector Calculus for EE 5 4-2-0 2024A-1: דן-כהן ישי
2024A-2: איידלשטין נעה
2024A-3: קרנר דמיטרי
2024A-11: השאש פז
2024A-12: ברש מיכאל
2024A-13: ברש מיכאל
2024A-21: ולדימירסקי אנה
2024A-22: ולדימירסקי אנה
2024A-23: ברש מיכאל
2024A-31: השאש פז
2024A-32: השאש פז
2024A-33: ברש מיכאל
201-1-9671, 201-1-9681, 201-1-9521, 201-1-9511 ,,,367+ חשמל,367,חשמל,,,,,,
201-1-9691 הסתברות וסטטיסטיקה יישומית לפיזיקה Applied probability and statistics for physics 3.5 3-1-0 2024A-1: שטראוס יוסף
2024A-11: חייטין אלבינה
201-1-9521, 201-1-9681, 203-1-1141 ,
201-1-9901 אנליזת פורייה להנדסת חשמל Fourier analysis for Electrical Engineering 3.5 3-1-0 2024A-1: ליידרמן ארקדי
2024A-2: סייג איתן שמעון
2024A-11: רון לירן
2024A-12: רון לירן
2024A-13: צמחוני תומר
2024A-21: צמחוני תומר
2024A-22: רון לירן
2024A-23: צמחוני תומר
2024A-24: רון לירן
2024A-25: צמחוני תומר
201-1-9521, 201-1-9681 ,,,,,,,,,
203-1-2121 פיסיקה 3 Physics 3 4 3-2-0 2024A-1: קריצבסקי אולג
203-1-2371, 201-1-9631, 201-1-9681, 201-1-1021, 203-1-1281 ,,
203-1-2281 מכניקה אנליטית Analytical Mechanics 4 3-2-0 2024A-1: קובץ עילי
203-1-2371, 201-1-9821, 201-1-9631, 201-1-9681, 201-1-9521, 203-1-1281, 201-1-1221 הפסקה של שעה בין 13-14,,
361-1-1021 מבוא להנדסת חשמל Introduction to Electrical Engineering 5 4-2-0 2024A-1: כהן גיא
2024A-2: כהן גיא
2024A-11: עטיה עדו
2024A-12: עטיה עדו
2024A-21: פיירשטיין חן
2024A-22: פיירשטיין חן
2024A-23: פיירשטיין חן
2024A-24: חזן אדיר
2024A-25: חזן אדיר
201-1-9671, 201-1-9681, 201-1-9521, 203-1-1471 היברידי,היברידי,,היברידי,היברידי,היברידי,היברידי,,
361-1-3201 מבוא למחשבים Introduction to Computers 4.5 3-1-2 2024A-1: סויסה אורי
2024A-2: סויסה אורי
361-1-3231, 371-1-1601 ,,תרגיל 11+מעבדה 31,תרגיל 12+ מעבדה 32,תרגיל 13+ מעבדה 33,תרגיל 21+ מעבדה 41,תרגיל 22+מעבדה 42,תרגיל 23+מעבדה 43,,,,,,
total points total points 29.5

Semester 4

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
201-1-0071 פונקציות מרוכבות להנדסת חשמל Complex Analysis for EE 3.5 3-1-0 2023B-1: קרנר דמיטרי
2023B-2: שטראוס יוסף
2023B-3: שטראוס יוסף
2023B-4: פורת מרדכי
2023B-11: שגב עומר
2023B-12: נוריאליאן יהונתן
2023B-13: נוריאליאן יהונתן
2023B-21: נוריאליאן יהונתן
2023B-22: נוריאליאן יהונתן
2023B-23: בן איון גל
2023B-31: בן איון גל
2023B-32: בן איון גל
2023B-33: שגב עומר
2023B-41: בן איון גל
2023B-42: שגב עומר
2023B-43: שגב עומר
201-1-9631, 201-1-9681 ,,,,,,,203,203+367,367,,,,,,
203-1-2551 בטיחות במעבדה ב' Laboratory Safety B 0 0-0-0
203-1-2553 מעבדה ב1 Lab B1 2 0-0-4 203-1-1623, 203-1-2371, 203-1-1281 ,
203-1-3141 תורת הקוונטים 1 Quantum Theory 1 4.5 3-3-0 2023B-1: פיינגולד מריו
2023B-11: עדי טל
2023B-12: עדי טל
203-1-2281, 203-1-2121, 201-1-9511, 201-1-2021, 201-1-9521, 201-1-9901, 203-1-2371, 203-1-1281, 201-1-1211, 201-1-1221, 201-1-1051 ,,
361-1-2011 מבוא למערכות ליניאריות Introduction to Linear Systems 3.5 3-1-0 2024A-1: ווליך דב
2024A-11: שורק יאיר
2024A-12: שורק יאיר
361-1-1021, 201-1-9901 ,היברידי,היברידי
361-1-2063 מעבדת מבוא בחשמל Introductory Electricity Laboratory 1.5 0-0-3 2023B-1: בויום ישראל
2023B-2: בויום ישראל
2023B-3: בויום ישראל
2023B-4: בויום ישראל
2023B-5: בויום ישראל
2023B-6: בויום ישראל
2023B-7: בויום ישראל
2023B-8: בויום ישראל
361-1-1021 ,,,,,,,
361-1-2171 מבוא להתקני מוליכים למחצה Introduction to Semiconductor Devices 4.5 4-1-0 2023B-1: שליש אילן
2023B-2: שליש אילן
2023B-11: טורקולץ יורי
2023B-12: טורקולץ יורי
2023B-13: טורקולץ יורי
2023B-21: טורקולץ יורי
2023B-22: טורקולץ יורי
2023B-23: טורקולץ יורי
2023B-24: טורקולץ יורי
361-1-1021, 203-1-2391 ,,,,,,,,
361-1-2251 מבוא לשיטות חישוביות Introduction to Computational Methods 3.5 3-1-0 2024A-1: שיטרית ניר
2024A-11: גולדגרבר כספי סולומון
2024A-12: גולדגרבר כספי סולומון
201-1-9671, 201-1-9521, 201-1-9681, 371-1-1601 קורס חוזר,,
total points total points 23

Semester 5

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
203-1-2161 תרמודינמיקה ומכניקה סטטיסטית 1 Thermodynamics and Statistical Mechanics 1 5 4-2-0 2024A-1: גדלין מיכאל
201-1-9821, 201-1-9831, 203-1-2371, 201-1-9631, 201-1-9671, 201-1-1021 ,,
361-1-1061 סדנה לכתיבה אקדמית Academic Writing workshop .5 1-0-0 2024A-1: לינדה סיון
2024A-2: לינדה סיון
2024A-3: לינדה סיון
153-1-5051 ,,,שייך ל381
361-1-3061 מבוא לתהליכים אקראיים Introduction to Stochastic Processes 4 3-2-0 2024A-1: פרנצוס יוסף
2024A-11: שורק יאיר
2024A-12: שורק יאיר
2024A-13: אלימלך דור
2024A-14: אלימלך דור
2024A-15: אלמלך אור
2024A-16: אלמלך אור
201-1-9831, 201-1-71, 361-1-2011, 201-1-9521 היברידי,היברידי,היברידי,,,היברידי,היברידי
361-1-3093 מעבדה למעגלים אלקטרוניים Electronic Circuits Laboratory 2 0-0-4 361-1-2063, 361-1-2171, 361-1-2011 ,,,,,,
361-1-3321 מבוא לעבוד אותות Introduction to Signal Processing 4 3-2-0 2024A-1: המחלקה מורי
2024A-2: המחלקה מורי
2024A-11: גבאי יעלה
2024A-12: גבאי יעלה
2024A-13: גבאי יעלה
2024A-14: גבאי יעלה
2024A-15: גבאי יעלה
2024A-16: גבאי יעלה
2024A-21: גבאי יעלה
2024A-22: גבאי יעלה
361-1-2011 היברידי,,,,,יחד עם תרגיל 21,יחד עם תרגיל 22,היברידי,יחד עם תרגיל 14,יחד עם תרגיל 15
361-1-3651 מבוא לאלקטרומגנטיות וגלים Introduction to Electromagnetics & Waves 3.5 3-1-0 2024A-1: שליבינסקי אמיר
2024A-11: קפלן מידן
201-1-9901, 361-1-1021, 361-1-3011 ,היברידי,אופצייה
361-1-3661 מבוא למעגלים אלקטרוניים אנלוגיים Introduction to Analog Electronic Circuits 3.5 3-1-0 2024A-1: לוצאטו אריאל
2024A-11: בר סוביק גיא
2024A-12: בר סוביק גיא
2024A-13: בר סוביק גיא
2024A-14: בר סוביק גיא
2024A-15: בר סוביק גיא
361-1-2063, 361-1-2011, 361-1-2171 ,,,,,בזום,בזום- אופצייה
total points total points 22.5

Semester 6

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
203-1-2381 אלקטרודינמיקה 1 Electrodynamics 1 5 4-2-0 2023B-1: ליובלינסקי מיכאל
2023B-11: ולרשטין עידן
2023B-12: ולרשטין עידן
203-1-2371, 203-1-2281, 201-1-9681, 201-1-1021, 201-1-2021, 201-1-1051, 203-1-2121, 201-1-9901, 203-1-1281 ,,
361-1-3021 מבוא למעגלים אלקטרוניים סיפרתיים Introduction to Digital Electronic Circuits 3.5 3-1-0 2024A-1: בלנקי אלכסנדר
2024A-11: אלמקיאס הוד יהודה
2024A-12: אלמקיאס הוד יהודה
361-1-2171 ,היברידי,היברידי,אופצייה
total points total points 8.5

Semester 7

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
203-1-2291 סמינר על נושאי מחקר במחלקה סתיו Research Topics Seminar Fall .5 0-0-0 203-1-2121, 203-1-2281
203-1-3111 פיסיקת מצב מוצק 1 Solid State Physics 1 3.5 3-1-0 2024A-1: נעאמנה מונתסר
203-1-3141, 203-1-2161 ,
203-1-3241 תורת הקוונטים 2 Quantum Theory 2 5 4-2-0 2024A-1: גרוספלד איתן
203-1-3141, 201-1-9521, 201-1-9511 ,,
203-1-3271 סמינר סטודנטים Students Seminar .5 0-0-0 2024A-1: קריצבסקי אולג
2024A-2: קריצבסקי אולג
203-1-2381, 203-1-3141 ,
203-1-3401 פרויקט 1 Project 1 4 0-0-0 2024A-1: קובץ עילי יש להירשם לקורס רק לאחר מציאת מנחה + אישורו בכתב, ולאחר מכן יש להירשים באתר הפרוייקטים https://physics.bgu.ac.il/teaching/course/project/
361-1-4013 פרויקט הנדסי 1 Engineering Project 1 4 0-0-0 2023A-1: ספיר יהוא 153-1-5051, 201-1-101, 361-1-2171, 361-1-2063, 361-1-3011, 361-1-3353, 203-1-2391, 361-1-3093, 360-1-11, 361-1-1061, 361-1-3061, 361-1-3661, 202-1-9011, 361-1-3201, 361-1-2251, 361-1-3321, 361-1-3021, 500-5-1013
או or
361-1-4090 פרויקט הנדסי 1 מית"ר להנדסה תארים כפולים (הנדסת חשמל ופיסיקה, הנדסת חשמל ומתמטיקה) Engineering project 1 for MEITAR program (TEARIM KFULIM) 4 0-0-0 מית"ר- תואר כפול
total points total points 17.5

Semester 8

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
203-1-2292 סמינר על נושאי מחקר במחלקה 2,סמינר על נושאי מחקר במחלקה אביב Research Topics Seminar 2,Research Topics Seminar Spring .5 0-0-0 2023A-1: מידן דגנית
2023B-1: מידן דגנית
203-1-2291
203-1-2121, 203-1-2281
הקורס מתקיים בחדר 207 בנין 54,הקורס מתקיים בחדר 207 בנין 54
203-1-3161 בטיחות במעבדה ג' Laboratory Safety 0 0-0-0 203-1-2653
203-1-3163 מעבדה ג1 לניסויים מתקדמים בפיסיקה Physics Laboratory C1 for Advanced Physics Experiments 4 0-0-8 203-1-2281, 203-1-2553, 203-1-2121, 203-1-3141, 203-1-2653
361-1-4023 פרויקט הנדסי 2 Engineering Project 2 5 0-0-0 2023B-1: ספיר יהוא 361-1-4013
או or
361-1-4100 פרויקט הנדסי מית"ר להנדסה 2 לתלמידי התואר הכפול (מתמטיקה והנדסת חשמל ומחשבים, פיסיקה והנדסת חשמל ) poject 5 0-0-0 361-1-4090 מית"ר - תואר כפול
total points total points 9.5