נספח א׳

מסלול דו-חוגי מדעי החיים ופיסיקה- קורסי חובה בלבד

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
153-1-5051 אנגלית מתקדמים ב - טבע והנדסה English Advanced B 2 4-0-0 2023A-1: סופר איל
2023A-2: נוסי קרן
2023A-3: אברהם מילנה
2023A-4: נוסי קרן
2023A-5: דרייר איגור
2023A-6: לרר ביתן סטפני
2023A-7: סופינסקי ירדן
2023A-8: סופינסקי ירדן
2023A-9: דרייר איגור
2023A-10: בייטנברט אלכסנדרה
2023A-11: בייטנברט אלכסנדרה
2023A-12: לרר ביתן סטפני
2023A-13: נוסי קרן
2023A-14: סופר איל
2023A-15: סופינסקי ירדן
2023A-16: מיכאלן רומן
2023A-99: סופר איל
,,,,,,,,,,,,,,,,חיל אויר
201-1-2021 אנליזת פורייה ומערכות אורתונורמליות לתלמידי פיסיקה Fourier Analysis and Orthonormal Systems for Physics Students 3.5 3-1-0 2023A-1: שטראוס יוסף
2023A-11: בנגיאט עמית
2023A-12: בנגיאט עמית
2023A-13: בנגיאט עמית
201-1-9681, 201-1-9521 ,203,203+367,367
201-1-9511 אלגברה לינארית להנדסת חשמל 1 Linear Algebra for Electrical Engineering 1 3.5 3-1-0 2023A-1: גולקו דניס
2023A-2: מוזיצ'וק מיכאל
2023A-3: מייזל יונה
2023A-4: חלאוי חזי
2023A-11: שריקי אופז
2023A-12: שריקי אופז
2023A-13: שריקי אופז
2023A-21: בן איון גל
2023A-22: שריקי אופז
2023A-23: שריקי אופז
2023A-31: שריקי אופז
2023A-32: בן איון גל
2023A-33: שריקי אופז
2023A-41: בן איון גל
2023A-42: בן איון גל
2023A-43: שריקי אופז
,,,,חשמל,367,367,,,,,,,203,203+19,חשמל
201-1-9521 אלגברה לינארית להנדסת חשמל 2 Linear Algebra for Electrical Engineering 2 2.5 2-1-0 2022B-1: סולומון יער
20223-1: חלאוי חזי
2022B-2: סולומון יער
2022B-3: גלזנר יאיר יעקב
2022B-4: איידלשטין נעה
2022B-11: בנגיאט עמית
20223-11: בנגיאט עמית
20223-12: בנגיאט עמית
2022B-12: שמרת עמית
2022B-13: פנקס מתן
2022B-21: פנקס מתן
2022B-22: פנקס מתן
2022B-23: שמרת עמית
2022B-31: בנגיאט עמית
2022B-32: פנקס מתן

2022B-41: בנגיאט עמית
2022B-42: בנגיאט עמית
201-1-9511 ,פתיחת הקורס מותנית במספר הרשומים.,,,,203,,,367,203+367,,,,,,אופציה,,
201-1-9631 חדו"א וקטורי להנדסת חשמל Vector Calculus for EE 5 4-2-0 2023A-1: דן-כהן ישי
2023A-2: איידלשטין נעה
2023A-3: גולקו דניס
2023A-11: ולדימירסקי אנה
2023A-12: ברש מיכאל
2023A-13: השאש פז
2023A-21: ולדימירסקי אנה
2023A-22: ולדימירסקי אנה
2023A-23: ברש מיכאל
2023A-31: ברש מיכאל
2023A-32: השאש פז
2023A-33: השאש פז
201-1-9671, 201-1-9681, 201-1-9521, 201-1-9511 ,,,367,367,חשמל,,,,,,
201-1-9671 חשבון דיפרנציאלי להנדסת חשמל Differential Calculus for EE 5 4-2-0 2023A-1: פורת מרדכי
2023A-2: ויניקוב ויקטור
2023A-3: ברנדנבורסקי מיכאל
2023A-4: ברנדנבורסקי מיכאל
2023A-11: רפופורט מרינה
2023A-12: רפופורט מרינה
2023A-13: כהן שירן
2023A-21: מנשה ליאור
2023A-22: מנשה ליאור
2023A-23: כהן שירן
2023A-31: רפופורט מרינה
2023A-32: כהן שירן
2023A-33: רפופורט מרינה
2023A-41: רפופורט מרינה
2023A-42: רפופורט מרינה
2023A-43: כהן שירן
,,,,,,,,,,361+371+381+202,367,367,203+19,203,חשמל
201-1-9681 חשבון אינטגרלי ומשוואות דיפרנציאליות רגילות להנדסת חשמל Integral Calculus and Ordinary Differential Equations for EE 5 4-2-0 2022B-1: גולקו דניס
20223-1: גולקו דניס
2022B-2: פורת מרדכי
2022B-3: מרקייביץ דניאל וולף
2022B-4: איידלשטין נעה
2022B-11: הופרט זיו

20223-12: רפופורט מרינה
2022B-12: יובל רחל
2022B-13: יובל רחל
20223-13: רפופורט מרינה
2022B-21: השאש פז
2022B-22: רפופורט מרינה
2022B-23: רפופורט מרינה
2022B-31: השאש פז
2022B-32: רפופורט מרינה
2022B-33: רפופורט מרינה
2022B-41: השאש פז
2022B-42: הופרט זיו
201-1-9671, 201-1-9511 ,פתיחת הקורס מותנית במספר הרשומים.,,,,203,אופציה,,367,203+367,,,,,,,202- 3 מקומות,,,אופציה
201-1-9691 הסתברות וסטטיסטיקה יישומית לפיזיקה Applied probability and statistics for physics 3.5 3-1-0 2023A-1: שטראוס יוסף
2023A-11: חייטין אלבינה
201-1-9521, 201-1-9681, 203-1-1141 ,,אופציה
203-1-1141 מבוא לשיטות מתמטיות בפיסיקה Introduction to Mathematical Methods in Physics 4 3-2-0 2023A-1: כץ אבגני

2023A-11: דולברג תומר
2023A-12: דולברג תומר
,חוסידמן,,,אופציה,חוסידמן
203-1-1281 פיסיקה 1 - לתלמידי פיסיקה Physics 1 for Students of Physics 5 3.5-3-0 2023A-1: ברושטין רמי

2023A-11: רימון אמונה
2023A-12: רימון אמונה
,,,,
203-1-1623 מעבדה א בפיסיקה לתלמידי פיסיקה Physics Laboratory A for Students of Physics 1.5 0-0-3 2022B-1: ביטון יעקב
2022B-2: ביטון יעקב
2022B-3: ביטון יעקב
2022B-4: ביטון יעקב
2022B-5: ביטון יעקב
2022B-6: רחמילוב דוד
203-1-1281 המעבדה מתקיימת בחדר מינוס 102 בנין 54,המעבדה מתקיימת בחדר מינוס 102 בנין 54 54,המעבדה מתקיימת בחדר מינוס 102 בנין 54,המעבדה מתקיימת בחדר מינוס 102 בנין 54,המעבדה מתקיימת בחדר מינוס 102 בנין 54,המעבדה מתקיימת בחדר מינוס 102 בנין 54
203-1-2121 פיסיקה 3 Physics 3 4 3-2-0 2023A-1: קריצבסקי אולג
2023A-11: אליקשוילי אלכסנדר
2023A-12: אליקשוילי אלכסנדר
203-1-2371, 201-1-9631, 201-1-9681, 201-1-1021, 203-1-1281 ,,
203-1-2161 תרמודינמיקה ומכניקה סטטיסטית 1 Thermodynamics and Statistical Mechanics 1 3.5 3-1-0 2023A-1: גדלין מיכאל
2023A-11: ברמן רתם
2023A-12: ברמן רתם
201-1-9821, 201-1-9831, 203-1-2371, 201-1-9631, 201-1-9671, 201-1-1021 ,,
203-1-2261 תרמודינמיקה ומכניקה סטטיסטית 2 Thermodynamics and Statistical Mechanics 2 3.5 3-1-0 2022B-1: בר לב יבגני
2022B-11: דולברג תומר
203-1-2161 ,
203-1-2281 מכניקה אנליטית Analytical Mechanics 4 3-2-0 2023A-1: קובץ עילי
2023A-11: עדי טל
2023A-12: עדי טל
203-1-2371, 201-1-9821, 201-1-9631, 201-1-9681, 201-1-9521, 203-1-1281, 201-1-1221 הפסקה של שעה בין 13-14,,
203-1-2371 פיסיקה 2 - לתלמידי פיסיקה Physics 2 for Students of Physics 5 4-2-0 2022B-1: גרוספלד איתן
2022B-11: אליקשוילי אלכסנדר
2022B-12: אליקשוילי אלכסנדר
203-1-1281, 203-1-1141, 201-1-9671, 201-1-1011 שעה אחת תינתן כתרגול עזר על ידי המרצה.,,
203-1-2381 אלקטרודינמיקה 1 Electrodynamics 1 5 4-2-0 2022B-1: ליובלינסקי מיכאל
2022B-11: שינדלמן תום
2022B-12: שינדלמן תום
203-1-2371, 203-1-2281, 201-1-9681, 201-1-1021, 201-1-2021, 201-1-1051, 203-1-2121 ,,
203-1-2551 בטיחות במעבדה ב' Laboratory Safety B 0 0-0-0
203-1-2553 מעבדה ב1 Lab B1 2 0-0-4 2023A-1: ביטון יעקב
2023A-2: ביטון יעקב
203-1-1623, 203-1-2371, 203-1-1281 ,
203-1-3141 תורת הקוונטים 1 Quantum Theory 1 4.5 3-3-0 203-1-2281, 203-1-2121, 201-1-9511, 201-1-2021, 201-1-9521, 201-1-9901, 203-1-2371, 203-1-1281 ,
203-1-3161 בטיחות במעבדה ג' Laboratory Safety 0 0-0-0 203-1-2653
203-1-3241 תורת הקוונטים 2 Quantum Theory 2 5 4-2-0 2023A-1: כהן דורון
2023A-11: אביטן שני
2023A-12: אביטן שני
203-1-3141, 201-1-9521, 201-1-9511 ,,
203-1-3263 מעבדה ג2 לניסויים מתקדמים בפיסיקה Physics Laboratory C2 for Advanced Physics Experiments 4 0-0-8 2023A-1: ביטון יעקב 203-1-3163, 203-1-3141 מתקיימת ביחד עם מעבדה 3163
203-1-3451 מבוא לפיסיקה חישובית Introduction to Computational Method in Physics 4 3-2-0 2022B-1: קשת אורי
2022B-11: אוזן דוד
203-1-1141, 203-1-1281, 203-1-2371, 203-1-2121 ,
203-2-5121 פיסיקה של מצב רך Soft Matter Physics 3 3-0-0 2022B-1: קריצבסקי אולג
204-1-1621 מבוא לכימיה פיזיקלית 1 Introduction to Physical Chemistry 1 3 2-2-0
2023A-1: פינס דינה
2023B-11: מוזיקה מיכאל
2023A-11: מראואני אוריה אסתר
2023B-12: ברנוב מרק
2023A-12: מראואני אוריה אסתר
2023B-13: ברנוב מרק
2023B-14: מוזיקה מיכאל
2023B-15: בן חיים אביתר
2023B-16: בן חיים אביתר
2023B-31: ליברמן איתמר
2023B-32: ליברמן איתמר
201-1-9431, 204-1-1131, 201-1-9811, 201-1-9141, 201-1-2361, 204-1-5081, 201-1-9711, 374-1-1103 ,,,205,,202+206,,205,206+205,205,205,,
204-1-5042 כימיה אורגנית למדעי החיים ולמדעי הגיאולוגיה והסביבה Introduction to Organic Chemistry - for Life Sciences and Geology students 5 4-2-0
2023B-11: ונטורה יעל
2023B-12: ניב רוני
2023B-13: ניב רוני
2023B-14: ניב רוני
2023B-15: חנוך חיה חוה
204-1-5081 ,,,,,
204-1-5081 כימיה כללית ואנליטית General and Analytical Chemistry 5.5 4-3-0 2023A-1: אלפונטה ליטל
2023A-11: אברמוביץ שיר
2023A-12: שביט קשת
2023A-13: פרייז אנה
2023A-14: בויארסקי אנסטסיה
2023A-15: יפרח אסנת
2023A-18: סבתי עומר
,205 +פסיכולוגיה,202 בלבד,205בלבד,205 בלבד,205 בלבד,205+פסיכולוגיה
205-1-1071 מיקרוביולוגיה Microbiology 2 2-0-0 2023A-1: גור אייל 205-1-9011, 204-1-5081
205-1-1611 יסודות הגנטיקה Genetics A 3 2-2-0 2023A-1: בירנבאום רמאון
2023A-11: זילבר ליזה
2023A-12: שטולץ נועם
2023A-13: מדיני הדר
2023A-14: גמליאל עדן
2023A-15: זילבר ליזה
2023A-16: שטולץ נועם
2023A-17: גמליאל עדן
201-1-9101, 205-1-9011, 205-1-9401 ,,,,,,,
205-1-3111 מבוא לאקולוגיה Introduction to Ecology 3.5 2-2-0 2023A-1: רותם גיא
2023A-11: לוי יובל
2023A-12: שקד שי אברהם
2023A-13: לוי יובל
2023A-14: בר רן
2023A-15: מרקפלד מתן
2023A-16: רותם גיא
205-1-9401, 201-1-9101 ייתקיימו 2 סיורים 11.11.2022 13.01.2023,,,,,,
205-1-3171 אבולוציה Evolution 3 2-2-0 2023A-1: ברשטיין שמעון
2023A-11: סמואל שרון
2023A-12: סמואל שרון
2023A-13: לוי אדריאן ישראל
2023A-14: שפרמן מיכאל
2023A-15: לוי אדריאן ישראל
205-1-9171, 205-1-9181 ,,,,,,
205-1-3491 ביולוגיה מולקולרית Molecular Biology 2.5 2-1-0 2023A-1: פרנק גבריאל
2023A-11: פרנק גבריאל
2023A-12: בירנבאום רמאון
2023A-13: טוייבר-לוי דבורה

2023A-15: כהן עמית
2023A-16: דבילנסקי ענבר
204-1-1531, 204-1-5081, 205-1-3493 ,,,,,,,
205-1-3493 מעבדה ביולוגיה מולקולרית Molecular Biology - Laboratory 1.5 0-0-3 2023A-1: רבוח יובל
2023A-2: סורסקי יובל
2023A-3: רבוח יובל
2023A-4: פרנק גבריאל
2023A-5: פרנק גבריאל
2023A-6: פרנק גבריאל
19.01.2020,,,,,,
205-1-9011 התא The Cell 2.5 2-0-1 2023A-1: שגיא אמיר
2023A-2: תורגמן גרזון יעל
2023A-11: אגבאריה עאיד
2023A-12: אגבאריה עאיד
2023A-13: אגבאריה עאיד
2023A-14: אגבאריה עאיד
2023A-21: תורגמן גרזון יעל
,,,,,,
205-1-9161 פיזיולוגיה של בע"ח Animal Physiology 3.5 3-1-0 2023B-1: ליברסאט פרדריק
2023B-11: רסניק ג'ניפר
2023B-12: גמליאל עדן
2023B-13: רון עתי
2023B-14: רון עתי
2023B-15: קזנוביץ איתי
205-1-9011, 900-5-2022 חייב הדרכת בטיחות,,,,,
205-1-9171 ביוכימיה א Biochemistry A 3 2-2-0 2023A-1: יפרח עופר
2023A-11: קמנצקי ניקיטה
2023A-12: קליוקין אלינה
2023A-13: עוזרי רחל
2023A-14: שטיין דניאל
2023A-15: קמנצקי ניקיטה
2023A-16: שטיין דניאל
2023A-17: קליוקין אלינה
205-1-9011, 204-1-5042, 204-1-1721, 205-1-9811 ,,,,,,,
205-1-9191 הנדסה גנטית Genetic Engineering 2.5 2-1-0 2023B-1: עבדו אורי
2023B-11: ותד נור
2023B-12: קליוקין אלינה
2023B-13: זרצקי אדם
2023B-14: זרצקי אדם
2023B-15: ותד נור
205-1-9401 ,,,,,
299-1-1121 הכרת הספריה Library Orientation 0 0-0-0
900-5-5001 לומדה להכרת החוק והנהלים למניעת הטרדה מינית Prevention of Sexual Harassment: The Israeli Law and the University Regulations 0 0-0-0 2023A-1: אברמוב מרינה
2023B-1: אברמוב מרינה
,,,,,,,,,,,,,
total points total points 128.5