נספח א׳

מסלול דו-חוגי מדעי החיים ופיסיקה- קורסי חובה בלבד

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
153-1-5051 אנגלית מתקדמים ב - טבע והנדסה English Advanced B 2 4-0-0 2024A-1: נוסי קרן
2024A-2: דרייר איגור
2024A-3: סופר אייל
2024A-4: דרייר איגור
2024A-5: לרר ביתן סטפני
2024A-6: בייטנברט אלכסנדרה
2024A-7: בייטנברט אלכסנדרה
2024A-8: סופינסקי ירדן
2024A-9: לרר ביתן סטפני
2024A-10: סופינסקי ירדן
2024A-11: סופר אייל
,,,,,,,,,,
201-1-2021 אנליזת פורייה ומערכות אורתונורמליות לתלמידי פיסיקה Fourier Analysis and Orthonormal Systems for Physics Students 3.5 3-1-0 2024A-1: שטראוס יוסף
2024A-11: שולץ בן ברוך
2024A-12: שולץ בן ברוך
201-1-9681, 201-1-9521 ,203+204,367
201-1-9511 אלגברה לינארית להנדסת חשמל 1 Linear Algebra for Electrical Engineering 1 3.5 3-1-0 2024A-1: מוזיצ'וק מיכאל
2024A-2: גולקו דניס
2024A-3: מוזיצ'וק מיכאל
2024A-4: גולקו דניס

2024A-13: הימלהוך גיל
2024A-21: בן איון גל
2024A-22: הימלהוך גיל
2024A-23: הימלהוך גיל
2024A-31: בן איון גל
2024A-32: לוינזון-סלע עמית
2024A-33: לוינזון-סלע עמית
2024A-41: לוינזון-סלע עמית
2024A-42: לוינזון-סלע עמית
2024A-43: הימלהוך גיל
2023A-1: גולקו דניס
2023A-11: ניקולאייבסקי ויקטור
,,,,חשמל,367,367+חשמל,,,,,,,203,203+19,חשמל,בתאריכים הבאים המפגשים יתקיימו באופן מקוון: 6.11 27.11 18.12 8.1,
201-1-9521 אלגברה לינארית להנדסת חשמל 2 Linear Algebra for Electrical Engineering 2 2.5 2-1-0 2023B-1: סולומון יער
20233-1: בסר אמנון
2023B-2: אופנהיים יזהר
2023B-3: סולומון יער
2023B-4: גורביץ נדז'דה
2023B-11: מנשה ליאור
20233-11: בן איון גל
20233-12: בן איון גל
2023B-12: שמרת עמית
2023B-13: שמרת עמית
2023B-21: ספיר איתן
2023B-22: ספיר איתן
2023B-23: שמרת עמית
2023B-31: מנשה ליאור
2023B-32: מנשה ליאור

2023B-42: מנשה ליאור
2023B-43: שמרת עמית
2023B-11: ניקולאייבסקי ויקטור
201-1-9511 ,פתיחת הקורס מותנית במספר הרשומים.,,,,203,,,367,203+367,,,,,,אופציה,,,,
201-1-9631 חדו"א וקטורי להנדסת חשמל Vector Calculus for EE 5 4-2-0 2024A-1: דן-כהן ישי
2024A-2: איידלשטין נעה
2024A-3: קרנר דמיטרי
2024A-11: השאש פז
2024A-12: ברש מיכאל
2024A-13: ברש מיכאל
2024A-21: ולדימירסקי אנה
2024A-22: ולדימירסקי אנה
2024A-23: ברש מיכאל
2024A-31: השאש פז
2024A-32: השאש פז
2024A-33: ברש מיכאל
201-1-9671, 201-1-9681, 201-1-9521, 201-1-9511 ,,,367+ חשמל,367,חשמל,,,,,,
201-1-9671 חשבון דיפרנציאלי להנדסת חשמל Differential Calculus for EE 5 4-2-0 2024A-1: ברנדנבורסקי מיכאל
2024A-2: גורן אבי
2024A-3: ברנדנבורסקי מיכאל
2024A-4: לרמן אירינה
2024A-11: רפופורט מרינה
2024A-12: רפופורט מרינה
2024A-13: כהן שירן
2024A-21: מנשה ליאור
2024A-22: מנשה ליאור
2024A-23: כהן שירן
2024A-31: רפופורט מרינה
2024A-32: כהן שירן
2024A-33: רפופורט מרינה
2024A-41: רפופורט מרינה
2024A-42: המחלקה מורי
2024A-43: כהן שירן
2024A-11: פורטנוב איגור
,,,,,,,,,,361+371+381+202,367+202+19,367,203,אופציה,חשמל,,
201-1-9681 חשבון אינטגרלי ומשוואות דיפרנציאליות רגילות להנדסת חשמל Integral Calculus and Ordinary Differential Equations for EE 5 4-2-0 20233-1: גולקו דניס
2023B-1: גולקו דניס
2023B-2: גולן גילי
2023B-3: שמוביץ' אלי
2023B-4: זיו-אב מתן
20233-11: כהן שירן
2023B-11: רפופורט מרינה
20233-12: כהן שירן
2023B-12: השאש פז
20233-13: כהן שירן
2023B-21: רפופורט מרינה
2023B-22: רפופורט מרינה
2023B-23: כהן שירן
2023B-31: כהן שירן
2023B-32: רפופורט מרינה
2023B-33: כהן שירן
2023B-41: רפופורט מרינה
2023B-42: השאש פז
2023B-11: ניקולאייבסקי ויקטור
201-1-9671, 201-1-9511 פתיחת הקורס מותנית במספר הרשומים.,,,,,,203,,367,אופציה,,,,,,,,,,
201-1-9691 הסתברות וסטטיסטיקה יישומית לפיזיקה Applied probability and statistics for physics 3.5 3-1-0 2024A-1: שטראוס יוסף
2024A-11: חייטין אלבינה
201-1-9521, 201-1-9681, 203-1-1141 ,
203-1-1141 מבוא לשיטות מתמטיות בפיסיקה Introduction to Mathematical Methods in Physics 4.5 3-3-0 2024A-1: כץ אבגני
,חוסידמן,,,חוסידמן
203-1-1281 פיסיקה 1 - לתלמידי פיסיקה Physics 1 for Students of Physics 5.5 4-3-0 2024A-1: ברושטין רמי
,חוסידמן,,,
203-1-1623 מעבדה א בפיסיקה לתלמידי פיסיקה Physics Laboratory A for Students of Physics 2 0-0-4 203-1-1281 ,,,,חוסידמן
203-1-2121 פיסיקה 3 Physics 3 4 3-2-0 2024A-1: קריצבסקי אולג
203-1-2371, 201-1-9631, 201-1-9681, 201-1-1021, 203-1-1281 ,,
203-1-2161 תרמודינמיקה ומכניקה סטטיסטית 1 Thermodynamics and Statistical Mechanics 1 5 4-2-0 2024A-1: גדלין מיכאל
201-1-9821, 201-1-9831, 203-1-2371, 201-1-9631, 201-1-9671, 201-1-1021 ,,
203-1-2281 מכניקה אנליטית Analytical Mechanics 4 3-2-0 2024A-1: קובץ עילי
203-1-2371, 201-1-9821, 201-1-9631, 201-1-9681, 201-1-9521, 203-1-1281, 201-1-1221 הפסקה של שעה בין 13-14,,
203-1-2371 פיסיקה 2 - לתלמידי פיסיקה Physics 2 for Students of Physics 5.5 4-3-0 203-1-1281, 203-1-1141, 201-1-9671, 201-1-1011 ,,,,
203-1-2381 אלקטרודינמיקה 1 Electrodynamics 1 5 4-2-0 2023B-1: ליובלינסקי מיכאל
2023B-11: ולרשטין עידן
2023B-12: ולרשטין עידן
203-1-2371, 203-1-2281, 201-1-9681, 201-1-1021, 201-1-2021, 201-1-1051, 203-1-2121, 201-1-9901, 203-1-1281 ,,
203-1-2551 בטיחות במעבדה ב' Laboratory Safety B 0 0-0-0
203-1-2553 מעבדה ב1 Lab B1 2 0-0-4 203-1-1623, 203-1-2371, 203-1-1281 ,
203-1-3141 תורת הקוונטים 1 Quantum Theory 1 4.5 3-3-0 2023B-1: פיינגולד מריו
2023B-11: עדי טל
2023B-12: עדי טל
203-1-2281, 203-1-2121, 201-1-9511, 201-1-2021, 201-1-9521, 201-1-9901, 203-1-2371, 203-1-1281, 201-1-1211, 201-1-1221, 201-1-1051 ,,
203-1-3161 בטיחות במעבדה ג' Laboratory Safety 0 0-0-0 203-1-2653
203-1-3241 תורת הקוונטים 2 Quantum Theory 2 5 4-2-0 2024A-1: גרוספלד איתן
203-1-3141, 201-1-9521, 201-1-9511 ,,
203-1-3263 מעבדה ג2 לניסויים מתקדמים בפיסיקה Physics Laboratory C2 for Advanced Physics Experiments 4 0-0-8 203-1-3163, 203-1-3141 מתקיימת ביחד עם מעבדה 3163
203-1-3451 מבוא לפיסיקה חישובית Introduction to Computational Method in Physics 4 3-2-0 2023B-1: קשת אורי
2023B-11: שניידר טליה
203-1-1141, 203-1-1281, 203-1-2371, 203-1-2121 ,
203-2-5121 פיסיקה של מצב רך Soft Matter Physics 3 3-0-0 2022B-1: קריצבסקי אולג
204-1-1621 מבוא לכימיה פיזיקלית 1 Introduction to Physical Chemistry 1 3 2-2-0
2024A-1: פינס דינה
201-1-9431, 204-1-1131, 201-1-9811, 201-1-9141, 201-1-2361, 201-1-9711, 374-1-1103, 204-1-5081, 204-1-1231, 201-1-1011 ,,,205 בלבד,,202+206,,205 בלבד,205 בלבד,205 בלבד,206 בלבד.,,
204-1-5042 כימיה אורגנית למדעי החיים ולמדעי הגיאולוגיה והסביבה Introduction to Organic Chemistry - for Life Sciences and Geology students 5 4-2-0 204-1-5081, 204-1-1231 ,205+206,,פסיכולוגיה,פסיכולוגיה
204-1-5081 כימיה כללית ואנליטית General and Analytical Chemistry 5.5 4-3-0 2024A-1: אלפונטה ליטל
,205 +פסיכולוגיה,202 בלבד,205בלבד,205 בלבד,205 בלבד,205+פסיכולוגיה
205-1-1071 מיקרוביולוגיה Microbiology 2,4 2-0-,4 2024A-1: גור אייל
2013A-1: דביר עירית
2013A-2: דביר עירית
205-1-9011, 204-1-5081
205-1-9011
,,לו"ז יפורסם בתחילת שנה
205-1-1611 יסודות הגנטיקה Genetics A 3 2-2-0 2024A-1: בירנבאום רמאון
2024A-11: מישמר דן
2024A-12: שטולץ נועם
2024A-13: אלהיב יצחק
2024A-14: שטולץ נועם
2024A-15: בן צבי אסף
2024A-16: אלהיב יצחק

2013A-1: גרשוני מורן
2013A-2: גרשוני מורן
201-1-9101, 205-1-9011, 205-1-9401 ,,,,,,,,,
205-1-3111 מבוא לאקולוגיה Introduction to Ecology 3.5 2-2,3-0 2024A-1: רותם גיא
2024A-11: לוי יובל
2024A-12: שקד שי אברהם
2024A-13: לוי יובל
2024A-14: פיירטג אביב
2024A-16: רותם גיא
2013A-1: שוחט אייל
2013A-2: שוחט אייל
205-1-9401, 201-1-9101
205-1-9401
,,,,,,,
205-1-3171 אבולוציה Evolution 3 2-2-0 2024A-1: ברשטיין שמעון
2024A-11: ברשטיין שמעון
2024A-12: ברשטיין שמעון
2024A-13: לוי אדריאן ישראל
2024A-14: לוי אדריאן ישראל
2024A-15: חקלאי רתם
205-1-9171, 205-1-9181 ,,,,,,
205-1-3491 ביולוגיה מולקולרית,מגן לחלבון Molecular Biology,Biochemistry of Nucleic Acids 2.5 2-1-0 2024A-1: פרנק גבריאל
2024A-11: רביב אסא
2024A-12: כהן עמית
2024A-13: כהן עמית
2024A-14: רביב אסא
2024A-15: כהן עמית
2024A-16: כהן לינור רבקה

2013A-1: טיומקין דליה
2013A-2: טיומקין דליה
204-1-1531, 204-1-5081, 205-1-3493
204-1-1531
,,,,,,,,,
205-1-3493 מעבדה ביולוגיה מולקולרית,מגן לחלבון מעבדה Molecular Biology - Laboratory,From Gene to Protein - A Laboratory Course 1.5 0-0-3 2024A-1: פרנק גבריאל
2024A-2: פרנק גבריאל
2024A-3: פרנק גבריאל
2024A-4: פרנק גבריאל
2024A-5: פרנק גבריאל
2024A-6: פרנק גבריאל
2013B-1: טיומקין דליה
,,,,,,תאריכי מעבדות: 8.04 13.05 27.05 3.06
205-1-7924 מבוא לרשתות נוירונים Introduction to Neural Networks 2 1.5-1-0 2024B-1: שגב רונן
2024B-11: גבעון שחר
2024B-12: גבעון שחר
2024B-13: גבעון שחר
,,,
205-1-9011 התא The Cell 2.5 2-0-1 2024A-1: שגיא אמיר
2024A-2: תורגמן גרזון יעל
2024A-11: אגבאריה עאיד
2024A-12: אגבאריה עאיד
2024A-13: אגבאריה עאיד
2024A-14: אגבאריה עאיד
2024A-15: אגבאריה עאיד
2024A-21: תורגמן גרזון יעל
,,,,,,,
205-1-9161 פיזיולוגיה של בע"ח Animal Physiology 3.5,3 3,-1,-0 2024B-1: רסניק ג'ניפר
2024B-11: בן צבי אסף
2024B-12: בן צבי אסף

2013B-1: ביתן עמיר
205-1-9011, 900-5-2022
205-1-9011
חייב הדרכת בטיחות,,,,,,
205-1-9171 ביוכימיה א Biochemistry A 3 2-2-0 2024A-1: יפרח עופר
2024A-11: קמנצקי ניקיטה
2024A-12: קליוקין אלינה
2024A-13: עוזרי רחל
2024A-14: שטיין דניאל
2024A-15: קמנצקי ניקיטה
2024A-16: שטיין דניאל

2013A-1: מגידוביץ הילה
2013A-2: מגידוביץ הילה
205-1-9011, 204-1-1721, 205-1-9811
204-1-1621, 204-1-2611, 204-1-2252
,,,,,,,,,
205-1-9191 הנדסה גנטית Genetic Engineering 2.5 2-1-0 2024B-1: עבדו אורי
2024B-11: ותד נור
2024B-12: קליוקין אלינה
2024B-13: ותד נור
2024B-14: ותד נור
2013B-1: סגל נעמה
2013B-11: סגל נעמה
205-1-9401 ,,,,,דו"ש בתאריכים: 17.03 , 07.04 , 21.04 , 05.05 , 12.05 , 16.06, 23.06,
205-1-9622 היסטוריה פילוסופיה ואתיקה של המדע History Philosophy and Ethics of Science 1 2-0-0 2024B-1: עובדיה עופר
299-1-1121 הכרת הספריה Library Orientation 0 0-0-0
900-5-5001 לומדה להכרת החוק והנהלים למניעת הטרדה מינית Prevention of Sexual Harassment: The Israeli Law and the University Regulations 0 0-0-0 2024A-1: אברמוב מרינה
,,,,,,,
total points total points 131.5