נספח א׳

מסלול משולב - פיזיקה והנדסת מכונות- קורסי חובה בלבד

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
153-1-5051 אנגלית מתקדמים ב - טבע והנדסה English Advanced B 2 4-0-0 2023A-1: סופר איל
2023A-2: נוסי קרן
2023A-3: אברהם מילנה
2023A-4: נוסי קרן
2023A-5: דרייר איגור
2023A-6: לרר ביתן סטפני
2023A-7: סופינסקי ירדן
2023A-8: סופינסקי ירדן
2023A-9: דרייר איגור
2023A-10: בייטנברט אלכסנדרה
2023A-11: בייטנברט אלכסנדרה
2023A-12: לרר ביתן סטפני
2023A-13: נוסי קרן
2023A-14: סופר איל
2023A-15: סופינסקי ירדן
2023A-16: מיכאלן רומן
2023A-99: סופר איל
,,,,,,,,,,,,,,,,חיל אויר
201-1-0071 פונקציות מרוכבות להנדסת חשמל Complex Analysis for EE 3.5 3-1-0 2022B-1: שטראוס יוסף
2022B-2: זלצמן בוריס
2022B-3: אוחלוב אלכסנדר
2022B-4: לוין מיכאיל
2022B-11: שגב עומר
2022B-12: נוריאליאן יהונתן
2022B-13: נוריאליאן יהונתן
2022B-21: נוריאליאן יהונתן
2022B-22: נוריאליאן יהונתן
2022B-23: דיקשטיין יותם
2022B-24: נוריאליאן יהונתן
2022B-31: דיקשטיין יותם
2022B-32: דיקשטיין יותם
2022B-33: שגב עומר
2022B-41: דיקשטיין יותם
2022B-42: שגב עומר
2022B-43: שגב עומר
201-1-9631, 201-1-9681 ,,,,,,,203,203+367,367,,,,,,,
201-1-0101 משואות דיפרנציאליות חלקיות להנדסת חשמל Partial Differential Equations for EE 2.5 2-1-0 2022B-1: זלצמן בוריס
2022B-11: פיקובסקי אלכסנדר
2022B-12: פיקובסקי אלכסנדר
201-1-61, 201-1-9631, 201-1-1021, 201-1-2021 ,,
201-1-2021 אנליזת פורייה ומערכות אורתונורמליות לתלמידי פיסיקה Fourier Analysis and Orthonormal Systems for Physics Students 3.5 3-1-0 2023A-1: שטראוס יוסף
2023A-11: בנגיאט עמית
2023A-12: בנגיאט עמית
2023A-13: בנגיאט עמית
201-1-9681, 201-1-9521 ,203,203+367,367
201-1-9511 אלגברה לינארית להנדסת חשמל 1 Linear Algebra for Electrical Engineering 1 3.5 3-1-0 2023A-1: גולקו דניס
2023A-2: מוזיצ'וק מיכאל
2023A-3: מייזל יונה
2023A-4: חלאוי חזי
2023A-11: שריקי אופז
2023A-12: שריקי אופז
2023A-13: שריקי אופז
2023A-21: בן איון גל
2023A-22: שריקי אופז
2023A-23: שריקי אופז
2023A-31: שריקי אופז
2023A-32: בן איון גל
2023A-33: שריקי אופז
2023A-41: בן איון גל
2023A-42: בן איון גל
2023A-43: שריקי אופז
,,,,חשמל,367,367,,,,,,,203,203+19,חשמל
201-1-9521 אלגברה לינארית להנדסת חשמל 2 Linear Algebra for Electrical Engineering 2 2.5 2-1-0 2022B-1: סולומון יער
20223-1: חלאוי חזי
2022B-2: סולומון יער
2022B-3: גלזנר יאיר יעקב
2022B-4: איידלשטין נעה
2022B-11: בנגיאט עמית
20223-11: בנגיאט עמית
20223-12: בנגיאט עמית
2022B-12: שמרת עמית
2022B-13: פנקס מתן
2022B-21: פנקס מתן
2022B-22: פנקס מתן
2022B-23: שמרת עמית
2022B-31: בנגיאט עמית
2022B-32: פנקס מתן

2022B-41: בנגיאט עמית
2022B-42: בנגיאט עמית
201-1-9511 ,פתיחת הקורס מותנית במספר הרשומים.,,,,203,,,367,203+367,,,,,,אופציה,,
201-1-9631 חדו"א וקטורי להנדסת חשמל Vector Calculus for EE 5 4-2-0 2023A-1: דן-כהן ישי
2023A-2: איידלשטין נעה
2023A-3: גולקו דניס
2023A-11: ולדימירסקי אנה
2023A-12: ברש מיכאל
2023A-13: השאש פז
2023A-21: ולדימירסקי אנה
2023A-22: ולדימירסקי אנה
2023A-23: ברש מיכאל
2023A-31: ברש מיכאל
2023A-32: השאש פז
2023A-33: השאש פז
201-1-9671, 201-1-9681, 201-1-9521, 201-1-9511 ,,,367,367,חשמל,,,,,,
201-1-9671 חשבון דיפרנציאלי להנדסת חשמל Differential Calculus for EE 5 4-2-0 2023A-1: פורת מרדכי
2023A-2: ויניקוב ויקטור
2023A-3: ברנדנבורסקי מיכאל
2023A-4: ברנדנבורסקי מיכאל
2023A-11: רפופורט מרינה
2023A-12: רפופורט מרינה
2023A-13: כהן שירן
2023A-21: מנשה ליאור
2023A-22: מנשה ליאור
2023A-23: כהן שירן
2023A-31: רפופורט מרינה
2023A-32: כהן שירן
2023A-33: רפופורט מרינה
2023A-41: רפופורט מרינה
2023A-42: רפופורט מרינה
2023A-43: כהן שירן
,,,,,,,,,,361+371+381+202,367,367,203+19,203,חשמל
201-1-9681 חשבון אינטגרלי ומשוואות דיפרנציאליות רגילות להנדסת חשמל Integral Calculus and Ordinary Differential Equations for EE 5 4-2-0 2022B-1: גולקו דניס
20223-1: גולקו דניס
2022B-2: פורת מרדכי
2022B-3: מרקייביץ דניאל וולף
2022B-4: איידלשטין נעה
2022B-11: הופרט זיו

20223-12: רפופורט מרינה
2022B-12: יובל רחל
2022B-13: יובל רחל
20223-13: רפופורט מרינה
2022B-21: השאש פז
2022B-22: רפופורט מרינה
2022B-23: רפופורט מרינה
2022B-31: השאש פז
2022B-32: רפופורט מרינה
2022B-33: רפופורט מרינה
2022B-41: השאש פז
2022B-42: הופרט זיו
201-1-9671, 201-1-9511 ,פתיחת הקורס מותנית במספר הרשומים.,,,,203,אופציה,,367,203+367,,,,,,,202- 3 מקומות,,,אופציה
203-1-1141 מבוא לשיטות מתמטיות בפיסיקה Introduction to Mathematical Methods in Physics 4 3-2-0 2023A-1: כץ אבגני

2023A-11: דולברג תומר
2023A-12: דולברג תומר
,חוסידמן,,,אופציה,חוסידמן
203-1-1181 תגליות ואתגרים בפיסיקה מודרנית Modern Physics Discoveries and Challenges .5 0-0-0 2023A-1: קובץ עילי
203-1-1281 פיסיקה 1 - לתלמידי פיסיקה Physics 1 for Students of Physics 5 3.5-3-0 2023A-1: ברושטין רמי

2023A-11: רימון אמונה
2023A-12: רימון אמונה
,,,,
203-1-2121 פיסיקה 3 Physics 3 4 3-2-0 2023A-1: קריצבסקי אולג
2023A-11: אליקשוילי אלכסנדר
2023A-12: אליקשוילי אלכסנדר
203-1-2371, 201-1-9631, 201-1-9681, 201-1-1021, 203-1-1281 ,,
203-1-2161 תרמודינמיקה ומכניקה סטטיסטית 1 Thermodynamics and Statistical Mechanics 1 3.5 3-1-0 2023A-1: גדלין מיכאל
2023A-11: ברמן רתם
2023A-12: ברמן רתם
201-1-9821, 201-1-9831, 203-1-2371, 201-1-9631, 201-1-9671, 201-1-1021 ,,
203-1-2261 תרמודינמיקה ומכניקה סטטיסטית 2 Thermodynamics and Statistical Mechanics 2 3.5 3-1-0 2022B-1: בר לב יבגני
2022B-11: דולברג תומר
203-1-2161 ,
203-1-2281 מכניקה אנליטית Analytical Mechanics 4 3-2-0 2023A-1: קובץ עילי
2023A-11: עדי טל
2023A-12: עדי טל
203-1-2371, 201-1-9821, 201-1-9631, 201-1-9681, 201-1-9521, 203-1-1281, 201-1-1221 הפסקה של שעה בין 13-14,,
203-1-2291 סמינר על נושאי מחקר במחלקה סתיו Research Topics Seminar Fall .5 0-0-0 2023A-1: מידן דגנית 203-1-2121, 203-1-2281
203-1-2292 סמינר על נושאי מחקר במחלקה 2,סמינר על נושאי מחקר במחלקה אביב Research Topics Seminar 2,Research Topics Seminar Spring .5 0-0-0 2023A-1: מידן דגנית
203-1-2291
203-1-2121, 203-1-2281
הקורס מתקיים בחדר 207 בנין 54,הקורס מתקיים בחדר 207 בנין 54
203-1-2371 פיסיקה 2 - לתלמידי פיסיקה Physics 2 for Students of Physics 5 4-2-0 2022B-1: גרוספלד איתן
2022B-11: אליקשוילי אלכסנדר
2022B-12: אליקשוילי אלכסנדר
203-1-1281, 203-1-1141, 201-1-9671, 201-1-1011 שעה אחת תינתן כתרגול עזר על ידי המרצה.,,
203-1-2381 אלקטרודינמיקה 1 Electrodynamics 1 5 4-2-0 2022B-1: ליובלינסקי מיכאל
2022B-11: שינדלמן תום
2022B-12: שינדלמן תום
203-1-2371, 203-1-2281, 201-1-9681, 201-1-1021, 201-1-2021, 201-1-1051, 203-1-2121 ,,
203-1-2551 בטיחות במעבדה ב' Laboratory Safety B 0 0-0-0
203-1-2553 מעבדה ב1 Lab B1 2 0-0-4 2023A-1: ביטון יעקב
2023A-2: ביטון יעקב
203-1-1623, 203-1-2371, 203-1-1281 ,
203-1-3111 פיסיקת מצב מוצק 1 Solid State Physics 1 3.5 3-1-0 2023A-1: נעאמנה מונתסר
2023A-11: ולרשטיין עידן
203-1-3141, 203-1-2261 ,
203-1-3141 תורת הקוונטים 1 Quantum Theory 1 4.5 3-3-0 203-1-2281, 203-1-2121, 201-1-9511, 201-1-2021, 201-1-9521, 201-1-9901, 203-1-2371, 203-1-1281 ,
203-1-3161 בטיחות במעבדה ג' Laboratory Safety 0 0-0-0 203-1-2653
203-1-3163 מעבדה ג1 לניסויים מתקדמים בפיסיקה Physics Laboratory C1 for Advanced Physics Experiments 4 0-0-8 2023A-1: ביטון יעקב 203-1-2281, 203-1-2553, 203-1-2121, 203-1-3141, 203-1-2653
203-1-3241 תורת הקוונטים 2 Quantum Theory 2 5 4-2-0 2023A-1: כהן דורון
2023A-11: אביטן שני
2023A-12: אביטן שני
203-1-3141, 201-1-9521, 201-1-9511 ,,
203-1-3271 סמינר סטודנטים Students Seminar .5 0-0-0 2023A-1: בן-אברהם ש"י
2023A-2: בן-אברהם ש"י
203-1-2381, 203-1-3141 ,
204-1-1571 כימיה בסיסית לתלמידי הנדסה Basic Chemistry for Engineering Students 4.5 4-1-0 2023A-1: דיטקוביץ' יוליה
2023A-2: יגנה זהבית
2023A-11: גור תומר
2023A-12: גור תומר
2023A-21: גור תומר
2023A-22: גור תומר
,,,,,חומרים בלבד
299-1-1121 הכרת הספריה Library Orientation 0 0-0-0
362-1-1011 גרפיקה הנדסית Engineering Graphics 1 for Mechanical Engineering 5 4-2-0 2023A-1: ברונשטיין ישראל
2023A-2: דולגר מארק
2023A-11: בובליל טל
2023A-12: בובליל טל
2023A-13: אלבוטיאנו גיא
2023A-21: אלבוטיאנו גיא
2023A-22: שורץ אורי
2023A-23: שורץ אורי
,,,,,,,
362-1-1133 מעבדה להנדסת מכונות 2 Mechanical Engineering - Laboratory 2 2 0-0-4 362-1-3471, 362-1-2331, 362-1-3261, 362-1-2151 כל שינוי רישום /ביטול יש לפנות לדוד אלמקייס במחלקה,כל שינוי רישום /ביטול יש לפנות לדוד אלמקייס במחלקה,כל שינוי רישום /ביטול יש לפנות לדוד אלמקייס במחלקה,כל שינוי רישום /ביטול יש לפנות לדוד אלמקייס במחלקה,כל שינוי רישום /ביטול יש לפנות לדוד אלמקייס במחלקה,כל שינוי רישום /ביטול יש לפנות לדוד אלמקייס במחלקה,כל שינוי רישום /ביטול יש לפנות לדוד אלמקייס במחלקה,כל שינוי רישום /ביטול יש לפנות לדוד אלמקייס במחלקה
362-1-1143 מעבדה לגרפיקה ממוחשבת מעשית Computer Graphics 2 0-0-4 362-1-1011 נדרש קורס קדם גרפיקה הנדסית, נדרש קורס קדם גרפיקה הנדסית
362-1-1153 מעבדה להנדסת מכונות 1 Mechanical Engineering - Laboratory 1 2 0-0-4 2023A-1: וויס ישעיהו
2023A-2: וויס ישעיהו
2023A-3: וויס ישעיהו
2023A-4: וויס ישעיהו
2023A-5: וויס ישעיהו
2023A-6: וויס ישעיהו
2023A-7: וויס ישעיהו
2023A-8: וויס ישעיהו
2023A-9: וויס ישעיהו
2023A-10: וויס ישעיהו
362-1-2151, 362-1-2121, 362-1-2241 רישום / ביטול/ שיוני יש לפנות ישירות לדוד אלמקיס במחלקה במאצעות המייל . קורסי קדם מכשור ומדידות חוזק חומרים ותרמודינמיקה,רישום / ביטול/ שיוני יש לפנות ישירות לדוד אלמקיס במחלקה במאצעות המייל . קורסי קדם מכשור ומדידות חוזק חומרים ותרמודינמיקה,רישום / ביטול/ שיוני יש לפנות ישירות לדוד אלמקיס במחלקה במאצעות המייל . קורסי קדם מכשור ומדידות חוזק חומרים ותרמודינמיקה,רישום / ביטול/ שיוני יש לפנות ישירות לדוד אלמקיס במחלקה במאצעות המייל . קורסי קדם מכשור ומדידות חוזק חומרים ותרמודינמיקה,רישום / ביטול/ שיוני יש לפנות ישירות לדוד אלמקיס במחלקה במאצעות המייל . קורסי קדם מכשור ומדידות חוזק חומרים ותרמודינמיקה,רישום / ביטול/ שיוני יש לפנות ישירות לדוד אלמקיס במחלקה במאצעות המייל . קורסי קדם מכשור ומדידות חוזק חומרים ותרמודינמיקה,רישום / ביטול/ שיוני יש לפנות ישירות לדוד אלמקיס במחלקה במאצעות המייל . קורסי קדם מכשור ומדידות חוזק חומרים ותרמודינמיקה,רישום / ביטול/ שיוני יש לפנות ישירות לדוד אלמקיס במחלקה במאצעות המייל . קורסי קדם מכשור ומדידות חוזק חומרים ותרמודינמיקה,רישום / ביטול/ שיוני יש לפנות ישירות לדוד אלמקיס במחלקה במאצעות המייל . קורסי קדם מכשור ומדידות חוזק חומרים ותרמודינמיקה,רישום / ביטול/ שיוני יש לפנות ישירות לדוד אלמקיס במחלקה במאצעות המייל . קורסי קדם מכשור ומדידות חוזק חומרים ותרמודינמיקה
362-1-1163 מבוא להנדסת מכונות Introduction to Mechanical Engineering 1.5 0-0-3 2023A-1: גאן ירדן מזל
2023A-2: גאן ירדן מזל
2023A-4: גאן ירדן מזל
2023A-5: גאן ירדן מזל
2023A-6: גאן ירדן מזל
2023A-7: גאן ירדן מזל
2023A-8: גאן ירדן מזל
2023A-9: גאן ירדן מזל
,,,,,,,
362-1-2121 חוזק חומרים Strength of Materials 6 5-2-0 201-1-9321, 362-1-1061, 201-1-9771, 201-1-9631 נדרש קורסי קדם אלגברה לינארית חדוא 3 וסטטיקה,,,,,
362-1-2151 מיכשור ומדידות Measurement and Experimental Methods 2.5 2-0-1 כל שינוי רישום /ביטול יש לפנות לדוד אלמקייס במחלקה,כל שינוי רישום /ביטול יש לפנות לדוד אלמקייס במחלקה,כל שינוי רישום /ביטול יש לפנות לדוד אלמקייס במחלקה,כל שינוי רישום /ביטול יש לפנות לדוד אלמקייס במחלקה,כל שינוי רישום /ביטול יש לפנות לדוד אלמקייס במחלקה,כל שינוי רישום /ביטול יש לפנות לדוד אלמקייס במחלקה,כל שינוי רישום /ביטול יש לפנות לדוד אלמקייס במחלקה,כל שינוי רישום /ביטול יש לפנות לדוד אלמקייס במחלקה,כל שינוי רישום /ביטול יש לפנות לדוד אלמקייס במחלקה,כל שינוי רישום /ביטול יש לפנות לדוד אלמקייס במחלקה,כל שינוי רישום /ביטול יש לפנות לדוד אלמקייס במחלקה
362-1-2181 תכונות מכניות של חומרים Mechanical Properties of Materials 4 3-2-0 חובה,חובה,,,,
362-1-2191 מבוא להנדסת חשמל למהנדסי מכונות Introduction to Electrical Engineering for Mechanical Engineers 4 3-2-0 2023A-1: עזרא זנבה
2023A-2: עזרא זנבה
2023A-11: רצבי ארנון
2023A-12: רצבי ארנון
2023A-21: מתניה עמרי
2023A-22: מתניה עמרי
203-1-1721, 201-1-9771 קורסי קדם חדוא 3 ופיסיקה 2,קורסי קדם חדוא 3 ופיסיקה 2,,,,
362-1-2221 דינמיקה Dynamics 5 4-2-0 2023A-1: אושרי עוז
2023A-2: שושני אוריאל
2023A-11: שריקי אופז
2023A-12: שריקי אופז
2023A-21: אסולין אריה
2023A-22: אסולין אריה
362-1-1061 קורס קדם סטטיקה,,,,,
362-1-2232 תכנות למהנדסי מכונות Mechanical engineers programming 4 3-2-0 ,,,,,
362-1-2241 תרמודינמיקה Thermodynamics 6 5-2-0 2023A-1: לוי אברהם
2023A-11: שטרן יותם
2023A-12: שטרן יותם
2023A-13: אלמקייס אלעד
2023A-14: אלמקייס אלעד
,,,,
362-1-2242 תיכון מכונות Machine Design 6 5-2-0 2023A-1: זרוק דוד
2023A-2: כהן שי
2023A-11: שחף דן
2023A-12: שחף דן
2023A-21: כהן רועי יצחק
2023A-22: כהן רועי יצחק
362-1-1011, 362-1-2121 קורסי קדם חוזק חומרים וגרפיקה הנדסית,קורסי קדם חוזק חומרים וגרפיקה הנדסית,,,,
362-1-2331 תורת הזרימה Fluid Mechanics 6 5-2-0 201-1-9721, 362-1-2241 נדרש קורסי קדם חדוא 3 ותרמודינמיקה 2,נדרש קורסי קדם חדוא 3 ותרמודינמיקה 2,,,,
362-1-3071 שיטות סטטיסטיות בהנדסה Statistical Methods in Engineering 4 3-2-0 201-1-9721 ,,,,,,
362-1-3261 מעבר חום Heat Transfer 6 5-2-0 2023A-1: זיסקינד גנדי
2023A-11: שוקנר תומר
2023A-12: שוקנר תומר
2023A-13: עמיר בן
2023A-14: עמיר בן
362-1-2331 קורס קדם תורת הזרימה,,,,
362-1-3321 תורת המכונות 1 Theory of Machines 1 3.5 3-1-0 362-1-1061 נדרש קורס קדם סטטיקה,נדרש קורס קדם סטטיקה,,,,
362-1-3341 שיטות נומריות בהנדסה Numerical Methods in Engineering 4 3-2-0 201-1-9721, 362-1-2232 נדרש קורסי קדם חדוא 2 ותכנות,נדרש קורסי קדם חדוא 2 ותכנות,,,,
362-1-3471 מערכות בקרה Control Systems 6 5-2-0 2023A-1: כרמי אבישי
2023A-2: שוקרון דניאל
2023A-11: ניסני אופיר
2023A-12: ניסני אופיר
2023A-21: זילברשטיין יוגב
2023A-22: בכר ליאור
362-1-3401 קורס קדם מערכות לינאריות,קורס קדם מערכות לינאריות,,,,
362-1-4503 פרויקט הנדסי 1 Engineering Project 1 3.5 3-0-0 2023A-1: וויס ישעיהו 201-1-9711, 204-1-1571, 362-1-1163, 204-1-1593, 201-1-9321, 362-1-1011, 201-1-9721, 362-1-1061, 362-1-1143, 362-1-2181, 203-1-1721, 362-1-3341, 362-1-2221, 362-1-2151, 362-1-2173, 362-1-1153, 362-1-1133, 362-1-2161, 153-1-5051, 360-1-11, 203-1-111, 362-1-2242, 362-1-3261, 362-1-3321, 362-1-3471, 362-1-4663, 362-1-4791, 201-1-9471, 362-1-2241, 362-1-2331, 362-1-3401, 362-1-2121, 362-1-2232, 362-1-3071, 201-1-9771 חובת מעבר כל קורסי החובה שנים א' עד ג' כולל, וקורסי אנגלית מתקדמים ב' ומבוא לפיסיקה
362-1-4603 פרויקט הנדסי 2 Engineering Project 2 6 0-0-0
2023A-1: וויס ישעיהו
362-1-4503, 360-1-11, 153-1-5051 נדרש קדם פרויקט 1,נדרש קדם פרויקט 1
900-5-5001 לומדה להכרת החוק והנהלים למניעת הטרדה מינית Prevention of Sexual Harassment: The Israeli Law and the University Regulations 0 0-0-0 2023A-1: אברמוב מרינה
2023B-1: אברמוב מרינה
,,,,,,,,,,,,,
total points total points 181