נספח א׳

מסלול משולב - פיזיקה והנדסת מכונות- קורסי חובה בלבד

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
153-1-5051 אנגלית מתקדמים ב - טבע והנדסה English Advanced B 2 4-0-0 2024A-1: נוסי קרן
2024A-2: דרייר איגור
2024A-3: סופר אייל
2024A-4: דרייר איגור
2024A-5: לרר ביתן סטפני
2024A-6: בייטנברט אלכסנדרה
2024A-7: בייטנברט אלכסנדרה
2024A-8: סופינסקי ירדן
2024A-9: לרר ביתן סטפני
2024A-10: סופינסקי ירדן
2024A-11: סופר אייל
,,,,,,,,,,
201-1-0071 פונקציות מרוכבות להנדסת חשמל Complex Analysis for EE 3.5 3-1-0 2023B-1: קרנר דמיטרי
2023B-2: שטראוס יוסף
2023B-3: שטראוס יוסף
2023B-4: פורת מרדכי
2023B-11: שגב עומר
2023B-12: נוריאליאן יהונתן
2023B-13: נוריאליאן יהונתן
2023B-21: נוריאליאן יהונתן
2023B-22: נוריאליאן יהונתן
2023B-23: בן איון גל
2023B-31: בן איון גל
2023B-32: בן איון גל
2023B-33: שגב עומר
2023B-41: בן איון גל
2023B-42: שגב עומר
2023B-43: שגב עומר
201-1-9631, 201-1-9681 ,,,,,,,203,203+367,367,,,,,,
201-1-0101 משואות דיפרנציאליות חלקיות להנדסת חשמל Partial Differential Equations for EE 2.5 2-1-0 2023B-1: זלצמן בוריס
2023B-11: פיקובסקי אלכסנדר
2023B-12: פיקובסקי אלכסנדר
201-1-61, 201-1-9631, 201-1-1021, 201-1-2021 ,,
201-1-2021 אנליזת פורייה ומערכות אורתונורמליות לתלמידי פיסיקה Fourier Analysis and Orthonormal Systems for Physics Students 3.5 3-1-0 2024A-1: שטראוס יוסף
2024A-11: שולץ בן ברוך
2024A-12: שולץ בן ברוך
201-1-9681, 201-1-9521 ,203+204,367
201-1-9511 אלגברה לינארית להנדסת חשמל 1 Linear Algebra for Electrical Engineering 1 3.5 3-1-0 2024A-1: מוזיצ'וק מיכאל
2024A-2: גולקו דניס
2024A-3: מוזיצ'וק מיכאל
2024A-4: גולקו דניס

2024A-13: הימלהוך גיל
2024A-21: בן איון גל
2024A-22: הימלהוך גיל
2024A-23: הימלהוך גיל
2024A-31: בן איון גל
2024A-32: לוינזון-סלע עמית
2024A-33: לוינזון-סלע עמית
2024A-41: לוינזון-סלע עמית
2024A-42: לוינזון-סלע עמית
2024A-43: הימלהוך גיל
2023A-1: גולקו דניס
2023A-11: ניקולאייבסקי ויקטור
,,,,חשמל,367,367+חשמל,,,,,,,203,203+19,חשמל,בתאריכים הבאים המפגשים יתקיימו באופן מקוון: 6.11 27.11 18.12 8.1,
201-1-9521 אלגברה לינארית להנדסת חשמל 2 Linear Algebra for Electrical Engineering 2 2.5 2-1-0 2023B-1: סולומון יער
20233-1: בסר אמנון
2023B-2: אופנהיים יזהר
2023B-3: סולומון יער
2023B-4: גורביץ נדז'דה
2023B-11: מנשה ליאור
20233-11: בן איון גל
20233-12: בן איון גל
2023B-12: שמרת עמית
2023B-13: שמרת עמית
2023B-21: ספיר איתן
2023B-22: ספיר איתן
2023B-23: שמרת עמית
2023B-31: מנשה ליאור
2023B-32: מנשה ליאור

2023B-42: מנשה ליאור
2023B-43: שמרת עמית
2023B-11: ניקולאייבסקי ויקטור
201-1-9511 ,פתיחת הקורס מותנית במספר הרשומים.,,,,203,,,367,203+367,,,,,,אופציה,,,,
201-1-9631 חדו"א וקטורי להנדסת חשמל Vector Calculus for EE 5 4-2-0 2024A-1: דן-כהן ישי
2024A-2: איידלשטין נעה
2024A-3: קרנר דמיטרי
2024A-11: השאש פז
2024A-12: ברש מיכאל
2024A-13: ברש מיכאל
2024A-21: ולדימירסקי אנה
2024A-22: ולדימירסקי אנה
2024A-23: ברש מיכאל
2024A-31: השאש פז
2024A-32: השאש פז
2024A-33: ברש מיכאל
201-1-9671, 201-1-9681, 201-1-9521, 201-1-9511 ,,,367+ חשמל,367,חשמל,,,,,,
201-1-9671 חשבון דיפרנציאלי להנדסת חשמל Differential Calculus for EE 5 4-2-0 2024A-1: ברנדנבורסקי מיכאל
2024A-2: גורן אבי
2024A-3: ברנדנבורסקי מיכאל
2024A-4: לרמן אירינה
2024A-11: רפופורט מרינה
2024A-12: רפופורט מרינה
2024A-13: כהן שירן
2024A-21: מנשה ליאור
2024A-22: מנשה ליאור
2024A-23: כהן שירן
2024A-31: רפופורט מרינה
2024A-32: כהן שירן
2024A-33: רפופורט מרינה
2024A-41: רפופורט מרינה
2024A-42: המחלקה מורי
2024A-43: כהן שירן
2024A-11: פורטנוב איגור
,,,,,,,,,,361+371+381+202,367+202+19,367,203,אופציה,חשמל,,
201-1-9681 חשבון אינטגרלי ומשוואות דיפרנציאליות רגילות להנדסת חשמל Integral Calculus and Ordinary Differential Equations for EE 5 4-2-0 20233-1: גולקו דניס
2023B-1: גולקו דניס
2023B-2: גולן גילי
2023B-3: שמוביץ' אלי
2023B-4: זיו-אב מתן
20233-11: כהן שירן
2023B-11: רפופורט מרינה
20233-12: כהן שירן
2023B-12: השאש פז
20233-13: כהן שירן
2023B-21: רפופורט מרינה
2023B-22: רפופורט מרינה
2023B-23: כהן שירן
2023B-31: כהן שירן
2023B-32: רפופורט מרינה
2023B-33: כהן שירן
2023B-41: רפופורט מרינה
2023B-42: השאש פז
2023B-11: ניקולאייבסקי ויקטור
201-1-9671, 201-1-9511 פתיחת הקורס מותנית במספר הרשומים.,,,,,,203,,367,אופציה,,,,,,,,,,
203-1-1141 מבוא לשיטות מתמטיות בפיסיקה Introduction to Mathematical Methods in Physics 4.5 3-3-0 2024A-1: כץ אבגני
,חוסידמן,,,חוסידמן
203-1-1181 תגליות ואתגרים בפיסיקה מודרנית Modern Physics Discoveries and Challenges .5 0-0-0 2024A-1: קובץ עילי
203-1-1281 פיסיקה 1 - לתלמידי פיסיקה Physics 1 for Students of Physics 5.5 4-3-0 2024A-1: ברושטין רמי
,חוסידמן,,,
203-1-2121 פיסיקה 3 Physics 3 4 3-2-0 2024A-1: קריצבסקי אולג
203-1-2371, 201-1-9631, 201-1-9681, 201-1-1021, 203-1-1281 ,,
203-1-2161 תרמודינמיקה ומכניקה סטטיסטית 1 Thermodynamics and Statistical Mechanics 1 5 4-2-0 2024A-1: גדלין מיכאל
201-1-9821, 201-1-9831, 203-1-2371, 201-1-9631, 201-1-9671, 201-1-1021 ,,
203-1-2281 מכניקה אנליטית Analytical Mechanics 4 3-2-0 2024A-1: קובץ עילי
203-1-2371, 201-1-9821, 201-1-9631, 201-1-9681, 201-1-9521, 203-1-1281, 201-1-1221 הפסקה של שעה בין 13-14,,
203-1-2291 סמינר על נושאי מחקר במחלקה סתיו Research Topics Seminar Fall .5 0-0-0 203-1-2121, 203-1-2281
203-1-2292 סמינר על נושאי מחקר במחלקה 2,סמינר על נושאי מחקר במחלקה אביב Research Topics Seminar 2,Research Topics Seminar Spring .5 0-0-0 2023A-1: מידן דגנית
2023B-1: מידן דגנית
203-1-2291
203-1-2121, 203-1-2281
הקורס מתקיים בחדר 207 בנין 54,הקורס מתקיים בחדר 207 בנין 54
203-1-2371 פיסיקה 2 - לתלמידי פיסיקה Physics 2 for Students of Physics 5.5 4-3-0 203-1-1281, 203-1-1141, 201-1-9671, 201-1-1011 ,,,,
203-1-2381 אלקטרודינמיקה 1 Electrodynamics 1 5 4-2-0 2023B-1: ליובלינסקי מיכאל
2023B-11: ולרשטין עידן
2023B-12: ולרשטין עידן
203-1-2371, 203-1-2281, 201-1-9681, 201-1-1021, 201-1-2021, 201-1-1051, 203-1-2121, 201-1-9901, 203-1-1281 ,,
203-1-2551 בטיחות במעבדה ב' Laboratory Safety B 0 0-0-0
203-1-2553 מעבדה ב1 Lab B1 2 0-0-4 203-1-1623, 203-1-2371, 203-1-1281 ,
203-1-3111 פיסיקת מצב מוצק 1 Solid State Physics 1 3.5 3-1-0 2024A-1: נעאמנה מונתסר
203-1-3141, 203-1-2161 ,
203-1-3141 תורת הקוונטים 1 Quantum Theory 1 4.5 3-3-0 2023B-1: פיינגולד מריו
2023B-11: עדי טל
2023B-12: עדי טל
203-1-2281, 203-1-2121, 201-1-9511, 201-1-2021, 201-1-9521, 201-1-9901, 203-1-2371, 203-1-1281, 201-1-1211, 201-1-1221, 201-1-1051 ,,
203-1-3161 בטיחות במעבדה ג' Laboratory Safety 0 0-0-0 203-1-2653
203-1-3163 מעבדה ג1 לניסויים מתקדמים בפיסיקה Physics Laboratory C1 for Advanced Physics Experiments 4 0-0-8 203-1-2281, 203-1-2553, 203-1-2121, 203-1-3141, 203-1-2653
203-1-3241 תורת הקוונטים 2 Quantum Theory 2 5 4-2-0 2024A-1: גרוספלד איתן
203-1-3141, 201-1-9521, 201-1-9511 ,,
203-1-3271 סמינר סטודנטים Students Seminar .5 0-0-0 2024A-1: קריצבסקי אולג
2024A-2: קריצבסקי אולג
203-1-2381, 203-1-3141 ,
204-1-1571 כימיה בסיסית לתלמידי הנדסה Basic Chemistry for Engineering Students 4.5 4-1-0 2024A-1: דיטקוביץ' יוליה
2024A-2: יגנה זהבית
מכונות בלבד,,מכונות,מכונות,מכונות בלבד,חומרים בלבד
299-1-1121 הכרת הספריה Library Orientation 0 0-0-0
362-1-1011 גרפיקה הנדסית Engineering Graphics 1 for Mechanical Engineering 5 4-2-0 2024A-1: ברונשטיין ישראל
2024A-2: דולגר מארק
2024A-11: בובליל טל
2024A-12: בובליל טל
2024A-13: אלבוטיאנו גיא
2024A-21: אלבוטיאנו גיא
2024A-22: שורץ אורי
2024A-23: שורץ אורי
,,,,,,,,,
362-1-1133 מעבדה להנדסת מכונות 2 Mechanical Engineering - Laboratory 2 2 0-0-4 2023B-1: וויס ישעיהו
2023B-2: וויס ישעיהו
2023B-3: וויס ישעיהו
2023B-4: וויס ישעיהו
2023B-5: אלמקיס דוד
2023B-6: אלמקיס דוד
2023B-7: וויס ישעיהו
2023B-8: וויס ישעיהו
2023B-9: וויס ישעיהו
362-1-3471, 362-1-2331, 362-1-3261, 362-1-2151 כל שינוי רישום /ביטול יש לפנות לדוד אלמקייס במחלקה,כל שינוי רישום /ביטול יש לפנות לדוד אלמקייס במחלקה,כל שינוי רישום /ביטול יש לפנות לדוד אלמקייס במחלקה,כל שינוי רישום /ביטול יש לפנות לדוד אלמקייס במחלקה,כל שינוי רישום /ביטול יש לפנות לדוד אלמקייס במחלקה,כל שינוי רישום /ביטול יש לפנות לדוד אלמקייס במחלקה,כל שינוי רישום /ביטול יש לפנות לדוד אלמקייס במחלקה,כל שינוי רישום /ביטול יש לפנות לדוד אלמקייס במחלקה,כל שינוי רישום /ביטול יש לפנות לדוד אלמקייס במחלקה
362-1-1143 מעבדה לגרפיקה ממוחשבת מעשית Computer Graphics 2 0-0-4 2023B-1: קורונל מתן
2023B-2: קורונל מתן
362-1-1011 נדרש קורס קדם גרפיקה הנדסית, נדרש קורס קדם גרפיקה הנדסית
362-1-1153 מעבדה להנדסת מכונות 1 Mechanical Engineering - Laboratory 1 2 0-0-4 2024A-1: וויס ישעיהו
2024A-2: וויס ישעיהו
2024A-3: וויס ישעיהו
2024A-4: וויס ישעיהו
2024A-5: וויס ישעיהו
2024A-6: אלמקיס דוד
2024A-7: אלמקיס דוד
2024A-8: וויס ישעיהו
2024A-9: וויס ישעיהו
2024A-10: וויס ישעיהו
362-1-2151, 362-1-2121, 362-1-2241 רישום / ביטול/ שיוני יש לפנות ישירות לדוד אלמקיס במחלקה במאצעות המייל . קורסי קדם מכשור ומדידות חוזק חומרים ותרמודינמיקה,רישום / ביטול/ שיוני יש לפנות ישירות לדוד אלמקיס במחלקה במאצעות המייל . קורסי קדם מכשור ומדידות חוזק חומרים ותרמודינמיקה,רישום / ביטול/ שיוני יש לפנות ישירות לדוד אלמקיס במחלקה במאצעות המייל . קורסי קדם מכשור ומדידות חוזק חומרים ותרמודינמיקה,רישום / ביטול/ שיוני יש לפנות ישירות לדוד אלמקיס במחלקה במאצעות המייל . קורסי קדם מכשור ומדידות חוזק חומרים ותרמודינמיקה,רישום / ביטול/ שיוני יש לפנות ישירות לדוד אלמקיס במחלקה במאצעות המייל . קורסי קדם מכשור ומדידות חוזק חומרים ותרמודינמיקה,רישום / ביטול/ שיוני יש לפנות ישירות לדוד אלמקיס במחלקה במאצעות המייל . קורסי קדם מכשור ומדידות חוזק חומרים ותרמודינמיקה,רישום / ביטול/ שיוני יש לפנות ישירות לדוד אלמקיס במחלקה במאצעות המייל . קורסי קדם מכשור ומדידות חוזק חומרים ותרמודינמיקה,רישום / ביטול/ שיוני יש לפנות ישירות לדוד אלמקיס במחלקה במאצעות המייל . קורסי קדם מכשור ומדידות חוזק חומרים ותרמודינמיקה,רישום / ביטול/ שיוני יש לפנות ישירות לדוד אלמקיס במחלקה במאצעות המייל . קורסי קדם מכשור ומדידות חוזק חומרים ותרמודינמיקה,רישום / ביטול/ שיוני יש לפנות ישירות לדוד אלמקיס במחלקה במאצעות המייל . קורסי קדם מכשור ומדידות חוזק חומרים ותרמודינמיקה
362-1-1163 מבוא להנדסת מכונות Introduction to Mechanical Engineering 1.5 0-0-3 2024A-1: ג'אן ירדן מזל
2024A-2: ג'אן ירדן מזל
2024A-3: ג'אן ירדן מזל
2024A-4: ג'אן ירדן מזל
2024A-5: ג'אן ירדן מזל
2024A-6: ג'אן ירדן מזל
2024A-7: ג'אן ירדן מזל
2024A-8: ג'אן ירדן מזל
,,,,,,,
362-1-2121 חוזק חומרים Strength of Materials 6 5-2-0 2023B-1: דבוטון גל
2023B-11: שורץ אורי
2023B-12: שורץ אורי
2023B-13: לזר עמית
2023B-14: לזר עמית
201-1-9321, 362-1-1061, 201-1-9771, 201-1-9631 נדרש קורסי קדם אלגברה לינארית חדוא 3 וסטטיקה,,,,
362-1-2151 מיכשור ומדידות Measurement and Experimental Methods 2.5 2-0-1 2023B-1: ברונשטיין ישראל
2023B-2: ברונשטיין ישראל
2023B-11: בנדרסקי אורן
2023B-12: גירליצקי אינה
2023B-13: בן שמעון יהב

2023B-15: שדה שובל
2023B-22: שדה שובל
2023B-23: לומניץ אלון
2023B-24: בן שמעון יהב
כל שינוי רישום /ביטול יש לפנות לדוד אלמקייס במחלקה,כל שינוי רישום /ביטול יש לפנות לדוד אלמקייס במחלקה,כל שינוי רישום /ביטול יש לפנות לדוד אלמקייס במחלקה,כל שינוי רישום /ביטול יש לפנות לדוד אלמקייס במחלקה,כל שינוי רישום /ביטול יש לפנות לדוד אלמקייס במחלקה,כל שינוי רישום /ביטול יש לפנות לדוד אלמקייס במחלקה,כל שינוי רישום /ביטול יש לפנות לדוד אלמקייס במחלקה,כל שינוי רישום /ביטול יש לפנות לדוד אלמקייס במחלקה,כל שינוי רישום /ביטול יש לפנות לדוד אלמקייס במחלקה,כל שינוי רישום /ביטול יש לפנות לדוד אלמקייס במחלקה,כל שינוי רישום /ביטול יש לפנות לדוד אלמקייס במחלקה
362-1-2181 תכונות מכניות של חומרים Mechanical Properties of Materials 4 3-2-0 2023B-1: יעקובוביץ' אסף
2023B-2: יעקובוביץ' אסף
2023B-11: עמיר בן
2023B-12: עמיר בן
2023B-21: ג'אן ירדן מזל
2023B-22: ג'אן ירדן מזל
חובה,חובה,,,,
362-1-2191 מבוא להנדסת חשמל למהנדסי מכונות Introduction to Electrical Engineering for Mechanical Engineers 4 3-2-0 2024A-1: עזרא זנבה
2024A-2: עזרא זנבה
2024A-11: רצבי ארנון
2024A-12: רצבי ארנון
2024A-21: מתניה עמרי
2024A-22: מתניה עמרי
203-1-1721, 201-1-9771 קורסי קדם חדוא 3 ופיסיקה 2,קורסי קדם חדוא 3 ופיסיקה 2,,,,
362-1-2221 דינמיקה Dynamics 5 4-2-0 2024A-1: אושרי עוז
2024A-2: שושני אוריאל
2024A-11: זרביב איל
2024A-12: לזר עמית
2024A-21: כהן אבי
2024A-22: כהן אבי
362-1-1061 קורס קדם סטטיקה,,,,,
362-1-2232 תכנות למהנדסי מכונות Mechanical engineers programming 4 3-2-0 2023B-1: שרעבי שי
2023B-2: פאר דניאל
2023B-11: בובליל טל
2023B-12: בובליל טל
2023B-21: אדלמן שמיל
2023B-22: אדלמן שמיל
,,,,,
362-1-2241 תרמודינמיקה Thermodynamics 6 5-2-0 2024A-1: לוי אברהם
2024A-2: תדמור רפאל
2024A-11: שטרן יותם
2024A-12: שטרן יותם
2024A-21: אלמקייס אלעד
2024A-22: אלמקייס אלעד
,,,,,
362-1-2242 תיכון מכונות Machine Design 6 5-2-0 2024A-1: זרוק דוד
2024A-2: זרוק דוד
2024A-11: סיבוני תומר
2024A-12: סיבוני תומר
2024A-21: כהן רועי יצחק
2024A-22: כהן רועי יצחק
362-1-1011, 362-1-2121 קורסי קדם חוזק חומרים וגרפיקה הנדסית,קורסי קדם חוזק חומרים וגרפיקה הנדסית,,,,
362-1-2331 תורת הזרימה Fluid Mechanics 6 5-2-0 2023B-1: גרין יואב
2023B-2: שנפ-עומר רון
2023B-11: אלמקייס אלעד
2023B-12: אלמקייס אלעד
2023B-21: שטרן יותם
2023B-22: שטרן יותם
201-1-9721, 362-1-2241 נדרש קורסי קדם חדוא 3 ותרמודינמיקה 2,נדרש קורסי קדם חדוא 3 ותרמודינמיקה 2,,,,
362-1-3071 שיטות סטטיסטיות בהנדסה Statistical Methods in Engineering 4 3-2-0 2023B-1: עטיה ליאור
2023B-2: עטיה ליאור
2023B-11: שחף דן
2023B-12: דרף ליאב
2023B-21: שחף דן
2023B-22: מתניה עמרי
2023B-23: סלים אריג
201-1-9721 ,,,,,,
362-1-3261 מעבר חום Heat Transfer 6 5-2-0 2024A-1: זיסקינד גנדי
2024A-11: שהם אלעד רפאל
2024A-12: שהם אלעד רפאל
2024A-13: קורוניו אלעד
2024A-14: כהן ניצן
362-1-2331 קורס קדם תורת הזרימה,,,,
362-1-3321 תורת המכונות 1 Theory of Machines 1 3.5 3-1-0 2023B-1: שפירא אמיר
2023B-2: זרוק דוד
2023B-11: ביטון סתיו
2023B-12: ביטון סתיו
2023B-21: קורונל מתן
2023B-22: קורונל מתן
362-1-1061 נדרש קורס קדם סטטיקה,נדרש קורס קדם סטטיקה,,,,
362-1-3341 שיטות נומריות בהנדסה Numerical Methods in Engineering 4 3-2-0 2023B-1: פלדמן יורי
2023B-2: פלדמן יורי
2023B-11: גונצ'רוק קיריל
2023B-12: רצבי ארנון
2023B-21: רצבי ארנון
2023B-22: גונצ'רוק קיריל
201-1-9721, 362-1-2232 נדרש קורסי קדם חדוא 2 ותכנות,נדרש קורסי קדם חדוא 2 ותכנות,,,,
362-1-3471 מערכות בקרה Control Systems 6 5-2-0 2024A-1: כרמי אבישי
2024A-2: שוקרון דניאל
2024A-11: לוי טל
2024A-12: לוי טל
2024A-21: גרינברג גל
2024A-22: בכר ליאור
362-1-3401 קורס קדם מערכות לינאריות,קורס קדם מערכות לינאריות,,,,
-- 0-0-0
362-1-4903 פרויקט הנדסי 2 Engineering Project 2 6 6-0-0 2024A-1: וויס ישעיהו
,
900-5-5001 לומדה להכרת החוק והנהלים למניעת הטרדה מינית Prevention of Sexual Harassment: The Israeli Law and the University Regulations 0 0-0-0 2024A-1: אברמוב מרינה
,,,,,,,
total points total points 177