נספח א׳

מסלול דו-חוגי מתמטיקה ופיזיקה- קורסי חובה בלבד

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
153-1-5051 אנגלית מתקדמים ב - טבע והנדסה English Advanced B 2 4-0-0 2024A-1: נוסי קרן
2024A-2: דרייר איגור
2024A-3: סופר אייל
2024A-4: דרייר איגור
2024A-5: לרר ביתן סטפני
2024A-6: בייטנברט אלכסנדרה
2024A-7: בייטנברט אלכסנדרה
2024A-8: סופינסקי ירדן
2024A-9: לרר ביתן סטפני
2024A-10: סופינסקי ירדן
2024A-11: סופר אייל
,,,,,,,,,,
201-1-0061 משוואות דיפרנציאליות רגילות Ordinary Differential Equations 4 4-0-0 2023B-1: קרנר דמיטרי 201-1-1051, 201-1-1031
201-1-0091 מבוא לטופולוגיה Introduction to Topology 4 4-0-0 2023B-1: קוגמן מנחם 201-1-1051
201-1-0251 תורת הפונקציות המרוכבות Theory of Functions of a Complex Variable 4 4-0-0 2023B-1: קורווין דוד 201-1-1051, 201-1-1031
201-1-0291 התמרות אינטגרליות ומשוואות דיפרנציאליות חלקיות Integral Transforms and Partial Differential Equations 4 4-0-0 2024A-1: פוליאקובסקי ארקדי 201-1-1031, 201-1-1051
201-1-1011 חשבון אינפיניטסימלי 1 Infinitesimal Calculus 1 5 4-2-0 2024A-1: שמוביץ' אלי

2024A-12: המחלקה מורי
,,
201-1-1021 חשבון אינפיניטסימלי 2 Infinitesimal Calculus 2 5 4-2-0 2023B-1: סייג איתן שמעון
2023B-11: רון לירן
2023B-12: רון לירן
201-1-1011 ,,תרגול נסגר
201-1-1031 חשבון אינפיניטסימלי גיאומטרי 1 Geometric Calculus 1 4 4-0-0 2024A-1: אנטובה איזנבוד אינה 201-1-1021, 201-1-7021
201-1-1041 חשבון אינפיניטסימלי גיאומטרי 2 Geometrics Calculus 2 4 4-0-0 2023B-1: לוין מיכאיל 201-1-1031
201-1-1051 מבוא לאנליזה Introduction to Analysis 4 4-0-0 2024A-1: אופנהיים יזהר 201-1-7021, 201-1-1021
201-1-1211 אלגברה לינארית 1 Linear algebra 1 5 4-2-0 2024A-1: הרטמן יאיר
2024A-11: קלמה נדב
2024A-12: המחלקה מורי
,,
201-1-1221 אלגברה לינארית 2 Linear algebra 2 5 4-2-0 2023B-1: אנטובה איזנבוד אינה
2023B-11: אברמוב מישל
201-1-1211 ,,
201-1-7031 מבנים אלגבריים Algebraic Structures 4 4-0-0 2024A-1: ויניקוב ויקטור 201-1-7021
201-1-8001 הסתברות Probability 4 4-0-0 2024A-1: ידין אריאל 201-1-1021, 201-1-7021
203-1-1141 מבוא לשיטות מתמטיות בפיסיקה Introduction to Mathematical Methods in Physics 4.5 3-3-0 2024A-1: כץ אבגני
,חוסידמן,,,חוסידמן
203-1-1181 תגליות ואתגרים בפיסיקה מודרנית Modern Physics Discoveries and Challenges .5 0-0-0 2024A-1: קובץ עילי
203-1-1281 פיסיקה 1 - לתלמידי פיסיקה Physics 1 for Students of Physics 5.5 4-3-0 2024A-1: ברושטין רמי
,חוסידמן,,,
203-1-1623 מעבדה א בפיסיקה לתלמידי פיסיקה Physics Laboratory A for Students of Physics 2 0-0-4 203-1-1281 ,,,,חוסידמן
203-1-2121 פיסיקה 3 Physics 3 4 3-2-0 2024A-1: קריצבסקי אולג
203-1-2371, 201-1-9631, 201-1-9681, 201-1-1021, 203-1-1281 ,,
203-1-2161 תרמודינמיקה ומכניקה סטטיסטית 1 Thermodynamics and Statistical Mechanics 1 5 4-2-0 2024A-1: גדלין מיכאל
201-1-9821, 201-1-9831, 203-1-2371, 201-1-9631, 201-1-9671, 201-1-1021 ,,
203-1-2281 מכניקה אנליטית Analytical Mechanics 4 3-2-0 2024A-1: קובץ עילי
203-1-2371, 201-1-9821, 201-1-9631, 201-1-9681, 201-1-9521, 203-1-1281, 201-1-1221 הפסקה של שעה בין 13-14,,
203-1-2292 סמינר על נושאי מחקר במחלקה 2,סמינר על נושאי מחקר במחלקה אביב Research Topics Seminar 2,Research Topics Seminar Spring .5 0-0-0 2023A-1: מידן דגנית
2023B-1: מידן דגנית
203-1-2291
203-1-2121, 203-1-2281
הקורס מתקיים בחדר 207 בנין 54,הקורס מתקיים בחדר 207 בנין 54
203-1-2371 פיסיקה 2 - לתלמידי פיסיקה Physics 2 for Students of Physics 5.5 4-3-0 203-1-1281, 203-1-1141, 201-1-9671, 201-1-1011 ,,,,
203-1-2381 אלקטרודינמיקה 1 Electrodynamics 1 5 4-2-0 2023B-1: ליובלינסקי מיכאל
2023B-11: ולרשטין עידן
2023B-12: ולרשטין עידן
203-1-2371, 203-1-2281, 201-1-9681, 201-1-1021, 201-1-2021, 201-1-1051, 203-1-2121, 201-1-9901, 203-1-1281 ,,
203-1-2551 בטיחות במעבדה ב' Laboratory Safety B 0 0-0-0
203-1-2553 מעבדה ב1 Lab B1 2 0-0-4 203-1-1623, 203-1-2371, 203-1-1281 ,
203-1-3141 תורת הקוונטים 1 Quantum Theory 1 4.5 3-3-0 2023B-1: פיינגולד מריו
2023B-11: עדי טל
2023B-12: עדי טל
203-1-2281, 203-1-2121, 201-1-9511, 201-1-2021, 201-1-9521, 201-1-9901, 203-1-2371, 203-1-1281, 201-1-1211, 201-1-1221, 201-1-1051 ,,
203-1-3161 בטיחות במעבדה ג' Laboratory Safety 0 0-0-0 203-1-2653
203-1-3162 מעבדה ג1 לניסויים מתקדמים בפיסיקה למבצעי פרויקט ניסויי Physics Laboratory C1 for Advanced Physics Experiments - for Experimental Project Students 2 0-0-4 203-1-2653, 203-1-2553, 203-1-2281, 203-1-3141 מתקיימת ביחד עם מעבדה 3163
203-1-3241 תורת הקוונטים 2 Quantum Theory 2 5 4-2-0 2024A-1: גרוספלד איתן
203-1-3141, 201-1-9521, 201-1-9511 ,,
299-1-1121 הכרת הספריה Library Orientation 0 0-0-0
900-5-5001 לומדה להכרת החוק והנהלים למניעת הטרדה מינית Prevention of Sexual Harassment: The Israeli Law and the University Regulations 0 0-0-0 2024A-1: אברמוב מרינה
,,,,,,,
total points total points 108