נספח א׳

מסלול דו-חוגי מתמטיקה ופיזיקה- קורסי חובה בלבד

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
153-1-5051 אנגלית מתקדמים ב - טבע והנדסה English Advanced B 2 4-0-0 2023A-1: סופר איל
2023A-2: נוסי קרן
2023A-3: אברהם מילנה
2023A-4: נוסי קרן
2023A-5: דרייר איגור
2023A-6: לרר ביתן סטפני
2023A-7: סופינסקי ירדן
2023A-8: סופינסקי ירדן
2023A-9: דרייר איגור
2023A-10: בייטנברט אלכסנדרה
2023A-11: בייטנברט אלכסנדרה
2023A-12: לרר ביתן סטפני
2023A-13: נוסי קרן
2023A-14: סופר איל
2023A-15: סופינסקי ירדן
2023A-16: מיכאלן רומן
2023A-99: סופר איל
,,,,,,,,,,,,,,,,חיל אויר
201-1-0061 משוואות דיפרנציאליות רגילות Ordinary Differential Equations 4 4-0-0 2022B-1: שמוביץ' אלי 201-1-1051, 201-1-1031
201-1-0091 מבוא לטופולוגיה Introduction to Topology 4 4-0-0 2022B-1: לוין מיכאיל 201-1-1051
201-1-0251 תורת הפונקציות המרוכבות Theory of Functions of a Complex Variable 4 4-0-0 2022B-1: שמוביץ' אלי 201-1-1051, 201-1-1031
201-1-0291 התמרות אינטגרליות ומשוואות דיפרנציאליות חלקיות Integral Transforms and Partial Differential Equations 4 4-0-0 2023A-1: פוליאקובסקי ארקדי 201-1-1031, 201-1-1051
201-1-1011 חשבון אינפיניטסימלי 1 Infinitesimal Calculus 1 5 4-2-0 2023A-1: הירשברג אילן
2023A-11: רון לירן
2023A-12: רון לירן
חובה,,,לא פתוח לרישום
201-1-1021 חשבון אינפיניטסימלי 2 Infinitesimal Calculus 2 5 4-2-0 2022B-1: סייג איתן שמעון
2022B-11: רון לירן
2022B-12: רון לירן
201-1-1011 ,,, לא פתוח לרישום
201-1-1031 חשבון אינפיניטסימלי גיאומטרי 1 Geometric Calculus 1 4 4-0-0 2023A-1: דיסני דניאל 201-1-1021, 201-1-7021
201-1-1041 חשבון אינפיניטסימלי גיאומטרי 2 Geometrics Calculus 2 4 4-0-0 2022B-1: קרנר דמיטרי 201-1-1031
201-1-1051 מבוא לאנליזה Introduction to Analysis 4 4-0-0 2023A-1: אופנהיים יזהר 201-1-7021, 201-1-1021
201-1-1211 אלגברה לינארית 1 Linear algebra 1 5 4-2-0 2023A-1: סולומון יער
2023A-11: אברמוב מישל
2023A-12: אברמוב מישל
,,
201-1-1221 אלגברה לינארית 2 Linear algebra 2 5 4-2-0 2022B-1: הרטמן יאיר
2022B-11: אלמכיאס אור חיים
2022B-12: אלמכיאס אור חיים
201-1-1211 ,,
201-1-7031 מבנים אלגבריים Algebraic Structures 4 4-0-0 2023A-1: טיומקין איליה 201-1-7021
201-1-8001 הסתברות Probability 4 4-0-0 2023A-1: מאירוביץ תם 201-1-1021, 201-1-7021
202-1-0011 בקיאות במתמטיקה Math Proficiency 0 0-0-0 ,,
203-1-1141 מבוא לשיטות מתמטיות בפיסיקה Introduction to Mathematical Methods in Physics 4 3-2-0 2023A-1: כץ אבגני

2023A-11: דולברג תומר
2023A-12: דולברג תומר
,חוסידמן,,,אופציה,חוסידמן
203-1-1181 תגליות ואתגרים בפיסיקה מודרנית Modern Physics Discoveries and Challenges .5 0-0-0 2023A-1: קובץ עילי
203-1-1281 פיסיקה 1 - לתלמידי פיסיקה Physics 1 for Students of Physics 5 3.5-3-0 2023A-1: ברושטין רמי

2023A-11: רימון אמונה
2023A-12: רימון אמונה
,,,,
203-1-1623 מעבדה א בפיסיקה לתלמידי פיסיקה Physics Laboratory A for Students of Physics 1.5 0-0-3 2022B-1: ביטון יעקב
2022B-2: ביטון יעקב
2022B-3: ביטון יעקב
2022B-4: ביטון יעקב
2022B-5: ביטון יעקב
2022B-6: רחמילוב דוד
203-1-1281 המעבדה מתקיימת בחדר מינוס 102 בנין 54,המעבדה מתקיימת בחדר מינוס 102 בנין 54 54,המעבדה מתקיימת בחדר מינוס 102 בנין 54,המעבדה מתקיימת בחדר מינוס 102 בנין 54,המעבדה מתקיימת בחדר מינוס 102 בנין 54,המעבדה מתקיימת בחדר מינוס 102 בנין 54
203-1-2121 פיסיקה 3 Physics 3 4 3-2-0 2023A-1: קריצבסקי אולג
2023A-11: אליקשוילי אלכסנדר
2023A-12: אליקשוילי אלכסנדר
203-1-2371, 201-1-9631, 201-1-9681, 201-1-1021, 203-1-1281 ,,
203-1-2161 תרמודינמיקה ומכניקה סטטיסטית 1 Thermodynamics and Statistical Mechanics 1 3.5 3-1-0 2023A-1: גדלין מיכאל
2023A-11: ברמן רתם
2023A-12: ברמן רתם
201-1-9821, 201-1-9831, 203-1-2371, 201-1-9631, 201-1-9671, 201-1-1021 ,,
203-1-2261 תרמודינמיקה ומכניקה סטטיסטית 2 Thermodynamics and Statistical Mechanics 2 3.5 3-1-0 2022B-1: בר לב יבגני
2022B-11: דולברג תומר
203-1-2161 ,
203-1-2281 מכניקה אנליטית Analytical Mechanics 4 3-2-0 2023A-1: קובץ עילי
2023A-11: עדי טל
2023A-12: עדי טל
203-1-2371, 201-1-9821, 201-1-9631, 201-1-9681, 201-1-9521, 203-1-1281, 201-1-1221 הפסקה של שעה בין 13-14,,
203-1-2292 סמינר על נושאי מחקר במחלקה 2,סמינר על נושאי מחקר במחלקה אביב Research Topics Seminar 2,Research Topics Seminar Spring .5 0-0-0 2023A-1: מידן דגנית
203-1-2291
203-1-2121, 203-1-2281
הקורס מתקיים בחדר 207 בנין 54,הקורס מתקיים בחדר 207 בנין 54
203-1-2371 פיסיקה 2 - לתלמידי פיסיקה Physics 2 for Students of Physics 5 4-2-0 2022B-1: גרוספלד איתן
2022B-11: אליקשוילי אלכסנדר
2022B-12: אליקשוילי אלכסנדר
203-1-1281, 203-1-1141, 201-1-9671, 201-1-1011 שעה אחת תינתן כתרגול עזר על ידי המרצה.,,
203-1-2381 אלקטרודינמיקה 1 Electrodynamics 1 5 4-2-0 2022B-1: ליובלינסקי מיכאל
2022B-11: שינדלמן תום
2022B-12: שינדלמן תום
203-1-2371, 203-1-2281, 201-1-9681, 201-1-1021, 201-1-2021, 201-1-1051, 203-1-2121 ,,
203-1-2551 בטיחות במעבדה ב' Laboratory Safety B 0 0-0-0
203-1-2553 מעבדה ב1 Lab B1 2 0-0-4 2023A-1: ביטון יעקב
2023A-2: ביטון יעקב
203-1-1623, 203-1-2371, 203-1-1281 ,
203-1-3141 תורת הקוונטים 1 Quantum Theory 1 4.5 3-3-0 203-1-2281, 203-1-2121, 201-1-9511, 201-1-2021, 201-1-9521, 201-1-9901, 203-1-2371, 203-1-1281 ,
203-1-3161 בטיחות במעבדה ג' Laboratory Safety 0 0-0-0 203-1-2653
203-1-3162 מעבדה ג1 לניסויים מתקדמים בפיסיקה למבצעי פרויקט ניסויי Physics Laboratory C1 for Advanced Physics Experiments - for Experimental Project Students 2 0-0-4 2023A-1: חדד בנימין 203-1-2653, 203-1-2553, 203-1-2281, 203-1-3141 מתקיימת ביחד עם מעבדה 3163
203-1-3241 תורת הקוונטים 2 Quantum Theory 2 5 4-2-0 2023A-1: כהן דורון
2023A-11: אביטן שני
2023A-12: אביטן שני
203-1-3141, 201-1-9521, 201-1-9511 ,,
299-1-1121 הכרת הספריה Library Orientation 0 0-0-0
900-5-5001 לומדה להכרת החוק והנהלים למניעת הטרדה מינית Prevention of Sexual Harassment: The Israeli Law and the University Regulations 0 0-0-0 2023A-1: אברמוב מרינה
2023B-1: אברמוב מרינה
,,,,,,,,,,,,,
total points total points 108