נספח א׳

מסלול משולב - פיזיקה ומדעי מחשב

Semester 1

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
201-1-0201 מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות למדעי המחשב והנדסת תכנה Introduction to Logic and Set Theory for CS & SE 5 4-2-0 2024A-1: מייזל יונה
2024A-2: לנדסמן גיא
2024A-3: קמנסקי משה
2024A-4: חסון אסף
2024A-11: שמרת עמית
2024A-12: קגלובסקי טל
2024A-21: שמרת עמית
2024A-22: גוריון אמיר
2024A-23: גוריון אמיר
2024A-31: ספיר איתן
2024A-32: קגלובסקי טל
2024A-33: ספיר איתן
2024A-41: קגלובסקי טל
2024A-42: גוריון אמיר
2024A-43: שמרת עמית
,,,,,,,,,,,,,,
201-1-9511 אלגברה לינארית להנדסת חשמל 1 Linear Algebra for Electrical Engineering 1 3.5 3-1-0 2024A-1: מוזיצ'וק מיכאל
2024A-2: גולקו דניס
2024A-3: מוזיצ'וק מיכאל
2024A-4: גולקו דניס

2024A-13: הימלהוך גיל
2024A-21: בן איון גל
2024A-22: הימלהוך גיל
2024A-23: הימלהוך גיל
2024A-31: בן איון גל
2024A-32: לוינזון-סלע עמית
2024A-33: לוינזון-סלע עמית
2024A-41: לוינזון-סלע עמית
2024A-42: לוינזון-סלע עמית
2024A-43: הימלהוך גיל
2023A-1: גולקו דניס
2023A-11: ניקולאייבסקי ויקטור
,,,,חשמל,367,367+חשמל,,,,,,,203,203+19,חשמל,בתאריכים הבאים המפגשים יתקיימו באופן מקוון: 6.11 27.11 18.12 8.1,
201-1-9671 חשבון דיפרנציאלי להנדסת חשמל Differential Calculus for EE 5 4-2-0 2024A-1: ברנדנבורסקי מיכאל
2024A-2: גורן אבי
2024A-3: ברנדנבורסקי מיכאל
2024A-4: לרמן אירינה
2024A-11: רפופורט מרינה
2024A-12: רפופורט מרינה
2024A-13: כהן שירן
2024A-21: מנשה ליאור
2024A-22: מנשה ליאור
2024A-23: כהן שירן
2024A-31: רפופורט מרינה
2024A-32: כהן שירן
2024A-33: רפופורט מרינה
2024A-41: רפופורט מרינה
2024A-42: המחלקה מורי
2024A-43: כהן שירן
2024A-11: פורטנוב איגור
,,,,,,,,,,361+371+381+202,367+202+19,367,203,אופציה,חשמל,,
202-1-0011 בקיאות במתמטיקה Math Proficiency 0 0-0-0 ,
203-1-1141 מבוא לשיטות מתמטיות בפיסיקה Introduction to Mathematical Methods in Physics 4.5 3-3-0 2024A-1: כץ אבגני
,חוסידמן,,,חוסידמן
203-1-1181 תגליות ואתגרים בפיסיקה מודרנית Modern Physics Discoveries and Challenges .5 0-0-0 2024A-1: קובץ עילי
203-1-1281 פיסיקה 1 - לתלמידי פיסיקה Physics 1 for Students of Physics 5.5 4-3-0 2024A-1: ברושטין רמי
,חוסידמן,,,
299-1-1121 הכרת הספריה Library Orientation 0 0-0-0
900-5-5001 לומדה להכרת החוק והנהלים למניעת הטרדה מינית Prevention of Sexual Harassment: The Israeli Law and the University Regulations 0 0-0-0 2024A-1: אברמוב מרינה
,,,,,,,
total points total points 24

Semester 2

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
153-1-5051 אנגלית מתקדמים ב - טבע והנדסה English Advanced B 2 4-0-0 2024A-1: נוסי קרן
2024A-2: דרייר איגור
2024A-3: סופר אייל
2024A-4: דרייר איגור
2024A-5: לרר ביתן סטפני
2024A-6: בייטנברט אלכסנדרה
2024A-7: בייטנברט אלכסנדרה
2024A-8: סופינסקי ירדן
2024A-9: לרר ביתן סטפני
2024A-10: סופינסקי ירדן
2024A-11: סופר אייל
,,,,,,,,,,
201-1-9521 אלגברה לינארית להנדסת חשמל 2 Linear Algebra for Electrical Engineering 2 2.5 2-1-0 2023B-1: סולומון יער
20233-1: בסר אמנון
2023B-2: אופנהיים יזהר
2023B-3: סולומון יער
2023B-4: גורביץ נדז'דה
2023B-11: מנשה ליאור
20233-11: בן איון גל
20233-12: בן איון גל
2023B-12: שמרת עמית
2023B-13: שמרת עמית
2023B-21: ספיר איתן
2023B-22: ספיר איתן
2023B-23: שמרת עמית
2023B-31: מנשה ליאור
2023B-32: מנשה ליאור

2023B-42: מנשה ליאור
2023B-43: שמרת עמית
2023B-11: ניקולאייבסקי ויקטור
201-1-9511 ,פתיחת הקורס מותנית במספר הרשומים.,,,,203,,,367,203+367,,,,,,אופציה,,,,
201-1-9631 חדו"א וקטורי להנדסת חשמל Vector Calculus for EE 5 4-2-0 2024A-1: דן-כהן ישי
2024A-2: איידלשטין נעה
2024A-3: קרנר דמיטרי
2024A-11: השאש פז
2024A-12: ברש מיכאל
2024A-13: ברש מיכאל
2024A-21: ולדימירסקי אנה
2024A-22: ולדימירסקי אנה
2024A-23: ברש מיכאל
2024A-31: השאש פז
2024A-32: השאש פז
2024A-33: ברש מיכאל
201-1-9671, 201-1-9681, 201-1-9521, 201-1-9511 ,,,367+ חשמל,367,חשמל,,,,,,
201-1-9681 חשבון אינטגרלי ומשוואות דיפרנציאליות רגילות להנדסת חשמל Integral Calculus and Ordinary Differential Equations for EE 5 4-2-0 20233-1: גולקו דניס
2023B-1: גולקו דניס
2023B-2: גולן גילי
2023B-3: שמוביץ' אלי
2023B-4: זיו-אב מתן
20233-11: כהן שירן
2023B-11: רפופורט מרינה
20233-12: כהן שירן
2023B-12: השאש פז
20233-13: כהן שירן
2023B-21: רפופורט מרינה
2023B-22: רפופורט מרינה
2023B-23: כהן שירן
2023B-31: כהן שירן
2023B-32: רפופורט מרינה
2023B-33: כהן שירן
2023B-41: רפופורט מרינה
2023B-42: השאש פז
2023B-11: ניקולאייבסקי ויקטור
201-1-9671, 201-1-9511 פתיחת הקורס מותנית במספר הרשומים.,,,,,,203,,367,אופציה,,,,,,,,,,
202-1-0021 מבוא לאלגוריתמים: יסודות ההסתברות Introduction to Algorithms: Foundations of Probability 0 0-0-0 2023B-1: זהבי מירב
203-1-1623 מעבדה א בפיסיקה לתלמידי פיסיקה Physics Laboratory A for Students of Physics 2 0-0-4 203-1-1281 ,,,,חוסידמן
203-1-2371 פיסיקה 2 - לתלמידי פיסיקה Physics 2 for Students of Physics 5.5 4-3-0 203-1-1281, 203-1-1141, 201-1-9671, 201-1-1011 ,,,,
total points total points 22

Semester 3

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
201-1-2021 אנליזת פורייה ומערכות אורתונורמליות לתלמידי פיסיקה Fourier Analysis and Orthonormal Systems for Physics Students 3.5 3-1-0 2024A-1: שטראוס יוסף
2024A-11: שולץ בן ברוך
2024A-12: שולץ בן ברוך
201-1-9681, 201-1-9521 ,203+204,367
201-1-9691 הסתברות וסטטיסטיקה יישומית לפיזיקה Applied probability and statistics for physics 3.5 3-1-0 2024A-1: שטראוס יוסף
2024A-11: חייטין אלבינה
201-1-9521, 201-1-9681, 203-1-1141 ,
202-1-1011 מבוא למדעי המחשב Introduction to Computer Science 5 4-2-0 2024A-1: קיסר חן
2024A-2: קיסר חן
2024A-3: קיסר חן
2024A-4: קיסר חן
2024A-7: המחלקה מורי

2024A-11: ניימן אילן
2024A-12: זיסר יולי
2024A-13: גונן טל
2024A-14: ניימן אילן
2024A-21: ממן מיטל
2024A-22: פילצר אמי לאה
2024A-23: ברגר קרן
2024A-31: פילצר אמי לאה
2024A-32: עזרא רותם
2024A-33: עזרא רותם
2024A-41: ממן מיטל
2024A-42: גונן טל
2024A-43: ברגר קרן
שיבוץ המרצה הסופי יקבע בתקופת השינויים,שיבוץ המרצה הסופי יקבע בתקופת השינויים,שיבוץ המרצה הסופי יקבע בתקופת השינויים,שיבוץ המרצה הסופי יקבע בתקופת השינויים,,,,,,,,,,,,,,,,,
203-1-2121 פיסיקה 3 Physics 3 4 3-2-0 2024A-1: קריצבסקי אולג
203-1-2371, 201-1-9631, 201-1-9681, 201-1-1021, 203-1-1281 ,,
203-1-2281 מכניקה אנליטית Analytical Mechanics 4 3-2-0 2024A-1: קובץ עילי
203-1-2371, 201-1-9821, 201-1-9631, 201-1-9681, 201-1-9521, 203-1-1281, 201-1-1221 הפסקה של שעה בין 13-14,,
361-1-3131 מערכות ספרתיות Digital Systems 3.5 3-1-0 2024A-1: שמואלי רון
2024A-2: שמואלי רון
2024A-11: גוטין רינת
2024A-12: גוטין רינת
2024A-13: גוטין רינת
2024A-21: סגל יורם
2024A-22: סגל יורם
2024A-23: סגל יורם
,,,,,,,
total points total points 23.5

Semester 4

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
201-1-0071 פונקציות מרוכבות להנדסת חשמל Complex Analysis for EE 3.5 3-1-0 2023B-1: קרנר דמיטרי
2023B-2: שטראוס יוסף
2023B-3: שטראוס יוסף
2023B-4: פורת מרדכי
2023B-11: שגב עומר
2023B-12: נוריאליאן יהונתן
2023B-13: נוריאליאן יהונתן
2023B-21: נוריאליאן יהונתן
2023B-22: נוריאליאן יהונתן
2023B-23: בן איון גל
2023B-31: בן איון גל
2023B-32: בן איון גל
2023B-33: שגב עומר
2023B-41: בן איון גל
2023B-42: שגב עומר
2023B-43: שגב עומר
201-1-9631, 201-1-9681 ,,,,,,,203,203+367,367,,,,,,
202-1-1031 מבני נתונים Data Structures 5 4-2-0 202-1-1011, 202-1-9041 קורס MOOC,,קורס MOOC,
202-1-1061 מבנים בדידים וקומבינטוריקה Discrete Structures and Combinatorics 5 4-2-0 201-1-201 ,
203-1-2292 סמינר על נושאי מחקר במחלקה 2,סמינר על נושאי מחקר במחלקה אביב Research Topics Seminar 2,Research Topics Seminar Spring .5 0-0-0 2023A-1: מידן דגנית
2023B-1: מידן דגנית
203-1-2291
203-1-2121, 203-1-2281
הקורס מתקיים בחדר 207 בנין 54,הקורס מתקיים בחדר 207 בנין 54
203-1-2381 אלקטרודינמיקה 1 Electrodynamics 1 5 4-2-0 2023B-1: ליובלינסקי מיכאל
2023B-11: ולרשטין עידן
2023B-12: ולרשטין עידן
203-1-2371, 203-1-2281, 201-1-9681, 201-1-1021, 201-1-2021, 201-1-1051, 203-1-2121, 201-1-9901, 203-1-1281 ,,
203-1-2551 בטיחות במעבדה ב' Laboratory Safety B 0 0-0-0
203-1-2553 מעבדה ב1 Lab B1 2 0-0-4 203-1-1623, 203-1-2371, 203-1-1281 ,
203-1-3141 תורת הקוונטים 1 Quantum Theory 1 4.5 3-3-0 2023B-1: פיינגולד מריו
2023B-11: עדי טל
2023B-12: עדי טל
203-1-2281, 203-1-2121, 201-1-9511, 201-1-2021, 201-1-9521, 201-1-9901, 203-1-2371, 203-1-1281, 201-1-1211, 201-1-1221, 201-1-1051 ,,
total points total points 25.5

Semester 5

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
202-1-2031 תכנות מערכות Systems Programming 5 4-2-0 2024A-1: אדלר מנחם
2024A-2: אדלר מנחם
2024A-3: אינציגר גיל
2024A-4: קוגן-סדצקי מרינה
2024A-5: המחלקה מורי

2024A-11: סורני ניר
2024A-13: ואקנין יאיר
2024A-22: ואקנין יאיר
2024A-23: ציזלינג הדי
2024A-24: סורני ניר
2024A-31: כהן דורון
2024A-32: כהן דורון
2024A-33: ציזלינג הדי
2024A-41: שחר אופיר יצחק
2024A-42: שחר אופיר יצחק
202-1-1031, 202-1-1021 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,תרגול באופציה,,
202-1-2041 תכנון אלגוריתמים Design of Algorithms 5 4-2-0 2024A-1: ביימל עמוס
2024A-2: ביימל עמוס
2024A-3: ביימל עמוס
2024A-4: ביימל עמוס

2024A-12: ספקטור אלון
2024A-21: שלי עירית
2024A-22: שלי עירית
2024A-31: פינדר שחף
2024A-32: פינדר שחף
2024A-42: פרידמן אורי
202-1-1031, 202-1-1061, 201-1-2201, 201-1-7021, 201-1-9521, 201-1-9321, 202-1-21, 201-1-1221 ,,,,,,,,,,,,,,,,
203-1-2161 תרמודינמיקה ומכניקה סטטיסטית 1 Thermodynamics and Statistical Mechanics 1 5 4-2-0 2024A-1: גדלין מיכאל
201-1-9821, 201-1-9831, 203-1-2371, 201-1-9631, 201-1-9671, 201-1-1021 ,,
203-1-2291 סמינר על נושאי מחקר במחלקה סתיו Research Topics Seminar Fall .5 0-0-0 203-1-2121, 203-1-2281
203-1-2653 מעבדה ב2 בפיסיקה לתלמידי פיסיקה Physics Laboratory B2 for Students of Physics 2 0-0-4 203-1-2553 מתקיימת ביחד עם מעבדה 2553,
203-1-3241 תורת הקוונטים 2 Quantum Theory 2 5 4-2-0 2024A-1: גרוספלד איתן
203-1-3141, 201-1-9521, 201-1-9511 ,,
total points total points 22.5

Semester 6

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
202-1-2011 מודלים חישוביים Computational Models 5 4-2-0 2023B-1: ברפמן רונן
2023B-2: בן דניאל סבסטיאן
2023B-3: פיסמן דנה
2023B-4: בן דניאל סבסטיאן
2023B-9: בן דניאל סבסטיאן
20233-9: בן דניאל סבסטיאן
2023B-11: אלבוחר עמיחי משה
2023B-12: אטיאס עידן
2023B-13: אלבוחר עמיחי משה
2023B-14: פינדר שחף
2023B-21: אטיאס עידן
2023B-22: ואקנין יאיר
2023B-23: ואקנין יאיר
2023B-24: פינדר שחף
2023B-31: שלי עירית
2023B-32: שלי עירית
2023B-33: יעיר חנה
2023B-34: איזק נועה
2023B-41: פרידמן אורי
2023B-42: פרהנה צורי
2023B-43: פרהנה צורי

2023B-99: קלוש נועם
20233-99: קלוש נועם
202-1-1061, 201-1-2201, 201-1-171, 201-1-201, 202-1-2041, 202-1-1061
202-1-1061
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,תרגיל באופציה,,
202-1-2051 עקרונות שפות תכנות Principles of Programming Languages 5 4-2-0 2024A-9: האופטמן עמי
2024A-99: אלקין גור
202-1-1031, 202-1-2031 ,
202-1-2081 מעבדה מורחבת בתכנות מערכות extended System Programming Laboratory 2 .5-0-3 2024A-1: שמעוני איל
2024A-2: שמעוני איל

2024A-11: זך רמי
2024A-12: כהן שחר
2024A-13: סואיסה דן
2024A-14: כהן שחר
2024A-15: מועלם ניר
2024A-16: מועלם ניר
2024A-17: מועלם ניר
2024A-19: בראון גל
2024A-21: זך רמי
2024A-22: סואיסה דן
2024A-24: מועלם ניר
2024A-25: בראון גל
202-1-2031 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
361-1-3301 מבוא למחשבים למדעי המחשב Introduction to computers to Computer science 3.5 3-1-0 2024A-9: סויסה אורי
2024A-99: אפרים עמית
361-1-3131 ,
total points total points 15.5

Semester 7

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
202-1-3011 מבוא לאנליזה נומרית Introduction to Numerical Analysis 5 4-2-0 2024A-1: ספיר ליובוב
2024A-2: ספיר ליובוב
2024A-11: יובל רחל
2024A-12: יובל רחל
2024A-13: גורן מתן מלאכי
2024A-14: גורן מתן מלאכי
202-1-1011, 201-1-2371, 201-1-9541, 201-1-9631, 201-1-1021 חובה/בחירה,,,,,,,,
202-1-3021 עקרונות הקומפילציה Compiler Principles 5 4-2-0 2024A-1: גולדברג מאיר
2024A-2: גולדברג מאיר
2024A-11: רודוב סטניסלב

2024A-13: גרינפלד אריאל
2024A-14: גרינפלד אריאל
2024A-21: רודוב סטניסלב
202-1-2051, 361-1-3363, 202-1-2091, 202-1-2071 ,ההרצאה מועברת בזום,,,,,,
203-1-3161 בטיחות במעבדה ג' Laboratory Safety 0 0-0-0 203-1-2653
203-1-3163 מעבדה ג1 לניסויים מתקדמים בפיסיקה Physics Laboratory C1 for Advanced Physics Experiments 4 0-0-8 203-1-2281, 203-1-2553, 203-1-2121, 203-1-3141, 203-1-2653
203-1-3271 סמינר סטודנטים Students Seminar .5 0-0-0 2024A-1: קריצבסקי אולג
2024A-2: קריצבסקי אולג
203-1-2381, 203-1-3141 ,
total points total points 14.5

Semester 8

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
202-1-3031 מערכות הפעלה Operating Systems 5 4-2-0 2023B-1: קוגן-סדצקי מרינה
2023B-2: קוגן-סדצקי מרינה
2023B-3: הנדלר דניאל
2023B-9: קיפרברג מיכאל
20233-9: אלצאנע גהאד
2023B-11: בן-יאיר עדו
2023B-12: בן-יאיר עדו
2023B-13: וייס-ליפשיץ רעי
2023B-14: בן-יאיר עדו
2023B-21: ציזלינג הדי
2023B-22: ציזלינג הדי
2023B-23: כוכבי גורליק הדר
2023B-24: כוכבי גורליק הדר
2023B-31: אייל פן
2023B-32: אייל פן
2023B-33: וייס-ליפשיץ רעי
2023B-34: כוכבי גורליק הדר
2023B-99: לזרוביץ' אלכסנדר
20233-99: לזרוביץ' אלכסנדר
202-1-2031, 202-1-2081, 202-1-2091, 202-1-2081
202-1-2031
,,,,,,,,,,,,,,,,,,
202-1-4001 פרוייקט Research Project 4 0-0-8
total points total points 9