נספח א׳

מסלול משולב - פיזיקה ומדעי מחשב

Semester 1

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
201-1-0201 מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות למדעי המחשב והנדסת תכנה Introduction to Logic and Set Theory for CS & SE 5 4-2-0
2023A-1: קמנסקי משה
2023A-2: לנדסמן גיא
2023A-3: קמנסקי משה
2023A-4: מייזל יונה
2023A-8: מייזל יונה
2023B-8: המחלקה מורי
2023A-9: גולקו דניס
2023A-11: גופן מאי
2023A-12: שמרת עמית
2023A-13: גוריון אמיר
2023A-21: שמרת עמית
2023A-22: קגלובסקי טל
2023A-23: גוריון אמיר
2023A-31: גוריון אמיר
2023A-32: קגלובסקי טל
2023A-33: גופן מאי
2023A-41: שמרת עמית
2023A-42: קגלובסקי טל
2023A-43: שמרת עמית
2023A-99: שמרת עמית
קורס חוזר,,,,,חוסידמן,חוסידמן,,,,,,,,אופציה,,,,,,,,,,חוסידמן,,
201-1-9511 אלגברה לינארית להנדסת חשמל 1 Linear Algebra for Electrical Engineering 1 3.5 3-1-0
2023A-1: גולקו דניס
2023A-2: מוזיצ'וק מיכאל
2023A-3: מייזל יונה
2023A-4: חלאוי חזי
2023A-11: שריקי אופז
2023A-12: שריקי אופז
2023A-13: שריקי אופז
2023A-21: בן איון גל
2023A-22: שריקי אופז
2023A-23: שריקי אופז
2023A-31: שריקי אופז
2023A-32: בן איון גל
2023A-33: שריקי אופז
2023A-41: בן איון גל
2023A-42: בן איון גל
2023A-43: שריקי אופז
קורס חוזר,,,,,,חשמל,,367,367,,,,,,,203,203+19,חשמל
201-1-9671 חשבון דיפרנציאלי להנדסת חשמל Differential Calculus for EE 5 4-2-0
2023A-1: פורת מרדכי
2023A-2: ויניקוב ויקטור
2023A-3: ברנדנבורסקי מיכאל
2023A-4: ברנדנבורסקי מיכאל
2023A-11: רפופורט מרינה
2023A-12: רפופורט מרינה
2023A-13: כהן שירן
2023A-21: מנשה ליאור
2023A-22: מנשה ליאור
2023A-23: כהן שירן
2023A-31: רפופורט מרינה
2023A-32: כהן שירן
2023A-33: רפופורט מרינה
2023A-41: רפופורט מרינה
2023A-42: רפופורט מרינה
2023A-43: כהן שירן
קורס חוזר,,,,,,,,,,,,,361+371+381+202,367,367,203+19,203,חשמל
202-1-0011 בקיאות במתמטיקה Math Proficiency 0 0-0-0 ,,
203-1-1141 מבוא לשיטות מתמטיות בפיסיקה Introduction to Mathematical Methods in Physics 4 3-2-0 2023A-1: כץ אבגני

2023A-11: דולברג תומר
2023A-12: דולברג תומר
,חוסידמן,,,אופציה,חוסידמן
203-1-1181 תגליות ואתגרים בפיסיקה מודרנית Modern Physics Discoveries and Challenges .5 0-0-0 2023A-1: קובץ עילי
203-1-1281 פיסיקה 1 - לתלמידי פיסיקה Physics 1 for Students of Physics 5 3.5-3-0 2023A-1: ברושטין רמי
2023A-2: יוסף אמנון
2023A-11: רימון אמונה
2023A-12: רימון אמונה
,,,,
299-1-1121 הכרת הספריה Library Orientation 0 0-0-0
900-5-5001 לומדה להכרת החוק והנהלים למניעת הטרדה מינית Prevention of Sexual Harassment: The Israeli Law and the University Regulations 0 0-0-0 2023B-1: אברמוב מרינה
2023A-1: אברמוב מרינה
,,,,,,,,,,,,,
total points total points 23

Semester 2

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
153-1-5051 אנגלית מתקדמים ב - טבע והנדסה English Advanced B 2 4-0-0 2023A-1: סופר איל
2023A-2: נוסי קרן
2023A-3: אברהם מילנה
2023A-4: נוסי קרן
2023A-5: דרייר איגור
2023A-6: לרר ביתן סטפני
2023A-7: סופינסקי ירדן
2023A-8: סופינסקי ירדן
2023A-9: דרייר איגור
2023A-10: בייטנברט אלכסנדרה
2023A-11: בייטנברט אלכסנדרה
2023A-12: לרר ביתן סטפני
2023A-13: נוסי קרן
2023A-14: סופר איל
2023A-15: סופינסקי ירדן
2023A-16: מיכאלן רומן
2023A-99: דנינו אלן
,,,,,,,,,,,,,,,,חיל אויר 188
201-1-9521 אלגברה לינארית להנדסת חשמל 2 Linear Algebra for Electrical Engineering 2 2.5 2-1-0 201-1-9511 ,,,,203,367,203+367,,,,,,אופציה,,,
201-1-9631 חדו"א וקטורי להנדסת חשמל Vector Calculus for EE 5 4-2-0
2023A-1: דן-כהן ישי
2023A-2: איידלשטין נעה
2023A-3: גולקו דניס
2023A-11: ולדימירסקי אנה
2023A-12: ברש מיכאל
2023A-13: השאש פז
2023A-21: ולדימירסקי אנה
2023A-22: ולדימירסקי אנה
2023A-23: ברש מיכאל
2023A-31: ברש מיכאל
2023A-32: השאש פז
2023A-33: השאש פז
201-1-9671, 201-1-9681, 201-1-9521, 201-1-9511 ,,,,203,367,203 אופציה,367,חשמל,,,,,,
201-1-9681 חשבון אינטגרלי ומשוואות דיפרנציאליות רגילות להנדסת חשמל Integral Calculus and Ordinary Differential Equations for EE 5 4-2-0 201-1-9671, 201-1-9511 ,,,,203,367,203+367,,,,,,,,
202-1-0021 מבוא לאלגוריתמים: יסודות ההסתברות Introduction to Algorithms: Foundations of Probability 0 0-0-0
203-1-1623 מעבדה א בפיסיקה לתלמידי פיסיקה Physics Laboratory A for Students of Physics 1.5 0-0-3 2022B-1: ביטון יעקב
2022B-2: ביטון יעקב
2022B-3: ביטון יעקב
2022B-4: ביטון יעקב
2022B-5: ביטון יעקב
2022B-6: רחמילוב דוד
203-1-1281 המעבדה מתקיימת בחדר מינוס 102 בנין 54,המעבדה מתקיימת בחדר מינוס 102 בנין 54 54,המעבדה מתקיימת בחדר מינוס 102 בנין 54,המעבדה מתקיימת בחדר מינוס 102 בנין 54,המעבדה מתקיימת בחדר מינוס 102 בנין 54,המעבדה מתקיימת בחדר מינוס 102 בנין 54
203-1-2371 פיסיקה 2 - לתלמידי פיסיקה Physics 2 for Students of Physics 5 4-2-0 2022B-1: גרוספלד איתן
2022B-11: אליקשוילי אלכסנדר
2022B-12: אליקשוילי אלכסנדר
203-1-1281, 203-1-1141, 201-1-9671, 201-1-1011 שעה אחת תינתן כתרגול עזר על ידי המרצה.,,
total points total points 21

Semester 3

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
201-1-2021 אנליזת פורייה ומערכות אורתונורמליות לתלמידי פיסיקה Fourier Analysis and Orthonormal Systems for Physics Students 3.5 3-1-0 2023A-1: שטראוס יוסף
2023A-11: בנגיאט עמית
2023A-12: בנגיאט עמית
2023A-13: בנגיאט עמית
201-1-9681, 201-1-9521 ,203,203+367,367
201-1-9691 הסתברות וסטטיסטיקה יישומית לפיזיקה Applied probability and statistics for physics 3.5 3-1-0 2023A-1: שטראוס יוסף
2023A-11: חייטין אלבינה
2023A-12: חייטין אלבינה
201-1-9521, 201-1-9681, 203-1-1141 ,,
202-1-1011 מבוא למדעי המחשב Introduction to Computer Science 5 4-2-0 2023A-1: קיסר חן

2023A-2: קאופמן איליה
2023A-3: שמש מיכל
2023A-4: שמש מיכל
2023A-7: סמוליאנסקי יקטרינה
2023A-9: פרנק מיכאל חי
2023B-11: לפיד רז
2023A-11: אמזלג דור
2023B-12: גגולשבילי אופיר
2023A-12: אמזלג דור
2023A-13: ממן מיטל
2023A-14: ניימן אילן
2023A-21: אשכנזי יותם
2023A-22: גגולשבילי אופיר
2023A-23: אשכנזי יותם
2023A-31: ברגר קרן
2023A-32: כוכבי גורליק הדר
2023A-33: לפיד רז
2023A-34: ברגר קרן
2023A-41: ממן מיטל
2023A-42: יעיר חנה
2023A-43: יעיר חנה
2023A-44: לפיד רז
2023A-71: ממן מיטל
2023A-99: כוכבי גורליק הדר
שיבוץ המרצה הסופי יקבע בתקופת השינויים,קורס חוזר,שיבוץ המרצה הסופי יקבע בתקופת השינויים,שיבוץ המרצה הסופי יקבע בתקופת השינויים,שיבוץ המרצה הסופי יקבע בתקופת השינויים,,,,,,,,חסומה לרישום,,,,,,,,התרגול יועבר בזום,,,,,התרגול מועבר בזום,,,
203-1-2121 פיסיקה 3 Physics 3 4 3-2-0 2023A-1: קריצבסקי אולג
2023A-11: אליקשוילי אלכסנדר
2023A-12: אליקשוילי אלכסנדר
203-1-2371, 201-1-9631, 201-1-9681, 201-1-1021, 203-1-1281 ,,
203-1-2281 מכניקה אנליטית Analytical Mechanics 4 3-2-0 2023A-1: קובץ עילי
2023A-11: עדי טל
2023A-12: עדי טל
203-1-2371, 201-1-9821, 201-1-9631, 201-1-9681, 201-1-9521, 203-1-1281, 201-1-1221 הפסקה של שעה בין 13-14,,
361-1-3131 מערכות ספרתיות Digital Systems 3.5 3-1-0 2023A-1: סויסה אורי
2023A-2: סויסה אורי
2023A-9: סויסה אורי
2023A-11: גוטין רינת
2023A-12: גוטין רינת
2023A-13: גוטין רינת
2023A-21: סגל יורם
2023A-22: סגל יורם
2023A-23: סגל יורם
2023A-99: אפרים עמית
,,,,,,,,,
total points total points 23.5

Semester 4

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
201-1-0071 פונקציות מרוכבות להנדסת חשמל Complex Analysis for EE 3.5 3-1-0 201-1-9631, 201-1-9681 ,,,,,,,203,203+367,367,,,,,,
202-1-1031 מבני נתונים Data Structures 5 4-2-0
2023A-9: דולב שלמה
2023A-11: קוגן-סדצקי מרינה
2023B-11: אמזלג דור
2023B-12: אמזלג דור
2023B-13: אשכנזי יותם
2023B-14: אשכנזי יותם
2023B-21: ברגר קרן
2023B-22: ברגר קרן
2023B-23: ניימן אילן
2023B-24: ניימן אילן
2023B-31: קאופמן איליה
2023B-32: קאופמן איליה
2023B-33: גורן מתן מלאכי
2023B-34: תומר עידן
2023B-41: תומר עידן
2023A-99: אביטל אריאל
202-1-1011 ,,,קבוצה זו נלמדת בזום,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,באופציה,,,
202-1-1061 מבנים בדידים וקומבינטוריקה Discrete Structures and Combinatorics 5 4-2-0
2023A-9: גולקו דניס
2023B-11: אביטל אריאל
2023B-12: אביטל אריאל
2023B-13: ממן מיטל
2023B-14: ממן מיטל
2023B-21: שבת עידן
2023B-22: שבת עידן
2023B-31: פרנקל סבן רחל
2023B-32: פרנקל סבן רחל
2023B-33: חוזמן אריאל
2023B-34: חוזמן אריאל
2023B-41: לוי מתן
2023B-43: פורטל לידור
2023B-44: פורטל לידור
2023A-99: אביטל אריאל
2023B-99: אביטל אריאל
201-1-201, 202-1-11
201-1-201
,,,,,,,,,,,,,,,,באופציה,,,,,,,
203-1-2292 סמינר על נושאי מחקר במחלקה 2,סמינר על נושאי מחקר במחלקה אביב Research Topics Seminar 2,Research Topics Seminar Spring .5 0-0-0 2023A-1: מידן דגנית
203-1-2291
203-1-2121, 203-1-2281
הקורס מתקיים בחדר 207 בנין 54,הקורס מתקיים בחדר 207 בנין 54
203-1-2381 אלקטרודינמיקה 1 Electrodynamics 1 5 4-2-0 2022B-1: ליובלינסקי מיכאל
2022B-11: שינדלמן תום
2022B-12: שינדלמן תום
203-1-2371, 203-1-2281, 201-1-9681, 201-1-1021, 201-1-2021, 201-1-1051, 203-1-2121 ,,
203-1-2551 בטיחות במעבדה ב' Laboratory Safety B 0 0-0-0 2023A-1: ביטון יעקב
203-1-2553 מעבדה ב1 Lab B1 2 0-0-4 2023A-1: ביטון יעקב
2023A-2: ביטון יעקב
203-1-1623, 203-1-2371, 203-1-1281 ,
203-1-3141 תורת הקוונטים 1 Quantum Theory 1 4.5 3-3-0 203-1-2281, 203-1-2121, 201-1-9511, 201-1-2021, 201-1-9521, 201-1-9901, 203-1-2371, 203-1-1281 ,
total points total points 25.5

Semester 5

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
202-1-2031 תכנות מערכות Systems Programming 5 4-2-0 2023A-1: אדלר מנחם
2023A-2: אדלר מנחם
2023A-3: קוגן-סדצקי מרינה
2023A-4: קוגן-סדצקי מרינה
2023A-5: המחלקה מורי
2023A-9: אינציגר גיל

2023A-11: צרויה איתי
2023A-12: וייס-ליפשיץ רעי
2023A-13: ואקנין יאיר
2023A-14: ואקנין יאיר
2023A-21: אייל פן
2023A-22: רוה טל
2023A-23: ציזלינג הדי
2023A-24: וייס-ליפשיץ רעי
2023A-31: כהן דורון
2023A-32: כהן דורון
2023A-33: ציזלינג הדי
2023A-34: בראל ניר אופיר
2023A-41: רוה טל
2023A-42: בראל ניר אופיר
2023A-43: צרויה איתי
2023A-44: אייל פן
2023A-99: הללה נתאי
202-1-1031 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
202-1-2041 תכנון אלגוריתמים Design of Algorithms 5 4-2-0 2023A-1: בן דניאל סבסטיאן
2023A-2: ביימל עמוס
2023A-3: בן דניאל סבסטיאן
2023A-4: שטיין יעל

2023A-11: סער גיא
2023A-12: אלבוחר עמיחי משה
2023A-13: חוזמן אריאל
2023A-14: פרהנה צורי
2023A-21: סער גיא
2023A-22: אלבוחר עמיחי משה
2023A-23: פינדר שחף
2023A-24: פורטל לידור
2023A-31: פינדר שחף
2023A-32: פיץ דייויד
2023A-33: פורטל לידור
2023A-41: פרידמן שחר עודד
2023A-42: פרידמן אורי
2023A-43: פרהנה צורי
2023A-44: חוזמן אריאל
202-1-1031, 201-1-9861, 202-1-1061, 201-1-2201, 201-1-7021, 201-1-9531, 201-1-9521, 201-1-9321 ,,,,,,,,,,,,,,,,אופציה,,,,,
203-1-2161 תרמודינמיקה ומכניקה סטטיסטית 1 Thermodynamics and Statistical Mechanics 1 3.5 3-1-0 2023A-1: גדלין מיכאל
2023A-11: ברמן רתם
2023A-12: ברמן רתם
201-1-9821, 201-1-9831, 203-1-2371, 201-1-9631, 201-1-9671, 201-1-1021 ,,
203-1-2291 סמינר על נושאי מחקר במחלקה סתיו Research Topics Seminar Fall .5 0-0-0 2023A-1: מידן דגנית 203-1-2121, 203-1-2281
203-1-2653 מעבדה ב2 בפיסיקה לתלמידי פיסיקה Physics Laboratory B2 for Students of Physics 2 0-0-4 2023A-1: ביטון יעקב
2023A-2: ביטון יעקב
203-1-2553 מתקיימת ביחד עם מעבדה 2553,
203-1-3241 תורת הקוונטים 2 Quantum Theory 2 5 4-2-0 2023A-1: כהן דורון
2023A-11: אביטן שני
2023A-12: אביטן שני
203-1-3141, 201-1-9521, 201-1-9511 ,,
total points total points 21

Semester 6

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
202-1-2011 מודלים חישוביים Computational Models 5 4-2-0
2023B-11: אטיאס עידן
2023B-12: אטיאס עידן
2023B-13: אלבוחר עמיחי משה
2023B-14: אלבוחר עמיחי משה
2023B-21: ואקנין יאיר
2023B-22: ואקנין יאיר
2023B-23: פינדר שחף
2023B-24: פינדר שחף
2023B-31: שלי עירית
2023B-32: שלי עירית
2023B-33: יעיר חנה
2023B-34: איזק נועה
202-1-1061, 201-1-2201, 201-1-171, 201-1-201, 202-1-2041 ,,,,,,,,,,,,לתוכנה בלבד,,,,,,,,באופציה,
202-1-2051 עקרונות שפות תכנות Principles of Programming Languages 5 4-2-0 202-1-1031, 202-1-2031 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
202-1-2081 מעבדה מורחבת בתכנות מערכות extended System Programming Laboratory 2 .5-0-3
2023A-1: שמעוני איל
2023A-2: שמעוני איל
2023A-9: קוגן-סדצקי מרינה
2023B-11: זך רמי
2023A-11: בראון גל
2023B-12: זך רמי
2023A-12: מאדי בוראק
2023B-13: כהן דורון
2023A-13: זך רמי
2023B-14: כהן דורון
2023A-14: זך רמי
2023B-15: סואיסה דן
2023A-15: הלפרין תומר
2023B-16: סואיסה דן
2023A-16: מאדי בוראק
2023A-17: הלפרין תומר
2023A-18: בדש אילה זלדה
2023A-20: גורן מתן מלאכי
2023A-21: מועלם ניר
2023A-22: מועלם ניר
2023A-23: גורן מתן מלאכי
2023A-24: כהן שחר
2023A-25: כהן שחר
2023A-26: נעאמנה סעיד
2023A-99: קוגן-סדצקי מרינה
202-1-2031 ,,,,,,,90/142,,90/142,,90/121,המעבדה מועברת בזום,מקוון,,90/121,,34/316,,34/316,אושר באופן חריג 24 מקומות ע"י מרינה,34/314,,34/307,,34/302,,92/004,,92/003,,90/142,,90/142,,90/142,,ניתן בכיתה 121 בניין 90 יחד עם 202-1-2091,ניתן בכיתה 121 בניין 90 יחד עם 202-1-2091,,
203-1-2261 תרמודינמיקה ומכניקה סטטיסטית 2 Thermodynamics and Statistical Mechanics 2 3.5 3-1-0 2022B-1: בר לב יבגני
2022B-11: דולברג תומר
203-1-2161 ,
361-1-3301 מבוא למחשבים למדעי המחשב Introduction to computers to Computer science 3.5 3-1-0
2023A-9: סויסה אורי
2023A-99: אפרים עמית
361-1-3131 ,,,,,,,,,
total points total points 19

Semester 7

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
202-1-3011 מבוא לאנליזה נומרית Introduction to Numerical Analysis 5 4-2-0 2023A-1: ספיר ליובוב
2023A-2: ספיר ליובוב
2023A-11: בן-יאיר עדו
2023A-12: בן-יאיר עדו
2023A-13: יובל רחל
2023A-14: יובל רחל
2023A-21: יובל רחל
2023A-22: בן-יאיר עדו
2023A-23: יובל רחל
202-1-1011, 201-1-2371, 201-1-9541, 201-1-9631, 201-1-1021 חובה/בחירה,,,,,,,,
202-1-3021 עקרונות הקומפילציה Compiler Principles 5 4-2-0 2023A-1: גולדברג מאיר
2023A-2: גולדברג מאיר

2023A-12: רודוב סטניסלב
2023A-13: לוי מתן
2023A-14: לוי מתן
2023A-21: לוי מתן
2023A-22: רודוב סטניסלב
202-1-2051, 361-1-3363, 202-1-2091, 202-1-2071 ההרצאה מועברת בזום,ההרצאה מועברת בזום,חסום לרישום,,,,,,חסום לרישום,חסום לרישום
203-1-3161 בטיחות במעבדה ג' Laboratory Safety 0 0-0-0 2023A-1: ביטון יעקב 203-1-2653
203-1-3163 מעבדה ג1 לניסויים מתקדמים בפיסיקה Physics Laboratory C1 for Advanced Physics Experiments 4 0-0-8 2023A-1: ביטון יעקב 203-1-2281, 203-1-2553, 203-1-2121, 203-1-3141, 203-1-2653
203-1-3271 סמינר סטודנטים Students Seminar .5 0-0-0 2023A-1: קריצבסקי אולג
2023A-2: קריצבסקי אולג
203-1-2381, 203-1-3141 ,
total points total points 14.5

Semester 8

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
202-1-3031 מערכות הפעלה Operating Systems 5 4-2-0
2023B-11: בן-יאיר עדו
2023B-12: בן-יאיר עדו
2023B-13: וייס-ליפשיץ רעי
2023B-14: וייס-ליפשיץ רעי
2023B-21: ציזלינג הדי
2023B-22: ציזלינג הדי
202-1-2031, 202-1-2081, 202-1-2091, 202-1-2071 ,,ההרצאה מועברת בזום,,,,,,,,אושר בזום,אושר בזום,,,,,
202-1-4001 פרוייקט Research Project 4 0-0-8
2023A-1: גלבוע ניב
,
total points total points 9