נספח א׳

מסלול משולב - פיזיקה והנדסת חומרים

Semester 1

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
201-1-9511 אלגברה לינארית להנדסת חשמל 1 Linear Algebra for Electrical Engineering 1 3.5 3-1-0
2023A-1: גולקו דניס
2023A-2: מוזיצ'וק מיכאל
2023A-3: מייזל יונה
2023A-4: חלאוי חזי
2023A-11: שריקי אופז
2023A-12: שריקי אופז
2023A-13: שריקי אופז
2023A-21: בן איון גל
2023A-22: שריקי אופז
2023A-23: שריקי אופז
2023A-31: שריקי אופז
2023A-32: בן איון גל
2023A-33: שריקי אופז
2023A-41: בן איון גל
2023A-42: בן איון גל
2023A-43: שריקי אופז
קורס חוזר,,,,,,חשמל,,367,367,,,,,,,203,203+19,חשמל
201-1-9671 חשבון דיפרנציאלי להנדסת חשמל Differential Calculus for EE 5 4-2-0
2023A-1: פורת מרדכי
2023A-2: ויניקוב ויקטור
2023A-3: ברנדנבורסקי מיכאל
2023A-4: ברנדנבורסקי מיכאל
2023A-11: רפופורט מרינה
2023A-12: רפופורט מרינה
2023A-13: כהן שירן
2023A-21: מנשה ליאור
2023A-22: מנשה ליאור
2023A-23: כהן שירן
2023A-31: רפופורט מרינה
2023A-32: כהן שירן
2023A-33: רפופורט מרינה
2023A-41: רפופורט מרינה
2023A-42: רפופורט מרינה
2023A-43: כהן שירן
קורס חוזר,,,,,,,,,,,,,361+371+381+202,367,367,203+19,203,חשמל
203-1-1141 מבוא לשיטות מתמטיות בפיסיקה Introduction to Mathematical Methods in Physics 4 3-2-0 2023A-1: כץ אבגני

2023A-11: דולברג תומר
2023A-12: דולברג תומר
,חוסידמן,,,אופציה,חוסידמן
203-1-1181 תגליות ואתגרים בפיסיקה מודרנית Modern Physics Discoveries and Challenges .5 0-0-0 2023A-1: קובץ עילי
203-1-1281 פיסיקה 1 - לתלמידי פיסיקה Physics 1 for Students of Physics 5 3.5-3-0 2023A-1: ברושטין רמי
2023A-2: יוסף אמנון
2023A-11: רימון אמונה
2023A-12: רימון אמונה
,,,,
299-1-1121 הכרת הספריה Library Orientation 0 0-0-0
365-1-1021 תורת החומרים 1 Materials Science 1 3.5 3-1-0 2023A-1: גולן יובל
2023A-11: פפר סער
2023A-12: פפר סער
,,
900-5-5001 לומדה להכרת החוק והנהלים למניעת הטרדה מינית Prevention of Sexual Harassment: The Israeli Law and the University Regulations 0 0-0-0 2023B-1: אברמוב מרינה
2023A-1: אברמוב מרינה
,,,,,,,,,,,,,
total points total points 21.5

Semester 2

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
201-1-9521 אלגברה לינארית להנדסת חשמל 2 Linear Algebra for Electrical Engineering 2 2.5 2-1-0 201-1-9511 ,,,,203,367,203+367,,,,,,אופציה,,,
201-1-9631 חדו"א וקטורי להנדסת חשמל Vector Calculus for EE 5 4-2-0
2023A-1: דן-כהן ישי
2023A-2: איידלשטין נעה
2023A-3: גולקו דניס
2023A-11: ולדימירסקי אנה
2023A-12: ברש מיכאל
2023A-13: השאש פז
2023A-21: ולדימירסקי אנה
2023A-22: ולדימירסקי אנה
2023A-23: ברש מיכאל
2023A-31: ברש מיכאל
2023A-32: השאש פז
2023A-33: השאש פז
201-1-9671, 201-1-9681, 201-1-9521, 201-1-9511 ,,,,203,367,203 אופציה,367,חשמל,,,,,,
201-1-9681 חשבון אינטגרלי ומשוואות דיפרנציאליות רגילות להנדסת חשמל Integral Calculus and Ordinary Differential Equations for EE 5 4-2-0 201-1-9671, 201-1-9511 ,,,,203,367,203+367,,,,,,,,
203-1-1623 מעבדה א בפיסיקה לתלמידי פיסיקה Physics Laboratory A for Students of Physics 1.5 0-0-3 2022B-1: ביטון יעקב
2022B-2: ביטון יעקב
2022B-3: ביטון יעקב
2022B-4: ביטון יעקב
2022B-5: ביטון יעקב
2022B-6: רחמילוב דוד
203-1-1281 המעבדה מתקיימת בחדר מינוס 102 בנין 54,המעבדה מתקיימת בחדר מינוס 102 בנין 54 54,המעבדה מתקיימת בחדר מינוס 102 בנין 54,המעבדה מתקיימת בחדר מינוס 102 בנין 54,המעבדה מתקיימת בחדר מינוס 102 בנין 54,המעבדה מתקיימת בחדר מינוס 102 בנין 54
203-1-2371 פיסיקה 2 - לתלמידי פיסיקה Physics 2 for Students of Physics 5 4-2-0 2022B-1: גרוספלד איתן
2022B-11: אליקשוילי אלכסנדר
2022B-12: אליקשוילי אלכסנדר
203-1-1281, 203-1-1141, 201-1-9671, 201-1-1011 שעה אחת תינתן כתרגול עזר על ידי המרצה.,,
365-1-2011 תורת החומרים 2 Materials Science 2 3.5 3-1-0 2023B-1: טמפלמן יעל
2023B-11: גרינבאום אוהד
2023B-13: גרינבאום אוהד
365-1-1021 ,,
total points total points 22.5

Semester 3

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
201-1-2021 אנליזת פורייה ומערכות אורתונורמליות לתלמידי פיסיקה Fourier Analysis and Orthonormal Systems for Physics Students 3.5 3-1-0 2023A-1: שטראוס יוסף
2023A-11: בנגיאט עמית
2023A-12: בנגיאט עמית
2023A-13: בנגיאט עמית
201-1-9681, 201-1-9521 ,203,203+367,367
201-1-9691 הסתברות וסטטיסטיקה יישומית לפיזיקה Applied probability and statistics for physics 3.5 3-1-0 2023A-1: שטראוס יוסף
2023A-11: חייטין אלבינה
2023A-12: חייטין אלבינה
201-1-9521, 201-1-9681, 203-1-1141 ,,
203-1-2121 פיסיקה 3 Physics 3 4 3-2-0 2023A-1: קריצבסקי אולג
2023A-11: אליקשוילי אלכסנדר
2023A-12: אליקשוילי אלכסנדר
203-1-2371, 201-1-9631, 201-1-9681, 201-1-1021, 203-1-1281 ,,
203-1-2281 מכניקה אנליטית Analytical Mechanics 4 3-2-0 2023A-1: קובץ עילי
2023A-11: עדי טל
2023A-12: עדי טל
203-1-2371, 201-1-9821, 201-1-9631, 201-1-9681, 201-1-9521, 203-1-1281, 201-1-1221 הפסקה של שעה בין 13-14,,
204-1-1571 כימיה בסיסית לתלמידי הנדסה Basic Chemistry for Engineering Students 4.5 4-1-0 2023A-1: דיטקוביץ' יוליה
2023A-2: יגנה זהבית
2023A-11: גור תומר
2023A-12: גור תומר
2023A-21: גור תומר
2023A-22: גור תומר
מכונות בלבד,,מכונות,מכונות,מכונות בלבד,חומרים בלבד
365-1-2111 תרמודינמיקה 1 Thermodynamics 1 4 3-2-0 2023A-1: שנק רוני
2023A-11: הלל גיא
2023A-12: הלל גיא
,,
365-1-3111 תכונות מכניות של חומרים 1 Mechanical properties of materials 1 3.5 3-1-0 2023A-1: שנק רוני
2023A-11: קוסטיוקובץ סביאטוסלב
2023A-12: קוסטיוקובץ סביאטוסלב
,,
900-5-2002 הדרכת בטיחות כימית וביולוגית Training in Chemical & Biological Safety 0 2-0-0 קורס ממוחשב במודל
total points total points 27

Semester 4

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
153-1-5051 אנגלית מתקדמים ב - טבע והנדסה English Advanced B 2 4-0-0 2023A-1: סופר איל
2023A-2: נוסי קרן
2023A-3: אברהם מילנה
2023A-4: נוסי קרן
2023A-5: דרייר איגור
2023A-6: לרר ביתן סטפני
2023A-7: סופינסקי ירדן
2023A-8: סופינסקי ירדן
2023A-9: דרייר איגור
2023A-10: בייטנברט אלכסנדרה
2023A-11: בייטנברט אלכסנדרה
2023A-12: לרר ביתן סטפני
2023A-13: נוסי קרן
2023A-14: סופר איל
2023A-15: סופינסקי ירדן
2023A-16: מיכאלן רומן
2023A-99: דנינו אלן
,,,,,,,,,,,,,,,,חיל אויר 188
201-1-0071 פונקציות מרוכבות להנדסת חשמל Complex Analysis for EE 3.5 3-1-0 201-1-9631, 201-1-9681 ,,,,,,,203,203+367,367,,,,,,
203-1-2381 אלקטרודינמיקה 1 Electrodynamics 1 5 4-2-0 2022B-1: ליובלינסקי מיכאל
2022B-11: שינדלמן תום
2022B-12: שינדלמן תום
203-1-2371, 203-1-2281, 201-1-9681, 201-1-1021, 201-1-2021, 201-1-1051, 203-1-2121 ,,
203-1-2551 בטיחות במעבדה ב' Laboratory Safety B 0 0-0-0 2023A-1: ביטון יעקב
203-1-2553 מעבדה ב1 Lab B1 2 0-0-4 2023A-1: ביטון יעקב
2023A-2: ביטון יעקב
203-1-1623, 203-1-2371, 203-1-1281 ,
203-1-3141 תורת הקוונטים 1 Quantum Theory 1 4.5 3-3-0 203-1-2281, 203-1-2121, 201-1-9511, 201-1-2021, 201-1-9521, 201-1-9901, 203-1-2371, 203-1-1281 ,
203-1-3451 מבוא לפיסיקה חישובית Introduction to Computational Method in Physics 4 3-2-0 2022B-1: קשת אורי
2022B-11: אוזן דוד
203-1-1141, 203-1-1281, 203-1-2371, 203-1-2121 ,
365-1-2121 תרמודינמיקה 2 Thermodynamics 2 4 3-2-0 2023B-1: שנק רוני
2023B-11: הלל גיא
2023B-12: הלל גיא
362-1-2241 ,,
365-1-2323 מעבדת חומרים 2 Materials Laboratory 2 1.5 0-0-3 2023B-1: וסרבלט אילה
2023B-2: וסרבלט אילה
2023B-3: וסרבלט אילה
2023B-4: וסרבלט אילה
365-1-2313 ,,,
total points total points 26.5

Semester 5

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
203-1-2161 תרמודינמיקה ומכניקה סטטיסטית 1 Thermodynamics and Statistical Mechanics 1 3.5 3-1-0 2023A-1: גדלין מיכאל
2023A-11: ברמן רתם
2023A-12: ברמן רתם
201-1-9821, 201-1-9831, 203-1-2371, 201-1-9631, 201-1-9671, 201-1-1021 ,,
203-1-2653 מעבדה ב2 בפיסיקה לתלמידי פיסיקה Physics Laboratory B2 for Students of Physics 2 0-0-4 2023A-1: ביטון יעקב
2023A-2: ביטון יעקב
203-1-2553 מתקיימת ביחד עם מעבדה 2553,
203-1-3241 תורת הקוונטים 2 Quantum Theory 2 5 4-2-0 2023A-1: כהן דורון
2023A-11: אביטן שני
2023A-12: אביטן שני
203-1-3141, 201-1-9521, 201-1-9511 ,,
203-1-3271 סמינר סטודנטים Students Seminar .5 0-0-0 2023A-1: קריצבסקי אולג
2023A-2: קריצבסקי אולג
203-1-2381, 203-1-3141 ,
365-1-3011 מטלורגיה פיסיקלית 1 Physical Metallurgy 1 3.5 3-1-0 2023A-1: רקיטה שלפשטיין יבגני
2023B-1: רקיטה שלפשטיין יבגני
2023A-11: רון תומר
2023B-11: רון תומר
2023A-12: רון תומר
2023B-12: רון תומר
365-1-2111, 365-1-1021, 365-1-2011 ,,,,,
365-1-3313 מעבדת חומרים 3 Materials Laboratory 3 1.5 0-0-3 2023A-1: וסרבלט אילה
2023A-2: וסרבלט אילה
2023A-3: וסרבלט אילה
365-1-2323 ,,
365-1-3842 מעבר חום וחומר Heat & Mass Transfer 3.5 3-1-0 2023A-1: חרץ משה
2023A-11: קוסטיוקובץ סביאטוסלב
2023A-12: קוסטיוקובץ סביאטוסלב
201-1-9171, 365-1-2121, 203-1-2421 ,,
365-1-4441 דיפרקצית קרני איקס Crystallography and X-Ray Diffraction 3.5 3-1-0 2023B-1: משי לואיזה
2023B-11: גרינבאום אוהד
2023B-12: גרינבאום אוהד
365-1-1021 ,,,
total points total points 23

Semester 6

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
203-1-2261 תרמודינמיקה ומכניקה סטטיסטית 2 Thermodynamics and Statistical Mechanics 2 3.5 3-1-0 2022B-1: בר לב יבגני
2022B-11: דולברג תומר
203-1-2161 ,
203-1-2292 סמינר על נושאי מחקר במחלקה 2,סמינר על נושאי מחקר במחלקה אביב Research Topics Seminar 2,Research Topics Seminar Spring .5 0-0-0 2023A-1: מידן דגנית
203-1-2291
203-1-2121, 203-1-2281
הקורס מתקיים בחדר 207 בנין 54,הקורס מתקיים בחדר 207 בנין 54
365-1-3021 מטלורגיה פיסיקאלית 2 Physical Metallurgy 2 3.5 3-1-0 2023B-1: לאון אברהם
2023B-11: רון תומר
2023B-12: רון תומר
365-1-3011 ,,
365-1-3121 תכונות מכניות של חומרים 2 Mechanical properties of materials 2 3.5 3-1-0 2022B-1: שנק רוני
2022B-11: קוסטיוקובץ סביאטוסלב
2022B-12: קוסטיוקובץ סביאטוסלב
365-1-3111, 365-1-2011 ,,
365-1-3323 מעבדת חומרים 4 Materials Laboratory 4 1.5 0-0-3 2023B-1: וסרבלט אילה
2023B-2: וסרבלט אילה
2023B-3: וסרבלט אילה
365-1-3313 ,,,לא תיפתח
365-1-3471 אפיון חומרים Materials Characterization 3.5 3-1-0 2023B-1: גולן יובל
2023B-11: מוסקוביץ שחר
2023B-12: מוסקוביץ שחר
365-1-1021, 365-1-2011, 365-1-4441 ,,
total points total points 16

Semester 7

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
203-1-2291 סמינר על נושאי מחקר במחלקה סתיו Research Topics Seminar Fall .5 0-0-0 2023A-1: מידן דגנית 203-1-2121, 203-1-2281
203-1-3111 פיסיקת מצב מוצק 1 Solid State Physics 1 3.5 3-1-0 2023A-1: נעאמנה מונתסר
2023A-11: ולרשטין עידן
203-1-3141, 203-1-2261 ,
203-1-3161 בטיחות במעבדה ג' Laboratory Safety 0 0-0-0 2023A-1: ביטון יעקב 203-1-2653
203-1-3163 מעבדה ג1 לניסויים מתקדמים בפיסיקה Physics Laboratory C1 for Advanced Physics Experiments 4 0-0-8 2023A-1: ביטון יעקב 203-1-2281, 203-1-2553, 203-1-2121, 203-1-3141, 203-1-2653
365-1-2211 תהליכים 1 Materials Processing 1 3.5 3-1-0 2023A-1: גרוה דניאל
2023A-11: שור פלד סער
2023A-12: שור פלד סער
365-1-2111, 365-1-2121 ,,
365-1-4013 מעבדת חומרים מתקדמת 5 Advanced Materials Laboratory 5 1.5 0-0-4 2023A-1: חיון שמואל
2023A-2: חיון שמואל
365-1-3323, 365-1-3471, 365-1-4441 ,
365-1-4115 פרוייקט מחקרי פיסיקה חומרים Research project Physical Materials 5 0-0-0 2023A-1: גלבשטיין יניב 201-1-9241, 201-1-9811, 203-1-1281, 204-1-1571, 299-1-1121, 365-1-1021, 201-1-9821, 201-1-9841, 203-1-1623, 203-1-2371, 365-1-2011, 201-1-71, 201-1-131, 203-1-2121, 203-1-2281, 365-1-2111, 153-1-5051, 203-1-2381, 203-1-2553, 203-1-3141, 365-1-2121, 203-1-2161, 203-1-2653, 203-1-3241, 203-1-3271, 365-1-2211, 365-1-3011, 365-1-3111, 365-1-3313, 203-1-2291, 365-1-3021, 365-1-3121, 365-1-3323, 365-1-3471, 203-1-111
total points total points 18

Semester 8

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
203-2-5251 פיסיקת מצב מוצק 2 Solid State Physics 2 3.5 3-1-0 203-1-3111 ,
365-1-4125 פרוייקט מחקרי 2 - פיסיקה חומרים Research project Physical Materials 2 5 0-0-0 2023B-1: אגיון ארנסט אליהו 201-1-9811, 203-1-1141, 203-1-1281, 204-1-1571, 365-1-1021, 299-1-1121, 201-1-9841, 203-1-1623, 203-1-2371, 365-1-2011, 201-1-71, 201-1-131, 203-1-2121, 203-1-2281, 365-1-2111, 153-1-5051, 203-1-2381, 203-1-2553, 203-1-3141, 365-1-2121, 365-1-2021, 203-1-2161, 203-1-2653, 203-1-3241, 203-1-3271, 365-1-2211, 365-1-3011, 365-1-3111, 365-1-3313, 203-1-2291, 365-1-3842, 365-1-3021, 365-1-3121, 365-1-3323, 365-1-3471, 203-1-2292, 203-1-3111, 203-1-3163, 365-1-4013, 365-1-4441, 201-1-9641, 203-1-111, 203-1-9081, 201-1-9631, 201-1-9541
365-1-4141 התקני מוליכים למחצה semiconductor devices 3.5 3-1-0 2023B-1: אשכנזי נורית
2023B-11: גפן שיר שלום
365-1-3141, 203-1-2121, 203-1-3111, 203-1-2421 ,
365-1-4153 מעבדה למוליכים למחצה Semiconducting Devices and Structure Properties - Laboratory 1.5 0-0-3 2023A-1: שוורצמן מארק
2023A-2: שוורצמן מארק
,
total points total points 13.5

Semester 9

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
total points total points 0