נספח א׳

מסלול משולב - פיזיקה והנדסת חומרים- קורסי חובה בלבד

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
153-1-5051 אנגלית מתקדמים ב - טבע והנדסה English Advanced B 2 4-0-0 2024A-1: נוסי קרן
2024A-2: דרייר איגור
2024A-3: סופר אייל
2024A-4: דרייר איגור
2024A-5: לרר ביתן סטפני
2024A-6: בייטנברט אלכסנדרה
2024A-7: בייטנברט אלכסנדרה
2024A-8: סופינסקי ירדן
2024A-9: לרר ביתן סטפני
2024A-10: סופינסקי ירדן
2024A-11: סופר אייל
,,,,,,,,,,
201-1-0071 פונקציות מרוכבות להנדסת חשמל Complex Analysis for EE 3.5 3-1-0 2023B-1: קרנר דמיטרי
2023B-2: שטראוס יוסף
2023B-3: שטראוס יוסף
2023B-4: פורת מרדכי
2023B-11: שגב עומר
2023B-12: נוריאליאן יהונתן
2023B-13: נוריאליאן יהונתן
2023B-21: נוריאליאן יהונתן
2023B-22: נוריאליאן יהונתן
2023B-23: בן איון גל
2023B-31: בן איון גל
2023B-32: בן איון גל
2023B-33: שגב עומר
2023B-41: בן איון גל
2023B-42: שגב עומר
2023B-43: שגב עומר
201-1-9631, 201-1-9681 ,,,,,,,203,203+367,367,,,,,,
201-1-2021 אנליזת פורייה ומערכות אורתונורמליות לתלמידי פיסיקה Fourier Analysis and Orthonormal Systems for Physics Students 3.5 3-1-0 2024A-1: שטראוס יוסף
2024A-11: שולץ בן ברוך
2024A-12: שולץ בן ברוך
201-1-9681, 201-1-9521 ,203+204,367
201-1-9511 אלגברה לינארית להנדסת חשמל 1 Linear Algebra for Electrical Engineering 1 3.5 3-1-0 2024A-1: מוזיצ'וק מיכאל
2024A-2: גולקו דניס
2024A-3: מוזיצ'וק מיכאל
2024A-4: גולקו דניס

2024A-13: הימלהוך גיל
2024A-21: בן איון גל
2024A-22: הימלהוך גיל
2024A-23: הימלהוך גיל
2024A-31: בן איון גל
2024A-32: לוינזון-סלע עמית
2024A-33: לוינזון-סלע עמית
2024A-41: לוינזון-סלע עמית
2024A-42: לוינזון-סלע עמית
2024A-43: הימלהוך גיל
2023A-1: גולקו דניס
2023A-11: ניקולאייבסקי ויקטור
,,,,חשמל,367,367+חשמל,,,,,,,203,203+19,חשמל,בתאריכים הבאים המפגשים יתקיימו באופן מקוון: 6.11 27.11 18.12 8.1,
201-1-9521 אלגברה לינארית להנדסת חשמל 2 Linear Algebra for Electrical Engineering 2 2.5 2-1-0 2023B-1: סולומון יער
20233-1: בסר אמנון
2023B-2: אופנהיים יזהר
2023B-3: סולומון יער
2023B-4: גורביץ נדז'דה
2023B-11: מנשה ליאור
20233-11: בן איון גל
20233-12: בן איון גל
2023B-12: שמרת עמית
2023B-13: שמרת עמית
2023B-21: ספיר איתן
2023B-22: ספיר איתן
2023B-23: שמרת עמית
2023B-31: מנשה ליאור
2023B-32: מנשה ליאור

2023B-42: מנשה ליאור
2023B-43: שמרת עמית
2023B-11: ניקולאייבסקי ויקטור
201-1-9511 ,פתיחת הקורס מותנית במספר הרשומים.,,,,203,,,367,203+367,,,,,,אופציה,,,,
201-1-9631 חדו"א וקטורי להנדסת חשמל Vector Calculus for EE 5 4-2-0 2024A-1: דן-כהן ישי
2024A-2: איידלשטין נעה
2024A-3: קרנר דמיטרי
2024A-11: השאש פז
2024A-12: ברש מיכאל
2024A-13: ברש מיכאל
2024A-21: ולדימירסקי אנה
2024A-22: ולדימירסקי אנה
2024A-23: ברש מיכאל
2024A-31: השאש פז
2024A-32: השאש פז
2024A-33: ברש מיכאל
201-1-9671, 201-1-9681, 201-1-9521, 201-1-9511 ,,,367+ חשמל,367,חשמל,,,,,,
201-1-9671 חשבון דיפרנציאלי להנדסת חשמל Differential Calculus for EE 5 4-2-0 2024A-1: ברנדנבורסקי מיכאל
2024A-2: גורן אבי
2024A-3: ברנדנבורסקי מיכאל
2024A-4: לרמן אירינה
2024A-11: רפופורט מרינה
2024A-12: רפופורט מרינה
2024A-13: כהן שירן
2024A-21: מנשה ליאור
2024A-22: מנשה ליאור
2024A-23: כהן שירן
2024A-31: רפופורט מרינה
2024A-32: כהן שירן
2024A-33: רפופורט מרינה
2024A-41: רפופורט מרינה
2024A-42: המחלקה מורי
2024A-43: כהן שירן
2024A-11: פורטנוב איגור
,,,,,,,,,,361+371+381+202,367+202+19,367,203,אופציה,חשמל,,
201-1-9681 חשבון אינטגרלי ומשוואות דיפרנציאליות רגילות להנדסת חשמל Integral Calculus and Ordinary Differential Equations for EE 5 4-2-0 20233-1: גולקו דניס
2023B-1: גולקו דניס
2023B-2: גולן גילי
2023B-3: שמוביץ' אלי
2023B-4: זיו-אב מתן
20233-11: כהן שירן
2023B-11: רפופורט מרינה
20233-12: כהן שירן
2023B-12: השאש פז
20233-13: כהן שירן
2023B-21: רפופורט מרינה
2023B-22: רפופורט מרינה
2023B-23: כהן שירן
2023B-31: כהן שירן
2023B-32: רפופורט מרינה
2023B-33: כהן שירן
2023B-41: רפופורט מרינה
2023B-42: השאש פז
2023B-11: ניקולאייבסקי ויקטור
201-1-9671, 201-1-9511 פתיחת הקורס מותנית במספר הרשומים.,,,,,,203,,367,אופציה,,,,,,,,,,
201-1-9691 הסתברות וסטטיסטיקה יישומית לפיזיקה Applied probability and statistics for physics 3.5 3-1-0 2024A-1: שטראוס יוסף
2024A-11: חייטין אלבינה
201-1-9521, 201-1-9681, 203-1-1141 ,
203-1-1141 מבוא לשיטות מתמטיות בפיסיקה Introduction to Mathematical Methods in Physics 4.5 3-3-0 2024A-1: כץ אבגני
,חוסידמן,,,חוסידמן
203-1-1181 תגליות ואתגרים בפיסיקה מודרנית Modern Physics Discoveries and Challenges .5 0-0-0 2024A-1: קובץ עילי
203-1-1281 פיסיקה 1 - לתלמידי פיסיקה Physics 1 for Students of Physics 5.5 4-3-0 2024A-1: ברושטין רמי
,חוסידמן,,,
203-1-1623 מעבדה א בפיסיקה לתלמידי פיסיקה Physics Laboratory A for Students of Physics 2 0-0-4 203-1-1281 ,,,,חוסידמן
203-1-2121 פיסיקה 3 Physics 3 4 3-2-0 2024A-1: קריצבסקי אולג
203-1-2371, 201-1-9631, 201-1-9681, 201-1-1021, 203-1-1281 ,,
203-1-2161 תרמודינמיקה ומכניקה סטטיסטית 1 Thermodynamics and Statistical Mechanics 1 5 4-2-0 2024A-1: גדלין מיכאל
201-1-9821, 201-1-9831, 203-1-2371, 201-1-9631, 201-1-9671, 201-1-1021 ,,
203-1-2281 מכניקה אנליטית Analytical Mechanics 4 3-2-0 2024A-1: קובץ עילי
203-1-2371, 201-1-9821, 201-1-9631, 201-1-9681, 201-1-9521, 203-1-1281, 201-1-1221 הפסקה של שעה בין 13-14,,
203-1-2291 סמינר על נושאי מחקר במחלקה סתיו Research Topics Seminar Fall .5 0-0-0 203-1-2121, 203-1-2281
203-1-2292 סמינר על נושאי מחקר במחלקה 2,סמינר על נושאי מחקר במחלקה אביב Research Topics Seminar 2,Research Topics Seminar Spring .5 0-0-0 2023A-1: מידן דגנית
2023B-1: מידן דגנית
203-1-2291
203-1-2121, 203-1-2281
הקורס מתקיים בחדר 207 בנין 54,הקורס מתקיים בחדר 207 בנין 54
203-1-2371 פיסיקה 2 - לתלמידי פיסיקה Physics 2 for Students of Physics 5.5 4-3-0 203-1-1281, 203-1-1141, 201-1-9671, 201-1-1011 ,,,,
203-1-2381 אלקטרודינמיקה 1 Electrodynamics 1 5 4-2-0 2023B-1: ליובלינסקי מיכאל
2023B-11: ולרשטין עידן
2023B-12: ולרשטין עידן
203-1-2371, 203-1-2281, 201-1-9681, 201-1-1021, 201-1-2021, 201-1-1051, 203-1-2121, 201-1-9901, 203-1-1281 ,,
203-1-2551 בטיחות במעבדה ב' Laboratory Safety B 0 0-0-0
203-1-2553 מעבדה ב1 Lab B1 2 0-0-4 203-1-1623, 203-1-2371, 203-1-1281 ,
203-1-2653 מעבדה ב2 בפיסיקה לתלמידי פיסיקה Physics Laboratory B2 for Students of Physics 2 0-0-4 203-1-2553 מתקיימת ביחד עם מעבדה 2553,
203-1-3111 פיסיקת מצב מוצק 1 Solid State Physics 1 3.5 3-1-0 2024A-1: נעאמנה מונתסר
203-1-3141, 203-1-2161 ,
203-1-3141 תורת הקוונטים 1 Quantum Theory 1 4.5 3-3-0 2023B-1: פיינגולד מריו
2023B-11: עדי טל
2023B-12: עדי טל
203-1-2281, 203-1-2121, 201-1-9511, 201-1-2021, 201-1-9521, 201-1-9901, 203-1-2371, 203-1-1281, 201-1-1211, 201-1-1221, 201-1-1051 ,,
203-1-3161 בטיחות במעבדה ג' Laboratory Safety 0 0-0-0 203-1-2653
203-1-3163 מעבדה ג1 לניסויים מתקדמים בפיסיקה Physics Laboratory C1 for Advanced Physics Experiments 4 0-0-8 203-1-2281, 203-1-2553, 203-1-2121, 203-1-3141, 203-1-2653
203-1-3241 תורת הקוונטים 2 Quantum Theory 2 5 4-2-0 2024A-1: גרוספלד איתן
203-1-3141, 201-1-9521, 201-1-9511 ,,
203-1-3271 סמינר סטודנטים Students Seminar .5 0-0-0 2024A-1: קריצבסקי אולג
2024A-2: קריצבסקי אולג
203-1-2381, 203-1-3141 ,
203-1-3451 מבוא לפיסיקה חישובית Introduction to Computational Method in Physics 4 3-2-0 2023B-1: קשת אורי
2023B-11: שניידר טליה
203-1-1141, 203-1-1281, 203-1-2371, 203-1-2121 ,
203-2-5251 פיסיקת מצב מוצק 2 Solid State Physics 2 3.5 3-1-0 2023B-1: שכטר משה
2023B-11: כהן גל
203-1-3111 ,
204-1-1571 כימיה בסיסית לתלמידי הנדסה Basic Chemistry for Engineering Students 4.5 4-1-0 2024A-1: דיטקוביץ' יוליה
2024A-2: יגנה זהבית
מכונות בלבד,,מכונות,מכונות,מכונות בלבד,חומרים בלבד
299-1-1121 הכרת הספריה Library Orientation 0 0-0-0
365-1-1021 תורת החומרים 1 Materials Science 1 4 3-2-0 2024A-1: גולן יובל
2024A-11: הסליטון שחר
2024A-12: הסליטון שחר
,,
365-1-2011 תורת החומרים 2 Materials Science 2 3.5 3-1-0 2023B-1: טמפלמן יעל
2023B-11: קוסטיוקובץ סביאטוסלב
2023B-13: קוסטיוקובץ סביאטוסלב
365-1-1021 ,,
365-1-2111 תרמודינמיקה 1 Thermodynamics 1 4 3-2-0 2024A-1: רקיטה שלפשטיין יבגני
2024A-11: הלל גיא
2024A-12: הלל גיא
,,
365-1-2121 תרמודינמיקה 2 Thermodynamics 2 4 3-2-0 2023B-1: שנק רוני
2023B-11: הלל גיא
2023B-12: הלל גיא
362-1-2241 ,,
365-1-2211 תהליכים 1 Materials Processing 1 3.5 3-1-0 2024A-1: גרוה דניאל
2024A-11: שור פלד סער
2024A-12: שור פלד סער
365-1-2111, 365-1-2121 ,,
365-1-2323 מעבדת חומרים 2 Materials Laboratory 2 1.5 0-0-3 2023B-1: וסרבלט אילה
2023B-2: וסרבלט אילה
2023B-3: וסרבלט אילה
2023B-4: וסרבלט אילה
365-1-2313 ,,,לא חפתח בתשפ"ג
365-1-3015 מבוא למטלורגיה מכאנית ופיזיקאלית Introduction to physical and mechanical metallurgy 3.5 3-1-0 2024B-1: רקיטה שלפשטיין יבגני
,,
365-1-3025 מטלורגיה פיזיקאלית מתקדמת Advance physical metallurgy 3.5 3-1-0 2024A-1: שנק רוני
2024A-11: רון תומר
2024A-12: רון תומר
,,
365-1-3122 תכונות מכאניות של חומרים Mechanical properties of materials 3.5 3-1-0 ,,
365-1-3123 תורת החוזק למהנדסי חומרים Strength of materials for materials engineering 3.5 3-1-0 2024A-1: שנק רוני
2024A-11: קוסטיוקובץ סביאטוסלב
2024A-12: קוסטיוקובץ סביאטוסלב
במקום תכונות מכניות 1,,
365-1-3313 מעבדת חומרים 3 Materials Laboratory 3 1.5 0-0-3 2024A-1: וסרבלט אילה
2024A-2: וסרבלט אילה
2024A-3: וסרבלט אילה
365-1-2323 ,,
365-1-3323 מעבדת חומרים 4 Materials Laboratory 4 1.5 0-0-3 2023B-1: וסרבלט אילה
2023B-2: וסרבלט אילה
2023B-3: וסרבלט אילה
365-1-3313 ,,,לא תיפתח
365-1-3471 אפיון חומרים Materials Characterization 3.5 3-1-0 2023B-1: גולן יובל
2023B-11: מוסקוביץ שחר
2023B-12: מוסקוביץ שחר
365-1-1021, 365-1-2011 ,,
365-1-3842 מעבר חום וחומר Heat & Mass Transfer 3.5 3-1-0 2024A-1: חרץ משה
2024A-11: קוסטיוקובץ סביאטוסלב
2024A-12: קוסטיוקובץ סביאטוסלב
201-1-9171, 365-1-2121, 203-1-2421 ,,
365-1-4005 כימיה של חומרים Materials Chemistry 3.5 3-1-0 2024A-1: גרוה דניאל
2024A-11: פישוב רון
2024A-12: פישוב רון
204-1-1571, 365-1-2121, 365-1-3841, 203-1-2421 אנגלית,,
365-1-4023 מעבדת חומרים מתקדמת 6 Advanced Materials Laboratory 6 1.5 0-0-4 2024A-1: חיון שמואל
2024A-2: חיון שמואל
365-1-4013 ,
365-1-4115 פרוייקט מחקרי פיסיקה חומרים Research project Physical Materials 5 0-0-0 2024A-1: גלבשטיין יניב 201-1-9241, 201-1-9811, 203-1-1281, 204-1-1571, 299-1-1121, 365-1-1021, 201-1-9821, 201-1-9841, 203-1-1623, 203-1-2371, 365-1-2011, 201-1-71, 201-1-131, 203-1-2121, 203-1-2281, 365-1-2111, 153-1-5051, 203-1-2381, 203-1-2553, 203-1-3141, 365-1-2121, 203-1-2161, 203-1-2653, 203-1-3241, 203-1-3271, 365-1-2211, 365-1-3011, 365-1-3111, 365-1-3313, 203-1-2291, 365-1-3021, 365-1-3121, 365-1-3323, 365-1-3471, 203-1-111
365-1-4125 פרוייקט מחקרי 2 - פיסיקה חומרים Research project Physical Materials 2 5 0-0-0 2023B-1: גלבשטיין יניב 201-1-9811, 203-1-1141, 203-1-1281, 204-1-1571, 365-1-1021, 299-1-1121, 201-1-9841, 203-1-1623, 203-1-2371, 365-1-2011, 201-1-71, 201-1-131, 203-1-2121, 203-1-2281, 365-1-2111, 153-1-5051, 203-1-2381, 203-1-2553, 203-1-3141, 365-1-2121, 365-1-2021, 203-1-2161, 203-1-2653, 203-1-3241, 203-1-3271, 365-1-2211, 365-1-3011, 365-1-3111, 365-1-3313, 203-1-2291, 365-1-3842, 365-1-3021, 365-1-3121, 365-1-3323, 365-1-3471, 203-1-2292, 203-1-3111, 203-1-3163, 365-1-4013, 365-1-4441, 201-1-9641, 203-1-111, 203-1-9081, 201-1-9631, 201-1-9541
365-1-4441 דיפרקצית קרני איקס Crystallography and X-Ray Diffraction 3.5 3-1-0 2023B-1: משי לואיזה
2023B-11: גרינבאום אוהד
2023B-12: גרינבאום אוהד
2023B-13: גרינבאום אוהד
365-1-1021 ,,,
365-1-4996 חומרים במבנה ננומטרי ושימושים טכנולוגיים Nanostructured materials and nanotechnology 3 3-0-0 2023B-1: חרץ משה
900-5-2002 הדרכת בטיחות כימית וביולוגית Training in Chemical & Biological Safety 0 2-0-0 קורס ממוחשב במודל,קורס ממוחשב במודל
900-5-5001 לומדה להכרת החוק והנהלים למניעת הטרדה מינית Prevention of Sexual Harassment: The Israeli Law and the University Regulations 0 0-0-0 2024A-1: אברמוב מרינה
,,,,,,,
total points total points 170