נספח א׳

מסלול דו-חוגי מדעי כדור הארץ והסביבה ופיסיקה- קורסי חובה בלבד

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
153-1-5051 אנגלית מתקדמים ב - טבע והנדסה English Advanced B 2 4-0-0 2023A-1: סופר איל
2023A-2: נוסי קרן
2023A-3: אברהם מילנה
2023A-4: נוסי קרן
2023A-5: דרייר איגור
2023A-6: לרר ביתן סטפני
2023A-7: סופינסקי ירדן
2023A-8: סופינסקי ירדן
2023A-9: דרייר איגור
2023A-10: בייטנברט אלכסנדרה
2023A-11: בייטנברט אלכסנדרה
2023A-12: לרר ביתן סטפני
2023A-13: נוסי קרן
2023A-14: סופר איל
2023A-15: סופינסקי ירדן
2023A-16: מיכאלן רומן
2023A-99: סופר איל
,,,,,,,,,,,,,,,,חיל אויר
201-1-2021 אנליזת פורייה ומערכות אורתונורמליות לתלמידי פיסיקה Fourier Analysis and Orthonormal Systems for Physics Students 3.5 3-1-0 2023A-1: שטראוס יוסף
2023A-11: בנגיאט עמית
2023A-12: בנגיאט עמית
2023A-13: בנגיאט עמית
201-1-9681, 201-1-9521 ,203,203+367,367
201-1-9511 אלגברה לינארית להנדסת חשמל 1 Linear Algebra for Electrical Engineering 1 3.5 3-1-0 2023A-1: גולקו דניס
2023A-2: מוזיצ'וק מיכאל
2023A-3: מייזל יונה
2023A-4: חלאוי חזי
2023A-11: שריקי אופז
2023A-12: שריקי אופז
2023A-13: שריקי אופז
2023A-21: בן איון גל
2023A-22: שריקי אופז
2023A-23: שריקי אופז
2023A-31: שריקי אופז
2023A-32: בן איון גל
2023A-33: שריקי אופז
2023A-41: בן איון גל
2023A-42: בן איון גל
2023A-43: שריקי אופז
,,,,חשמל,367,367,,,,,,,203,203+19,חשמל
201-1-9521 אלגברה לינארית להנדסת חשמל 2 Linear Algebra for Electrical Engineering 2 2.5 2-1-0 2022B-1: סולומון יער
20223-1: חלאוי חזי
2022B-2: סולומון יער
2022B-3: גלזנר יאיר יעקב
2022B-4: איידלשטין נעה
2022B-11: בנגיאט עמית
20223-11: בנגיאט עמית
20223-12: בנגיאט עמית
2022B-12: שמרת עמית
2022B-13: פנקס מתן
2022B-21: פנקס מתן
2022B-22: פנקס מתן
2022B-23: שמרת עמית
2022B-31: בנגיאט עמית
2022B-32: פנקס מתן

2022B-41: בנגיאט עמית
2022B-42: בנגיאט עמית
201-1-9511 ,פתיחת הקורס מותנית במספר הרשומים.,,,,203,,,367,203+367,,,,,,אופציה,,
201-1-9631 חדו"א וקטורי להנדסת חשמל Vector Calculus for EE 5 4-2-0 2023A-1: דן-כהן ישי
2023A-2: איידלשטין נעה
2023A-3: גולקו דניס
2023A-11: ולדימירסקי אנה
2023A-12: ברש מיכאל
2023A-13: השאש פז
2023A-21: ולדימירסקי אנה
2023A-22: ולדימירסקי אנה
2023A-23: ברש מיכאל
2023A-31: ברש מיכאל
2023A-32: השאש פז
2023A-33: השאש פז
201-1-9671, 201-1-9681, 201-1-9521, 201-1-9511 ,,,367,367,חשמל,,,,,,
201-1-9671 חשבון דיפרנציאלי להנדסת חשמל Differential Calculus for EE 5 4-2-0 2023A-1: פורת מרדכי
2023A-2: ויניקוב ויקטור
2023A-3: ברנדנבורסקי מיכאל
2023A-4: ברנדנבורסקי מיכאל
2023A-11: רפופורט מרינה
2023A-12: רפופורט מרינה
2023A-13: כהן שירן
2023A-21: מנשה ליאור
2023A-22: מנשה ליאור
2023A-23: כהן שירן
2023A-31: רפופורט מרינה
2023A-32: כהן שירן
2023A-33: רפופורט מרינה
2023A-41: רפופורט מרינה
2023A-42: רפופורט מרינה
2023A-43: כהן שירן
,,,,,,,,,,361+371+381+202,367,367,203+19,203,חשמל
201-1-9681 חשבון אינטגרלי ומשוואות דיפרנציאליות רגילות להנדסת חשמל Integral Calculus and Ordinary Differential Equations for EE 5 4-2-0 2022B-1: גולקו דניס
20223-1: גולקו דניס
2022B-2: פורת מרדכי
2022B-3: מרקייביץ דניאל וולף
2022B-4: איידלשטין נעה
2022B-11: הופרט זיו

20223-12: רפופורט מרינה
2022B-12: יובל רחל
2022B-13: יובל רחל
20223-13: רפופורט מרינה
2022B-21: השאש פז
2022B-22: רפופורט מרינה
2022B-23: רפופורט מרינה
2022B-31: השאש פז
2022B-32: רפופורט מרינה
2022B-33: רפופורט מרינה
2022B-41: השאש פז
2022B-42: הופרט זיו
201-1-9671, 201-1-9511 ,פתיחת הקורס מותנית במספר הרשומים.,,,,203,אופציה,,367,203+367,,,,,,,202- 3 מקומות,,,אופציה
201-1-9691 הסתברות וסטטיסטיקה יישומית לפיזיקה Applied probability and statistics for physics 3.5 3-1-0 2023A-1: שטראוס יוסף
2023A-11: חייטין אלבינה
201-1-9521, 201-1-9681, 203-1-1141 ,,אופציה
203-1-1141 מבוא לשיטות מתמטיות בפיסיקה Introduction to Mathematical Methods in Physics 4 3-2-0 2023A-1: כץ אבגני

2023A-11: דולברג תומר
2023A-12: דולברג תומר
,חוסידמן,,,אופציה,חוסידמן
203-1-1181 תגליות ואתגרים בפיסיקה מודרנית Modern Physics Discoveries and Challenges .5 0-0-0 2023A-1: קובץ עילי
203-1-1281 פיסיקה 1 - לתלמידי פיסיקה Physics 1 for Students of Physics 5 3.5-3-0 2023A-1: ברושטין רמי

2023A-11: רימון אמונה
2023A-12: רימון אמונה
,,,,
203-1-1623 מעבדה א בפיסיקה לתלמידי פיסיקה Physics Laboratory A for Students of Physics 1.5 0-0-3 2022B-1: ביטון יעקב
2022B-2: ביטון יעקב
2022B-3: ביטון יעקב
2022B-4: ביטון יעקב
2022B-5: ביטון יעקב
2022B-6: רחמילוב דוד
203-1-1281 המעבדה מתקיימת בחדר מינוס 102 בנין 54,המעבדה מתקיימת בחדר מינוס 102 בנין 54 54,המעבדה מתקיימת בחדר מינוס 102 בנין 54,המעבדה מתקיימת בחדר מינוס 102 בנין 54,המעבדה מתקיימת בחדר מינוס 102 בנין 54,המעבדה מתקיימת בחדר מינוס 102 בנין 54
203-1-2121 פיסיקה 3 Physics 3 4 3-2-0 2023A-1: קריצבסקי אולג
2023A-11: אליקשוילי אלכסנדר
2023A-12: אליקשוילי אלכסנדר
203-1-2371, 201-1-9631, 201-1-9681, 201-1-1021, 203-1-1281 ,,
203-1-2161 תרמודינמיקה ומכניקה סטטיסטית 1 Thermodynamics and Statistical Mechanics 1 3.5 3-1-0 2023A-1: גדלין מיכאל
2023A-11: ברמן רתם
2023A-12: ברמן רתם
201-1-9821, 201-1-9831, 203-1-2371, 201-1-9631, 201-1-9671, 201-1-1021 ,,
203-1-2261 תרמודינמיקה ומכניקה סטטיסטית 2 Thermodynamics and Statistical Mechanics 2 3.5 3-1-0 2022B-1: בר לב יבגני
2022B-11: דולברג תומר
203-1-2161 ,
203-1-2281 מכניקה אנליטית Analytical Mechanics 4 3-2-0 2023A-1: קובץ עילי
2023A-11: עדי טל
2023A-12: עדי טל
203-1-2371, 201-1-9821, 201-1-9631, 201-1-9681, 201-1-9521, 203-1-1281, 201-1-1221 הפסקה של שעה בין 13-14,,
203-1-2371 פיסיקה 2 - לתלמידי פיסיקה Physics 2 for Students of Physics 5 4-2-0 2022B-1: גרוספלד איתן
2022B-11: אליקשוילי אלכסנדר
2022B-12: אליקשוילי אלכסנדר
203-1-1281, 203-1-1141, 201-1-9671, 201-1-1011 שעה אחת תינתן כתרגול עזר על ידי המרצה.,,
203-1-2381 אלקטרודינמיקה 1 Electrodynamics 1 5 4-2-0 2022B-1: ליובלינסקי מיכאל
2022B-11: שינדלמן תום
2022B-12: שינדלמן תום
203-1-2371, 203-1-2281, 201-1-9681, 201-1-1021, 201-1-2021, 201-1-1051, 203-1-2121 ,,
203-1-2551 בטיחות במעבדה ב' Laboratory Safety B 0 0-0-0
203-1-2553 מעבדה ב1 Lab B1 2 0-0-4 2023A-1: ביטון יעקב
2023A-2: ביטון יעקב
203-1-1623, 203-1-2371, 203-1-1281 ,
203-1-3141 תורת הקוונטים 1 Quantum Theory 1 4.5 3-3-0 203-1-2281, 203-1-2121, 201-1-9511, 201-1-2021, 201-1-9521, 201-1-9901, 203-1-2371, 203-1-1281 ,
203-1-3161 בטיחות במעבדה ג' Laboratory Safety 0 0-0-0 203-1-2653
203-1-3241 תורת הקוונטים 2 Quantum Theory 2 5 4-2-0 2023A-1: כהן דורון
2023A-11: אביטן שני
2023A-12: אביטן שני
203-1-3141, 201-1-9521, 201-1-9511 ,,
203-1-3263 מעבדה ג2 לניסויים מתקדמים בפיסיקה Physics Laboratory C2 for Advanced Physics Experiments 4 0-0-8 2023A-1: ביטון יעקב 203-1-3163, 203-1-3141 מתקיימת ביחד עם מעבדה 3163
203-1-3451 מבוא לפיסיקה חישובית Introduction to Computational Method in Physics 4 3-2-0 2022B-1: קשת אורי
2022B-11: אוזן דוד
203-1-1141, 203-1-1281, 203-1-2371, 203-1-2121 ,
204-1-1231 כימיה כללית למדעי כדור הארץ והסביבה General Chemistry for Earth and Environmental Sciences 2.5 2-1-0 2023A-1: סיון אורית
2023A-11: טיק זהר
,
204-1-1611 מבוא לכימיה אנליטית ב Introduction to Analytical Chemistry B 3 2-2-0
2023A-2: ניימן אלבטינה
2023A-21: לפלר ניתאי
2023A-22: לפלר ניתאי
2023A-23: וולבוטר איתמר
2023A-24: וולבוטר איתמר
2023A-25: כהן מעין
204-1-1531, 201-1-2361, 201-1-9141, 201-1-9811, 204-1-1131, 201-1-9431, 204-1-1543 ,,,,,,,
206-1-1011 כדור הארץ שלנו Our Earth 1 1-0-0 2023A-1: בונה יובל
206-1-1021 שינויים גלובליים Global changes 1 2-0-0 2023B-1: אנטלר גלעד
206-1-1031 חומרי כדור הארץ Earth Materials 4.25 2-1-2 2023A-1: גנאור יבחר
2023A-11: לוי עמית
2023A-12: גנאור יבחר
2023A-13: גנאור יבחר
2023A-15: גנאור יבחר
,,,,שלושה ימי סיור יתקיימו בימי חמישי
206-1-1041 מבוא לגיאולוגיה דינמית Introduction to Dynamic Geology 3.5 2-0-2 2023B-1: צסרסקי מיכאל
2023B-11: צסרסקי מיכאל
2023B-12: צסרסקי מיכאל
2023B-14: צסרסקי מיכאל
206-1-1031 ,,,
206-1-1134 חומרי כדור הארץ בשדה Earth materials in the Field .75 0-0-0 2023A-1: גנאור יבחר הסיור לאילת יתקיים בתקופת מועדי ב
206-1-2181 סדימנטולוגיה ימית ויבשתית Terrestrial and marine Sedimentology 3 2-2-0 2023A-1: וינבוים חפץ מנחם
2023A-11: וינבוים חפץ מנחם
2023A-12: מנדה סנהה
206-1-1041, 206-1-1031, 206-1-1121 ,,
206-1-2191 מבוא לגיאוכימיה Introduction to Geochemistry 2.5 2-1-0 2023B-1: אנטלר גלעד
2023B-11: קזס קסם
206-1-1041, 204-1-1621 ,
206-1-2251 מיפוי Mapping 4.5 3-0-0 2023B-1: חביב איתי
2023B-14: חביב איתי
206-1-2181 ,
206-1-2284 סיור נגב Geological Excursion to the Negev 1 0-0-0 2023A-1: חביב איתי 206-1-1041
206-1-2311 גיאולוגיה סטרוקטורלית Structural Geology 3.5 2-2-0 2023A-1: גורן לירן
2023A-12: גורן לירן
2023A-13: גורן לירן
2023A-14: גורן לירן
206-1-1041, 206-1-2071, 201-1-9141, 201-1-9281, 206-1-7171, 201-1-9041, 203-1-1391, 201-1-9711, 201-1-9531, 203-1-1331 ,,,
206-1-2341 תכנות בסיסי למדעי הגיאולוגיה והסביבה Basic Programming for Geological and Environmental Sciences 2 1-2-0 2023B-1: גורן לירן
2023B-12: גרנות רועי
2023B-13: גרנות רועי
201-1-9281, 201-1-9531 ,,
206-1-3041 מבוא לגיאופיסיקה Introduction to Geophysics 2.5 2-1-0 2023A-1: גרנות רועי
2023A-11: גרנות רועי
2023A-12: גרנות רועי
206-1-1041, 203-1-1331, 371-1-1681, 206-1-2341 ,,
206-1-3091 טקטוניקת הלוחות Plate tectonics 2.5 2-1-0 2023B-1: גרנות רועי
2023B-11: גרנות רועי
2023B-12: גרנות רועי
206-1-3041 ,,
206-1-3691 פרויקט מחקר Research Project 4 0-0-0 2023B-1: טל יובל
2023A-1: טל יובל
ניתן להירשם לקורס רק לאחר אישור של ד"ר יובל טל, אחראי פרוייקטים,ניתן להירשם לקורס רק לאחר קבלת אישור של אחראי פרוייקטים: ד"ר יובל טל
או or
203-1-3401 פרויקט 1 Project 1 4 0-0-0 2023A-1: קובץ עילי יש להירשם לקורס רק לאחר מציאת מנחה + אישורו בכתב, ולאחר מכן יש להירשים באתר הפרוייקטים https://physics.bgu.ac.il/teaching/course/project/
206-1-3691 פרויקט מחקר Research Project 4 0-0-0 2023B-1: טל יובל
2023A-1: טל יובל
ניתן להירשם לקורס רק לאחר אישור של ד"ר יובל טל, אחראי פרוייקטים,ניתן להירשם לקורס רק לאחר קבלת אישור של אחראי פרוייקטים: ד"ר יובל טל
או or
203-1-3401 פרויקט 1 Project 1 4 0-0-0 2023A-1: קובץ עילי יש להירשם לקורס רק לאחר מציאת מנחה + אישורו בכתב, ולאחר מכן יש להירשים באתר הפרוייקטים https://physics.bgu.ac.il/teaching/course/project/
total points total points 131

קורסים להשלמת נק״ז חובה או בחירה

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
206-1-2031 מבוא לאוקינוגרפיה סביבתית Introduction to Environmental Oceanography 3 0-0-0 2023B-1: ויגדרוביץ' חני
206-1-2071 מבוא לגיאומכניקה Introduction to Geomechanics 2.5 2-1-0 2023A-1: צסרסקי מיכאל
2023A-11: גבריאלי תום
2023A-12: ישי אליעז
203-1-1331 ,,
206-1-2121 מדיאגרמות פאזות להרי געש From phase diagrams to volcanos 2.25 2-0-0 2023B-1: קציר ירון
2023B-14: קציר ירון
204-1-1621, 206-1-2241, 206-1-2181 ,
206-1-3304 סיור גליל-גולן-בקע Geological Excursion to the Galilee, golan and the Deab Sea Transform 1.25 0-0-0 2023A-1: חביב איתי 206-1-1041, 206-1-2121, 206-1-2181 הסיור יתקיים בתאריכים 18-20.10.22 ו- 3-4.11.2022
206-1-3651 מבוא לדינמיקה של האטמוספירה והים lntroduction to Physics of Atmospheres and Oceans 2 2-0-0 2021A-1: אשכנזי יוסף 201-1-9141, 203-1-1331, 206-1-2031
206-2-3471 נושאים בגיאודינמיקה Topics in Geodynamics 2 2-0-0 2023B-1: גורן לירן 201-1-9151
206-2-3481 זרימה, שבירה, וכניעה של חומרים פלנטריים Flow, fracture, and yielding of planetary materials 2 2-0-0 2022B-1: בונה יובל 206-1-2311, 153-1-5051
206-2-3791 סיור הר סדום Mount Sedom Fieldtrip .5 0-0-0 2023A-1: וינברגר רמי 206-1-2311
206-2-3921 מכניקה של סלעים Reservoir Rock Mechanics 3 2-1-1 2023B-1: חודרה-חצור יוסף
2023B-11: ישי אליעז
2023B-12: חודרה-חצור יוסף
,,חמישה מפגשים בבניין 60, חדר 5
206-2-4074 סיור גיאולוגי לחו"ל 1 Geological Excursion (Overseas) 1 2.25 0-2-0 2023A-1: קציר ירון
2023A-2: קציר ירון
,
206-2-5184 מחנה מיפוי מגמתי-מטמורפי Mapping of a Crystalline Domain 2.5 0-2-0 2023A-1: קציר ירון
2023A-2: קציר ירון
206-1-2241, 206-1-2121 התרגיל ינתן מרוכז ב- 3 מפגשים במהלך הסמסטר. תאריכים מדוייקים יפורסמו בהמשך.,הסיור יתקיים בין התאריכים 26.2-3.3.2023
206-2-5241 רעידות אדמה וסיכונים סיסמיים Earthquakes and Seismic Hazards 2.5 2-1-0 2022B-1: טל יובל
2022B-12: טל יובל
,
206-2-5391 שיטות נומריות במדעי כדור הארץ והסביבה Numerical Methods in Earth and Environmental Sciences 2.5 2-1-0 2023B-1: טל יובל
2023B-11: גבריאלי תום
,
206-2-5401 גיאומורפולוגיה - מכניקה ואבולוציה של נוף Geomorphology: Mechanics and Evolution of Landscapes 4.5 3-2-0 2023A-1: חביב איתי
2023A-11: וולף בר
2023A-14: חביב איתי
,,
206-1-3691 פרויקט מחקר Research Project 4 0-0-0 2023B-1: טל יובל
2023A-1: טל יובל
ניתן להירשם לקורס רק לאחר אישור של ד"ר יובל טל, אחראי פרוייקטים,ניתן להירשם לקורס רק לאחר קבלת אישור של אחראי פרוייקטים: ד"ר יובל טל
או or
203-1-3401 פרויקט 1 Project 1 4 0-0-0 2023A-1: קובץ עילי יש להירשם לקורס רק לאחר מציאת מנחה + אישורו בכתב, ולאחר מכן יש להירשים באתר הפרוייקטים https://physics.bgu.ac.il/teaching/course/project/
total points total points 36.75