נספח א׳

מסלול משולב - פיזיקה ומדעי מחשב- קורסי חובה בלבד

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
153-1-5051 אנגלית מתקדמים ב - טבע והנדסה English Advanced B 2 4-0-0 2023A-1: סופר איל
2023A-2: נוסי קרן
2023A-3: אברהם מילנה
2023A-4: נוסי קרן
2023A-5: דרייר איגור
2023A-6: לרר ביתן סטפני
2023A-7: סופינסקי ירדן
2023A-8: סופינסקי ירדן
2023A-9: דרייר איגור
2023A-10: בייטנברט אלכסנדרה
2023A-11: בייטנברט אלכסנדרה
2023A-12: לרר ביתן סטפני
2023A-13: נוסי קרן
2023A-14: סופר איל
2023A-15: סופינסקי ירדן
2023A-16: מיכאלן רומן
2023A-99: סופר איל
,,,,,,,,,,,,,,,,חיל אויר
201-1-0071 פונקציות מרוכבות להנדסת חשמל Complex Analysis for EE 3.5 3-1-0 2022B-1: שטראוס יוסף
2022B-2: זלצמן בוריס
2022B-3: אוחלוב אלכסנדר
2022B-4: לוין מיכאיל
2022B-11: שגב עומר
2022B-12: נוריאליאן יהונתן
2022B-13: נוריאליאן יהונתן
2022B-21: נוריאליאן יהונתן
2022B-22: נוריאליאן יהונתן
2022B-23: דיקשטיין יותם
2022B-24: נוריאליאן יהונתן
2022B-31: דיקשטיין יותם
2022B-32: דיקשטיין יותם
2022B-33: שגב עומר
2022B-41: דיקשטיין יותם
2022B-42: שגב עומר
2022B-43: שגב עומר
201-1-9631, 201-1-9681 ,,,,,,,203,203+367,367,,,,,,,
201-1-0201 מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות למדעי המחשב והנדסת תכנה Introduction to Logic and Set Theory for CS & SE 5 4-2-0 2023A-1: קמנסקי משה
2023A-2: לנדסמן גיא
2023A-3: קמנסקי משה
2023A-4: מייזל יונה

2023A-11: גופן מאי
2023A-12: שמרת עמית
2023A-13: גוריון אמיר
2023A-21: שמרת עמית
2023A-22: קגלובסקי טל
2023A-23: גוריון אמיר
2023A-31: גוריון אמיר
2023A-32: קגלובסקי טל
2023A-33: גופן מאי
2023A-41: שמרת עמית
2023A-42: קגלובסקי טל
2023A-43: שמרת עמית
,,,,חוסידמן,,,,,,,,,,,,,,חוסידמן,
201-1-2021 אנליזת פורייה ומערכות אורתונורמליות לתלמידי פיסיקה Fourier Analysis and Orthonormal Systems for Physics Students 3.5 3-1-0 2023A-1: שטראוס יוסף
2023A-11: בנגיאט עמית
2023A-12: בנגיאט עמית
2023A-13: בנגיאט עמית
201-1-9681, 201-1-9521 ,203,203+367,367
201-1-9511 אלגברה לינארית להנדסת חשמל 1 Linear Algebra for Electrical Engineering 1 3.5 3-1-0 2023A-1: גולקו דניס
2023A-2: מוזיצ'וק מיכאל
2023A-3: מייזל יונה
2023A-4: חלאוי חזי
2023A-11: שריקי אופז
2023A-12: שריקי אופז
2023A-13: שריקי אופז
2023A-21: בן איון גל
2023A-22: שריקי אופז
2023A-23: שריקי אופז
2023A-31: שריקי אופז
2023A-32: בן איון גל
2023A-33: שריקי אופז
2023A-41: בן איון גל
2023A-42: בן איון גל
2023A-43: שריקי אופז
,,,,חשמל,367,367,,,,,,,203,203+19,חשמל
201-1-9521 אלגברה לינארית להנדסת חשמל 2 Linear Algebra for Electrical Engineering 2 2.5 2-1-0 2022B-1: סולומון יער
20223-1: חלאוי חזי
2022B-2: סולומון יער
2022B-3: גלזנר יאיר יעקב
2022B-4: איידלשטין נעה
2022B-11: בנגיאט עמית
20223-11: בנגיאט עמית
20223-12: בנגיאט עמית
2022B-12: שמרת עמית
2022B-13: פנקס מתן
2022B-21: פנקס מתן
2022B-22: פנקס מתן
2022B-23: שמרת עמית
2022B-31: בנגיאט עמית
2022B-32: פנקס מתן

2022B-41: בנגיאט עמית
2022B-42: בנגיאט עמית
201-1-9511 ,פתיחת הקורס מותנית במספר הרשומים.,,,,203,,,367,203+367,,,,,,אופציה,,
201-1-9631 חדו"א וקטורי להנדסת חשמל Vector Calculus for EE 5 4-2-0 2023A-1: דן-כהן ישי
2023A-2: איידלשטין נעה
2023A-3: גולקו דניס
2023A-11: ולדימירסקי אנה
2023A-12: ברש מיכאל
2023A-13: השאש פז
2023A-21: ולדימירסקי אנה
2023A-22: ולדימירסקי אנה
2023A-23: ברש מיכאל
2023A-31: ברש מיכאל
2023A-32: השאש פז
2023A-33: השאש פז
201-1-9671, 201-1-9681, 201-1-9521, 201-1-9511 ,,,367,367,חשמל,,,,,,
201-1-9671 חשבון דיפרנציאלי להנדסת חשמל Differential Calculus for EE 5 4-2-0 2023A-1: פורת מרדכי
2023A-2: ויניקוב ויקטור
2023A-3: ברנדנבורסקי מיכאל
2023A-4: ברנדנבורסקי מיכאל
2023A-11: רפופורט מרינה
2023A-12: רפופורט מרינה
2023A-13: כהן שירן
2023A-21: מנשה ליאור
2023A-22: מנשה ליאור
2023A-23: כהן שירן
2023A-31: רפופורט מרינה
2023A-32: כהן שירן
2023A-33: רפופורט מרינה
2023A-41: רפופורט מרינה
2023A-42: רפופורט מרינה
2023A-43: כהן שירן
,,,,,,,,,,361+371+381+202,367,367,203+19,203,חשמל
201-1-9681 חשבון אינטגרלי ומשוואות דיפרנציאליות רגילות להנדסת חשמל Integral Calculus and Ordinary Differential Equations for EE 5 4-2-0 2022B-1: גולקו דניס
20223-1: גולקו דניס
2022B-2: פורת מרדכי
2022B-3: מרקייביץ דניאל וולף
2022B-4: איידלשטין נעה
2022B-11: הופרט זיו

20223-12: רפופורט מרינה
2022B-12: יובל רחל
2022B-13: יובל רחל
20223-13: רפופורט מרינה
2022B-21: השאש פז
2022B-22: רפופורט מרינה
2022B-23: רפופורט מרינה
2022B-31: השאש פז
2022B-32: רפופורט מרינה
2022B-33: רפופורט מרינה
2022B-41: השאש פז
2022B-42: הופרט זיו
201-1-9671, 201-1-9511 ,פתיחת הקורס מותנית במספר הרשומים.,,,,203,אופציה,,367,203+367,,,,,,,202- 3 מקומות,,,אופציה
201-1-9691 הסתברות וסטטיסטיקה יישומית לפיזיקה Applied probability and statistics for physics 3.5 3-1-0 2023A-1: שטראוס יוסף
2023A-11: חייטין אלבינה
201-1-9521, 201-1-9681, 203-1-1141 ,,אופציה
202-1-0011 בקיאות במתמטיקה Math Proficiency 0 0-0-0 ,,
202-1-0021 מבוא לאלגוריתמים: יסודות ההסתברות Introduction to Algorithms: Foundations of Probability 0 0-0-0
202-1-1011 מבוא למדעי המחשב Introduction to Computer Science 5 4-2-0 2023A-1: קיסר חן

2023A-2: קיסר חן
2023A-3: קיסר חן
2023A-4: קיסר חן
2023A-7: סמוליאנסקי יקטרינה
2023B-11: לפיד רז
2023A-11: אמזלג דור
2023A-12: אמזלג דור
2023A-13: ממן מיטל
2023A-14: ניימן אילן
2023A-21: אשכנזי יותם
2023A-22: גגולשבילי אופיר
2023A-23: אשכנזי יותם
2023A-31: ברגר קרן
2023A-32: כוכבי גורליק הדר
2023A-33: לפיד רז
2023A-34: ברגר קרן
2023A-41: ממן מיטל
2023A-42: יעיר חנה
2023A-43: יעיר חנה
2023A-44: לפיד רז
2023A-71: ממן מיטל
שיבוץ המרצה הסופי יקבע בתקופת השינויים,קורס חוזר,שיבוץ המרצה הסופי יקבע בתקופת השינויים,שיבוץ המרצה הסופי יקבע בתקופת השינויים,שיבוץ המרצה הסופי יקבע בתקופת השינויים,,,,,,,,חסומה לרישום,,,,,,,,התרגול יועבר בזום,,,,,התרגול מועבר בזום,,,
202-1-1031 מבני נתונים Data Structures 5 4-2-0
2023A-9: דולב שלמה
2023B-11: אמזלג דור
2023B-12: אמזלג דור
2023B-13: אשכנזי יותם
2023B-14: אשכנזי יותם
2023B-21: ברגר קרן
2023B-22: ברגר קרן
2023B-23: ניימן אילן
2023B-24: ניימן אילן
2023B-31: קאופמן איליה
2023B-32: קאופמן איליה
2023B-33: גורן מתן מלאכי
2023A-99: אביטל אריאל
202-1-1011 ,,קבוצה זו נלמדת בזום,,,,,,,,,,,,,,,,,,,באופציה,,,
202-1-1061 מבנים בדידים וקומבינטוריקה Discrete Structures and Combinatorics 5 4-2-0
2023A-9: גולקו דניס
2023B-11: אביטל אריאל
2023B-12: אביטל אריאל
2023B-13: ממן מיטל
2023B-14: ממן מיטל
2023B-21: שבת עידן
2023B-22: שבת עידן
2023B-31: פרנקל סבן רחל
2023B-32: פרנקל סבן רחל
2023B-33: חוזמן אריאל
2023B-34: חוזמן אריאל
2023A-99: אביטל אריאל
2023B-99: אביטל אריאל
201-1-201 ,,,,,,,,,,,,,,,,באופציה,,,,,,,
202-1-2011 מודלים חישוביים Computational Models 5 4-2-0
2023B-11: אטיאס עידן
2023B-12: אטיאס עידן
2023B-13: אלבוחר עמיחי משה
2023B-14: אלבוחר עמיחי משה
2023B-21: ואקנין יאיר
2023B-22: ואקנין יאיר
2023B-23: פינדר שחף
2023B-24: פינדר שחף
2023B-31: שלי עירית
2023B-32: שלי עירית
2023B-33: יעיר חנה
202-1-1061, 201-1-2201, 201-1-171, 201-1-201, 202-1-2041 ,,,,,,,,,,,,לתוכנה בלבד,,,,,,,,באופציה,
202-1-2031 תכנות מערכות Systems Programming 5 4-2-0 2023A-1: אדלר מנחם
2023A-2: אדלר מנחם
2023A-3: קוגן-סדצקי מרינה
2023A-4: קוגן-סדצקי מרינה
2023A-5: המחלקה מורי
2023A-9: אינציגר גיל

2023A-11: צרויה איתי
2023A-12: וייס-ליפשיץ רעי
2023A-13: ואקנין יאיר
2023A-14: ואקנין יאיר
2023A-21: אייל פן
2023A-22: רוה טל
2023A-23: ציזלינג הדי
2023A-24: וייס-ליפשיץ רעי
2023A-31: כהן דורון
2023A-32: כהן דורון
2023A-33: ציזלינג הדי
2023A-34: בראל ניר אופיר
2023A-41: רוה טל
2023A-42: בראל ניר אופיר
2023A-43: צרויה איתי
2023A-44: אייל פן
2023A-99: הללה נתאי
202-1-1031 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
202-1-2041 תכנון אלגוריתמים Design of Algorithms 5 4-2-0 2023A-1: בן דניאל סבסטיאן
2023A-2: ביימל עמוס
2023A-3: בן דניאל סבסטיאן
2023A-4: שטיין יעל

2023A-11: סער גיא
2023A-12: אלבוחר עמיחי משה
2023A-13: חוזמן אריאל
2023A-14: פרהנה צורי
2023A-21: סער גיא
2023A-22: שלי עירית
2023A-23: שלי עירית
2023A-24: חסון עמוס חביב
2023A-31: פינדר שחף
2023A-32: פיץ דייויד
2023A-41: פרידמן שחר עודד
2023A-42: פרידמן אורי
2023A-43: פרהנה צורי
2023A-44: חוזמן אריאל
202-1-1031, 201-1-9861, 202-1-1061, 201-1-2201, 201-1-7021, 201-1-9531, 201-1-9521, 201-1-9321 ,,,,,,,,,,,,,,,,,אופציה,,,,,,
202-1-2051 עקרונות שפות תכנות Principles of Programming Languages 5 4-2-0 202-1-1031, 202-1-2031 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
202-1-2081 מעבדה מורחבת בתכנות מערכות extended System Programming Laboratory 2 .5-0-3
2023A-1: שמעוני איל
2023A-2: שמעוני איל
2023A-9: קוגן-סדצקי מרינה
2023B-11: זך רמי
2023A-11: בראון גל
2023B-12: זך רמי
2023A-12: מאדי בוראק
2023B-13: כהן דורון
2023A-13: זך רמי
2023B-14: כהן דורון
2023A-14: זך רמי
2023B-15: סואיסה דן
2023A-15: הלפרין תומר
2023B-16: סואיסה דן
2023A-16: מאדי בוראק
2023A-17: הלפרין תומר
2023A-18: בדש אילה זלדה
2023A-20: גורן מתן מלאכי
2023A-21: מועלם ניר
2023A-22: מועלם ניר
2023A-23: גורן מתן מלאכי
2023A-24: כהן שחר
2023A-25: כהן שחר
2023A-26: נעאמנה סעיד
2023A-99: גורן מתן מלאכי
202-1-2031 ,,,,,,,90/142,,90/142,,90/121,,90/121,,90/121,,34/316,,34/316,אושר באופן חריג 24 מקומות ע"י מרינה,34/314,,34/307,,34/302,,92/004,,92/003,,90/142,,90/142,,90/142,,ניתן בכיתה 121 בניין 90 יחד עם 202-1-2091,ניתן בכיתה 121 בניין 90 יחד עם 202-1-2091,,
202-1-3011 מבוא לאנליזה נומרית Introduction to Numerical Analysis 5,4.5 4-2-0 2023A-1: ספיר ליובוב

2023A-11: בן-יאיר עדו
2023A-12: בן-יאיר עדו
2023A-13: יובל רחל
2023A-14: יובל רחל
2023A-21: יובל רחל
202-1-1011, 201-1-2371, 201-1-9541, 201-1-9631, 201-1-1021 חובה/בחירה,,,,,,,,לא פתוח לרישום,
202-1-3021 עקרונות הקומפילציה Compiler Principles 5 4-2-0 2023A-1: גולדברג מאיר
2023A-2: גולדברג מאיר

2023A-12: רודוב סטניסלב
2023A-13: לוי מתן
2023A-14: לוי מתן
2023A-21: לוי מתן
2023A-22: רודוב סטניסלב
202-1-2051, 361-1-3363, 202-1-2091, 202-1-2071 ,,חסום לרישום,,,,,,חסום לרישום,חסום לרישום
202-1-3031 מערכות הפעלה Operating Systems 5 4-2-0
2023B-11: בן-יאיר עדו
2023B-12: בן-יאיר עדו
2023B-13: וייס-ליפשיץ רעי
2023B-14: וייס-ליפשיץ רעי
202-1-2031, 202-1-2081, 202-1-2091, 202-1-2071 ,,ההרצאה מועברת בזום,,,,,,,,אושר בזום,אושר בזום,,,,,
202-1-4001 פרוייקט Research Project 4 0-0-8
2023A-1: גלבוע ניב
,
203-1-1141 מבוא לשיטות מתמטיות בפיסיקה Introduction to Mathematical Methods in Physics 4 3-2-0 2023A-1: כץ אבגני

2023A-11: דולברג תומר
2023A-12: דולברג תומר
,חוסידמן,,,אופציה,חוסידמן
203-1-1181 תגליות ואתגרים בפיסיקה מודרנית Modern Physics Discoveries and Challenges .5 0-0-0 2023A-1: קובץ עילי
203-1-1281 פיסיקה 1 - לתלמידי פיסיקה Physics 1 for Students of Physics 5 3.5-3-0 2023A-1: ברושטין רמי

2023A-11: רימון אמונה
2023A-12: רימון אמונה
,,,,
203-1-1623 מעבדה א בפיסיקה לתלמידי פיסיקה Physics Laboratory A for Students of Physics 1.5 0-0-3 2022B-1: ביטון יעקב
2022B-2: ביטון יעקב
2022B-3: ביטון יעקב
2022B-4: ביטון יעקב
2022B-5: ביטון יעקב
2022B-6: רחמילוב דוד
203-1-1281 המעבדה מתקיימת בחדר מינוס 102 בנין 54,המעבדה מתקיימת בחדר מינוס 102 בנין 54 54,המעבדה מתקיימת בחדר מינוס 102 בנין 54,המעבדה מתקיימת בחדר מינוס 102 בנין 54,המעבדה מתקיימת בחדר מינוס 102 בנין 54,המעבדה מתקיימת בחדר מינוס 102 בנין 54
203-1-2121 פיסיקה 3 Physics 3 4 3-2-0 2023A-1: קריצבסקי אולג
2023A-11: אליקשוילי אלכסנדר
2023A-12: אליקשוילי אלכסנדר
203-1-2371, 201-1-9631, 201-1-9681, 201-1-1021, 203-1-1281 ,,
203-1-2161 תרמודינמיקה ומכניקה סטטיסטית 1 Thermodynamics and Statistical Mechanics 1 3.5 3-1-0 2023A-1: גדלין מיכאל
2023A-11: ברמן רתם
2023A-12: ברמן רתם
201-1-9821, 201-1-9831, 203-1-2371, 201-1-9631, 201-1-9671, 201-1-1021 ,,
203-1-2261 תרמודינמיקה ומכניקה סטטיסטית 2 Thermodynamics and Statistical Mechanics 2 3.5 3-1-0 2022B-1: בר לב יבגני
2022B-11: דולברג תומר
203-1-2161 ,
203-1-2281 מכניקה אנליטית Analytical Mechanics 4 3-2-0 2023A-1: קובץ עילי
2023A-11: עדי טל
2023A-12: עדי טל
203-1-2371, 201-1-9821, 201-1-9631, 201-1-9681, 201-1-9521, 203-1-1281, 201-1-1221 הפסקה של שעה בין 13-14,,
203-1-2291 סמינר על נושאי מחקר במחלקה סתיו Research Topics Seminar Fall .5 0-0-0 2023A-1: מידן דגנית 203-1-2121, 203-1-2281
203-1-2292 סמינר על נושאי מחקר במחלקה 2,סמינר על נושאי מחקר במחלקה אביב Research Topics Seminar 2,Research Topics Seminar Spring .5 0-0-0 2023A-1: מידן דגנית
203-1-2291
203-1-2121, 203-1-2281
הקורס מתקיים בחדר 207 בנין 54,הקורס מתקיים בחדר 207 בנין 54
203-1-2371 פיסיקה 2 - לתלמידי פיסיקה Physics 2 for Students of Physics 5 4-2-0 2022B-1: גרוספלד איתן
2022B-11: אליקשוילי אלכסנדר
2022B-12: אליקשוילי אלכסנדר
203-1-1281, 203-1-1141, 201-1-9671, 201-1-1011 שעה אחת תינתן כתרגול עזר על ידי המרצה.,,
203-1-2381 אלקטרודינמיקה 1 Electrodynamics 1 5 4-2-0 2022B-1: ליובלינסקי מיכאל
2022B-11: שינדלמן תום
2022B-12: שינדלמן תום
203-1-2371, 203-1-2281, 201-1-9681, 201-1-1021, 201-1-2021, 201-1-1051, 203-1-2121 ,,
203-1-2551 בטיחות במעבדה ב' Laboratory Safety B 0 0-0-0
203-1-2553 מעבדה ב1 Lab B1 2 0-0-4 2023A-1: ביטון יעקב
2023A-2: ביטון יעקב
203-1-1623, 203-1-2371, 203-1-1281 ,
203-1-2653 מעבדה ב2 בפיסיקה לתלמידי פיסיקה Physics Laboratory B2 for Students of Physics 2 0-0-4 2023A-1: ביטון יעקב
2023A-2: ביטון יעקב
203-1-2553 מתקיימת ביחד עם מעבדה 2553,
203-1-3141 תורת הקוונטים 1 Quantum Theory 1 4.5 3-3-0 203-1-2281, 203-1-2121, 201-1-9511, 201-1-2021, 201-1-9521, 201-1-9901, 203-1-2371, 203-1-1281 ,
203-1-3161 בטיחות במעבדה ג' Laboratory Safety 0 0-0-0 203-1-2653
203-1-3163 מעבדה ג1 לניסויים מתקדמים בפיסיקה Physics Laboratory C1 for Advanced Physics Experiments 4 0-0-8 2023A-1: ביטון יעקב 203-1-2281, 203-1-2553, 203-1-2121, 203-1-3141, 203-1-2653
203-1-3241 תורת הקוונטים 2 Quantum Theory 2 5 4-2-0 2023A-1: כהן דורון
2023A-11: אביטן שני
2023A-12: אביטן שני
203-1-3141, 201-1-9521, 201-1-9511 ,,
203-1-3271 סמינר סטודנטים Students Seminar .5 0-0-0 2023A-1: בן-אברהם ש"י
2023A-2: בן-אברהם ש"י
203-1-2381, 203-1-3141 ,
299-1-1121 הכרת הספריה Library Orientation 0 0-0-0
361-1-3131 מערכות ספרתיות Digital Systems 3.5 3-1-0 2023A-1: סויסה אורי
2023A-2: שמואלי רון
2023A-9: סויסה אורי

2023A-21: סגל יורם
2023A-22: סגל יורם
2023A-23: סגל יורם
2023A-99: אפרים עמית
,,,,,,,,,
361-1-3301 מבוא למחשבים למדעי המחשב Introduction to computers to Computer science 3.5 3-1-0 2023A-9: סויסה אורי
2023A-99: אפרים עמית
361-1-3131 ,
900-5-5001 לומדה להכרת החוק והנהלים למניעת הטרדה מינית Prevention of Sexual Harassment: The Israeli Law and the University Regulations 0 0-0-0 2023A-1: אברמוב מרינה
2023B-1: אברמוב מרינה
,,,,,,,,,,,,,
total points total points 156.5