נספח 1 של שנתון המחלקה לפיזיקה -
תכניות לימודים מומלצות
במסלולים/מגמות של תואר ראשון

מגמות

מסלולים משולבים

תכניות דו-מחלקתיות

תכניות למצטיינים