Physics 2C

203-1-1431

Course information

Credit points
4.00
Lecture hours
3.00
TA hours
2.00
Lab hours
0.00
University's course list

Summary

* Columb Law Ch.21
* Electric Field Ch.22
* Gauss's Law Ch.23
* Electric Potential Ch.24,25
* Capacitance Ch.26
* Current and Resistance Ch. 27
* Electric Circuits Ch.28
* Magnetic Field I Ch.29
* Magnetic Field II Ch.30
* Inductance and Inductivity Ch.31

Chapters are from:
D. Halliday, R. Resnick, K. S. Krane, Fundamentals of Physics , Part 2

Syllabus

Week Topic Chapter
1 Mathematical Intro -
Electric charge, Coulomb law, Electric field 21,22
2 Electric fields: dipole, line of charge, charged disk 22
Dipole in in external electric field 22
3 Gauss' law with applications 23
4 Electric potential 24
Electric potentials: point charge, dipole, continuous charge distribution 24
5 Capacitance and capacitors, dielectrics 25
6 Current and resistance 26
7 Circuits: direct current, resistors and emf, loop laws 27
RC circuits (qualitative) 27
RC circuits (quantitative) 27
8 Magnetic fields: magnetic force on a charged particle and current, magnetic torque on a current loop 28
9 Magnetic fields: Bio-Savard and Ampere laws and applications 29
10 Induction: Faraday's law, Lenz's law 30
11 Inductance and self induction 30
RL circuits (qualitative) 31
RL circuits (quantitative) 31
LC circuits (qualitative) 31
LC circuits (quantitative) 31
Alternating current and RLC circuitc 31
12 Maxwell's equations 32
Magnetism (qualitatively) 32
Electromagnetic waves 33

Bibliography

D. Halliday, R. Resnick, K. S. Krane, Fundamentals of Physics , Part 2

פיסיקה 2 ג'

203-1-1431

נתוני קורס

נקודות זכות
4.00
שעות הרצאה
3.00
שעות תרגול
2.00
שעות מעבדה
0.00
לקובץ הקורסים

תקציר

. חשמל:
הכוחות האלמנטריים בטבע, המטען החשמלי, המבנה האטומי, חוק קולון, מוליכים ומבודדים, השראה של מטענים חשמליים, השדה החשמלי, שטף חשמל, חוק גאוס, דוגמאות, דיפול חשמלי, הפוטנציאל החשמלי, קרני אלקטרונים, משקף תנודות, שפופרת קרני X, חוק אוהם, מעגלים חשמליים, חיבור נגדים וקבלים בטור ובמקביל, האנרגיה של קבל טעון, השפעת חומר דיאלקטרי, חוקי קירכהוף, הספק החשמלי, ביוחשמל, אימפולס חשמלי, מעגל RC טעינה ופריקה.

2. מגנטיות:
מגנטים קבועים, אלקטרומגנטים, השדה המגנטי, קוי השדה המגנטי, שטף מגנטי, תייל נושא זרם חשמלי, המומנט של הכוח הפועל על עניבת זרם, חוק אמפר, הכוח הפועל על חלקיק טעון הנע בשדה מגנטי, אינדוקציה מגנטית, חוק ההשראה של פרדיי, השראה עצמית, חוק ביו-סוור, מעגל LR, המנוע החשמלי, ביומגנטיות, מכשירי מדידה, וולטמטר, אמפרמטר, אוסצילוסקופ, מעגל תהודה L-C, משוואות מקסוול, דוגמאות.

3 . מעגלים לזרם חילופין:
מתח וזרם חילופין, זרם אפקטיבי ומתח אפקטיבי, הנגד במעגל מתח חילופין, הקבל במעגל מתח חילופין, ריאקטנס, הסליל במעגל מתח חילופין, דיאגרמת פאזורים, מעגל RLC טורי לזרם חילופין, זוית הפאזה במעגל RLC טורי, האימפדנס הכללי של מעגל RLC טורי, הספק במעגל זרם חילופין, תהודה, גורם האיכות, מעגל RLC מקבילי לזרם חילופין, דוגמאות.
ספרות מומלצת:

1)

סילבוס

Week Topic Chapter
1 Mathematical Intro -
Electric charge, Coulomb law, Electric field 21,22
2 Electric fields: dipole, line of charge, charged disk 22
Dipole in in external electric field 22
3 Gauss' law with applications 23
4 Electric potential 24
Electric potentials: point charge, dipole, continuous charge distribution 24
5 Capacitance and capacitors, dielectrics 25
6 Current and resistance 26
7 Circuits: direct current, resistors and emf, loop laws 27
RC circuits (qualitative) 27
RC circuits (quantitative) 27
8 Magnetic fields: magnetic force on a charged particle and current, magnetic torque on a current loop 28
9 Magnetic fields: Bio-Savard and Ampere laws and applications 29
10 Induction: Faraday's law, Lenz's law 30
11 Inductance and self induction 30
RL circuits (qualitative) 31
RL circuits (quantitative) 31
LC circuits (qualitative) 31
LC circuits (quantitative) 31
Alternating current and RLC circuitc 31
12 Maxwell's equations 32
Magnetism (qualitatively) 32
Electromagnetic waves 33

ביבליוגרפיה

D. Halliday, R. Resnick, K. S. Krane, Fundamentals of Physics , Part 2
Last changed on April 25, 2022 by Bar Lev, Yevgeny (ybarlev)