תכנית לימודים סמסטריאלית


תכניות לימודים מומלצות לכל מגמה ומסלול בנפרד מפורטת בטבלאות נפרדות שאליהן ניתן להגיע באמצעות הקישור להלן 

 תכנית קורסים שלדית לתואר ראשון ותואר שני

נק' מקצועות יסוד - תואר ראשון - ב
מס' מקצוע  
5.0 חדו"א של פונקציות מרובות משתנים 201-1-9631
5.0 חדו"א של טורים והתמרות 201-1-9541
3.5 משוואות דיפרנציאליות רגילות
201-1-9841
5.0 פיסיקה 2  
[לובלינסקי]
203-1-2371
+3.0 מעבדה א
[מנסן]
203-1-1623
נק' 
מקצועות יסוד - תואר ראשון - א
מס' מקצוע  
2.0 אנגלית מתקדמים 2 153-1-5051
0.0 הדרכה בספריה
299-1-1121
0.0 מטלב לתלמידי פיסיקה
203-1-9081
6.0 אלגברה לפיסיקאים 201-1-9641
5.0 חדו"א 1
201-1-9811
3.0 מבוא לשיטות מתמטיות
[רבינוביץ]
203-1-1141
0.5 מבוא לפיסיקה מודרנית
[כהן]
203-1-1161
+5.0 פיסיקה 1
[גדלין]
203-1-1281
נק' מקצועות יסוד - תואר ראשון - ד מס' מקצוע
4.0 אלקטרודינמיקה 1
[גדלין]
203-1-2381
+4.0 תורת הקוונטים 1
[פיינגולד]
203-1-3141
2.5 תרמודינמיקה ומכ.סטט.2
[ריץ']
203-1-2261
+4.0 מעבדה ב2
[יונג]
203-1-2653
נק'   מקצועות יסוד - תואר ראשון - ג
מס' מקצוע  
3.5 יסודות תורת הפונקציות המרוכבות 201-1-0071
3.5 תורת ההסתברות 1 201-1-0131
+3.5 פיסיקה 3
[הורביץ+מאיר]
203-1-2111
+3.5 תרמודינמיקה ומכ.סטט.1
[ריץ']
203-1-2161
+4.0 מכניקה אנליטית
[דוידסון]
203-1-2281
+4.0 מעבדה ב1
[יונג]
203-1-2553

נק'   מקצועות יסוד - תואר ראשון - ה
מס' מקצוע  
4.0 תורת הקוונטים 2
[כהן]
203-1-3241
4.0 מעבדה ג1
[מנסן]
203-1-3163
נק'   מקצועות יסוד - תואר שני - ב מס' מקצוע  
3.5 מכניקה סטטיסטית
[כהן]
203-2-4171
2.5 לייזרים ושימושיהם
[כגנוב]
203-2-4331
3.5 אסטרופיסיקה 1
[אייכלר]
203-2-4701
3.0 פיסיקת הפלסמה
[-]
203-2-4281
3.5 פיסיקה רב גופית
[-]
203-2-4201
3.0 פיסיקה של מצב רך
[-]
203-2-5121
3.0 שיטות בפיסיקה ניסויית
[-] 
203-2-4611
נק'   מקצועות יסוד - תואר שני - א מס' מקצוע  
3.5 שיטות מתמטיות בפיסיקה
[אואן]
203-2-4221
3.5 תורת הקוונטים 3
[מאיר]
203-2-4121
3.0 תורת הכבידה 1
[גנדלמן]
203-2-4181
3.5 דינמיקה לא ליניארית
[-]
203-2-4721
3.0 פיסיקת מצב מוצק 3
[אנטין]
203-2-4141
3.0 חלקיקים 1
[דוידסון]
203-2-4161
3.0 אופטיקה קוונטית
[בר]
203-2-4321
נק'     מקצועות נוספים - ב מס' מקצוע  
3.5 אסטרונומיה כללית 1
[גריב]
203-1-1101
3.5 חקר החלל החיצון 1
[-] 
203-1-1301
3.5 מבוא לחלקיקים ושדות
[דוידסון]
203-1-3421
4.0 אלקטרוניקה
[בלומנפלד]
203-1-2631
2.5 פיסיקה אטומית ומולקולרית
[רוזנווקס]
203-1-3181
2.5 תורת הקרינה
[ברמשנקו]
203-1-3281
3.5 אופטיקה
[פסיה שוקר]
203-1-2181
3.5 מבוא לננופיסיקה
[ברוך הורוביץ]
203-1-3321
3.5 מבוא לפיסיקה מזוסקופית
[-] 
203-2-5161
3.5 פיסיקה של מצב מוצק 2
[שכטר]
203-2-5251
3.0 נושאים מתקדמים במכניקה קוונטית
[כהן]
203-2-5131
3.0 נושאים נבחרים במצב מוצק
[-]
203-2-4151
3.5 תורת הקוונטים 4
[גנדלמן]
203-2-4131
2.5 מבוא לתורת המיתרים
[-]
203-2-5191
3.0 תורת הכבידה 2
[?]
203-2-4191
3.0 נושאים מתקדמים במתמטיקה
[-] 
203-2-4291
3.0 חלקיקים 2
[-]
203-2-4971
3.0 אסטרופיסיקה 2
[-]
203-2-4711
3.0 פיסיקה סביבתית
[-] 
203-2-4831
2.0 ננופבריקציה וטכניקות חדר נקי
[גולדנר]
203-2-5261
נק' 
  מקצועות נוספים - א מס' מקצוע  
0.5 סמינר סטודנטים
[בן-אברהם]
203-1-3271 
3.5 פיסיקה של מצב מוצק 1
[אהרוני]
203-1-3111
2.5 אסטרונומיה כללית 2
[ליוברסקי]
203-1-1201
2.5 חקר החלל החיצון 2
[-]
203-1-1401
3.5 עקרונות במדידות  אופטיות
[מלכיאור]
203-2-5241
3.0 תצורות מרחב וזמן  לא ליניאריות
[-] 
203-2-4931
3.0 אלקטרודינמיקה 2
[-] 
203-2-4481
3.0 תורת שדות קוונטית 1
[לובלינסקי]
203-2-4441
3.0 קוסמולגיה פיסיקלית
[-] 
203-2-4771
3.0 נושאים נבחרים באסטרופיסיקה
[-] 
203-2-4251
3.0 פיסיקה חישובית 
[תל-צור]
203-2-5231 
2.0 מדידות מקומיות בפיסיקה ניסיונית
[-] 
203-2-5201
3.0 אות ורעש בפיסיקה ניסיונית
[יונג]
203-2-5001
נק' 
מקצועות נוספים - כל סמסטר
מס' מקצוע  
4.0 מעבדה ג2
[מנסן]
203-1-3263
4.0 מעבדה באלקטרואופטיקה
[מנסן]
203-1-3193
0.0 סמינר על נושאי מחקר במחלקה
[דודסון]
203-1-2291 
4.0 פרוייקט 1
[באחריות יו"ר ועדת הוראה - כהן]
203-1-3401
4.0 פרוייקט 2
[באחריות יו"ר ועדת הוראה - כהן]
203-1-3431

.

 קורסי שרות המוצעים לסטודנטים ממחלקות אחרות 

נק'   סמסטר ב מס' מקצוע  
3.5 פיסיקה 1א
[יונג]
203-1-1351
3.5 פיסיקה 1ב
[קגנוביץ'/מירון/גולברייך]
203-1-1391
3.5 פיסיקה 1ב מוגבר
[בר]
203-1-1361
4.0 פיסיקה 1ג [מתוגבר]
[מאירוביץ'/גנדלמן]
203-1-1331
3.5 פיסיקה 2א
[פולמן/רורליך]
203-1-1471
3.5 פיסיקה 2ב
[ליוברסקי]
203-1-1491
2.5 פיסיקה 3ב
[ברמשנקו]
203-1-2421
1.5 מעבדה א1 בפיסיקה לתלמידי כימיה
203-1-1233
1.5 מעבדה א1 לתלמידי הנ.חומרים  203-1-1383
1.5 מעבדה א1 לתלמידי הנ.גרעינית 
203-1-1593
1.5 מעבדה א1 בפיסיקה למדה"ח 
203-1-1323
2.0 מעבדה א2 לתלמידי כימיה 
203-1-2223
1.5 מעבדה א2 לחומרים והנ.גרעינית  203-1-1483
נק' 
סמסטר א מס' מקצוע  
0.0 מבוא לפיסיקה 1 - מקצוע השלמה
[סלע]
203-1-0111
0.0 מבוא לפיסיקה 2 - מקצוע השלמה
[-]
203-1-0121
2.0 מבוא לפיסיקת הסביבה
[גריב]
203-1-1631
3.5 פיסיקה 1 - הנדסת חשמל
[גדלין]
203-1-1371
3.5 פיסיקה 1ב
[בר/הורוביץ]
203-1-1391
3.5 פיסיקה 2א
[מאירוביץ'/ליוברסקי]
203-1-1471
3.5 פיסיקה 2ב
[כגנוב/פיינגולד/גולברייך]
203-1-1491
3.5 פיסיקה 2ב מוגבר
[ריץ']
203-1-1721
4.0 פיסיקה 2ב [מתוגבר]
[פיינגולד/מרום]
203-1-1431
3.5 פיסיקה 3א
[פולמן/רורליך]
203-1-2391
1.5 מעבדה א1 לתלמידי כימיה
203-1-1233
1.5 מעבדה א1 לתלמידי הנ.כימית  
203-1-1563