המחלקה לפיסיקה, אונ' בן-גוריון

מבוא לתורת המיתרים

תארים מתקדמים ושנה ג' פיסיקה

מספר הקורס 203-25191
סמסטר ב' תשע"ג

מרצה: רמי ברושטיין

מתרגלת: ד"ר מירב חדד

 

·      נושאי הקורס , תיאור כללי של הקורס ותנאי הקדם

 

·      תקנות הקורס, חובות התלמידים

·      הרצאות

 

·      תרגילים

 

·      פתרונות

 

·      שונות

 


שעות הקורס: שיעור יום ב', 16-18, מועדון הפיסיקה 54/207 תירגול יום ב', 13-14 28/304

אם יהיה צורך נוסיף שעות השלמה ביום ב' 18-19