תארים גבוהים בפיסיקה

 כללי 

שלושה תפקידים נטלה על עצמה המחלקה לפיסיקה: הכשרת חוקרים ומורים מעולים בפיסיקה, קיום שירותי הוראה מתקדמים ומגוונים במקצועות השונים של הפיסיקה, וקיום מחקר בסיסי ושימושי בפיסיקה, אשר יוציאו מוניטין מדעי מכובד לאוניברסיטה ויתרמו ליצירת הבסיס המדעי לפיתוח אזור הנגב. כנאמנה ליעדים שנטלה על עצמה, מרכזת המחלקה לפיסיקה את עיקר מאמציה ומשאביה בהרחבת התשתית לפעילות מחקר ענפה. מאמץ מיוחד נעשה על מנת לשלב באופן הרמוני מחקר בסיסי ומחקר ישומי תחת קורת גג אחת.


 תואר שני

תוכנית הלימודים לתואר "מגיסטר" מהווה המשך ישיר ללימודי תואר "בוגר" של המחלקה. המועמד נדרש להיות בעל תואר בוגר (B.Sc) בפיסיקה או בתחום מדעי קרוב בממוצע מעל 80. בפרט נדרשים הקורסים: קוונטים 1, קוונטים 2, מכניקה קלסית, אלקטרודינמיקה 1, ומעבדות מתקדמות בפיזיקה. לאלו מהסטודנטים המעוניינים בתואר שני בפיסיקה ללא הקורסים הנ"ל, מומלץ לעשות השלמות במסגרת תואר ראשון מקוצר במחלקתינו.

קיימים המסלולים הבאים:

על הסטודנט למצוא מנחה לעבודת המאסטר במהלך הסמסטר הראשון ללימודיו, ולהגיש הצעת מחקר לאחר הסמסטר השני. בסוף תקופת המחקר תוגש עבודת גמר. תכלית עבודת הגמר היא גיבוש הידע שרכש התלמיד בלימודיו, יישום ידע זה למחקר ברמה נאותה ובקנה מידה סביר, לרבות סקר ביקורתי בגישה מחקרית על מחקרים קיימים. העבודה תהיה בהיקף המאפשר ביצועה תוך שנה אחת. עבודת הגמר צריכה לשקף את יכולתו של התלמיד לשלוט בכלים המדעיים שהועמדו לרשותו בתחום מחקרו, דרך מחשבה עצמאית וכושר בעיבוד החומר המדעי ובסיכומו. הרכב ציון הגמר הוא כדלהלן:  ציוני קורסים (40%) + ציון תזה (40%) + ציון הגנת תזה (20%).

לפרטים נוספים ראה דרישות תואר שני וגם תקנות של ועדת הוראה


 תואר שלישי

הרישום לתואר שלישי וההחלטה על קבלה מתבצעת דרך ביה"ס קרייטמן. תנאי הרישום לתואר שלישי במחלקה לפיסיקה הם: ממוצע תואר שני 85 לפחות; ציון תזה 90 לפחות (באוניברסיטה מוכרת בארץ); והסכמת המנחה המיועד. במקרה של מסלול ישיר ממוצע תואר ראשון חייב להיות 90 לפחות. פניה של מועמד אשר אינו עומד בקריטריונים הנ"ל תידון על ידי ועדת קבלה. על המועמד להגיש תוך שנה הצעת מחקר. על פי דרישת ביה"ס קרייטמן הצעת המחקר תהיה בהיקף של 10-15 עמודים. אנו ממליצים על פורמאט   \documentclass[11pt]{revtex4} \renewcommand{\baselinestretch}{1.5}  כנהוג בהצעות מחקר סטנדרטיות.  אם בבחינת המועמדות  הועדה מאשרת את הצעת המחקר, משתנה הסטטוס של המועמד ל-"תלמיד מחקר". 

לפרטים נוספים ראה The Kreitman school of Advanced Graduate Studies וגם תקנות של ועדת הוראה.

 

 מסלול משולב לדוקטורט

ניתנת האפשרות להמשיך את עבודת המחקר של תואר שני לקראת תואר שלישי במסגרת המסלול המשולב לדוקטורט, בכפוף לתנאי בית ספר קרייטמן.  ההחלטה על המעבר צריכה להתקבל במהלך 4  הסמסטרים הראשונים של לימודי התואר השני.  התנאים לאישור המעבר:  המועמד עבר את כל קורסי החובה, צבר לפחות 20 נקודות, יש לו ממוצע מצטבר 85 לפחות , הוא כבר מסר הצעת מחקר לתואר שני, ובקשתו נתמכת על ידי המנחה. על המועמד לתת סמינר על עבודתו ולהגיש את הצעת המחקר לתואר שלישי לפני שמסתיימת תקופת 4 הסמסטרים של התואר השני. הצעת המחקר במסלול המשולב תכלול  סיכום של העבודה שביצע הסטודנט עד למועד הכניסה למסלול. התוספת הנדרשת אינה כפופה למגבלה של 15 עמודים. בבחינת המועמדות  הועדה מתיחסת אל סיכום זה כאל "תזה", ועל בסיס זה מאשרים את הזכאות לתואר שני. אם הועדה מאשרת את הצעת המחקר, משתנה הסטטוס של המועמד ל-"תלמיד מחקר". 

לפרטים נוספים ראה The Kreitman school of Advanced Graduate Studies וגם תקנות של ועדת הוראה.