תואר שני בפיסיקה - דרישות תואר

 הדרישות הבאות משותפות לכל סוגי התואר השני.


תואר שני בפיסיקה במגמה הרגילה

מספר הנקודות שהסטודנט צריך לצבור הוא 24.0

מקצועות יסוד חובה (10.5 נקודות סה"כ)

שני מקצועות יסוד בחירה  (6.0 נקודות סה"כ)

מקצועות בחירה / נוספים  בתאום עם המנחה (5.5 נקודות)

השתתפות בסמינר הרלוונטי כל תקופת התואר (2.0 נקודות)

הפרוט לגבי הקורסים נמצא בטבלה 6.

על הסטודנט להגיש עבודת גמר.

התואר יינתן בפיסיקה.


תואר שני בפיסיקה במגמת אלקטרואופטיקה

מספר הנקודות שהסטודנט צריך לצבור הוא 24.0

מקצועות יסוד חובה
(13.0 נקודות סה"כ)

מקצוע יסוד בחירה  (3.0 נקודות סה"כ)

מקצועות בחירה / נוספים  בתאום עם המנחה (6.0 נקודות)

השתתפות בסמינר הרלוונטי כל תקופת התואר (2.0 נקודות)

הפרוט לגבי הקורסים נמצא בטבלה 6.

על הסטודנט להגיש עבודת גמר באלקטרואופטיקה.

התואר יינתן בפיסיקה.


תואר שני במדעי האלקטרואופטיקה

זהו תואר חדשני במדעי האלקטרואופטיקה בשיתוף עם המחלקה להנדסת חשמל.
פרטים נוספים ניתן למצוא באתר המקביל: Master Degree Programs in ElectroOptics

תנאי הקבלה זהים לאלו של הפיסיקה הכללית.

קיימים שני מסלולים:

בתעודת המסטר יצוין במפורש אם היתה עבודת תיזה או פרוייקט.