מדיניות הקורס בשנת 2021 ובשנים קודמות


ההוראה בסמסטר הקרוב תהיה מקוונת. מדיניות הקורס עודכנה בהתאם.
ההרצאות יינתנו בזום. יש גם הרצאות מוקלטות של שנים קודמות.
אני אנסה מספר אסטרטגיות ונחליט בסוף השבוע הראשון על האסטרטגיה העדיפה
(תצטרכו ליידע אותי מי מייצג את הכיתה לצורך קבלת החלטות).

בשבוע הראשון יש רק הרצאות ותרגילי בית:
בהמשך הדרך הרצאות ותרגולים סדירים + פרזנטציות של פתרונות:
בכל שבוע יש מספר מסוים של תרגילים שצריך לפתור (טיפוסית כ-3 תרגילים בשבוע).
התרגילים שאתם פותרים הם בבחינת "מרתון" שמכין אתכם לבחינה (רובם הופיעו בבחינות קודמות).
את התרגילים צריכים לפתור, לבדוק, ולהגיש (סרוק) במודל, כולל דיווח של תוצאות הבדיקה.
תוצאות הבדיקה העצמית היא בשביל עצמכם (אין טעם לרמות - הם לא נילקחים בחשבון בציון הסופי).
תוצאות הבדיקה העצמית ישמשו את סגל ההוראה לצורך בקרה על "מצב העניינים" בקורס.

בנוסף לפתרון תרגילים על בסיס שבועי, תהיה הרשמה לביצוע מטלת הגשה.
בררת המחדל היא עבודה בזוגות - כל זוג יהיה ממונה על שאלה אחת מתוך טבלת השאלות שיפרסם המתרגל.
הפרזנטציה תוגש ב-LATEX   - קובץ tex וקובץ pdf
חובה להשתמש בפורמאט tex של תרגיל לדוגמה שנמצא בדף ההגשה ולודא העלאה תקינה של הקבצים.
הפרזנטציה עצמה תבוצע פרונטלית (באמצעות זום) על פי לוח שיבוצים שמנהל המתרגל.
כל פרזנטציה היא 40 דקות (20+20 לכל סטודנט)  - אפשר לשריין מספר דקות לשאלות של הכיתה.
הפרזנטציה תוקלט. הציון של הפרזנצטציה נקבע על ידי המתרגל (אם יש צורך - בהתיעצות עם המרצה).

כבררת מחדל מבנה הבחינה יהיה כמו בשנים קודמות (3 שאלות 6 שעות, שאלה ראשונה חדשה לחלוטין ושאלה שלישית ממוחזרת לחלוטין).

אם הבחינה מקוונת אז היא תכלול רק שתי שאלות "חדשות". הפתרון הסרוק יוגש לאחר 4 שעות.
המרצה יפרסם פתרון באופן מיידי.
הסטודנטים יקבלו פרק זמן נוסף לצורך הדפסה נקייה (במודל) של התשובות הסופיות שהם סרקו, כולל בדיקה עצמית.  
המרצה והמתרגל יתנו ציון על סמך בדיקה של התשובות הסופיות, תוך השוואה לגרסא המקורית שנסרקה.

הדרך שבה מתבצעת בחינה בקוונטים2 (מאז ומתמיד וגם השנה) היא כדלהלן:
כל שאלת מבחן אמורה להיות פתירה בפרק זמן של שעה אבל אני נותן שעתיים פר-שאלה.
בתחילת המבחן אני מבצע "הקראה פומבית" של השאלות ודיון שמטרתו לודא את הבנת הנקרא של הסטודנטים.
אחר כך כל סטודנט עובד לבד ללא הפרעות על המבחן.
הסטודנטים יכולים להביא למבחן את תקצירי ההרצאה - זה מבחינתי כמו "דף נוסחאות".

החל מהשנה הקודמת יש סימולצית מבחן בשבוע הרביעי של הקורס (ראו תכנית קורס).


Lectures:
תפקיד המרצה
Exercises and Declarations:
דיון בפורום לגבי שיטת האמון
A = פתרתי בעצמי בלי להסתכל בפתרון וקיבלתי תשובה נכונה
B = פתרתי בעצמי אבל קיבלתי תשובה עם שגיאות
C = לא הצלחתי לפתור עצמאית, נאלצתי להעזר בפתרון

Final Grade (frontal exam - 3 questions):

ExamGrade = The grade of the exam
SubmissionGrade = The grade of the submission project
MagenGrade  =  maximum{80, SubmissionGrade, ExamGrade}

p (maximum)  =  25%  (assuming that the student performs as required)
FinalGrade  =  p  * MagenGrade  +  (1-p) * ExamGrade


Final Grade (home exam - 2 questions):

p (
maximum)  =  25%  (assuming that the student performs as required)
FinalGrade  =  p  * 100 +  (1-p) * [ (2/3)*ExamGrade + (1/3)*
SubmissionGrade]מדיניות הקורס בשנים קודמות
Grading (2020):
The grade is calculated by weighting the Exam Grade with a Magen Grade. The maximal weight of the Magen grade is determined on the basis of a Declaration Report. The formula for calculating the grade is:

ExamGrade = The grade of the exam
SubmissionGrade = The grade of the latex submission project
MagenGrade  =  maximum{80, SubmissionGrade, ExamGrade}
p (
maximum)  =  15%(Declaration based) + 10%(Submission based)
FinalGrade  =  p  * MagenGrade  +  (1-p) * ExamGrade


התרגילים שאתם פותרים הם בבחינת "מרתון" שמכין אתכם לבחינה.
רב השאלות לקוחות מבחינות של שנים קודמות או מהוות חומר גלם לבחינות עתידיות.
הציונים שאתם נותנים לעצמכם בטופס ההגשה אינם נכנסים לחישוב הציון בקורס,
כך שאין טעם לרמות! פתרון לא עצמאי ובדיקה לא אמינה תזיק לכם.

Magen Work Submission (2020):

Exam (2020):
כיצד ללמוד / להתכונן למבחן
טופס בחינה לדוגמה:

אוניברסיטת בן גוריון

שם הקורס: מכניקה קוונטית II
קוד קורס: 203.1.3241
שם המרצה: פרופ' דורון כהן

(20XX מועד א)

תאריך בחינה:
מספר נבחן:

משך הבחינה: 3 שעות + הארכה אוטומטית עד 6 שעות.

חומר עזר: ספר או חוברת קורס או צרור מהודק של דפי נוסחאות.

נא לרשום את הפתרונות הסופיים על גבי הטופס
(הבודק רשאי לתת ציון אפס אם התשובה הסופית נמצאת רק במחברת).

נא להשתמש בנתוני השאלה בלבד.

בהצלחה!