אהרן דודסון

פרופסור לפיסיקה תיאורטית
 
 
  
Aharon.jpg
המחלקה לפיסיקה
אוניברסיטת בן-גוריון
באר שבע 84105, ישראל

משרד


רח׳ שחם 9
ת.ד. 1272
כפר תבור 15241, ישראל
בית

972-(0)8-6461649
972-(0)4-8699551
972-(0)52-2703906
972-(0)8-6472904
משרד
בית
נייד
פקס

 טלפון 

     
davidson@bgu.ac.il     אימייל 
דף אישי    דף מחלקתי  דף הבית 

חופש אינטלקטואלי
קורות חיים - גירסה מקוצרת
תלמידי  מחקר
מאמרים  נבחרים
מאמרים אחרונים - תקצירים  מצורפים
רשימת פרסומים - קישורים  מצורפים
קורסים אקדמיים
פרטים נוספים


Orcid
 Google

                                                                                                     

כבידה קונפורמית, כבידת יריעות, כבידה דילטונית
מודל מיני סופר-מרחב/זמן
קוסמולוגיה קלסית וקוונטית
Kaluza-Klein כבידת ,Randall-Sundrum כבידת
יחסות פרטית וכללית
חידת הצבע - משפחות קוורקים/לפטונים
(GUTs) תיאוריות  האיחוד הגדול
המודל  הסטנדרטי, אינטרקציות אלקטרו/גרעיניות
נושאי מחקר


Planck area graph theory:
black hole microstates
  Phys. Rev. D (RC) (2019) 


הרצאות - מקצועיות  ופופולריות
קישורים - לאתרי  פיסיקה
שירים - פינה אישית

פיסיקה ונושאים אחרים