Announcement: בחודש מרץ 2022, המחל...

Physics Assistant, Raquel (physics)
בחודש מרץ 2022, המחלקה לפיזיקה, אירחה קבוצות של תלמידים ותלמידות מהמגזר הערבי. בתקוותנו לראות מחלקה יותר מגוונת ומכילה בשנה הבאה. לקריאה נוספת.