לימודי מוסמכים - תואר שני ושלישי

תואר שני בפיזיקה

תנאי קבלה

דרישות

מסלול מהיר לתואר שני עם תזה במחלקה לפיזיקה לתלמידי מסלול משולב פיזיקה והנדסת חשמל

מסלול בביו-פיזיקה

קבלה

דרישות

תואר שני במדע וטכנולוגיה קוונטית

קבלה

דרישות

תואר שלישי

תנאי קבלה

דרישות

מסלול ישיר לדוקטורט (מתוך המידע של בי״ס קרייטמן)

מסלול משולב לדוקטורט