תואר שני בפיסיקה - דרישות תואר

 הדרישות הבאות משותפות לכל סוגי התואר השני.


תואר שני בפיסיקה במגמה הרגילה

מספר הנקודות שהסטודנט צריך לצבור הוא 24.0

הפרוט לגבי הקורסים נמצא בטבלה 6.
התואר יינתן בפיסיקה.


תואר שני בפיסיקה במגמת אלקטרואופטיקה

מספר הנקודות שהסטודנט צריך לצבור הוא 24.0
הפרוט לגבי הקורסים נמצא בטבלה 6.
התואר יינתן בפיסיקה.


תואר שני במדעי האלקטרואופטיקה

זהו תואר חדשני במדעי האלקטרואופטיקה בשיתוף עם היחידה לאלקטרואופטיקה בפקולטה למדעי ההנדסה. תנאי הקבלה זהים לאלו של הפיסיקה הכללית. קורסים המוצעים בתכנית זו על ידי היחידה לאלקטרואופטיקה ניתן למצוא  כאן או כאן. קיים מסלול עם תזה ומסלול ללא תזה. בתעודת המסטר יצוין במפורש אם היתה עבודת תיזה או פרוייקט.