אפשר לכתוב בעברית ולשלב נוסחאות : \(x^2+y^2\) ואז להמשיך בעברית.
And it works in a LTR environment as well: \(\int \prod_{n=0}^N dx^n \)