מדיניות הקורס

  1. ציון סופי: 100% מבחן אם הוגשו לפחות 60% תרגילי בית ״להגשה״, אחרת ״נכשל״.
  2. חומר עזר במבחן: דף נוסחאות מצורף בלבד.
  3. יינתנו תרגילי בית, חלקם יהיו מסומנים ״להגשה״.
  4. כדי לקבל ציון ״עובר״ בקורס יש להגיש לא פחות מ60% מתרגילים ״להגשה״.