נושא
שבוע
פרקים בתקצירי הרצאה תרגילי כיתה
תרגילי בית
תרגילים נוספים
יסודות:
אלגברה
פוסטולטים
אבולוציה

1
[01] הקדמה
[03] אלגברה לינארית, עד [3.6]

[04] חלקיק במרחב
[05] גבול הרצף
[05] אופרטורים: הזזות
[06] אופרטורים: סיבובים, עד [6.5]
שבוע ראשון
6 שעות
הרצאה.
התירגולים
הפרונטליים
מתחילים
 בשבוע השני
1020
1060
1140
 
 2
[07] מדידת מצבים קוונטיים: פוסטולטים
   ... נוסחת ערך התוחלת
[08] אבולוציה של מערכת קוונטית
   ... אבולוציה במערכת אתרים, כולל [35,38]
1025
2552
2120
2550
2660

3
[09] תנועה של חלקיק במרחב רציף
    ... הכרת ההמילטוניאן הלא-רלטביסטי
[10] קבלת משוואות התנועה,
    ... סימטריות ומשמעותם, כולל [3.8]
1323
1346

1322
1360
1344

1343
1330
מצבים עצמיים
תורת ההפרעות
שדה מגנטי

4
[40] הקדמה: שיטות קרוב
[41] מציאת תיקונים לאנרגיות ולמצבים העצמיים

1400
1328


1380
1352
1470

1472
5
שבוע לסגירת פערים, סקירת מערכות,
וסימולצית מבחן   1390
6511
6030
1480
6050
6220
6040
6120
6
[45] התאבכות ומצבים קשורים בטבעת אהרונוב-בוהם
[46] שדה מגנטי הומוגני, מצבי לנדאו, אפקט הול

3060
6070

2122
3070
6080
3520
חבורות
סיבובים
ספין

7
[11] ראליזציות והצגות, אלגברת לי של היוצרים
[12] סיבובים במרחב האוקלידי
3640
3560
3570
3610
3710

8
[13] בניית ההצגות האחרות
[14] סיבובים של ספינים ופונקציות גל
[36] דינמיקה במערכת שתי רמות, יישום לגבי קיוביטים
4420
4430
4440
4622
4482
פרויקט
9
[15] חיבור תנע זויתי במקרים פשוטים
[47] תנועה בשדה מרכזי
4520
6140
4510
4530
6150
פרויקט
10
[48] ההמילטוניאן של חלקיק עם ספין 1/2
[49] האימפליקציות הפיסיקליות של קיום ספין
4872
7014
4730
4620
4640
4710
6210
דינמיקה

11
[18] תמונת האינטראקציה, כלל הזהב של פרמי
[19] (אופציונלי) אבולוציה בנוכחות מקור רעש   
4828
5664
4850
4853
5668
5662
5666
12
[42] אמפליטודת ההשרדות
[43] (חלקי) דעיכה לתוך רצף
4484
4720
7320
7680
1660
7380
7684
13
[20] פיזורים - קרוב בורן
[21] תהליכים אדיאבטיים
1430
7212
7110
7120
7122

7850
7860