header

מכניקה קוונטית

דורון כהן
אוניברסיטת בן גוריון, המחלקה לפיסיקה

(סרטונים וחלק מהציורים נלקחו מהרשת)


המסגרת התאורתית


כיצד חלקיק מתואר?
 
במכניקה קוונטית חלקיק יכול להמצא בשני מקומות באותו זמן.


דעות קדומות...

מי לא אוהב מכניקה קוונטית?

בניגוד לדעה המקובלת: המכניקה הקוונטית פשוטה יותר מהמכניקה הקלאסית


מה יש ביקום

חלקיקים ושדות:
הערות:


מה זה חלקיק?

חלקיק אלמנטרי כגון אלקטרון הוא אוביקט שיש לו

מצבי צבירה של החומר:


ניסוי שני סדקים

Doubleslitdiffraction

אורך גל                 \Huge\lambda = \mbox{wavelength}

Single_double_slit_experiment
 

דה-ברולי

האופי הגלי של חלקיקי החומר:

תנע              \Huge p = \frac{2\pi}{\lambda} = \mbox{momentum} = \mbox{wavenumber}


החוק השני של ניוטון:


על ידי הפעלת "כוח" ניתן להגדיל את "התנע" של החלקיק.

\Huge \frac{d p}{d t} = \mbox{Force}

תנע גדול משמעו אורך גל קצר.


ההגדרה של "מסה" במכניקה קוונטית:    

מה המהירות v של חלקיק שנתנו לו תנע p
 
  תשובה:                           \Huge v \approx \frac{1}{m} p 
 

dispersion

את התוצאה לעיל ניתן "לגזור" מתוך ביטוי עבור "האנרגיה" של החלקיק:

     \Huge E \ \ = \ \ \sqrt{(mc^2)^2+(pc)^2} \ \ \approx \ \ mc^2 + \frac{p^2}{2m} \ \ = \ \ E_0 + \frac{1}{2}mv^2 


הקשרים אחרים שבהם מופיע המונח "מסה"


scales                 \Huge m[\mbox{kg}] \ = \ \mathbf{\hbar} \, m [\mbox{sec}/\mbox{meter}^2] 

התנגשות בין גופים בעלי מסות שוות
התנגשות גוף בעל מסה קטנה בגוף בעל מסה גדולה
התנגשות גוף בעל מסה גדולה בגוף בעל מסה קטנה


התאור הקוונטי של חלקיק "קשור"

האנרגיה של חלקיק קשור שמצוי במצב "סטציונרי" מקוונטטת (אנלוגיה: גל עומד במיתר).
לכן החלקיק יכול לבלוע או לפלוט אנרגיה רק במנות בדידות (ספקטרוסקופיה).
 


התאור הקוונטי של השדה האלקטרומגנטי

אופני תנודה של שדה ("מודים"):כל "מוד" של תנודה מאופין על ידי תדירות מסוימת ω

האנרגיה שיכולה להיות במוד היא מקוונטטת 

\Huge E_n = \omega n \ \ \ \ \ \ \ n=0,1,2,3,...

רה-אינטרפטציה: "רמת עירור" = "רמת איכלוס"

הספין של פוטון

ספין של פוטון מקוטב בכיוון ציר X                 \Huge |\updownarrow\rangle
ספין של פוטון מקוטב בכיוון ציר Y                 \Huge |\leftrightarrow\rangle
ספין של פוטון מקוטב בכיוון כלשהו          \Huge  |\Psi\rangle =  \alpha |\updownarrow\rangle + \beta|\leftrightarrow\rangle

מצבי הקיטוב האורתוגונליים הם  \Huge 90^o

אוסף מצבי הקיטוב של פוטון מהווה מרחב לינארי דו-מימדי


הספין של אלקטרון

ספין של אלקטרון מקוטב בכיוון ציר Z                  \Huge |\uparrow\rangle
ספין של אלקטרון מקוטב בכיוון ציר Z-                \Huge |\downarrow\rangle 
ספין של אלקטרון מקוטב בכיוון כלשהו          \Huge  |\Psi\rangle =  \alpha |\uparrow\rangle + \beta|\downarrow\rangle

מצבי הקיטוב האורתוגונליים הם  \Huge 180^o

אוסף מצבי הקיטוב של אלקטרון מהווה מרחב לינארי דו-מימדי


חלקיק במערכת שני אתרים

להיות באתר מספר אחד:                  \Huge |1\rangle
להיות באתר מספר שתיים:                \Huge |2\rangle
מצב כללי:            \Huge  |\Psi\rangle =  \alpha |1\rangle + \beta|2\rangle

האם מצב כללי הוא פיסיקלי?


חלקיק במערכת N אתרים

להיות באתר מספר חמש: \Huge |\Psi\rangle = |5\rangle
להיות עם תנע אפס:\Huge  |\Psi\rangle =  |1\rangle + |2\rangle + |3\rangle  + ... + |N\rangle
מצב כללי:\Huge  |\Psi\rangle =  \psi_1 |1\rangle + \psi_2|2\rangle  + \psi_3|3\rangle + ...
                                        
wave
אוסף המספרים  \Huge \psi(x) באשר  \Huge x=1,2,3...  נקרא "פונקצית גל"


ההתנהגות של חלקיקים בעולמנו הקוונטי


b

פצצות בעלות מרעום המבוסס על אטומים שבולעים פוטונים אדומים
התערבבו עם...
פצצות בעלות מרעום המבוסס על אטומים שבולעים פוטונים כחולים
מה עושים?


מחשבים קוונטיים

נתון מספר באורך \Huge n=400  ביטים.

כמה פעולות דרושות כדי לפרק אותו לגורמים?

תשובה:   \Huge 2^n

שימו לב: למספר 987 יש רק "3" ספרות אבל נדרשות הרבה פעולות כדי למצוא במה הוא מתחלק...

במחשב קוונטי ניתן להכין רגיסטר של  \Huge n ביטים במצב סופרפוזיציה:

ביט קוונטי יחיד במצב סופרפוזיציה:  \Huge  |\Psi\rangle =  |0\rangle +|1\rangle

3 ביטים קוונטיים במצב סופרפוזיציה: \Huge |\Psi\rangle=( |0\rangle +|1\rangle)\times ( |0\rangle +|1\rangle)\times ( |0\rangle +|1\rangle)

צורת רישום אלטרנטיבית: \Huge |\Psi\rangle= |000\rangle +|001\rangle+|010\rangle +|011\rangle+...+|111\rangle

ואז אפשר לבצע את החישוב באופן "מקבילי" על רגיסטר יחיד מה שמאפשר "לפרק" את המספר במכה אחת.

לפרק את המספר = לפצח את הקוד!


דעיכה של אטום ממצב מעורר

אטום במצב מעורר:                 \Huge |\uparrow\rangle
אטום במצב היסוד:               
\Huge |\downarrow\rangle
המצב של האטום לאחר "זמן מחצית חיים":          \Huge  |\Psi\rangle =  |\uparrow\rangle + |\downarrow\rangle

הערה: כשאטום דועך למצב היסוד הוא משחרר פוטון

שאלה: האם ניתן להכין גם חתולים בסופרפוזיציה?


החתול של שרדינגר

חתול חי:                 \Huge |1\rangle
חתול מת:               
\Huge |0\rangle

מתכון להכנת חתול בסופרפוזיציה של חיים ומוות:
 1. השג אטום במצב מעורר   \Huge |\uparrow\rangle
 2. ארגן מתקן הרעלה: אם האטום "דועך" למצב היסוד הוא משחרר פוטון שגורם לשחרור רעל 
 3. שים את החתול החי ביחד עם האטום במתקן      \Huge |\uparrow,1 \rangle
 4. אם מחכים הרבה זמן המצב שיתקבל יהיה        \Huge |\downarrow,0 \rangle
 5. אם מחכים "זמן מחצית חיים" המצב שמתקבל הוא:         \Huge |\Psi\rangle =  |\uparrow,1 \rangle   +   |\downarrow,0 \rangle


האם כשמסתכלים פונקצית הגל קורסת?

עובדה נסיונית: כאשר פותחים את הקופסא תמיד רואים חתול חי או חתול מת.

האם הסופרפוזיציה "קורסת" כאשר מסתכלים עליה?

מצב של המוח לפני שפותחים את הקופסא:                                 \Huge |\phi\rangle
מצב של המוח אם רואים חתול חי:                                             \Huge |+\rangle
מצב של המוח אם רואים חתול מת:                                           \Huge |-\rangle

מצב היקום לפני שפותחים את הקופסא:     \Huge |\Psi\rangle =  |\uparrow,1;\phi \rangle   +   |\downarrow,0;\phi \rangle
מצב היקום לאחר שפותחים את הקופסא:     \Huge |\Psi\rangle =  |\uparrow,1;+ \rangle   +   |\downarrow,0;- \rangle

הרבה תסריטים / עולמות שקימים במקביל...


האם הסתכלות משפיעה על המערכת?

"הפרדוקס" של איינשטיין-פודולסקי-רוזן EPR


EPR

המצב לפני המדידה:               \Huge |\Psi\rangle \ = \ |\uparrow,\downarrow \rangle  \ - \   |\downarrow,\uparrow\rangle
המצב לאחר המדידה:  \Huge |\Psi\rangle \ = \ |\downarrow,\uparrow \rangle    או  \Huge |\Psi\rangle \ = \ |\uparrow,\downarrow \rangle

מדידה על פני כדור הארץ גורמת לקריסת פונקצית הגל על הירח...


האם עישון עוזר למנוע אלצהיימר?

אבחנה בין יחס סיבתי במובן של אינטראקציה, לבין יחס סיבתי לכאורה במובן הסתברותי / סטטיסטי.
 
הפרדוקס של מונטי הול:
 1. יש שלוש דלתות.
 2. מעמידים מכונית מאחורי אחת מהם.
 3. המנחה נותן לך לבחור דלת.
 4. המנחה פותח את אחת הדלתות האחרות.
 5. המנחה נותן לך הזדמנות לשנות את דעתך.
 6. פותחים את שלושת הדלתות - האם זכית במכונית?
טענות: 
מסקנה: המדידה "השפיעה" על מצב המכונית.


האם יתכן שהעולם הוא קלאסי?

הגענו למסקנה שפונקצית הגל היא בעלת משמעות סטטטיסטית בלבד.
האם באמת אי אפשר לנבא באופן דטרמיניסטי את התוצאה של מדידה?


ההיפותזה של hidden variables בהקשר של EPR

אי השוויון של בל מתבסס על ההנחות הבאות:
מסקנה נסיונית: העולם אינו קלאסי או שיש צורך בתאורית קונספירציה...