שיערוך מיקום הוויבריסה במערכת הסומטוסנסורית של העכבר

Adviser: Maoz Shamir

Student: Ori Yehezkel

Abstract

עכברים מקבלים מידע לגבי מיקומם של אובייקטים במרחב סביבם, בעיקר על ידי מישושם באמצעות שערות השפם (וויבריסה). העכבר מניע את הוויבריסה קדימה ואחורה בתדר מסוים וכך סורק את המרחב הקרוב. זיהוי ומיקום עצם במרחב מתבצע על סמך מידע טקטילי המגיע ממערכת הוויבריסה. לכן, על ידי שיערוך מיקום הוויבריסה בזמן הפגיעה בעצם, ניתן לקבל מידע לגבי מיקום עצמים במרחב.
מטרת הפרויקט היא להבין כיצד מערכת העצבים המרכזית יכולה להעריך את מיקום הוויבריסה בהינתן תגובת תאי העצב.
מבנה הפרויקט:
1. רקע תיאורטי: שליטה במושגים מתורת המידע (משערך, ML, אינפורמצית פישר) וכן תאוריה של Pitkow et al Current Biol 2008.
2. הצעת הרחבה למודל של Pitkow et al לשערוך מיקום הוויבריסה.
3. ניתוח אנליטי ונומרי של מודל השערוך.
4. סיכום תוצאות הפרויקט בכתב.
Advertised on Dec. 31, 2020
Abstract added on Dec. 31, 2020
Abstract approved on Jan. 9, 2021 by Kovetz, Ely (kovetz)