כבידה קוונטית, חורים שחורים, ראשית היקום, תורת המיתרים

Adviser: Ram Brustein

advertised on Wed, 25 Mar 2020

Project description

לתלמידים מצטיינים מוצע פרוייקט בתחום העקרונות הבסיסיים של הפיזיקה התיאורטית בחזית המחקר העכשווי.

בין היתר, יוצעו פרוייקטים בתחומים הבאים: חורים שחורים קוונטיים, אספקטים קוונטיים של המפץ הגדול, קוסמולוגיה של היקום הקדמון, תורת המיתרים, גלי כבידה מהתנגשויות של חורים שחורים וכדומה.

הנושא המסויים בו יעסוק הפרוייקט ייבחר בשיתוף לאחר בירור תחומי העניין והידע של כל סטודנט ויותאם לתלמידים מסוף שנה ב' ואילך.