יועציםההרשמה לקורסים לסמסטר א' תש"פ תתקיים באינטרנט בין התאריכים 22-24/9/2019 ובין 2-3/10/2019

למקרים חריגים בלבד: הרשמה לקורס ללא קדם, הרשמה פעם שנייה, קורס שאינו בתכנית הלימודים
וקורסים ממחלקות אחרות לרבות מסלול ראשי/משני – הרישום ייעשה במזכירות המחלקה.
בכל קורס/ים שהנכם נדרשים להירשם דרך המזכירות, נא מלאו את בקשתכם על גבי טופס רישום לקורס הנמצא באתר המחלקה.
https://physweb.bgu.ac.il/PhysicsOffice/Forms

להלן פרוט היועצים- נא לתאם איתם מראש בדוא"ל


תפקיד שם יועץ קשר
יו"ר ועדת הוראה לתואר ראשון פרופ' מיכאל לובלינסקי click here
יועץ לתואר ראשון ד"ר עדי ציטרין click here
יו"ר ועדת הוראה לתואר שני + דקלים פרופ' יורי ליוברסקי click here
יועץ לתכנית אשלים פרופ' משה שכטר click here
יועץ לתכניות משולבות ד"ר יוג'ין פרומקר click here
מסלול פיסיקה וחומרים ד"ר גיא מקוב *
מסלול פיסיקה ומדעי המחשב ד"ר מיכאל אלחדד *
מסלול פיסיקה וחשמל פרופ' גיל שלו *
מסלול פיסיקה ומכונות פרופ' אורן שדות *


(*),חברי סגל במחלקות אחרות
אנא התעדכנו במחלקת האם של המרצה.

להלן קישור לרשימת חברי הסגל במחלקה לפיסיקה https://physics.bgu.ac.il/people/?position=FAC

על כל תלמיד לבדוק את תכנית הלימודים שלו המפורטת בשנתון התחלת לימודיו. מערכת השעות מעודכנת בקיוסק המידע

https://bgu4u.bgu.ac.il/pls/scwp/!app.gate?app=dco