ברוכים הבאים - אינפורמציה למועמדים ומצטרפיםבדף זה ירוכזו כל מיני קישורים שיכולים לעזור למועמדים ולמצטרפים. נשמח להוסיף מידע וקישורים על פי המלצתכם.
בברכה, דורון, אוקטובר 2018, עדכון אחרון יולי 2019.

מכתבים למועמדים ולמצטרפים()

  • מכתב למתקבלים (שנה"ל 2020).
  • חוברת מידע למתקבלים (שנה"ל 2010).
  • מכתב למועמדים ששוקלים ללמוד פיסיקה באוניברסיטת בן-גוריון (שנים 2004-2011)
  • מכתב למצטרפים החדשים לקראת מפגש אורינטציה (שנים 2004-2011)

הפינה של ועדת הוראה ()

  • יו"ר ועדת הוראה החל מ-2018 - פרופ' מיכאל לובלינסקי.
  • יו"ר ועדת הוראה 2011-2018 - פרופ' אילנה בר.
  • הפינה של פרופ' דורון כהן - יו"ר ועדת הוראה 2004-2011
  • הפינה של פרופ' מיכאל גדלין - יו"ר ועדת הוראה עד 2004