שיפור איכות הלמידה בקורסים פיזיקה1 ופיזיקה2 ()

מסמך זה מיועד גם למרצים וגם לסטודנטים, בעיקר בקורסים שניתנים לתלמידי הנדסה וכימיה.
מטרת המסמך להבהיר את הדרך שבה אנו שואפים לשפר את הצלחת הסטודנטים בקורסים בפיזיקה.

אילוצים()

 • מחלקות האם של הסטודנטים קבעו רמה מסוימת שבה המרצים של פיזיקה מחויבים להעביר את הקורס.
 • אצלנו, וגם במחלקה להנדסת חשמל, שני הקורסים (פיזיקה1, פיזיקה2) ניתנים בשנה הראשונה, למרות שהסטודנטים עדיין לא שולטים בכלים המתמטייים.

מטרה()

לדעתנו כל סטודנט סביר אמור להיות מסוגל, בהשקעה סבירה, לעבור את המבחן בציון 60.
שינון פסיבי של חומר (העתקה מהלוח, שינון של פתרונות) היא דרך גרועה ללמוד.
אם רוצים להצליח (ולעבור את הקורס בציון ראוי) יש לאמץ שיטת לימוד אקטיבית:
אי אפשר ללמוד להיות שחקן כדורסל על ידי צפיה בטלויזיה מתוך כורסה.
מהמשל לנמשל: אל תבזבזו את שעורי הבית. אל תציצו בפתרון. תנסו לפתור לבד. תאתגרו את עצמכם.

אמצעים()

 • המסמך הנוכחי יופץ לסטודנטים ולמרצים בתחילת כל סמסטר
 • נציג פיזיקה יחד עם נציג הנדסה יקיימו שיחת מוטיבציה עם הסטודנטים בפתיחת הסמסטר.
 • קיום פגישות על בסיס קבוע בין המרצה לבין ועד הכיתה.
 • ליווי של נציג הנדסה - להתריע ולפתור בזמן אמיתי בעיות שצצות במהלך הקורס.
 • יומלץ למרצים לאמץ אופציה אחת או יותר של "לימוד אקטיבי".
 • כחומר עזר בשעת פתרון שאלה יוגדר "דף נוסחאות" שתכנו יתואם עם מחלקת האם (הנדסה).

אופציות של לימוד אקטיבי()

א. בדיקת עמיתים של תרגילים (ניצול פלטפורמת מודל)

ב. הקצאת שעת תרגול עבור לימוד אקטיבי (מחייב ארגון קבוצות לימוד).

ג. מספר בחינות קצרות ולא מעיקות (שאלה אחת, משקל נמוך) במהלך הסמסטר.

ד. לעודד את הסטודנטים להשתמש בפורום על מנת לדסקס ביניהם פיזיקה.


פרוט()

 1. תרגול פעיל: רצוי להוסיף שעת תרגול בהמשך לשעה תקנית. בשעת תרגול רגילה מתרגל יוכל להזכיר בקצרה את החומר התאורטי הרלוונטי ולפתור מספר תרגילים לדוגמה. בהמשך, בשעת תרגול פעיל, התלמידים יקבלו תרגילים לפתרון עצמי ויעבדו בזמן אמיתי בהשגחת המתרגל, אשר יוכל לעזור במידת הצורך (לתת רמזים, להתוות דרך וכו׳). חשוב שתלמידים ישלימו בכוחות עצמם לפחות תרגיל אחד בהתחלה. בהמשך רצוי שיספיקו לפתור 2-3. יש לדרוש נוכחות חובה בתרגול פעיל כתנאי שבלעדיו לא ניתן לגשת בחינה. יתרונות של תרגול זה: עבודה עצמאית שממנה אי אפשר להתחמק, קבלת עזרה במקום, אפשרות לזהות תלמידים שזקוקים לעזרה מיוחדת. בסוף הסמסטר כל תלמיד חייב לקבל ״עובר״ מהמתרגל כדי לגשת לבחינה.
 2. אם ניתן לקיים תרגול בקבוצות קטנות, יש לשקול גם העלאה ללוח של תלמידים לפתרון תרגיל. התרגול המשולב (רגיל+פעיל) יאפשר גם ללמד איך מציגים פתרון.
 3. בדיקת תרגילים רוחבית בקורס גדול יקרה ואיננה מעשית. בדיקת תרגילים מדגמים עשוייה לעזור. אם ימונו בודקי תרגילים אפשר במקום בדיקה רוחבית של עבודות בית (כל אחת כ5-7 שאלות) להטיל עליהם בדיקת בחנים קצרים (שאלה אחת, מספר בחנים במהלך הסמסטר). מרצה הקורס יחליט על אופן ההתחשבות בבחנים (חלק מציון סיפי, מגן, חובת השתתפות וכו׳).
 4. החלטה על קיום בוחן אמצע ובאיזו מתכונת יש להשאיר למורה הקורס בהתאם לניסיונו.
 5. אם היקף החומר רב מידי, מומלץ לקצץ בהיקפו לטובת קליטה טובה יותר של החומר הנלמד (בתאום עם המחלקה המקבלת).
 6. לפרסם את הדרישות המתמטיות כקדם הכרחי. אם המרצה מוצא לנכון, ניתן לקיים בוחן מיפוי הרקע (ללא ציון וללא משקל בציון סופי) בשעה הראשונה של הקורס כדי לבדוק רמת התלמידים במתמטיקה ולפעול בהתאם, למשל, לפנות למרצה המלווה כדי שיפעל בתוך המחלקה שלו כדי לתת תגבור בנושאים הנדרשים. אחת האפשרויות היא תוספת של 4-6 שעות הניתנות ע״י דוקטורנט בתחילת הסמסטר, בנושאים המתמטיים הדרושים/חסרים.
 7. מומלץ לשלב שאלות הבנה ו/או לשתף תלמידים בפיתוחים גם במהלך השיעור. המטרה: לגרום להשתתפות פעילה בשיעור במקום העתקה סבילה מהלוח.

ההמלצות הנ״ל הן אלמנטים של active learning. גישה זאת נמצאה יעילה בעשור האחרון בהוראת מקצועות ראליים, בפרט בפיזיקה. לפי מחקרים, הישגים משתפרים משמעותית. מומלץ ללמוד את השיטות הקיימות וליישם את אלה שמתאימות.


היבטים לוגיסטיים()

צריך לחשוב על דרך לארגן את הסטודנטים בקבוצות לימוד קטנות. את התרגיל שסטודנט פותר ומגיש - יבדקו שאר חברי הקבוצה, לרבות כתיבת הערות על הפתרון וציון על הביצוע. אפשרות חליפית ליישום מיידי היא שימוש באופציה של "בדיקת עמיתים" במערכת מודל. אפשר לתגמל סטודנטים על הפעילות הזו באמצעות נקודות בונוס. שיטה זו, אם מצליחים ליישם אותה, יכולה להיות אפקטיבית יותר מאשר תרגול פעיל במתכונת "היקרה" שהוצעה למעלה.


תלונות על התנהלות קורס()

אם יש בעיה עם התנהלות קורס יש לדווח עליה באמצעות ועד הכיתה כפי שהוסכם עם נציגי אגודת הסטודנטים. להלן הקישור

http://myforum.bgu.ac.il/phpBB3/viewforum.php?f=154

כפי שאפשר להיווכח בשנה החולפת לא התקבלו תלונות על שום קורס.
צריך להיות ברור שתלונה בעקבות תוצאות מבחנים (אחרי שקורס מסתיים) היא חסרת ערך קונסטרוקטיבי,
וגוררת אוטומטית את השאלה - איפה היה ועד הכיתה במהלך הקורס...