חוזר לקראת הרשמה לקורסיםשלום רב,()

כל ההודעות הרלבנטיות נשלחות ללוח מודעות הנמצא בפורום/אתר המחלקה לפיסיקה
http://myforum.bgu.ac.il/phpBB3/index.php
בכדי לקבל את ההודעות גם לדואר האלקטרוני שלך, עליך לצרף את עצמך לרשימת התפוצה.

בימים אלו קיבלת הודעה מהפקולטה למדעי הטבע לגבי רישום לקורסים לשנת הלימודים הקרובה.
על מנת להקל עליך את תהליך ההרשמה, להלן פירוט השלבים שעליך לבצע:

היכנס לקישור:
https://physweb.bgu.ac.il/SHNATON/SHNATON_new/htmls/bsc-tracks.html
זוהי תוכנית הלימודים המומלצת לתואר ראשון על פי מגמות/מסלולים. תכנית זו מחייבת אותך לאורך כל התואר.

https://bgu4u.bgu.ac.il/pls/scwp/!app.gate?app=dco
: מערכת שעות לקורסים על פי המגמה/מסלול/שנה הרלבנטיים ע"פ הפירוט
מסלול רגיל חד מחלקתי (01) הכולל ארבע מגמות:
  • מגמה כללית
  • מגמת מחשבים
  • מגמת פוטוניקה (אלקטרואופטיקה)
  • מגמת ננופיסיקה
  • מגמת מדעי המוח
בחירת המגמה מתבטאת בהצמדות לתוכנית הלימודים שלה.
מסלולים משולבים:
  • מסלול פיסיקה והנדסת חשמל (2) מגמה (3). בשנתיים הראשונות הנך תלמיד פיסיקה, לכן עליך לבצע את הרישום תחת המחלקה לפיסיקה (203) בלבד.
  • מסלול פיסיקה והנדסת חומרים (2) מגמה (5). בשנתיים הראשונות הנך תלמיד פיסיקה, לכן עליך לבצע את הרישום תחת המחלקה לפיסיקה (203) בלבד.
  • מסלול פיסיקה והנדסת מכונות (2) מגמה (8). שים לב - הינך תלמיד שתי מחלקות במקביל 203 ו362, עליך לבצע רישום בשתי המחלקות, לקורסים המתחילים בספרה 2 דרך 203 ולקורסים המתחילים בספרה 3 דרך 362. אנא דאג להתעדכן מול המחלקה הנוספת.
  • מסלול פיסיקה ומדעי המחשב (3) מגמה (10). שים לב - הינך תלמיד שתי מחלקות במקביל 203 ו202, עליך לבצע רישום בשתי המחלקות, כל הקורסים הרלבנטים למדעי המחשב דרך 202 (לוגיקה למשל) ולכל השאר דרך 203. אנא דאג להתעדכן מול המחלקה הנוספת.
  • פיסיקה מתמטיקה (6) מגמה (31). שים לב - הינך תלמיד שתי מחלקות במקביל 203 ו201, עליך לבצע רישום בשתי המחלקות, לקורסים המתחילים ב 203 דרך פיסיקה ולקורסים המתחילים ב201 דרך מתמטיקה. אנא דאג להתעדכן מול המחלקה הנוספת
לא כל הקורסים שיופיעו במערכת השעות רלבנטיים לגביך, עליך להיצמד לתכנית הלימודים.
בכל קורס יש הרצאה אחת עבור כל התלמידים ומספר קבוצות תרגול, עליך לבחור קבוצה אחת מתוכן.


בתאריכי הרישום תוכל לבצע רישום על פי חלון הזמן שמפורסם
http://in.bgu.ac.il/Pages/courses-reg.aspx
קישור לרישום לקורסים
https://bgu4u.bgu.ac.il/pls/scwp/!app.gate?app=cns
מומלץ להפיק תדפיס ייעוץ, הכולל גם אישור לימודים ולשמור אותו - בסוף השנה תזדקקו לו לצורך הנחה בתשלום הארנונה.

להלן קישור לטבלת יועצים מחלקתית :
https://physweb.bgu.ac.il/WikiView.php?page=Yoatzim&langd=rtl


בשבועיים הראשונים של כל סמסטר מתקיימת תקופת שינויים בה תוכלו שוב להרשם, לשנות או לבטל קורסים - כרצונכם.
לאחר מכן לא יתאפשר רישום לקורסים.
ביטול קורסים אפשרי עד חודש לפני תום הסמסטר וכרוך בתשלום מלא על הקורס ותוספת של קנס.

עליך להגיע לשיעורים על פי הזמנים והחדרים המופיעים במערכת השעות. מאחר וכל הזמן מתבצעים שינויי חדרים, אנא דאגו להתעדכן בקובץ הקורסים סמוך לתחילת השיעור.

בברכת שנת לימודים פורייה,

אביבה פרידמן
רכזת לענייני תלמידים
המחלקה פיסיקה

דף חדש