המחלקה לפיסיקה - סקירה כלליתפעילות המחקר במחלקה לפיסיקה הינה נסיונית ותאורטית בתחומי מחקר רבים שהם בחזית המדע ובעלי עניין עכשווי.

הפעילות במסגרת פיסיקה תאורטית כוללת:
  • אסטרופיסיקה וקוסמולוגיה
  • פיזיקה של אנרגיות גבוהות וגרביטציה קוונטית.
  • תורת החומר המעובה ומכניקה סטטיסטית
  • דינמיקה לא ליניארית
הפעילות במסגרת פיסיקה ניסויית כוללת:
  • פיזיקה של מצב מוצק ופני שטח
  • לייזרים, אופטיקה קוונטית, ואטומים קרים
  • ביו-פיזיקה ופיסיקה רפואית
  • אנרגיות גבוהות ופיזיקה גרעינית
המחלקה כיום מונה כ-21 חברי סגל בכיר המסתייעים באמריטוסים, עמיתי מחקר, פוסט-דוקטורנטים, ותלמידי מחקר. בנוסף ישנם חברי סגל נילווים, בעיקר מהמחלקה לאנרגיה ופיסיקה של הסביבה במכון לחקר המדבר ע"ש יעקב בלאושטיין בשדה בוקר.

המחלקה לפיזיקה מציעה תכניות לימוד לקראת תואר ראשון, שני ושלישי, לרבות מסלולים משותפים עם מחלקות אחרות. בנוסף המחלקה אחראית על הוראת הפיסיקה ליחידות האחרות באוניברסיטה, ומעורבת בפעילות של מרכז אילן רמון לנוער שוחר פיסיקה