המחלקה לפיזיקה

פרופ׳ דורון כהן

חברי סגל המחלקה:English Hebrew back to: MSc/PhD

Graduate Studies

MSc studies

Admission

Requirements

PhD studies

Admission

Requirements

Combined Track

לימודי מוסמכים - תואר שני ושלישי

תואר שני

תנאי קבלה

דרישות

מסלול מהיר לתואר שני עם תזה במחלקה לפיזיקה לתלמידי מסלול משולב פיזיקה והנדסת חשמל

תואר שלישי

תנאי קבלה

דרישות

מסלול ישיר לדוקטורט (מתוך המידע של בי״ס קרייטמן)

מסלול משולב לדוקטורט


דרישות לימודי תואר ראשון

מסלולים דו-חוגיים
פיזיקה כמחלקה ראשית פיזיקה כמחלקה ראשית בשילוב עם פסיכולוגיה [1] פיזיקה כחטיבה מתמטיקה ופיזיקה
סימון מסלול ומגמה 10
-
7
(20)
8
-
6
(31)
מקצועות חובה בפיזיקה (א׳+ב׳) 56.5 56.5 27.0 52.5
מקצועות חובה נוספים הניתנים ע״י מחלקות אחרות במסלול/מגמה (ג׳-ז׳) 33.5 33.5 - 59.0
מקצועות בחירה במחלקה לפיזיקה - - 1.0 1.5[6]
מקצועות בחירה במחלקות אחרות - - - 8+1[6]
מקצועות בחירה חופשית 2.0 0 0 2.0
סה"כ נקודות 92.0 90.0 28.0 124.0
מסלולים חד-חוגיים
מגמת פיזיקה כללית
מגמת פוטוניקה מגמת ננופיזיקה [7] מגמת מדעי המוח [5]
סימון מסלול ומגמה 1
(01)
1
(04)
1
(09)
1
(12)
מקצועות חובה בפיזיקה (א׳+ב׳) 82.0 85.5 79.0 61.5
מקצועות חובה נוספים הניתנים ע״י מחלקות אחרות במסלול/מגמה (ג׳-ז׳) 33.5
33.5
37.5
43.5
מקצועות בחירה במחלקה לפיזיקה 6.5 3.0 5.5 6.5
מקצועות בחירה במחלקות אחרות - - - 10.5[5]
מקצועות בחירה חופשית 2.0 2.0 2.0 2.0
סה"כ נקודות 124.0 124.0 124.0 124.0

מסלולים משולבים
פיזיקה והנדסת מכונות [2] פיזיקה הנדסת חשמל ומחשבים [3] פיזיקה והנדסת חומרים
פיזיקה ומדעי המחשב [4]
סימון מסלול ומגמה 2
(08)
2
(03)
2
(05)
3
(10)
מקצועות חובה בפיזיקה (א׳+ב׳) 57.5 59.5
68.5 57.5
מקצועות חובה נוספים הניתנים ע״י מחלקות אחרות במסלול (ג׳-ז׳) 126.0 98.0
102.0
102.5
מקצועות בחירה במחלקה לפיזיקה 14.0 14.5 17.0 9.0
מקצועות בחירה במחלקה שותפה 8.5 14.0+20.0 18.5
9.0
מקצועות בחירה חופשית 4.0 4.0 4.0 2.0
סה"כ נקודות
210 210 210 180

מדיניות  לגבי מקצועות חובה / בחירה:

מידע כללי


Undergraduate Courses

קורסים לתלמידי תואר ראשון

סימון המסלולים:

הערות

א) מקצועות חובה בפיזיקה משותפים לכל המסלולים והמגמות

מס׳ שם course-name נק״ז ש״ש group / website / teacher010304050608091012ma mi קדם
203-1-1141 מבוא לשיטות מתמטיות בפיסיקה
Introduction to mathematical methods in Physics
Introduction to mathematical methods in Physics 4 3-2-0 2020A-10:   כץ אבגני
2020A-20:    
2020A-11:   חבר   שמעון אריה
2020A-12:   חבר   שמעון אריה
2020A-13:    
2020A-21:    
xxxxxxxxxx
203-1-1161 מבוא לפיסיקה מודרנית
Introduction to modern physics
Introduction to modern physics 2 2-0-0 2020A-10:   מידן דגניתxxxxxxxxxx x
203-1-1171 פרקים בפיסיקה קלאסית
Topics in Classical physics
Topics in Classical physics 2 2-0-0 2020B-10:   ליוברסקי יוריxxxxxxxxxx x 20311281
203-1-1281 פיסיקה 1 - לתלמידי פיסיקה
Physics 1 for Students of Physics
Physics 1 for Students of Physics 5 3-3-0 2020A-10:   ציטרין עדי
2020A-20:    
2020A-11:   יגאל   תומר
2020A-12:   יגאל   תומר
2020A-13:    
2020A-21:    
xxxxxxxxxx x
203-1-2121 פיסיקה 3
Physics 3
Physics 3 4 3-2-0 2020A-10:   קריצבסקי אולג
2020A-11:   אליקשוילי   אלכסנדר
2020A-12:    
xxxxxxxxxx x 20312371, 20119631, 20119681
203-1-2161 תרמודינמיקה ומכניקה סטטיסטית 1
Thermodynamics and Statistical Mechanics 1
Thermodynamics and Statistical Mechanics 1 3.5 3-1-0 2020A-10:   גדלין מיכאל
2020A-11:   גל   יותם
2020A-12:    
xxxxxxxxxx x 20119821, 20119821, 20119831, 20312371, 20119631, 20119671
203-1-2261 תרמודינמיקה ומכניקה סטטיסטית 2
Thermodynamics and Statistical Mechanics 2
Thermodynamics and Statistical Mechanics 2 3.5 3-1-0 2020B-10:   בר לב יבגני
2020B-11:    
xxxxxxxxxx 20312161
203-1-2281 מכניקה אנליטית
Analytical Mechanics
Analytical Mechanics 4 3-2-0 2020A-10:   קובץ עילי
2020A-11:   אילני   גדעון
2020A-12:    
xxxxxxxxxx x 20312371, 20119821, 20119541, 20119631, 20119681 הפסקה של שעה בין 13-14
203-1-2371 פיסיקה 2 - לתלמידי פיסיקה
Physics 2 for Students of Physics
Physics 2 for Students of Physics 5 4-2-0 2020B-10:   גרוספלד איתן
2020B-20:    
2020B-11:    
2020B-12:    
2020B-21:    
xxxxxxxxxx x 20311281, 20119821, 20311141 שעה אחת תינתן כתרגול עזר על ידי המרצה.
203-1-2381 אלקטרודינמיקה 1
Electrodynamics 1
Electrodynamics 1 4.5 4-1-0 2020B-10:   ליוברסקי יורי
2020B-11:    
2020B-12:    
xxxxxxxxxx 20312371, 20312281, 20119681
203-1-2553 מעבדה ב1 בפיסיקה לתלמידי פיסיקה
Physics Laboratory B1 for Students of Physics
Physics Laboratory B1 for Students of Physics 2 0-0-4 2020A-10:   ציטרון צבי הירש
2020A-20:   ציטרון   צבי הירש
2020B-10:    
2020B-20:    
xxxxxxxxxx 20311623, 20311623, 20311523
203-1-3141 תורת הקוונטים 1
Quantum Theory 1
Quantum Theory 1 4 3-2-0 2020B-10:   פיינגולד מריו
2020B-11:    
2020B-12:    
xxxxxxxxxx 20312281, 20312121
203-1-3241 תורת הקוונטים 2
Quantum Theory 2
Quantum Theory 2 5 4-2-0 2020A-10:   כהן דורון
2020A-11:   דהן   דניאל
xxxxxxxxxx 20313141
points points   48.548.548.548.548.548.548.548.548.548.525.5

ב) מקצועות חובה נוספים בפיזיקה לפי מסלול/מגמה

מס׳ שם course-name נק״ז ש״ש group / website / teacher010304050608091012mami קדם
203-1-1101 אסטרופיסיקה כללית 1
General Astrophysics 1
General Astrophysics 1 3.5 3-1-0 2020B-10:   קשת אורי
2020B-11:    
x 20313141, 20312381, 20312161
203-1-1623 מעבדה א בפיסיקה לתלמידי פיסיקה
Physics Laboratory A for Students of Physics
Physics Laboratory A for Students of Physics 1.5 0-0-3 2020B-10:    
2020B-20:    
2020B-30:    
2020B-40:    
2020B-50:    
2020B-60:    
xxxxxxxxxx 20311281 המעבדה מתקיימת בחדר מינוס 102 בנין
203-1-2181 אופטיקה קלסית ומודרנית
Classical and Modern Optics
Classical and Modern Optics 3.5 3-1-0 2020B-10:   גולומב דוד
2020B-11:    
x 20312121 הקורס חובה למגמת אלקטרואופטיקה בחירה לשאר.
203-1-2291 סמינר על נושאי מחקר במחלקה 1
Research Topics Seminar 1
Research Topics Seminar 1 .5 0-0-1 2020A-10:   מידן דגנית
2020B-10:   מידן   דגנית
xxxxxxxxx
203-1-2292 סמינר על נושאי מחקר במחלקה 2
Research Topics Seminar 2
Research Topics Seminar 2 .5 0-0-1 2020A-10:   מידן דגנית
2020B-10:   מידן   דגנית
xxxxxxxx 20312291 לומדים ב-207 בנין 54.
203-1-2551 בטיחות במעבדה
Laboratory Safety
Laboratory Safety 0 0-0-0 2020A-10:    
2020B-10:    
xxxxxxxxx
203-1-2631 אלקטרוניקה
Electronics
Electronics 4 3-2-0 2020B-10:   נעאמנה מונתסר
2020B-11:    
x 20312371
203-1-2653 מעבדה ב2 בפיסיקה לתלמידי פיסיקה
Physics Laboratory B2 for Students of Physics
Physics Laboratory B2 for Students of Physics 2 0-0-4 2020A-10:   ציטרון צבי הירש
2020A-20:   ציטרון   צבי הירש
2020B-10:    
2020B-20:    
xxxxxxxx 20312553 מתקיימת ביחד עם מעבדה 2553
203-1-3111 פיסיקת מצב מוצק 1
Solid State Physics 1
Solid State Physics 1 3.5 3-1-0 2020A-10:   שכטר משה
2020A-11:   שפירא   דקל
xxxxx 20313141, 20312261
203-1-3161 בטיחות במעבדה ג'
Laboratory Safety
Laboratory Safety 0 0-0-0 2020A-10:    
2020B-10:    
xxxxxxxxx 20312653
203-1-3163 מעבדה ג1 לניסויים מתקדמים בפיסיקה
Physics Laboratory C1 for Advanced Physics Experiments
Physics Laboratory C1 for Advanced Physics Experiments 4 0-0-8 2020A-10:   ביטון יעקב
2020B-10:    
xxxxxxxxx 20312281, 20312553, 20312121, 20313141, 20312653
203-1-3263 מעבדה ג2 לניסויים מתקדמים בפיסיקה
Physics Laboratory C2 for Advanced Physics Experiments
Physics Laboratory C2 for Advanced Physics Experiments 4 0-0-8 2020A-10:   ביטון יעקב
2020B-10:    
xxx 20313163, 20313141 מתקיימת ביחד עם מעבדה 3163
203-1-3271 סמינר סטודנטים
Students Seminar
Students Seminar .5 0-0-1 2020A-10:   בן-אברהם ש"י
2020A-20:   בן-אברהם   ש"י
xxxxxxxxx 20312381, 20313141
203-1-3401 פרויקט 1
Project 1
Project 1 4 0-0-0 2020A-10:    
2020B-10:    
x
203-1-3421 מבוא לחלקיקים ושדות
Introduction to Particles and Fields
Introduction to Particles and Fields 3.5 3-1-0 2020B-10:   כץ אבגני
2020B-11:    
x 20313241
203-1-3451 מבוא לפיסיקה חישובית
Introduction to Computational Method in Physics
Introduction to Computational Method in Physics 4 3-2-0 2020B-10:   קשת אורי
2020B-11:    
xxxxx 20311141, 20311281, 20312371, 20312121 ההרצאה תתקיים בחדר הסמינרים 207 בנין 54
203-2-4181 תורת הכבידה 1
Gravitation Theory 1
Gravitation Theory 1 2.5 2-0-0 2020A-10:   ליובלינסקי מיכאל
2020A-11:   שרף   יותם
x 20312281
203-2-4321 אופטיקה קוונטית
Quantum Optics
Quantum Optics 3 3-0-0 2020A-10:   בר אילנהx or 4331x
203-2-4331 לייזרים ואופטיקה אולטרא-מהירה
Lasers, nonlinear and ultrafast optics
Lasers, nonlinear and ultrafast optics 3 3-0-0 2020B-10:   פרומקר יבגני יוג'יןx or 4321 20312381 ההרצאה מתקיימת בחדר הסמינרים 207 בנין 54
203-2-5251 פיסיקת מצב מוצק 2
Solid State Physics 2
Solid State Physics 2 3.5 3-1-0 2020B-10:   שכטר משה
2020B-11:    
xx 20313111
203-2-5311 תורת הקרינה
Radiation Theory
Radiation Theory 2.5 2-1-0 2020A-10:   ברמשנקו בוריס
2020A-11:    
x 20312381, 20313141
203-2-5321 פיסיקה אטומית ומולקולרית
Atomic and Molecular Physics
Atomic and Molecular Physics 3.5 3-1-0 2020B-10:   מנסן ישי
2020B-11:    
xxx 20313141, 20312371 ההרצאה תינתן בחדר הסמינרים 207 בנין 54
points points   33.51137204930.591381.5

ג) מקצועות חובה במתמטיקה לפי מסלול/מגמה

מס׳ שם course-name נק״ז ש״ש group / website / teacher010304050608091012mami קדם
201-1-0061 משוואות דיפרנציאליות רגילות
Ordinary Differential Equations
Ordinary Differential Equations 4 4-0-0 2020B-10:    x 20111051
201-1-0071 פונקציות מרוכבות להנדסת חשמל
Complex Analysis for EE
Complex Analysis for EE 3.5 3-1-0 2019A-10:   שטראוס יוסף
2019A-11:   שטראוס   יוסף
2019A-12:   שטראוס   יוסף
2019A-13:   שטראוס   יוסף
2019B-10:   קרנר   דמיטרי
2019B-20:   שטראוס   יוסף
2019B-30:   איידלשטין   נעה
2019B-11:   פורת   מרדכי
2019B-12:   פורת   מרדכי
2019B-13:   פורת   מרדכי
2019B-21:   דיקשטיין   יותם
2019B-22:   פורת   מרדכי
2019B-23:   דיקשטיין   יותם
2019B-31:   דיקשטיין   יותם
2019B-32:   דיקשטיין   יותם
2019B-33:    
xxxxxxxxx 20119821, 20119631, 20119541
201-1-0091 מבוא לטופולוגיה
Introduction to Topology
Introduction to Topology 4 4-0-0 2019B-10:   חסון אסףx 20117021, 201121
201-1-0101 משואות דיפרנציאליות חלקיות להנדסת חשמל
Partial Differential Equations for EE
Partial Differential Equations for EE 2.5 2-1-0 2019A-10:   זלצמן בוריס
2019A-11:   ולדימירסקי   אנה
2019A-12:   ולדימירסקי   אנה
2019A-13:    
2019B-10:   גולקו   דניס
2019B-20:   זלצמן   בוריס
2019B-30:   זלצמן   בוריס
2019B-11:   ולדימירסקי   אנה
2019B-12:   ולדימירסקי   אנה
2019B-13:   ולדימירסקי   אנה
2019B-21:   פיקובסקי   אלכסנדר
2019B-22:   פיקובסקי   אלכסנדר
2019B-31:   ולדימירסקי   אנה
2019B-32:   ולדימירסקי   אנה
2019B-33:   פיקובסקי   אלכסנדר
x 201121, 201161, 20119631, 201141
201-1-0201 מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות
Introduction to Logic and Set Theory
Introduction to Logic and Set Theory 5 4-2-0 2020A-10:   קוג'מן מנחם
2020A-20:   קמנסקי   משה
2020A-30:   שקופ שמאמא   אהובה
2020A-40:   קוג'מן   מנחם
2020A-50:   קמנסקי   משה
2020A-80:   שקופ שמאמא   אהובה
2020A-11:   ורניק   אלכסנדר
2020A-12:   גוריון   אמיר
2020A-13:   אברג'ל   דניאל לב חי
2020A-21:   ורניק   אלכסנדר
2020A-22:   שמרת   עמית
2020A-23:   אברג'ל   דניאל לב חי
2020A-31:   שמרת   עמית
2020A-32:   אברג'ל   דניאל לב חי
2020A-33:   גוריון   אמיר
2020A-41:   גוריון   אמיר
2020A-42:   שמרת   עמית
2020A-43:   שמרת   עמית
2020A-51:   שרוני   מיכל
2020A-52:   שרוני   מיכל
2020A-53:    
2020A-81:   סדיגורסקי   מנחם
x
201-1-0251 תורת הפונקציות המרוכבות
Theory of Functions of a Complex Variable
Theory of Functions of a Complex Variable 4 4-0-0 2019B-10:   גורביץ נדז'דהx 201131
201-1-0291 משוואות דיפרנציאליות חלקיות
Introduction to Partial Differetial Equations
Introduction to Partial Differetial Equations 4 4-0-0 2018B-10:   פוליאקובסקי ארקדיx 201161
201-1-1011 חשבון אינפיניטסימלי 1
Infinitesimal Calculus 1
Infinitesimal Calculus 1 5 4-2-0 2020A-10:   שמוביץ' אלי
2020A-11:   ורניק   אלכסנדר
2020A-12:   ורניק   אלכסנדר
2020A-13:   ורניק   אלכסנדר
x
201-1-1021 חשבון אינפיניטסימלי 2
Infinitesimal Calculus 2
Infinitesimal Calculus 2 5 4-2-0 2019B-10:   מרקייביץ דניאל וולף
2019B-11:   ורניק   אלכסנדר
2019B-12:   ורניק   אלכסנדר
2019B-13:    
x 20111011
201-1-1031 חשבון אינפיניטסימלי גיאומטרי 1
Geometric Calculus 1
Geometric Calculus 1 4 4-0-0 2020A-10:   קרנר דמיטריx 20111021, 20117021
201-1-1041 חשבון אינפיניטסימלי גיאומטרי 2
Geometrics Calculus 2
Geometrics Calculus 2 4 4-0-0 2020B-10:    x 20111031
201-1-1051 מבוא לאנליזה
Introduction to Analysis
Introduction to Analysis 4 4-0-0 2020A-10:   אופנהיים יזהרx 20117021, 20111021
201-1-2021 אנליזת פורייה ומערכות אורתונורמליות לתלמידי פיסיקה
Fourier Analysis and Orthonormal Systems for Physics Students
Fourier Analysis and Orthonormal Systems for Physics Students 3.5 3-1-0 2020A-10:   שטראוס יוסף
2020A-11:   דיקשטיין   יותם
2020A-12:    
xxxxxxxx 20119681
201-1-6201 מתמטיקה דיסקרטית להנדסת תקשורת
Discrete Mathematics for Communication Engineering
Discrete Mathematics for Communication Engineering 3.5 3-1-0 2020A-10:   זיו-אב מתן
2020A-20:   סמורודינסקי   שחר
2020A-30:   סמורודינסקי   שחר
2020A-11:   גוריון   אמיר
2020A-12:   גוריון   אמיר
2020A-13:   שמרת   עמית
2020A-21:   שמרת   עמית
2020A-22:   שמרת   עמית
2020A-23:   שמרת   עמית
2020A-31:   גוריון   אמיר
2020A-32:   גוריון   אמיר
2020A-33:    
x 20119641
201-1-7011 אלגברה 1
Algebra 1
Algebra 1 5 4-2-0 2020A-10:   אנטובה איזנבוד אינה
2020A-20:   אפרת   עידו
2020A-30:   דיסני   דניאל
2020A-40:   אנטובה איזנבוד   אינה
2020A-11:   פורת   מרדכי
2020A-12:   פורת   מרדכי
2020A-21:   פורת   מרדכי
2020A-22:   פורת   מרדכי
2020A-23:   קאליש   אורן
2020A-31:   הוד   ארנון
2020A-32:   הוד   ארנון
2020A-41:   קאליש   אורן
2020A-42:   אלמכיאס   אור
2020A-43:    
x
201-1-7021 אלגברה 2
Algebra 2
Algebra 2 5 4-2-0 2019A-90:   גולקו דניס
2019A-91:   ורניק   אלכסנדר
2019B-10:   טיומקין   איליה
2019B-20:   בנארי הלוי   יתיר
2019B-30:   דיסני   דניאל
2019B-90:   ליפיאנסקי   רובים
2019B-11:   ורניק   אלכסנדר
2019B-12:   הוד   ארנון
2019B-13:   ורניק   אלכסנדר
2019B-21:   גפן   שירלי
2019B-22:   גפן   שירלי
2019B-23:   הוד   ארנון
2019B-24:    
2019B-31:   גפן   שירלי
2019B-32:   קרימר   אפרת
2019B-33:   קרימר   אפרת
2019B-34:   קרימר   אפרת
2019B-99:   קרימר   אפרת
x 20117011
201-1-7031 מבנים אלגבריים
Algebraic Structures
Algebraic Structures 4 4-0-0 2020A-10:   גורביץ נדז'דהx 20117021
201-1-8001 הסתברות
Probability
Probability 5 4-2-0 2019A-10:   ידין אריאל
2019A-11:   אלימלך   דור
2019A-12:   אלימלך   דור
2019B-90:   ספיר   לובה
2019B-99:   ספיר   לובה
2019C-90:    
2019C-99:    
x 201121
201-1-9511 אלגברה לינארית להנדסת חשמל 1
Linear Algebra for Electrical Engineering 1
Linear Algebra for Electrical Engineering 1 3.5 3-1-0 2020A-10:   שטראוס יוסף
2020A-20:   ליפיאנסקי   רובים
2020A-30:   סולומון   יער
2020A-40:   סמית   סטיוארט
2020A-11:   גרינבאום רייזיס   זהר
2020A-12:   קרימר   אפרת
2020A-13:   גרינבאום רייזיס   זהר
2020A-21:   גרינבאום רייזיס   זהר
2020A-22:   גרינבאום רייזיס   זהר
2020A-23:   קרימר   אפרת
2020A-31:    
2020A-32:   קרימר   אפרת
2020A-33:   קרימר   אפרת
2020A-41:   פיקובסקי   אלכסנדר
2020A-42:   פיקובסקי   אלכסנדר
xxxxxxxxx
201-1-9521 אלגברה לינארית להנדסת חשמל 2
Linear Algebra for Electrical Engineering 2
Linear Algebra for Electrical Engineering 2 2.5 2-1-0 2020B-10:    
2020B-11:    
xxxxxxxxx 20119511
201-1-9631 חדו"א וקטורי להנדסת חשמל
Vector Calculus for EE
Vector Calculus for EE 5 4-2-0 2020A-10:   שטראוס יוסף
2020A-20:   גולקו   דניס
2020A-30:   קרנר   דמיטרי
2020A-11:   אברמוב   מישל
2020A-12:   ולדימירסקי   אנה
2020A-21:   אברמוב   מישל
2020A-22:   ולדימירסקי   אנה
2020A-23:   ולדימירסקי   אנה
2020A-31:    
2020A-32:   רון   לירן
2020A-33:   ולדימירסקי   אנה
xxxxxxxxx 20119671, 20119681, 20119511
201-1-9671 חשבון דיפרנציאלי להנדסת חשמל
Differential Calculus for EE
Differential Calculus for EE 5 4-2-0 2020A-10:   ויניקוב ויקטור
2020A-20:   בסר   אמנון
2020A-30:   ברנדנבורסקי   מיכאל
2020A-40:   ברנדנבורסקי   מיכאל
2020A-11:   רפופורט   מרינה
2020A-12:   רפופורט   מרינה
2020A-13:    
2020A-21:   כהן   שירן
2020A-22:   כהן   שירן
2020A-23:   ולדימירסקי   אנה
2020A-31:   ולדימירסקי   אנה
2020A-32:   ולדימירסקי   אנה
2020A-33:   רפופורט   מרינה
2020A-41:   רפופורט   מרינה
2020A-42:   רפופורט   מרינה
xxxxxxxxx
201-1-9681 חשבון אינטגרלי ומשוואות דיפרנציאליות רגילות להנדסת חשמל
Integral Calculus and Ordinary Differential Equations for EE
Integral Calculus and Ordinary Differential Equations for EE 5 4-2-0 2019B-10:   גולן גילי
2019B-20:   גולקו   דניס
2019B-30:   מרקייביץ   דניאל וולף
2019B-11:   הרוש   דור
2019B-12:   חסנוב   אולג
2019B-13:   חסנוב   אולג
2019B-21:   רפופורט   מרינה
2019B-22:   רפופורט   מרינה
2019B-23:   רפופורט   מרינה
2019B-31:   הרוש   דור
2019B-32:   הרוש   דור
2019B-33:   חסנוב   אולג
2019C-10:   גולקו   דניס
2019C-11:   רפופורט   מרינה
2019C-12:   רפופורט   מרינה
2019C-13:   רפופורט   מרינה
xxxxxxxxx 20119671, 20119641
201-1-9831 תורת ההסתברות להנדסת חשמל
Probabilty Theory For EE
Probabilty Theory For EE 3.5 3-1-0 2020A-10:   גולקו דניס
2020A-20:   זיו-אב   מתן
2020A-11:   חסנוב   אולג
2020A-12:   חסנוב   אולג
2020A-13:    
2020A-21:   חסנוב   אולג
2020A-22:   חסנוב   אולג
xxxxxxxx 20112371, 20119681, 20119641, 20311141
201-1-9901 אנליזת פורייה להנדסת חשמל
Fourier analysis for Electrical Engineering
Fourier analysis for Electrical Engineering 3.5 3-1-0 2021A-10:    
2021A-11:    
x 20119521, 20119681
points points   31.53531.531.55730.531.536.531.531.50

ד) מקצועות חובה נוספים בפקולטה למדעי הטבע לפי מסלול/מגמה

מס׳ שם course-name נק״ז ש״ש group / website / teacher010304050608091012mami קדם
202-1-1011 מבוא למדעי המחשב
Introduction to Computer Science
Introduction to Computer Science 5 4-2-0 2020A-10:   קיסר חן
2020A-20:   רובין   עמיר
2020A-30:   קיסר   חן
2020A-40:   שמש   מיכל
2020A-50:   קודיש   מיכאל
2020A-60:   קיסר   חן
2020A-80:   המחלקה   מורי
2020A-90:    
2020A-11:   קאופמן   איליה
2020A-12:   מטר   שקד
2020A-13:   סבטליצקי   דינה
2020A-21:   יצחקוב   אברהם
2020A-22:   אטיאס   עידן
2020A-23:   אלבוחר   עמיחי משה
2020A-31:   אלדם   דניאל
2020A-32:   אלדם   דניאל
2020A-33:   חזן   לינור
2020A-41:   יצחקוב   אברהם
2020A-42:   פרנק   מיכאל חי
2020A-43:   מטר   שקד
2020A-51:   אלבוחר   עמיחי משה
2020A-52:   חזן   לינור
2020A-53:    
2020A-61:   גגולשבילי   אופיר
2020A-62:   גגולשבילי   אופיר
2020A-63:    
2020A-81:    
2020A-99:   אלקלעי   רון
2020B-10:    
2020B-90:    
2020B-11:   בן-דוד   נועה
2020B-12:   אלדם   דניאל
2020B-13:   אלדם   דניאל
2020B-99:    
x
202-1-1031 מבני נתונים
Data Structures
Data Structures 5 4-2-0 2020A-90:    
2020A-99:    
2020B-10:    
2020B-20:    
2020B-30:    
2020B-40:    
2020B-50:    
2020B-60:    
2020B-90:    
2020B-11:    
2020B-12:    
2020B-13:    
2020B-21:    
2020B-22:    
2020B-23:    
2020B-31:    
2020B-32:    
2020B-33:    
2020B-41:    
2020B-42:    
2020B-43:    
2020B-51:    
2020B-52:    
2020B-53:    
2020B-61:    
2020B-99:    
x 20211011, 20119671, 20112361, 201111, 20111011
202-1-1061 מבנים בדידים וקומבינטוריקה
Discrete Structures and Combinatorics
Discrete Structures and Combinatorics 5 4-2-0 2020B-10:    
2020B-20:    
2020B-30:    
2020B-40:    
2020B-50:    
2020B-60:    
2020B-11:   סדיגורסקי   מנחם
2020B-12:   זאיציק   חננאל איתן
2020B-21:   מטר   שקד
2020B-22:   סדיגורסקי   מנחם
2020B-23:   זאיציק   חננאל איתן
2020B-31:   ברק   נדב
2020B-32:   ברק   נדב
2020B-33:    
2020B-41:    
2020B-42:    
2020B-43:    
2020B-51:    
2020B-52:    
2020B-53:    
2020B-61:    
x 2011201, 20119641, 20119241
202-1-2011 אוטומטים שפות פורמליות וחישוביות
Automata Formal Languages & Computability
Automata Formal Languages & Computability 5 4-2-0 2020A-90:    
2020A-99:    
2020B-10:    
2020B-20:    
2020B-30:    
2020B-40:    
2020B-50:    
2020B-60:    
2020B-90:    
2020B-11:   בן ברוך   אוהד
2020B-12:   הס   תום
2020B-13:   שלי תוהמי   עירית
2020B-21:   שלי תוהמי   עירית
2020B-22:   אטיאס   עידן
2020B-23:   אטיאס   עידן
2020B-31:   נתאי   דולב
2020B-32:   פינדר   שחף
2020B-33:    
2020B-41:   נתאי   דולב
2020B-42:   פינדר   שחף
2020B-43:    
2020B-51:    
2020B-52:    
2020B-53:    
2020B-61:    
2020B-62:    
2020B-63:    
2020B-99:    
x 20211061, 20112201, 2011171, 2011201
202-1-2031 תכנות מערכות
Systems Programming
Systems Programming 5 4-2-0 2020A-10:   קוגן-סדצקי מרינה
2020A-20:   אדלר   מנחם
2020A-30:   אדלר   מנחם
2020A-40:   אדלר   מנחם
2020A-50:   טרייסטר   עירן
2020A-60:   שרף   אנדרי
2020A-11:   אייזנברג   רן
2020A-12:   אייזנברג   רן
2020A-13:   בראל   לינוי
2020A-21:   שלי תוהמי   עירית
2020A-22:   חייט   אור
2020A-23:   נתאי   דולב
2020A-31:   בכמט   חגית
2020A-32:   דינרי   אור
2020A-33:   בכמט   חגית
2020A-41:   כהן   דורון
2020A-42:    
2020A-43:   שלי תוהמי   עירית
2020A-51:   סולמי   אלעד
2020A-52:   חייט   אור
2020A-53:   סולמי   אלעד
2020A-61:   בראל   לינוי
2020A-62:   נתאי   דולב
2020A-63:    
x 20211031
202-1-2041 תכנון אלגוריתמים
Design of Algorithms
Design of Algorithms 5 4-2-0 2020A-10:   בן ברוך אוהד
2020A-20:   בן דניאל   סבסטיאן
2020A-30:   זהבי   מירב
2020A-40:   שטמר   אורי
2020A-50:   כלמטץ'   עדן
2020A-90:    
2020A-11:   פינדר   שחף
2020A-12:   פטר   נתי
2020A-13:   ברק   נדב
2020A-21:   פרידמן   עוזי
2020A-22:   ברנד   בנימין
2020A-23:   הס   תום
2020A-31:   הס   תום
2020A-32:   פטר   נתי
2020A-33:   סדיגורסקי   מנחם
2020A-41:   סידי   תומר
2020A-42:   ברנד   בנימין
2020A-43:   סידי   תומר
2020A-51:   פינדר   שחף
2020A-52:   פרידמן   עוזי
2020A-53:   ברק   נדב
2020A-99:    
x 20211031, 20119861, 20211061, 20112201
202-1-2051 עקרונות שפות תכנות
Principles of Programming Languages
Principles of Programming Languages 5 4-2-0 2020A-90:    
2020A-99:    
2020B-10:   אייל   בן
2020B-20:    
2020B-30:    
2020B-40:    
2020B-50:    
2020B-60:    
2020B-90:    
2020B-11:   אעסם   רים
2020B-12:   מאדי   בוראק
2020B-13:   סער   גיא
2020B-21:   אעסם   רים
2020B-22:    
2020B-23:    
2020B-31:    
2020B-32:    
2020B-33:    
2020B-41:    
2020B-42:    
2020B-43:    
2020B-51:    
2020B-52:    
2020B-61:    
2020B-62:    
2020B-99:    
x 20211031, 20212011
202-1-2091 ארכיטקטורה במחשבים ומעבדה בתכנות מערכות
Computer Architecture and system programming laboratory
Computer Architecture and system programming laboratory 4 2-1-2 2020B-10:   גרוסינגר תמיר
2020B-20:   גרוסינגר   תמיר
2020B-40:    
2020B-50:    
2020B-11:    
2020B-12:    
2020B-13:    
2020B-15:   דרובי   אחמד
2020B-16:   כהן   ליאת
2020B-17:   עותמאן   חוסיין
2020B-18:   עותמאן   חוסיין
2020B-19:   ליניק   תאודור
2020B-20:    
2020B-21:    
2020B-22:    
2020B-23:    
2020B-25:   דרובי   אחמד
2020B-26:   כהן   ליאת
2020B-27:   עותמאן   חוסיין
2020B-28:   סבירסקי   יונתן
2020B-29:   ליניק   תאודור
2020B-32:   פרידמן   עוזי
2020B-33:   פלדמן   סופיה
2020B-34:   סבירסקי   יונתן
2020B-35:    
2020B-41:    
2020B-42:    
2020B-43:    
2020B-44:   דרובי   אחמד
2020B-45:    
2020B-46:    
2020B-47:   פרידמן   עוזי
2020B-48:   פלדמן   סופיה
2020B-49:    
2020B-50:    
2020B-51:    
2020B-52:    
2020B-53:    
2020B-54:    
2020B-55:    
2020B-56:    
2020B-57:    
2020B-59:    
2020B-60:    
2020B-61:    
2020B-62:    
x 20212031, 37212501, 36113131
202-1-3011 מבוא לאנליזה נומרית
Introduction to Numerical Analysis
Introduction to Numerical Analysis 4.5 4-1-0 2020A-10:   פרייפלד אורן
2020A-20:   בן שחר   אברהם אהד
2020A-30:   פרייפלד   אורן
2020A-90:    
2020A-11:   אעסם   רים
2020A-12:   גיט   אילן
2020A-13:   פורטנוי   עמית
2020A-21:   גיט   אילן
2020A-22:   גיט   אילן
2020A-23:   פורטנוי   עמית
2020A-31:   אעסם   רים
2020A-32:   סבירסקי   יונתן
2020A-33:   סבירסקי   יונתן
2020A-99:    
2020B-90:    
2020B-99:    
x 20211011, 201121, 20112371, 20119541, 20119631, 20219031, 20117011, 20119531, 20111021
202-1-3021 עקרונות הקומפילציה
Compiler Principles
Compiler Principles 4.5 4-1-0 2020A-10:   גולדברג מאיר
2020A-20:   חיון   אברהם
2020A-30:   שפרברג   שחף
2020A-40:   גולדברג   מאיר
2020A-11:   פלדמן   סופיה
2020A-12:   פלדמן   סופיה
2020A-13:   פלדמן   סופיה
2020A-21:   הימלברנד   עמרי
2020A-22:   הימלברנד   עמרי
2020A-23:   הימלברנד   עמרי
2020A-31:   קוגן   פטר
2020A-32:   פלדמן   סופיה
2020A-33:   הימלברנד   עמרי
2020A-41:   קוגן   פטר
2020A-42:   קוגן   פטר
2020A-43:   קוגן   פטר
x 20212051, 20212011, 36113363, 20212091, 20212071
202-1-3031 מערכות הפעלה
Operating Systems
Operating Systems 5 4-2-0 2020B-10:    
2020B-20:    
2020B-30:    
2020B-40:    
2020B-11:   פורטנוי   עמית
2020B-12:   דינרי   אור
2020B-13:   בראל   לינוי
2020B-21:   פורטנוי   עמית
2020B-22:   דינרי   אור
2020B-23:   בראל   לינוי
2020B-31:   נוביקוב   סימיון
2020B-32:   קופר   ירין
2020B-33:    
2020B-41:   נוביקוב   סימיון
2020B-42:    
2020B-43:    
x 20212031, 20212081, 20212091, 20212071
202-1-4001 פרוייקט
Research Project
Research Project 4 0-0-8 2020A-10:    
2020B-10:    
x
202-1-5241 חישוב קוונטיים
Quantum Computation
Quantum Computation 4 4-0-0 2020B-10:    x 20117021, 20118001, 20112391, 2011131, 20112381, 20112371, 20119531, 20111021, 20119831
204-1-1571 כימיה בסיסית לתלמידי הנדסה
Basic Chemistry for Engineering Students
Basic Chemistry for Engineering Students 4.5 4-1-0 2020A-10:   יגנה זהבית
2020A-20:   מנזורולה   עמנואל
2020A-11:   אלוש אבוחצירה   נעה
2020A-12:   אלוש אבוחצירה   נעה
2020A-21:   אלוש אבוחצירה   נעה
2020A-22:   אלוש אבוחצירה   נעה
xx
205-1-1671 מבוא לנוירוביולוגיה
Introduction to Neurobiology
Introduction to Neurobiology 2 2-0-0 2020A-10:   ליברסאט פרדריקx 20519011, 20519161 הקורס יינתן בשפה האנגלית חייב קורס קדם פיזיולוגיה של בעלי חיים
205-1-7924 מבוא לרשתות נוירונים
Introduction to neural networks
Introduction to neural networks 2 2-0-0 2020B-10:   שגב רונןx הקורס ניתן בחדר 115 בנ' 72
205-1-9011 התא
The Cell
The Cell 2.5 2-0-1 2020A-10:   אייכלר ג'רי
2020A-20:   המחלקה   מורי
2020A-11:   רוטבלט   ברק
2020A-12:   רוטבלט   ברק
2020A-13:   רוטבלט   ברק
2020A-14:   רוטבלט   ברק
2020A-15:   רוטבלט   ברק
2020A-21:    
x or 9811
205-1-9161 פיזיולוגיה של בע"ח
Animal Physiology
Animal Physiology 3.5 3-1-0 2020B-10:   ליברסאט פרדריק
2020B-11:   אלימלך   אביב
2020B-12:   אלימלך   אביב
2020B-13:   מזור   גל
2020B-14:   מזור   גל
2020B-15:    
x 20519011, 90052022 חייב הדרכת בטיחות
205-1-9811 התא
The Cell
The Cell 2.5 2-1-0 2020A-10:   שגיא אמיר
2020A-11:   רוטבלט   ברק
2020A-12:   רוטבלט   ברק
2020A-13:   רוטבלט   ברק
x or 9011 השיעור יינתן באו' 05 בנ' 26
points points   0004.504.54571000

ה) מקצועות חובה נוספים בפקולטה למדעי ההנדסה לפי מסלול/מגמה

מס׳ שם course-name נק״ז ש״ש group / website / teacher010304050608091012mami קדם
361-1-1021 מבוא להנדסת חשמל
Introduction to Electrical Engineering
Introduction to Electrical Engineering 5 4-2-0 2020A-10:   כהן גיא
2020A-20:   כהן   גיא
2020A-11:   לנג   נתלי
2020A-12:   לנג   נתלי
2020A-13:   בן גיגי   יעל
2020A-21:   בן גיגי   יעל
2020A-22:   אייזנשטיין   סופיה
2020A-23:   אייזנשטיין   סופיה
2020A-24:    
x 36111081, 20119671, 20119681, 20311471, 20311371, 20119641
361-1-1061 סדנה לכתיבה אקדמית
Academic Writing workshop
Academic Writing workshop .5 1-0-0 2020A-10:   לינדה סיון
2020A-20:   לינדה   סיון
2020A-30:   לינדה   סיון
2020A-40:   לינדה   סיון
x 15315051
361-1-2011 מבוא למערכות ליניאריות
Introduction to Linear Systems
Introduction to Linear Systems 3.5 3-1-0 2020A-10:   ווליך דב
2020A-11:   ברמן   איתי אליהו
2020A-12:   ברמן   איתי אליהו
x 36111021, 201141
361-1-2063 מעבדת מבוא בחשמל
Introductory Electricity Laboratory
Introductory Electricity Laboratory 1.5 0-0-3 2020A-10:   בויום ישראל
2020A-20:   בויום   יצחק
x 36111021
361-1-2171 מבוא להתקני מוליכים למחצה
Introduction to Semiconductor Devices
Introduction to Semiconductor Devices 4.5 4-1-0 2019B-10:   הבא שלמה
2019B-20:   הבא   שלמה
2019B-30:   הבא   שלמה
2019B-11:   ברנע   שירן
2019B-12:   ברנע   שירן
2019B-21:    
2019B-22:   ברנע   שירן
2019B-31:   ברנע   שירן
2019B-32:   ברנע   שירן
x 36111021, 50051013, 20312391
361-1-2251 מבוא לשיטות חישוביות
Introduction to Computational Methods
Introduction to Computational Methods 3.5 3-1-0 2019B-10:   שליבינסקי אמיר
2019B-20:   שליבינסקי   אמיר
2019B-30:   שליבינסקי   אמיר
2019B-11:   איפרגן   איתי
2019B-12:   איפרגן   איתי
2019B-13:   איפרגן   איתי
2019B-14:   צימרמן   נטע
2019B-21:   קראוז   אופיר
2019B-22:   קראוז   אופיר
2019B-23:   קראוז   אופיר
2019B-24:   צימרמן   נטע
2019B-31:   שקד   שלומית
2019B-32:   שקד   שלומית
2019B-33:   שקד   שלומית
2019B-34:   צימרמן   נטע
x 20119671, 36111081
361-1-3021 מבוא למעגלים אלקטרוניים סיפרתיים
Introduction to Digital Electronic Circuits
Introduction to Digital Electronic Circuits 3.5 3-1-0 2020A-10:   בלנקי אלכסנדר
2020A-11:   אלקיים   מוריה
2020A-12:   אלקיים   מוריה
x 36112171
361-1-3061 מבוא לתהליכים אקראיים
Introduction to Stochastic Processes
Introduction to Stochastic Processes 4 3-2-0 2020A-10:   כהן אסף
2020A-20:   כהן   אסף
2020A-11:   אהרוני   זיו
2020A-12:   אהרוני   זיו
2020A-13:   גפני   תומר
2020A-21:   אלימלך   דור
2020A-22:   אלימלך   דור
2020A-23:   גפני   תומר
x 20119831, 20119641, 36112011, 201171
361-1-3093 מעבדה למעגלים אלקטרוניים
Electronic Circuits Laboratory
Electronic Circuits Laboratory 2 0-0-4 2020A-10:   בויום ישראל
2020A-20:   בויום   ישראל
2020A-30:   בויום   ישראל
2020A-40:   בויום   ישראל
2020A-50:   בויום   ישראל
2020A-60:   בויום   ישראל
2020A-70:    
x 36112063
361-1-3131 מערכות ספרתיות
Digital Systems
Digital Systems 3.5 3-1-0 2020A-10:   סויסה אורי
2020A-20:   סויסה   אורי
2020A-30:   שמואלי   רון
2020A-11:   יזדי   נדב
2020A-12:   יזדי   נדב
2020A-13:   יזדי   נדב
2020A-21:   שמואל   אלי
2020A-22:   שמואל   אלי
2020A-23:   שמואל   אלי
2020A-31:   דיין   עירא
2020A-32:   דיין   עירא
2020A-33:   דיין   עירא
x
361-1-3201 מבוא למחשבים
Introduction to Computers
Introduction to Computers 4.5 3-1-2 2020A-10:   גרינברג שלמה
2020A-20:   גרינברג   שלמה
2020A-30:   גרינברג   שלמה
2020A-11:   רבוא   חנניה
2020A-12:   לביא   אסף
2020A-21:   רבוא   חנניה
2020A-22:   לאון   דוד אדם
2020A-31:   ליבנה   דור
2020A-32:    
2020A-41:   דקה   מוראד
2020A-42:   לקבישוילי   איגור
2020A-51:   לקבישוילי   איגור
2020A-52:   לקבישוילי   איגור
2020A-61:   מזל   יאיר
2020A-62:    
x 36113231, 36111091
361-1-3231 מערכות ספרתיות להנדסת חשמל ומחשבים
Digital Systems for Electrical and Computer Engineering
Digital Systems for Electrical and Computer Engineering 3.5 3-1-0 2019B-10:   שורץ משה
2019B-20:   יחזקאלי   יונתן
2019B-11:   שמואל   אלי
2019B-12:   שמואל   אלי
2019B-13:   שמואל   אלי
2019B-14:   יחזקאלי   יונתן
2019B-21:   יחזקאלי   יונתן
2019B-22:   יחזקאלי   יונתן
2019B-23:   יחזקאלי   יונתן
2019B-24:   יחזקאלי   יונתן
x
361-1-3301 מבוא למחשבים למדעי המחשב
Introduction to computers to Computer science
Introduction to computers to Computer science 3.5 3-1-0 2019B-10:   שמואלי רון
2019B-20:   שמואלי   רון
2019B-30:   סויסה   אורי
2019B-11:   מלחי   דין
2019B-12:   מלחי   דין
2019B-13:   מלחי   דין
2019B-21:   מלחי   דין
2019B-22:   דיין   עירא
2019B-23:   דיין   עירא
2019B-31:   דיין   עירא
2019B-32:   דיין   עירא
x 36113131
361-1-3321 מבוא לעבוד אותות
Introduction to Signal Processing
Introduction to Signal Processing 4 3-2-0 2020A-10:   רפאלי בעז
2020A-11:   כהן   שיר
2020A-12:   מורגנשטרן   גל
2020A-13:   מורגנשטרן   גל
2020A-14:   שורק   יאיר
2020A-15:    
2020A-16:    
x 36112011
361-1-3651 מבוא לאלקטרומגנטיות וגלים
Introduction to Electromagnetics & Waves
Introduction to Electromagnetics & Waves 3.5 3-1-0 2020A-10:   בריק יניב
2020A-11:   לסרי   גבריאל
2020A-12:   לסרי   גבריאל
2020A-13:   לסרי   גבריאל
x 36113011, 2011101
361-1-3661 מבוא למעגלים אלקטרוניים אנלוגיים
Introduction to Analog Electronic Circuits
Introduction to Analog Electronic Circuits 3.5 3-1-0 2020A-10:   לוצאטו אריאל
2020A-11:   הלבני   בר
2020A-12:   הלבני   בר
2020A-13:   הלבני   בר
2020A-14:   הלבני   בר
2020A-15:   הלבני   בר
2020A-16:   הלבני   בר
x 36112063, 36112011, 36112171
361-1-4010 פרויקט הנדסי 1 לתלמידי תוכנית מית"ר להנדסה
Engineering project 1 for MEITAR program
Engineering project 1 for MEITAR program 4 0-0-0 2020A-10:    x or 4013
361-1-4013 פרויקט הנדסי 1
Engineering Project 1
Engineering Project 1 4 0-0-0 2020A-10:    x or 4010 15315051, 2011101, 36112171, 36112063, 36113011, 36113353, 20312391, 36113093, 360111, 36111061, 36113061, 36113661, 20219011, 36113201, 36112251, 36113321, 36113021, 50051013
361-1-4020 פרויקט הנדסי 2 לתלמידי תוכנית מית"ר להנדסה
Engineering project 2 for MEITAR program
Engineering project 2 for MEITAR program 5 0-0-0 2019A-10:    
2019B-10:    
x or 4023
361-1-4023 פרויקט הנדסי 2
Engineering Project 2
Engineering Project 2 5 0-0-0 2020A-10:    
2020B-10:    
x or 4020 36114013
362-1-1011 גרפיקה הנדסית
Engineering Graphics 1 for Mechanical Engineering
Engineering Graphics 1 for Mechanical Engineering 5 4-2-0 2020A-10:   ברונשטיין ישראל
2020A-20:   דולגר   מארק
2020A-11:   שר   עילם
2020A-12:   חסון   נעם משה
2020A-13:   רוה   טל
2020A-21:   חסון   נעם משה
2020A-22:   שר   עילם
2020A-23:   שר   עילם
x חובה
362-1-1133 מעבדה להנדסת מכונות 2
Mechanical Engineering - Laboratory 2
Mechanical Engineering - Laboratory 2 2 0-0-4 2020B-10:   שדות אורן
2020B-20:   שדות   אורן
2020B-30:   שדות   אורן
2020B-40:   שדות   אורן
2020B-50:   שדות   אורן
2020B-60:   שדות   אורן
2020B-70:   שדות   אורן
2020B-80:   שדות   אורן
2020B-90:   שדות   אורן
x 36213471, 36212331, 36213261, 36212151 כל שינוי רישום /ביטול יש לפנות לדוד אלמקייס במחלקה
362-1-1143 מעבדה לגרפיקה ממוחשבת מעשית
Computer Graphics
Computer Graphics 2 0-0-4 2020B-10:   לבבי ליאת
2020B-20:   שר   עילם
2020B-30:   נוראל   בר
2020B-40:   גולן   יואב
2020B-50:   שר   עילם
x 36211011 חובה
362-1-1153 מעבדה להנדסת מכונות 1
Mechanical Engineering - Laboratory 1
Mechanical Engineering - Laboratory 1 2 0-0-4 2020A-10:   וויס ישעיהו
2020A-20:   וויס   ישעיהו
2020A-30:   וויס   ישעיהו
2020A-40:   וויס   ישעיהו
2020A-50:   וויס   ישעיהו
2020A-60:   וויס   ישעיהו
2020A-70:   וויס   ישעיהו
2020A-80:   וויס   ישעיהו
2020A-90:   וויס   ישעיהו
2020A-100:   וויס   ישעיהו
x 36212151, 36212121, 36212241 חובה - כל שינוי/ רישום / ביטול לאחר יום הרישום לקורסים - יש לפנות ישירות לדוד אלמקייס במחלקה להנדסת מכונות
362-1-1163 מבוא להנדסת מכונות
Introduction to Mechanical Engineering
Introduction to Mechanical Engineering 1.5 0-0-3 2020A-10:   מדר אייל
2020A-20:   מדר   אייל
2020A-30:   מדר   אייל
2020A-40:   מדר   אייל
2020A-50:   מדר   אייל
2020A-60:   מדר   אייל
2020A-70:   מדר   אייל
2020A-80:   מדר   אייל
2020A-90:   מדר   אייל
x חובה
362-1-2121 חוזק חומרים
Strength of Materials
Strength of Materials 6 5-2-0 2020B-10:   דבוטון גל
2020B-11:   פרידברג   עידן צבי
2020B-12:   אלבוטיאנו   ניר
2020B-13:   פרידברג   עידן צבי
2020B-14:   אלבוטיאנו   ניר
2020B-15:   אלבוטיאנו   ניר
x 20119321, 36211061, 20119771, 20119631
362-1-2151 מיכשור ומדידות
Measurement and Experimental Methods
Measurement and Experimental Methods 2.5 2-0-1 2020B-10:   ברונשטיין ישראל
2020B-20:   ברונשטיין   ישראל
2020B-11:   כהן   יניב
2020B-12:   עזרא   זנבה
2020B-13:   בוזגלו   שי
2020B-14:   כהן   אבי
2020B-21:   אור - חן   יואב
2020B-22:   אזולאי   אושר
2020B-23:   כהן   יניב
2020B-24:   גירליצקי   אינה
x כל שינוי רישום /ביטול יש לפנות לדוד אלמקייס במחלקה
362-1-2181 תכונות מכניות של חומרים
Mechanical Properties of Materials
Mechanical Properties of Materials 4 3-2-0 2020B-10:   יעקובוביץ' אסף
2020B-20:   יעקובוביץ'   אסף
2020B-11:   יעקבי   יצחק דניאל
2020B-12:   יעקבי   יצחק דניאל
2020B-21:   שמעוני   דנה
2020B-22:   שמעוני   דנה
x חובה
362-1-2191 מבוא להנדסת חשמל למהנדסי מכונות
Introduction to Electrical Engineering for Mecahnical Engineers
Introduction to Electrical Engineering for Mecahnical Engineers 4 3-2-0 2020A-10:   שלף יניב
2020A-20:   שלף   יניב
2020A-11:   אזולאי   אושר
2020A-12:   מדר   אייל
2020A-21:   גולן   יואב
2020A-22:   גולן   יואב
x 20119461, 20311721
362-1-2221 דינמיקה
Dynamics
Dynamics 5 4-2-0 2020A-10:   שגב ראובן
2020A-20:   שושני   אוריאל
2020A-11:   גילנברג   אילה אפריל
2020A-12:   גילנברג   אילה אפריל
2020A-21:   רונן   דלין
2020A-22:   רונן   דלין
x 36211061 חובה
362-1-2232 תכנות למהנדסי מכונות
Mechanucal engineers programming
Mechanucal engineers programming 4 3-2-0 2020B-10:   שרעבי שי
2020B-20:   אוזן   אביחי
2020B-11:   תאני   עמית
2020B-12:   אדלמן   שמיל
2020B-21:   אדלמן   שמיל
2020B-22:   תאני   עמית
x
362-1-2241 תרמודינמיקה
Thermodynamics
Thermodynamics 6 5-2-0 2020A-10:   תדמור רפאל
2020A-20:   בר-כהני   טלי
2020A-11:   ליבנה   עמיחי
2020A-12:   ליבנה   עמיחי
2020A-21:   אוזן   אביחי
2020A-22:   אוזן   אביחי
x חובה
362-1-2242 תיכון מכונות
Machine Desgn
Machine Desgn 6 5-2-0 2020A-10:   כהן שי
2020A-20:   זרוק   דוד
2020A-11:   נוראל   בר
2020A-12:   יחזקאל   לירן
2020A-21:   יחזקאל   לירן
2020A-22:   נוראל   בר
x 36211011, 36212121
362-1-2331 תורת הזרימה
Fluid Mechanics
Fluid Mechanics 6 5-2-0 2020B-10:   סייג רועי
2020B-20:   שדות   אורן
2020B-11:   שחק   נתנאל
2020B-12:   בראל   ליאל
2020B-21:   שחק   נתנאל
2020B-22:   שחק   נתנאל
x 20119721, 36212241
362-1-3061 שיטות סטטיסטיות בהנדסה
Statistical Methods for Engineers
Statistical Methods for Engineers 4 3-2-0 2020B-10:   כרמי אבישי
2020B-20:   כרמי   אבישי
2020B-11:   פלד   בר-יעד
2020B-12:   פלד   בר-יעד
2020B-21:   צליל   אור
2020B-22:   צליל   אור
x
362-1-3261 מעבר חום
Heat Transfer
Heat Transfer 6 5-2-0 2020A-10:   זיסקינד גנדי
2020A-20:   קלמן   חיים
2020A-11:   שוקנר   תומר
2020A-12:   שוקנר   תומר
2020A-21:   עמיר   בן
2020A-22:   עמיר   בן
x 36212331 חובה
362-1-3321 תורת המכונות 1
Theory of Machines 1
Theory of Machines 1 3.5 3-1-0 2020B-10:   זרוק דוד
2020B-20:   שפירא   אמיר
2020B-11:   זוהר   ירדן
2020B-12:   זוהר   ירדן
2020B-21:   זוהר   ירדן
2020B-22:   זוהר   ירדן
x 36211061
362-1-3341 שיטות נומריות בהנדסה
Numerical Methods in Engineering
Numerical Methods in Engineering 4 3-2-0 2020B-10:   פלדמן יורי
2020B-20:   פלדמן   יורי
2020B-11:   בראל   ליאל
2020B-12:   בראל   ליאל
2020B-21:   גילנברג   אילה אפריל
2020B-22:   חנונה   אורטל
x 20119721, 36212232
362-1-3471 מערכות בקרה
Conrtol Systems
Conrtol Systems 6 5-2-0 2020A-10:   כרמי אבישי
2020A-20:   שוקרון   דניאל
2020A-11:   בכר   ליאור
2020A-12:   קלקודה   ליהי
2020A-21:   פלד   בר-יעד
2020A-22:   פלד   בר-יעד
x 36213401 חובה
362-1-4503 פרויקט הנדסי 1
Engineering Project 1
Engineering Project 1 3.5 3-0-0 2020A-10:   וויס ישעיהו
2020B-10:   וויס   ישעיהו
x 20119711, 20411571, 36211163, 20411593, 20119321, 36211011, 20119721, 36211061, 36211143, 36212181, 20311721, 20119461, 36213341, 36212221, 36212151, 36212173, 36211153, 36211133, 36212161, 15315051, 360111, 2031111, 36212242, 36213261, 36213321, 36213471, 36214663, 36214791, 20119471, 36212241, 36212331, 36213401, 36212121, 36212232 חובת מעבר כל קורסי החובה שנים א עד ג כולל
362-1-4603 פרויקט הנדסי 2
Engineering Project 2
Engineering Project 2 6 0-0-0 2020A-10:   וויס ישעיהו
2020B-10:   וויס   ישעיהו
x 36214503, 360111, 15315051
365-1-1021 תורת החומרים 1
Materials Science 1
Materials Science 1 3.5 3-1-0 2020A-10:   המחלקה מורי
2020A-11:   ברשישת   ניר יעקב
2020A-12:   ברשישת   ניר יעקב
2020A-13:    
x
365-1-2011 תורת החומרים 2
Materials Science 2
Materials Science 2 3.5 3-1-0 2019B-10:   משי לואיזה
2019B-11:   טמפלמן   יעל
2019B-13:   טמפלמן   יעל
x 36511021
365-1-2111 תרמודינמיקה 1
Thermodynamics 1
Thermodynamics 1 4 3-2-0 2020A-10:   שנק רוני
2020A-11:   מזרחי   ניצן
2020A-12:   מזרחי   ניצן
x
365-1-2121 תרמודינמיקה 2
Thermodynamics 2
Thermodynamics 2 4 3-2-0 2019B-10:   שנק רוני
2019B-11:   מזרחי   ניצן
2019B-12:   מזרחי   ניצן
x 36212241
365-1-2211 תהליכים 1
Materials Processing 1
Materials Processing 1 3.5 3-1-0 2020A-10:   פרגה נחום
2020A-11:   סטרומזה   עינת
2020A-12:   סטרומזה   עינת
x 36512111, 36512121
365-1-2323 מעבדת חומרים 2
Materials Laboratory 2
Materials Laboratory 2 1.5 0-0-3 2019B-10:   וסרבלט אילה
2019B-20:   וסרבלט   אילה
2019B-30:   וסרבלט   אילה
2019B-40:   פרגה   נחום
x 36512313
365-1-3011 מטלורגיה פיסיקלית 1
Physical Metallurgy 1
Physical Metallurgy 1 3.5 3-1-0 2020A-10:   לאון אברהם
2020A-11:   לאון   אברהם
2020A-12:   לאון   אברהם
x 36512111, 36512121, 36511021, 36512011
365-1-3021 מטלורגיה פיסיקאלית 2
Physical Metallurgy 2
Physical Metallurgy 2 3.5 3-1-0 2019B-10:   אגיון ארנסט אליהו
2019B-11:   לאון   אברהם
2019B-12:   לאון   אברהם
x 36513011
365-1-3111 תכונות מכניות של חומרים 1
Mechanical properties of materials 1
Mechanical properties of materials 1 3.5 3-1-0 2020A-10:   שנק רוני
2020A-11:   הלל   גיא
2020A-12:   הלל   גיא
x
365-1-3121 תכונות מכניות של חומרים 2
Mechanical properties of materials 2
Mechanical properties of materials 2 3.5 3-1-0 2019B-10:   שנק רוני
2019B-11:   הלל   גיא
2019B-12:   הלל   גיא
x 36513111
365-1-3313 מעבדת חומרים 3
Materials Laboratory 3
Materials Laboratory 3 1.5 0-0-3 2020A-110:   פרגה נחום
2020A-120:   פרגה   נחום
2020A-130:   פרגה   נחום
2020A-140:    
x 36512323
365-1-3323 מעבדת חומרים 4
Materials Laboratory 4
Materials Laboratory 4 1.5 0-0-3 2019B-10:   וסרבלט אילה
2019B-20:   וסרבלט   אילה
2019B-30:   וסרבלט   אילה
2019B-40:   וסרבלט   אילה
x 36513313
365-1-3471 אפיון חומרים
Materials Characterization
Materials Characterization 3.5 3-1-0 2019B-10:   גולן יובל
2019B-11:   פרידמן   אופיר חיים
2019B-12:   פרידמן   אופיר חיים
x 36511021, 36512011, 36514441
365-1-3842 מעבר חום וחומר
Heat & Mass Transfer
Heat & Mass Transfer 3.5 3-1-0 2020A-10:   חיים מרדכי
2020A-11:   אוסטרובסקי   נטלי
2020A-12:   אוסטרובסקי   נטלי
x 20119171, 36512121
365-1-4013 מעבדת חומרים מתקדמת 5
Advanced Materials Laboratory 5
Advanced Materials Laboratory 5 1.5 0-0-4 2020A-110:    
2020A-120:   חיון   שמואל
2020A-130:   חיון   שמואל
x 36513323, 36513471, 36514441 לא תפתח
365-1-4115 פרוייקט מחקרי פיסיקה חומרים
Research project Physical Materials
Research project Physical Materials 5 0-0-0 2020A-10:   אגיון ארנסט אליהוx 20119241, 20119811, 20311281, 20411571, 29911121, 36511021, 20119821, 20119841, 20311623, 20312371, 36512011, 201171, 2011131, 20312121, 20312281, 36512111, 15315051, 20312381, 20312553, 20313141, 36512121, 20312161, 20312653, 20313241, 20313271, 36512211, 36513011, 36513111, 36513313, 20312291, 36513021, 36513121, 36513323, 36513471, 2031111
365-1-4125 פרוייקט מחקרי 2 - פיסיקה חומרים
Research project Physical Materials 2
Research project Physical Materials 2 5 0-0-0 2019B-10:   אגיון ארנסט אליהוx 20119811, 20311141, 20311281, 20411571, 36511021, 29911121, 20119841, 20311623, 20312371, 36512011, 201171, 2011131, 20312121, 20312281, 36512111, 15315051, 20312381, 20312553, 20313141, 36512121, 36512021, 20312161, 20312653, 20313241, 20313271, 36512211, 36513011, 36513111, 36513313, 20312291, 36513842, 36513021, 36513121, 36513323, 36513471, 20312292, 20313111, 20313163, 36514013, 36514441, 20119641, 2031111, 20319081, 20119631, 20119541, 36514115
365-1-4141 התקני מוליכים למחצה
semiconductor devices
semiconductor devices 3.5 3-1-0 2019B-10:   אשכנזי נורית
2019B-11:   זילברבוש   אוהד
x 36513141, 20312121, 20313111, 20312421
365-1-4153 מעבדה למוליכים למחצה
Semiconducting Devices and Structure Properties - Laboratory
Semiconducting Devices and Structure Properties - Laboratory 1.5 0-0-3 2019B-10:   ג'רשנלי אלברט
2019B-20:   ג'רשנלי   אלברט
x
365-1-4441 דיפרקצית קרני איקס
Crystallography and X-Ray Diffraction
Crystallography and X-Ray Diffraction 3.5 3-1-0 2020A-10:   משי לואיזה
2020A-11:   תמרי   רימון
2020A-12:   תמרי   רימון
x 36511021
371-1-1601 יסודות מדעי המחשב
Foundations of Computer Science
Foundations of Computer Science 5 4-2-0 2019B-10:    
2019B-11:    
2019B-12:    
x
points points   06106408907000

ו) מקצועות חובה אחרים לפי מסלול/מגמה

מס׳ שם course-name נק״ז ש״ש group / website / teacher010304050608091012mami קדם
153-1-5041 אנגלית מתקדמים א - טבע והנדסה
English Advanced A
English Advanced A 0 4-0-0 2020A-10:   לרר סטפני
2020A-20:   לרר   סטפני
2020A-30:   בייטנברט   אלכסנדרה
2020A-40:   גולד   דוריאן
2020A-50:   קאהן   גואן
2020A-990:   גולד   דוריאן
x
900-5-2002 הדרכת בטיחות כימית וביולוגית
Tranining in Chemical & Biological Safety
Tranining in Chemical & Biological Safety 0 2-0-0 2020A-0:    x קורס ממוחשב במודל
points points   00000000000

ז) מקצועות חובה אוניברסיטאיים

מס׳ שם course-name נק״ז ש״ש group / website / teacher010304050608091012mami קדם
153-1-5051 אנגלית מתקדמים ב - טבע והנדסה
English Advanced B
English Advanced B 2 4-0-0 2020A-10:   גורדישבסקי גלינה
2020A-20:    
2020A-30:   סופינסקי   ירדן
2020A-40:   לרר   סטפני
2020A-50:   גרמן   רונית
2020A-60:   בייטנברט   אלכסנדרה
2020A-70:   גרמן   רונית
2020A-80:   טוקר   ג'נט
2020A-90:   גורדישבסקי   גלינה
2020A-100:   בייטנברט   אלכסנדרה
2020A-110:   לרר   סטפני
2020A-120:   דרייר   איגור
xxxxxxxxxx x
299-1-1121 הכרת הספריה
Library Orientation
Library Orientation 0 0-0-0 2019A-10:    
2019B-10:    
xxxxxxxxxx x
900-5-5001 לומדה להכרת החוק והנהלים למניעת הטרדה מינית
Prevention of Sexual Harassment: The Israeli Law and the University Regulations
Prevention of Sexual Harassment: The Israeli Law and the University Regulations 0 0-0-0 2020A-10:    
2020A-20:    
2020A-30:    
2020A-40:    
2020A-60:    
2020A-100:    
2020A-110:    
2020B-10:    
2020B-20:    
2020B-30:    
2020B-40:    
2020B-60:    
2020B-100:    
2020B-110:    
xxxxxxxxxxx
points points   22222222220

סיכום נק״ז חובה לפי מסלול/מגמה

מס׳ שם course-name נק״ז ש״ש group / website / teacher010304050608091012mami קדם
ס״כ נק״ז total points 115.5157.5119170.5111.5183.5116.51601059027

Graduate Courses

קורסים מתקדמים

סימון תחומי המחקר:

 1. פיזיקה כללית ובינתחומית
 2. פיזיקת מצב מעובה - תיאוריה
 3. אסטרופיזיקה
 4. פיזיקת אנרגיות גבוהות
 5. פיזיקת מצב מעובה - ניסוי
 6. פיזיקה אטומית ומולקלרית, לייזרים ואלקטרואופטיקה
 7. ביופיזיקה
 8. קורסי חובה מסומנים ב- x
 9. שעות= מעבדה-תרגול-שיעור

Legend

 1. General and interdisciplinary physics
 2. Theoretical condensed matter physics
 3. Astrophysics
 4. High energy physics
 5. Experimental condensed matter physics
 6. Atomic and molecular physics, lasers, and electrooptics
 7. Biophysics
 8. Compulsory course marked with "x"
 9. Hours=lecture-tutorial-lab

Semester

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher1234567prerequisite
קורסי חובה משותפים לכל תחומי המחקר
203-2-4121 תורת הקוונטים 3
Quantum Theory 3
Quantum Theory 3 3.5 3-1-0 2020A-10:   גרוספלד איתן
2020A-11:   שפירא   דקל
xxxxxxx
203-2-4171 מכניקה סטטיסטית
Statistical Mechanics
Statistical Mechanics 3.5 3-1-0 2019B-10:   כהן דורון
2019B-11:   שפירא   דקל
xxxxxxx ביום ג 10-12 ההרצאה מתקיימת בחדר 318 בנין 51.
points points   7777777
קורסי חובה לפי תחומי מחקר
course-code course-name course-name points hours group / website / teacher1234567prerequisite
203-1-2631 אלקטרוניקה
Electronics
Electronics 4 3-2-0 2019B-10:   בלומנפלד עדי
2019B-11:   בלומנפלד   עדי
x 20312371
203-2-4131 תורת הקוונטים 4
Quantum Theory 4
Quantum Theory 4 3 3-0-0 2019B-10:   גנדלמן אדוארדוx 20324121
203-2-4141 הולכה ולוקליזציה
Transport and localization
Transport and localization 3 3-0-0 2018B-10:   גרוספלד איתןx
203-2-4151 נושאים נבחרים במצב מוצק
Selected Topics in Solid State
Selected Topics in Solid State 3 3-0-0 2019B-10:   מאיר יגאלx
203-2-4161 חלקיקים 1
Particles 1
Particles 1 3 3-0-0 2019B-10:   דודסון אהרוןx
203-2-4191 תורת הכבידה 2
Gravitation Theory 2
Gravitation Theory 2 3 2-2-0 2017A-10:   גנדלמן אדוארדו
2017A-11:   גנדלמן   אדוארדו
x 20324181 הזמנים גמישים, ניתן לתאם עם המרצה בשבוע הראשון
203-2-4201 פיסיקה רב-גופית 1
Many Body Physics 1
Many Body Physics 1 3 3-0-0 2018A-10:   מאיר יגאלx 20324131
203-2-4281 פיסיקת הפלסמה
Plasma Physics
Plasma Physics 3 3-0-0 2019A-10:   גדלין מיכאלx
203-2-4321 אופטיקה קוונטית
Quantum Optics
Quantum Optics 3 3-0-0 2020A-10:   בר אילנהx
203-2-4331 לייזרים, אופטיקה לא לינארית ואולטרא מהירה
Lasers, Nonlinear and Ultrafast optics
Lasers, Nonlinear and Ultrafast optics 3 3-0-0 2019B-10:   פרומקר יבגני יוג'יןxx 20312381 ההרצאה מתקיימת בחדר הסמינרים 207 בנין 54
203-2-4441 תורת שדות קוונטית 1
Quantum Field Theory 1
Quantum Field Theory 1 3 3-0-0 2018A-10:   ליובלינסקי מיכאלx 20324131
203-2-4611 שיטות בפיסיקה ניסויית
Methods in Experimental Physics
Methods in Experimental Physics 3 3-0-0 2019B-10:   פולמן רוןxx or 5271
203-2-4701 קרינה וחומר ביקום
Matter and Radiation in the Universe
Matter and Radiation in the Universe 3 3-0-0 2020A-10:   ליוברסקי יוריx
203-2-4711 היקום הדינמי
Dynamical Universe
Dynamical Universe 3 3-0-0 2019B-10:   אייכלר דודx 20324701
203-2-5001 אות ורעש בפיסיקה נסיונית
Signal and Noise in Experimental Physics
Signal and Noise in Experimental Physics 3 3-0-0 2017B-10:   יונג גז'גוז'x
203-2-5121 פיסיקה של מצב רך
Soft Matter Physics
Soft Matter Physics 3 3-0-0 2017B-10:   קריצבסקי אולגx
203-2-5251 פיסיקת מצב מוצק 2
Solid State Physics 2
Solid State Physics 2 3.5 3-1-0 2019B-10:   שכטר משה
2019B-11:   אסבן   אופק
xx 20313111
203-2-5271 שיטות נסיוניות בפיסיקה אטומית
Experimental Methods in Atomic Physics
Experimental Methods in Atomic Physics 3 3-0-0 2018A-10:   גבעון מנחםx or 4611 20313141
203-2-5291 פיסיקה על גב מעטפה
Physics on the Back of the Envelope
Physics on the Back of the Envelope 3 3-0-0 2019A-10:   ליוברסקי יוריxxx 20313241, 20312261, 20312381
203-2-5351 פיסיקה של תא חי
Physics of the Living Cell
Physics of the Living Cell 3 3-0-0 2020A-10:   פיינגולד מריוx 20312161
points points   312.5121213.5912
קורסים נוספים נדרשים להשלמת דרישות התואר
203-2-5361 סמינר מסכם
Summarizing Seminar
Summarizing Seminar 0 0-0-0 2019A-10:    
2019B-10:   ליוברסקי   יורי
203-2-7777 כתיבת עבודה
Thesis Writing
Thesis Writing 0 0-0-0 2019A-10:    
2019B-10:    
203-2-8881 עבודת גמר
Final Research Work
Final Research Work 15 0-0-0 2019A-10:    
2019B-10:    
203-2-8882 עבודת גמר
Final Research Work
Final Research Work 18 0-0-0 2019A-10:    
203-2-8883 עבודת גמר
Final Research Work
Final Research Work 10 0-0-0 2016A-10:    
203-2-8884 עבודת גמר
Final Research Work
Final Research Work 8 0-0-0 2019A-10:    
2019B-10:    
203-2-8885 עבודת גמר
Final Research Work
Final Research Work 6 0-0-0 2019A-10:    
2019B-10:    
203-2-8886 עבודת גמר
Final Research Work
Final Research Work 2 0-0-0 2019A-10:    
2019B-10:    
203-2-8887 עבודת גמר
Final Research Work
Final Research Work 4 0-0-0 2019A-10:    
2019B-10:    
203-2-8889 עבודת גמר
Final Research Work
Final Research Work 1 0-0-0 2019A-10:    
2019B-10:    
203-2-8890 עבודת גמר
Final Research Work
Final Research Work 3 0-0-0 2019A-10:    
2019B-10:    
203-2-8891 עבודת גמר
Final Research Work
Final Research Work 5 0-0-0 2019A-10:    
2019B-10:    
203-2-8892 עבודת גמר
Final Research Work
Final Research Work 12.5 0-0-0 2019A-10:    
2019B-10:    
203-2-8893 עבודת גמר
Final Research Work
Final Research Work 6.5 0-0-0 2019A-10:    
2019B-10:    
900-5-2002 הדרכת בטיחות כימית וביולוגית
Tranining in Chemical & Biological Safety
Tranining in Chemical & Biological Safety 0 2-0-0 2019A-0:    
2019B-0:    
קורס ממוחשב במודל
900-5-5001 לומדה להכרת החוק והנהלים למניעת הטרדה מינית
Prevention of Sexual Harassment: The Israeli Law and the University Regulations
Prevention of Sexual Harassment: The Israeli Law and the University Regulations 0 0-0-0 2020A-10:    
2020A-20:    
2020A-30:    
2020A-40:    
2020A-60:    
2020A-100:    
2020A-110:    
2020B-10:    
2020B-20:    
2020B-30:    
2020B-40:    
2020B-60:    
2020B-100:    
2020B-110:    
970-5-0002 סדנת הוראה לסגל זוטר
Academic teaching Workshop
Academic teaching Workshop 0 0-0-0 2020A-10:   פולק איתי
2020A-20:   פולק   איתי
2020A-30:   פולק   איתי
2020A-40:   פולק   איתי
2020A-50:   פולק   איתי
2020A-60:   פולק   איתי
2020A-70:   פולק   איתי
2020A-80:   פולק   איתי
2020A-11:   פולק   איתי
2020A-12:   פולק   איתי
2020A-13:   פולק   איתי
2020A-21:   פולק   איתי
2020A-22:   פולק   איתי
2020A-23:   פולק   איתי
2020A-31:   פולק   איתי
2020A-32:   פולק   איתי
2020A-33:   פולק   איתי
2020A-41:   פולק   איתי
2020A-42:   פולק   איתי
2020A-43:   פולק   איתי
2020A-51:   פולק   איתי
2020A-52:   פולק   איתי
2020A-53:   פולק   איתי
2020A-61:   פולק   איתי
2020A-62:   פולק   איתי
2020A-63:   פולק   איתי
2020A-71:   פולק   איתי
2020A-72:   פולק   איתי
2020A-73:   פולק   איתי
2020A-74:   פולק   איתי
2020A-81:   פולק   איתי
2020A-82:   פולק   איתי
2020A-83:   פולק   איתי
הדרכה- 9-13
points points   0000000
קורסי בחירה פעילים
203-2-4721 דינמיקה לא לינארית
Nonlinear Dynamics
Nonlinear Dynamics 3.5 3-1-0 2020A-10:   זרמי יאיר
2020A-11:    
203-2-4931 תצורות מרחב וזמן במערכות לא לינאריות
Temporal Patterns in Nonlinear Systems
Temporal Patterns in Nonlinear Systems 3 3-0-0 2020A-10:   מירון אהוד 20119841
203-2-4971 חלקיקים 2
Particles 2
Particles 2 3 3-0-0 2012B-10:   דודסון אהרון ניתן בקריאה מודרכת.
203-2-5041 קריאה מודרכת
Instructive Reading
Instructive Reading 2 2-0-0 2019A-10:    
2019B-10:    
רמי רחימי אצל בוריס ברמשנקו
203-2-5131 נושאים נבחרים במכניקה קוונטית וסטטיסטית
Selected Topics in Quantum and Statistical Mechanics
Selected Topics in Quantum and Statistical Mechanics 3 3-0-0 2020A-10:   בל גולן
203-2-5191 מבוא לתורת המיתרים
Introduction to String Theory
Introduction to String Theory 2.5 2-1-0 2013B-10:   ברושטיין רם
2013B-11:   חדד   מירב
20313241
203-2-5221 פיסיקה רב-גופית 2
Many Body Physics 2
Many Body Physics 2 2 2-0-0 2013B-10:   מאיר יגאל 20324201
203-2-5381 הפיזיקה של האטמוספירה והים
The physics of the atmosphere and ocean
The physics of the atmosphere and ocean 3 3-0-0 2019A-10:   אשכנזי יוסף
203-2-5391 נושאי מחקר מתקדמים בפיסיקה
Advanced Research Topics in Physics
Advanced Research Topics in Physics 3 3-0-0 2020A-10:     20311101
470-2-8008 רשתות נוירונים: זכרון, למידה וקידוד עצבי
Neural Networks: Memory, Learning and Neural Coding
Neural Networks: Memory, Learning and Neural Coding 3 3-0-0 2019B-10:   שמיר מעוז
470-2-8273 מודלים של נוירונים ורשתות
Models of Neurons and Networks
Models of Neurons and Networks 3 3-0-0 2020A-10:   גולומב דוד
points points   0000000
סמינרים פעילים וקולוקוויום
203-2-4401 סמינר באופטיקה קוונטית
Seminar in quantum optics
Seminar in quantum optics .5 0-0-1 2020A-10:    
203-2-4411 סמינר במצב מעובה 1 (שנה ראשונה)
Condensed Matter Seminar 1
Condensed Matter Seminar 1 .5 0-0-1 2020A-10:    
203-2-4681 סמינר באסטרופיסיקה וקוסמולוגיה 1 (שנה ראשונה)
Seminar in Astrophysics & Cosmology 1
Seminar in Astrophysics & Cosmology 1 .5 0-0-1 2020A-10:    
203-2-4851 סמינר בחלקיקים אלמנטריים 1 (שנה ראשונה)
Seminar in Elementary Particles 1
Seminar in Elementary Particles 1 .5 0-0-1 2020A-10:    
203-2-4941 סדנא בננוטכנולוגיה (שנה א')
Nanotechnology Workshop
Nanotechnology Workshop .5 0-0-1 2020A-10:     20313241
203-2-5301 סמינר במצב מוצק תאורטי (שנה א')
Condensed Matter Theory Seminar
Condensed Matter Theory Seminar .5 0-0-1 2019A-10:   שכטר משה
203-2-6666 קולוקוויום מחלקתי
Colloquium
Colloquium 0 0-0-2 2020A-10:    
points points   0000000
קורסים מיוחדים לתואר שלישי
10-3-0051 מחקר
Research
Research 0 0-0-0 2019A-10:    
2019B-10:    
points points   0000000
total points total points 193.5

קורסי שירות

מס׳ שם course-name נק״ז היקף group / website / teacher מחלקות מקבלות קדם
203-1-1233 מעבדה בפיסיקה א1 לתלמידי כימיה
Physics Laboratory A1 for Students of Chemistry
Physics Laboratory A1 for Students of Chemistry 1.5 0-0-3 2019B-10:   פיינגולד מריו
2019B-20:   פיינגולד   מריו
2019B-30:    
204 20311391 המעבדה מתקיימת בחדר מינוס 102 בנין 54
203-1-1241 פיסיקה 1ג למדעי הבריאות
Physics 1 c for Health Sciences
Physics 1 c for Health Sciences 4 3-2-0 2019B-10:   גולברייך יפים
2019B-11:   נגר   יותם
2019B-12:   נגר   יותם
477 20119401
203-1-1331 פיסיקה 1ג למדעי הטבע
Physics 1 c Natural Sciences
Physics 1 c Natural Sciences 4 3-2-0 2019B-10:   באר אברהם
2019B-11:   חזן   ציון
2019B-12:   פישל בן כנען   איל
2019B-13:   חזן   ציון
2019B-14:   הכט   הראל
2019B-15:   הכט   הראל
2019B-16:   לביא   אסף
2019B-17:   לביא   אסף
205, 206, 202 20119141, 20119811, 20119431
203-1-1341 מבוא למכניקה לכימאים
Introuction To Mechanics for Chemistry students
Introuction To Mechanics for Chemistry students 2 0-0-0 2020A-10:   יגאל תומר 204
203-1-1361 פיסיקה 1ב מוגבר
Physics 1B enhanced
Physics 1B enhanced 3.5 3-1-0 2019B-10:   יגאל תומר
2019B-11:   אילני   גדעון
2019B-12:   אילני   גדעון
369 58152035, 50056, 20119711
203-1-1371 פיסיקה 1א - הנדסת חשמל
Physics 1A for Students of Electrical Engineering
Physics 1A for Students of Electrical Engineering 3.5 3-1-0 2020A-10:   מאירוביץ ויקטור
2020A-20:   ציטרין   עדי
2020A-11:   גל   יותם
2020A-12:   גל   יותם
2020A-13:   אילני   גדעון
2020A-14:   אילני   גדעון
2020A-21:   הכט   הראל
2020A-22:   הכט   הראל
2020A-23:    
2020A-24:    
361, 202, 381, 201, 371, 367 20119811, 50056, 2031111, 20119671
203-1-1383 מעבדה בפיסיקה א1 לתלמידי הנדסת חומרים
Physics Labratory A1 for Students of Material Engineering
Physics Labratory A1 for Students of Material Engineering 1.5 0-0-3 2019B-10:   פולמן רון
2019B-20:   פולמן   רון
2019B-40:   פולמן   רון
2019B-50:   פולמן   רון
365 המעבדה מתקיימת בחדר מינוס 102 בנין 54
203-1-1391 פיסיקה 1ב
Physics 1B
Physics 1B 3.5 3-1-0 2020A-10:   ברושטיין רם
2020A-11:   איגר   אורי
2020A-12:   איגר   אורי
2020A-13:   איגר   אורי
2020A-14:   איגר   אורי
364 20119751, 20119711, 20311341, 20119811, 20119141, 50056, 2031111, 20112361
203-1-1431 פיסיקה 2 ג'
Physics 2C
Physics 2C 4 3-2-0 2020A-10:   ברמשנקו בוריס
2020A-11:   ווינשטין   יהושע
2020A-12:   בוריסקובסקי   דמיטרי
2020A-13:   בוריסקובסקי   דמיטרי
2020A-14:   ווינשטין   יהושע
2020A-15:    
2020A-16:    
205, 206, 477, 202 20311331
203-1-1471 פיסיקה 2א
Physics 2A
Physics 2A 3.5 3-1-0 2020A-10:   גולברייך יפים
2020A-11:   בוריסקובסקי   דמיטרי
367 20311371, 201111, 20119671, 36111081
203-1-1483 מעבדה א2 בפיסיקה לתלמידי הנדסת חומרים
Physics Labratory A2 for Students of Material Engineering
Physics Labratory A2 for Students of Material Engineering 1.5 0-0-3 2019B-10:   ריץ' דניאל
2019B-20:   ביטון   יעקב
2019B-30:   ביטון   יעקב
2019B-40:   ביטון   יעקב
365 20311383 המעבדה מתקיימת בחדר מינוס 102 בנין
203-1-1491 פיסיקה 2ב
Physics 2B
Physics 2B 3.5 3-1-0 2020A-10:   כוגנוב גנדי
2020A-20:   גדלין   מיכאל
2020A-11:    
2020A-12:    
2020A-13:   נגר   יותם
2020A-21:   נגר   יותם
2020A-22:   נגר   יותם
2020A-23:   נגר   יותם
363, 365, 204, 364 20311391
203-1-1563 מעבדה א1 בפיסיקה לתלמידי הנדסה כימית
Physics Laboratory A1 for Students of Chemical Engineering
Physics Laboratory A1 for Students of Chemical Engineering 1.5 0-0-3 2020A-10:   ביטון יעקב
2020A-20:   ביטון   יעקב
2020A-30:   ביטון   יעקב
2020A-40:   ביטון   יעקב
363 20311391
203-1-1593 מעבדה בפיסיקה א1 לתלמידי ביורפואה
Physics Laboratory A1 for Students of Biomedical Engineering
Physics Laboratory A1 for Students of Biomedical Engineering 1.5 0-0-3 2020A-10:   ביטון יעקב
2020A-20:   ביטון   יעקב
2020A-30:    
367 20311371, 20311391
203-1-1641 פיסיקה 2ב מתוגבר
Physics 2B reinforced
Physics 2B reinforced 4 3-2-0 2020A-10:   מרדכי שאול
2020A-11:   הכט   הראל
204, 374
203-1-1721 פיסיקה 2ב מוגבר
Physics 2B enhanced
Physics 2B enhanced 3.5 3-1-0 2020A-10:   בר לב יבגני
2020A-11:   שרף   יותם
2020A-12:   שרף   יותם
2020A-13:   דהן   דניאל
2020A-14:   דהן   דניאל
2020A-15:   שרף   יותם
362, 365 36211061
203-1-2391 פיסיקה 3א
Physics 3A
Physics 3A 3.5 3-1-0 2020A-10:    
2020A-20:    
2020A-11:   אסבן   אופק
2020A-12:    
2020A-13:    
2020A-21:   אסבן   אופק
2020A-22:   אסבן   אופק
2020A-23:   אסבן   אופק
361, 202, 381 20311471, 50051013, 201121, 20119681
203-1-2421 פיסיקה 3ב
Physics 3B
Physics 3B 2.5 2-1-0 2019B-10:   פולמן רון
2019B-11:   קסירר   שחר
2019B-12:   קסירר   שחר
365,204 20311721, 20311491, 20311721

נספח א׳

מגמת פיזיקה כללית

Semester 1

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
153-1-5051 אנגלית מתקדמים ב - טבע והנדסה English Advanced B 2 4-0-0 2020A-10:   דוידסון-שרתוק מגי
2020A-20:   רוט   ריצרד משה
2020A-30:   דוידסון-שרתוק   מגי
2020A-40:   ביתן   סטפני
2020A-50:   גרמן   רונית
2020A-60:   בייטנברט   אלכסנדרה
2020A-70:   גרמן   רונית
2020A-80:   דוידסון-שרתוק   מגי
2020A-90:   רוט   ריצרד משה
2020A-100:   בייטנברט   אלכסנדרה
2020A-110:   ביתן   סטפני
201-1-9511 אלגברה לינארית להנדסת חשמל 1 Linear Algebra for Electrical Engineering 1 3.5 3-1-0 2020A-10:   שטראוס יוסף
2020A-20:   ליפיאנסקי   רובים
2020A-30:   סולומון   יער
2020A-40:   סמית   סטיוארט
2020A-11:   קרימר   אפרת
2020A-12:   קרימר   אפרת
2020A-13:   קרימר   אפרת
2020A-21:   קרימר   אפרת
2020A-22:   גרינבאום רייזיס   זהר
2020A-23:   גרינבאום רייזיס   זהר
2020A-31:    
2020A-32:   גרינבאום רייזיס   זהר
2020A-33:   גרינבאום רייזיס   זהר
2020A-41:   פיקובסקי   אלכסנדר
2020A-42:   פיקובסקי   אלכסנדר
201-1-9671 חשבון דיפרנציאלי להנדסת חשמל Differential Calculus for EE 5 4-2-0 2020A-10:   ויניקוב ויקטור
2020A-20:   בסר   אמנון
2020A-30:   ברנדנבורסקי   מיכאל
2020A-40:   ברנדנבורסקי   מיכאל
2020A-11:   רפופורט   מרינה
2020A-12:   רפופורט   מרינה
2020A-13:    
2020A-21:    
2020A-22:    
2020A-23:   ולדימירסקי   אנה
2020A-31:   ולדימירסקי   אנה
2020A-32:   ולדימירסקי   אנה
2020A-33:   רפופורט   מרינה
2020A-41:   רפופורט   מרינה
2020A-42:   רפופורט   מרינה
203-1-1141 מבוא לשיטות מתמטיות בפיסיקה Introduction to mathematical methods in Physics 4 3-2-0 2020A-10:   כץ אבגני
2020A-20:    
2020A-11:    
2020A-12:    
2020A-13:    
2020A-21:    
203-1-1161 מבוא לפיסיקה מודרנית Introduction to modern physics 2 2-0-0 2020A-10:   מידן דגנית
203-1-1281 פיסיקה 1 - לתלמידי פיסיקה Physics 1 for Students of Physics 5 3-3-0 2020A-10:   ציטרין עדי
2020A-11:    
2020A-12:    
2020A-13:    
299-1-1121 הכרת הספריה Library Orientation 0 0-0-0 2019A-10:    
2019B-10:    
900-5-5001 לומדה להכרת החוק והנהלים למניעת הטרדה מינית Prevention of Sexual Harassment: The Israeli Law and the University Regulations 0 0-0-0 2019A-10:    
2019A-20:    
2019A-30:    
2019A-40:    
2019A-60:    
2019A-100:    
2019A-110:    
2019B-10:    
2019B-20:    
2019B-30:    
2019B-40:    
2019B-60:    
2019B-100:    
2019B-110:    
points points 21.5
total points total points 21.5

Semester 2

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
201-1-9521 אלגברה לינארית להנדסת חשמל 2 Linear Algebra for Electrical Engineering 2 2.5 2-1-0 2020B-10:    
2020B-11:    
20119511
201-1-9631 חדו"א וקטורי להנדסת חשמל Vector Calculus for EE 5 4-2-0 2020A-10:   שטראוס יוסף
2020A-20:   גולקו   דניס
2020A-30:   קרנר   דמיטרי
2020A-11:   אברמוב   מישל
2020A-12:   ולדימירסקי   אנה
2020A-21:   אברמוב   מישל
2020A-22:   ולדימירסקי   אנה
2020A-23:   ולדימירסקי   אנה
2020A-31:   ולדימירסקי   אנה
2020A-32:   רון   לירן
2020A-33:    
20119671, 20119681, 20119511
201-1-9681 חשבון אינטגרלי ומשוואות דיפרנציאליות רגילות להנדסת חשמל Integral Calculus and Ordinary Differential Equations for EE 5 4-2-0 2019B-10:   גולן גילי
2019B-20:   גולקו   דניס
2019B-30:   מרקייביץ   דניאל וולף
2019B-11:   הרוש   דור
2019B-12:   חסנוב   אולג
2019B-13:   חסנוב   אולג
2019B-21:   רפופורט   מרינה
2019B-22:   רפופורט   מרינה
2019B-23:   רפופורט   מרינה
2019B-31:   הרוש   דור
2019B-32:   הרוש   דור
2019B-33:   חסנוב   אולג
2019C-10:    
2019C-11:    
2019C-12:    
2019C-13:    
20119671, 20119641
203-1-1171 פרקים בפיסיקה קלאסית Topics in Classical physics 2 2-0-0 2019B-10:   ליוברסקי יורי 20311281
203-1-1623 מעבדה א בפיסיקה לתלמידי פיסיקה Physics Laboratory A for Students of Physics 1.5 0-0-3 2019B-10:   ביטון יעקב
2019B-20:   ריץ'   דניאל
2019B-30:   ריץ'   דניאל
2019B-40:   ריץ'   דניאל
2019B-50:   ריץ'   דניאל
2019B-60:   ביטון   יעקב
20311281 המעבדה מתקיימת בחדר מינוס 102 בנין
203-1-2371 פיסיקה 2 - לתלמידי פיסיקה Physics 2 for Students of Physics 5 4-2-0 2019B-10:   גדלין מיכאל
2019B-20:    
2019B-11:   אליקשוילי   אלכסנדר
2019B-12:   אליקשוילי   אלכסנדר
2019B-21:    
20311281, 20119821, 20311141 שעה אחת תינתן כתרגול עזר על ידי המרצה.
points points 21
total points total points 21

Semester 3

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
201-1-2021 אנליזת פורייה ומערכות אורתונורמליות לתלמידי פיסיקה Fourier Analysis and Orthonormal Systems for Physics Students 3.5 3-1-0 2020A-10:   שטראוס יוסף
2020A-11:   דיקשטיין   יותם
2020A-12:    
20119681
201-1-9831 תורת ההסתברות להנדסת חשמל Probabilty Theory For EE 3.5 3-1-0 2020A-10:   גולקו דניס
2020A-20:   זיו-אב   מתן
2020A-11:   חסנוב   אולג
2020A-12:   חסנוב   אולג
2020A-13:    
2020A-21:   חסנוב   אולג
2020A-22:   חסנוב   אולג
20112371, 20119681, 20119671, 20119641, 20311141
203-1-2121 פיסיקה 3 Physics 3 4 3-2-0 2020A-10:   קריצבסקי אולג
2020A-11:    
2020A-12:    
20312371, 20119631, 20119681
203-1-2161 תרמודינמיקה ומכניקה סטטיסטית 1 Thermodynamics and Statistical Mechanics 1 3.5 3-1-0 2020A-10:   גדלין מיכאל
2020A-11:    
2020A-12:    
20119821, 20119831, 20312371, 20119631, 20119671
203-1-2281 מכניקה אנליטית Analytical Mechanics 4 3-2-0 2020A-10:   קובץ עילי
2020A-11:    
2020A-12:    
20312371, 20119821, 20119541, 20119631, 20119681 הפסקה של שעה בין 13-14
203-1-2551 בטיחות במעבדה Laboratory Safety 0 0-0-0 2020A-10:    
203-1-2553 מעבדה ב1 בפיסיקה לתלמידי פיסיקה Physics Laboratory B1 for Students of Physics 2 0-0-4 2020A-10:   ציטרון צבי הירש
2020A-20:   ציטרון   צבי הירש
20311623, 20311623, 20311523
points points 20.5
total points total points 20.5

Semester 4

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
201-1-0071 פונקציות מרוכבות להנדסת חשמל Complex Analysis for EE 3.5 3-1-0 2019A-10:   שטראוס יוסף
2019A-11:   שטראוס   יוסף
2019A-12:   שטראוס   יוסף
2019A-13:   שטראוס   יוסף
2019B-10:   קרנר   דמיטרי
2019B-20:   שטראוס   יוסף
2019B-30:   איידלשטין   נעה
2019B-11:   פורת   מרדכי
2019B-12:   פורת   מרדכי
2019B-13:   פורת   מרדכי
2019B-21:   דיקשטיין   יותם
2019B-22:   פורת   מרדכי
2019B-23:   דיקשטיין   יותם
2019B-31:   דיקשטיין   יותם
2019B-32:   דיקשטיין   יותם
2019B-33:    
20119821, 20119631, 20119541
203-1-2261 תרמודינמיקה ומכניקה סטטיסטית 2 Thermodynamics and Statistical Mechanics 2 3.5 3-1-0 2019B-10:   בר לב יבגני
2019B-11:   מושקוביץ   עידו
20312161
203-1-2291 סמינר על נושאי מחקר במחלקה 1 Research Topics Seminar 1 .5 0-0-1 2020A-10:    
203-1-2381 אלקטרודינמיקה 1 Electrodynamics 1 4.5 4-1-0 2019B-10:   ליוברסקי יורי
2019B-11:   אזולאי   ברק
2019B-12:   אזולאי   ברק
20312371, 20312281, 20119681
203-1-2653 מעבדה ב2 בפיסיקה לתלמידי פיסיקה Physics Laboratory B2 for Students of Physics 2 0-0-4 2020A-10:   ציטרון צבי הירש
2020A-20:   ציטרון   צבי הירש
20312553 מתקיימת ביחד עם מעבדה 2553
203-1-3141 תורת הקוונטים 1 Quantum Theory 1 4 3-2-0 2019B-10:   פיינגולד מריו
2019B-11:   דהן   דניאל
2019B-12:   דהן   דניאל
20312281, 20312121
203-1-3451 מבוא לפיסיקה חישובית Introduction to Computational Method in Physics 4 3-2-0 2019B-10:   קשת אורי
2019B-11:   ערד   אופיר
20311141, 20311281, 20312371, 20312121 ההרצאה תתקיים בחדר הסמינרים 207 בנין 54
points points 22
total points total points 22

Semester 5

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
203-1-2292 סמינר על נושאי מחקר במחלקה 2 Research Topics Seminar 2 .5 0-0-1 2020A-10:     20312291 לומדים ב-207 בנין 54.
203-1-3111 פיסיקת מצב מוצק 1 Solid State Physics 1 3.5 3-1-0 2020A-10:   שכטר משה
2020A-11:    
20313141, 20312261
203-1-3161 בטיחות במעבדה ג' Laboratory Safety 0 0-0-0 2020A-10:     20312653
203-1-3163 מעבדה ג1 לניסויים מתקדמים בפיסיקה Physics Laboratory C1 for Advanced Physics Experiments 4 0-0-8 2020A-10:   ביטון יעקב 20312281, 20312553, 20312121, 20313141, 20312653
203-1-3241 תורת הקוונטים 2 Quantum Theory 2 5 4-2-0 2020A-10:   כהן דורון
2020A-11:    
20313141
203-1-3271 סמינר סטודנטים Students Seminar .5 0-0-1 2020A-10:    
2020A-20:    
20312381, 20313141
203-2-4181 תורת הכבידה 1 Gravitation Theory 1 2.5 2-0-0 2020A-10:   ליובלינסקי מיכאל
2020A-11:    
20312281
points points 16
total points total points 16

Semester 6

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
203-1-1101 אסטרופיסיקה כללית 1 General Astrophysics 1 3.5 3-1-0 2019B-10:   קשת אורי
2019B-11:   אילני   גדעון
20313141, 20312381, 20312161
203-1-3263 מעבדה ג2 לניסויים מתקדמים בפיסיקה Physics Laboratory C2 for Advanced Physics Experiments 4 0-0-8 2020A-10:   ביטון יעקב 20313163, 20313141 מתקיימת ביחד עם מעבדה 3163
203-1-3421 מבוא לחלקיקים ושדות Introduction to Particles and Fields 3.5 3-1-0 2019B-10:   כץ אבגני
2019B-11:   זגדון   יואב
20313241
203-2-5321 פיסיקה אטומית ומולקולרית Atomic and Molecular Physics 3.5 3-1-0 2019B-10:   מנסן ישי
2019B-11:   שחר   אפיק
20313141, 20312371 ההרצאה תינתן בחדר הסמינרים 207 בנין 54
points points 14.5
total points total points 14.5

נספח א׳

מסלול משולב - פיזיקה והנדסת חשמל ומחשבים

Semester 1

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
153-1-5051 אנגלית מתקדמים ב - טבע והנדסה English Advanced B 2 4-0-0 2020A-10:   דוידסון-שרתוק מגי
2020A-20:   רוט   ריצרד משה
2020A-30:   דוידסון-שרתוק   מגי
2020A-40:   ביתן   סטפני
2020A-50:   גרמן   רונית
2020A-60:   בייטנברט   אלכסנדרה
2020A-70:   גרמן   רונית
2020A-80:   דוידסון-שרתוק   מגי
2020A-90:   רוט   ריצרד משה
2020A-100:   בייטנברט   אלכסנדרה
2020A-110:   ביתן   סטפני
201-1-6201 מתמטיקה דיסקרטית להנדסת תקשורת Discrete Mathematics for Communication Engineering 3.5 3-1-0 2020A-10:   זיו-אב מתן
2020A-20:   סמורודינסקי   שחר
2020A-30:   סמורודינסקי   שחר
2020A-11:   גוריון   אמיר
2020A-12:   גוריון   אמיר
2020A-13:   שמרת   עמית
2020A-21:   שמרת   עמית
2020A-22:   שמרת   עמית
2020A-23:   שמרת   עמית
2020A-31:   גוריון   אמיר
2020A-32:   גוריון   אמיר
2020A-33:    
20119641
201-1-9511 אלגברה לינארית להנדסת חשמל 1 Linear Algebra for Electrical Engineering 1 3.5 3-1-0 2020A-10:   שטראוס יוסף
2020A-20:   ליפיאנסקי   רובים
2020A-30:   סולומון   יער
2020A-40:   סמית   סטיוארט
2020A-11:   קרימר   אפרת
2020A-12:   קרימר   אפרת
2020A-13:   קרימר   אפרת
2020A-21:   קרימר   אפרת
2020A-22:   גרינבאום רייזיס   זהר
2020A-23:   גרינבאום רייזיס   זהר
2020A-31:    
2020A-32:   גרינבאום רייזיס   זהר
2020A-33:   גרינבאום רייזיס   זהר
2020A-41:   פיקובסקי   אלכסנדר
2020A-42:   פיקובסקי   אלכסנדר
201-1-9671 חשבון דיפרנציאלי להנדסת חשמל Differential Calculus for EE 5 4-2-0 2020A-10:   ויניקוב ויקטור
2020A-20:   בסר   אמנון
2020A-30:   ברנדנבורסקי   מיכאל
2020A-40:   ברנדנבורסקי   מיכאל
2020A-11:   רפופורט   מרינה
2020A-12:   רפופורט   מרינה
2020A-13:    
2020A-21:    
2020A-22:    
2020A-23:   ולדימירסקי   אנה
2020A-31:   ולדימירסקי   אנה
2020A-32:   ולדימירסקי   אנה
2020A-33:   רפופורט   מרינה
2020A-41:   רפופורט   מרינה
2020A-42:   רפופורט   מרינה
203-1-1141 מבוא לשיטות מתמטיות בפיסיקה Introduction to mathematical methods in Physics 4 3-2-0 2020A-10:   כץ אבגני
2020A-20:    
2020A-11:    
2020A-12:    
2020A-13:    
2020A-21:    
203-1-1161 מבוא לפיסיקה מודרנית Introduction to modern physics 2 2-0-0 2020A-10:   מידן דגנית
203-1-1281 פיסיקה 1 - לתלמידי פיסיקה Physics 1 for Students of Physics 5 3-3-0 2020A-10:   ציטרין עדי
2020A-11:    
2020A-12:    
2020A-13:    
299-1-1121 הכרת הספריה Library Orientation 0 0-0-0 2019A-10:    
2019B-10:    
900-5-5001 לומדה להכרת החוק והנהלים למניעת הטרדה מינית Prevention of Sexual Harassment: The Israeli Law and the University Regulations 0 0-0-0 2019A-10:    
2019A-20:    
2019A-30:    
2019A-40:    
2019A-60:    
2019A-100:    
2019A-110:    
2019B-10:    
2019B-20:    
2019B-30:    
2019B-40:    
2019B-60:    
2019B-100:    
2019B-110:    
points points 25
total points total points 25

Semester 2

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
201-1-9521 אלגברה לינארית להנדסת חשמל 2 Linear Algebra for Electrical Engineering 2 2.5 2-1-0 2020B-10:    
2020B-11:    
20119511
201-1-9681 חשבון אינטגרלי ומשוואות דיפרנציאליות רגילות להנדסת חשמל Integral Calculus and Ordinary Differential Equations for EE 5 4-2-0 2019B-10:   גולן גילי
2019B-20:   גולקו   דניס
2019B-30:   מרקייביץ   דניאל וולף
2019B-11:   הרוש   דור
2019B-12:   חסנוב   אולג
2019B-13:   חסנוב   אולג
2019B-21:   רפופורט   מרינה
2019B-22:   רפופורט   מרינה
2019B-23:   רפופורט   מרינה
2019B-31:   הרוש   דור
2019B-32:   הרוש   דור
2019B-33:   חסנוב   אולג
2019C-10:    
2019C-11:    
2019C-12:    
2019C-13:    
20119671, 20119641
203-1-1171 פרקים בפיסיקה קלאסית Topics in Classical physics 2 2-0-0 2019B-10:   ליוברסקי יורי 20311281
203-1-1623 מעבדה א בפיסיקה לתלמידי פיסיקה Physics Laboratory A for Students of Physics 1.5 0-0-3 2019B-10:   ביטון יעקב
2019B-20:   ריץ'   דניאל
2019B-30:   ריץ'   דניאל
2019B-40:   ריץ'   דניאל
2019B-50:   ריץ'   דניאל
2019B-60:   ביטון   יעקב
20311281 המעבדה מתקיימת בחדר מינוס 102 בנין
203-1-2371 פיסיקה 2 - לתלמידי פיסיקה Physics 2 for Students of Physics 5 4-2-0 2019B-10:   גדלין מיכאל
2019B-20:    
2019B-11:   אליקשוילי   אלכסנדר
2019B-12:   אליקשוילי   אלכסנדר
2019B-21:    
20311281, 20119821, 20311141 שעה אחת תינתן כתרגול עזר על ידי המרצה.
361-1-3231 מערכות ספרתיות להנדסת חשמל ומחשבים Digital Systems for Electrical and Computer Engineering 3.5 3-1-0 2019B-10:   שורץ משה
2019B-20:   יחזקאלי   יונתן
2019B-11:   שמואל   אלי
2019B-12:   שמואל   אלי
2019B-13:   שמואל   אלי
2019B-14:   יחזקאלי   יונתן
2019B-21:   יחזקאלי   יונתן
2019B-22:   יחזקאלי   יונתן
2019B-23:   יחזקאלי   יונתן
2019B-24:   יחזקאלי   יונתן
371-1-1601 יסודות מדעי המחשב Foundations of Computer Science 5 4-2-0 2019B-10:    
2019B-11:    
2019B-12:    
points points 24.5
total points total points 24.5

Semester 3

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
201-1-9631 חדו"א וקטורי להנדסת חשמל Vector Calculus for EE 5 4-2-0 2020A-10:   שטראוס יוסף
2020A-20:   גולקו   דניס
2020A-30:   קרנר   דמיטרי
2020A-11:   אברמוב   מישל
2020A-12:   ולדימירסקי   אנה
2020A-21:   אברמוב   מישל
2020A-22:   ולדימירסקי   אנה
2020A-23:   ולדימירסקי   אנה
2020A-31:   ולדימירסקי   אנה
2020A-32:   רון   לירן
2020A-33:    
20119671, 20119681, 20119511
201-1-9901 אנליזת פורייה להנדסת חשמל Fourier analysis for Electrical Engineering 3.5 3-1-0 2021A-10:    
2021A-11:    
20119521, 20119681
203-1-2121 פיסיקה 3 Physics 3 4 3-2-0 2020A-10:   קריצבסקי אולג
2020A-11:    
2020A-12:    
20312371, 20119631, 20119681
203-1-2281 מכניקה אנליטית Analytical Mechanics 4 3-2-0 2020A-10:   קובץ עילי
2020A-11:    
2020A-12:    
20312371, 20119821, 20119541, 20119631, 20119681 הפסקה של שעה בין 13-14
361-1-1021 מבוא להנדסת חשמל Introduction to Electrical Engineering 5 4-2-0 2020A-10:    
2020A-20:    
2020A-11:    
2020A-12:    
2020A-13:    
2020A-14:    
2020A-21:    
2020A-22:    
2020A-23:    
36111081, 20119671, 20119681, 20311471, 20311371, 20119641
361-1-3201 מבוא למחשבים Introduction to Computers 4.5 3-1-2 2020A-10:    
2020A-20:    
2020A-30:    
2020A-11:    
2020A-12:    
2020A-21:    
2020A-22:    
2020A-31:    
2020A-32:    
2020A-41:    
2020A-42:    
2020A-51:    
2020A-52:    
2020A-61:    
2020A-62:    
36113231, 36111091
points points 26
total points total points 26

Semester 4

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
201-1-0071 פונקציות מרוכבות להנדסת חשמל Complex Analysis for EE 3.5 3-1-0 2019A-10:   שטראוס יוסף
2019A-11:   שטראוס   יוסף
2019A-12:   שטראוס   יוסף
2019A-13:   שטראוס   יוסף
2019B-10:   קרנר   דמיטרי
2019B-20:   שטראוס   יוסף
2019B-30:   איידלשטין   נעה
2019B-11:   פורת   מרדכי
2019B-12:   פורת   מרדכי
2019B-13:   פורת   מרדכי
2019B-21:   דיקשטיין   יותם
2019B-22:   פורת   מרדכי
2019B-23:   דיקשטיין   יותם
2019B-31:   דיקשטיין   יותם
2019B-32:   דיקשטיין   יותם
2019B-33:    
20119821, 20119631, 20119541
201-1-9831 תורת ההסתברות להנדסת חשמל Probabilty Theory For EE 3.5 3-1-0 2020A-10:   גולקו דניס
2020A-20:   זיו-אב   מתן
2020A-11:   חסנוב   אולג
2020A-12:   חסנוב   אולג
2020A-13:    
2020A-21:   חסנוב   אולג
2020A-22:   חסנוב   אולג
20112371, 20119681, 20119671, 20119641, 20311141
203-1-2381 אלקטרודינמיקה 1 Electrodynamics 1 4.5 4-1-0 2019B-10:   ליוברסקי יורי
2019B-11:   אזולאי   ברק
2019B-12:   אזולאי   ברק
20312371, 20312281, 20119681
203-1-2551 בטיחות במעבדה Laboratory Safety 0 0-0-0 2020A-10:    
203-1-2553 מעבדה ב1 בפיסיקה לתלמידי פיסיקה Physics Laboratory B1 for Students of Physics 2 0-0-4 2020A-10:   ציטרון צבי הירש
2020A-20:   ציטרון   צבי הירש
20311623, 20311523
203-1-3141 תורת הקוונטים 1 Quantum Theory 1 4 3-2-0 2019B-10:   פיינגולד מריו
2019B-11:   דהן   דניאל
2019B-12:   דהן   דניאל
20312281, 20312121
361-1-2011 מבוא למערכות ליניאריות Introduction to Linear Systems 3.5 3-1-0 2020A-10:    
2020A-11:    
2020A-12:    
36111021, 201141
361-1-2063 מעבדת מבוא בחשמל Introductory Electricity Laboratory 1.5 0-0-3 2020A-10:    
2020A-20:    
36111021
361-1-2171 מבוא להתקני מוליכים למחצה Introduction to Semiconductor Devices 4.5 4-1-0 2019B-10:   הבא שלמה
2019B-20:   הבא   שלמה
2019B-30:   הבא   שלמה
2019B-11:   ברנע   שירן
2019B-12:   ברנע   שירן
2019B-21:    
2019B-22:   ברנע   שירן
2019B-31:   ברנע   שירן
2019B-32:   ברנע   שירן
36111021, 50051013, 20312391
361-1-2251 מבוא לשיטות חישוביות Introduction to Computational Methods 3.5 3-1-0 2019B-10:   שליבינסקי אמיר
2019B-20:   שליבינסקי   אמיר
2019B-30:   שליבינסקי   אמיר
2019B-11:   איפרגן   איתי
2019B-12:   איפרגן   איתי
2019B-13:   איפרגן   איתי
2019B-14:   צימרמן   נטע
2019B-21:   קראוז   אופיר
2019B-22:   קראוז   אופיר
2019B-23:   קראוז   אופיר
2019B-24:   צימרמן   נטע
2019B-31:   שקד   שלומית
2019B-32:   שקד   שלומית
2019B-33:   שקד   שלומית
2019B-34:   צימרמן   נטע
20119671, 36111081
points points 30.5
total points total points 30.5

Semester 5

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
203-1-2161 תרמודינמיקה ומכניקה סטטיסטית 1 Thermodynamics and Statistical Mechanics 1 3.5 3-1-0 2020A-10:   גדלין מיכאל
2020A-11:    
2020A-12:    
20119821, 20119831, 20312371, 20119631, 20119671
361-1-1061 סדנה לכתיבה אקדמית Academic Writing workshop .5 1-0-0 2020A-10:    
2020A-20:    
2020A-30:    
2020A-40:    
15315051
361-1-3061 מבוא לתהליכים אקראיים Introduction to Stochastic Processes 4 3-2-0 2020A-10:    
2020A-20:    
2020A-11:    
2020A-12:    
2020A-13:    
2020A-21:    
2020A-22:    
2020A-23:    
20119831, 20119641, 36112011, 201171
361-1-3093 מעבדה למעגלים אלקטרוניים Electronic Circuits Laboratory 2 0-0-4 2020A-10:    
2020A-20:    
2020A-30:    
2020A-40:    
2020A-50:    
2020A-60:    
2020A-70:    
36112063
361-1-3321 מבוא לעבוד אותות Introduction to Signal Processing 4 3-2-0 2020A-10:   רפאלי בעז
2020A-11:    
2020A-12:    
2020A-13:    
2020A-14:    
2020A-15:    
2020A-16:    
36112011
361-1-3651 מבוא לאלקטרומגנטיות וגלים Introduction to Electromagnetics & Waves 3.5 3-1-0 2020A-10:   בריק יניב
2020A-11:    
2020A-12:    
2020A-13:    
36113011, 2011101
361-1-3661 מבוא למעגלים אלקטרוניים אנלוגיים Introduction to Analog Electronic Circuits 3.5 3-1-0 2020A-10:   לוצאטו אריאל
2020A-11:    
2020A-12:    
2020A-13:    
2020A-14:    
2020A-15:    
2020A-16:    
36112063, 36112011, 36112171
points points 21
total points total points 21

Semester 6

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
203-1-2261 תרמודינמיקה ומכניקה סטטיסטית 2 Thermodynamics and Statistical Mechanics 2 3.5 3-1-0 2019B-10:   בר לב יבגני
2019B-11:   מושקוביץ   עידו
20312161
361-1-3021 מבוא למעגלים אלקטרוניים סיפרתיים Introduction to Digital Electronic Circuits 3.5 3-1-0 2020A-10:   בלנקי אלכסנדר
2020A-11:    
2020A-12:    
2020A-13:    
36112171
points points 7
total points total points 7

Semester 7

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
203-1-2291 סמינר על נושאי מחקר במחלקה 1 Research Topics Seminar 1 .5 0-0-1 2020A-10:    
203-1-3241 תורת הקוונטים 2 Quantum Theory 2 5 4-2-0 2020A-10:   כהן דורון
2020A-11:    
20313141
203-1-3271 סמינר סטודנטים Students Seminar .5 0-0-1 2020A-10:    
2020A-20:    
20312381, 20313141
203-1-3401 פרויקט 1 Project 1 4 0-0-0 2020A-10:    
points points 10
361-1-4010 פרויקט הנדסי 1 לתלמידי תוכנית מית"ר להנדסה Engineering project 1 for MEITAR program 4 0-0-0 2020A-10:    
או or
361-1-4013 פרויקט הנדסי 1 Engineering Project 1 4 0-0-0 2020A-10:     15315051, 2011101, 36112171, 36112063, 36113011, 36113353, 20312391, 36113093, 360111, 36111061, 36113061, 36113661, 20219011, 36113201, 36112251, 36113321, 36113021, 50051013
total points total points 14

Semester 8

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
203-1-2292 סמינר על נושאי מחקר במחלקה 2 Research Topics Seminar 2 .5 0-0-1 2020A-10:     20312291 לומדים ב-207 בנין 54.
203-1-3161 בטיחות במעבדה ג' Laboratory Safety 0 0-0-0 2020A-10:     20312653
203-1-3163 מעבדה ג1 לניסויים מתקדמים בפיסיקה Physics Laboratory C1 for Advanced Physics Experiments 4 0-0-8 2020A-10:   ביטון יעקב 20312281, 20312553, 20312121, 20313141, 20312653
points points 4.5
361-1-4020 פרויקט הנדסי 2 לתלמידי תוכנית מית"ר להנדסה Engineering project 2 for MEITAR program 5 0-0-0 2019A-10:    
2019B-10:    
או or
361-1-4023 פרויקט הנדסי 2 Engineering Project 2 5 0-0-0 2019A-10:    
2019B-10:   ארנון   שלומי
36114013
total points total points 9.5

נספח א׳

מגמת פוטוניקה

Semester 1

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
153-1-5051 אנגלית מתקדמים ב - טבע והנדסה English Advanced B 2 4-0-0 2020A-10:   דוידסון-שרתוק מגי
2020A-20:   רוט   ריצרד משה
2020A-30:   דוידסון-שרתוק   מגי
2020A-40:   ביתן   סטפני
2020A-50:   גרמן   רונית
2020A-60:   בייטנברט   אלכסנדרה
2020A-70:   גרמן   רונית
2020A-80:   דוידסון-שרתוק   מגי
2020A-90:   רוט   ריצרד משה
2020A-100:   בייטנברט   אלכסנדרה
2020A-110:   ביתן   סטפני
201-1-9511 אלגברה לינארית להנדסת חשמל 1 Linear Algebra for Electrical Engineering 1 3.5 3-1-0 2020A-10:   שטראוס יוסף
2020A-20:   ליפיאנסקי   רובים
2020A-30:   סולומון   יער
2020A-40:   סמית   סטיוארט
2020A-11:   קרימר   אפרת
2020A-12:   קרימר   אפרת
2020A-13:   קרימר   אפרת
2020A-21:   קרימר   אפרת
2020A-22:   גרינבאום רייזיס   זהר
2020A-23:   גרינבאום רייזיס   זהר
2020A-31:    
2020A-32:   גרינבאום רייזיס   זהר
2020A-33:   גרינבאום רייזיס   זהר
2020A-41:   פיקובסקי   אלכסנדר
2020A-42:   פיקובסקי   אלכסנדר
201-1-9671 חשבון דיפרנציאלי להנדסת חשמל Differential Calculus for EE 5 4-2-0 2020A-10:   ויניקוב ויקטור
2020A-20:   בסר   אמנון
2020A-30:   ברנדנבורסקי   מיכאל
2020A-40:   ברנדנבורסקי   מיכאל
2020A-11:   רפופורט   מרינה
2020A-12:   רפופורט   מרינה
2020A-13:    
2020A-21:    
2020A-22:    
2020A-23:   ולדימירסקי   אנה
2020A-31:   ולדימירסקי   אנה
2020A-32:   ולדימירסקי   אנה
2020A-33:   רפופורט   מרינה
2020A-41:   רפופורט   מרינה
2020A-42:   רפופורט   מרינה
203-1-1141 מבוא לשיטות מתמטיות בפיסיקה Introduction to mathematical methods in Physics 4 3-2-0 2020A-10:   כץ אבגני
2020A-20:    
2020A-11:    
2020A-12:    
2020A-13:    
2020A-21:    
203-1-1161 מבוא לפיסיקה מודרנית Introduction to modern physics 2 2-0-0 2020A-10:   מידן דגנית
203-1-1281 פיסיקה 1 - לתלמידי פיסיקה Physics 1 for Students of Physics 5 3-3-0 2020A-10:   ציטרין עדי
2020A-11:    
2020A-12:    
2020A-13:    
299-1-1121 הכרת הספריה Library Orientation 0 0-0-0 2019A-10:    
2019B-10:    
900-5-5001 לומדה להכרת החוק והנהלים למניעת הטרדה מינית Prevention of Sexual Harassment: The Israeli Law and the University Regulations 0 0-0-0 2019A-10:    
2019A-20:    
2019A-30:    
2019A-40:    
2019A-60:    
2019A-100:    
2019A-110:    
2019B-10:    
2019B-20:    
2019B-30:    
2019B-40:    
2019B-60:    
2019B-100:    
2019B-110:    
points points 21.5
total points total points 21.5

Semester 2

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
201-1-9521 אלגברה לינארית להנדסת חשמל 2 Linear Algebra for Electrical Engineering 2 2.5 2-1-0 2020B-10:    
2020B-11:    
20119511
201-1-9631 חדו"א וקטורי להנדסת חשמל Vector Calculus for EE 5 4-2-0 2020A-10:   שטראוס יוסף
2020A-20:   גולקו   דניס
2020A-30:   קרנר   דמיטרי
2020A-11:   אברמוב   מישל
2020A-12:   ולדימירסקי   אנה
2020A-21:   אברמוב   מישל
2020A-22:   ולדימירסקי   אנה
2020A-23:   ולדימירסקי   אנה
2020A-31:   ולדימירסקי   אנה
2020A-32:   רון   לירן
2020A-33:    
20119671, 20119681, 20119511
201-1-9681 חשבון אינטגרלי ומשוואות דיפרנציאליות רגילות להנדסת חשמל Integral Calculus and Ordinary Differential Equations for EE 5 4-2-0 2019B-10:   גולן גילי
2019B-20:   גולקו   דניס
2019B-30:   מרקייביץ   דניאל וולף
2019B-11:   הרוש   דור
2019B-12:   חסנוב   אולג
2019B-13:   חסנוב   אולג
2019B-21:   רפופורט   מרינה
2019B-22:   רפופורט   מרינה
2019B-23:   רפופורט   מרינה
2019B-31:   הרוש   דור
2019B-32:   הרוש   דור
2019B-33:   חסנוב   אולג
2019C-10:    
2019C-11:    
2019C-12:    
2019C-13:    
20119671, 20119641
203-1-1171 פרקים בפיסיקה קלאסית Topics in Classical physics 2 2-0-0 2019B-10:   ליוברסקי יורי 20311281
203-1-1623 מעבדה א בפיסיקה לתלמידי פיסיקה Physics Laboratory A for Students of Physics 1.5 0-0-3 2019B-10:   ביטון יעקב
2019B-20:   ריץ'   דניאל
2019B-30:   ריץ'   דניאל
2019B-40:   ריץ'   דניאל
2019B-50:   ריץ'   דניאל
2019B-60:   ביטון   יעקב
20311281 המעבדה מתקיימת בחדר מינוס 102 בנין
203-1-2371 פיסיקה 2 - לתלמידי פיסיקה Physics 2 for Students of Physics 5 4-2-0 2019B-10:   גדלין מיכאל
2019B-20:    
2019B-11:   אליקשוילי   אלכסנדר
2019B-12:   אליקשוילי   אלכסנדר
2019B-21:    
20311281, 20119821, 20311141 שעה אחת תינתן כתרגול עזר על ידי המרצה.
points points 21
total points total points 21

Semester 3

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
201-1-2021 אנליזת פורייה ומערכות אורתונורמליות לתלמידי פיסיקה Fourier Analysis and Orthonormal Systems for Physics Students 3.5 3-1-0 2020A-10:   שטראוס יוסף
2020A-11:   דיקשטיין   יותם
2020A-12:    
20119681
201-1-9831 תורת ההסתברות להנדסת חשמל Probabilty Theory For EE 3.5 3-1-0 2020A-10:   גולקו דניס
2020A-20:   זיו-אב   מתן
2020A-11:   חסנוב   אולג
2020A-12:   חסנוב   אולג
2020A-13:    
2020A-21:   חסנוב   אולג
2020A-22:   חסנוב   אולג
20112371, 20119681, 20119671, 20119641, 20311141
203-1-2121 פיסיקה 3 Physics 3 4 3-2-0 2020A-10:   קריצבסקי אולג
2020A-11:    
2020A-12:    
20312371, 20119631, 20119681
203-1-2161 תרמודינמיקה ומכניקה סטטיסטית 1 Thermodynamics and Statistical Mechanics 1 3.5 3-1-0 2020A-10:   גדלין מיכאל
2020A-11:    
2020A-12:    
20119821, 20119831, 20312371, 20119631, 20119671
203-1-2281 מכניקה אנליטית Analytical Mechanics 4 3-2-0 2020A-10:   קובץ עילי
2020A-11:    
2020A-12:    
20312371, 20119821, 20119541, 20119631, 20119681 הפסקה של שעה בין 13-14
203-1-2551 בטיחות במעבדה Laboratory Safety 0 0-0-0 2020A-10:    
203-1-2553 מעבדה ב1 בפיסיקה לתלמידי פיסיקה Physics Laboratory B1 for Students of Physics 2 0-0-4 2020A-10:   ציטרון צבי הירש
2020A-20:   ציטרון   צבי הירש
20311623, 20311623, 20311523
points points 20.5
total points total points 20.5

Semester 4

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
201-1-0071 פונקציות מרוכבות להנדסת חשמל Complex Analysis for EE 3.5 3-1-0 2019A-10:   שטראוס יוסף
2019A-11:   שטראוס   יוסף
2019A-12:   שטראוס   יוסף
2019A-13:   שטראוס   יוסף
2019B-10:   קרנר   דמיטרי
2019B-20:   שטראוס   יוסף
2019B-30:   איידלשטין   נעה
2019B-11:   פורת   מרדכי
2019B-12:   פורת   מרדכי
2019B-13:   פורת   מרדכי
2019B-21:   דיקשטיין   יותם
2019B-22:   פורת   מרדכי
2019B-23:   דיקשטיין   יותם
2019B-31:   דיקשטיין   יותם
2019B-32:   דיקשטיין   יותם
2019B-33:    
20119821, 20119631, 20119541
203-1-2181 אופטיקה קלסית ומודרנית Classical and Modern Optics 3.5 3-1-0 2019B-10:   גולומב דוד
2019B-11:   סוקולובסקי   גבי
20312121 הקורס חובה למגמת אלקטרואופטיקה בחירה לשאר.
203-1-2261 תרמודינמיקה ומכניקה סטטיסטית 2 Thermodynamics and Statistical Mechanics 2 3.5 3-1-0 2019B-10:   בר לב יבגני
2019B-11:   מושקוביץ   עידו
20312161
203-1-2381 אלקטרודינמיקה 1 Electrodynamics 1 4.5 4-1-0 2019B-10:   ליוברסקי יורי
2019B-11:   אזולאי   ברק
2019B-12:   אזולאי   ברק
20312371, 20312281, 20119681
203-1-2631 אלקטרוניקה Electronics 4 3-2-0 2019B-10:   בלומנפלד עדי
2019B-11:   בלומנפלד   עדי
20312371
203-1-2653 מעבדה ב2 בפיסיקה לתלמידי פיסיקה Physics Laboratory B2 for Students of Physics 2 0-0-4 2020A-10:   ציטרון צבי הירש
2020A-20:   ציטרון   צבי הירש
20312553 מתקיימת ביחד עם מעבדה 2553
203-1-3141 תורת הקוונטים 1 Quantum Theory 1 4 3-2-0 2019B-10:   פיינגולד מריו
2019B-11:   דהן   דניאל
2019B-12:   דהן   דניאל
20312281, 20312121
points points 25
total points total points 25

Semester 5

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
203-1-2291 סמינר על נושאי מחקר במחלקה 1 Research Topics Seminar 1 .5 0-0-1 2020A-10:    
203-1-3111 פיסיקת מצב מוצק 1 Solid State Physics 1 3.5 3-1-0 2020A-10:   שכטר משה
2020A-11:    
20313141, 20312261
203-1-3161 בטיחות במעבדה ג' Laboratory Safety 0 0-0-0 2020A-10:     20312653
203-1-3163 מעבדה ג1 לניסויים מתקדמים בפיסיקה Physics Laboratory C1 for Advanced Physics Experiments 4 0-0-8 2020A-10:   ביטון יעקב 20312281, 20312553, 20312121, 20313141, 20312653
203-1-3241 תורת הקוונטים 2 Quantum Theory 2 5 4-2-0 2020A-10:   כהן דורון
2020A-11:    
20313141
203-1-3271 סמינר סטודנטים Students Seminar .5 0-0-1 2020A-10:    
2020A-20:    
20312381, 20313141
203-2-5311 תורת הקרינה Radiation Theory 2.5 2-1-0 2020A-10:   פורטנוב אלכסנדר
2020A-11:    
20312381, 20313141
points points 16
total points total points 16

Semester 6

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
203-1-2292 סמינר על נושאי מחקר במחלקה 2 Research Topics Seminar 2 .5 0-0-1 2020A-10:     20312291 לומדים ב-207 בנין 54.
203-1-3263 מעבדה ג2 לניסויים מתקדמים בפיסיקה Physics Laboratory C2 for Advanced Physics Experiments 4 0-0-8 2020A-10:   ביטון יעקב 20313163, 20313141 מתקיימת ביחד עם מעבדה 3163
203-1-3451 מבוא לפיסיקה חישובית Introduction to Computational Method in Physics 4 3-2-0 2019B-10:   קשת אורי
2019B-11:   ערד   אופיר
20311141, 20311281, 20312371, 20312121 ההרצאה תתקיים בחדר הסמינרים 207 בנין 54
203-2-5321 פיסיקה אטומית ומולקולרית Atomic and Molecular Physics 3.5 3-1-0 2019B-10:   מנסן ישי
2019B-11:   שחר   אפיק
20313141, 20312371 ההרצאה תינתן בחדר הסמינרים 207 בנין 54
points points 12
203-2-4321 אופטיקה קוונטית Quantum Optics 3 3-0-0 2020A-10:   בר אילנה
או or
203-2-4331 לייזרים, אופטיקה לא לינארית ואולטרא מהירה Lasers, Nonlinear and Ultrafast optics 3 3-0-0 2019B-10:   פרומקר יבגני יוג'ין 20312381 ההרצאה מתקיימת בחדר הסמינרים 207 בנין 54
total points total points 15

נספח א׳

מסלול משולב - פיזיקה והנדסת חומרים

Semester 1

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
201-1-9511 אלגברה לינארית להנדסת חשמל 1 Linear Algebra for Electrical Engineering 1 3.5 3-1-0 2020A-10:   שטראוס יוסף
2020A-20:   ליפיאנסקי   רובים
2020A-30:   סולומון   יער
2020A-40:   סמית   סטיוארט
2020A-11:   קרימר   אפרת
2020A-12:   קרימר   אפרת
2020A-13:   קרימר   אפרת
2020A-21:   קרימר   אפרת
2020A-22:   גרינבאום רייזיס   זהר
2020A-23:   גרינבאום רייזיס   זהר
2020A-31:    
2020A-32:   גרינבאום רייזיס   זהר
2020A-33:   גרינבאום רייזיס   זהר
2020A-41:   פיקובסקי   אלכסנדר
2020A-42:   פיקובסקי   אלכסנדר
201-1-9671 חשבון דיפרנציאלי להנדסת חשמל Differential Calculus for EE 5 4-2-0 2020A-10:   ויניקוב ויקטור
2020A-20:   בסר   אמנון
2020A-30:   ברנדנבורסקי   מיכאל
2020A-40:   ברנדנבורסקי   מיכאל
2020A-11:   רפופורט   מרינה
2020A-12:   רפופורט   מרינה
2020A-13:    
2020A-21:    
2020A-22:    
2020A-23:   ולדימירסקי   אנה
2020A-31:   ולדימירסקי   אנה
2020A-32:   ולדימירסקי   אנה
2020A-33:   רפופורט   מרינה
2020A-41:   רפופורט   מרינה
2020A-42:   רפופורט   מרינה
203-1-1141 מבוא לשיטות מתמטיות בפיסיקה Introduction to mathematical methods in Physics 4 3-2-0 2020A-10:   כץ אבגני
2020A-20:    
2020A-11:    
2020A-12:    
2020A-13:    
2020A-21:    
203-1-1161 מבוא לפיסיקה מודרנית Introduction to modern physics 2 2-0-0 2020A-10:   מידן דגנית
203-1-1281 פיסיקה 1 - לתלמידי פיסיקה Physics 1 for Students of Physics 5 3-3-0 2020A-10:   ציטרין עדי
2020A-11:    
2020A-12:    
2020A-13:    
299-1-1121 הכרת הספריה Library Orientation 0 0-0-0 2019A-10:    
2019B-10:    
365-1-1021 תורת החומרים 1 Materials Science 1 3.5 3-1-0 2020A-10:   המחלקה מורי
2020A-11:   פרידמן   אופיר חיים
2020A-12:   פרידמן   אופיר חיים
2020A-13:    
900-5-5001 לומדה להכרת החוק והנהלים למניעת הטרדה מינית Prevention of Sexual Harassment: The Israeli Law and the University Regulations 0 0-0-0 2019A-10:    
2019A-20:    
2019A-30:    
2019A-40:    
2019A-60:    
2019A-100:    
2019A-110:    
2019B-10:    
2019B-20:    
2019B-30:    
2019B-40:    
2019B-60:    
2019B-100:    
2019B-110:    
points points 23
total points total points 23

Semester 2

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
201-1-9521 אלגברה לינארית להנדסת חשמל 2 Linear Algebra for Electrical Engineering 2 2.5 2-1-0 2020B-10:    
2020B-11:    
20119511
201-1-9631 חדו"א וקטורי להנדסת חשמל Vector Calculus for EE 5 4-2-0 2020A-10:   שטראוס יוסף
2020A-20:   גולקו   דניס
2020A-30:   קרנר   דמיטרי
2020A-11:   אברמוב   מישל
2020A-12:   ולדימירסקי   אנה
2020A-21:   אברמוב   מישל
2020A-22:   ולדימירסקי   אנה
2020A-23:   ולדימירסקי   אנה
2020A-31:   ולדימירסקי   אנה
2020A-32:   רון   לירן
2020A-33:    
20119671, 20119681, 20119511
201-1-9681 חשבון אינטגרלי ומשוואות דיפרנציאליות רגילות להנדסת חשמל Integral Calculus and Ordinary Differential Equations for EE 5 4-2-0 2019B-10:   גולן גילי
2019B-20:   גולקו   דניס
2019B-30:   מרקייביץ   דניאל וולף
2019B-11:   הרוש   דור
2019B-12:   חסנוב   אולג
2019B-13:   חסנוב   אולג
2019B-21:   רפופורט   מרינה
2019B-22:   רפופורט   מרינה
2019B-23:   רפופורט   מרינה
2019B-31:   הרוש   דור
2019B-32:   הרוש   דור
2019B-33:   חסנוב   אולג
2019C-10:    
2019C-11:    
2019C-12:    
2019C-13:    
20119671, 20119641
203-1-1171 פרקים בפיסיקה קלאסית Topics in Classical physics 2 2-0-0 2019B-10:   ליוברסקי יורי 20311281
203-1-1623 מעבדה א בפיסיקה לתלמידי פיסיקה Physics Laboratory A for Students of Physics 1.5 0-0-3 2019B-10:   ביטון יעקב
2019B-20:   ריץ'   דניאל
2019B-30:   ריץ'   דניאל
2019B-40:   ריץ'   דניאל
2019B-50:   ריץ'   דניאל
2019B-60:   ביטון   יעקב
20311281 המעבדה מתקיימת בחדר מינוס 102 בנין
203-1-2371 פיסיקה 2 - לתלמידי פיסיקה Physics 2 for Students of Physics 5 4-2-0 2019B-10:   גדלין מיכאל
2019B-20:    
2019B-11:   אליקשוילי   אלכסנדר
2019B-12:   אליקשוילי   אלכסנדר
2019B-21:    
20311281, 20119821, 20311141 שעה אחת תינתן כתרגול עזר על ידי המרצה.
365-1-2011 תורת החומרים 2 Materials Science 2 3.5 3-1-0 2019B-10:   משי לואיזה
2019B-11:   טמפלמן   יעל
2019B-13:   טמפלמן   יעל
36511021
points points 24.5
total points total points 24.5

Semester 3

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
201-1-2021 אנליזת פורייה ומערכות אורתונורמליות לתלמידי פיסיקה Fourier Analysis and Orthonormal Systems for Physics Students 3.5 3-1-0 2020A-10:   שטראוס יוסף
2020A-11:   דיקשטיין   יותם
2020A-12:    
20119681
201-1-9831 תורת ההסתברות להנדסת חשמל Probabilty Theory For EE 3.5 3-1-0 2020A-10:   גולקו דניס
2020A-20:   זיו-אב   מתן
2020A-11:   חסנוב   אולג
2020A-12:   חסנוב   אולג
2020A-13:    
2020A-21:   חסנוב   אולג
2020A-22:   חסנוב   אולג
20112371, 20119681, 20119671, 20119641, 20311141
203-1-2121 פיסיקה 3 Physics 3 4 3-2-0 2020A-10:   קריצבסקי אולג
2020A-11:    
2020A-12:    
20312371, 20119631, 20119681
203-1-2281 מכניקה אנליטית Analytical Mechanics 4 3-2-0 2020A-10:   קובץ עילי
2020A-11:    
2020A-12:    
20312371, 20119821, 20119541, 20119631, 20119681 הפסקה של שעה בין 13-14
204-1-1571 כימיה בסיסית לתלמידי הנדסה Basic Chemistry for Engineering Students 4.5 4-1-0 2020A-10:   יגנה זהבית
2020A-20:   מנזורולה   עמנואל
2020A-11:    
2020A-12:    
2020A-21:    
2020A-22:    
365-1-2111 תרמודינמיקה 1 Thermodynamics 1 4 3-2-0 2020A-10:   שנק רוני
2020A-11:   מזרחי   ניצן
2020A-12:   מזרחי   ניצן
365-1-3111 תכונות מכניות של חומרים 1 Mechanical properties of materials 1 3.5 3-1-0 2020A-10:   שנק רוני
2020A-11:   הלל   גיא
2020A-12:   הלל   גיא
36511021
900-5-2002 הדרכת בטיחות כימית וביולוגית Tranining in Chemical & Biological Safety 0 2-0-0 2019A-0:    
2019B-0:    
קורס ממוחשב במודל
points points 27
total points total points 27

Semester 4

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
153-1-5051 אנגלית מתקדמים ב - טבע והנדסה English Advanced B 2 4-0-0 2020A-10:   דוידסון-שרתוק מגי
2020A-20:   רוט   ריצרד משה
2020A-30:   דוידסון-שרתוק   מגי
2020A-40:   ביתן   סטפני
2020A-50:   גרמן   רונית
2020A-60:   בייטנברט   אלכסנדרה
2020A-70:   גרמן   רונית
2020A-80:   דוידסון-שרתוק   מגי
2020A-90:   רוט   ריצרד משה
2020A-100:   בייטנברט   אלכסנדרה
2020A-110:   ביתן   סטפני
201-1-0071 פונקציות מרוכבות להנדסת חשמל Complex Analysis for EE 3.5 3-1-0 2019A-10:   שטראוס יוסף
2019A-11:   שטראוס   יוסף
2019A-12:   שטראוס   יוסף
2019A-13:   שטראוס   יוסף
2019B-10:   קרנר   דמיטרי
2019B-20:   שטראוס   יוסף
2019B-30:   איידלשטין   נעה
2019B-11:   פורת   מרדכי
2019B-12:   פורת   מרדכי
2019B-13:   פורת   מרדכי
2019B-21:   דיקשטיין   יותם
2019B-22:   פורת   מרדכי
2019B-23:   דיקשטיין   יותם
2019B-31:   דיקשטיין   יותם
2019B-32:   דיקשטיין   יותם
2019B-33:    
20119821, 20119631, 20119541
203-1-2381 אלקטרודינמיקה 1 Electrodynamics 1 4.5 4-1-0 2019B-10:   ליוברסקי יורי
2019B-11:   אזולאי   ברק
2019B-12:   אזולאי   ברק
20312371, 20312281, 20119681
203-1-2551 בטיחות במעבדה Laboratory Safety 0 0-0-0 2020A-10:    
203-1-2553 מעבדה ב1 בפיסיקה לתלמידי פיסיקה Physics Laboratory B1 for Students of Physics 2 0-0-4 2020A-10:   ציטרון צבי הירש
2020A-20:   ציטרון   צבי הירש
20311623, 20311523
203-1-3141 תורת הקוונטים 1 Quantum Theory 1 4 3-2-0 2019B-10:   פיינגולד מריו
2019B-11:   דהן   דניאל
2019B-12:   דהן   דניאל
20312281, 20312121
203-1-3451 מבוא לפיסיקה חישובית Introduction to Computational Method in Physics 4 3-2-0 2019B-10:   קשת אורי
2019B-11:   ערד   אופיר
20311141, 20311281, 20312371, 20312121 ההרצאה תתקיים בחדר הסמינרים 207 בנין 54
365-1-2121 תרמודינמיקה 2 Thermodynamics 2 4 3-2-0 2019B-10:   שנק רוני
2019B-11:   מזרחי   ניצן
2019B-12:   מזרחי   ניצן
36212241
365-1-2323 מעבדת חומרים 2 Materials Laboratory 2 1.5 0-0-3 2019B-10:   וסרבלט אילה
2019B-20:   וסרבלט   אילה
2019B-30:   וסרבלט   אילה
2019B-40:   פרגה   נחום
36512313
points points 25.5
total points total points 25.5

Semester 5

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
203-1-2161 תרמודינמיקה ומכניקה סטטיסטית 1 Thermodynamics and Statistical Mechanics 1 3.5 3-1-0 2020A-10:   גדלין מיכאל
2020A-11:    
2020A-12:    
20119821, 20119831, 20312371, 20119631, 20119671
203-1-2653 מעבדה ב2 בפיסיקה לתלמידי פיסיקה Physics Laboratory B2 for Students of Physics 2 0-0-4 2020A-10:   ציטרון צבי הירש
2020A-20:   ציטרון   צבי הירש
20312553 מתקיימת ביחד עם מעבדה 2553
203-1-3241 תורת הקוונטים 2 Quantum Theory 2 5 4-2-0 2020A-10:   כהן דורון
2020A-11:    
20313141
203-1-3271 סמינר סטודנטים Students Seminar .5 0-0-1 2020A-10:    
2020A-20:    
20312381, 20313141
365-1-3011 מטלורגיה פיסיקלית 1 Physical Metallurgy 1 3.5 3-1-0 2020A-10:   לאון אברהם
2020A-11:   לאון   אברהם
2020A-12:   לאון   אברהם
36512111, 36512121, 36511021, 36512011
365-1-3313 מעבדת חומרים 3 Materials Laboratory 3 1.5 0-0-3 2020A-110:   פרגה נחום
2020A-120:   פרגה   נחום
2020A-130:   פרגה   נחום
2020A-140:    
36512323
365-1-3842 מעבר חום וחומר Heat & Mass Transfer 3.5 3-1-0 2020A-10:   חיים מרדכי
2020A-11:   אוסטרובסקי   נטלי
2020A-12:   אוסטרובסקי   נטלי
20119171, 36512121
365-1-4441 דיפרקצית קרני איקס Crystallography and X-Ray Diffraction 3.5 3-1-0 2020A-10:   משי לואיזה
2020A-11:   יניב   גילי
2020A-12:   יניב   גילי
36511021
points points 23
total points total points 23

Semester 6

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
203-1-2261 תרמודינמיקה ומכניקה סטטיסטית 2 Thermodynamics and Statistical Mechanics 2 3.5 3-1-0 2019B-10:   בר לב יבגני
2019B-11:   מושקוביץ   עידו
20312161
203-1-2291 סמינר על נושאי מחקר במחלקה 1 Research Topics Seminar 1 .5 0-0-1 2020A-10:    
365-1-3021 מטלורגיה פיסיקאלית 2 Physical Metallurgy 2 3.5 3-1-0 2019B-10:   אגיון ארנסט אליהו
2019B-11:   לאון   אברהם
2019B-12:   לאון   אברהם
36513011
365-1-3121 תכונות מכניות של חומרים 2 Mechanical properties of materials 2 3.5 3-1-0 2019B-10:   שנק רוני
2019B-11:   הלל   גיא
2019B-12:   הלל   גיא
36513111
365-1-3323 מעבדת חומרים 4 Materials Laboratory 4 1.5 0-0-3 2019B-10:   וסרבלט אילה
2019B-20:   וסרבלט   אילה
2019B-30:   וסרבלט   אילה
2019B-40:   וסרבלט   אילה
36513313
365-1-3471 אפיון חומרים Materials Characterization 3.5 3-1-0 2019B-10:   גולן יובל
2019B-11:   פרידמן   אופיר חיים
2019B-12:   פרידמן   אופיר חיים
36511021, 36512011, 36514441
points points 16
total points total points 16

Semester 7

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
203-1-2292 סמינר על נושאי מחקר במחלקה 2 Research Topics Seminar 2 .5 0-0-1 2020A-10:     20312291 לומדים ב-207 בנין 54.
203-1-3111 פיסיקת מצב מוצק 1 Solid State Physics 1 3.5 3-1-0 2020A-10:   שכטר משה
2020A-11:    
20313141, 20312261
203-1-3161 בטיחות במעבדה ג' Laboratory Safety 0 0-0-0 2020A-10:     20312653
203-1-3163 מעבדה ג1 לניסויים מתקדמים בפיסיקה Physics Laboratory C1 for Advanced Physics Experiments 4 0-0-8 2020A-10:   ביטון יעקב 20312281, 20312553, 20312121, 20313141, 20312653
365-1-2211 תהליכים 1 Materials Processing 1 3.5 3-1-0 2020A-10:   פרגה נחום
2020A-11:   סטרומזה   עינת
2020A-12:   סטרומזה   עינת
36512111, 36512121
365-1-4013 מעבדת חומרים מתקדמת 5 Advanced Materials Laboratory 5 1.5 0-0-4 2020A-110:   וסרבלט אילה
2020A-120:   חיון   שמואל
2020A-130:   חיון   שמואל
36513323, 36513471, 36514441 לא תפתח
365-1-4115 פרוייקט מחקרי פיסיקה חומרים Research project Physical Materials 5 0-0-0 2020A-10:   אגיון ארנסט אליהו 20119241, 20119811, 20311281, 20411571, 29911121, 36511021, 20119821, 20119841, 20311623, 20312371, 36512011, 201171, 2011131, 20312121, 20312281, 36512111, 15315051, 20312381, 20312553, 20313141, 36512121, 20312161, 20312653, 20313241, 20313271, 36512211, 36513011, 36513111, 36513313, 20312291, 36513021, 36513121, 36513323, 36513471, 2031111
points points 18
total points total points 18

Semester 8

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
203-2-5251 פיסיקת מצב מוצק 2 Solid State Physics 2 3.5 3-1-0 2019B-10:   שכטר משה
2019B-11:   אסבן   אופק
20313111
365-1-4125 פרוייקט מחקרי 2 - פיסיקה חומרים Research project Physical Materials 2 5 0-0-0 2019B-10:   אגיון ארנסט אליהו 20119811, 20311141, 20311281, 20411571, 36511021, 29911121, 20119841, 20311623, 20312371, 36512011, 201171, 2011131, 20312121, 20312281, 36512111, 15315051, 20312381, 20312553, 20313141, 36512121, 36512021, 20312161, 20312653, 20313241, 20313271, 36512211, 36513011, 36513111, 36513313, 20312291, 36513842, 36513021, 36513121, 36513323, 36513471, 20312292, 20313111, 20313163, 36514013, 36514441, 20119641, 2031111, 20319081, 20119631, 20119541, 36514115
365-1-4141 התקני מוליכים למחצה semiconductor devices 3.5 3-1-0 2019B-10:   אשכנזי נורית
2019B-11:   זילברבוש   אוהד
36513141, 20312121, 20313111, 20312421
365-1-4153 מעבדה למוליכים למחצה Semiconducting Devices and Structure Properties - Laboratory 1.5 0-0-3 2019B-10:   ג'רשנלי אלברט
2019B-20:   ג'רשנלי   אלברט
points points 13.5
total points total points 13.5

Semester 9

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
total points total points 0

נספח א׳

מתמטיקה ופיזיקה

Semester 1

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
153-1-5041 אנגלית מתקדמים א - טבע והנדסה English Advanced A 0 4-0-0 2020A-10:   ביתן סטפני
2020A-20:   ביתן   סטפני
2020A-30:   בייטנברט   אלכסנדרה
2020A-40:   גולד   דוריאן
2020A-50:   קאהן   גואן
201-1-1011 חשבון אינפיניטסימלי 1 Infinitesimal Calculus 1 5 4-2-0 2020A-10:   שמוביץ' אלי
2020A-11:   ורניק   אלכסנדר
2020A-12:   ורניק   אלכסנדר
2020A-13:    
201-1-7011 אלגברה 1 Algebra 1 5 4-2-0 2020A-10:   אנטובה איזנבוד אינה
2020A-20:   אפרת   עידו
2020A-30:   דיסני   דניאל
2020A-40:   אנטובה איזנבוד   אינה
2020A-11:   פורת   מרדכי
2020A-12:   פורת   מרדכי
2020A-21:   פורת   מרדכי
2020A-22:   פורת   מרדכי
2020A-23:   קאליש   אורן
2020A-31:   הוד   ארנון
2020A-32:   הוד   ארנון
2020A-41:   קאליש   אורן
2020A-42:   אלמכיאס   אור
2020A-43:    
203-1-1141 מבוא לשיטות מתמטיות בפיסיקה Introduction to mathematical methods in Physics 4 3-2-0 2020A-10:   כץ אבגני
2020A-20:    
2020A-11:    
2020A-12:    
2020A-13:    
2020A-21:    
203-1-1161 מבוא לפיסיקה מודרנית Introduction to modern physics 2 2-0-0 2020A-10:   מידן דגנית
203-1-1281 פיסיקה 1 - לתלמידי פיסיקה Physics 1 for Students of Physics 5 3-3-0 2020A-10:   ציטרין עדי
2020A-11:    
2020A-12:    
2020A-13:    
299-1-1121 הכרת הספריה Library Orientation 0 0-0-0 2019A-10:    
2019B-10:    
900-5-5001 לומדה להכרת החוק והנהלים למניעת הטרדה מינית Prevention of Sexual Harassment: The Israeli Law and the University Regulations 0 0-0-0 2019A-10:    
2019A-20:    
2019A-30:    
2019A-40:    
2019A-60:    
2019A-100:    
2019A-110:    
2019B-10:    
2019B-20:    
2019B-30:    
2019B-40:    
2019B-60:    
2019B-100:    
2019B-110:    
points points 21
total points total points 21

Semester 2

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
153-1-5051 אנגלית מתקדמים ב - טבע והנדסה English Advanced B 2 4-0-0 2020A-10:   דוידסון-שרתוק מגי
2020A-20:   רוט   ריצרד משה
2020A-30:   דוידסון-שרתוק   מגי
2020A-40:   ביתן   סטפני
2020A-50:   גרמן   רונית
2020A-60:   בייטנברט   אלכסנדרה
2020A-70:   גרמן   רונית
2020A-80:   דוידסון-שרתוק   מגי
2020A-90:   רוט   ריצרד משה
2020A-100:   בייטנברט   אלכסנדרה
2020A-110:   ביתן   סטפני
201-1-1021 חשבון אינפיניטסימלי 2 Infinitesimal Calculus 2 5 4-2-0 2019B-10:   מרקייביץ דניאל וולף
2019B-11:   ורניק   אלכסנדר
2019B-12:   ורניק   אלכסנדר
2019B-13:    
20111011
201-1-7021 אלגברה 2 Algebra 2 5 4-2-0 2019A-90:   גולקו דניס
2019A-91:   ורניק   אלכסנדר
2019B-10:   טיומקין   איליה
2019B-20:   בנארי הלוי   יתיר
2019B-30:   דיסני   דניאל
2019B-90:   ליפיאנסקי   רובים
2019B-11:   ורניק   אלכסנדר
2019B-12:   הוד   ארנון
2019B-13:   ורניק   אלכסנדר
2019B-21:   גפן   שירלי
2019B-22:   גפן   שירלי
2019B-23:   הוד   ארנון
2019B-24:    
2019B-31:   גפן   שירלי
2019B-32:   קרימר   אפרת
2019B-33:   קרימר   אפרת
2019B-34:   קרימר   אפרת
2019B-99:   קרימר   אפרת
20117011
203-1-1171 פרקים בפיסיקה קלאסית Topics in Classical physics 2 2-0-0 2019B-10:   ליוברסקי יורי 20311281
203-1-1623 מעבדה א בפיסיקה לתלמידי פיסיקה Physics Laboratory A for Students of Physics 1.5 0-0-3 2019B-10:   ביטון יעקב
2019B-20:   ריץ'   דניאל
2019B-30:   ריץ'   דניאל
2019B-40:   ריץ'   דניאל
2019B-50:   ריץ'   דניאל
2019B-60:   ביטון   יעקב
20311281 המעבדה מתקיימת בחדר מינוס 102 בנין
203-1-2371 פיסיקה 2 - לתלמידי פיסיקה Physics 2 for Students of Physics 5 4-2-0 2019B-10:   גדלין מיכאל
2019B-20:    
2019B-11:   אליקשוילי   אלכסנדר
2019B-12:   אליקשוילי   אלכסנדר
2019B-21:    
20311281, 20119821, 20311141 שעה אחת תינתן כתרגול עזר על ידי המרצה.
points points 20.5
total points total points 20.5

Semester 3

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
201-1-1031 חשבון אינפיניטסימלי גיאומטרי 1 Geometric Calculus 1 4 4-0-0 2020A-10:   קרנר דמיטרי 20111021, 20117021
201-1-1051 מבוא לאנליזה Introduction to Analysis 4 4-0-0 2020A-10:   אופנהיים יזהר 20111011, 20117011
201-1-8001 הסתברות Probability 5 4-2-0 2019A-10:   ידין אריאל
2019A-11:   אלימלך   דור
2019A-12:   אלימלך   דור
2019B-90:   ספיר   לובה
2019B-99:   ספיר   לובה
2019C-90:    
2019C-99:    
201121
203-1-2121 פיסיקה 3 Physics 3 4 3-2-0 2020A-10:   קריצבסקי אולג
2020A-11:    
2020A-12:    
20312371, 20119631, 20119681
203-1-2281 מכניקה אנליטית Analytical Mechanics 4 3-2-0 2020A-10:   קובץ עילי
2020A-11:    
2020A-12:    
20312371, 20119821, 20119541, 20119631, 20119681 הפסקה של שעה בין 13-14
points points 21
total points total points 21

Semester 4

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
201-1-0061 משוואות דיפרנציאליות רגילות Ordinary Differential Equations 4 4-0-0 2020B-10:     20111051
201-1-0291 משוואות דיפרנציאליות חלקיות Introduction to Partial Differetial Equations 4 4-0-0 2018B-10:   פוליאקובסקי ארקדי 201161
201-1-1041 חשבון אינפיניטסימלי גיאומטרי 2 Geometrics Calculus 2 4 4-0-0 2020B-10:     20111031
203-1-2381 אלקטרודינמיקה 1 Electrodynamics 1 4.5 4-1-0 2019B-10:   ליוברסקי יורי
2019B-11:   אזולאי   ברק
2019B-12:   אזולאי   ברק
20312371, 20312281, 20119681
203-1-2553 מעבדה ב1 בפיסיקה לתלמידי פיסיקה Physics Laboratory B1 for Students of Physics 2 0-0-4 2020A-10:   ציטרון צבי הירש
2020A-20:   ציטרון   צבי הירש
20311623, 20311523
203-1-3141 תורת הקוונטים 1 Quantum Theory 1 4 3-2-0 2019B-10:   פיינגולד מריו
2019B-11:   דהן   דניאל
2019B-12:   דהן   דניאל
20312281, 20312121
points points 22.5
total points total points 22.5

Semester 5

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
201-1-7031 מבנים אלגבריים Algebraic Structures 4 4-0-0 2020A-10:   גורביץ נדז'דה 20117021
203-1-2161 תרמודינמיקה ומכניקה סטטיסטית 1 Thermodynamics and Statistical Mechanics 1 3.5 3-1-0 2020A-10:   גדלין מיכאל
2020A-11:    
2020A-12:    
20119821, 20119831, 20312371, 20119631, 20119671
203-1-3241 תורת הקוונטים 2 Quantum Theory 2 5 4-2-0 2020A-10:   כהן דורון
2020A-11:    
20313141
points points 12.5
total points total points 12.5

Semester 6

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
201-1-0091 מבוא לטופולוגיה Introduction to Topology 4 4-0-0 2019B-10:   חסון אסף 20117021, 201121
201-1-0251 תורת הפונקציות המרוכבות Theory of Functions of a Complex Variable 4 4-0-0 2019B-10:   גורביץ נדז'דה 201131
203-1-2261 תרמודינמיקה ומכניקה סטטיסטית 2 Thermodynamics and Statistical Mechanics 2 3.5 3-1-0 2019B-10:   בר לב יבגני
2019B-11:   מושקוביץ   עידו
20312161
203-1-2291 סמינר על נושאי מחקר במחלקה 1 Research Topics Seminar 1 .5 0-0-1 2020A-10:    
203-1-2653 מעבדה ב2 בפיסיקה לתלמידי פיסיקה Physics Laboratory B2 for Students of Physics 2 0-0-4 2020A-10:   ציטרון צבי הירש
2020A-20:   ציטרון   צבי הירש
20312553 מתקיימת ביחד עם מעבדה 2553
points points 14
total points total points 14

נספח א׳

מסלול משולב - פיזיקה והנדסת מכונות

Semester 1

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
201-1-9511 אלגברה לינארית להנדסת חשמל 1 Linear Algebra for Electrical Engineering 1 3.5 3-1-0 2020A-10:   שטראוס יוסף
2020A-20:   ליפיאנסקי   רובים
2020A-30:   סולומון   יער
2020A-40:   סמית   סטיוארט
2020A-11:   גרינבאום רייזיס   זהר
2020A-12:   קרימר   אפרת
2020A-13:   גרינבאום רייזיס   זהר
2020A-21:   גרינבאום רייזיס   זהר
2020A-22:   גרינבאום רייזיס   זהר
2020A-23:   קרימר   אפרת
2020A-31:    
2020A-32:   קרימר   אפרת
2020A-33:   קרימר   אפרת
2020A-41:   פיקובסקי   אלכסנדר
2020A-42:   פיקובסקי   אלכסנדר
201-1-9671 חשבון דיפרנציאלי להנדסת חשמל Differential Calculus for EE 5 4-2-0 2020A-10:   ויניקוב ויקטור
2020A-20:   בסר   אמנון
2020A-30:   ברנדנבורסקי   מיכאל
2020A-40:   ברנדנבורסקי   מיכאל
2020A-11:   רפופורט   מרינה
2020A-12:   רפופורט   מרינה
2020A-13:    
2020A-21:   כהן   שירן
2020A-22:   כהן   שירן
2020A-23:   ולדימירסקי   אנה
2020A-31:   ולדימירסקי   אנה
2020A-32:   ולדימירסקי   אנה
2020A-33:   רפופורט   מרינה
2020A-41:   רפופורט   מרינה
2020A-42:   רפופורט   מרינה
203-1-1141 מבוא לשיטות מתמטיות בפיסיקה Introduction to mathematical methods in Physics 4 3-2-0 2020A-10:   כץ אבגני
2020A-20:    
2020A-11:   חבר   שמעון אריה
2020A-12:   חבר   שמעון אריה
2020A-13:    
2020A-21:    
203-1-1161 מבוא לפיסיקה מודרנית Introduction to modern physics 2 2-0-0 2020A-10:   מידן דגנית
203-1-1281 פיסיקה 1 - לתלמידי פיסיקה Physics 1 for Students of Physics 5 3-3-0 2020A-10:   ציטרין עדי
2020A-20:    
2020A-11:   יגאל   תומר
2020A-12:   יגאל   תומר
2020A-13:    
2020A-21:    
299-1-1121 הכרת הספריה Library Orientation 0 0-0-0 2019A-10:    
2019B-10:    
362-1-1011 גרפיקה הנדסית Engineering Graphics 1 for Mechanical Engineering 5 4-2-0 2020A-10:   ברונשטיין ישראל
2020A-20:   דולגר   מארק
2020A-11:   שר   עילם
2020A-12:   חסון   נעם משה
2020A-13:   רוה   טל
2020A-21:   חסון   נעם משה
2020A-22:   שר   עילם
2020A-23:   שר   עילם
חובה
362-1-1163 מבוא להנדסת מכונות Introduction to Mechanical Engineering 1.5 0-0-3 2020A-10:   מדר אייל
2020A-20:   מדר   אייל
2020A-30:   מדר   אייל
2020A-40:   מדר   אייל
2020A-50:   מדר   אייל
2020A-60:   מדר   אייל
2020A-70:   מדר   אייל
2020A-80:   מדר   אייל
2020A-90:   מדר   אייל
חובה
900-5-5001 לומדה להכרת החוק והנהלים למניעת הטרדה מינית Prevention of Sexual Harassment: The Israeli Law and the University Regulations 0 0-0-0 2020A-10:    
2020A-20:    
2020A-30:    
2020A-40:    
2020A-60:    
2020A-100:    
2020A-110:    
2020B-10:    
2020B-20:    
2020B-30:    
2020B-40:    
2020B-60:    
2020B-100:    
2020B-110:    
points points 26
total points total points 26

Semester 2

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
153-1-5051 אנגלית מתקדמים ב - טבע והנדסה English Advanced B 2 4-0-0 2020A-10:   גורדישבסקי גלינה
2020A-20:   רוט   ריצרד משה
2020A-30:   סופינסקי   ירדן
2020A-40:   לרר   סטפני
2020A-50:   גרמן   רונית
2020A-60:   בייטנברט   אלכסנדרה
2020A-70:   גרמן   רונית
2020A-80:   טוקר   ג'נט
2020A-90:   רוט   ריצרד משה
2020A-100:   בייטנברט   אלכסנדרה
2020A-110:   לרר   סטפני
2020A-120:   דרייר   איגור
201-1-9521 אלגברה לינארית להנדסת חשמל 2 Linear Algebra for Electrical Engineering 2 2.5 2-1-0 2020B-10:    
2020B-11:    
20119511
201-1-9631 חדו"א וקטורי להנדסת חשמל Vector Calculus for EE 5 4-2-0 2020A-10:   שטראוס יוסף
2020A-20:   גולקו   דניס
2020A-30:   קרנר   דמיטרי
2020A-11:   אברמוב   מישל
2020A-12:   ולדימירסקי   אנה
2020A-21:   אברמוב   מישל
2020A-22:   ולדימירסקי   אנה
2020A-23:   ולדימירסקי   אנה
2020A-31:    
2020A-32:   רון   לירן
2020A-33:   ולדימירסקי   אנה
20119671, 20119681, 20119511
201-1-9681 חשבון אינטגרלי ומשוואות דיפרנציאליות רגילות להנדסת חשמל Integral Calculus and Ordinary Differential Equations for EE 5 4-2-0 2019B-10:   גולן גילי
2019B-20:   גולקו   דניס
2019B-30:   מרקייביץ   דניאל וולף
2019B-11:   הרוש   דור
2019B-12:   חסנוב   אולג
2019B-13:   חסנוב   אולג
2019B-21:   רפופורט   מרינה
2019B-22:   רפופורט   מרינה
2019B-23:   רפופורט   מרינה
2019B-31:   הרוש   דור
2019B-32:   הרוש   דור
2019B-33:   חסנוב   אולג
2019C-10:   גולקו   דניס
2019C-11:   רפופורט   מרינה
2019C-12:   רפופורט   מרינה
2019C-13:   רפופורט   מרינה
20119671, 20119641
203-1-1171 פרקים בפיסיקה קלאסית Topics in Classical physics 2 2-0-0 2020B-10:   ליוברסקי יורי 20311281
203-1-2371 פיסיקה 2 - לתלמידי פיסיקה Physics 2 for Students of Physics 5 4-2-0 2020B-10:   גרוספלד איתן
2020B-20:    
2020B-11:    
2020B-12:    
2020B-21:    
20311281, 20119821, 20311141 שעה אחת תינתן כתרגול עזר על ידי המרצה.
362-1-1143 מעבדה לגרפיקה ממוחשבת מעשית Computer Graphics 2 0-0-4 2020B-10:   לבבי ליאת
2020B-20:   שר   עילם
2020B-30:   נוראל   בר
2020B-40:   גולן   יואב
2020B-50:   שר   עילם
36211011 חובה
362-1-2181 תכונות מכניות של חומרים Mechanical Properties of Materials 4 3-2-0 2020B-10:   יעקובוביץ' אסף
2020B-20:   יעקובוביץ'   אסף
2020B-11:   יעקבי   יצחק דניאל
2020B-12:   יעקבי   יצחק דניאל
2020B-21:   שמעוני   דנה
2020B-22:   שמעוני   דנה
חובה
points points 27.5
total points total points 27.5

Semester 3

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
201-1-2021 אנליזת פורייה ומערכות אורתונורמליות לתלמידי פיסיקה Fourier Analysis and Orthonormal Systems for Physics Students 3.5 3-1-0 2020A-10:   שטראוס יוסף
2020A-11:   דיקשטיין   יותם
2020A-12:    
20119681
203-1-2121 פיסיקה 3 Physics 3 4 3-2-0 2020A-10:   קריצבסקי אולג
2020A-11:   אליקשוילי   אלכסנדר
2020A-12:    
20312371, 20119631, 20119681
203-1-2281 מכניקה אנליטית Analytical Mechanics 4 3-2-0 2020A-10:   קובץ עילי
2020A-11:   אילני   גדעון
2020A-12:    
20312371, 20119821, 20119541, 20119631, 20119681 הפסקה של שעה בין 13-14
204-1-1571 כימיה בסיסית לתלמידי הנדסה Basic Chemistry for Engineering Students 4.5 4-1-0 2020A-10:   יגנה זהבית
2020A-20:   מנזורולה   עמנואל
2020A-11: