קורסי שירות

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
203-1-1233 מעבדה בפיסיקה א1 לתלמידי כימיה Physics Laboratory A1 for Students of Chemistry 1.5 0-0-3 2021B-1: פיינגולד מריו
2021B-2: פיינגולד מריו
2021B-3: פיינגולד מריו
203-1-1391 המעבדה מתקיימת בחדר מינוס 102 בנין 54,המעבדה מתקיימת בחדר מינוס 102 בניין 54,המעבדה מתקיימת בחדר מינוס 102 בנין 54
203-1-1241 פיסיקה 1ג למדעי הבריאות Physics 1 c for Health Sciences 4 3-2-0 2022B-1: ציטרון צבי הירש
2022B-11: אייזקס עידו טל
2022B-12: אייזקס עידו טל
2022B-13: ברמן רתם
2022B-14: אייזקס עידו טל
201-1-9431 ,477,477,19,19+477
203-1-1331 פיסיקה 1ג למדעי הטבע Physics 1 c Natural Sciences 4 3-2-0 2022B-1: באר אברהם
2022B-11: רימון אמונה
2022B-12: ארזי אסף
2022B-13: סאיג ליליאן
2022B-14: סאיג ליליאן
2022B-15: ארזי אסף
2022B-16: רימון אמונה
201-1-9141, 201-1-9811, 201-1-9431 ,,,,,גאולוגיה,
203-1-1341 מבוא למכניקה לכימאים Introduction To Mechanics for Chemistry students 2 0-0-0 2023A-1: סודיט ליאון
203-1-1361 פיסיקה 1ב מוגבר Physics 1B Enhanced 3.5 3-1-0 2019B-1: יגאל תומר
2019B-11: אילני גדעון
2019B-12: אילני גדעון
581-5-2035, 500-5-6, 201-1-9711 ,,
203-1-1371 פיסיקה 1א - הנדסת חשמל Physics 1A for Students of Electrical Engineering 3.5 3-1-0 2023A-1: ציטרין עדי
2023A-2: גולברייך יפים

2023A-21: שי ליאור
500-5-6, 201-1-9671 ,,,,,,,,,,
203-1-1383 מעבדה בפיסיקה א1 לתלמידי הנדסת חומרים Physics Labratory A1 for Students of Material Engineering 1.5 0-0-3 2022B-1: ביטון יעקב
2022B-2: ביטון יעקב
2022B-3: פיינגולד מריו
2022B-4: ביטון יעקב
2022B-5: ביטון יעקב
2022B-6: ביטון יעקב
המעבדה מתקיימת בחדר מינוס 102 בנין 54,המעבדה מתקיימת בחדר מינוס 102 בנין,המעבדה מתקיימת בחדר מינוס 102 בנין 54,המעבדה מתקיימת בחדר מינוס 102 בנין,המעבדה מתקיימת בחדר מינוס 102 בנין,המעבדה מתקיימת בחדר מינוס 102 בנין
203-1-1391 פיסיקה 1ב Physics 1B 3.5 3-1-0 2023A-1: בל גולן
2023A-11: ארזי אסף
2023A-12: שינדלמן תום
2023A-13: שינדלמן תום
2023A-14: ארזי אסף
201-1-9711, 203-1-1341, 201-1-9141, 500-5-6, 201-1-2361, 201-1-9671 ,תעון,תעון,תעון,תעון
203-1-1431 פיסיקה 2 ג' Physics 2C 4 3-2-0 2023A-1: מרדכי שאול

2023A-12: שמחון תמר
203-1-1331, 203-1-1391 ,,ג"ג,,מדעי המוח,+מדעי המוח,
203-1-1471 פיסיקה 2א Physics 2A 3.5 3-1-0 2022B-1: גדלין מיכאל
20223-1: ברמשנקו בוריס
2022B-2: סייג רועי
2022B-11: שבצ'וק טטיאנה
20223-11: ולרשטיין עידן
2022B-12: אביטן שני
20223-12: ולרשטיין עידן
2022B-21: אביטן שני
2022B-22: שבצ'וק טטיאנה
203-1-1371, 201-1-11, 201-1-9671, 361-1-1081 ,,,,,,,,
203-1-1483 מעבדה א2 בפיסיקה לתלמידי הנדסת חומרים Physics Labratory A2 for Students of Material Engineering 1.5 0-0-3 2022B-1: ביטון יעקב
2022B-2: ביטון יעקב
2022B-3: ביטון יעקב
2022B-4: ביטון יעקב
2022B-5: ביטון יעקב
203-1-1383 המעבדה מתקיימת בחדר מינוס 102 בנין,המעבדה מתקיימת בחדר מינוס 102 בנין,המעבדה מתקיימת בחדר מינוס 102 בנין,המעבדה מתקיימת בחדר מינוס 102 בנין,המעבדה מתקיימת בחדר מינוס 102 בנין
203-1-1491 פיסיקה 2ב Physics 2B 3.5 3-1-0 2023A-1: מידן דגנית
2023A-2: ליובלינסקי מיכאל
2023A-3: בר לב יבגני
203-1-1391, 362-1-1061 ,,,כימית,חומרים,תעו"ן,תעון +ביורפואית,,
203-1-1563 מעבדה א1 בפיסיקה לתלמידי הנדסה כימית Physics Laboratory A1 for Students of Chemical Engineering 1.5 0-0-3 2023A-1: ביטון יעקב
2023A-2: ביטון יעקב
2023A-3: ביטון יעקב
2023A-4: ביטון יעקב
2023A-5: ביטון יעקב
203-1-1391 המעבדה מתקיימת בחדר מינוס 102 בנין 54,המעבדה מתקיימת בחדר מינוס 102 בנין 54,המעבדה מתקיימת בחדר מינוס 102 בנין 54,המעבדה מתקיימת בחדר מינוס 102 בנין 54,המעבדה מתקיימת בחדר מינוס 102 בנין 54
203-1-1593 מעבדה בפיסיקה א1 לתלמידי ביורפואה Physics Laboratory A1 for Students of Biomedical Engineering 1.5 0-0-3 2023A-1: ביטון יעקב
2023A-2: ביטון יעקב
2023A-3: ביטון יעקב
2023A-4: ביטון יעקב
2023A-5: ביטון יעקב
203-1-1391 המעבדה מתקיימת בחדר מינוס 102 בנין 54,המעבדה מתקיימת בחדר מינוס 102 בנין 54,המעבדה מתקיימת בחדר מינוס 102 בנין 54,המעבדה מתקיימת בחדר מינוס 102 בנין 54,המעבדה מתקיימת בחדר מינוס 102 בנין 54
203-1-1641 פיסיקה 2ב מתוגבר Physics 2B reinforced 4 3-2-0 2023A-1: בר לב יבגני
2023A-11: שמואלי גלי
203-1-1391 מצטרפים להרצאה בקורס 20311491,
203-1-1651 פיסיקה מודרנית להנדסת תוכנה Modern Physics for Software Engineering 3.5 3-1-0 2022B-1: כהן דורון
2022B-11: ווינשטין יהושע
2022B-12: ווינשטין יהושע
2022B-13: ווינשטין יהושע
2022B-14: ווינשטין יהושע
2022B-15: ווינשטין יהושע
2022B-16: ווינשטין יהושע
201-1-9321, 201-1-2361 ,,,,,,
203-1-1721 פיסיקה 2ב מוגבר Physics 2B enhanced 3.5 3-1-0 2021A-1: בר לב יבגני
2021A-11: עשת לילה
2021A-12: סאיג ליליאן
2021A-13: סיטון יוסף
2021A-14: סאיג ליליאן
2021A-15: אליס גיא
362-1-1061 ,,,,,
203-1-2391 פיסיקה 3א Physics 3A 3.5 3-1-0 2023A-1: בל גולן
2023A-2: בל גולן
203-1-1471, 201-1-21, 201-1-9681 ,,,מחשבים,,,,,,
203-1-2421 פיסיקה 3ב Physics 3B 2.5 2-1-0 2022B-1: פולמן רון
2022B-11: דובקובסקי אור
2022B-12: דובקובסקי אור
203-1-1721, 203-1-1491 ,,
total points total points 56