נספח ב׳

Quantum Technology - Atomic quantum technology and quantum information

Requirements

Compulsory courses specific for the research field

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
360-2-1111 מבוא לטכנולוגיה קוונטית Introduction to Quantum Technology 3 3-0-0

Additional compulsory courses (select at least 3 courses out of the following, per approval of the adviser)

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
202-1-5241 חישוב קוונטיים Quantum Computation 4 4-0-0 2019 2
1:סתת אור
201-1-7021, 201-1-8001, 201-1-2391, 201-1-131, 201-1-2381, 201-1-2371, 201-1-9531, 201-1-21, 201-1-9831
203-2-4121 תורת הקוונטים 3 Quantum Theory 3 3.5 3-1-0 2021 1
1:
11:
,
203-2-4171 מכניקה סטטיסטית Statistical Mechanics 3.5 3-1-0 2020 2
1:כהן דורון
11:חבר שמעון אריה
,
203-2-4321 אופטיקה קוונטית Quantum Optics 3 3-0-0 2021 1
1:
203-2-4331 לייזרים ואופטיקה אולטרא-מהירה Lasers, nonlinear and ultrafast optics 3 3-0-0 2020 2
1:פרומקר יבגני יוג'ין
203-1-2381
203-2-4611 שיטות ניסיוניות בחומרים קוונטיים Experimental methods of quantum materials 3 3-0-0 2021 2
1:
203-2-5271 שיטות ניסיוניות בטכנולוגיה קוונטית Experimental Methods for Quantum technology 3 3-0-0 2021 1
1:
203-1-3141
total points total points 23

Electives (from the list above, or from the list below, or approved MSc courses of Physics, or per approval of the teaching committee)

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
202-1-5241 חישוב קוונטיים Quantum Computation 4 4-0-0 2019 2
1:סתת אור
201-1-7021, 201-1-8001, 201-1-2391, 201-1-131, 201-1-2381, 201-1-2371, 201-1-9531, 201-1-21, 201-1-9831
202-2-4741 תורת האינפורמציה Information Theory 2 2-0-0 2020 2
1:יפרמנקו קלים
202-1-1061, 201-1-2391, 201-1-8001, 201-1-2201, 201-1-9831, 201-1-2381
202-2-5871 קריפטוגרפיה Cryptography 4 4-0-0 2021 1
1:
202-1-2041, 201-1-8001, 201-1-2391, 201-1-131, 201-1-9831, 201-1-2381
202-2-6241 קריפטוגרפיה קוונטית Quantum Cryptography 2 2-0-0 2021 1
1:
201-1-7021, 201-1-8001, 201-1-2391, 201-1-9531, 201-1-2381, 201-1-9831
total points total points 12

Other compulsory courses

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
203-2-5361 סמינר מסכם Summarizing Seminar 0 0-0-0 2020 1
2020 2

1:
1:ליוברסקי יורי
,
900-5-5001 לומדה להכרת החוק והנהלים למניעת הטרדה מינית Prevention of Sexual Harassment: The Israeli Law and the University Regulations 0 0-0-0 2020 2
2020 1

1:
1:
2:
2:
3:
3:
4:
4:
6:
6:
10:
10:
11:
11:
,,,,,,,,,,,,,
970-5-0002 סדנת הוראה לסגל זוטר Academic teaching Workshop 0 0-0-0 2020 1
2020 2

1:פולק איתי
1:פולק איתי
2:פולק איתי
2:ישראלי מירית
3:פולק איתי
3:פולק איתי
4:פולק איתי
4:ישראלי מירית
5:פולק איתי
6:פולק איתי
7:פולק איתי
8:פולק איתי
9:פולק איתי
11:פולק איתי
11:פולק איתי
12:פולק איתי
12:פולק איתי
13:פולק איתי
13:פולק איתי
21:פולק איתי
21:ישראלי מירית
22:פולק איתי
22:ישראלי מירית
23:פולק איתי
23:ישראלי מירית
31:פולק איתי
31:פולק איתי
32:פולק איתי
32:פולק איתי
33:פולק איתי
33:פולק איתי
41:פולק איתי
41:ישראלי מירית
42:פולק איתי
42:ישראלי מירית
43:פולק איתי
43:ישראלי מירית
51:פולק איתי
52:פולק איתי
53:פולק איתי
61:פולק איתי
62:פולק איתי
63:פולק איתי
71:פולק איתי
72:פולק איתי
73:פולק איתי
74:פולק איתי
81:פולק איתי
82:פולק איתי
83:פולק איתי
91:פולק איתי
92:פולק איתי
93:פולק איתי
ברקן- 9-13,,אורן 13-17,,אורן 13-17,,אורן 9-13,,ברקן 13-17,אורן 9-13,אורן 9-13,אורן 9-13,אורן 13-17,אורן 9-13,,ברקן 9-13,,ברקן 9-13,,ברקן 13-17,,ברקן 13-17,,ברקן 13-17,,אשל 13-17,,אשל 10-14,,ברקן 13-17,,אורן 9-13,,אשל 9-13,,אורן 9-13,,אורן 13-17,אשל 13-17,ברקן 13-17,-136 9-13,אשל 9-13,אשל 10-14,ברקן 9-13,ברקן 9-13,אשל 9-13,ברקן 13-17,ברקן 13-17,אשל 13-17,ברקן 9-13,אורן 9-13,אשל 13-17,אורן 13-17
total points total points 0