נספח ב׳

Quantum Technology - Atomic quantum technology and quantum information

Requirements

Compulsory courses specific for the research field

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
מבוא לטכנולוגיה קוונטית Introduction to Quantum Technology 3 3-0-0

Additional compulsory courses (select at least 3 courses out of the following, per approval of the adviser)

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
202-2-4971 חישוב קוונטי Quantum Computation 4 4-0-0 2022A-1: סתת אור 201-1-9641, 201-1-9831, 201-1-9531, 201-1-7021, 201-1-2391, 201-1-2381, 201-1-8001
203-1-3141 תורת הקוונטים 1 Quantum Theory 1 4.5 3-3-0 2022B-1: פיינגולד מריו
203-1-2281, 203-1-2121, 201-1-9511, 201-1-2021, 201-1-9521 ,,
203-2-4121 תורת הקוונטים 3 Quantum Theory 3 3.5 3-1-0 2022A-1: גרוספלד איתן
2022A-11: פליטר ירדן ברק
,
203-2-4171 מכניקה סטטיסטית Statistical Mechanics 3.5 3-1-0 2022B-1: שכטר משה
,
203-2-4611 שיטות ניסיוניות בחומרים קוונטיים Experimental methods of quantum materials 3 3-0-0 2022B-1: מניב ערן
203-2-5271 שיטות ניסיוניות בטכנולוגיה קוונטית Experimental Methods for Quantum technology 3 3-0-0 2021B-1: פולמן רון 203-1-3141
203-2-5321 פיסיקה אטומית ומולקולרית Atomic and Molecular Physics 3.5 3-1-0 2022B-1: מנסן ישי
203-1-3141, 203-1-2371 ,
203-2-4331 לייזרים ואופטיקה אולטרא-מהירה Lasers, nonlinear and ultrafast optics 3 3-0-0 2022B-1: פרומקר יבגני יוג'ין 203-1-2381
או or
203-2-4321 אופטיקה קוונטית Quantum Optics 3 3-0-0 2021B-1: פרומקר יבגני יוג'ין
total points total points 28

Electives (from the list above, or from the list below, or approved MSc courses of Physics, or per approval of the teaching committee)

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
202-1-5241 חישוב קוונטיים Quantum Computation 4 4-0-0 2019B-1: סתת אור 201-1-7021, 201-1-8001, 201-1-2391, 201-1-131, 201-1-2381, 201-1-2371, 201-1-9531, 201-1-21, 201-1-9831
202-2-4741 תורת האינפורמציה Information Theory 2 2-0-0 2020B-1: יפרמנקו קלים 202-1-1061, 201-1-2391, 201-1-8001, 201-1-2201, 201-1-9831, 201-1-2381
202-2-5871 קריפטוגרפיה Cryptography 4 4-0-0 2022A-1: דינור איתי 202-1-2041, 201-1-8001, 201-1-2391, 201-1-131, 201-1-9831, 201-1-2381
202-2-6241 קריפטוגרפיה קוונטית Quantum Cryptography 2 2-0-0 2022B-1: סתת אור 201-1-7021, 201-1-8001, 201-1-2391, 201-1-9531, 201-1-2381, 201-1-9831
total points total points 12

Other compulsory courses

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
203-2-5361 סמינר מסכם Summarizing Seminar 0 0-0-0 2022A-1: גרוספלד איתן
,
900-5-5001 לומדה להכרת החוק והנהלים למניעת הטרדה מינית Prevention of Sexual Harassment: The Israeli Law and the University Regulations 0 0-0-0 2022A-1: אברמוב מרינה
2022B-1: אברמוב מרינה
,,,,,,,,,,,,,
970-5-0002 סדנת הוראה לסגל זוטר Academic teaching Workshop 0 0-0-0 2022A-1: פולק איתי
2022A-2: פולק איתי
2022A-3: פולק איתי
2022A-4: פולק איתי
2022A-5: פולק איתי
2022A-6: פולק איתי
2022A-7: פולק איתי
2022A-8: פולק איתי
2022A-9: פולק איתי
2022A-10: פולק איתי
2022A-11: פולק איתי
2022A-12: פולק איתי
2022A-13: פולק איתי
2022A-14: פולק איתי
2022A-15: פולק איתי
2022A-16: פולק איתי
2022A-21: פולק איתי
2022A-22: פולק איתי
2022A-23: פולק איתי
2022A-24: פולק איתי
2022A-25: פולק איתי
2022A-26: פולק איתי
2022A-31: פולק איתי
2022A-32: פולק איתי
2022A-33: פולק איתי
2022A-34: פולק איתי
2022A-35: פולק איתי
2022A-36: פולק איתי
2022A-41: פולק איתי
2022A-42: פולק איתי
2022A-43: פולק איתי
2022A-44: פולק איתי
2022A-45: פולק איתי
2022A-46: פולק איתי
2022A-51: פולק איתי
2022A-52: פולק איתי
2022A-53: פולק איתי
2022A-54: פולק איתי
2022A-55: פולק איתי
2022A-56: פולק איתי
2022A-61: פולק איתי
2022A-62: פולק איתי
2022A-63: פולק איתי
2022A-64: פולק איתי
2022A-65: פולק איתי
2022A-66: פולק איתי
2022A-71: פולק איתי
2022A-72: פולק איתי
2022A-73: פולק איתי
2022A-74: פולק איתי
2022A-75: פולק איתי
2022A-76: פולק איתי
2022A-77: פולק איתי
2022A-78: פולק איתי
2022A-79: פולק איתי
2022A-81: פולק איתי
2022A-82: פולק איתי
2022A-83: פולק איתי
2022A-84: פולק איתי
2022A-85: פולק איתי
2022A-86: פולק איתי
2022A-91: פולק איתי
2022A-92: פולק איתי
2022A-93: פולק איתי
2022A-94: פולק איתי
2022A-95: פולק איתי
2022A-96: פולק איתי
2022A-97: פולק איתי
2022A-98: פולק איתי
2022A-99: פולק איתי
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
total points total points 0