נספח ב׳

MSc in Quantum Technology

Compulsory courses specific for the research field

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
203-2-5271 שיטות ניסיוניות בטכנולוגיה קוונטית Experimental Methods for Quantum technology 3 3-0-0 2021B-1: פולמן רון 203-1-3141
total points total points 3

Electives

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
202-2-4741 תורת האינפורמציה Information Theory 2 2-0-0 2020B-1: יפרמנקו קלים 202-1-1061, 201-1-2391, 201-1-8001, 201-1-2201, 201-1-9831, 201-1-2381
202-2-6241 קריפטוגרפיה קוונטית Quantum Cryptography 2 2-0-0 2022B-1: סתת אור 201-1-7021, 201-1-8001, 201-1-2391, 201-1-9531, 201-1-2381, 201-1-9831, 201-1-3011
203-1-3141 תורת הקוונטים 1 Quantum Theory 1 4.5 3-3-0 203-1-2281, 203-1-2121, 201-1-9511, 201-1-2021, 201-1-9521, 201-1-9901 ,
203-2-4121 קוואנטים מתקדם 1 Advanced Quantum Mechanics 1 3.5 3-1-0 ,
203-2-4151 נושאים נבחרים במצב מוצק Selected Topics in Solid State 3 3-0-0 2021B-1: מאיר יגאל 203-1-2161
203-2-4171 מכניקה סטטיסטית מתקדמת Advanced Statistical Mechanics 3.5 3-1-0 ,
203-2-4201 פיסיקה רב-גופית 1 Many Body Physics 1 3 3-0-0 2018A-1: מאיר יגאל 203-2-4131
203-2-4611 שיטות ניסיוניות בחומרים קוונטיים Experimental methods of quantum materials 3 3-0-0 2022B-1: מניב ערן
203-2-5061 נושאים נבחרים במצב מוצק 2 Selected topics in solid state physics 2 3 3-0-0 2022A-1: שכטר משה
203-2-5131 נושאים נבחרים במכניקה קוונטית וסטטיסטית Selected Topics in Quantum and Statistical Mechanics 3 3-0-0 2022A-1: בל גולן
203-2-5251 פיסיקת מצב מוצק 2 Solid State Physics 2 3.5 3-1-0 2022B-1: שכטר משה
2022B-11: סיטון יוסף
203-1-3111 ,
203-2-5321 פיסיקה אטומית ומולקולרית Atomic and Molecular Physics 3.5 3-1-0 2022B-1: מנסן ישי
2022B-11: שבצ'וק טטיאנה
203-1-3141, 203-1-2371 ,
203-2-5411 חומרים קוונטים Quantum materials 3 3-0-0 2022B-1: מידן דגנית
203-2-4331 לייזרים ואופטיקה אולטרא-מהירה Lasers, nonlinear and ultrafast optics 3 3-0-0 2022B-1: פרומקר יבגני יוג'ין 203-1-2381
או or
203-2-4321 אופטיקה קוונטית Quantum Optics 3 3-0-0 2021B-1: פרומקר יבגני יוג'ין
202-1-5241 חישוב קוונטיים Quantum Computation 4 4-0-0 2019B-1: סתת אור 201-1-7021, 201-1-8001, 201-1-2391, 201-1-131, 201-1-2381, 201-1-2371, 201-1-9531, 201-1-21, 201-1-9831
או or
202-2-4971 חישוב קוונטי Quantum Computation 4 4-0-0 201-1-9641, 201-1-9831, 201-1-9531, 201-1-7021, 201-1-2391, 201-1-2381, 201-1-8001
total points total points 47.5

Other compulsory courses

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
203-2-5361 סמינר מסכם Summarizing Seminar 0 0-0-0 2022A-1: גרוספלד איתן
2022B-1: גרוספלד איתן
,
900-5-5001 לומדה להכרת החוק והנהלים למניעת הטרדה מינית Prevention of Sexual Harassment: The Israeli Law and the University Regulations 0 0-0-0 2022A-1: אברמוב מרינה
2022B-1: אברמוב מרינה
,,,,,,,,,,,,,
970-5-0002 סדנת הוראה לסגל זוטר Academic teaching Workshop 0 0-0-0 2022A-1: פולק איתי
2022B-1: לב שריד אביבית
2022A-2: פולק איתי
2022B-2: לב שריד אביבית
2022A-3: פולק איתי
2022B-3: פולק איתי
2022A-4: פולק איתי
2022B-4: ברעד ענבל
2022A-5: פולק איתי
2022A-6: פולק איתי
2022A-7: פולק איתי
2022A-8: פולק איתי
2022A-9: פולק איתי
2022A-10: פולק איתי
2022A-11: פולק איתי
2022B-11: לב שריד אביבית
2022A-12: פולק איתי
2022B-12: לב שריד אביבית
2022A-13: פולק איתי
2022B-13: לב שריד אביבית
2022A-14: פולק איתי
2022B-14: לב שריד אביבית
2022A-15: פולק איתי
2022B-15: לב שריד אביבית
2022A-16: פולק איתי
2022B-16: לב שריד אביבית
2022A-21: פולק איתי
2022B-21: לב שריד אביבית
2022A-22: פולק איתי
2022B-22: לב שריד אביבית
2022A-23: פולק איתי
2022B-23: לב שריד אביבית
2022A-24: פולק איתי
2022B-24: לב שריד אביבית
2022A-25: פולק איתי
2022B-25: לב שריד אביבית
2022A-26: פולק איתי
2022B-26: לב שריד אביבית
2022A-31: פולק איתי
2022B-31: פולק איתי
2022A-32: פולק איתי
2022B-32: פולק איתי
2022A-33: פולק איתי
2022B-33: פולק איתי
2022A-34: פולק איתי
2022B-34: פולק איתי
2022A-35: פולק איתי
2022B-35: פולק איתי
2022A-36: פולק איתי
2022B-36: פולק איתי
2022A-41: פולק איתי
2022B-41: ברעד ענבל
2022A-42: פולק איתי
2022B-42: ברעד ענבל
2022A-43: פולק איתי
2022B-43: ברעד ענבל
2022A-44: פולק איתי
2022B-44: ברעד ענבל
2022A-45: פולק איתי
2022B-45: ברעד ענבל
2022A-46: פולק איתי
2022B-46: ברעד ענבל
2022A-51: פולק איתי
2022A-52: פולק איתי
2022A-53: פולק איתי
2022A-54: פולק איתי
2022A-55: פולק איתי
2022A-56: פולק איתי
2022A-61: פולק איתי
2022A-62: פולק איתי
2022A-63: פולק איתי
2022A-64: פולק איתי
2022A-65: פולק איתי
2022A-66: פולק איתי
2022A-71: פולק איתי
2022A-72: פולק איתי
2022A-73: פולק איתי
2022A-74: פולק איתי
2022A-75: פולק איתי
2022A-76: פולק איתי
2022A-77: פולק איתי
2022A-78: פולק איתי
2022A-79: פולק איתי
2022A-81: פולק איתי
2022A-82: פולק איתי
2022A-83: פולק איתי
2022A-84: פולק איתי
2022A-85: פולק איתי
2022A-86: פולק איתי
2022A-91: פולק איתי
2022A-92: פולק איתי
2022A-93: פולק איתי
2022A-94: פולק איתי
2022A-95: פולק איתי
2022A-96: פולק איתי
2022A-97: פולק איתי
2022A-98: פולק איתי
2022A-99: פולק איתי
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
total points total points 0