נספח ב׳

MSc in Quantum Technology

Compulsory courses specific for the research field

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
203-2-5271 שיטות ניסיוניות בטכנולוגיה קוונטית Experimental Methods for Quantum technology 3 3-0-0 2021B-1: פולמן רון 203-1-3141
או or
203-2-4611 שיטות ניסיוניות בחומרים קוונטיים Experimental methods of quantum materials 3 3-0-0 2022B-1: מניב ערן
total points total points 3

Electives

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
202-2-4741 תורת האינפורמציה Information Theory 2 2-0-0 2020B-1: יפרמנקו קלים 202-1-1061, 201-1-2391, 201-1-8001, 201-1-2201, 201-1-9831, 201-1-2381
202-2-6241 קריפטוגרפיה קוונטית Quantum Cryptography 2 2-0-0 201-1-7021, 201-1-8001, 201-1-2391, 201-1-9531, 201-1-2381, 201-1-9831, 201-1-3011
203-1-3141 תורת הקוונטים 1 Quantum Theory 1 4.5 3-3-0 203-1-2281, 203-1-2121, 201-1-9511, 201-1-2021, 201-1-9521, 201-1-9901, 203-1-2371, 203-1-1281 ,
203-2-4121 קוואנטים מתקדם 1 Advanced Quantum Mechanics 1 3.5 3-1-0 2023A-1: גרוספלד איתן
2023A-11: פליטר ירדן ברק
,
203-2-4151 נושאים נבחרים במצב מוצק Selected Topics in Solid State 3 3-0-0 2021B-1: מאיר יגאל 203-1-2161
203-2-4171 מכניקה סטטיסטית מתקדמת Advanced Statistical Mechanics 3.5 3-1-0 2023A-1: שכטר משה
2023A-11: חבר שמעון אריה
,
203-2-4201 פיסיקה רב-גופית 1 Many Body Physics 1 3 3-0-0 2018A-1: מאיר יגאל 203-2-4131
203-2-5061 נושאים נבחרים במצב מוצק 2 Selected topics in solid state physics 2 3 3-0-0 2022A-1: שכטר משה
203-2-5131 נושאים נבחרים במכניקה קוונטית וסטטיסטית Selected Topics in Quantum and Statistical Mechanics 3 3-0-0 2022A-1: בל גולן
203-2-5251 פיסיקת מצב מוצק 2 Solid State Physics 2 3.5 3-1-0 2022B-1: שכטר משה
2022B-11: סיטון יוסף
203-1-3111 ,
203-2-5321 פיסיקה אטומית ומולקולרית Atomic and Molecular Physics 3.5 3-1-0 2022B-1: מנסן ישי
2022B-11: שבצ'וק טטיאנה
203-1-3141, 203-1-2371 ,
203-2-5411 חומרים קוונטים Quantum materials 3 3-0-0 2022B-1: מידן דגנית
203-2-4331 לייזרים ואופטיקה אולטרא-מהירה Lasers, nonlinear and ultrafast optics 3 3-0-0 2022B-1: פרומקר יבגני יוג'ין 203-1-2381
או or
203-2-4321 אופטיקה קוונטית Quantum Optics 3 3-0-0 2021B-1: פרומקר יבגני יוג'ין
202-1-5241 חישוב קוונטיים Quantum Computation 4 4-0-0 2019B-1: סתת אור 201-1-7021, 201-1-8001, 201-1-2391, 201-1-131, 201-1-2381, 201-1-2371, 201-1-9531, 201-1-21, 201-1-9831
או or
202-2-4971 חישוב קוונטי Quantum Computation 4 4-0-0 2023A-1: סתת אור 201-1-9641, 201-1-9831, 201-1-9531, 201-1-7021, 201-1-2391, 201-1-2381, 201-1-8001
total points total points 44.5

Other compulsory courses

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
203-2-5361 סמינר מסכם Summarizing Seminar 0 0-0-0
900-5-5001 לומדה להכרת החוק והנהלים למניעת הטרדה מינית Prevention of Sexual Harassment: The Israeli Law and the University Regulations 0 0-0-0 2023A-1: אברמוב מרינה
2023B-1: אברמוב מרינה
,,,,,,,,,,,,,
970-5-0002 סדנת הוראה לסגל זוטר Academic teaching Workshop 0 0-0-0 2023A-1: לב שריד אביבית
2023A-2: לב שריד אביבית
2023A-3: ברעד ענבל
2023A-4: ברעד ענבל
2023A-5: ברעד ענבל
2023A-6: ברעד ענבל
2023A-7: ברעד ענבל
2023A-8: ברעד ענבל
2023A-9: ברעד ענבל
2023A-11: לב שריד אביבית
2023A-12: לב שריד אביבית
2023A-13: לב שריד אביבית
2023A-14: לב שריד אביבית
2023A-15: לב שריד אביבית
2023A-21: לב שריד אביבית
2023A-22: לב שריד אביבית
2023A-23: לב שריד אביבית
2023A-24: לב שריד אביבית
2023A-25: לב שריד אביבית
2023A-31: ברעד ענבל
2023A-32: ברעד ענבל
2023A-33: ברעד ענבל
2023A-34: ברעד ענבל
2023A-35: לב שריד אביבית
2023A-41: ברעד ענבל
2023A-42: ברעד ענבל
2023A-43: ברעד ענבל
2023A-44: ברעד ענבל
2023A-45: ברעד ענבל
2023A-51: ברעד ענבל
2023A-52: ברעד ענבל
2023A-53: ברעד ענבל
2023A-54: ברעד ענבל
2023A-55: ברעד ענבל
2023A-61: ברעד ענבל
2023A-62: ברעד ענבל
2023A-63: ברעד ענבל
2023A-64: ברעד ענבל
2023A-65: ברעד ענבל
2023A-71: ברעד ענבל
2023A-72: ברעד ענבל
2023A-73: ברעד ענבל
2023A-74: ברעד ענבל
2023A-75: ברעד ענבל
2023A-81: ברעד ענבל
2023A-82: ברעד ענבל
2023A-83: ברעד ענבל
2023A-84: ברעד ענבל
2023A-85: ברעד ענבל
2023A-91: ברעד ענבל
2023A-92: ברעד ענבל
2023A-93: ברעד ענבל
2023A-94: ברעד ענבל
2023A-95: ברעד ענבל
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
total points total points 0