נספח ב׳

MSc in Physics, General Track - High Energy

Compulsory courses specific for the research field

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
203-2-4121 קוואנטים מתקדם 1 Advanced Quantum Mechanics 1 3.5 3-1-0 2023A-1: גרוספלד איתן
2023A-11: פליטר ירדן ברק
,
203-2-4131 קוואנטים מתקדם 2 Advanced Quantum Mechanics 2 3 3-0-0 203-2-4121
203-2-4161 חלקיקים 1 Particles 1 3 3-0-0 2023A-1: פלטי ערן
203-2-4171 מכניקה סטטיסטית מתקדמת Advanced Statistical Mechanics 3.5 3-1-0 2023A-1: שכטר משה
2023A-11: חבר שמעון אריה
,
203-2-4191 תורת הכבידה 2 Gravitation Theory 2 3 3-0-0 2021B-1: ברושטין רמי 203-2-4181
203-2-4441 תורת שדות קוונטית 1 Quantum Field Theory 1 3 3-0-0 2022A-1: ליובלינסקי מיכאל 203-2-4131, 203-2-4121
total points total points 19

Other compulsory courses

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
203-2-5361 סמינר מסכם Summarizing Seminar 0 0-0-0
900-5-5001 לומדה להכרת החוק והנהלים למניעת הטרדה מינית Prevention of Sexual Harassment: The Israeli Law and the University Regulations 0 0-0-0 2023A-1: אברמוב מרינה
2023B-1: אברמוב מרינה
,,,,,,,,,,,,,
970-5-0002 סדנת הוראה לסגל זוטר Academic teaching Workshop 0 0-0-0 2023A-1: לב שריד אביבית
2023A-2: לב שריד אביבית
2023A-3: ברעד ענבל
2023A-4: ברעד ענבל
2023A-5: ברעד ענבל
2023A-6: ברעד ענבל
2023A-7: ברעד ענבל
2023A-8: ברעד ענבל
2023A-9: ברעד ענבל
2023A-11: לב שריד אביבית
2023A-12: לב שריד אביבית
2023A-13: לב שריד אביבית
2023A-14: לב שריד אביבית
2023A-15: לב שריד אביבית
2023A-21: לב שריד אביבית
2023A-22: לב שריד אביבית
2023A-23: לב שריד אביבית
2023A-24: לב שריד אביבית
2023A-25: לב שריד אביבית
2023A-31: ברעד ענבל
2023A-32: ברעד ענבל
2023A-33: ברעד ענבל
2023A-34: ברעד ענבל
2023A-35: לב שריד אביבית
2023A-41: ברעד ענבל
2023A-42: ברעד ענבל
2023A-43: ברעד ענבל
2023A-44: ברעד ענבל
2023A-45: ברעד ענבל
2023A-51: ברעד ענבל
2023A-52: ברעד ענבל
2023A-53: ברעד ענבל
2023A-54: ברעד ענבל
2023A-55: ברעד ענבל
2023A-61: ברעד ענבל
2023A-62: ברעד ענבל
2023A-63: ברעד ענבל
2023A-64: ברעד ענבל
2023A-65: ברעד ענבל
2023A-71: ברעד ענבל
2023A-72: ברעד ענבל
2023A-73: ברעד ענבל
2023A-74: ברעד ענבל
2023A-75: ברעד ענבל
2023A-81: ברעד ענבל
2023A-82: ברעד ענבל
2023A-83: ברעד ענבל
2023A-84: ברעד ענבל
2023A-85: ברעד ענבל
2023A-91: ברעד ענבל
2023A-92: ברעד ענבל
2023A-93: ברעד ענבל
2023A-94: ברעד ענבל
2023A-95: ברעד ענבל
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
total points total points 0