נספח ב׳

MSc in Physics, Biophysics Track

Compulsory courses specific for the research field

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
203-2-4171 מכניקה סטטיסטית מתקדמת Advanced Statistical Mechanics 3.5 3-1-0 2023A-1: שכטר משה
2023A-11: חבר שמעון אריה
,
203-2-5121 פיסיקה של מצב רך Soft Matter Physics 3 3-0-0 2022B-1: קריצבסקי אולג
total points total points 6.5

Electives

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
203-2-5351 פיסיקה של תא חי Physics of the Living Cell 3 3-0-0 2023A-1: פיינגולד מריו 203-1-2161
205-1-1671 מבוא לנוירוביולוגיה Introduction to Neurobiology 2 2-0-0 2023A-1: ליברסאט פרדריק 205-1-9011, 205-1-9161 הקורס יינתן בשפה האנגלית חייב קורס קדם פיזיולוגיה של בעלי חיים
205-2-8091 מבוא לרשתות עצביות ומודלים של מערכת העצבים Introduction to Neural Networks and Models of the Nervous System 2 0-0-0 2023A-1: שגב רונן
362-2-5311 מכניקת זורמים לא ניוטונים Mechanics of Non-Newtonian Fluids 3 3-0-0 2023B-1: סייג רועי קורס של תואר שני , חייב לעמוד בתנאים המקובלים כמפורט בתקנון (סעיף 4.6) , מועד בחינה אחד ציון 65 לפחות
363-2-3121 תופעות שפה בנוזלים ופולימרים Interfacial phenomena in liquids and polymers 3 3-0-0 2018B-1: צרי יואב
363-2-5501 ביופולימרים Biopolymers 3 3-0-0 2023A-1: ברנהיים אן הרצאה מתקיימת בחדר סמינרים מחלקתי חדר 235 בנין 59
367-2-5421 נוזלים מורכבים Complex Fluids 3 3-0-0 2011B-1: פרגו עודד
367-2-5461 עיבוד נתונים מתקדם Signal analysis for biomedical engineers 3 3-0-0 2018B-1: דונחין עופר 367-1-4261, 411-1-3616
367-2-5741 חישה ותפישה של מגע Haptic sensing and perception 3 3-0-0 2023B-1: ניסקיי אילנה 411-1-3616, 201-1-131, 367-1-4261
369-2-2221 מבוא לפיסיקה של חומר רך וביולוגית Introduction to Biological and Soft Matter Physics 3 3-0-0
369-2-5081 עקרונות תרמודינמיקה סטטיסטית בביוחומרים וחומר רך Principles of Statistical Mechanics in Biomaterials and Soft Matter 3 3-0-0 2023A-1: גרנק רוני 369-1-2071, 369-1-4061
369-2-6473 מקרוסקופית אור והדמאה דיגיטלית+מעבדה Light Microscope and Digital Imaging_Lab 3.5 0-0-1 2022B-1: גבר לוי
2022B-11: לביא יעל
,
470-2-8008 רשתות נוירונים: זכרון, למידה וקידוד עצבי Neural Networks: Memory, Learning and Neural Coding 3 3-0-0 2023B-1: שמיר מעוז
470-2-8273 מודלים של נוירונים ורשתות Models of Neurons and Networks 3 3-0-0 2023A-1: גולומב דוד
total points total points 40.5

Other compulsory courses

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
203-2-5361 סמינר מסכם Summarizing Seminar 0 0-0-0
900-5-5001 לומדה להכרת החוק והנהלים למניעת הטרדה מינית Prevention of Sexual Harassment: The Israeli Law and the University Regulations 0 0-0-0 2023A-1: אברמוב מרינה
2023B-1: אברמוב מרינה
,,,,,,,,,,,,,
970-5-0002 סדנת הוראה לסגל זוטר Academic teaching Workshop 0 0-0-0 2023A-1: לב שריד אביבית
2023A-2: לב שריד אביבית
2023A-3: ברעד ענבל
2023A-4: ברעד ענבל
2023A-5: ברעד ענבל
2023A-6: ברעד ענבל
2023A-7: ברעד ענבל
2023A-8: ברעד ענבל
2023A-9: ברעד ענבל
2023A-11: לב שריד אביבית
2023A-12: לב שריד אביבית
2023A-13: לב שריד אביבית
2023A-14: לב שריד אביבית
2023A-15: לב שריד אביבית
2023A-21: לב שריד אביבית
2023A-22: לב שריד אביבית
2023A-23: לב שריד אביבית
2023A-24: לב שריד אביבית
2023A-25: לב שריד אביבית
2023A-31: ברעד ענבל
2023A-32: ברעד ענבל
2023A-33: ברעד ענבל
2023A-34: ברעד ענבל
2023A-35: לב שריד אביבית
2023A-41: ברעד ענבל
2023A-42: ברעד ענבל
2023A-43: ברעד ענבל
2023A-44: ברעד ענבל
2023A-45: ברעד ענבל
2023A-51: ברעד ענבל
2023A-52: ברעד ענבל
2023A-53: ברעד ענבל
2023A-54: ברעד ענבל
2023A-55: ברעד ענבל
2023A-61: ברעד ענבל
2023A-62: ברעד ענבל
2023A-63: ברעד ענבל
2023A-64: ברעד ענבל
2023A-65: ברעד ענבל
2023A-71: ברעד ענבל
2023A-72: ברעד ענבל
2023A-73: ברעד ענבל
2023A-74: ברעד ענבל
2023A-75: ברעד ענבל
2023A-81: ברעד ענבל
2023A-82: ברעד ענבל
2023A-83: ברעד ענבל
2023A-84: ברעד ענבל
2023A-85: ברעד ענבל
2023A-91: ברעד ענבל
2023A-92: ברעד ענבל
2023A-93: ברעד ענבל
2023A-94: ברעד ענבל
2023A-95: ברעד ענבל
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
total points total points 0