נספח ב׳

Experimental Condensed Matter Physics

Requirements

General compulsory courses to be completed in the first year of studies

Semester

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
203-2-4121 תורת הקוונטים 3 Quantum Theory 3 3.5 3-1-0 2019A-10:   גרוספלד איתן
2019A-11:   שפירא   דקל
203-2-4171 מכניקה סטטיסטית Statistical Mechanics 3.5 3-1-0 2019B-10:   כהן דורון
2019B-11:    
points points 7
total points total points 7

Compulsory courses specific for the research field

Semester

List = (20324611,20325251,20325001,20312631)
course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
203-1-2631 אלקטרוניקה Electronics 4 3-2-0 2019B-10:   בלומנפלד עדי
2019B-11:   בלומנפלד   עדי
20312371
203-2-4611 שיטות בפיסיקה ניסויית Methods in Experimental Physics 3 3-0-0 2019B-10:    
203-2-5001 אות ורעש בפיסיקה נסיונית Signal and Noise in Experimental Physics 3 3-0-0 2017B-10:   יונג גז'גוז'
203-2-5251 פיסיקת מצב מוצק 2 Solid State Physics 2 3.5 3-1-0 2019B-10:   שכטר משה
2019B-11:    
20313111
points points 13.5
  TBD TBD          
total points total points 20.5

Other compulsory courses

Semester

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
203-2-5361 סמינר מסכם Summarizing Seminar 0 0-0-0 2019A-10:    
2019B-10:    
900-5-5001 לומדה להכרת החוק והנהלים למניעת הטרדה מינית Prevention of Sexual Harassment: The Israeli Law and the University Regulations 0 0-0-0 2019A-10:    
2019A-20:    
2019A-30:    
2019A-40:    
2019A-60:    
2019A-100:    
2019A-110:    
970-5-0002 סדנת הוראה לסגל זוטר Academic teaching Workshop 0 0-0-0 2019A-10:   ישראלי מירית
2019A-20:   לב שריד   אביבית
2019A-30:   לב שריד   אביבית
2019A-40:   ישראלי   מירית
2019A-50:   ישראלי   מירית
2019A-60:   יוגב   יהונתן
2019A-70:   ישראלי   מירית
2019A-11:   ישראלי   מירית
2019A-12:   ישראלי   מירית
2019A-13:   ישראלי   מירית
2019A-21:   לב שריד   אביבית
2019A-22:   לב שריד   אביבית
2019A-23:   לב שריד   אביבית
2019A-31:   לב שריד   אביבית
2019A-32:   לב שריד   אביבית
2019A-33:   לב שריד   אביבית
2019A-41:   ישראלי   מירית
2019A-42:   ישראלי   מירית
2019A-43:   ישראלי   מירית
2019A-51:   ישראלי   מירית
2019A-52:   ישראלי   מירית
2019A-53:   ישראלי   מירית
2019A-61:   יוגב   יהונתן
2019A-62:   יוגב   יהונתן
2019A-63:   יוגב   יהונתן
2019A-71:   ישראלי   מירית
2019A-72:   ישראלי   מירית
2019A-73:   ישראלי   מירית
2019A-74:    
אורן- 9-13
points points 0
total points total points 20.5