דרישות לימודי תואר ראשון

מסלולים דו-חוגיים
פיזיקה כמחלקה ראשית פיזיקה כמחלקה ראשית בשילוב עם פסיכולוגיה [1] פיזיקה כחטיבה מתמטיקה ופיזיקה
סימון מסלול ומגמה 10
-
7
(20)
8
-
6
(31)
מקצועות חובה בפיזיקה (א׳+ב׳) 56.5 56.5 27.0 52.5
מקצועות חובה נוספים הניתנים ע״י מחלקות אחרות במסלול/מגמה (ג׳-ז׳) 33.5 33.5 - 59.0
מקצועות בחירה במחלקה לפיזיקה - - 1.0 1.5[6]
מקצועות בחירה במחלקות אחרות - - - 8+1[6]
מקצועות בחירה חופשית 2.0 0 0 2.0
סה"כ נקודות 92.0 90.0 28.0 124.0
מסלולים חד-חוגיים
מגמת פיזיקה כללית
מגמת פוטוניקה מגמת ננופיזיקה [7] מגמת מדעי המוח [5]
סימון מסלול ומגמה 1
(01)
1
(04)
1
(09)
1
(12)
מקצועות חובה בפיזיקה (א׳+ב׳) 82.0 85.5 79.0 61.5
מקצועות חובה נוספים הניתנים ע״י מחלקות אחרות במסלול/מגמה (ג׳-ז׳) 33.5
33.5
37.5
43.5
מקצועות בחירה במחלקה לפיזיקה 6.5 3.0 5.5 6.5
מקצועות בחירה במחלקות אחרות - - - 10.5[5]
מקצועות בחירה חופשית 2.0 2.0 2.0 2.0
סה"כ נקודות 124.0 124.0 124.0 124.0

מסלולים משולבים
פיזיקה והנדסת מכונות [2] פיזיקה הנדסת חשמל ומחשבים [3] פיזיקה והנדסת חומרים
פיזיקה ומדעי המחשב [4]
סימון מסלול ומגמה 2
(08)
2
(03)
2
(05)
3
(10)
מקצועות חובה בפיזיקה (א׳+ב׳) 57.5 59.5
68.5 57.5
מקצועות חובה נוספים הניתנים ע״י מחלקות אחרות במסלול (ג׳-ז׳) 126.0 98.0
102.0
102.5
מקצועות בחירה במחלקה לפיזיקה 14.0 14.5 17.0 9.0
מקצועות בחירה במחלקה שותפה 8.5 14.0+20.0 18.5
9.0
מקצועות בחירה חופשית 4.0 4.0 4.0 2.0
סה"כ נקודות
210 210 210 180

מדיניות  לגבי מקצועות חובה / בחירה:

מידע כללי