נספח א׳

מגמת פיזיקה ומדעי המוח

Semester 1

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
153-1-5051 אנגלית מתקדמים ב - טבע והנדסה English Advanced B 2 4-0-0 2019A-10:   דוידסון-שרתוק מגי
2019A-20:   רוט   משה
2019A-30:   דוידסון-שרתוק   מגי
2019A-40:   לרר ביתן   סטפני
2019A-50:   גרמן   רונית
2019A-60:   גרמן   רונית
2019A-70:   בייטנברט   אלכסנדרה
2019A-80:   רוט   משה
2019A-90:   בייטנברט   אלכסנדרה
2019A-100:   דוידסון-שרתוק   מגי
2019A-110:   לרר ביתן   סטפני
201-1-9641 אלגברה לינארית להנדסת חשמל Linear Algebra for Electrical Engineering 6 5-2-0 2019A-10:   סולומון יער
2019A-20:   סמית   סטוארט
2019A-30:   סמורודינסקי   שחר
2019A-40:   גולקו   דניס
2019A-11:   כהן   שיר
2019A-12:   קרימר   אפרת
2019A-13:   רייזיס   זהר
2019A-21:   מאיר   נדב
2019A-22:   קרימר   אפרת
2019A-31:   פיקובסקי   אלכסנדר
2019A-32:   פיקובסקי   אלכסנדר
2019A-33:   מאיר   נדב
2019A-41:   כהן   שיר
2019A-42:   רייזיס   זהר
201-1-9671 חשבון דיפרנציאלי להנדסת חשמל Differential Calculus for EE 5 4-2-0 2019A-10:   ויניקוב ויקטור
2019A-20:   ברנדנבורסקי   מיכאל
2019A-30:   ברנדנבורסקי   מיכאל
2019A-40:   גולקו   דניס
2019A-11:   חסנוב   אולג
2019A-12:   חסנוב   אולג
2019A-13:   אברמוב   מישל
2019A-21:   חסנוב   אולג
2019A-22:   רפופורט   מרינה
2019A-23:   ולדימירסקי   אנה
2019A-31:   אברמוב   מישל
2019A-32:   חסנוב   אולג
2019A-33:   ולדימירסקי   אנה
2019A-41:   רפופורט   מרינה
2019A-42:   ולדימירסקי   אנה
2019A-43:   חסנוב   אולג
203-1-1141 מבוא לשיטות מתמטיות בפיסיקה Introduction to mathematical methods in Physics 4 3-2-0 2019A-10:   כץ אבגני
2019A-20:   המחלקה   מורי
2019A-11:   צוק   עומר
2019A-12:   חבר   שמעון אריה
2019A-13:   חבר   שמעון אריה
2019A-21:    
203-1-1161 מבוא לפיסיקה מודרנית Introduction to modern physics 2 2-0-0 2019A-10:   מידן דגנית
203-1-1281 פיסיקה 1 - לתלמידי פיסיקה Physics 1 for Students of Physics 5 3-3-0 2019A-10:   ציטרין עדי
2019A-20:   המחלקה   מורי
2019A-11:   יגאל   תומר
2019A-12:   יגאל   תומר
2019A-13:   ערד   אופיר
2019A-21:    
299-1-1121 הכרת הספריה Library Orientation 0 0-0-0 2019A-10:    
900-5-5001 לומדה להכרת החוק והנהלים למניעת הטרדה מינית Prevention of Sexual Harassment: The Israeli Law and the University Regulations 0 0-0-0 2019A-10:    
2019A-20:    
2019A-30:    
2019A-40:    
2019A-60:    
2019A-100:    
2019A-110:    
points points 24
205-1-9011 התא The Cell 2.5 2-0-1 2019A-10:   אייכלר ג'רי
2019A-20:   המחלקה   מורי
2019A-11:   לוין   רתם
2019A-12:   רוטבלט   ברק
2019A-13:   רוטבלט   ברק
2019A-14:   רוטבלט   ברק
2019A-15:   ורון   מור
2019A-21:    
או or
205-1-9811 התא The Cell 2.5 2-1-0 2019A-10:   שגיא אמיר
2019A-11:   רוטבלט   ברק
2019A-12:   רוטבלט   ברק
2019A-13:   לוין   רתם
השיעור יינתן באו' 05 בנ' 26
total points total points 26.5

Semester 2

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
201-1-9631 חדו"א וקטורי להנדסת חשמל Vector Calculus for EE 5 4-2-0 2019A-10:   דן-כהן ישי
2019A-20:   טיומקין   איליה
2019A-30:   קרנר   דמיטרי
2019A-11:   חסנוב   אולג
2019A-12:    
2019A-13:   חסנוב   אולג
2019A-21:   אברמוב   מישל
2019A-22:   חסנוב   אולג
2019A-23:   ולדימירסקי   אנה
2019A-31:   ולדימירסקי   אנה
2019A-32:   אברמוב   מישל
2019A-33:   אברמוב   מישל
20119641, 20119671, 20119681
201-1-9681 חשבון אינטגרלי ומשוואות דיפרנציאליות רגילות להנדסת חשמל Integral Calculus and Ordinary Differential Equations for EE 5 4-2-0 2018B-10:   גולקו דניס
2018B-20:   שאול   לירן
2018B-30:   מרקייביץ   דניאל וולף
2018B-11:   ויבורסקי   שי
2018B-12:   חסנוב   אולג
2018B-13:   חסנוב   אולג
2018B-21:   ויבורסקי   שי
2018B-22:   ויבורסקי   שי
2018B-23:   רפופורט   מרינה
2018B-31:   רפופורט   מרינה
2018B-32:   רפופורט   מרינה
2018B-33:    
2018C-10:   בסר   אמנון
2018C-11:   ולדימירסקי   אנה
2018C-12:   ולדימירסקי   אנה
2018C-13:   ולדימירסקי   אנה
20119671, 20119641
203-1-1171 פרקים בפיסיקה קלאסית Topics in Classical physics 2 2-0-0 2019B-10:   ליוברסקי יורי 20311281
203-1-1623 מעבדה א בפיסיקה לתלמידי פיסיקה Physics Laboratory A for Students of Physics 1.5 0-0-3 2019B-10:   ביטון יעקב
2019B-20:   פולמן   רון
2019B-30:   פולמן   רון
2019B-40:   פולמן   רון
2019B-50:   פולמן   רון
2019B-60:   פולמן   רון
20311281 המעבדה מתקיימת בחדר מינוס 102 בנין
203-1-2371 פיסיקה 2 - לתלמידי פיסיקה Physics 2 for Students of Physics 5 4-2-0 2019B-10:   גדלין מיכאל
2019B-20:    
2019B-11:    
2019B-12:    
2019B-21:    
20311281, 20119821, 20311141 שעה אחת תינתן כתרגול עזר על ידי המרצה.
points points 18.5
total points total points 18.5

Semester 3

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
201-1-2021 אנליזת פורייה ומערכות אורתונורמליות לתלמידי פיסיקה Fourier Analysis and Orthonormal Systems for Physics Students 3.5 3-1-0 2019A-10:   ויניקוב ויקטור
2019A-11:   דיקשטיין   יותם
20119681
201-1-9831 תורת ההסתברות להנדסת חשמל Probabilty Theory For EE 3.5 3-1-0 2019A-10:   ידין אריאל
2019A-20:   גולקו   דניס
2019A-30:   ידין   אריאל
2019A-11:   פורטנוב   איגור
2019A-12:   פורטנוב   איגור
2019A-13:   ויבורסקי   שי
2019A-14:   ויבורסקי   שי
2019A-21:   חסנוב   אולג
2019A-22:   חסנוב   אולג
2019A-23:   ויבורסקי   שי
2019A-31:   ויבורסקי   שי
2019A-32:   ויבורסקי   שי
2019A-33:   חסנוב   אולג
20112371, 20119681, 20119671, 20119641, 20311141
203-1-2121 פיסיקה 3 Physics 3 4 3-2-0 2019A-10:   מאיר יגאל
2019A-11:   יאבילברג   קונסטנטין
2019A-12:   יאבילברג   קונסטנטין
20312371, 20119821, 20119631, 20119681
203-1-2281 מכניקה אנליטית Analytical Mechanics 4 3-2-0 2019A-10:   מידן דגנית
2019A-11:   דהן   דניאל
2019A-12:   לביא   אסף
20312371, 20119821, 20119541, 20119631, 20119681
points points 15
total points total points 15

Semester 4

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
201-1-0071 פונקציות מרוכבות להנדסת חשמל Complex Analysis for EE 3.5 3-1-0 2019A-10:   שטראוס יוסף
2019A-11:   שטראוס   יוסף
2019A-12:   שטראוס   יוסף
2019A-13:   שטראוס   יוסף
20119821, 20119631, 20119541
203-1-2291 סמינר על נושאי מחקר במחלקה 1 Research Topics Seminar 1 .5 0-0-1 2019A-10:   מידן דגנית
2019B-10:   מידן   דגנית
203-1-2381 אלקטרודינמיקה 1 Electrodynamics 1 4.5 4-1-0 2019B-10:   ליוברסקי יורי
2019B-11:    
20312371, 20312281, 20119841, 20119821
203-1-2551 בטיחות במעבדה Laboratory Safety 0 0-0-0 2019A-10:   ביטון יעקב
2019B-10:   ביטון   יעקב
203-1-2553 מעבדה ב1 בפיסיקה לתלמידי פיסיקה Physics Laboratory B1 for Students of Physics 2 0-0-4 2019A-10:   ציטרון צבי הירש
2019A-20:   ציטרון   צבי הירש
2019B-10:   ציטרון   צבי הירש
2019B-20:   ציטרון   צבי הירש
20311623, 20311523
203-1-3141 תורת הקוונטים 1 Quantum Theory 1 4 3-2-0 2019B-10:   פיינגולד מריו
2019B-11:    
20312281, 20312121
203-1-3451 מבוא לפיסיקה חישובית Introduction to Computational Method in Physics 4 3-2-0 2019B-10:   קשת אורי
2019B-11:    
20311141, 20311281, 20312371, 20312121
205-1-9161 פיזיולוגיה של בע"ח Animal Physiology 3.5 3-1-0 2019B-10:   ליברסאט פרדריק
2019B-11:   פורמן   אורי
2019B-12:   פורמן   אורי
2019B-13:   עמנואל   סתיו
2019B-14:   כפרי   ליאור
2019B-15:   כפרי   ליאור
20519011
points points 22
total points total points 22

Semester 5

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
203-1-2161 תרמודינמיקה ומכניקה סטטיסטית 1 Thermodynamics and Statistical Mechanics 1 3.5 3-1-0 2019A-10:   גדלין מיכאל
2019A-11:   אזולאי   ברק
20119821, 20119831, 20312371, 20119631, 20119811
203-1-2292 סמינר על נושאי מחקר במחלקה 2 Research Topics Seminar 2 .5 0-0-1 2019A-10:   מידן דגנית
2019B-10:   מידן   דגנית
20312291 לומדים ב-207 בנין 54.
203-1-2653 מעבדה ב2 בפיסיקה לתלמידי פיסיקה Physics Laboratory B2 for Students of Physics 2 0-0-4 2019A-10:   ציטרון צבי הירש
2019A-20:   ציטרון   צבי הירש
2019B-10:   ציטרון   צבי הירש
2019B-20:   ציטרון   צבי הירש
20312553 מתקיימת ביחד עם מעבדה 2553
203-1-3241 תורת הקוונטים 2 Quantum Theory 2 5 4-2-0 2019A-10:   כהן דורון
2019A-11:   דהן   דניאל
20313141
203-1-3271 סמינר סטודנטים Students Seminar .5 0-0-1 2019A-10:   בן-אברהם ש"י
2019A-20:   בן-אברהם   ש"י
20312381, 20313141
205-1-1671 מבוא לנוירוביולוגיה Introduction to Neurobiology 2 2-0-0 2019A-10:   ליברסאט פרדריק 20519011, 20519161 הקורס יינתן בשפה האנגלית חייב קורס קדם פיזיולוגיה של בעלי חיים
points points 13.5
total points total points 13.5

Semester 6

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
203-1-2261 תרמודינמיקה ומכניקה סטטיסטית 2 Thermodynamics and Statistical Mechanics 2 3.5 3-1-0 2019B-10:   בר לב יבגני
2019B-11:    
20312161
203-1-3161 בטיחות במעבדה ג' Laboratory Safety 0 0-0-0 2019A-10:   ביטון יעקב
2019B-10:    
20312653
203-1-3163 מעבדה ג1 לניסויים מתקדמים בפיסיקה Physics Laboratory C1 for Advanced Physics Experiments 4 0-0-8 2019A-10:   מנסן ישי
2019B-10:    
20312281, 20312553, 20312121, 20313141, 20312653
205-1-7924 מבוא לרשתות נוירונים Introduction to neural networks 2 2-0-0 2019B-10:   שגב רונן
points points 9.5
total points total points 9.5

קורסים להשלמת נק״ז חובה

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
101-1-0057 פסיכולוגיה קוגנטיבית Cognitive Psychology 4 3-1-0 2019B-10:   לייזר דוד
2019B-11:    
2019B-12:    
2019B-13:    
2019B-14:    
2019B-15:    
2019B-16:    
2019B-17:    
2019B-18:    
101179, 101189 קורס חובה סמסטריאלי לשנה ב' לקורס זה מתלווה תרגיל אותו יש לקחת במקביל. קורס קדם: מבוא לפסיכולוגיה.
191-1-0015 נוירואנטומיה תפקודית - א Functional Neuroanatomy - A 2 2-0-0 2018A-10:   אבידן גליה
191-1-0025 נוירואנטומיה תפקודית - ב Functional Neuroanatomy - B 2 2-0-0 2018B-10:   אבידן גליה 191115
197-1-0054 המוח -120 שנות מחקר The Brain - 120 Years of Research 2 2-0-0 2018B-10:   אמיתי יעל
205-1-7161 תעלות יונים ומחלות Channelopathies 3 3-0-0 2019B-10:   זילברברג נעם
205-1-7911 נוירופיזיולוגיה של מערכות סנסורימוטוריות Sensorimotor Neurophysiology 2 2-0-0 2019B-10:   עזוז רוני 20511671 קורס קדם נוירוביולוגיה
205-1-7913 פסיכופרמקולגיה Psychopharmacology 2.5 2-1-0 2019B-10:   צנגן אברהם
2019B-11:   בוקובזה   ליהי
2019B-12:   צנגן   אברהם
2019B-13:   אבנית   אמיר
2019B-14:    
20519161
411-1-3061 מבוא לתהליכים אקראיים Introduction to Stochastic Processes 3.5 3-1-0 2019A-10:   שמיר מעוז
2019A-11:   סיוון   מתן
201171, 20119531, 2011131, 36711071, 20119641, 20119671, 20119681, 20119831, 20119821
411-1-3616 פיזיולוגיה הומנית ב' Human Physiology B 4.5 4-0-1 2019B-10:   גולומב דוד
2019B-11:    
2019B-12:    
41113606, 20119671, 20119641
470-2-8008 רשתות נוירונים: זכרון, למידה וקידוד עצבי Neural Networks: Memory, Learning and Neural Coding 3 3-0-0 2018B-10:   שמיר מעוז קורס ינתן בחדר 11, בנין 93, קמפוס מרקוס
470-2-8273 מודלים של נוירונים ורשתות Models of Neurons and Networks 3 0-0-0 2019A-10:   גולומב דוד
points points 31.5
total points total points 31.5