נספח א׳

מסלול משולב - פיזיקה ומדעי מחשב

Semester 1

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
201-1-0201 מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות Introduction to Logic and Set Theory 5 4-2-0 2019A-10:   קמנסקי משה
2019A-20:   קמנסקי   משה
2019A-30:   שקופ   אהובה
2019A-40:   קוג'מן   מנחם
2019A-50:   מייזל   יונה
2019A-80:    
2019A-90:   שקופ   אהובה
2019A-11:   ורניק   אלכסנדר
2019A-12:   גוריון   אמיר
2019A-13:   שרוני   מיכל
2019A-21:   ורניק   אלכסנדר
2019A-22:   שרוני   מיכל
2019A-23:   שמרת   עמית
2019A-31:   שמרת   עמית
2019A-32:   שמרת   עמית
2019A-33:   גוריון   אמיר
2019A-41:   גוריון   אמיר
2019A-42:   שמרת   עמית
2019A-43:   שמרת   עמית
2019A-51:   ורניק   אלכסנדר
2019A-52:   ורניק   אלכסנדר
2019A-53:   ורניק   אלכסנדר
2019A-81:    
2019A-99:   ורניק   אלכסנדר
201-1-9641 אלגברה לינארית להנדסת חשמל Linear Algebra for Electrical Engineering 6 5-2-0 2019A-10:   סולומון יער
2019A-20:   סמית   סטוארט
2019A-30:   סמורודינסקי   שחר
2019A-40:   גולקו   דניס
2019A-11:   כהן   שיר
2019A-12:   קרימר   אפרת
2019A-13:   רייזיס   זהר
2019A-21:   מאיר   נדב
2019A-22:   קרימר   אפרת
2019A-31:   פיקובסקי   אלכסנדר
2019A-32:   פיקובסקי   אלכסנדר
2019A-33:   מאיר   נדב
2019A-41:   כהן   שיר
2019A-42:   רייזיס   זהר
201-1-9671 חשבון דיפרנציאלי להנדסת חשמל Differential Calculus for EE 5 4-2-0 2019A-10:   ויניקוב ויקטור
2019A-20:   ברנדנבורסקי   מיכאל
2019A-30:   ברנדנבורסקי   מיכאל
2019A-40:   גולקו   דניס
2019A-11:   חסנוב   אולג
2019A-12:   חסנוב   אולג
2019A-13:   אברמוב   מישל
2019A-21:   חסנוב   אולג
2019A-22:   רפופורט   מרינה
2019A-23:   ולדימירסקי   אנה
2019A-31:   אברמוב   מישל
2019A-32:   חסנוב   אולג
2019A-33:   ולדימירסקי   אנה
2019A-41:   רפופורט   מרינה
2019A-42:   ולדימירסקי   אנה
2019A-43:   חסנוב   אולג
203-1-1141 מבוא לשיטות מתמטיות בפיסיקה Introduction to mathematical methods in Physics 4 3-2-0 2019A-10:   כץ אבגני
2019A-20:   המחלקה   מורי
2019A-11:   צוק   עומר
2019A-12:   חבר   שמעון אריה
2019A-13:   חבר   שמעון אריה
2019A-21:    
203-1-1161 מבוא לפיסיקה מודרנית Introduction to modern physics 2 2-0-0 2019A-10:   מידן דגנית
203-1-1281 פיסיקה 1 - לתלמידי פיסיקה Physics 1 for Students of Physics 5 3-3-0 2019A-10:   ציטרין עדי
2019A-20:   המחלקה   מורי
2019A-11:   יגאל   תומר
2019A-12:   יגאל   תומר
2019A-13:   ערד   אופיר
2019A-21:    
299-1-1121 הכרת הספריה Library Orientation 0 0-0-0 2019A-10:    
900-5-5001 לומדה להכרת החוק והנהלים למניעת הטרדה מינית Prevention of Sexual Harassment: The Israeli Law and the University Regulations 0 0-0-0 2019A-10:    
2019A-20:    
2019A-30:    
2019A-40:    
2019A-60:    
2019A-100:    
2019A-110:    
points points 27
total points total points 27

Semester 2

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
153-1-5051 אנגלית מתקדמים ב - טבע והנדסה English Advanced B 2 4-0-0 2019A-10:   דוידסון-שרתוק מגי
2019A-20:   רוט   משה
2019A-30:   דוידסון-שרתוק   מגי
2019A-40:   לרר ביתן   סטפני
2019A-50:   גרמן   רונית
2019A-60:   גרמן   רונית
2019A-70:   בייטנברט   אלכסנדרה
2019A-80:   רוט   משה
2019A-90:   בייטנברט   אלכסנדרה
2019A-100:   דוידסון-שרתוק   מגי
2019A-110:   לרר ביתן   סטפני
201-1-9631 חדו"א וקטורי להנדסת חשמל Vector Calculus for EE 5 4-2-0 2019A-10:   דן-כהן ישי
2019A-20:   טיומקין   איליה
2019A-30:   קרנר   דמיטרי
2019A-11:   חסנוב   אולג
2019A-12:    
2019A-13:   חסנוב   אולג
2019A-21:   אברמוב   מישל
2019A-22:   חסנוב   אולג
2019A-23:   ולדימירסקי   אנה
2019A-31:   ולדימירסקי   אנה
2019A-32:   אברמוב   מישל
2019A-33:   אברמוב   מישל
20119641, 20119671, 20119681
201-1-9681 חשבון אינטגרלי ומשוואות דיפרנציאליות רגילות להנדסת חשמל Integral Calculus and Ordinary Differential Equations for EE 5 4-2-0 2018B-10:   גולקו דניס
2018B-20:   שאול   לירן
2018B-30:   מרקייביץ   דניאל וולף
2018B-11:   ויבורסקי   שי
2018B-12:   חסנוב   אולג
2018B-13:   חסנוב   אולג
2018B-21:   ויבורסקי   שי
2018B-22:   ויבורסקי   שי
2018B-23:   רפופורט   מרינה
2018B-31:   רפופורט   מרינה
2018B-32:   רפופורט   מרינה
2018B-33:    
2018C-10:   בסר   אמנון
2018C-11:   ולדימירסקי   אנה
2018C-12:   ולדימירסקי   אנה
2018C-13:   ולדימירסקי   אנה
20119671, 20119641
203-1-1171 פרקים בפיסיקה קלאסית Topics in Classical physics 2 2-0-0 2019B-10:   ליוברסקי יורי 20311281
203-1-1623 מעבדה א בפיסיקה לתלמידי פיסיקה Physics Laboratory A for Students of Physics 1.5 0-0-3 2019B-10:   ביטון יעקב
2019B-20:   פולמן   רון
2019B-30:   פולמן   רון
2019B-40:   פולמן   רון
2019B-50:   פולמן   רון
2019B-60:   פולמן   רון
20311281 המעבדה מתקיימת בחדר מינוס 102 בנין
203-1-2371 פיסיקה 2 - לתלמידי פיסיקה Physics 2 for Students of Physics 5 4-2-0 2019B-10:   גדלין מיכאל
2019B-20:    
2019B-11:    
2019B-12:    
2019B-21:    
20311281, 20119821, 20311141 שעה אחת תינתן כתרגול עזר על ידי המרצה.
points points 20.5
total points total points 20.5

Semester 3

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
201-1-2021 אנליזת פורייה ומערכות אורתונורמליות לתלמידי פיסיקה Fourier Analysis and Orthonormal Systems for Physics Students 3.5 3-1-0 2019A-10:   ויניקוב ויקטור
2019A-11:   דיקשטיין   יותם
20119681
201-1-9831 תורת ההסתברות להנדסת חשמל Probabilty Theory For EE 3.5 3-1-0 2019A-10:   ידין אריאל
2019A-20:   גולקו   דניס
2019A-30:   ידין   אריאל
2019A-11:   פורטנוב   איגור
2019A-12:   פורטנוב   איגור
2019A-13:   ויבורסקי   שי
2019A-14:   ויבורסקי   שי
2019A-21:   חסנוב   אולג
2019A-22:   חסנוב   אולג
2019A-23:   ויבורסקי   שי
2019A-31:   ויבורסקי   שי
2019A-32:   ויבורסקי   שי
2019A-33:   חסנוב   אולג
20112371, 20119681, 20119671, 20119641, 20311141
202-1-1011 מבוא למדעי המחשב Introduction to Computer Science 5 4-2-0 2019A-10:   קיסר חן
2019A-20:   קיסר   חן
2019A-30:   קודיש   מיכאל
2019A-40:   שמש   מיכל
2019A-50:   טוויטו   יוחאי
2019A-60:   טוויטו   יוחאי
2019A-70:   המחלקה   מורי
2019A-80:   המחלקה   מורי
2019A-90:   טוויטו   יוחאי
2019A-11:   שובל   יערה
2019A-12:   שובל   יערה
2019A-13:   פרנק   מיכאל חי
2019A-21:   בן-דוד   נועה
2019A-22:   ספורטה   צחי
2019A-23:   יצחקוב   אברהם
2019A-31:   קאופמן   איליה
2019A-32:   יצחקוב   אברהם
2019A-33:   ספורטה   צחי
2019A-41:   סבטליצקי   דינה
2019A-42:   פרנק   מיכאל חי
2019A-43:   מטר   שקד
2019A-51:   צימרמן   גליה רינה
2019A-52:   רובין   עמיר
2019A-53:   צימרמן   גליה רינה
2019A-61:   גגולשוילי   אופיר
2019A-62:   גגולשוילי   אופיר
2019A-71:    
2019A-72:    
2019A-73:    
2019A-81:    
2019A-99:   מירון   רותם
2019B-10:    
2019B-90:    
2019B-11:    
2019B-12:    
2019B-13:   בן-דוד   נועה
2019B-99:    
203-1-2121 פיסיקה 3 Physics 3 4 3-2-0 2019A-10:   מאיר יגאל
2019A-11:   יאבילברג   קונסטנטין
2019A-12:   יאבילברג   קונסטנטין
20312371, 20119821, 20119631, 20119681
203-1-2281 מכניקה אנליטית Analytical Mechanics 4 3-2-0 2019A-10:   מידן דגנית
2019A-11:   דהן   דניאל
2019A-12:   לביא   אסף
20312371, 20119821, 20119541, 20119631, 20119681
361-1-3131 מערכות ספרתיות Digital Systems 3.5 3-1-0 2019A-10:   סויסה אורי
2019A-20:   סויסה   אורי
2019A-30:   סויסה   אורי
2019A-90:   שלום   אילן
2019A-11:   אפרים   עמית
2019A-12:   אפרים   עמית
2019A-13:   אפרים   עמית
2019A-21:   דיין   עירא
2019A-22:   דיין   עירא
2019A-23:   דיין   עירא
2019A-31:   שמואל   אלי
2019A-32:   שמואל   אלי
2019A-33:    
2019A-99:   אפרים   עמית
points points 23.5
total points total points 23.5

Semester 4

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
201-1-0071 פונקציות מרוכבות להנדסת חשמל Complex Analysis for EE 3.5 3-1-0 2019A-10:   שטראוס יוסף
2019A-11:   שטראוס   יוסף
2019A-12:   שטראוס   יוסף
2019A-13:   שטראוס   יוסף
20119821, 20119631, 20119541
202-1-1031 מבני נתונים Data Structures 5 4-2-0 2019A-90:   דולב שלמה
2019A-99:   סדצקי   מרינה
2019B-10:   טוויטו   יוחאי
2019B-20:    
2019B-30:    
2019B-40:    
2019B-50:    
2019B-60:    
2019B-90:    
2019B-11:   נויוירט   משה
2019B-12:   פילצר   עומרית
2019B-13:   סידי   תומר
2019B-21:   שנפ   שחר
2019B-22:    
2019B-23:   ביטון   מור
2019B-31:   נויוירט   משה
2019B-32:    
2019B-33:    
2019B-41:   ביטון   מור
2019B-42:   פילצר   עומרית
2019B-43:   סידי   תומר
2019B-51:    
2019B-52:    
2019B-53:    
2019B-61:    
2019B-99:    
20211011
202-1-1061 מבנים בדידים וקומבינטוריקה Discrete Structures and Combinatorics 5 4-2-0 2019B-10:    
2019B-20:    
2019B-30:    
2019B-40:    
2019B-50:    
2019B-60:    
2019B-11:   אשלגי   יאיר
2019B-12:   פטר   נתי
2019B-13:   אשלגי   יאיר
2019B-21:   סדיגורסקי   מנחם
2019B-22:   איתן   גורדן
2019B-23:   פילצר   ארנולד
2019B-31:   איתן   גורדן
2019B-32:   פילצר   ארנולד
2019B-33:    
2019B-41:   פטר   נתי
2019B-42:   מלניק   גיל
2019B-43:    
2019B-51:   מלניק   גיל
2019B-52:   סדיגורסקי   מנחם
2019B-61:    
2011201, 20119641, 20119241
203-1-2291 סמינר על נושאי מחקר במחלקה 1 Research Topics Seminar 1 .5 0-0-1 2019A-10:   מידן דגנית
2019B-10:   מידן   דגנית
203-1-2381 אלקטרודינמיקה 1 Electrodynamics 1 4.5 4-1-0 2019B-10:   ליוברסקי יורי
2019B-11:    
20312371, 20312281, 20119841, 20119821
203-1-2551 בטיחות במעבדה Laboratory Safety 0 0-0-0 2019A-10:   ביטון יעקב
2019B-10:   ביטון   יעקב
203-1-2553 מעבדה ב1 בפיסיקה לתלמידי פיסיקה Physics Laboratory B1 for Students of Physics 2 0-0-4 2019A-10:   ציטרון צבי הירש
2019A-20:   ציטרון   צבי הירש
2019B-10:   ציטרון   צבי הירש
2019B-20:   ציטרון   צבי הירש
20311623, 20311523
203-1-3141 תורת הקוונטים 1 Quantum Theory 1 4 3-2-0 2019B-10:   פיינגולד מריו
2019B-11:    
20312281, 20312121
points points 24.5
total points total points 24.5

Semester 5

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
202-1-2031 תכנות מערכות Systems Programming 5 4-2-0 2019A-10:   טרייסטר ערן
2019A-20:   אדלר   מנחם
2019A-30:   אדלר   מנחם
2019A-40:   אדלר   מנחם
2019A-50:   קסיס   מג'יד
2019A-60:   שרף   אנדרי
2019A-11:   דלריאה   שקד
2019A-12:   דלריאה   שקד
2019A-13:   דרורי רטויצר   מתן
2019A-21:   אשלגי   יאיר
2019A-22:   בראל   לינוי
2019A-23:   נתאי   דולב
2019A-31:   בכמט   חגית
2019A-32:   סדצקי   מרינה
2019A-33:   בכמט   חגית
2019A-41:   עותמאן   חוסיין
2019A-42:   אשלגי   יאיר
2019A-43:   שלי תוהמי   עירית
2019A-51:   סדצקי   מרינה
2019A-52:   דרורי רטויצר   מתן
2019A-53:   שלי תוהמי   עירית
2019A-61:   עותמאן   חוסיין
2019A-62:   נתאי   דולב
20211031
202-1-2041 תכנון אלגוריתמים Design of Algorithms 5 4-2-0 2019A-90:    
2019A-99:    
2019B-10:    
2019B-20:    
2019B-30:    
2019B-40:    
2019B-50:    
2019B-60:   בן ברוך   אוהד
2019B-90:    
2019B-11:    
2019B-12:   רוט   אורן
2019B-21:   הס   תום
2019B-22:   שלי תוהמי   עירית
2019B-23:    
2019B-31:   שכנר   משה
2019B-32:    
2019B-33:   הס   תום
2019B-41:   שכנר   משה
2019B-42:    
2019B-43:    
2019B-51:    
2019B-52:    
2019B-53:   שלי תוהמי   עירית
2019B-61:   זאיציק   חננאל איתן
2019B-62:   רוט   אורן
2019B-63:   זאיציק   חננאל איתן
2019B-99:    
20211031, 20119861, 20212031, 20212011
203-1-2161 תרמודינמיקה ומכניקה סטטיסטית 1 Thermodynamics and Statistical Mechanics 1 3.5 3-1-0 2019A-10:   גדלין מיכאל
2019A-11:   אזולאי   ברק
20119821, 20119831, 20312371, 20119631, 20119811
203-1-2292 סמינר על נושאי מחקר במחלקה 2 Research Topics Seminar 2 .5 0-0-1 2019A-10:   מידן דגנית
2019B-10:   מידן   דגנית
20312291 לומדים ב-207 בנין 54.
203-1-2653 מעבדה ב2 בפיסיקה לתלמידי פיסיקה Physics Laboratory B2 for Students of Physics 2 0-0-4 2019A-10:   ציטרון צבי הירש
2019A-20:   ציטרון   צבי הירש
2019B-10:   ציטרון   צבי הירש
2019B-20:   ציטרון   צבי הירש
20312553 מתקיימת ביחד עם מעבדה 2553
203-1-3241 תורת הקוונטים 2 Quantum Theory 2 5 4-2-0 2019A-10:   כהן דורון
2019A-11:   דהן   דניאל
20313141
points points 21
total points total points 21

Semester 6

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
202-1-2011 אוטומטים שפות פורמליות וחישוביות Automata Formal Languages & Computability 5 4-2-0 2019A-10:   קנטורוביץ אריה
2019A-20:   ברפמן   רונן
2019A-30:   בן דניאל   סבסטיאן
2019A-40:   בן דניאל   סבסטיאן
2019A-50:   רוט   אורן
2019A-60:   פיסמן   דנה
2019A-70:   המחלקה   מורי
2019A-90:   בן דניאל   סבסטיאן
2019A-11:   בן ברוך   אוהד
2019A-12:   סידי   תומר
2019A-13:   הס   תום
2019A-21:   אילייב   דוד
2019A-22:   פינדר   שחף
2019A-23:   סדיגורסקי   מנחם
2019A-31:   זולר   רוני
2019A-32:   זולר   רוני
2019A-33:   נויוירט   משה
2019A-41:   פינדר   שחף
2019A-42:   לונטל   ניר
2019A-43:   בן ברוך   אוהד
2019A-51:   מלניק   גיל
2019A-52:   מלניק   גיל
2019A-53:   פטר   נתי
2019A-61:   נויוירט   משה
2019A-62:   אילייב   דוד
2019A-63:    
2019A-71:    
2019A-99:   וולך   נדב
2019B-10:    
2019B-90:    
2019B-11:    
2019B-12:    
2019B-13:    
2019B-99:    
20211061, 20112201, 2011171, 2011201
202-1-2051 עקרונות שפות תכנות Principles of Programming Languages 5 4-2-0 2019A-90:    
2019A-99:    
2019B-10:    
2019B-20:    
2019B-30:   אייל   בן
2019B-40:    
2019B-50:    
2019B-90:    
2019B-11:    
2019B-12:   חיטרון   יגאל
2019B-13:   חיטרון   יגאל
2019B-21:   מירון   רותם
2019B-22:   מירון   רותם
2019B-23:    
2019B-31:    
2019B-32:   זולר   רוני
2019B-33:   אעסם   רים
2019B-41:   אעסם   רים
2019B-42:    
2019B-43:    
2019B-51:   זולר   רוני
2019B-52:    
2019B-53:    
2019B-99:    
20211031, 20212011
202-1-2091 ארכיטקטורה במחשבים ומעבדה בתכנות מערכות Computer Architecture and system programming laboratory 4 2-1-2 2019B-10:   גרוסינגר תמיר
2019B-20:    
2019B-40:   גרוסינגר   תמיר
2019B-50:    
2019B-11:   סדצקי   מרינה
2019B-12:   סדצקי   מרינה
2019B-13:   סדצקי   מרינה
2019B-15:   עותמאן   חוסיין
2019B-16:    
2019B-17:   כהן   ליאת
2019B-18:   דרובי   אחמד
2019B-19:   לוטן   ליאור
2019B-20:   ליניק   תאודור
2019B-21:   סדצקי   מרינה
2019B-22:   סדצקי   מרינה
2019B-23:   סדצקי   מרינה
2019B-25:   דרובי   אחמד
2019B-26:   כהן   ליאת
2019B-27:   עץ הדר   אופיר
2019B-28:    
2019B-29:   סבירסקי   יונתן
2019B-32:   סבירסקי   יונתן
2019B-33:    
2019B-34:   יחזקאל   אבינועם
2019B-41:   סדצקי   מרינה
2019B-42:   סדצקי   מרינה
2019B-43:   סדצקי   מרינה
2019B-44:   נסור-קסיס   גומאנה
2019B-45:   עותמאן   חוסיין
2019B-46:   עץ הדר   אופיר
2019B-47:   נסור-קסיס   גומאנה
2019B-48:   לוטן   ליאור
2019B-49:   יחזקאל   אבינועם
2019B-50:    
2019B-51:   סדצקי   מרינה
2019B-52:   לוטן   ליאור
2019B-53:   לוטן   ליאור
2019B-54:   ליניק   תאודור
2019B-55:    
2019B-56:   כהן   ליאת
2019B-57:   עץ הדר   אופיר
2019B-59:    
2019B-60:   לוטן   ליאור
2019B-61:    
20212031, 37212501, 36113131
203-1-2261 תרמודינמיקה ומכניקה סטטיסטית 2 Thermodynamics and Statistical Mechanics 2 3.5 3-1-0 2019B-10:   בר לב יבגני
2019B-11:    
20312161
361-1-3301 מבוא למחשבים למדעי המחשב Introduction to computers to Computer science 3.5 3-1-0 2018B-10:   שמואלי רון
2018B-20:   שמואלי   רון
2018B-30:   סויסה   אורי
2018B-11:   נוסבאום   אייל
2018B-12:   נוסבאום   אייל
2018B-13:   נוסבאום   אייל
2018B-21:   נוסבאום   אייל
2018B-22:   אלקיים   שי
2018B-23:   אלקיים   שי
2018B-31:   אלקיים   שי
2018B-32:   אלקיים   שי
2018B-33:    
36113131
points points 21
total points total points 21

Semester 7

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
202-1-3011 מבוא לאנליזה נומרית Introduction to Numerical Analysis 4.5 4-1-0 2019A-10:   פרייפלד אורן
2019A-20:   ספיר   לובה
2019A-30:   פרייפלד   אורן
2019A-40:   ספיר   לובה
2019A-90:    
2019A-11:   פורטנוי   עמית
2019A-12:   סבירסקי   יונתן
2019A-13:   פורטנוי   עמית
2019A-21:   שנפ   שחר
2019A-22:   שנפ   שחר
2019A-23:   פורטנוי   עמית
2019A-31:   פורטנוי   עמית
2019A-32:    
2019A-33:   סבירסקי   יונתן
2019A-41:   סבירסקי   יונתן
2019A-42:   סבירסקי   יונתן
2019A-99:    
2019B-90:    
2019B-99:    
20211011, 201121, 20112371, 20119541, 20119631, 20119821, 20219031, 20117011, 20119241, 20119531
202-1-3021 עקרונות הקומפילציה Compiler Principles 4.5 4-1-0 2019A-10:   גולדברג מאיר
2019A-20:   חיון   אברהם
2019A-30:   גולדברג   מאיר
2019A-40:   שפרברג   שחף
2019A-11:   לוטן   ליאור
2019A-12:   לוטן   ליאור
2019A-13:   בראמי   טל יוסף שלום
2019A-21:   לוטן   ליאור
2019A-22:   לוטן   ליאור
2019A-23:   בראמי   טל יוסף שלום
2019A-31:   לוטן   ליאור
2019A-32:   בראמי   טל יוסף שלום
2019A-33:   בראמי   טל יוסף שלום
2019A-41:   לוטן   ליאור
2019A-42:   לוטן   ליאור
2019A-43:   לוטן   ליאור
20212051, 20212011, 36113363, 20212091, 20212071
203-1-3161 בטיחות במעבדה ג' Laboratory Safety 0 0-0-0 2019A-10:   ביטון יעקב
2019B-10:    
20312653
203-1-3163 מעבדה ג1 לניסויים מתקדמים בפיסיקה Physics Laboratory C1 for Advanced Physics Experiments 4 0-0-8 2019A-10:   מנסן ישי
2019B-10:    
20312281, 20312553, 20312121, 20313141, 20312653
203-1-3271 סמינר סטודנטים Students Seminar .5 0-0-1 2019A-10:   בן-אברהם ש"י
2019A-20:   בן-אברהם   ש"י
20312381, 20313141
points points 13.5
total points total points 13.5

Semester 8

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
202-1-3031 מערכות הפעלה Operating Systems 5 4-2-0 2019B-10:    
2019B-20:    
2019B-30:    
2019B-40:    
2019B-11:   פורטנוי   עמית
2019B-12:   דרורי רטויצר   מתן
2019B-13:   פורטנוי   עמית
2019B-21:   דרורי רטויצר   מתן
2019B-22:   ספורטה   צחי
2019B-23:    
2019B-31:    
2019B-32:    
2019B-33:    
2019B-41:    
2019B-42:    
2019B-43:   ספורטה   צחי
20212031, 20212081, 20212091, 20212071
202-1-4001 פרוייקט Research Project 4 0-0-8 2019A-10:   מייזלס אמנון
2019B-10:    
points points 9
total points total points 9