נספח א׳

מסלול משולב - פיזיקה ומדעי מחשב

Semester 1

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
201-1-0201 מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות Introduction to Logic and Set Theory 5 4-2-0 2020A-10:   קוג'מן מנחם
2020A-20:   קמנסקי   משה
2020A-30:   שקופ שמאמא   אהובה
2020A-40:   קוג'מן   מנחם
2020A-50:   קמנסקי   משה
2020A-80:   שקופ שמאמא   אהובה
2020A-11:   ורניק   אלכסנדר
2020A-12:   גוריון   אמיר
2020A-13:   אברג'ל   דניאל לב חי
2020A-21:   ורניק   אלכסנדר
2020A-22:   שמרת   עמית
2020A-23:   אברג'ל   דניאל לב חי
2020A-31:   שמרת   עמית
2020A-32:   אברג'ל   דניאל לב חי
2020A-33:   גוריון   אמיר
2020A-41:   גוריון   אמיר
2020A-42:   שמרת   עמית
2020A-43:   שמרת   עמית
2020A-51:   שרוני   מיכל
2020A-52:   שרוני   מיכל
2020A-53:    
2020A-81:   סדיגורסקי   מנחם
201-1-9511 אלגברה לינארית להנדסת חשמל 1 Linear Algebra for Electrical Engineering 1 3.5 3-1-0 2020A-10:   שטראוס יוסף
2020A-20:   ליפיאנסקי   רובים
2020A-30:   סולומון   יער
2020A-40:   סמית   סטיוארט
2020A-11:   קרימר   אפרת
2020A-12:   קרימר   אפרת
2020A-13:   קרימר   אפרת
2020A-21:   קרימר   אפרת
2020A-22:   גרינבאום רייזיס   זהר
2020A-23:   גרינבאום רייזיס   זהר
2020A-31:    
2020A-32:   גרינבאום רייזיס   זהר
2020A-33:   גרינבאום רייזיס   זהר
2020A-41:   פיקובסקי   אלכסנדר
2020A-42:   פיקובסקי   אלכסנדר
201-1-9671 חשבון דיפרנציאלי להנדסת חשמל Differential Calculus for EE 5 4-2-0 2020A-10:   ויניקוב ויקטור
2020A-20:   בסר   אמנון
2020A-30:   ברנדנבורסקי   מיכאל
2020A-40:   ברנדנבורסקי   מיכאל
2020A-11:   רפופורט   מרינה
2020A-12:   רפופורט   מרינה
2020A-13:    
2020A-21:    
2020A-22:    
2020A-23:   ולדימירסקי   אנה
2020A-31:   ולדימירסקי   אנה
2020A-32:   ולדימירסקי   אנה
2020A-33:   רפופורט   מרינה
2020A-41:   רפופורט   מרינה
2020A-42:   רפופורט   מרינה
203-1-1141 מבוא לשיטות מתמטיות בפיסיקה Introduction to mathematical methods in Physics 4 3-2-0 2020A-10:   כץ אבגני
2020A-20:    
2020A-11:    
2020A-12:    
2020A-13:    
2020A-21:    
203-1-1161 מבוא לפיסיקה מודרנית Introduction to modern physics 2 2-0-0 2020A-10:   מידן דגנית
203-1-1281 פיסיקה 1 - לתלמידי פיסיקה Physics 1 for Students of Physics 5 3-3-0 2020A-10:   ציטרין עדי
2020A-11:    
2020A-12:    
2020A-13:    
299-1-1121 הכרת הספריה Library Orientation 0 0-0-0 2019A-10:    
2019B-10:    
900-5-5001 לומדה להכרת החוק והנהלים למניעת הטרדה מינית Prevention of Sexual Harassment: The Israeli Law and the University Regulations 0 0-0-0 2019A-10:    
2019A-20:    
2019A-30:    
2019A-40:    
2019A-60:    
2019A-100:    
2019A-110:    
2019B-10:    
2019B-20:    
2019B-30:    
2019B-40:    
2019B-60:    
2019B-100:    
2019B-110:    
points points 24.5
total points total points 24.5

Semester 2

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
153-1-5051 אנגלית מתקדמים ב - טבע והנדסה English Advanced B 2 4-0-0 2020A-10:   דוידסון-שרתוק מגי
2020A-20:   רוט   ריצרד משה
2020A-30:   דוידסון-שרתוק   מגי
2020A-40:   ביתן   סטפני
2020A-50:   גרמן   רונית
2020A-60:   בייטנברט   אלכסנדרה
2020A-70:   גרמן   רונית
2020A-80:   דוידסון-שרתוק   מגי
2020A-90:   רוט   ריצרד משה
2020A-100:   בייטנברט   אלכסנדרה
2020A-110:   ביתן   סטפני
201-1-9521 אלגברה לינארית להנדסת חשמל 2 Linear Algebra for Electrical Engineering 2 2.5 2-1-0 2020B-10:    
2020B-11:    
20119511
201-1-9631 חדו"א וקטורי להנדסת חשמל Vector Calculus for EE 5 4-2-0 2020A-10:   שטראוס יוסף
2020A-20:   גולקו   דניס
2020A-30:   קרנר   דמיטרי
2020A-11:   אברמוב   מישל
2020A-12:   ולדימירסקי   אנה
2020A-21:   אברמוב   מישל
2020A-22:   ולדימירסקי   אנה
2020A-23:   ולדימירסקי   אנה
2020A-31:   ולדימירסקי   אנה
2020A-32:   רון   לירן
2020A-33:    
20119671, 20119681, 20119511
201-1-9681 חשבון אינטגרלי ומשוואות דיפרנציאליות רגילות להנדסת חשמל Integral Calculus and Ordinary Differential Equations for EE 5 4-2-0 2019B-10:   גולן גילי
2019B-20:   גולקו   דניס
2019B-30:   מרקייביץ   דניאל וולף
2019B-11:   הרוש   דור
2019B-12:   חסנוב   אולג
2019B-13:   חסנוב   אולג
2019B-21:   רפופורט   מרינה
2019B-22:   רפופורט   מרינה
2019B-23:   רפופורט   מרינה
2019B-31:   הרוש   דור
2019B-32:   הרוש   דור
2019B-33:   חסנוב   אולג
2019C-10:    
2019C-11:    
2019C-12:    
2019C-13:    
20119671, 20119641
203-1-1171 פרקים בפיסיקה קלאסית Topics in Classical physics 2 2-0-0 2019B-10:   ליוברסקי יורי 20311281
203-1-1623 מעבדה א בפיסיקה לתלמידי פיסיקה Physics Laboratory A for Students of Physics 1.5 0-0-3 2019B-10:   ביטון יעקב
2019B-20:   ריץ'   דניאל
2019B-30:   ריץ'   דניאל
2019B-40:   ריץ'   דניאל
2019B-50:   ריץ'   דניאל
2019B-60:   ביטון   יעקב
20311281 המעבדה מתקיימת בחדר מינוס 102 בנין
203-1-2371 פיסיקה 2 - לתלמידי פיסיקה Physics 2 for Students of Physics 5 4-2-0 2019B-10:   גדלין מיכאל
2019B-20:    
2019B-11:   אליקשוילי   אלכסנדר
2019B-12:   אליקשוילי   אלכסנדר
2019B-21:    
20311281, 20119821, 20311141 שעה אחת תינתן כתרגול עזר על ידי המרצה.
points points 23
total points total points 23

Semester 3

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
201-1-2021 אנליזת פורייה ומערכות אורתונורמליות לתלמידי פיסיקה Fourier Analysis and Orthonormal Systems for Physics Students 3.5 3-1-0 2020A-10:   שטראוס יוסף
2020A-11:   דיקשטיין   יותם
2020A-12:    
20119681
201-1-9831 תורת ההסתברות להנדסת חשמל Probabilty Theory For EE 3.5 3-1-0 2020A-10:   גולקו דניס
2020A-20:   זיו-אב   מתן
2020A-11:   חסנוב   אולג
2020A-12:   חסנוב   אולג
2020A-13:    
2020A-21:   חסנוב   אולג
2020A-22:   חסנוב   אולג
20112371, 20119681, 20119671, 20119641, 20311141
202-1-1011 מבוא למדעי המחשב Introduction to Computer Science 5 4-2-0 2020A-10:   קיסר חן
2020A-20:   קיסר   חן
2020A-30:    
2020A-40:    
2020A-50:    
2020A-60:    
2020A-70:    
2020A-80:    
2020A-90:    
2020A-11:   קאופמן   איליה
2020A-12:   מטר   שקד
2020A-13:   קופר   ירין
2020A-21:    
2020A-22:    
2020A-23:    
2020A-31:    
2020A-32:    
2020A-33:    
2020A-41:    
2020A-42:    
2020A-43:    
2020A-51:    
2020A-52:    
2020A-53:    
2020A-61:    
2020A-62:    
2020A-71:    
2020A-72:    
2020A-73:    
2020A-81:    
2020A-99:    
203-1-2121 פיסיקה 3 Physics 3 4 3-2-0 2020A-10:   קריצבסקי אולג
2020A-11:    
2020A-12:    
20312371, 20119631, 20119681
203-1-2281 מכניקה אנליטית Analytical Mechanics 4 3-2-0 2020A-10:   קובץ עילי
2020A-11:    
2020A-12:    
20312371, 20119821, 20119541, 20119631, 20119681 הפסקה של שעה בין 13-14
361-1-3131 מערכות ספרתיות Digital Systems 3.5 3-1-0 2020A-10:   סויסה אורי
2020A-20:   סויסה   אורי
2020A-30:   שמואלי   רון
2020A-11:    
2020A-12:    
2020A-13:    
2020A-21:    
2020A-22:    
2020A-23:    
2020A-31:    
2020A-32:    
2020A-33:    
points points 23.5
total points total points 23.5

Semester 4

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
201-1-0071 פונקציות מרוכבות להנדסת חשמל Complex Analysis for EE 3.5 3-1-0 2019A-10:   שטראוס יוסף
2019A-11:   שטראוס   יוסף
2019A-12:   שטראוס   יוסף
2019A-13:   שטראוס   יוסף
2019B-10:   קרנר   דמיטרי
2019B-20:   שטראוס   יוסף
2019B-30:   איידלשטין   נעה
2019B-11:   פורת   מרדכי
2019B-12:   פורת   מרדכי
2019B-13:   פורת   מרדכי
2019B-21:   דיקשטיין   יותם
2019B-22:   פורת   מרדכי
2019B-23:   דיקשטיין   יותם
2019B-31:   דיקשטיין   יותם
2019B-32:   דיקשטיין   יותם
2019B-33:    
20119821, 20119631, 20119541
202-1-1031 מבני נתונים Data Structures 5 4-2-0 2020A-90:    
2020A-99:    
20211011, 20119671, 20112361, 201111, 20111011
202-1-1061 מבנים בדידים וקומבינטוריקה Discrete Structures and Combinatorics 5 4-2-0 2019B-10:   שטיין יעל
2019B-20:   רובין   נתן
2019B-30:   אורן   סיגל
2019B-40:   נימן   עופר
2019B-50:   כץ   מתתיהו
2019B-60:   שטיין   יעל
2019B-11:   אשלגי   יאיר
2019B-12:   פטר   נתי
2019B-21:   סדיגורסקי   מנחם
2019B-22:   איתן   גורדן
2019B-23:   ברק   נדב
2019B-31:   איתן   גורדן
2019B-32:   ברק   נדב
2019B-33:   קירלי   אור
2019B-41:   פטר   נתי
2019B-42:   מלניק   גיל
2019B-43:   קירלי   אור
2019B-51:   מלניק   גיל
2019B-52:   סדיגורסקי   מנחם
2019B-53:   אשלגי   יאיר
2019B-61:   מעטי   רשף
2019C-10:   סמית   סטיוארט
2019C-11:   אשלגי   יאיר
2019C-12:    
2019C-13:    
2011201, 20119641, 20119241
203-1-2291 סמינר על נושאי מחקר במחלקה 1 Research Topics Seminar 1 .5 0-0-1 2020A-10:    
203-1-2381 אלקטרודינמיקה 1 Electrodynamics 1 4.5 4-1-0 2019B-10:   ליוברסקי יורי
2019B-11:   אזולאי   ברק
2019B-12:   אזולאי   ברק
20312371, 20312281, 20119681
203-1-2551 בטיחות במעבדה Laboratory Safety 0 0-0-0 2020A-10:    
203-1-2553 מעבדה ב1 בפיסיקה לתלמידי פיסיקה Physics Laboratory B1 for Students of Physics 2 0-0-4 2020A-10:   ציטרון צבי הירש
2020A-20:   ציטרון   צבי הירש
20311623, 20311523
203-1-3141 תורת הקוונטים 1 Quantum Theory 1 4 3-2-0 2019B-10:   פיינגולד מריו
2019B-11:   דהן   דניאל
2019B-12:   דהן   דניאל
20312281, 20312121
points points 24.5
total points total points 24.5

Semester 5

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
202-1-2031 תכנות מערכות Systems Programming 5 4-2-0 2020A-10:   קוגן-סדצקי מרינה
2020A-20:   אדלר   מנחם
2020A-30:   אדלר   מנחם
2020A-40:   אדלר   מנחם
2020A-50:   טרייסטר   עירן
2020A-60:   שרף   אנדרי
2020A-11:   אייזנברג   רן
2020A-12:   אייזנברג   רן
2020A-13:   חייט   אור
2020A-21:   שלי תוהמי   עירית
2020A-22:   בראל   לינוי
2020A-23:   נתאי   דולב
2020A-31:   בכמט   חגית
2020A-32:   דינרי   אור
2020A-33:   בכמט   חגית
2020A-41:   עותמאן   חוסיין
2020A-42:   סער   גיא
2020A-43:    
2020A-51:   סולמי   אלעד
2020A-52:   בראל   לינוי
2020A-53:   סולמי   אלעד
2020A-61:   חייט   אור
2020A-62:   נתאי   דולב
20211031
202-1-2041 תכנון אלגוריתמים Design of Algorithms 5 4-2-0 2020A-10:   בן ברוך אוהד
2020A-20:   סתת   אור
2020A-30:   זהבי   מירב
2020A-40:   כלמטץ'   עדן
2020A-50:   שטמר   אורי
2020A-60:    
2020A-90:    
2020A-11:   ברק   נדב
2020A-12:   סער   גיא
2020A-13:   הס   תום
2020A-21:   פרידמן   עוזי
2020A-22:   ברנד   בנימין
2020A-23:   פינדר   שחף
2020A-31:   פינדר   שחף
2020A-32:    
2020A-33:    
2020A-41:    
2020A-42:   ברנד   בנימין
2020A-43:   סידי   תומר
2020A-51:   ברק   נדב
2020A-52:   פרידמן   עוזי
2020A-53:   הס   תום
2020A-61:   סידי   תומר
2020A-62:   קורין   רון
2020A-63:   קורין   רון
2020A-99:    
20211031, 20119861, 20212031, 20212011
203-1-2161 תרמודינמיקה ומכניקה סטטיסטית 1 Thermodynamics and Statistical Mechanics 1 3.5 3-1-0 2020A-10:   גדלין מיכאל
2020A-11:    
2020A-12:    
20119821, 20119831, 20312371, 20119631, 20119671
203-1-2292 סמינר על נושאי מחקר במחלקה 2 Research Topics Seminar 2 .5 0-0-1 2020A-10:     20312291 לומדים ב-207 בנין 54.
203-1-2653 מעבדה ב2 בפיסיקה לתלמידי פיסיקה Physics Laboratory B2 for Students of Physics 2 0-0-4 2020A-10:   ציטרון צבי הירש
2020A-20:   ציטרון   צבי הירש
20312553 מתקיימת ביחד עם מעבדה 2553
203-1-3241 תורת הקוונטים 2 Quantum Theory 2 5 4-2-0 2020A-10:   כהן דורון
2020A-11:    
20313141
points points 21
total points total points 21

Semester 6

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
202-1-2011 אוטומטים שפות פורמליות וחישוביות Automata Formal Languages & Computability 5 4-2-0 2020A-10:    
2020A-20:    
2020A-30:    
2020A-40:    
2020A-50:    
2020A-60:    
2020A-70:    
2020A-90:    
2020A-11:    
2020A-12:    
2020A-13:    
2020A-21:    
2020A-22:    
2020A-23:    
2020A-31:    
2020A-32:    
2020A-33:    
2020A-41:    
2020A-42:    
2020A-43:    
2020A-51:    
2020A-52:    
2020A-53:    
2020A-61:    
2020A-62:    
2020A-63:    
2020A-71:    
2020A-99:    
20211061, 20112201, 2011171, 2011201
202-1-2051 עקרונות שפות תכנות Principles of Programming Languages 5 4-2-0 2020A-90:    
2020A-99:    
20211031, 20212011
202-1-2091 ארכיטקטורה במחשבים ומעבדה בתכנות מערכות Computer Architecture and system programming laboratory 4 2-1-2 2019B-10:   שמעוני איל
2019B-20:   שמעוני   איל
2019B-40:   גרוסינגר   תמיר
2019B-50:   שמעוני   איל
2019B-11:   קוגן-סדצקי   מרינה
2019B-12:   קוגן-סדצקי   מרינה
2019B-13:   קוגן-סדצקי   מרינה
2019B-15:   עותמאן   חוסיין
2019B-16:   הראל   פלג
2019B-17:   צור-לוטן   ליאור
2019B-18:   נסור-קסיס   גומאנה
2019B-19:   כהן   ליאת
2019B-20:   ליניק   תאודור
2019B-21:   קוגן-סדצקי   מרינה
2019B-22:   קוגן-סדצקי   מרינה
2019B-23:   קוגן-סדצקי   מרינה
2019B-25:   דרובי   אחמד
2019B-26:   דלריאה   שקד
2019B-27:   עץ הדר   אופיר
2019B-28:   ליניק   תאודור
2019B-29:   סבירסקי   יונתן
2019B-32:   סבירסקי   יונתן
2019B-33:   עותמאן   חוסיין
2019B-34:   יחזקאל   אבינועם
2019B-35:    
2019B-41:   קוגן-סדצקי   מרינה
2019B-42:   קוגן-סדצקי   מרינה
2019B-43:   קוגן-סדצקי   מרינה
2019B-44:   דרובי   אחמד
2019B-45:   שמואל   רעות
2019B-46:   עץ הדר   אופיר
2019B-47:   נסור-קסיס   גומאנה
2019B-48:   כהן   ליאת
2019B-49:   פלדמן   סופיה
2019B-50:   צור-לוטן   ליאור
2019B-51:   קוגן-סדצקי   מרינה
2019B-52:   קוגן-סדצקי   מרינה
2019B-53:   כהן   ליאת
2019B-54:   יחזקאל   אבינועם
2019B-55:   דלריאה   שקד
2019B-56:   צור-לוטן   ליאור
2019B-57:   עץ הדר   אופיר
2019B-59:   הראל   פלג
2019B-60:   קוגן-סדצקי   מרינה
2019B-61:   ראש   איתי
2019B-62:   פלדמן   סופיה
20212031, 37212501, 36113131
203-1-2261 תרמודינמיקה ומכניקה סטטיסטית 2 Thermodynamics and Statistical Mechanics 2 3.5 3-1-0 2019B-10:   בר לב יבגני
2019B-11:   מושקוביץ   עידו
20312161
361-1-3301 מבוא למחשבים למדעי המחשב Introduction to computers to Computer science 3.5 3-1-0 2019B-10:   שמואלי רון
2019B-20:   שמואלי   רון
2019B-30:   סויסה   אורי
2019B-11:   מלחי   דין
2019B-12:   מלחי   דין
2019B-13:   מלחי   דין
2019B-21:   מלחי   דין
2019B-22:   דיין   עירא
2019B-23:   דיין   עירא
2019B-31:   דיין   עירא
2019B-32:   דיין   עירא
36113131
points points 21
total points total points 21

Semester 7

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
202-1-3011 מבוא לאנליזה נומרית Introduction to Numerical Analysis 4.5 4-1-0 2020A-10:   פרייפלד אורן
2020A-20:   בן שחר   אברהם אהד
2020A-30:   פרייפלד   אורן
2020A-90:    
2020A-11:   אעסם   רים
2020A-12:   אלון   איתי
2020A-13:   פורטנוי   עמית
2020A-21:   אלון   איתי
2020A-22:   אלון   איתי
2020A-23:   פורטנוי   עמית
2020A-31:   אעסם   רים
2020A-32:    
2020A-33:    
2020A-99:    
20211011, 201121, 20112371, 20119541, 20119631, 20219031, 20117011, 20119531, 20111021
202-1-3021 עקרונות הקומפילציה Compiler Principles 4.5 4-1-0 2020A-10:   גולדברג מאיר
2020A-20:   חיון   אברהם
2020A-30:   גולדברג   מאיר
2020A-40:    
2020A-11:   פלדמן   סופיה
2020A-12:   פלדמן   סופיה
2020A-13:   פלדמן   סופיה
2020A-21:   הימלברנד   עמרי
2020A-22:   הימלברנד   עמרי
2020A-23:   הימלברנד   עמרי
2020A-31:   קוגן   פטר
2020A-32:   פלדמן   סופיה
2020A-33:   הימלברנד   עמרי
2020A-41:   קוגן   פטר
2020A-42:   קוגן   פטר
2020A-43:   קוגן   פטר
20212051, 20212011, 36113363, 20212091, 20212071
203-1-3161 בטיחות במעבדה ג' Laboratory Safety 0 0-0-0 2020A-10:     20312653
203-1-3163 מעבדה ג1 לניסויים מתקדמים בפיסיקה Physics Laboratory C1 for Advanced Physics Experiments 4 0-0-8 2020A-10:   ביטון יעקב 20312281, 20312553, 20312121, 20313141, 20312653
203-1-3271 סמינר סטודנטים Students Seminar .5 0-0-1 2020A-10:    
2020A-20:    
20312381, 20313141
points points 13.5
total points total points 13.5

Semester 8

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
202-1-3031 מערכות הפעלה Operating Systems 5 4-2-0 2019B-10:   הנדלר דניאל
2019B-20:   דינור   איתי
2019B-30:   הנדלר   דניאל
2019B-40:   קוגן-סדצקי   מרינה
2019B-11:   פורטנוי   עמית
2019B-12:   דרורי רטויצר   מתן
2019B-13:   פורטנוי   עמית
2019B-21:   דרורי רטויצר   מתן
2019B-22:   ספורטה   צחי
2019B-23:   נוביקוב   סימיון
2019B-31:   דינרי   אור
2019B-32:   דינרי   אור
2019B-33:   נוביקוב   סימיון
2019B-41:   קופר   ירין
2019B-42:   קופר   ירין
2019B-43:   ספורטה   צחי
20212031, 20212081, 20212091, 20212071
202-1-4001 פרוייקט Research Project 4 0-0-8 2020A-10:    
points points 9
total points total points 9