נספח א׳

מסלול משולב - פיזיקה והנדסת מכונות

Semester 1

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
201-1-9641 אלגברה לינארית להנדסת חשמל Linear Algebra for Electrical Engineering 6 5-2-0 2019A-10:   סולומון יער
2019A-20:   סמית   סטוארט
2019A-30:   סמורודינסקי   שחר
2019A-40:   גולקו   דניס
2019A-11:   כהן   שיר
2019A-12:   קרימר   אפרת
2019A-13:   רייזיס   זהר
2019A-21:   מאיר   נדב
2019A-22:   קרימר   אפרת
2019A-31:   פיקובסקי   אלכסנדר
2019A-32:   פיקובסקי   אלכסנדר
2019A-33:   מאיר   נדב
2019A-41:   כהן   שיר
2019A-42:   רייזיס   זהר
201-1-9671 חשבון דיפרנציאלי להנדסת חשמל Differential Calculus for EE 5 4-2-0 2019A-10:   ויניקוב ויקטור
2019A-20:   ברנדנבורסקי   מיכאל
2019A-30:   ברנדנבורסקי   מיכאל
2019A-40:   גולקו   דניס
2019A-11:   חסנוב   אולג
2019A-12:   חסנוב   אולג
2019A-13:   אברמוב   מישל
2019A-21:   חסנוב   אולג
2019A-22:   רפופורט   מרינה
2019A-23:   ולדימירסקי   אנה
2019A-31:   אברמוב   מישל
2019A-32:   חסנוב   אולג
2019A-33:   ולדימירסקי   אנה
2019A-41:   רפופורט   מרינה
2019A-42:   ולדימירסקי   אנה
2019A-43:   חסנוב   אולג
203-1-1141 מבוא לשיטות מתמטיות בפיסיקה Introduction to mathematical methods in Physics 4 3-2-0 2019A-10:   כץ אבגני
2019A-20:   המחלקה   מורי
2019A-11:   צוק   עומר
2019A-12:   חבר   שמעון אריה
2019A-13:   חבר   שמעון אריה
2019A-21:    
203-1-1161 מבוא לפיסיקה מודרנית Introduction to modern physics 2 2-0-0 2019A-10:   מידן דגנית
203-1-1281 פיסיקה 1 - לתלמידי פיסיקה Physics 1 for Students of Physics 5 3-3-0 2019A-10:   ציטרין עדי
2019A-20:   המחלקה   מורי
2019A-11:   יגאל   תומר
2019A-12:   יגאל   תומר
2019A-13:   ערד   אופיר
2019A-21:    
299-1-1121 הכרת הספריה Library Orientation 0 0-0-0 2019A-10:    
362-1-1011 גרפיקה הנדסית Engineering Graphics 1 for Mechanical Engineering 5 4-2-0 2019A-10:   ברונשטיין ישראל
2019A-20:   דולגר   מרק
2019A-11:   שר   עילם
2019A-12:   דרורי   לי-היא
2019A-13:   דרורי   לי-היא
2019A-21:   יעקבי   איל
2019A-22:   יעקבי   איל
2019A-23:   יעקבי   איל
חובה
362-1-1163 מבוא להנדסת מכונות Introduction to Mechanical Engineering 1.5 0-0-3 2019A-10:   גזיזולין דמיטרי
2019A-20:   גזיזולין   דמיטרי
2019A-30:   גזיזולין   דמיטרי
2019A-40:   גזיזולין   דמיטרי
2019A-50:   גזיזולין   דמיטרי
2019A-60:   גזיזולין   דמיטרי
2019A-70:   גזיזולין   דמיטרי
2019A-80:   גזיזולין   דמיטרי
2019A-90:   גזיזולין   דמיטרי
חובה
900-5-5001 לומדה להכרת החוק והנהלים למניעת הטרדה מינית Prevention of Sexual Harassment: The Israeli Law and the University Regulations 0 0-0-0 2019A-10:    
2019A-20:    
2019A-30:    
2019A-40:    
2019A-60:    
2019A-100:    
2019A-110:    
points points 28.5
total points total points 28.5

Semester 2

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
153-1-5051 אנגלית מתקדמים ב - טבע והנדסה English Advanced B 2 4-0-0 2019A-10:   דוידסון-שרתוק מגי
2019A-20:   רוט   משה
2019A-30:   דוידסון-שרתוק   מגי
2019A-40:   לרר ביתן   סטפני
2019A-50:   גרמן   רונית
2019A-60:   גרמן   רונית
2019A-70:   בייטנברט   אלכסנדרה
2019A-80:   רוט   משה
2019A-90:   בייטנברט   אלכסנדרה
2019A-100:   דוידסון-שרתוק   מגי
2019A-110:   לרר ביתן   סטפני
201-1-9631 חדו"א וקטורי להנדסת חשמל Vector Calculus for EE 5 4-2-0 2019A-10:   דן-כהן ישי
2019A-20:   טיומקין   איליה
2019A-30:   קרנר   דמיטרי
2019A-11:   חסנוב   אולג
2019A-12:    
2019A-13:   חסנוב   אולג
2019A-21:   אברמוב   מישל
2019A-22:   חסנוב   אולג
2019A-23:   ולדימירסקי   אנה
2019A-31:   ולדימירסקי   אנה
2019A-32:   אברמוב   מישל
2019A-33:   אברמוב   מישל
20119641, 20119671, 20119681
201-1-9681 חשבון אינטגרלי ומשוואות דיפרנציאליות רגילות להנדסת חשמל Integral Calculus and Ordinary Differential Equations for EE 5 4-2-0 2018B-10:   גולקו דניס
2018B-20:   שאול   לירן
2018B-30:   מרקייביץ   דניאל וולף
2018B-11:   ויבורסקי   שי
2018B-12:   חסנוב   אולג
2018B-13:   חסנוב   אולג
2018B-21:   ויבורסקי   שי
2018B-22:   ויבורסקי   שי
2018B-23:   רפופורט   מרינה
2018B-31:   רפופורט   מרינה
2018B-32:   רפופורט   מרינה
2018B-33:    
2018C-10:   בסר   אמנון
2018C-11:   ולדימירסקי   אנה
2018C-12:   ולדימירסקי   אנה
2018C-13:   ולדימירסקי   אנה
20119671, 20119641
203-1-1171 פרקים בפיסיקה קלאסית Topics in Classical physics 2 2-0-0 2019B-10:   ליוברסקי יורי 20311281
203-1-2371 פיסיקה 2 - לתלמידי פיסיקה Physics 2 for Students of Physics 5 4-2-0 2019B-10:   גדלין מיכאל
2019B-20:    
2019B-11:    
2019B-12:    
2019B-21:    
20311281, 20119821, 20311141 שעה אחת תינתן כתרגול עזר על ידי המרצה.
362-1-1143 מעבדה לגרפיקה ממוחשבת מעשית Computer Graphics 2 0-0-4 2019B-10:   גולן יואב
2019B-20:   גולן   יואב
2019B-30:   גולן   יואב
2019B-40:   דדון   עידו
2019B-50:   דדון   עידו
36211011 חובה
362-1-2181 תכונות מכניות של חומרים Mechanical Properties of Materials 4 3-2-0 2019B-10:   יעקובוביץ אסף
2019B-20:   יעקובוביץ   אסף
2019B-11:   שמעוני   דנה
2019B-12:   יעקבי   דניאל
2019B-21:   שמעוני   דנה
2019B-22:   יעקבי   דניאל
חובה
points points 25
total points total points 25

Semester 3

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
201-1-2021 אנליזת פורייה ומערכות אורתונורמליות לתלמידי פיסיקה Fourier Analysis and Orthonormal Systems for Physics Students 3.5 3-1-0 2019A-10:   ויניקוב ויקטור
2019A-11:   דיקשטיין   יותם
20119681
203-1-2121 פיסיקה 3 Physics 3 4 3-2-0 2019A-10:   מאיר יגאל
2019A-11:   יאבילברג   קונסטנטין
2019A-12:   יאבילברג   קונסטנטין
20312371, 20119821, 20119631, 20119681
203-1-2281 מכניקה אנליטית Analytical Mechanics 4 3-2-0 2019A-10:   מידן דגנית
2019A-11:   דהן   דניאל
2019A-12:   לביא   אסף
20312371, 20119821, 20119541, 20119631, 20119681
204-1-1571 כימיה בסיסית לתלמידי הנדסה Basic Chemistry for Engineering Students 4.5 4-1-0 2019A-10:   מנזורולה עמנואל
2019A-20:   מנזורולה   עמנואל
2019A-11:   גולדשטיין   אלינה
2019A-12:   גולדשטיין   אלינה
2019A-21:   גולדשטיין   אלינה
2019A-22:   גולדשטיין   אלינה
362-1-2241 תרמודינמיקה Thermodynamics 6 5-2-0 2019A-10:   תדמור רפאל
2019A-20:   לוי   אברהם
2019A-11:   שחק   נתנאל
2019A-12:   שחק   נתנאל
2019A-21:   אוזן   אביחי
2019A-22:   אוזן   אביחי
חובה
points points 22
total points total points 22

Semester 4

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
201-1-0071 פונקציות מרוכבות להנדסת חשמל Complex Analysis for EE 3.5 3-1-0 2019A-10:   שטראוס יוסף
2019A-11:   שטראוס   יוסף
2019A-12:   שטראוס   יוסף
2019A-13:   שטראוס   יוסף
20119821, 20119631, 20119541
201-1-0101 משואות דיפרנציאליות חלקיות להנדסת חשמל Partial Differential Equations for EE 2.5 2-1-0 2019A-10:   זלצמן בוריס
2019A-11:   ולדימירסקי   אנה
2019A-12:   ולדימירסקי   אנה
2019A-13:    
201121, 201161, 20119631, 201141
203-1-2381 אלקטרודינמיקה 1 Electrodynamics 1 4.5 4-1-0 2019B-10:   ליוברסקי יורי
2019B-11:    
20312371, 20312281, 20119841, 20119821
203-1-3141 תורת הקוונטים 1 Quantum Theory 1 4 3-2-0 2019B-10:   פיינגולד מריו
2019B-11:    
20312281, 20312121
362-1-2232 תכנות למהנדסי מכונות Mechanucal engineers programming 4 3-2-0 2019B-10:   שרעבי שי
2019B-20:   אוזן   אביחי
2019B-11:   אדלמן   שמיל
2019B-12:   תאני   עמית
2019B-21:   אדלמן   שמיל
2019B-22:   תאני   עמית
362-1-2331 תורת הזרימה Fluid Mechanics 6 5-2-0 2019B-10:   סייג רועי
2019B-20:   שדות   אורן
2019B-11:   יעקבי   איל
2019B-12:   יעקבי   איל
2019B-21:   שחק   נתנאל
2019B-22:   שחק   נתנאל
20119721, 36212241
points points 24.5
total points total points 24.5

Semester 5

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
203-1-2551 בטיחות במעבדה Laboratory Safety 0 0-0-0 2019A-10:   ביטון יעקב
2019B-10:   ביטון   יעקב
203-1-2553 מעבדה ב1 בפיסיקה לתלמידי פיסיקה Physics Laboratory B1 for Students of Physics 2 0-0-4 2019A-10:   ציטרון צבי הירש
2019A-20:   ציטרון   צבי הירש
2019B-10:   ציטרון   צבי הירש
2019B-20:   ציטרון   צבי הירש
20311623, 20311523
203-1-3111 פיסיקת מצב מוצק 1 Solid State Physics 1 3.5 3-1-0 2019A-10:   שכטר משה
2019A-11:   דולברג   תומר
20313141, 20312261
203-1-3241 תורת הקוונטים 2 Quantum Theory 2 5 4-2-0 2019A-10:   כהן דורון
2019A-11:   דהן   דניאל
20313141
203-1-3271 סמינר סטודנטים Students Seminar .5 0-0-1 2019A-10:   בן-אברהם ש"י
2019A-20:   בן-אברהם   ש"י
20312381, 20313141
362-1-1153 מעבדה להנדסת מכונות 1 Mechanical Engineering - Laboratory 1 2 0-0-4 2019A-10:   שדות אורן
2019A-20:   שדות   אורן
2019A-30:   שדות   אורן
2019A-40:   שדות   אורן
2019A-50:   שדות   אורן
2019A-60:   שדות   אורן
2019A-70:   שדות   אורן
2019A-80:   שדות   אורן
2019A-90:   שדות   אורן
2019A-100:   שדות   אורן
36212151, 36212121, 36212241 חובה - כל שינוי/ רישום / ביטול לאחר יום הרישום לקורסים - יש לפנות ישירות לדוד אלמקייס במחלקה להנדסת מכונות
362-1-2221 דינמיקה Dynamics 5 4-2-0 2019A-10:   שגב ראובן
2019A-20:   שושני   אוריאל
2019A-11:   זוהר   ירדן
2019A-12:   זוהר   ירדן
2019A-21:   גילנברג   אילה אפריל
2019A-22:   גילנברג   אילה אפריל
36211061 חובה
362-1-3261 מעבר חום Heat Transfer 6 5-2-0 2019A-10:   זיסקינד גנדי
2019A-20:   קלמן   חיים
2019A-11:   יעקבי   דניאל
2019A-12:   יעקבי   דניאל
2019A-21:   בוזגלו   שי
2019A-22:   בוזגלו   שי
36212331 חובה
362-1-3471 מערכות בקרה Conrtol Systems 6 5-2-0 2019A-10:   כרמי אבישי
2019A-20:   שוקרון   דניאל
2019A-11:   ארז   דנה יעל
2019A-12:   ארז   דנה יעל
2019A-21:   פלד   בר-יעד
2019A-22:   פלד   בר-יעד
36213401 חובה
points points 30
total points total points 30

Semester 6

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
203-1-2291 סמינר על נושאי מחקר במחלקה 1 Research Topics Seminar 1 .5 0-0-1 2019A-10:   מידן דגנית
2019B-10:   מידן   דגנית
362-1-1133 מעבדה להנדסת מכונות 2 Mechanical Engineering - Laboratory 2 2 0-0-4 2019B-10:   שדות אורן
2019B-20:   שדות   אורן
2019B-30:   שדות   אורן
2019B-40:   שדות   אורן
2019B-50:   שדות   אורן
2019B-60:   שדות   אורן
2019B-70:   שדות   אורן
2019B-80:   שדות   אורן
2019B-90:   שדות   אורן
36213471, 36212331, 36213261, 36212151 חובה
362-1-2121 חוזק חומרים Strength of Materials 6 5-2-0 2019B-10:   דבוטון גל
2019B-11:   אלבוטיאנו   ניר
2019B-12:   אלבוטיאנו   ניר
2019B-13:   וייל   גדעון
2019B-14:   וייל   גדעון
2019B-15:   אלבוטיאנו   ניר
20119321, 20119461, 36211061
362-1-2151 מיכשור ומדידות Measurement and Experimental Methods 2.5 2-0-1 2019B-10:   ברונשטיין ישראל
2019B-20:   ברונשטיין   ישראל
2019B-11:   כהן   יניב
2019B-12:   ירדני   עידן
2019B-13:   שפירא   ירון
2019B-14:   וורנר   אור
2019B-21:   שחף   דן
2019B-22:   יונאי   עמית
2019B-23:   כהן   יניב
2019B-24:   יונאי   עמית
362-1-3321 תורת המכונות 1 Theory of Machines 1 3.5 3-1-0 2019B-10:   שפירא אמיר
2019B-20:   זרוק   דוד
2019B-11:   זוהר   ירדן
2019B-12:   זוהר   ירדן
2019B-21:   יעקבי   איל
2019B-22:   יעקבי   איל
36211061
362-1-3341 שיטות נומריות בהנדסה Numerical Methods in Engineering 4 3-2-0 2019B-10:   פלדמן יורי
2019B-20:   פלדמן   יורי
2019B-11:   בראל   ליאל
2019B-12:   בראל   ליאל
2019B-21:   הקטר   רז
2019B-22:   הקטר   רז
20119721, 36212232
points points 18.5
total points total points 18.5

Semester 7

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
203-1-2161 תרמודינמיקה ומכניקה סטטיסטית 1 Thermodynamics and Statistical Mechanics 1 3.5 3-1-0 2019A-10:   גדלין מיכאל
2019A-11:   אזולאי   ברק
20119821, 20119831, 20312371, 20119631, 20119811
203-1-2292 סמינר על נושאי מחקר במחלקה 2 Research Topics Seminar 2 .5 0-0-1 2019A-10:   מידן דגנית
2019B-10:   מידן   דגנית
20312291 לומדים ב-207 בנין 54.
203-1-3161 בטיחות במעבדה ג' Laboratory Safety 0 0-0-0 2019A-10:   ביטון יעקב
2019B-10:    
20312653
203-1-3163 מעבדה ג1 לניסויים מתקדמים בפיסיקה Physics Laboratory C1 for Advanced Physics Experiments 4 0-0-8 2019A-10:   מנסן ישי
2019B-10:    
20312281, 20312553, 20312121, 20313141, 20312653
362-1-2191 מבוא להנדסת חשמל למהנדסי מכונות Introduction to Electrical Engineering for Mecahnical Engineers 4 3-2-0 2019A-10:   שלף יניב
2019A-20:   שלף   יניב
2019A-11:   מדר   אייל
2019A-12:   מדר   אייל
2019A-21:   גולן   יואב
2019A-22:   גולן   יואב
20119461, 20311721
362-1-2242 תיכון מכונות Machine Desgn 6 5-2-0 2019A-10:   כהן שי
2019A-20:   זרוק   דוד
2019A-11:   יחזקאל   לירן
2019A-12:   נוראל   בר
2019A-21:   נוראל   בר
2019A-22:   יחזקאל   לירן
36211011, 36212121
362-1-3061 שיטות סטטיסטיות בהנדסה Statistical Methods for Engineers 4 3-2-0 2019B-10:   כרמי אבישי
2019B-20:   כרמי   אבישי
2019B-11:   פלד   בר-יעד
2019B-12:   פלד   בר-יעד
2019B-21:   צליל   אור
2019B-22:   צליל   אור
362-1-4503 פרויקט הנדסי 1 Engineering Project 1 3.5 3-0-0 2019A-10:   וויס ישעיהו 20119711, 20411571, 36211163, 20411593, 20119321, 36211011, 20119721, 36211061, 36211143, 36212181, 20311721, 20119461, 36213341, 36212221, 36212151, 36212173, 36211153, 36211133, 36212161, 15315051, 360111, 2031111, 36212242, 36213261, 36213321, 36213471, 36214663, 36214791, 20119471, 36212241, 36212331, 36213401, 36212121, 36212232 חובת מעבר כל קורסי החובה שנים א עד ג כולל
points points 25.5
total points total points 25.5

Semester 8

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
203-1-2261 תרמודינמיקה ומכניקה סטטיסטית 2 Thermodynamics and Statistical Mechanics 2 3.5 3-1-0 2019B-10:   בר לב יבגני
2019B-11:    
20312161
362-1-4603 פרויקט הנדסי 2 Engineering Project 2 6 0-0-0 2019A-10:   שפירא אמיר
2019B-10:    
36214503, 360111, 15315051
points points 9.5
total points total points 9.5